Moeder Marianne Vaatstra gelooft in complot van Wim Dankbaar (2)

In de voorgaande brief van Frides Lameris zien we dat hij de zoveelste persoon is tegen wie Maaike zegt dat ze geen contact heeft met Moszkowicz. Ook wordt duidelijk dat sommaties van Moszkowicz niet op haar initiatief en zonder haar medeweten geschieden. Immers direct na een vriendelijk gesprek met Maaike ontvangt Lameris zo’n sommatie. Er is dus iemand anders die Moszkowicz aanstuurt en dat is Bauke Vaatstra, zoals Moszkowicz zelf heeft laten zien in de voornoemde email van Bauke aan hem. Met die wetenschap zijn de leugens van Moszkowicz in zijn processtukken even schaamteloos als tenenkrommend:

Wat hier in feite wordt verwoord is niet de mening van Maaike, maar die van Bauke en zijn kinderen. Er is nooit een slechte verhouding tussen Dankbaar en Terpstra geweest en het door mij gestelde complot wordt geenszins door haar als pijnlijk ervaren. Integendeel! Achter de schermen vertelt zij iedereen dat wat haar betreft de waarheid in mijn boek staat. De zogenaamde doodsteek wordt op de door Moszkowicz gebruikelijke wijze uit haar verband gerukt, zoals hier reeds is uitgelegd.

Waarom durft Moszkowicz dan toch zo glashard te liegen? Waarom durft hij uit naam van Terpstra te spreken, terwijl hij daar geen contact mee heeft en in feite het woord van Bauke c.s. vertolkt dat haaks staat op de gevoelens van Maaike? Welnu, dat is omdat hij weet de kinderen haar emotioneel chanteren met het vooruitzicht dat zij haar verlaten als zij niet meewerkt in die zin dat ze zich als partij moet stellen tegen Dankbaar, terwijl de werkelijke partij Bauke en de kinderen zijn. Dat vooruitzicht is nu precies wat Maaike bedoelde met haar doodsteek. Zo sterk is deze chantage dat Moszkowicz er zelf handig gebruik van maakt om zijn bedrog weg te poetsen. Toen wij het mailtje van Gea daags voor de zitting inbrachten, besefte Moszkowicz dat hij een probleem had. Zonder enig bewijs van een mandaat van Maaike zou hij wel een figuur slaan voor de rechter. Dus wat doet hij? Hij instrueert Freddy om zijn moeder te dwingen het volgende briefje te schrijven:

Moszkowicz wendt dus de chantage aan ten eigen bate. In feite laat hij Maaike hier een leugen opschrijven om zijn bedrog te “legaliseren”. Freddy neemt dit briefje mee naar de zitting zodat hij het voor de rechter kon produceren. Omdat hij inmiddels met Frides Lameris ook een probleem heeft, die stelt immers ook dat Maaike niet de werkelijke opdrachtgever van Moszkowicz is, past hij het dwangmiddel even later nog een keer toe:

Merk op dat de site van Micha Kat klokkenluideronline niet wordt genoemd, terwijl haar dagboek daar als eerste was gepubliceerd. Dit is het defacto bewijs dat de tekst van dit briefje uit de koker van Moszkowicz komt. Hij kon Kat immers niet in rechte betrekken vanwege de schikkingsovereenkomst, daarom wordt zijn site bewust weggelaten. Merk verder op dat Maaike haar telefoonnummer achterlaat “voor eventuele vragen”. Zeer bijzonder voor een cliënt om haar telefoonnummer te geven aan een advocaat met wie ze regelmatig contact heeft, althans volgens die advocaat. In feite is dit een extra bewijs dat er voordien inderdaad geen contact was tussen Maaike en Moszkowicz, precies zoals zij reeds aan Gea en Lameris had verteld. De briefjes zijn het bewijs dat Moszkowicz zijn eigen “cliënt” dwingt te liegen om zijn bedrog in de lucht te houden, daarbij gebruikmakend van de chantage van haar eigen kinderen.

Hoe ver Moszkowicz gaat in zijn leugens blijkt ook uit zijn stelling dat hij nog steeds volhoudt dat het volgende mailtje aan mij door Maaike is geschreven:

voor de laaste keer LAAT ME MET RUST, ik wil NOOIT geen contakt meer met jou en je bende incl Klaske

Maaike zelf heeft Klaske echter meegedeeld dat deze e-mail door dochter Ineke is geschreven op de middag dat haar dochter bezit had genomen van haar laptop om alle communicatie met Dankbaar c.s. te verwijderen. Dit weet Moszkowicz en toch durft hij vol te houden dat het Maaike was. Weer een bewijs dat hij helemaal geen contact met Maaike had en haar kennelijk zelfs niet durft te vragen: Heb jij die email geschreven? In plaats daarvan liegt hij gewoon uit haar naam voor zichzelf, Bauke en de kinderen. Vandaar ook dat hij zo in paniek is over een getuigenverhoor van Maaike, want het het is bij zo’n verhoor onmogelijk om alle vuile was binnen te houden. Hij kan Maaike echt niet laten zeggen dat het mailtje door haar is geschreven en een goede verklaring geven voor het feit dat Maaike even later een warme kerstkaart naar Klaske stuurt, die zij volgens het mailtje nooit meer wil zien.

Deze kaart zegt eigenlijk alles. Want waarom is het voor Klaske en Maaike een moeilijke tijd? Waarom hebben zij sterkte nodig? Ze zouden een gat in de lucht moeten springen nu de moordenaar eindelijk is gepakt! Deze kaart bewijst niet alleen dat Ineke het mailtje heeft geschreven maar ook dat Maaike niet gelooft dat Steringa de dader is, maar ook dat Maaike onder gigantische druk van haar familie staat. Daarom is het ook voor haar een moeilijke tijd.

Moszkowicz is als de dood voor het getuigenverhoor, want als éénmaal blijkt dat hij geen echt mandaat van Maaike had en zijn echte opdrachtgevers Bauke en de kinderen zijn,  dan heeft hij niet alleen zowat alle regels geschonden, maar is elke handeling op grond van zijn schijnmandaat onrechtmatig geweest.

Nu zeg ik dat Maaike achter de inhoud van mijn boek staat. Hoe kom ik daar nu bij? Welnu, dat heeft Maaike aan MEERDERE PERSONEN gezegd. Laten we beginnen met Hans Mauritz. Mauritz is niet in al zijn uitspraken betrouwbaar gebleken, maar zijn zogenaamde “campingverslag” kan toch moeilijk gelogen en verzonnen zijn. Hier volgen enkele citaten:

Als er voor de zoveelste keer koffie wordt ingeschonken (zegt iets over de duur van mijn verblijf bij Maaike op haar uitdrukkelijke wens) hebben we een groot deel van de inhoud van het boek gedrieën doorgesproken. Ook Maaike’s zus is het nagenoeg overal mee eens. De zussen zijn twee handen op een buik en dus is het raadselachtig dat de raadsman Maaike’s zus als getuige op wil roepen. Ik doe uitputtend verslag  van wat er zoal in het boek te lezen is en welke personen er niet bepaald best vanaf komen. Elke keer weer lacht Maaike genoeglijk en vult mij zelfs aan met details en andere feiten. ‘Het is goed dat het boek er is’. Laat Maaike weten. Vol overtuiging. ‘Ik kan en mag het allemaal niet meer zeggen omdat ik anders mijn kinderen en kleinkinderen niet meer te zien krijg. Maar het is goed als in geheel Nederland duidelijk wordt wat hier gebeurd is”. Als ik laat weten dat het boek juist en vooral voor Bauke een enorme aanklacht is zegt Maaike: “Ik walg van die man. Alles wat jij nu vertelt over wat er inhet boek staat was hij het mee eens. Maar nu ineens niet meer”. Als ik Maaike vertel dat wij in het boek stellen dat Bauke zijn dochter met de grootst mogelijke leugen onder de grond heeft gestopt, knikt Maaike instemmend. “Ja, jongen, het is niet te bevatten. Als Bauke zijn rug recht had gehouden was die verschrikkelijke uitzending van Peter R.  De Vries waarin Marianne als een slet wordt weggezet er nooit gekomen. Hij heeft het gewoon laten gebeuren en willens en wetens het hele verhaal mee in de doofpot gestopt. Ik ben drie weken ziek geweest van die uitzending. Dat ik bij de dokter de deur plat loop heeft niets van doen met jullie zoals de pers dat eenieder wil geloven. Dat is allemaal te wijten aan hetgeen er na de aanhouding van Jasper is gebeurd en dat ik monddood ben gemaakt. Publiceer alstublieft niet wat ik nu zeg want ik krijg daar grote problemen mee. 

Dat Mauritz hier nu de waarheid vertelt, staat voor mij wel vast. Het strookt immers met alle andere getuigenissen. Maaike walgt van haar ex man, zoals zij ook aan Akky van der Veer heeft bevestigd, zo recent als in 2015:

Hoi André,

Pas geleden met Maaike gebeld. De 2e keer was het raak, ze nam op en wist meteen wie ik was. Ik vroeg haar naar de naam van de bankmedewerkster, die de brief of email naar Peter R. gestuurd heeft. Ze zei, dat ze de naam echt niet meer wist en zo ja, dat ze het dan aan mij zou hebben doorgegeven, ik geloof haar. Ze is er ook nog steeds mee bezig, gelooft de toestand zoals in het boek beschreven en heeft vooralsnog geen rust. Bauke verafschuwt ze en met claims over geld heeft ze niks te maken. Dat regelen Bauke en de kinderen voor haar, zonder dat ze daar besef van heeft, het gaat allemaal buiten haar om.

Daarom geloof ik niet dat zij die ´´briefjes´´ zelf heeft geschreven, of het moet onder druk ´´van´´ zijn geweest. Hoe dan ook, ik heb van haar het vrij om nog eens te bellen, we liggen elkaar wel , dus kan ik het haar rechtstreeks vragen. Mocht dat nodig zijn, ik hoor het graag.

Liefs van Akky

Het bezoek van Hans Mauritz aan Maaike op de camping heeft in elk geval plaatsgevonden. Dit is mij ook bevestigd door Sietske Kingma, de zus van Maaike, die erbij was. Waarom ontvangen Maaike en haar zus een auteur wiens boek zij volgens Moszkowicz verboden willen hebben? Waarom staan zij hem vriendelijk te woord voor in elk geval meer dan een uur? Waarom nemen zij een boek in ontvangst? Waarom leest Maaike dat? Waarom zegt zij dat zij achter de inhoud staat? Dit is het boek dat Maaike volgens Moszkowicz verboden wilde hebben!

Het meest treurige is nog wel dat Bauke Vaatstra en zijn kinderen schathemeltjerijk zouden kunnen worden door in plaats van mij aan te klagen,  en achter Maaike te gaan staan, de staat aan te klagen voor het JARENLANGE bedrog dat Justitie over deze familie heeft uitgestort.  Miljoenen kunnen zij vragen aan schadevergoeding van de staat voor het leed en bedrog dat hen is aangedaan. Dat leed staat beschreven in het dagboek van Maaike. Hoe krom is het wel niet dat Justitie Bauke en zijn kinderen hebben kunnen recruteren om de publicatie van dat dagboek te willen verhinderen.

In een artikel in het Haarlems Dagblad van 4 januari 2013 zegt Bauke Vaatstra over Dankbaar:

Het is allemaal te gek voor woorden. Ik heb met de zaaksofficier overlegd of we die vieze leugenaar aan kunnen pakken, maar dat ligt moeilijk

In een interview met journalist Nanko Kiel zegt Vaatstra:

Hij drijft mij en mijn kinderen tot waanzin. Heeft mijn ex-vrouw Maaike gehersenspoeld met zijn complottheorieën”.

Wat een belediging om te horen dat je gehersenspoeld bent. En een leugen ook, want Maaike staat nog steeds achter de inhoud van het boek. Uit bovengenoemde gebeurtenissen en publicaties blijkt wederom, dat het niet  Terpstra was, maar Bauke Vaatstra en zijn kinderen die sinds de aanhouding van Steringa fel gekant waren tegen verdere verspreiding en/of publicatie van het dagboek. Vaatstra bezigt hierbij ongemeen felle, lasterlijke uitspraken als “vieze leugenaar“, terwijl Dankbaar stellingen verwoordt die Vaatstra tot voor kort ook zelf aanhing. Dat het hogere doel van Bauke Vaatstra c.s. in feite was om publicatie van het algehele boek van Dankbaar te voorkomen, moge blijken uit de eis dat in kort geding ook een verbod werd gevraagd op publicatie van Dankbaar’s volledige boek. Deze eis werd uiteraard afgewezen. Bauke Vaatstra en zijn kinderen hadden kennelijk geen belang bij de verschijning van een boek, dat de tegen Jasper Steringa gerezen verdenking ernstig in twijfel trekt.

 

 

 

(later meer)

 

 

Neem een uurtje de tijd en je denkt nooit meer hetzelfde over Justitie. Mocht je daarna ook menen dat we door onze eigen overheid belazerd zijn in deze zaak, stuur deze email dan door aan minimaal 10 mensen en/of deel de link op facebook, twitter of waar je ook actief bent. Is het geen schande dat dit door de media wordt doodgezwegen? “

Laat deze mensen maar bibberen dat hun misdadige bedrog ooit uitkomt:

De doofpotters

Het aanbod voor 8 boeken voor 50 euro blijft geldig.

Winkels die het boek op voorraad hebben:

Aalten – Boekhandel Meneer Kees
Aalten – Boekhandel Messink & Prinsen
Aalten – Primera
Alblasserdam – Primera
Almelo – Primera Bornsestraat (Plus supermarkt)
Alkmaar – Boekhandel Feijn, De Laat 47
Alkmaar – Boekhandel Van der Meulen
Almelo – Boekhandel Almelo, Grotestraat 20
Almelo – Boekhandel Broekhuis
Almelo – Primera De Gors
Almelo – Readshop Van Roekel, Ootmarsumsestraat 274
Almere – Boekhandel Stumpel
Almere – Primera Almere Buiten
Alphen aan de Rijn – Boekhandel Haasbeek
Amersfoort – Primera Brundel
Amersfoort – Primera Peters
Amsterdam – Boekhandel Zwart op Wit
Amsterdam – Muziekhandel Valerius, Koninginneweg 145
Amsterdam – Primera Bezaanjachtplein
Amsterdam – Primera Pasteuning, Van Limburg Stirumplein 1
Amsterdam – Primera Roja, Karspeldreef 1313
Amsterdam – Primera Vlaskamp, Wisseloord 97
Andijk – Primera
Apeldoorn – Bruna, De Eglantier 422
Apeldoorn – Primera Biemolt Asselsestraat 261
Apeldoorn – Readshop Oranjerie
Appingedam – Primera
Arnhem – Eco Electronics
Arnhem – Boekhandel De Poort
Arnhem – Primera Arnhem Centrum
Arnhem – Primera Elderveld
Arnhem – Primera Presikhaaf
Arnhem – Primera Rijkerswoerd
Arnhem – Primera Postkantoor Van den Berg (A Van Lawick v Pabststraat 109)
Assen – Boekhandel Iwema
Assen – Primera Kloosterveste
Assendelft – Bruna
Barendrecht – Primera Carnisse Veste
Beekbergen – Boekhandel Beekbergen
Beek en Donk – van Helvoort Boek en Kantoor
Beek Ubbergen – Primera De Postkoets
Beilen – Primera
Bergen op Zoom – Primera Ernest
Bergum – Boekhandel Bergum
Berkel Enschot – Boekhandel Verrijt
Bilthoven – Primera De Kwinkelier
Blerick – Primera
Bladel – Primera Prins
Blokker – Primera Westerblokker
Bodegraven – Primera Raadhuisplein
Borger – Bruna, Grote Brink 3
Borne – Bruna,  Grotestraat 195
Bodegraven – Primera Vromade
Bolsward – Primera Bolsward
Breda – Cigo Moerwijk
Breda – Boekhandel Van Kemenade & Hollaers
Breda – Primera Heksenwiel
Breda – Primera Hoge Vucht
Breda – Readshop Valkeniersplein
Breukelen – Boek en Kantoor Marinus van Kralingen
Brummen – Primera Brummen
Bussum – Bruna, Veerplein 104
Capelle a/d IJssel – Primera De Terp
Castricum – Boekhandel Laan
Castricum – Primera Geesterduin
Culemborg – Primera Culemborg
Delft – Primera Bikolaan
Delft – Primera De Hoven Passage
Delft – Primera Dasstraat 12
Delfzijl – Primera Larooi
Delzijl Readshop, Poststraat 4,
Delfzijl – Tabaktief, Schoolstraat 6
De Koog – Primera Mets (Texel)
De Meern – Primera Veldhuizen
Den Bosch – Boekhandel Heinen
Den Bosch – Primera Helftheuvelpassage
Den Haag – boekhandel Douwes, Herengracht 60
Den Haag – Primera Bankastraat 3
Den Haag – Van Stockum Boekverkopers
Den Helder – Primera
Den Hoorn – Primera
Deurne – Primera
Deventer – Primera De Zandpoort
Deventer – Primera Keizerslanden
Doesburg – Boek en Buro
Dongen – Bruna Dongen, Hoge Ham 154
Drachten – Cigo, Eems 8
Drachten – Boekhandel van der Velde
Dronten – Voster Boek & Kantoor
Drunen – Bruna, Hugo de Grootstraat 20
Duiven – Primera Duiven
Ede – Boek en Buro
Ede – Primera Parkweg
Eemnes – Primera Eemnes
Eindhoven – Boekhandel Van Piere
Eindhoven – Bruna Postkantoor, Kruisstraat 165
Eindhoven – Primera De Hurk
Eindhoven – Primera Meerrijk
Elburg – Primera Elburg
Emmeloord – Boekhandel Marsman
Emmeloord – Primera Kuipers
Emmen – Boekhandel Plantage
Emmen – Primera Bargeres
Enschede – Boekhandel Broekhuis
Enschede – Primera Helmerhoek
Enschede – Primera Jan Haast
Enschede – Primera Roombeek
Geldermalsen – Bruna, Het Hooghuis 3
Goor – Bruna, Grotestraat 101
Goor – Primera De Bandijk
Gorinchem – Boekhandel De Mandarijn
Gorinchem – Boekhandel Ritmeester
Gorinchem – Boekhandel De Wingerd
Gorredijk – Boekhandel Planteyn
Gorredijk – Primera De Primeur
Gouda – Boekhandel Smit
Gouda – Primera Herman Kok
Gouda – Boekhandel Verkaaik
Grave – Primera Hart van Grave
Groningen – Bruna Overwinningsplein 71
Groningen – Cigo Van Lenneplaan
Groningen – Boekhandel Riemer
Groningen – Primera Paddepoel
Groningen – Boekhandel van der Velde
Haaksbergen – Boek en Buro
Haarlem – Boekhandel De Vries
Haarlem – Bruna, Generaal Cronjéstraat 67
Hardinxveld – Giessendam – Primera Boogaard
Harmelen – Primera Kwakkenbos
Heemstede – Boekhandel Blokker
Heenvliet – Primera Heenvliet
Heerde – Primera Heerde
Heerenberg – Primera
Heerhugowaard – Primera Evers
Heerlerheide – Primera Heerlerheide
Helmond – Primera Brandevoort
Hengelo – Boekhandel Broekhuis
Hengelo – Bruna, Markt 2
Hengelo (Gld) – Boexcellent
Hoogerheide – Primera
Hoogezand – Cigo Gorecht Oost
Hoogezand – Primera
Hoogland – Bruna, Kraailandhof 15
Hoogland – Primera Brundel
Hoorn – Boekhandel Stumpel
Huissen – Primera Huissen
Julianadorp – Primera
Kaatsheuvel – Bruna, Hoofdstraat 65
Katwijk – Primera Kroon
Katwijk – Primera Hoornesplein
Katwijk – Readshop
Krimpen a/d IJssel – Primera Crimpenhof
Leerdam – Primera
Leeuwarden – Boekhandel van der Velde
Leiden – Boekhandel de Kler
Leiden – Bruna Vijf Meiplein
Leiderdorp – Boekhandel de Kler
Leidschendam – Boekhandel de Kler
Leidschendam – Primera De Koning
Lekkerkerk – Readshop
Lelystad – Primera Lelycentre
Lelystad – Primera Riecker
Lemmer – Primera
Leusden – Boekhandel van der Vlist, winkelcentrum Hamershof
Lichtenvoorde – Primera
Lisse – Primera
Lochem – Bruna Bierstraat
Lochem – Boekhandel Lovink
Lochem – Primera Voskamp, Korte Hofstraat 7
Loosdrecht – Bruna Loosdrecht, Nootweg 49
Maassluis – Boekhandel Koningshoek
Maastricht – Boekhandel De Tribune
Maastricht – Boekhandel Dominicanen
Maastricht – Bruna, Roserije 329
Maastricht – Primera Keulen
Marum – Primera Marum
Meppel – Primera Kruijer
Middelburg – Boekhandel De Drukkerij
Muiden – Primera De Hoek
Mijdrecht – Boekhandel Mondria
Nieuwegein – Primera Galecop
Noordwijk – Boekhandel van der Meer
Noordwijk – Bruna Hoofdstraat 99
Noordwijk – Bruna Kerkstraat 37
Nieuwleusen – Readshop Jaap Hilbrink
Nieuw Vennep – Bruna, Handelplein 21
Nieuw Vennep – Bruna, Symfonie 37
Nijmegen – Boekhandel Dekker v.d Vegt
Nijmegen – Boekhandel Roelants (voorheen De Oude Mol)
Odijk – Primera
Oegstgeest – Boekhandel de Kler
Oegstgeest – Primera
Oegstgeest – Rijnlandse boekhandel
Oirschot – Boekhandel de Croon
Oosterhout – Primera Arendshof
Oost Souburg – Primara, Kanaalstraat 4
Oss – Boekhandel Derijks
Oosterwolde – Primera De Primeur
Overveen – Primera
Oudwoude – Café Restaurant De Iterij
Purmerend – Primera Winkelcentrum Eggert
Purmerend – Boekhandel Het Leesteken
Purmerend – De Nieuwste Tijd
Purmerend – Primera Weidevenne
Purmerend – Primera Wormerplein
Raalte – Bruna, Herenstraat 19
Reusel – Primera Prins
Rhenen – Bruna, Frederik van de Paltshof 32
Ridderkerk – Primera Vlietplein
Roden – Boekhandel Daan Nijman
Roelofarendsveen – Veenerick Boek en Kantoor
Roermond – Boekhandel Plantage
Rotterdam – Boekhandel Donner
Rotterdam – Primera Alexandrium
Rotterdam – Primera Boulevard Zuid
Rotterdam- Primera Lusthofstraat
Rotterdam – Primera Oosterflank
Rotterdam – Primera Oude Binnenweg
Rotterdam – Primera Overschie
Rijnsburg – Primera
Sassenheim – Boekhandel Wagner
Sassenheim – Primera
Sevenum – Primera
Sliedrecht – Primera Burgemeester Winklerplein
Sneek – Boekhandel van der Velde
Sneek – Cigo
Spakenburg – Bruna, De Ziel 53
Spijkenisse – Primera Akkerhof
Spijkenisse – Primera Stadshart
Stadskanaal – Bruna, Europaplein 4
Stadskanaal – Readshop, Oude Markt 1c
Surhuisterveen – Boekhandel Douma
Tilburg – Boekhandel Gianotten Mutsaers
Tilburg – Bruna Westermarkt 126
Tilburg – Primera De Blaak
Tilburg – Primera Goosen
Twello – Primera Oonk Blz
Uithuizen – Primera
Urk – Cigo
Utrecht – Boekhandel Broese
Utrecht – Bruna winkelcentrum Overvecht, Roelantdreef 254
Utrecht – Bruna, Verlengde Houtrakgracht 389
Utrecht – Primera Hoog Catharijne
Utrecht – Primera De Uithof
Utrecht – Primera De Gaard, Troosterhof
Veendam – Cigo
Veendam – Primera Hiemstra
Veldhoven – Primera De Bont
Velzerbroek – Bruna
Venlo – Bruna
Venray – Boekhandel  Van den Munckhof
Venray – Primera Cuypers
Vlissingen – Boekhandel De Drukkerij
Vlissingen – Bruna, Walstraat 101
Vlissingen- Primera, Lange Zelke 2
Voorschoten – Boekhandel de Kler
Waddinxveen -Primera
Wageningen – Boekhandel Kniphorst
Wageningen – Bruna
Wassenaar – Boekhandel de Kler
Weert – Bruna
Winschoten – Primera Kiewiet
Winterswijk – Boekhandel Kramer
Woerden – Primera Tournoysveld
Wijk aan Zee – Primera van de Watering
Wijchen – Lektuurhandel Robben
IJmuiden – Primera IJmuiden (Zeewijkplein)
IJmuiden – Primera Prince
Zandvoort – Bruna (Grote Krocht)
Zevenaar – Boek en Buro
Zoetermeer – Boekhandel Haasbeek
Zutphen – Boek en Buro
Zutphen – Primera, Korte Hofstraat 7
Zutphen – Readshop
Zwolle – Boekenhuis Zwolle
Zwolle – Primera Holtenbroek
Zwolle – Primera Max (Zwolle centrum)
Zwolle – Primera Stadshagen
Zwijndrecht – Boekhandel Hyperion

U kunt het boek ook bestellen onder meer op de bestelpagina.

 

 

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

10 reacties op Moeder Marianne Vaatstra gelooft in complot van Wim Dankbaar (2)

 1. van Tours zegt:

  “Hierbij verklaar ik (…) dat ik MONDELING in October de volmacht heb gegeven …….” Maaike vertelt iedereen dat ze nooit met Yehudi heeft gesproken. Van een mondelinge overeenkomst kan dus ook geen sprake zijn.

  • van Tours zegt:

   Bij nadere beschouwing valt mij nog wat op. Op het briefje staat het woord VOLMACHT. Een volmacht is geen OPDRACHT. Een volmacht geeft jou het recht te spreken namens een ander, dat is juridisch heel wat anders dan het hebben van een opdracht om te spreken namens iemand anders. Met andere woorden: een volmachtgever behoeft geen opdrachtgever te zijn en is het vaak ook niet. De eerste vraag is dus: Waarom zou Maaike gekozen hebben voor het woord volmacht in plaats van opdracht, als ze de opdrachtgever is? De tweede vraag luidt: past het woord volmacht binnen het woordgebruik van Maaike? Misschien ben ik te snel als ik voor mij de conclusie trek: Maaike zou, als ze opdrachtgever was, nooit het woord volmacht hebben gebruikt. Daarnaast is het voor YM een normaal woord om te gebruiken als hij van iemand anders als de opdrachtgever het recht wil verkrijgen namens hem of haar te spreken. Als deze tekst van YM zou zijn en via één van de kinderen aan Maaike gedicteerd zou zijn, vallen voor mij de puzzelstukjes op zijn plaats.
   Ik zou de conclusie kunnen trekken: dit briefje bewijst dat Maaike niet de opdrachtgever is!
   Hopelijk kan een rechter hier in meegaan.

   • van Tours zegt:

    Het tweede briefje begint met: “Met dit schrijven geef ik toestemming…” Waarom toestemming als ze opdrachtgeefster zou zijn? Het woord toestemming gebruik je alleen in een situatie waarbij een andere persoon iets wil bereiken en daarvoor jouw medewerking nodig heeft. Dus ook hier: dit briefje bewijst niets over het opdrachtgeverschap van Maaike. Het bewijst eerder het tegendeel. Het lijkt erop alsof de bewoordingen in beide briefje zorgvuldig zijn gekozen, zodanig dat Maaike ze wilde ondertekenen en maar hopen dat nauwkeurige lezing en duiding van die briefjes verder achterwege zou blijven en “men” zou aannemen dat de aanwezigheid van een briefje voldoende zou zijn om Maaike tot opdrachtgeefster te verklaren.

    • van Tours zegt:

     Nog zo’n moeilijke juridische term in het eerste briefje “het auteursrecht te handhaven op mijn boek”. Zou Maaike weten wat dit precies inhoudt? Naar mijn idee dat zij en zij alleen (dus niet YM of de kinderen) zeggenschap wil en mag houden over wie er publiceert. Maar betekent dat automatisch dat eerdere publicaties waarmee ze geen problemen had, dan direct verboden zijn of is dat mogelijk misbruik van de term “het handhaven van het auteursrecht”? Had de opdracht aan YM dan niet ruimer omschreven (specifieker) omschreven moeten zijn?
     In ieder geval heeft ze toestemming om te publiceren niet in de handen van YM gelegd.
     Voor elk individueel geval zou in dat geval YM overleg moet hebben met Maaike om van haar opdracht te krijgen tot….. Dat overleg was er dus niet, zij heeft nooit mondeling overleg met YM gehad!

 2. ExTours zegt:

  In de zaak van Marianne Vaatstra heeft de haan ettelijke malen vaker dan 3 keer gekraaid. Zelfs haar moeder, die door haar nadrukkelijke zwijgen haar bloedeigen dochter en de woorden, opgetekend in haar dagboekje, verloochent, werkt daar aan mee. Helaas…

  Maaike kom tot inkeer!!!

 3. hansjohn zegt:

  In het tweede briefje staat dat iedereen die wil publiceren of gepubliceerd heeft aangepakt moet worden.
  Zou Siekiena van slachtofferhulp, die ‘natuurlijk’ op de hoogte is gebracht dat Micha Kat aanpakken vlgs Mosco niet haalbaar is, op zoek zijn gegaan naar een manier (advocaat) om iedereen (Kat) aan te pakken op zijn publicatie? Dit conform ‘de wens’ van Maaike?

 4. hansjohn zegt:

  Wat het hersenspoelen betreft; dit zou ik eerder andersom zien. Wim heeft zich er pas na een jaar of 10 mee bemoeid en heeft veel info van/via de Vaatstra’s gekregen. Die complottheorien komen niet eens oorspronkelijk bij Wim vandaan.
  Maar het is wel zo makkelijk dat maar even te vergeten.

 5. N.E. Derlander zegt:

  Even los van verscheidene tegenstrijdigheden in de verschillende verklaringen van de verschillende betrokken personen vind ik een aantal zaken opvallend in de handgeschreven briefjes.

  Opvallend: in het eerste handgeschreven briefje rept mw. Terpstra over een dagboek in het tweede briefje over dagboeken. Het tweede briefje is, juridisch gezien, onnodig na het eerste briefje, dat immers, qua auteursrechtbescherming, alles zou omvatten. Het in het tweede briefje gebruikte casu quo (afgekort c.q.) is taalgebruik, dat goed in dit briefje past (maar past het mw. Terpstra?). Vind ik overigens ook gelden voor de wijze, waarop beide briefjes geredigeerd zijn.

  Auteursrechten van mw. Terpstra nou wel of niet handhaven? Of anders: waarom wil mw. Terpstra bij de ene publicist wel en bij de andere kennelijk niet handhaven?
  Heeft mr. Moszkowics zich niet aan de “opdracht” gehouden, nu hij ander publicisten van het dagboek niet aangepakt heeft op het zogenaamd schenden van het auteursrecht van mw. Terpstra? En heeft mw. Terpstra betreffende “het niet aanpakken van de andere publicisten” de advocaat niet aan z’n jasje getrokken? Zo nee, waarom niet?

  Ongeacht wat de uitkomst ook is, vind ik dat mw. Terpstra zich zelf mag voorhouden: als ik eerlijk ben tegen mijn kinderen, mag ik verwachten dat mijn kinderen eerlijk zijn tegen mij…………

 6. yvonne zegt:

  http://justitie.eenvandaag.nl/tv-items/66063/_undercoveragenten_persen_valse_bekentenis_uit_wim_s_

  Het OM besluit vervolgens een zeer vergaand opsporingsmiddel in te zetten. Een peperdure undercoveroperatie, met als doel: stelselmatige inwinning van informatie, oftewel een bekentenis krijgen van Wim S.

  Wetenschapsfilosoof en bewijsexpert Ton Derksen vindt de biecht die Wim S. uiteindelijk aflegt onbetrouwbaar, omdat de geheimagenten hem een jaar lang in de watten leggen en manipuleren: “Deze bekentenis heeft geen enkele bewijswaarde. Met deze undercoveroperatie zijn alle condities van betrouwbaarheid geschonden.”

  De informanten van de speciale eenheid ‘Werken onder Dekmantel’ doen zich voor als eigenaren van een beveiligingsbedrijf en geven ICT-er Wim S. – naast dure cadeaus en luxe diners – ook interessante klussen, waarmee hij in een jaar tijd 34 duizend euro verdient. Als Wim zijn vaste baan verliest, bieden ze hem bovendien uitzicht op een lucratief arbeidscontract.

 7. Wim Dankbaar zegt:

  De uitspraak in de tuchtzaak is trouwens verlaat naar 11 april. Zou oorspronkelijk half maar zijn.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s