Gaat Yehudi Moszkowicz een vonnis aan zijn laars lappen?

Wie nog eens heel duidelijk wil begrijpen waarom Yehudi Moszkowicz Micha Kat nooit heeft aangepakt voor de publicatie van het dagboek, dat vandaag de dag nog steeds op zijn website te downloaden is, leest dit stuk van ruim twee jaar geleden, waarin Micha Kat het zonneklaar uitlegt. Het is natuurlijk van God los dat Yehudi Maaike Terpstra bleef vertegenwoordigen en alsnog een convenant met Micha Kat sloot om hem, als overduidelijke overtreder van het beweerde “mandaat” van Maaike, niet in rechte te betrekken. Yehudi beweert dat hij dit met Maaike heeft besproken. Wat een lacher!

From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Sent: maandag 29 februari 2016 14:25
To: ‘mr. Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht’
Cc: ‘Thijs Stapel’
Subject: Antwoord Dankbaar/Terpstra

Geachte heer Moszkowicz,

In overleg met Mr. Stapel die tot 14 maart a.s. in het buitenland verblijft, bericht ik u als volgt:

Ik houd onverkort vast aan de sommatie die Mr. Stapel u heeft gezonden:

Hierbij verzoek en – voorzover nodig – sommeer ik uw cliënte om genoemd bedrag van € 128.818,23, dat zich naar ik aanneem nog altijd op uw derdengeldenrekening bevindt, binnen een week na vandaag over te maken op de derdengeldenrekening van mijn kantoor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, t.n.v. Stichting Derdengelden Kenaupark 24. Tevens verzoek en –voorzover nodig- sommeer ik uw cliënte het bedrag van € 2.461,77 aan proceskosten binnen een week na vandaag over te maken op de derdengeldenrekening van mijn kantoor.

Voor wat betreft uw overige opmerkingen het volgende:

Abusievelijk stelt u dat het arrest van het hof stelt dat ik dwangsommen heb verbeurd, laat staan dat die toegewezen of verschuldigd zouden zijn. Ik heb slechts een verklaring gevraagd om mij te vrijwaren van de dwangsommen omdat ik onmachtig ben aan het arrest van 17 maart 2015 te voldoen. Het hof heeft mijn eis afgewezen met het argument dat ik een grotere inspanning had kunnen leveren om aan het arrest te voldoen dan ik gedaan heb. Het hof heeft zich uitdrukkelijk niet uitgelaten of en in hoeverre ik dwangsommen verbeurd heb of verschuldigd zou zijn. Die vraag stond in het geding niet ter beoordeling. Onder 2.5 verwoordt het hof dit als volgt: “In hoeverre Dankbaar dwangsommen verschuldigd is geworden staat in dit geding (verder) niet ter beoordeling, zodat ook het subsidiair gevorderde niet toewijsbaar is.”

Ten tweede stelt u abusievelijk dat ik gehouden ben om € 200.000,-  (eventueel) verbeurde dwangsommen te voldoen. Zoals zojuist uitgelegd, heeft het hof niet gesteld dat ik met betrekking tot die dwangsommen ergens toe gehouden ben, laat staan om die te voldoen. Die vraag stond hier immers niet ter beoordeling. Daarenboven heeft het hof bepaald dat het voor mij niet om  € 200.000,- gaat, maar om € 100.000,-. Onder 2.7 legt het hof heel duidelijk uit dat als er al een verplichting tot betaling zou zijn – iets wat overigens vooralsnog geenszins is vastgesteld – ik conform de hoofdregel van artikel 6:6 BW  slechts voor de helft aansprakelijk gesteld kan worden. Dus niet voor € 200.000,- maar voor € 100.000,-

Ik blijf overigens stellen dat het arrest van 17 maart 2015 mij helemaal niet tot dwangsommen veroordeelt voor wat betreft het publiceren van hoofdstuk 4. Dat is en blijft slechts uw hardnekkige interpretatie, maar in het arrest staat dat nergens. Ook het arrest van het hof van van 16 februari 2016 legt u verkeerd uit, zoals hierboven toegelicht. Of ik meer kosten zou moeten maken voor mijn verweer tegen uw handelen, is niet aan u. Dat u mij daarin lijkt te willen ontmoedigen bevreemdt mij. Ik geef u ook niet ter overweging dat het finale resultaat zou kunnen zijn dat uw cliënte helemaal niets krijgt en met een negatief saldo overblijft aan kosten en verhaalde schade. Die overweging kunt u heel goed zelf maken. Voorlopig heb ik reeds in rechte laten vaststellen dat uw beslag en executie voor het grootste deel onrechtmatig waren. Ik ben ervan overtuigd een ijzersterke zaak te hebben om uiteindelijk vonnissen te verkrijgen dat ik helemaal niets verschuldigd ben, alsmede dat de onrechtmatigheid van uw handelen nog verder strekt dan reeds nu is vastgesteld.

Naar mijn oordeel heeft u reeds minimaal twee bewezen forse beroepsfouten gemaakt, zijnde ontijdige stuiting en onrechtmatige executie, als gevolg waarvan ik schade heb geleden. Ik hecht eraan u nogmaals mede te delen dat ik u en uw cliënte aansprakelijk stel voor alle geleden schade en nog te lijden schade als gevolg van uw onrechtmatige handelen. Die schade omvat uiteraard ook de kosten voor rechtsbijstand die ik heb gemaakt en nog moet maken voor de noodzakelijke verdediging tegen uw handelen.

Voordat u enige aanspraak kunt maken op betaling door mij van welke som dan ook, zult u toch eerst een vonnis moeten hebben dat stelt dat ik die som verschuldigd ben. Ik heb wel zo’n vonnis op basis waarvan ik u via mijn advocaat sommeer de verschuldigde som over te maken. U dient onderscheid te maken tussen de feiten in een vonnis en de wens die de vader van uw gedachte is. Uw sommatie tot een betaling van € 74.000,- ontbeert elke rechtsgeldigheid en leg ik derhalve naast mij neer. We hebben reeds eerder gezien dat als u namens uw cliënten denkt ergens recht op te hebben en zich dat zelfs al heeft toebedeeld via een executoriaal beslag, de rechter dat anders ziet. Tevens geef ik u ter overweging wanneer u niet aan de sommatie mocht willen voldoen, de op u te verhalen schade alleen maar groter wordt.

Van een correspondentie met Mauritz waarin ik een verplichting tot betaling van de dwangsommen zou hebben erkend, is mij niets bekend. Ik communiceer al maanden niet meer met Mauritz. Het zou mij verbazen als ik iets dergelijks juist naar Mauritz, met wie ik hevig gebrouilleerd ben, zou hebben gecommuniceerd. In feite is het onmogelijk, want ik heb nooit een verplichting tot betaling van enige dwangsom erkend en zal dat ook nooit doen. Het is waarschijnlijker dat u zich iets op de mouw heeft laten spelden door Mauritz of de correspondentie foutief interpreteert. Ik vraag u dan ook om de door u bedoelde correspondentie te verstrekken. Ik vraag mij verder af of u contacten onderhoudt met Mauritz (nota bene een medegedaagde in onderhavige procedure bij wie u geen beslag  heeft gelegd, laat staan geëxecuteerd,  die bovendien aantoonbaar niet voldoet aan het arrest om de restvoorraad boeken te vernietigen) teneinde te trachten mij als de andere gedaagde te benadelen? Ik verzoek u op deze vraag te reageren. Gelieve uw antwoord in cc aan Mr. Stapel te zenden.

Met groet,

Wim Dankbaar

Neem een uurtje de tijd en je denkt nooit meer hetzelfde over Justitie. Mocht je daarna ook menen dat we door onze eigen overheid belazerd zijn in deze zaak, stuur deze email dan door aan minimaal 10 mensen en/of deel de link op facebook, twitter of waar je ook actief bent. Is het geen schande dat dit door de media wordt doodgezwegen? “

Laat deze mensen maar bibberen dat hun misdadige bedrog ooit uitkomt:

De doofpotters

Het aanbod voor 8 boeken voor 50 euro blijft geldig.

Winkels die het boek op voorraad hebben:

Aalten – Boekhandel Meneer Kees
Aalten – Boekhandel Messink & Prinsen
Aalten – Primera
Alblasserdam – Primera
Almelo – Primera Bornsestraat (Plus supermarkt)
Alkmaar – Boekhandel Feijn, De Laat 47
Alkmaar – Boekhandel Van der Meulen
Almelo – Boekhandel Almelo, Grotestraat 20
Almelo – Boekhandel Broekhuis
Almelo – Primera De Gors
Almelo – Readshop Van Roekel, Ootmarsumsestraat 274
Almere – Boekhandel Stumpel
Almere – Primera Almere Buiten
Alphen aan de Rijn – Boekhandel Haasbeek
Amersfoort – Primera Brundel
Amersfoort – Primera Peters
Amsterdam – Boekhandel Zwart op Wit
Amsterdam – Muziekhandel Valerius, Koninginneweg 145
Amsterdam – Primera Bezaanjachtplein
Amsterdam – Primera Pasteuning, Van Limburg Stirumplein 1
Amsterdam – Primera Roja, Karspeldreef 1313
Amsterdam – Primera Vlaskamp, Wisseloord 97
Andijk – Primera
Apeldoorn – Bruna, De Eglantier 422
Apeldoorn – Primera Biemolt Asselsestraat 261
Apeldoorn – Readshop Oranjerie
Appingedam – Primera
Arnhem – Eco Electronics
Arnhem – Boekhandel De Poort
Arnhem – Primera Arnhem Centrum
Arnhem – Primera Elderveld
Arnhem – Primera Presikhaaf
Arnhem – Primera Rijkerswoerd
Arnhem – Primera Postkantoor Van den Berg (A Van Lawick v Pabststraat 109)
Assen – Boekhandel Iwema
Assen – Primera Kloosterveste
Assendelft – Bruna
Barendrecht – Primera Carnisse Veste
Beekbergen – Boekhandel Beekbergen
Beek en Donk – van Helvoort Boek en Kantoor
Beek Ubbergen – Primera De Postkoets
Beilen – Primera
Bergen op Zoom – Primera Ernest
Bergum – Boekhandel Bergum
Berkel Enschot – Boekhandel Verrijt
Bilthoven – Primera De Kwinkelier
Blerick – Primera
Bladel – Primera Prins
Blokker – Primera Westerblokker
Bodegraven – Primera Raadhuisplein
Borger – Bruna, Grote Brink 3
Borne – Bruna,  Grotestraat 195
Bodegraven – Primera Vromade
Bolsward – Primera Bolsward
Breda – Cigo Moerwijk
Breda – Boekhandel Van Kemenade & Hollaers
Breda – Primera Heksenwiel
Breda – Primera Hoge Vucht
Breda – Readshop Valkeniersplein
Breukelen – Boek en Kantoor Marinus van Kralingen
Brummen – Primera Brummen
Bussum – Bruna, Veerplein 104
Capelle a/d IJssel – Primera De Terp
Castricum – Boekhandel Laan
Castricum – Primera Geesterduin
Culemborg – Primera Culemborg
Delft – Primera Bikolaan
Delft – Primera De Hoven Passage
Delft – Primera Dasstraat 12
Delfzijl – Primera Larooi
Delzijl Readshop, Poststraat 4,
Delfzijl – Tabaktief, Schoolstraat 6
De Koog – Primera Mets (Texel)
De Meern – Primera Veldhuizen
Den Bosch – Boekhandel Heinen
Den Bosch – Primera Helftheuvelpassage
Den Haag – boekhandel Douwes, Herengracht 60
Den Haag – Primera Bankastraat 3
Den Haag – Van Stockum Boekverkopers
Den Helder – Primera
Den Hoorn – Primera
Deurne – Primera
Deventer – Primera De Zandpoort
Deventer – Primera Keizerslanden
Doesburg – Boek en Buro
Dongen – Bruna Dongen, Hoge Ham 154
Drachten – Cigo, Eems 8
Drachten – Boekhandel van der Velde
Dronten – Voster Boek & Kantoor
Drunen – Bruna, Hugo de Grootstraat 20
Duiven – Primera Duiven
Ede – Boek en Buro
Ede – Primera Parkweg
Eemnes – Primera Eemnes
Eindhoven – Boekhandel Van Piere
Eindhoven – Bruna Postkantoor, Kruisstraat 165
Eindhoven – Primera De Hurk
Eindhoven – Primera Meerrijk
Elburg – Primera Elburg
Emmeloord – Boekhandel Marsman
Emmeloord – Primera Kuipers
Emmen – Boekhandel Plantage
Emmen – Primera Bargeres
Enschede – Boekhandel Broekhuis
Enschede – Primera Helmerhoek
Enschede – Primera Jan Haast
Enschede – Primera Roombeek
Geldermalsen – Bruna, Het Hooghuis 3
Goor – Bruna, Grotestraat 101
Goor – Primera De Bandijk
Gorinchem – Boekhandel De Mandarijn
Gorinchem – Boekhandel Ritmeester
Gorinchem – Boekhandel De Wingerd
Gorredijk – Boekhandel Planteyn
Gorredijk – Primera De Primeur
Gouda – Boekhandel Smit
Gouda – Primera Herman Kok
Gouda – Boekhandel Verkaaik
Grave – Primera Hart van Grave
Groningen – Bruna Overwinningsplein 71
Groningen – Cigo Van Lenneplaan
Groningen – Boekhandel Riemer
Groningen – Primera Paddepoel
Groningen – Boekhandel van der Velde
Haaksbergen – Boek en Buro
Haarlem – Boekhandel De Vries
Haarlem – Bruna, Generaal Cronjéstraat 67
Hardinxveld – Giessendam – Primera Boogaard
Harmelen – Primera Kwakkenbos
Heemstede – Boekhandel Blokker
Heenvliet – Primera Heenvliet
Heerde – Primera Heerde
Heerenberg – Primera
Heerhugowaard – Primera Evers
Heerlerheide – Primera Heerlerheide
Helmond – Primera Brandevoort
Hengelo – Boekhandel Broekhuis
Hengelo – Bruna, Markt 2
Hengelo (Gld) – Boexcellent
Hoogerheide – Primera
Hoogezand – Cigo Gorecht Oost
Hoogezand – Primera
Hoogland – Bruna, Kraailandhof 15
Hoogland – Primera Brundel
Hoorn – Boekhandel Stumpel
Huissen – Primera Huissen
Julianadorp – Primera
Kaatsheuvel – Bruna, Hoofdstraat 65
Katwijk – Primera Kroon
Katwijk – Primera Hoornesplein
Katwijk – Readshop
Krimpen a/d IJssel – Primera Crimpenhof
Leerdam – Primera
Leeuwarden – Boekhandel van der Velde
Leiden – Boekhandel de Kler
Leiden – Bruna Vijf Meiplein
Leiderdorp – Boekhandel de Kler
Leidschendam – Boekhandel de Kler
Leidschendam – Primera De Koning
Lekkerkerk – Readshop
Lelystad – Primera Lelycentre
Lelystad – Primera Riecker
Lemmer – Primera
Leusden – Boekhandel van der Vlist, winkelcentrum Hamershof
Lichtenvoorde – Primera
Lisse – Primera
Lochem – Bruna Bierstraat
Lochem – Boekhandel Lovink
Lochem – Primera Voskamp, Korte Hofstraat 7
Loosdrecht – Bruna Loosdrecht, Nootweg 49
Maassluis – Boekhandel Koningshoek
Maastricht – Boekhandel De Tribune
Maastricht – Boekhandel Dominicanen
Maastricht – Bruna, Roserije 329
Maastricht – Primera Keulen
Marum – Primera Marum
Meppel – Primera Kruijer
Middelburg – Boekhandel De Drukkerij
Muiden – Primera De Hoek
Mijdrecht – Boekhandel Mondria
Nieuwegein – Primera Galecop
Noordwijk – Boekhandel van der Meer
Noordwijk – Bruna Hoofdstraat 99
Noordwijk – Bruna Kerkstraat 37
Nieuwleusen – Readshop Jaap Hilbrink
Nieuw Vennep – Bruna, Handelplein 21
Nieuw Vennep – Bruna, Symfonie 37
Nijmegen – Boekhandel Dekker v.d Vegt
Nijmegen – Boekhandel Roelants (voorheen De Oude Mol)
Odijk – Primera
Oegstgeest – Boekhandel de Kler
Oegstgeest – Primera
Oegstgeest – Rijnlandse boekhandel
Oirschot – Boekhandel de Croon
Oosterhout – Primera Arendshof
Oost Souburg – Primara, Kanaalstraat 4
Oss – Boekhandel Derijks
Oosterwolde – Primera De Primeur
Overveen – Primera
Oudwoude – Café Restaurant De Iterij
Purmerend – Primera Winkelcentrum Eggert
Purmerend – Boekhandel Het Leesteken
Purmerend – De Nieuwste Tijd
Purmerend – Primera Weidevenne
Purmerend – Primera Wormerplein
Raalte – Bruna, Herenstraat 19
Reusel – Primera Prins
Rhenen – Bruna, Frederik van de Paltshof 32
Ridderkerk – Primera Vlietplein
Roden – Boekhandel Daan Nijman
Roelofarendsveen – Veenerick Boek en Kantoor
Roermond – Boekhandel Plantage
Rotterdam – Boekhandel Donner
Rotterdam – Primera Alexandrium
Rotterdam – Primera Boulevard Zuid
Rotterdam- Primera Lusthofstraat
Rotterdam – Primera Oosterflank
Rotterdam – Primera Oude Binnenweg
Rotterdam – Primera Overschie
Rijnsburg – Primera
Sassenheim – Boekhandel Wagner
Sassenheim – Primera
Sevenum – Primera
Sliedrecht – Primera Burgemeester Winklerplein
Sneek – Boekhandel van der Velde
Sneek – Cigo
Spakenburg – Bruna, De Ziel 53
Spijkenisse – Primera Akkerhof
Spijkenisse – Primera Stadshart
Stadskanaal – Bruna, Europaplein 4
Stadskanaal – Readshop, Oude Markt 1c
Surhuisterveen – Boekhandel Douma
Tilburg – Boekhandel Gianotten Mutsaers
Tilburg – Bruna Westermarkt 126
Tilburg – Primera De Blaak
Tilburg – Primera Goosen
Twello – Primera Oonk Blz
Uithuizen – Primera
Urk – Cigo
Utrecht – Boekhandel Broese
Utrecht – Bruna winkelcentrum Overvecht, Roelantdreef 254
Utrecht – Bruna, Verlengde Houtrakgracht 389
Utrecht – Primera Hoog Catharijne
Utrecht – Primera De Uithof
Utrecht – Primera De Gaard, Troosterhof
Veendam – Cigo
Veendam – Primera Hiemstra
Veldhoven – Primera De Bont
Velzerbroek – Bruna
Venlo – Bruna
Venray – Boekhandel  Van den Munckhof
Venray – Primera Cuypers
Vlissingen – Boekhandel De Drukkerij
Vlissingen – Bruna, Walstraat 101
Vlissingen- Primera, Lange Zelke 2
Voorschoten – Boekhandel de Kler
Waddinxveen -Primera
Wageningen – Boekhandel Kniphorst
Wageningen – Bruna
Wassenaar – Boekhandel de Kler
Weert – Bruna
Winschoten – Primera Kiewiet
Winterswijk – Boekhandel Kramer
Woerden – Primera Tournoysveld
Wijk aan Zee – Primera van de Watering
Wijchen – Lektuurhandel Robben
IJmuiden – Primera IJmuiden (Zeewijkplein)
IJmuiden – Primera Prince
Zandvoort – Bruna (Grote Krocht)
Zevenaar – Boek en Buro
Zoetermeer – Boekhandel Haasbeek
Zutphen – Boek en Buro
Zutphen – Primera, Korte Hofstraat 7
Zutphen – Readshop
Zwolle – Boekenhuis Zwolle
Zwolle – Primera Holtenbroek
Zwolle – Primera Max (Zwolle centrum)
Zwolle – Primera Stadshagen
Zwijndrecht – Boekhandel Hyperion

U kunt het boek ook bestellen onder meer op de bestelpagina.

 

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

14 reacties op Gaat Yehudi Moszkowicz een vonnis aan zijn laars lappen?

 1. van Tours zegt:

  Wim,
  Prima conclusie. Ik aan er nog aan toevoegen, dat de handelwijze van Moszkowicz opnieuw kan leiden tot het weer indienen van een tuchtklacht bij de Raad van Discipline. Als het niet zo serieus was zo je kunnen spreken van een kluchtklacht, zo vreemd en ongeloofwaardig is de handelwijze van Moszkowicz, een advocaat, die zijn vak toch moet kennen, onwaardig.

 2. Wim Dankbaar zegt:

  https://www.bol.com/nl/p/het-vaatstra-complot/9200000044666994/

  Klantbeoordeling: 5 van de 5 sterren Overtuigend verhaal van de ware gebeurtenis
  JelmerSSS Ik raad dit product aan
  20-29 jaar | Leeuwarden
  4 maart 2016

  Waar ik op het moment dat Jasper. S gepakt en bestraft werd er van uit ging dat hij ook daadwerkelijk de dader was, heeft dit boek mijn kijk op deze zaak 180 graden gedraaid.

  Met veel overtuigende bewijzen, verhoren en getuigenissen is het mij duidelijk dat hier veel meer speelt dan er tot nu toe naar de buitenwereld is geschreven en laten zien.

  Na het lezen van dit boek is het mij duidelijke geworden dat er sprake is van een doofpot van enorme omvang.

  Dat ooit de echte waarheid naar buiten zal komen hoop ik met harte, het feit dat er in ieder geval iemand de waarheid heeft weten te achterhalen is dit een prima eerste stap.

  Voor iedereen die van mening is dat Jasper de dader is, maakt dit boek je mening totaal anders!
  Pluspunten:
  Goede verhaallijn, Meeslepend verhaal

 3. Wim Dankbaar zegt:

  Ergens deze maand zou de Raad van Discipline zich uitspreken over Moszkowicz. Gezien de indruk die ik kreeg van de Raad, neigend naar het uit de wind van Moszkowicz, weigerend om Maaike als getuige te horen e.d. verwacht ik er niet veel van. Dus dat zal waarschijnlijk een gang naar het Hof van Discipline worden. Ondertussen stapelen de bewijzen voor het onrechtmatig handelen van Moszkowicz zich verder op.

  Moszkowicz schrijft in zijn verweer tegen de tuchtklacht van Dankbaar:

  Het verweer van Moszkowicz dat hij simpelweg geen opdracht had om Kat in rechte te betrekken, sneuvelt al in dezelfde alinea, enkele zinnen verder, waarin Moszkowicz zelfs toegeeft dat hij ‘Terpstra’ daarin zélf heeft geadviseerd vanwege de (on)haalbaarheid daarvan. De bewering dat hij dit “in overleg” met Terpstra heeft besproken is in feite intelligentiebeledigend. Micha Kat was nu juist de eerste die Terpstra’s dagboek integraal op zijn website had gepubliceerd en anderen aanspoorde dat ook te doen. Iets wat Dankbaar nooit heeft gedaan. Bovendien was Micha Kat gewoon bereikbaar voor Moszkowicz. Sterker nog, hij zat om de tafel met Kat en de deken om een “niet aanvalsverdag” te sluiten, waarbij Mr. Stapel (advocaat voor Kat, nu ook voor Dankbaar) ook betrokken was. Een sommatie aan Kat onder dreiging hem in rechte te betrekken, was dus allerminst onhaalbaar. De bewering dat hij dit in overleg met Terpstra heeft gedaan, strookt ook al niet met de herhaalde uitspraken van Terpstra dat zij nimmer rechtstreeks contact heeft gehad met Mr. Mosckowicz, maar dat dit allemaal door “Bauke en de kinderen” werd geregeld. Zijn verweer dat de website van Kat in het buitenland werd gehost met de extensie van IJsland .is, in plaats van .nl, gaat volledig mank gezien het feit dat Moszkowicz heel goed weet dat Kat die website bestiert en Kat gewoon benaderbaar was. Er was dus helemaal niets risicovols aan. Sterker nog, het was een kleinigheid om Kat in het kader van hun schikking ook te vragen om het dagboek te verwijderen. Kat zelf hield al rekening met die mogelijkheid. Hij publiceerde het dagboek immers met het bijschrift: “lees en download het dagboek zolang het nog kan”. Zie produktie 20. Bovendien heeft Kat uit moeten wijken naar IJsland omdat de .NL domeinnaam door Moszkowicz zelf in rechte is afgenomen. Overigens wordt ook de website van Dankbaar WordPress.com in het buitenland (USA) gehost. Net zo min als het bij Dankbaar een probleem was om hem te sommeren, was het een probleem om Kat te sommeren. Dit speelt dus allemaal nog voordat Dankbaar en Mauritz hun boek (met het gewraakte hoofdstuk 4) publiceren. Mosckowicz maakt het tegenover de Deken vervolgens nog bonter:

  Dus ondanks het feit dat Mr. Mosckowicz wist dat Kat sinds 6 november 2013 het dagboek van Terpstra had gepubliceerd op zijn website, heeft hij Kat nimmer gesommeerd om het te verwijderen. Sterker nog: Hij kwam in april 2014 tot overeenstemming met Kat inzake klachten die Kat tegen hem had ingediend. Maar dit alles zou hij “in overleg” met Terpstra hebben gedaan? De gang van zaken toont niet alleen dat Mr. Mosckowizc onwaarheden spreekt, tegen de Deken nota bene, maar ook dat het hem helemaal niet te doen is om publicatie van het dagboek te beletten. Het was hem en Bauke Vaatstra veel meer te doen om publicatie van Dankbaar’s gehele boek te beletten.

  In een email van medegedaagde Mauritz van 30 januari 2014 (bijgevoegd als productie 19) is Mosckowicz op de hoogte gebracht van het feit dat hij Micha Kat niet in rechte kon betrekken vanwege de overeenkomst die hij met Kat had gesloten en in april 2014 ook daadwerkelijk getekend werd. Dit in evidente tegenspraak met de beweerde belangen van zijn cliënt Terpstra. Kat had het dagboek immers al sinds 6 november 2013 gepubliceerd. In plaats van zich te verschonen en Terpstra een andere raadsman aan te bevelen vanwege deze belangenverstrengeling en rechtsongelijkheid, heeft hij zijn bijstand voor Terpstra gecontinueerd, daarmee handelend tegen de vastgelegde tuchtregels voor advocaten. Met name deze:

  Regel 5: Het belang van de cliënt, niet enig eigen belang van de advocaat, is bepalend voor de wijze waarop de advocaat zijn zaken dient te behandelen.

  Regel 7 lid 1
  1. De advocaat mag zich niet met de behartiging van de belangen van twee of meer partijen belasten indien de belangen van deze partijen tegenstrijdig zijn of een daarop uitlopende ontwikkeling aannemelijk is.

  Regel 7 lid 2
  2. De advocaat die de belangen van twee of meer partijen behartigt is in het algemeen verplicht zich geheel uit de zaak terug te trekken zodra een niet aanstonds overbrugbaar belangenconflict ontstaat.

  Regel 11
  De advocaat die bemerkt dat hij tekort is geschoten in de behartiging van de belangen van zijn cliënt, moet zijn cliënt op de hoogte stellen en hem, zo nodig, adviseren onafhankelijk advies te vragen.

  Het moge zonneklaar zijn dat als Mosckowicz het mandaat van Terpstra had om publicatie van haar dagboek te voorkomen, er direct een enorm belangenconflict bestond met Micha Kat die het dagboek had gepubliceerd en in onderhandeling met Mosckowicz was om een schikkingsovereenkomst te trefffen, hetgeen ook daadwerkelijk is gebeurd nog voordat Dankbaar met zijn boek uitkwam. Los van dit alles kan uit deze door Mosckowicz beweerde gang van zaken, vastgesteld worden dat de openbaarmaking van Terpstra’s dagboek door Kat en “Vuur”, met instemming van Mosckowicz en Terpstra is geschied en gedoogd. Tot op de dag vandaag! Waarmee die openbaarmaking in feite rechtmatig is geschied. Alleen al om die reden kon en kan Terpstra op juridische gronden geen succesvol bezwaar maken tegen de openbaarmaking door anderen, laat staan tegen het later verschenen en inmiddels verdwenen hoofdstuk 4 van Dankbaar’s boek dat niet eens een letterlijke weergave van dat dagboek was.

  Verder is het natuurlijk opmerkelijk dat Terpstra in kort geding plotseling een contactverbod en 50.000 euro schadevergoeding heeft geëist van Dankbaar, terwijl deze haar jarenlang heeft bijgestaan in haar eenzame strijd. De gevorderde schadevergoeding is nota bene hoger dan de schadevergoeding die zij momenteel van de beweerde moordenaar van haar dochter eist.

 4. Pingback: Eindtijdberichten en ander opvallend nieuws, verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

 5. hansjohn zegt:

  Hoe moet deze regel uit het vonnis gelezen worden:

  “De verplichting tot betaling van een dwangsom is ( ook indien de prestatie waartoe veroordeeld is ondeelbaar zou zijn) deelbaar en derhalve geldt de hoofdregel van artikel 6:6 enz. ”

  Ook als het ondeelbaar is is het deelbaar ? ?

  • Wim Dankbaar zegt:

   Het betekent gewoon dat als er meer dan 1 persoon veroordeeld wordt tot dwangsommen, elke persoon slechts voor zijn deel aansprakelijk gesteld kan worden. Als het om twee personen gaat, is het dus 50% van de totale opgelegde som per persoon. Verder staat dit los van de mogelijkheid of de personen in kwestie aan de veroordeling kunnen voldoen. Stel bijvoorbeeld dat twee personen veroordeeld worden tot het rennen van 100 m binnen 20 seconden. Stel verder dat 1 van de 2 geen benen heeft. Dan is de prestatie ondeelbaar en kan slechts 1 persoon aan de prestatie voldoen, maar de gehandicapte mag slechts voor 50% worden aangesproken als de andere persoon het vertikt om aan de prestatie te voldoen.

   Als we dit toepassen op de onderhavige zaak, waarin ik dan de gehandicapte ben, zegt de rechter in feite: Ook al is het onmogelijk en weet u dat die 100 m niet binnen 20 seconden kunt afleggen, U had in elk geval een inspanning kunnen leveren om het te proberen, al was het maar door op uw handen te lopen of op uw billen te schuifelen.

 6. hansjohn zegt:

  Wat een gelul van Mosco. Inzake de publicatie op klokkenluiders heeft hij het over een land dat niet zou meewerken aan een Nederlands vonnis. ( het gaat hier niet om een uitleveringsverdrag ivm met zware misdadiger)
  Nee meneer Mosco, gewoon even aan de schrijver vd blog vragen of hij zo vriendelijk wil zijn de dagboeken te verwijderen. Zelfs dat is nooit gedaan.
  Wat betreft de veroordeling van Lameris, leuk bedacht van Mosco, heeft hij er ook aan toegevoegd dat hij het wat betreft de betaling door Frides Lameris op een akkoordje heeft gegooid?

 7. Wim Dankbaar zegt:

  Het akkoordje met Frides Lameris was ook weer op basis van intrekking van een tuchtklacht. Net als bij Micha Kat. Bij die laatste moeten we geloven dat hij dit in overleg heeft gedaan met Maaike. Dat moet dan ongeveer zo zijn gegaan:

  “Beste Maaike, Micha Kat heeft je dagboek al gepubliceerd, maar laten we hem maar niet sommeren, laat staan aanpakken, want ik heb een schikkingsovereenkomst lopen om hem niet in rechte te betrekken. Ik scheld hem dwangsommen kwijt en In ruil daarvoor ziet hij af van een tuchtklacht en een aangifte voor poging tot doodslag tegen mij. We moeten daar dus maar niks aan doen. Het betekent wel dat ik niet kan voorkomen dat je dagboek nu al gepubliceerd is, maar ik moet even aan mezelf denken. Vind je dat goed, Maaike?”

 8. ExTours zegt:

  Wat mij betreft Yehudi. In de familie Moszkowicz hebben ze overwegend voornamen stammend uit een boek waarin ook de term addergebroed wordt gebezigd!

 9. Pingback: MEEST CRIMINELE MOSZKOWICZ GEEN HAAR GEKRENKT

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s