Moeder Marianne Vaatstra gelooft in complot van Wim Dankbaar

Waarom zie je nu nooit eens een dergelijke krantenkop? Waarom zien we alleen maar de leugens van de staatsmedia en Yehudi Moszkowicz, de vermeende advocaat van de moeder van Marianne? Terwijl de kop van dit artikel gewoon de waarheid is! Ik hoor u denken: Is dat de waarheid? Ja, dat is de waarheid! Kan ik dat hardmaken? Ja, dat kan ik hardmaken. Hoe dan? Laat ik beginnen met de allereerste LEUGEN van Yehudi in deze zaak, te weten zijn sommatie email, zogenaamd in opdracht van Maaike:

From: Moszkowicz Advocaten Utrecht [mailto:info@moszkowicz-law.nl]
Sent: zondag 27 oktober 2013 22:02
To: dank@xs4all.nl
Subject: Terpstra/Dankbaar Auteursrechten inbreuk

Geachte heer Dankbaar,

Onlangs heeft zich tot mij gewend mevrouw M. Terpstra, voorheen Vaatstra, hierna te noemen cliënte met het verzoek haar belangen te behartigen in opgemelde zaak.

Waarom is dit nu een leugen? Omdat mevrouw M. Terpstra zich helemaal niet tot hem gewend heeft! Haar ex-man Bauke Vaatstra, met wie zij hevig gebrouilleerd is, heeft zich tot Moszkowicz gewend. In feite praten we dus hier al over valsheid in geschrifte aan de zijde van Moszkowicz, ofwel super klachtwaardig handelen voor een advocaat. Zeggen dat je door een cliënt benaderd bent, terwijl het in feite om heel iemand anders gaat, die nota bene een rechtstreeks belangenconflict heeft met deze beweerde cliënt!

De bewijzen dat Maaike Terpstra hem nooit zelf benaderd heeft om opdracht te geven om tegen mij te procederen zijn werkelijk zo’n stortvloed dat ik nauwelijks weet waar ik moet beginnen. Dus ik ga het maar proberen in random volgorde zoveel mogelijk chronologisch. Laat ik maar beginnen met de email van Maaike aan mij uit de zomer van 2012 (enkele maanden voor de aanhouding van Jasper Steringa).

halo wim

eindelijk kan ik mijn mails lezen op de camping blij dat jullie deze goede dingen doen via hero brinkman .heb nog met hem gebeld en het nodige uitgelegd

hij vroeg ook naar Bauke .heb gezegd dat die vanaf het begin met elke wind meewaaide ,maar ik sta, en blijf achter jullie bevindingen staan .de kamervragen zijn duidelijk ,laten ze daar niet onderuitkomen ,het doet allemaal heel veel met mij (despanning) ben al meerdere keren naar de dokter geweest,hoop het vol te kunnen houden ,jammer dat de kinderen en denk ook Bauke weer in de justitie geloven met hun nieuwe theorie ,inderdaad Wim ben ik geschokt door het nieuwe gegeven dat ze met een bekende het weiland ingelopen zou zijn ,wat een afgang voor je kind wat is vermoord,

                                                                                            groeten Maaike

En een paar dagen later:

hallo Wim
de mail naar jou toe van mij wil je die niet op een webside zetten .krijg dan vast commetaar uit de fam kring .en aangezien ik dat op dit moment er niet bij kan hebben nu dit verzoek
vr groeten maaike

Hoe is het nu te bewijzen dat het Bauke was die Moszkowicz heeft benaderd om tegen mij te procederen? Welnu, dom genoeg heeft Yehudi dat bewijs zelf geleverd door een stuk in te brengen bij de rechtbank, namelijk de volgende email van Bauke Vaatstra aan hem:

Let op! Deze email is gedateerd 2 dagen na de sommatie van Yehudi, en Bauke zelf heeft het over een aanvullend schrijven. Dus hij heeft al eerder aan Yehudi geschreven! Het gaat dus niet om Maaike maar om Bauke!

Verder valt op dat Bauke Klaske Ferwerda, de steun en toeverlaat van Maaike, haar beste vriendin in haar jarenlange strijd tegen het bedrog van Justitie, erbij probeert te lappen. Als het aan Bauke ligt, moet Klaske ook aangeklaagd en vervolgd worden, want zij is mede schuldig, zo niet hoofdschuldig aan de verspreiding van het dagboek!

Wat zegt Klaske daar nu zelf van? Welnu, het volgende:

Dagelijks ontvang ik emails van anonieme trollen zoals deze:

Wat ben je toch zielig Wim en totaal gestoord. Over de rug van een moeder van een overleden kind nog wel.

Wat maakt het uit wie jou dagvaarde? Je leugens zijn gewoon puur leugens….Laat die Fam. nu eens met rust. Zelfs Kat neemt jouw gedrag al weer over. Stop er mee IDIOOT!

Welnu, laten we eens kijken wat deze moeder zegt:

—–Original Message—–
From: Gea  
Sent: vrijdag 6 december 2013 10:46
To: Wim Dankbaar; Klaske Ferwerda
Subject: Telefoongesprek Maaike

Ik heb met Maaike telefonisch gesproken op 6-12-2013 om 9:57

Ik vroeg aan haar of ze op de hoogte is van het kortgeding tegen Wim, waarop ze zei dat ze wel zoiets had gelezen op het Internet. Ik vroeg haar ook of ze wist dat ze €50.000 van hem eist. Ze zei dat ze geen contact heeft met de advocaat en dat de kinderen dit regelen.

Waaruit blijkt dat ze helemaal niet op de hoogte is van het geëiste bedrag en de inhoud van de dagvaarding niet kent.

Dit is een email van voor de uitspraak in kort geding van 18 december 2013. Waar Maaike dus zegt dat ze geen contact heeft met Yehudi Moszkowicz. Een dik jaar later zegt ze dat nog steeds:

Hoi André,

Pas geleden met Maaike gebeld. De 2e keer was het raak, ze nam op en wist meteen wie ik was. Ik vroeg haar naar de naam van de bankmedewerkster, die de brief of email naar Peter R. gestuurd heeft. Ze zei, dat ze de naam echt niet meer wist en zo ja, dat ze het dan aan mij zou hebben doorgegeven, ik geloof haar. Ze is er ook nog steeds mee bezig, gelooft de toestand zoals in het boek beschreven en heeft vooralsnog geen rust. Bauke verafschuwt ze en met claims over geld heeft ze niks te maken. Dat regelen Bauke en de kinderen voor haar, zonder dat ze daar besef van heeft, het gaat allemaal buiten haar om.

Daarom geloof ik niet dat zij die ´´briefjes´´ zelf heeft geschreven, of het moet onder druk ´´van´´ zijn geweest. Hoe dan ook, ik heb van haar het vrij om nog eens te bellen, we liggen elkaar wel , dus kan ik het haar rechtstreeks vragen. Mocht dat nodig zijn, ik hoor het graag.

Liefs van Akky

Hoe is nu toch mogelijk dat Maaike zich laat ringeloren door haar eigen kinderen? Nou, dat is heel goed mogelijk. Zelfs mijn eigen moeder, vijf jaar ouder dan Maaike, die helemaal achter mij staat, zegt tegen mij dat ze Maaike wel begrijpt: Ze kan niet anders, want als je je kleinkinderen niet meer mag zien op je oude dag, dan zet je daar alles voor opzij. Ook de waarheid over de moord op je jongste dochter, je oogappeltje. Mijn moeder mag tegen mij zeggen dat ze mij NOOIT meer hoeft te zien als ik haar zoiets aandoe. Ik zou me de slechtste zoon ooit voelen.

Is er nog meer bewijs dat Maaike nooit opdracht heeft gegeven om mij in rechte te betrekken?

AAN DE DEKEN VAN ORDE VAN ADVOCATEN UTRECHT

Geachte heer Böhmer,

Op donderdag 31 oktober 2013 heb ik op mijn website www.verontrustevaders.nl het zogenaamde ‘dagboek’ (zie bijlage) van de moeder van de in 1999 vermoorde Marianne Vaatstra Mevr. Maaike Terpstra uit Zwaagwesteinde gepubliceerd. Op vrijdagochtend 1 november ontving ik van de heer Yehudi Moszkowicz uit Utrecht een dringende email (zie bijlage 1) om het dagboek voor 5 uur
des middags te verwijderen onder dreiging met een kort geding. Omdat ik op diezelfde vrijdagochtend nog met mevr. Terpstra telefonisch had gesproken, was ik onaangenaam verrast om door de heer Moszkowicz op deze wijze benaderd te worden.

Daar komt nog bij dat deze advocaat wat betreft het dagboek zelf in feite van toeten nog blazen lijkt te weten wat betreft de inhoud van dit ca 40 pagina’s omvattende geschrift. Op 6 november 2013 heeft deze advocaat namelijk tijdens een kort radiointerview met

Omroep  Friesland (hier de link: http://www.waarinholland.nl/omstreden-vaatstra-dagboek-online/ ) naar aanleiding van een vraag van de interviewster over de inhoud van het dagboek verklaard:

“In het dagboek staan haar gedachten en gevoelens die ze gehad heeft “gedurende de 13 jaar’ dat de moord niet opgelost werd”.

Dit is echter een totaal incorrecte weergave van de inhoud. In het bijzonder ook omdat dit dagboek – zoals u gemakkelijk zult kunnen verifieren vanuit de bijlage – slechts de relatief korte periode van 1 mei 1999 (de dag van de moord op Marianne ) t/m 10 oktober 2000 omvat.

Het werd mij door het optreden van deze advocaat dan ook duidelijk dat er schijnbaar veel meer schuil gaat achter de inhoud van dit dagboek en het belang van publicatie hiervan of het belang van zekere partijen om de publicatie te verhinderen. Inmiddels is het dagboek al op vele (andere) websites gepubliceerd.

Tijdens een tweede telefonisch gesprek met Mevr. Terpstra op zaterdag 2 november vertelde zij mij dat zij geen rechtstreeks contact met deze advocaat had gehad. Ik deelde haar daarop mede dat ik absolutely niet amused was over de mail die ik van haar advocaat op vrijdag 1 november had ontvangen. Ik heb haar tevens op de hoogte gesteld van het feit dat deze advocaat een zeer slechte reputatie op het internet heeft en dat hij onlangs nog uit frustratie in Den Bosch met zijn auto op enkele mij bekende personen was ingereden. Uit het verdere gesprek bleek echter dat mevr. Terpstra geen weet had van deze zaken. Zij gaf ook aan te beseffen dat zij weliswaar formeel  verantwoordelijk was voor de juridische handelingen van de advocaat maar er in feite geen bemoeienis mee had (!)

Zeer bevreemdend in dezen is ook dat de heer Moszkowicz ook de advocaat is van Bauke Vaatstra, de ex-echtgenoot van Mevr. Terpstra . Het is namelijk publiekelijk bekend dat dit voormalig echtpaar gebrouilleerd is geraakt door hun zeer uiteenlopende mening over de (mogelijke) oplossing van de moordzaak inzake hun dochter. Daarbij is overigens in de media zelden tot nooit aandacht  geschonken aan de kritische visie van de moeder op o.a. het functioneren van OM en politie in het onderzoek naar de moord zoals overduidelijk blijkt uit haar dagboekaantekeningen. Het OM heeft destijds wel een exemplaar van dit dagboek ontvangen maar het bestaan ervan bij het verdere onderzoek zonder nadere uitleg genegeerd.

Het lijkt het mij persoonlijk in ieder geval absurd dat Mevr. Terpstra in deze zaak vertegenwoordigd zou kunnen worden door de heer Moszkowicz. Het kan haast niet anders dan dat familieleden dat voor haar gearrangeerd hebben en haar onwetend hebben gehouden an vele details rond ‘haar’ omstreden advocaat.

Me wat meer verdiepend in de onregelmatigheden rond deze advocaat stuitte ik ook op een een recente aangifte tegen deze advocaat van de journalist Micha Kat vanwege poging tot doodslag of op zijn minst grove fysieke intimidatie door de betreffende advocaat:
http://www.klokkenluideronline.is/2013/06/aangifte-tegen-yehudi-moszkowicz/

Tevens kwam ik door het lezen van het onderstaande bericht er achter waar Moszkowicz precies op uit is:
https://rechtiskrom.wordpress.com/2013/11/01/antwoord-op-yehudi-mosckowicz/

Hij lijkt namelijk de publicatie van een boek te willen verhinderen waarin in zo’n 500 bladzijden door bekwame auteurs met o.a. citaten uit het dagboek uiteen wordt gezet wie de werkelijke daders zijn van de moord op Marianne Vaatstra: twee allochtone bewoners van het asielzoekerscentrum in Kollum die met naam en toenaam in dit boek genoemd worden.

Dit maakt ook duidelijk waarom de heer Moszkowicz in zijn email aan mij d.d. 1 november ten einde zijn sommatie te onderbouwen de volgende zinsnede in zijn sommatie heeft opgenomen:

“Tot slot wil ik u namens cliënte en haar familie dringend verzoeken deze zaak te laten rusten. Er ligt een inmiddels onherroepelijk vonnis gebaseerd op onomstotelijk en objectief DNA bewijs, waarbij bovendien de dader (FL: namelijk Jasper Steringa) NB een volledige bekentenis heeft afgelegd.”

Het wordt hierdoor immers duidelijk dat de publicatie van het dagboek van Maaike Tepstra schijnbaar verhinderd zou moet worden omdat het wellicht zou kunnen leiden tot heropening  van de zaak waarbij naar alle waarschijnlijkheid een verkeerde dader is veroordeeld! Dat laatste is in Nederland
inmiddels een bekend fenomeen (e.g. case Lucia de Berk, Herman Dubois, Wilco Viets van de Puttense Moordzaak, Ina Post, Cees Borsboom van de Schiedammer Parkmoord, etc). Als dit zo zou zijn, is het m.i. van het grootste belang dat dit dagboek wijd en zijd gepubliceerd wordt en zal het juist de belangen van de moeder  (+ vader + familie ) van Marianne uitermate dienen!

Het laatste woord over deze zaak en in het bijzonder ook over deze advocaat is ongetwijfeld nog niet gesproken. Het lijkt er m.i. echter sterk op dat deze Moszkowicz Jr in de infameuze sporen van diverse personen in zijn familie treedt. Ethisch besef en ethisch handelen lijken bij deze personen ver te zoeken. Deze Yehudi heeft zelfs in eerdere interviews toegegeven dat hij reeds als student (criminele) juridische trucjes heeft gebruikt om onder bepaalde schadeclaims jegens hem uit te komen. Kan en mag een dergelijk iemand advocaat worden of zijn? Zijn dit soort mensen geschikt om als advocaat de belangen van cliënten eerlijk te dienen? Mijn antwoord is op deze vragen is: Zeer zeker niet!  Op basis van wat ik nu van deze advocaat te weten ben gekomen,  ben ik geneigd om te zeggen dat we in case Yehudi Moszkowicz te maken lijken te hebben met een ‘maffiamaatje Jr’.

Ik hoop u met deze mail voldoende geïnformeerd te hebben over het mij zeer bevreemdende  gedrag van deze advocaat. Gelieve deze mail s.v.p. ook door te sturen aan de  Raad van Discipline.

Ik zal u dankbaar zijn als u mijn klacht serieus zult willen afhandelen. De reputatie van de advocatuur zal er m.i. mee gediend worden.

Met vriendelijke groeten,

Frides Laméris, Sr Alumnus Theologie RU Groningen, Zuidlaren
050-4096142

(later meer, dit wordt een heel lang artikel)

 

 

 

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

Een reactie op Moeder Marianne Vaatstra gelooft in complot van Wim Dankbaar

  1. hansjohn zegt:

    “blij dat jullie deze goede dingen doen via hero brinkman .heb nog met hem gebeld en het nodige uitgelegd”..

    Maaike belt dus zelf met Hero Brinkman, zoals ze ook al eens met Fred Teeven belde,
    En dan zou ze, nadat Yehudy Moszkowicz haar heeft bijgestaan in de strafzaak tegen Jasper, vrij kort daarna niet zelf contact met hem opnemen in de dagboekzaak? Dat zou ze dan via Siekiena van Slachtofferhulp laten doen? Ik geloof er niks van.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s