De doofpot Vaatstra, lees en huiver bij het bedrog van Justitie

Henk Mous

Henk Mous

Kort overzicht vooraf 

In mei 1999 woont de Irakese Koerd, S. Fattah Rashid reeds enkele maanden in Zwijndrecht bij zijn broer. Rashid heeft asiel aangevraagd in Nederland, zijn broer heeft dat asiel al gekregen.

Enkele dagen na de moord op Marianne Vaatstra wordt Rashid gebeld  door zijn vriend Baki in Utrecht. Rashid moet naar Utrecht komen want er is een probleem. Aangekomen op de flatwoning van Baki, is daar nog een Koerdische vriend uit Amsterdam en ene Haval Ali, die op dat moment al twee dagen bij Baki verblijft. Volgens deze Haval was hij afkomstig uit het AZC Kollum en betrokken geweest bij de moord op een meisje.

Haval heeft op Baki’s balkon zijn kleding verbrand en wilde zo snel mogelijk hulp van zijn vrienden om te kunnen ontkomen naar Irak. Rashid kende Haval van naam en reputatie (o.a. moord, afpersing en drugs), als één van de gevaarlijkste mensen (samen met zijn broer) uit de streek rond Arbil in Irak. Rashid kende Haval niet persoonlijk maar was vooral bekend met zijn gewelddadige reputatie. Rashid heeft hem geholpen met 1150,= gulden om een aantal dagen later via België, Italië en Griekenland naar Irak te reizen. Sindsdien hebben Haval en zijn broer respectievelijk een hoge politionele (geheime dienst) en een hoge militaire post (generaal) in Irak.

Thuisgekomen heeft Rashid dit verhaal gedeeld met zijn broer. Samen hebben zij vervolgens een mailtje met deze informatie gestuurd aan Peter R. de Vries. Daarop werd met Peter, via een buurvrouw als tussenpersoon, een telefonische afspraak gemaakt voor de komende donderdag in de woonplaats van Rashid. Peter is echter nooit op komen dagen. In 2004 werd Rashid aangehouden en veroordeeld wegens een zwaar delict. Daarbij kwam ook zijn verblijfsstatus in Nederland in gevaar en er werd een ongewenstverklaringsprocedure tegen hem opgestart met als doel om hem naar Irak uit te laten zetten. In de gevanginis leert Rachid medegedetineerde Hoekstra kennen met wie hij een vriendschap ontwikkelt. Deze Hoekstra overtuigt hem om zijn verhaal alsnog bij Justitie neer te leggen.

In ruil voor zijn verklaring over Haval heeft Rashid vervolgens zijn advocaat gevraagd een meeting te organiseren met het coldcase-team Vaatstra (Adema & Vos) en de toenmalige zaaksofficier Tom  Wiersma om een verblijfsvergunning te verkrijgen. Deze bespreking vond plaats op het hoofdbureau van politie te Rotterdam op 30 juli 2007. Van dit verhoor is een volledige video-opname gemaakt die u hier kunt bekijken.

OvJ Wiersma beloofde daarbij een ‘inspanningsverplichting’ om een gunstiger beoordeling en verblijfsvergunning te bepleiten voor Rashid. Mits zijn informatie tot een oplossing van de moord zou leiden.

Justitie laat jaren later bij monde van Henk Mous aan de advocaat van Rachid weten dat het geen aanknopingspunten heeft kunnen vinden in de getuigenis van Rashid over Haval Ali. Dit blijkt echter een leugen te zijn. Haval Ali is in 1999 wel degelijk bewoner geweest van het AZC Kollummerland en zijn vlucht uit het AZC via Utrecht naar Irak heeft ook wel degelijk kort na de moord plaatsgevonden. In combinatie met het verbranden van zijn kleren, zijn plotselinge vlucht naar Irak uit de asielprocedure en zijn latere bedreigingen in 2009 aan het adres van de vader van Rashid in Irak mag blijken dat Haval toch zeker betrokkenheid heeft gehad bij de moord op Marianne.

Later stuurde Haval aan Rashid zelfs de video van het bezoek aan zijn vader als nauwelijks verholen bedreiging! Daarbij rijst dan de vraag  hoe Haval Ali te weten is gekomen dat Rashid een belastende verklaring over hem heeft afgelegd. Het was niet in het belang van Rashid, noch van zijn advocaat, zodat het slechts direct of indirect door Justitie kan zijn ‘gelekt’.

De IND verklaarde in 2009 dat de getuigenverklaring van Rashid niet bij hen bekend is en bestempelde hem mede daarom als ongeloofwaardig, waarop zijn nieuwe advocaat de hierna volgende correspondentie startte.

Schukking, de vorige advocaat van Rashid, bevestigt direct de door de IND betwiste verklaring.

Tom Wiersma kiest ervoor om het naar Mous door te sturen. Dit terwijl Wiersma meteen had kunnen zeggen: Ja, dat klopt, mijnheer Wijngaarden! Uw cliënt Rachid heeft over Haval Ali verklaard. IK was daar zelf bij!

Henk Mous verwijst het weer door aan Adema, een onderschikte en bovendien de grootste doofpotartiest op Henk Mous na. Henk bagatelliseert de verklaring van Rachid door te melden dat de informatie oud en “bekend” is, en volledig is uitgezocht. Hier zien we dus het ware gezicht van Henk Mous en zijn superieuren. Getuigen die de waarheid vertellen in deze zaak zijn maar lastige fantasten, die zich “vergissen”, net zoals Isabella, Gerrit Veldman en Rosalyn van Zessen.  Geen leugen, hoe flagrant ook, wordt daarvoor geschuwd. Deze is wel heel erg duidelijk. Uit de latere hoorzitting van Rashid bij de IND blijkt dat voor zover de informatie van Rashid is gecheckt, deze allemaal bleek te kloppen en dit nota bene bevestigd is door de dienstdoende OvJ Tom Wiersma zelf.  Er is dus helemaal niets volledig uitgezocht, het is volledig geheim gehouden en in de do0fpot gestopt, juist omdat de informatie waar bleek te zijn.

Wijngaarden meldt Mous dat het hem geen zier interesseert of Justitie iets had aan de verklaring van Rachid om de moord op Marianne op te lossen. Dat is zijn mandaat ook niet. Zijn mandaat is om uitzetting van Rachid naar Irak te voorkomen, omdat Rachid inmiddels door Haval Ali wordt bedreigd. Hij wil slechts de bevestiging van Mous dat Rachid heeft verklaard over Haval Ali en of Haval inderdaad een bewoner was van het AZC Kollum. Daarmee kan hij dan immers de IND om de oren slaan, die dit ontkent.

Mous is opgelucht dat Wijngaarden hem niet vraagt om achter Haval aan te gaan, maar slechts wil weten of Rashid heeft verklaard. Dus bevestigt Mous hier dat Rashid inderdaad heeft verklaard over Haval Ali en dat die inderdaad een bewoner was van het AZC Kollum. Met andere woorden, ook hij zegt dat de informatie van Rashid 100% klopt. Maar hij vraagt erbij om de informatie op een “juiste en integere wijze” te gebruiken, met andere woorden om de informatie vooral niet aan de grote klok te hangen. En waarom vindt Mous het “helaas” dat de Vaatstra zaak een enorme publiciteitswaarde kent? Wat bedoelt hij dat niet iedereen daar goed mee om kan gaan? Welnu, dat is ook duidelijk. Als dit soort zaken publiciteit zouden krijgen dan kunnen Mous en consorten de ware toedracht (en daarmee hun leugens en misdrijven) niet meer in de doofpot houden! “Goed mee om gaan” betekent voor Mous dan ook: STILHOUDEN!

Resumerend is het volgende bij Justitie bekend:

– Irakees Haval Ali is sinds de moord verdwenen uit het AZC.
Is teruggevlucht naar Irak.

– Het OM heeft sinds 2007 een verklaring dat de reden voor zijn vlucht de moord op Marianne Vaatstra was.

– Staat bekend als een zeer gevaarlijke, gewelddadige crimineel.

– Bekleedt nu een hoge overheidsfunctie bij de geheime politie in Irak.

– Verklaarder wordt nu bedreigd door deze man vanuit Irak.

Waarom werd dit stilgehouden? Waarom mochten zelfs de ouders van Marianne dit niet weten? Terwijl elke onschuldige blanke Fries in de media aan de schandpaal werd genageld met aanhouding en DNA afname?

Wat ook werd stilgehouden is de aanhouding van 15 jarige Feik op 1 mei 1999 (de dag dat Marianne werd gevonden) Feik vertelde het ware verhaal op bureau Buitenpost. Hij was getuige van de moord en heeft verteld waar de moordenaars zich bevonden. Die zijn vervolgens weggesluisd door Joris en Harm. Op zondagmiddag mocht Feik gaan. En op maandagmiddag werd hij overgeplaatst naar Musselkanaal. Nettie Groeneveld en Louis Uijl deden hem uitgeleide. Maar daarvoor is er nog wat voorgevallen. De 13 jarige Isabella had op maandagochtend op het AZC gehoord dat Feik en Ali bij de moord betrokken waren. Ze ging meteen naar de politie. Diezelfde dag werd ze door Feik gebeld met de boodschap: Als jij niet stopt met praten, word je ook vermoord! Van wie zou Feik die informatie nu zo snel hebben gekregen? Van datzelfde Justitie dat ook naar Haval heeft gelekt  over de verklaring van Rachid?

Moraal van dit verhaal? Henk Mous is de poortwachter van het leugenbolwerk dat Joris Demmink en Harm Brouwer van de Vaatstra zaak hebben gemaakt vanaf dag 1.

Vandaar ook dat Henk de zaak tegen Jasper mocht doen, die volgens zijn “lieve memke” nog geen kip de kop kon afhakken.

Bovenstaand filmpje is een fragment van een DVD van een politieverhoor uit 2007 door Adema en Vos, de cold case artiesten die slechts de opdracht hadden om alle bewijs voor asielzoekers stuk te spelen. De getuige die gehoord wordt is ene Rashid, een Irakees die op dat moment gedetineerd zat in Rotterdam, waar het verhoor dan ook plaatsvond. Rachid had zich in 1999 al gemeld met zijn verhaal bij Peter R. de Vries. Die had nooit gereageerd. Een medegedetineerde had hem in 2007 aangespoord om het verhaal alsnog bij Justitie neer te leggen. Wellicht kon hij in ruil een verblijfsvergunning of een korteregevangenisstraf versieren. Maar ook Adema en Vos bleken er niets mee te doen, anders dan het stil te houden op instigatie van hun superieuren. Uit arremoede had Rachid zich maar bij privédetective Gerrit de Boer gemeld. De bandopname van het verhoor was aan zijn advocaat meegegeven, ongeknipt omdat de advocaat erop stond de opname direct mee te nemen. Zo kon Rashid de DVD aan Gerrit geven. Het verhaal is ongeveer als volgt. In 1999 woonde Rachid in Utrecht. Twee dagen na de moord op Marianne had een Irakees zich in Utrecht gemeld. Ene Ali Haval. Hij kwam uit Friesland. Hij was betrokken geweest bij de moord op een meisje en had hulp nodig van zijn Irakese vrienden in Utrecht. Die hebben hem onderdak geboden en vervolgens geholpen om hem via Italië naar Irak terug te smokkelen. Daar zou Ali Haval zich inmiddels hebben ontwikkeld tot een hoge militair in het Iraakse leger. Rashid is recentelijk ook bedreigd  door Haval vanwege zijn belastende verklaring.

De eerste 3 minuten voorafgaand aan het verhoor van een Irakese getuige die zegt informatie te hebben over de moord op Marianne Vaatstra. Overleg tussen Officier van Justitie Tom Wiersma en rechercheurs Adema en Vos. 

Vanaf minuut 2:13: 

Officier van Justitie Tom Wiersma: Maar werkt het? (Hij bedoelt de camera opnameapparatuur)

Adema: Ja hoor! Hij draait al wel.

Wiersma: Wordt dat dan nog bediend? (Waarom wil hij dat weten?)

Adema: Ja.

Wiersma: Okay.

Adema: Mijn collega zit daarbij, in de regiekamer hiernaast.

Even later zegt Adema met gedempte stem: Hij staat open (hij bedoelt de camera , waar hij ook naar wijst). Stel dat er een beetje verhaal uitkomt, dan kan ik hem zo even …. (hij maakt hierbij een afkapgebaar, beide handen worden horizontaal van elkaar weggetrokken, een gebaar dat gebruikt wordt om iets stil te zetten, te stoppen, te cancelen)

OvJ Wiersma knikt instemmend. 

Adema wil de camera stopzetten “als er een beetje verhaal uitkomt”. Dit zegt hij tegen Wiersma. Even laten bezinken wat dit betekent. Het betekent dat er een verhaal is, waarvan Adema en Wiersma liever niet zien dat het geregistreerd wordt. Het betekent ook dat Adema en Wiersma (en ook Vos die erbij zit) precies weten welk verhaal dat is. Er is dus een verhaal bekend bij de heren dat het daglicht kennelijk niet mag verdragen. Dit verhaal kan alleen maar de ware toedracht zijn. Kortom in deze paar seconden wordt bewezen:

– dat de ware toedracht bekend is bij justitie
– dat er dus sprake is van een doofpot (justitie maakt die ware toedracht immers niet bekend)
– dat Adema en Vos + de zaaksofficier Wiersma slechts de missie hadden om getuigen voor de ware toedracht onder de pet te houden en/of stuk te maken.

In een email van 2010 moest zaaks- en persofficier Henk Mous aan de advocaat van Rachid schoorvoetend bevestigen dat Ali Haval ten tijde van de moord inderdaad een inwoner was van het asielzoekerscentrum Kollumerland. Hij verzoekt de advocaat deze informatie voor zich te houden.

Waar het om gaat zijn de volgende feiten:

– Het OM weet dat er sinds de moord op Marianne een (zwaar criminele) Irakese asielzoeker uit het AZC is verdwenen.
– Het OM beschikt over een verklaring dat deze Irakees door vrienden is geholpen het land te ontvluchten terug naar Irak omdat hij naar eigen zeggen betrokken was bij de moord op Marianne Vaatstra.
– Het OM heeft bevestigd dat de Irakees inwoner was van het AZC.
– Het OM heeft alle bovenstaande informatie stilgehouden. Zelfs niet met de nabestaanden gedeeld. Let wel, deze informatie was bekend jaren voordat Jasper Steringa voor de OM kar gespannen werd.

Neem een uurtje de tijd en je denkt nooit meer hetzelfde over Justitie. Mocht je daarna ook menen dat we door onze eigen overheid belazerd zijn in deze zaak, stuur deze email dan door aan minimaal 10 mensen en/of deel de link op facebook, twitter of waar je ook actief bent. Is het geen schande dat dit door de media wordt doodgezwegen? “

Laat deze mensen maar bibberen dat hun misdadige bedrog ooit uitkomt:

De doofpotters

Het aanbod voor 8 boeken voor 50 euro blijft geldig.

 

Winkels die het boek op voorraad hebben:

Aalten – Boekhandel Meneer Kees
Aalten – Boekhandel Messink & Prinsen
Aalten – Primera
Alblasserdam – Primera
Almelo – Primera Bornsestraat (Plus supermarkt)
Alkmaar – Boekhandel Feijn, De Laat 47
Alkmaar – Boekhandel Van der Meulen
Almelo – Boekhandel Almelo, Grotestraat 20
Almelo – Boekhandel Broekhuis
Almelo – Primera De Gors
Almelo – Readshop Van Roekel, Ootmarsumsestraat 274
Almere – Boekhandel Stumpel
Almere – Primera Almere Buiten
Alphen aan de Rijn – Boekhandel Haasbeek
Amersfoort – Primera Brundel
Amersfoort – Primera Peters
Amsterdam – Boekhandel Zwart op Wit
Amsterdam – Muziekhandel Valerius, Koninginneweg 145
Amsterdam – Primera Bezaanjachtplein
Amsterdam – Primera Pasteuning, Van Limburg Stirumplein 1
Amsterdam – Primera Roja, Karspeldreef 1313
Amsterdam – Primera Vlaskamp, Wisseloord 97
Andijk – Primera
Apeldoorn – Bruna, De Eglantier 422
Apeldoorn – Primera Biemolt Asselsestraat 261
Apeldoorn – Readshop Oranjerie
Appingedam – Primera
Arnhem – Eco Electronics
Arnhem – Boekhandel De Poort
Arnhem – Primera Arnhem Centrum
Arnhem – Primera Elderveld
Arnhem – Primera Presikhaaf
Arnhem – Primera Rijkerswoerd
Arnhem – Primera Postkantoor Van den Berg (A Van Lawick v Pabststraat 109)
Assen – Boekhandel Iwema
Assen – Primera Kloosterveste
Assendelft – Bruna
Barendrecht – Primera Carnisse Veste
Beekbergen – Boekhandel Beekbergen
Beek en Donk – van Helvoort Boek en Kantoor
Beek Ubbergen – Primera De Postkoets
Beilen – Primera
Bergen op Zoom – Primera Ernest
Bergum – Boekhandel Bergum
Berkel Enschot – Boekhandel Verrijt
Bilthoven – Primera De Kwinkelier
Blerick – Primera
Bladel – Primera Prins
Blokker – Primera Westerblokker
Bodegraven – Primera Raadhuisplein
Borger – Bruna, Grote Brink 3
Borne – Bruna,  Grotestraat 195
Bodegraven – Primera Vromade
Bolsward – Primera Bolsward
Breda – Cigo Moerwijk
Breda – Boekhandel Van Kemenade & Hollaers
Breda – Primera Heksenwiel
Breda – Primera Hoge Vucht
Breda – Readshop Valkeniersplein
Breukelen – Boek en Kantoor Marinus van Kralingen
Brummen – Primera Brummen
Bussum – Bruna, Veerplein 104
Capelle a/d IJssel – Primera De Terp
Castricum – Boekhandel Laan
Castricum – Primera Geesterduin
Culemborg – Primera Culemborg
Delft – Primera Bikolaan
Delft – Primera De Hoven Passage
Delft – Primera Dasstraat 12
Delfzijl – Primera Larooi
Delzijl Readshop, Poststraat 4,
Delfzijl – Tabaktief, Schoolstraat 6
De Koog – Primera Mets (Texel)
De Meern – Primera Veldhuizen
Den Bosch – Boekhandel Heinen
Den Bosch – Primera Helftheuvelpassage
Den Haag – boekhandel Douwes, Herengracht 60
Den Haag – Primera Bankastraat 3
Den Haag – Van Stockum Boekverkopers
Den Helder – Primera
Den Hoorn – Primera
Deurne – Primera
Deventer – Primera De Zandpoort
Deventer – Primera Keizerslanden
Doesburg – Boek en Buro
Dongen – Bruna Dongen, Hoge Ham 154
Drachten – Cigo, Eems 8
Drachten – Boekhandel van der Velde
Dronten – Voster Boek & Kantoor
Drunen – Bruna, Hugo de Grootstraat 20
Duiven – Primera Duiven
Ede – Boek en Buro
Ede – Primera Parkweg
Eemnes – Primera Eemnes
Eindhoven – Boekhandel Van Piere
Eindhoven – Bruna Postkantoor, Kruisstraat 165
Eindhoven – Primera De Hurk
Eindhoven – Primera Meerrijk
Elburg – Primera Elburg
Emmeloord – Boekhandel Marsman
Emmeloord – Primera Kuipers
Emmen – Boekhandel Plantage
Emmen – Primera Bargeres
Enschede – Boekhandel Broekhuis
Enschede – Primera Helmerhoek
Enschede – Primera Jan Haast
Enschede – Primera Roombeek
Geldermalsen – Bruna, Het Hooghuis 3
Goor – Bruna, Grotestraat 101
Goor – Primera De Bandijk
Gorinchem – Boekhandel De Mandarijn
Gorinchem – Boekhandel Ritmeester
Gorinchem – Boekhandel De Wingerd
Gorredijk – Boekhandel Planteyn
Gorredijk – Primera De Primeur
Gouda – Boekhandel Smit
Gouda – Primera Herman Kok
Gouda – Boekhandel Verkaaik
Grave – Primera Hart van Grave
Groningen – Bruna Overwinningsplein 71
Groningen – Cigo Van Lenneplaan
Groningen – Boekhandel Riemer
Groningen – Primera Paddepoel
Groningen – Boekhandel van der Velde
Haaksbergen – Boek en Buro
Haarlem – Boekhandel De Vries
Haarlem – Bruna, Generaal Cronjéstraat 67
Hardinxveld – Giessendam – Primera Boogaard
Harmelen – Primera Kwakkenbos
Heemstede – Boekhandel Blokker
Heenvliet – Primera Heenvliet
Heerde – Primera Heerde
Heerenberg – Primera
Heerhugowaard – Primera Evers
Heerlerheide – Primera Heerlerheide
Helmond – Primera Brandevoort
Hengelo – Boekhandel Broekhuis
Hengelo – Bruna, Markt 2
Hengelo (Gld) – Boexcellent
Hoogerheide – Primera
Hoogezand – Cigo Gorecht Oost
Hoogezand – Primera
Hoogland – Bruna, Kraailandhof 15
Hoogland – Primera Brundel
Hoorn – Boekhandel Stumpel
Huissen – Primera Huissen
Julianadorp – Primera
Kaatsheuvel – Bruna, Hoofdstraat 65
Katwijk – Primera Kroon
Katwijk – Primera Hoornesplein
Katwijk – Readshop
Krimpen a/d IJssel – Primera Crimpenhof
Leerdam – Primera
Leeuwarden – Boekhandel van der Velde
Leiden – Boekhandel de Kler
Leiden – Bruna Vijf Meiplein
Leiderdorp – Boekhandel de Kler
Leidschendam – Boekhandel de Kler
Leidschendam – Primera De Koning
Lekkerkerk – Readshop
Lelystad – Primera Lelycentre
Lelystad – Primera Riecker
Lemmer – Primera
Leusden – Boekhandel van der Vlist, winkelcentrum Hamershof
Lichtenvoorde – Primera
Lisse – Primera
Lochem – Bruna Bierstraat
Lochem – Boekhandel Lovink
Lochem – Primera Voskamp, Korte Hofstraat 7
Loosdrecht – Bruna Loosdrecht, Nootweg 49
Maassluis – Boekhandel Koningshoek
Maastricht – Boekhandel De Tribune
Maastricht – Boekhandel Dominicanen
Maastricht – Bruna, Roserije 329
Maastricht – Primera Keulen
Marum – Primera Marum
Meppel – Primera Kruijer
Middelburg – Boekhandel De Drukkerij
Muiden – Primera De Hoek
Mijdrecht – Boekhandel Mondria
Nieuwegein – Primera Galecop
Noordwijk – Boekhandel van der Meer
Noordwijk – Bruna Hoofdstraat 99
Noordwijk – Bruna Kerkstraat 37
Nieuwleusen – Readshop Jaap Hilbrink
Nieuw Vennep – Bruna, Handelplein 21
Nieuw Vennep – Bruna, Symfonie 37
Nijmegen – Boekhandel Dekker v.d Vegt
Nijmegen – Boekhandel Roelants (voorheen De Oude Mol)
Odijk – Primera
Oegstgeest – Boekhandel de Kler
Oegstgeest – Primera
Oegstgeest – Rijnlandse boekhandel
Oirschot – Boekhandel de Croon
Oosterhout – Primera Arendshof
Oost Souburg – Primara, Kanaalstraat 4
Oss – Boekhandel Derijks
Oosterwolde – Primera De Primeur
Overveen – Primera
Oudwoude – Café Restaurant De Iterij
Purmerend – Primera Winkelcentrum Eggert
Purmerend – Boekhandel Het Leesteken
Purmerend – De Nieuwste Tijd
Purmerend – Primera Weidevenne
Purmerend – Primera Wormerplein
Raalte – Bruna, Herenstraat 19
Reusel – Primera Prins
Rhenen – Bruna, Frederik van de Paltshof 32
Ridderkerk – Primera Vlietplein
Roden – Boekhandel Daan Nijman
Roelofarendsveen – Veenerick Boek en Kantoor
Roermond – Boekhandel Plantage
Rotterdam – Boekhandel Donner
Rotterdam – Primera Alexandrium
Rotterdam – Primera Boulevard Zuid
Rotterdam- Primera Lusthofstraat
Rotterdam – Primera Oosterflank
Rotterdam – Primera Oude Binnenweg
Rotterdam – Primera Overschie
Rijnsburg – Primera
Sassenheim – Boekhandel Wagner
Sassenheim – Primera
Sevenum – Primera
Sliedrecht – Primera Burgemeester Winklerplein
Sneek – Boekhandel van der Velde
Sneek – Cigo
Spakenburg – Bruna, De Ziel 53
Spijkenisse – Primera Akkerhof
Spijkenisse – Primera Stadshart
Stadskanaal – Bruna, Europaplein 4
Stadskanaal – Readshop, Oude Markt 1c
Surhuisterveen – Boekhandel Douma
Tilburg – Boekhandel Gianotten Mutsaers
Tilburg – Bruna Westermarkt 126
Tilburg – Primera De Blaak
Tilburg – Primera Goosen
Twello – Primera Oonk Blz
Uithuizen – Primera
Urk – Cigo
Utrecht – Boekhandel Broese
Utrecht – Bruna winkelcentrum Overvecht, Roelantdreef 254
Utrecht – Bruna, Verlengde Houtrakgracht 389
Utrecht – Primera Hoog Catharijne
Utrecht – Primera De Uithof
Utrecht – Primera De Gaard, Troosterhof
Veendam – Cigo
Veendam – Primera Hiemstra
Veldhoven – Primera De Bont
Velzerbroek – Bruna
Venlo – Bruna
Venray – Boekhandel  Van den Munckhof
Venray – Primera Cuypers
Vlissingen – Boekhandel De Drukkerij
Vlissingen – Bruna, Walstraat 101
Vlissingen- Primera, Lange Zelke 2
Voorschoten – Boekhandel de Kler
Waddinxveen -Primera
Wageningen – Boekhandel Kniphorst
Wageningen – Bruna
Wassenaar – Boekhandel de Kler
Weert – Bruna
Winschoten – Primera Kiewiet
Winterswijk – Boekhandel Kramer
Woerden – Primera Tournoysveld
Wijk aan Zee – Primera van de Watering
Wijchen – Lektuurhandel Robben
IJmuiden – Primera IJmuiden (Zeewijkplein)
IJmuiden – Primera Prince
Zandvoort – Bruna (Grote Krocht)
Zevenaar – Boek en Buro
Zoetermeer – Boekhandel Haasbeek
Zutphen – Boek en Buro
Zutphen – Primera, Korte Hofstraat 7
Zutphen – Readshop
Zwolle – Boekenhuis Zwolle
Zwolle – Primera Holtenbroek
Zwolle – Primera Max (Zwolle centrum)
Zwolle – Primera Stadshagen
Zwijndrecht – Boekhandel Hyperion

U kunt het boek ook bestellen onder meer op de bestelpagina.

 

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra, Uncategorized. Bookmark de permalink .

8 reacties op De doofpot Vaatstra, lees en huiver bij het bedrog van Justitie

 1. Je hebt ze bij de ballen, dat tuig! Vasthouden!!!

  Like

  • Wim Dankbaar zegt:

   Peter, dat is een vergissing. Ik heb ze pas bij de ballen als een Brandpunt, Zembla of Een Vandaag hier een uitzending van maakt. En dat gebeurt niet. Omdat de zaak Vaatstra helaas een enorme publiciteitswaarde kent waar niet iedereen even goed mee om kan gaan….. behalve als de misdaden van onze overheid beschermd moeten worden. Dan kunnen onze staatsmedia daar in de optiek van Henk Mous heel goed mee omgaan.

   Like

 2. bewaker zegt:

  Als Haval op Kollum heeft gezeten dan onder de naam Ali Mawloud , heb je ook een foto van hem.

  Like

 3. hansjohn zegt:

  Er is een audio ( van een telefoongesprek) waarop Klaske zegt dat Adema meedeelde bezig te zijn met een Irakees die destijds door de mazen van het net was geglipt. Later ontkende Adema dat hij had beweerd dat het om een Irakees ging.

  Like

 4. Mike zegt:

  Goed bezig Wim laatste dagen, ik kan door de doofpotten het bos niet meer zien.

  Like

 5. Wim Dankbaar zegt:

  From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Sent: donderdag 31 maart 2016 19:43
  To: ‘deken@advocatenorde-nh.nl’
  Cc: ‘Thijs Stapel’; ‘H. van Beest’; ‘mr. Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht’
  Subject: Betreft: strapatsen van Mr. Mosxkowicz

  Geachte mevrouw Dams/ Beste Thecla,

  Wilt u de deken verwittigen dat zij mijn advocaat Mr. Stapel niet dient aan te spreken in verband met een klacht van Mr. Y. Moszkowicz. Mr. Stapel is slechts mijn raadsman, en ik heb hem slechts gevraagd wat ik kan doen om terugbetaling van het bedrag dat Mr. Moskzowicz bij rechterlijke uitspraak moet terugbetalen, af te dwingen, omdat Mr. Moskzowicz het tot op heden vertikt om aan dat vonnis te voldoen. Mr. Stapel heeft mij de raad gegeven dat ik beslag kan laten leggen bij mijn (formele) tegenpartij mevrouw Maaike Terpstra en/of de derden gelden rekening van Moszkowicz waarop hij het geld onrechtmatig heeft geïnd. Dat dit onrechtmatig was is reeds bij rechterlijke uitspraak voor in elk geval tweederde van het bedrag in rechte vastgesteld. Dat de resterende 66.000 euro ook onrechtmatig is geïnd, zal binnenkort ook vastgesteld worden door de rechter.

  Ik, en niet Mr. Stapel, heb de deurwaarder ingeschakeld om dat beslag te laten leggen. Dit is op een manier gegaan waar ik en mijn deurwaarder volledig achter staan. Dus als Yehudi Moszkowicz iets te mekkeren heeft, moet hij bij mij zijn, en niet bij Mr. Stapel. Gelieve de deken dan ook te melden mijn raadsman niet lastig te valllen met de capriolen van Yehudi Moszkowicz. Het is juist Yehudi die elke gedragsregel aan zijn laars lapt en onrechtmatig handelt, maar dit keer op keer probeert te camoufleren met de tactiek van “de aanval is de beste verdediging”.

  Met vriendelijke groet,

  Wim Dankbaar

  Like

 6. Rob B zegt:

  Een rat/kat in het nauw maakt rare sprongen.
  YM is duidelijk zo’n rat in het nauw….

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s