Klacht bij de ombudsman. Wie doet mee?

Employees of the National ombudsmanOnderstaande klacht heb ik ingediend bij de Nationale Ombudsman. Ik stel voor deze klacht goed te lezen. Medewerkers van de ombudsman hebben mij gezegd dat ze met name gevoelig zijn voor klachten waarbij de overheid burgers negeert, geen verantwoording aflegt of niet antwoordt op vragen.

Iedereen die de klacht mede wil ondertekenen, stuurt mij een email naar dank@xs4all.nl met naam en woonplaats, desgewenst een korte motivatie waarom je deze klacht ondersteunt. Dan zet ik ze onder elkaar en stuur de lijst naar de ombudsman.

From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Sent: maandag 22 februari 2016 13:15
To: ‘nationaleombudsman.nl’
Subject: Samenvatting klacht

Geachte mevrouw Samaniri / Beste Ineke,

Aan het eind van dit stuk ziet u een email aan de heer Mous en de heer Adema. Mijn klacht is dat er niet geantwoord is of wordt. Ik wil graag concrete antwoorden dan wel een motivatie waarom er niet geantwoord wordt.

Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

Ruysdaelweg 14

2051 EM Overveen

023-5268730

Er is momenteel een publiek debat gaande over de doofpot – en verzwijgcultuur van Justitie als het gaat om aanrandingen en misdragingen  van asielzoekers. Het gaat hier niet alleen over een verkrachting, maar ook om moord! Nu geef ik keiharde bewijzen dat onze Justitie heeft verzwegen dat er een gevaarlijke Irakese asielzoeker na de moord op Marianne Vaatstra het land is ontvlucht omdat hij naar eigen zeggen betrokken was bij de moord op Marianne Vaatstra. Justitie bevestigt, bij monde van Henk Mous,  de belastende verklaring die ze over hem hebben en tevens dat hij destijds bewoner was van het AZC. Niet IK zeg dat, maar Henk Mous! ZWART OP WIT! En hij vraagt erbij die informatie stil te houden! Hoeveel meer doofpotterij kun je hebben? Waarom worden hier geen (kamer)vragen over gesteld? Alleen maar omdat de moord op Marianne Vaatstra zogenaamd opgelost is?

Hoe groter de leugen hoe eerder zij wordt geloofd.

Mvg

Wim

Justitie hield bewijs over ontsnapte Irakees geheim

 

Meer doofpotpraktijken van Henk Mous en consorten 

Kort overzicht vooraf 

In mei 1999 woont de Irakese Koerd, S. Fattah Rashid reeds enkele maanden in Zwijndrecht bij zijn broer. Rashid heeft asiel aangevraagd in Nederland, zijn broer heeft dat asiel al gekregen.

Enkele dagen na de moord op Marianne Vaatstra wordt Rashid gebeld  door zijn vriend Baki in Utrecht. Rashid moet naar Utrecht komen want er is een probleem. Aangekomen op de flatwoning van Baki, is daar nog een Koerdische vriend uit Amsterdam en ene Haval Ali, die op dat moment al twee dagen bij Baki verblijft. Volgens deze Haval was hij afkomstig uit het AZC Kollum en betrokken geweest bij de moord op een meisje.

Haval heeft op Baki’s balkon zijn kleding verbrand en wilde zo snel mogelijk hulp van zijn vrienden om te kunnen ontkomen naar Irak. Rashid kende Haval van naam en reputatie (o.a. moord, afpersing en drugs), als één van de gevaarlijkste mensen (samen met zijn broer) uit de streek rond Arbil in Irak. Rashid kende Haval niet persoonlijk maar was vooral bekend met zijn gewelddadige reputatie. Rashid heeft hem geholpen met 1150,= gulden om een aantal dagen later via België, Italië en Griekenland naar Irak te reizen. Sindsdien hebben Haval en zijn broer respectievelijk een hoge politionele (geheime dienst) en een hoge militaire post (generaal) in Irak.

Thuisgekomen heeft Rashid dit verhaal gedeeld met zijn broer. Samen hebben zij vervolgens een mailtje met deze informatie gestuurd aan Peter R. de Vries. Daarop werd met Peter, via een buurvrouw als tussenpersoon, een telefonische afspraak gemaakt voor de komende donderdag in de woonplaats van Rashid. Peter is echter nooit op komen dagen. In 2004 werd Rashid aangehouden en veroordeeld wegens een zwaar delict. Daarbij kwam ook zijn verblijfsstatus in Nederland in gevaar en er werd een ongewenstverklaringsprocedure tegen hem opgestart met als doel om hem naar Irak uit te laten zetten. In de gevanginis leert Rachid medegedetineerde Hoekstra kennen met wie hij een vriendschap ontwikkelt. Deze Hoekstra overtuigt hem om zijn verhaal alsnog bij Justitie neer te leggen.

In ruil voor zijn verklaring over Haval heeft Rashid vervolgens zijn advocaat gevraagd een meeting te organiseren met het coldcase-team Vaatstra (Adema & Vos) en de toenmalig zaaksofficier Tom  Wiersma om een verblijfsvergunning te verkrijgen. Deze bespreking vond plaats op het hoofdbureau van politie te Rotterdam op 30 juli 2007. Van dit verhoor is een volledige video-opname gemaakt en in ons bezit.

OvJ mr. Wiersma beloofde daarbij een ‘inspanningsverplichting’ om een gunstiger beoordeling en verblijfsvergunning te bepleiten voor Rashid. Mits zijn informatie tot een oplossing van de moord zou leiden.

Justitie laat jaren later bij monde van Henk Mous weten dat het coldcase-team geen aanknopingspunten heeft kunnen vinden in de getuigenis van Rashid over Haval Ali. Maar later zou blijken dat Haval Ali in 1999 wel degelijk bewoner was geweest van AZC Kollummerland. En dat zijn vlucht uit het AZC naar Utrecht ook wel degelijk kort na de moord heeft plaatsgevonden. In combinatie met het verbranden van zijn kleren, zijn plotselinge vlucht naar Irak uit de asielprocedure en zijn latere bedreigingen in 2009 aan het adres van de vader van Rashid in Irak mag blijken dat Haval toch zeker wel enige betrokkenheid heeft gehad bij de moord op Marianne.

Later stuurde Haval aan Rashid zelfs de video van het bezoek aan zijn vader als nauwelijks verholen bedreiging! Daarbij rijst dan de vraag  hoe Haval Ali te weten is gekomen dat Rashid een belastende verklaring over hem heeft afgelegd. Het was niet in het belang van Rashid, noch van zijn advocaat, zodat het slechts direct of indirect door Justitie kan zijn ‘gelekt’.

De IND verklaarde in 2009 de getuigenverklaring van Rashid ongeloofwaardig waarop zijn nieuwe advocaat de hierna volgende correspondentie startte en waaruit blijkt dat Justitie hem minst genomen niet erg serieus heeft genomen.

(afdruk email)

Tom Wiersma kiest ervoor om het naar Mous door te sturen. Dit terwijl Wiersma meteen had kunnen zeggen: Ja, dat klopt, mijnheer Wijngaarden! Uw cliënt Rachid heeft over Haval Ali verklaard. IK was daar zelf bij!

(afdruk email)

Henk Mous verwijst het weer door aan Adema, een onderschikte en bovendien de grootste doofpotartiest op Henk Mous na. Henk bagatelliseert de verklaring van Rachid door te melden dat de informatie oud en “bekend” is, en volledig is uitgezocht. Hoe die is uitgezocht, specificeert Henk niet. Wijngaarden moet het maar van hem aannemen.

(afdruk email)

Wijngaarden meldt Mous dat het hem geen zier interesseert of Justitie iets had aan de verklaring van Rachid om de moord op Marianne op te lossen. Dat is zijn mandaat ook niet. Zijn mandaat is om uitzetting van Rachid naar Irak te voorkomen, omdat Rachid inmiddels door Haval Ali wordt bedreigd. Hij wil slechts de bevestiging van Mous dat Rachid heeft verklaard over Haval Ali en of Haval inderdaad een bewoner was van het AZC Kollum. Daarmee kan hij dan immers de IND om de oren slaan, die dit ontkent.

(afdruk email)

Mous bevestigt hier dat Rachid inderdaad heeft verklaard over Haval Ali en dat Haval Ali inderdaad een bewoner was van het AZC Kollum. En hij vraagt erbij om de informatie op een “juiste en integere wijze” te gebruikem, met andere woorden om de informatie vooral niet aan de grote klok te hangen.

Resumerend is het volgend bij Justitie bekend:

– Irakees Haval Ali is sinds de moord verdwenen uit het AZC.
Is teruggevlucht naar Irak.

– Het OM heeft sinds 2007 een verklaring dat de reden voor zijn vlucht de moord op Marianne Vaatstra was.

– Staat bekend als een zeer gevaarlijke, gewelddadige crimineel.

– Bekleedt nu een hoge overheidsfunctie bij de geheime politie in Irak.

– Verklaarder wordt nu bedreigd door deze man vanuit Irak.

Waarom werd dit stilgehouden? Waarom mochten zelfs de ouders van Marianne dit niet weten? Terwijl elke onschuldige blanke Fries in de media aan de schandpaal werd genageld met aanhouding en DNA afname?

Wat ook werd stilgehouden is de aanhouding van 15 jarige Feik op 1 mei 1999 (de dag dat Marianne werd gevonden) Feik vertelde het ware verhaal op bureau Buitenpost. Hij was getuige van de moord en heeft verteld waar de moordenaars zich bevonden. Die zijn vervolgens weggesluisd door Joris en Harm. Op zondagmiddag mocht Feik gaan. En op maandagmiddag werd hij overgeplaatst naar Musselkanaal. Nettie Groeneveld en Louis Uijl deden hem uitgeleide. Maar daarvoor is er nog wat voorgevallen. De 13 jarige Isabella had op maandagochtend op het AZC gehoord dat Feik en Ali bij de moord betrokken waren. Ze ging meteen naar de politie. Diezelfde dag werd ze door Feik gebeld met de boodschap: Als jij niet stopt met praten, word je ook vermoord! Van wie zou Feik die informatie nu zo snel hebben gekregen? Van datzelfde Justitie dat ook naar Haval heeft gelekt  over de verklaring van Rachid?

Moraal van dit verhaal? Henk Mous is de poortwachter van het leugenbolwerk dat Joris Demmink en Harm Brouwer van de Vaatstra zaak hebben gemaakt vanaf dag 1.

Vandaar ook dat Henk de zaak tegen Jasper mocht doen, die volgens zijn “lieve memke” nog geen kip de kop kon afhakken.

Bovenstaand filmpje is een fragment van een DVD van een politieverhoor uit 2007 door Adema en Vos, de cold case artiesten die slechts de opdracht hadden om alle bewijs voor asielzoekers stuk te spelen. De getuige die gehoord wordt is ene Rachid, een Irakees die op dat moment gedetineerd zat in Rotterdam, waar het verhoor dan ook plaatsvond. Rachid had zich in 1999 al gemeld met zijn verhaal bij Peter R. de Vries. Die had nooit gereageerd. Een medegedetineerde had hem in 2007 aangespoord om het verhaal alsnog bij Justitie neer te leggen. Wellicht kon hij in ruil een verblijfsvergunning of een korteregevangenisstraf versieren. Maar ook Adema en Vos bleken er niets mee te doen, anders dan het stil te houden op instigatie van hun superieuren. Uit arremoede had Rachid zich maar bij privédetective Gerrit de Boer gemeld. De bandopname van het verhoor was aan zijn advocaat meegegeven, ongeknipt omdat de advocaat erop stond de opname direct mee te nemen. Zo kon Rachid de DVD aan Gerrit geven. Het verhaal is ongeveer als volgt. In 1999 woonde Rachid in Utrecht. Twee dagen na de moord op Marianne had een Irakees zich in Utrecht gemeld. Ene Ali Haval. Hij kwam uit Friesland. Hij was betrokken geweest bij de moord op een meisje en had hulp nodig van zijn Irakese vrienden in Utrecht. Die hebben hem onderdak geboden en vervolgens geholpen om hem via Italië naar Irak terug te smokkelen. Daar zou Ali Haval zich inmiddels hebben ontwikkeld tot een hoge militair in het Iraakse leger. Rachid zou recentelijk ook bedreigd zijn door Haval. Het begin van het verhoor heb ik inmiddels onder “Vaatstra doofpot” op Youtube gezet met het volgende bijschrift:

De eerste 3 minuten voorafgaand aan het verhoor van een Irakese getuige die zegt informatie te hebben over de moord op Marianne Vaatstra. Overleg tussen Officier van Justitie Tom Wiersma en rechercheurs Adema en Vos. 

Vanaf minuut 2:13: 

Officier van Justitie Tom Wiersma: Maar werkt het? (Hij bedoelt de camera opnameapparatuur)

Adema: Ja hoor! Hij draait al wel.

Wiersma: Wordt dat dan nog bediend? (Waarom wil hij dat weten?)

Adema: Ja.

Wiersma: Okay.

Adema: Mijn collega zit daarbij, in de regiekamer hiernaast.

Even later zegt Adema met gedempte stem: Hij staat open (hij bedoelt de camera , waar hij ook naar wijst). Stel dat er een beetje verhaal uitkomt, dan kan ik hem zo even …. (hij maakt hierbij een afkapgebaar, beide handen worden horizontaal van elkaar weggetrokken, een gebaar dat gebruikt wordt om iets stil te zetten, te stoppen, te cancelen)

OvJ Wiersma knikt instemmend. 

Adema wil de camera stopzetten “als er een beetje verhaal uitkomt”. Dit zegt hij tegen Wiersma. Even laten bezinken wat dit betekent. Het betekent dat er een verhaal is, waarvan Adema en Wiersma liever niet zien dat het geregistreerd wordt. Het betekent ook dat Adema en Wiersma (en ook Vos die erbij zit) precies weten welk verhaal dat is. Er is dus een verhaal bekend bij de heren dat het daglicht kennelijk niet mag verdragen. Dit verhaal kan alleen maar de ware toedracht zijn. Kortom in deze paar seconden wordt bewezen:

– dat de ware toedracht bekend is bij justitie
– dat er dus sprake is van een doofpot (justitie maakt die ware toedracht immers niet bekend)
– dat Adema en Vos + de zaaksofficier Wiersma slechts de missie hadden om getuigen voor de ware toedracht onder de pet te houden en/of stuk te maken.

In een email van 2010 moest zaaks- en persofficier Henk Mous aan de advocaat van Rachid schoorvoetend bevestigen dat Ali Haval ten tijde van de moord inderdaad een inwoner was van het asielzoekerscentrum Kollumerland. Hij verzoekt de advocaat deze informatie voor zich te houden.

Waar het om gaat zijn de volgende feiten:

– Het OM weet dat er sinds de moord op Marianne een Irakese asielzoeker uit het AZC is verdwenen.
– Het OM beschikt over een verklaring dat deze Irakees door vrienden is geholpen het land te ontvluchten terug naar Irak omdat hij naar eigen zeggen betrokken was bij de moord op Marianne Vaatstra.
– Het OM heeft bevestigd dat de Irakees inwoner was van het AZC.
– Het OM heeft alle bovenstaande informatie stilgehouden. Zelfs niet met de nabestaanden gedeeld. Let wel, deze informatie was bekend jaren voordat Jasper Steringa voor de OM kar gespannen werd.

From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Sent: maandag 18 mei 2015 10:45
To: ‘h.j.mous@om.nl’; ‘dick.adema@friesland.politie.nl’
Subject: Vragen voor de kwaliteitsofficier opsporingsonderzoek.

https://www.youtube.com/watch?v=-mTfsbNHfxc

Beste heer Mous, beste heer Adema,

Bovenstaande een filmpje dat ik voor u niet nader hoef toe te lichten, waar ik een aantal vragen over heb.

– Het is me nu duidelijk dat sinds de dag van de moord op Marianne behalve de Irakees Ali Hassan, ook de Irakees Ali Haval uit het AZC Kollumerland is verdwenen. Kunt u mij uitleggen waarom de verdwijning van Ali Hassan breed is uitgemeten in de pers tot en met een internationale signalering via Interpol, maar de verdwijning van Ali Haval  nooit bekend is gemaakt?

– Uit het filmpje wordt duidelijk dat de heer Adema, met instemming van OvJ Wiersma, de camera zou willen stopzetten, zodra “er een beetje verhaal uitkomt”.  Kunt u mij de onderliggende redenering van deze wens uitleggen?

– Kunt u mij zeggen of er verder onderzoek is gedaan naar Ali Haval en wat daar het resultaat van was? Is er een verklaring  gevonden voor zijn plotselinge vertrek? Is de man ooit opgespoord en uitgesloten op basis van bijvoorbeeld DNA?

– Ik heb per email op 26 juni 2010 (toen Jasper Steringa nog niet in beeld was) de heer Adema een aantal vragen gesteld, onder meer of hij bekend was met de huidige verblijfplaats van Ali Hassan’s vriend Fa’ek Mustafa. Omdat ik geen antwoord kreeg heb ik de heer Adema een paar dagen later gebeld. Hij maakte mij duidelijk dat hij de email niet zou beantwoorden en sloot eenzijdig af met de uitspraak: “Bij mij komt u er niet doorheen!” Kunt u mij uitleggen wat de heer Adema met die opmerking bedoelde?

– Kunt u mij bevestigen dat Fa’ek Mustafa op 1 mei 1999 (de datum van de moord) is opgehaald uit het AZC en verhoord is op het politiebureau Buitenpost? Zoals u wellicht weet, wordt dit bevestigd door de toenmalie AZC directeur Louis Uijl en Fa’ek Mustafa zelf. Zo ja, kunt u tevens zeggen wat Fa’ek Mustafa heeft verklaard? En kunt u dan ook uitleggen waarom Justitie, onder meer bij monde van OvJ Severein en politiewoordvoerder Rambonnet, in dezelfde week naar buiten kwam met statements dat er geen enkele aanleiding was om verdachten in het AZC te zoeken? En ook het gerucht werd ontkracht dat daar een verdachte was aangehouden?

– Kunt u aangeven of Fa’ek Mustafa is benaderd voor het “Onderzoek Ali H. van 2011? Zo nee, waarom niet? Bent u het met mij eens dat Fa’ek Mustafa de meest aangewezen persoon was om de onderzoeksvraag te beantwoorden: Heeft het OM de verkeerde Ali Hassan in Turkije gearresteerd?

– Op 2 februari 2012 (toen Jasper Steringa nog niet in beeld was) heb ik per email HOvJ mevrouw Bronsvoort attent gemaakt op mijn gesprek met Alexandra, waarin de laatste vertelt dat zij Ali Hassan in het weekend van moord moest bewaken in het toenmalige Grenshospitium Amsterdam. Kunt u aangeven of in het kader van het opsporingsonderzoek Alexandra benaderd is om haar verklaring te bevestigen? Zo nee, waarom niet?

– Tot slot, ik beschuldig u beiden in mijn nieuwe boek “Het Vaatstra Complot” en op de gerelateerde website van het in stand houden van een doofpot, leugens en ambtsmisdrijven.  Zie onder meer http://www.hetvaatstracomplot.nl/de-doofpotters/

Bent u voornemens om op mijn uitnodiging in te gaan op deze beschuldigingen te reageren?  Zo nee, waarom niet?

Vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

 

 

Neem een uurtje de tijd en je denkt nooit meer hetzelfde over Justitie. Mocht je daarna ook menen dat we door onze eigen overheid belazerd zijn in deze zaak, stuur deze email dan door aan minimaal 10 mensen en/of deel de link op facebook, twitter of waar je ook actief bent. Is het geen schande dat dit door de media wordt doodgezwegen? “

Laat deze mensen maar bibberen dat hun misdadige bedrog ooit uitkomt:

De doofpotters

Het aanbod voor 8 boeken voor 50 euro blijft geldig.

 

Winkels die het boek op voorraad hebben:

Aalten – Boekhandel Meneer Kees
Aalten – Boekhandel Messink & Prinsen
Aalten – Primera
Alblasserdam – Primera
Almelo – Primera Bornsestraat (Plus supermarkt)
Alkmaar – Boekhandel Feijn, De Laat 47
Alkmaar – Boekhandel Van der Meulen
Almelo – Boekhandel Almelo, Grotestraat 20
Almelo – Boekhandel Broekhuis
Almelo – Primera De Gors
Almelo – Readshop Van Roekel, Ootmarsumsestraat 274
Almere – Boekhandel Stumpel
Almere – Primera Almere Buiten
Alphen aan de Rijn – Boekhandel Haasbeek
Amersfoort – Primera Brundel
Amersfoort – Primera Peters
Amsterdam – Boekhandel Zwart op Wit
Amsterdam – Muziekhandel Valerius, Koninginneweg 145
Amsterdam – Primera Bezaanjachtplein
Amsterdam – Primera Pasteuning, Van Limburg Stirumplein 1
Amsterdam – Primera Roja, Karspeldreef 1313
Amsterdam – Primera Vlaskamp, Wisseloord 97
Andijk – Primera
Apeldoorn – Bruna, De Eglantier 422
Apeldoorn – Primera Biemolt Asselsestraat 261
Apeldoorn – Readshop Oranjerie
Appingedam – Primera
Arnhem – Eco Electronics
Arnhem – Boekhandel De Poort
Arnhem – Primera Arnhem Centrum
Arnhem – Primera Elderveld
Arnhem – Primera Presikhaaf
Arnhem – Primera Rijkerswoerd
Arnhem – Primera Postkantoor Van den Berg (A Van Lawick v Pabststraat 109)
Assen – Boekhandel Iwema
Assen – Primera Kloosterveste
Assendelft – Bruna
Barendrecht – Primera Carnisse Veste
Beekbergen – Boekhandel Beekbergen
Beek en Donk – van Helvoort Boek en Kantoor
Beek Ubbergen – Primera De Postkoets
Beilen – Primera
Bergen op Zoom – Primera Ernest
Bergum – Boekhandel Bergum
Berkel Enschot – Boekhandel Verrijt
Bilthoven – Primera De Kwinkelier
Blerick – Primera
Bladel – Primera Prins
Blokker – Primera Westerblokker
Bodegraven – Primera Raadhuisplein
Borger – Bruna, Grote Brink 3
Borne – Bruna,  Grotestraat 195
Bodegraven – Primera Vromade
Bolsward – Primera Bolsward
Breda – Cigo Moerwijk
Breda – Boekhandel Van Kemenade & Hollaers
Breda – Primera Heksenwiel
Breda – Primera Hoge Vucht
Breda – Readshop Valkeniersplein
Breukelen – Boek en Kantoor Marinus van Kralingen
Brummen – Primera Brummen
Bussum – Bruna, Veerplein 104
Capelle a/d IJssel – Primera De Terp
Castricum – Boekhandel Laan
Castricum – Primera Geesterduin
Culemborg – Primera Culemborg
Delft – Primera Bikolaan
Delft – Primera De Hoven Passage
Delft – Primera Dasstraat 12
Delfzijl – Primera Larooi
Delzijl Readshop, Poststraat 4,
Delfzijl – Tabaktief, Schoolstraat 6
De Koog – Primera Mets (Texel)
De Meern – Primera Veldhuizen
Den Bosch – Boekhandel Heinen
Den Bosch – Primera Helftheuvelpassage
Den Haag – boekhandel Douwes, Herengracht 60
Den Haag – Primera Bankastraat 3
Den Haag – Van Stockum Boekverkopers
Den Helder – Primera
Den Hoorn – Primera
Deurne – Primera
Deventer – Primera De Zandpoort
Deventer – Primera Keizerslanden
Doesburg – Boek en Buro
Dongen – Bruna Dongen, Hoge Ham 154
Drachten – Cigo, Eems 8
Drachten – Boekhandel van der Velde
Dronten – Voster Boek & Kantoor
Drunen – Bruna, Hugo de Grootstraat 20
Duiven – Primera Duiven
Ede – Boek en Buro
Ede – Primera Parkweg
Eemnes – Primera Eemnes
Eindhoven – Boekhandel Van Piere
Eindhoven – Bruna Postkantoor, Kruisstraat 165
Eindhoven – Primera De Hurk
Eindhoven – Primera Meerrijk
Elburg – Primera Elburg
Emmeloord – Boekhandel Marsman
Emmeloord – Primera Kuipers
Emmen – Boekhandel Plantage
Emmen – Primera Bargeres
Enschede – Boekhandel Broekhuis
Enschede – Primera Helmerhoek
Enschede – Primera Jan Haast
Enschede – Primera Roombeek
Geldermalsen – Bruna, Het Hooghuis 3
Goor – Bruna, Grotestraat 101
Goor – Primera De Bandijk
Gorinchem – Boekhandel De Mandarijn
Gorinchem – Boekhandel Ritmeester
Gorinchem – Boekhandel De Wingerd
Gorredijk – Boekhandel Planteyn
Gorredijk – Primera De Primeur
Gouda – Boekhandel Smit
Gouda – Primera Herman Kok
Gouda – Boekhandel Verkaaik
Grave – Primera Hart van Grave
Groningen – Bruna Overwinningsplein 71
Groningen – Cigo Van Lenneplaan
Groningen – Boekhandel Riemer
Groningen – Primera Paddepoel
Groningen – Boekhandel van der Velde
Haaksbergen – Boek en Buro
Haarlem – Boekhandel De Vries
Haarlem – Bruna, Generaal Cronjéstraat 67
Hardinxveld – Giessendam – Primera Boogaard
Harmelen – Primera Kwakkenbos
Heemstede – Boekhandel Blokker
Heenvliet – Primera Heenvliet
Heerde – Primera Heerde
Heerenberg – Primera
Heerhugowaard – Primera Evers
Heerlerheide – Primera Heerlerheide
Helmond – Primera Brandevoort
Hengelo – Boekhandel Broekhuis
Hengelo – Bruna, Markt 2
Hengelo (Gld) – Boexcellent
Hoogerheide – Primera
Hoogezand – Cigo Gorecht Oost
Hoogezand – Primera
Hoogland – Bruna, Kraailandhof 15
Hoogland – Primera Brundel
Hoorn – Boekhandel Stumpel
Huissen – Primera Huissen
Julianadorp – Primera
Kaatsheuvel – Bruna, Hoofdstraat 65
Katwijk – Primera Kroon
Katwijk – Primera Hoornesplein
Katwijk – Readshop
Krimpen a/d IJssel – Primera Crimpenhof
Leerdam – Primera
Leeuwarden – Boekhandel van der Velde
Leiden – Boekhandel de Kler
Leiden – Bruna Vijf Meiplein
Leiderdorp – Boekhandel de Kler
Leidschendam – Boekhandel de Kler
Leidschendam – Primera De Koning
Lekkerkerk – Readshop
Lelystad – Primera Lelycentre
Lelystad – Primera Riecker
Lemmer – Primera
Leusden – Boekhandel van der Vlist, winkelcentrum Hamershof
Lichtenvoorde – Primera
Lisse – Primera
Lochem – Bruna Bierstraat
Lochem – Boekhandel Lovink
Lochem – Primera Voskamp, Korte Hofstraat 7
Loosdrecht – Bruna Loosdrecht, Nootweg 49
Maassluis – Boekhandel Koningshoek
Maastricht – Boekhandel De Tribune
Maastricht – Boekhandel Dominicanen
Maastricht – Bruna, Roserije 329
Maastricht – Primera Keulen
Marum – Primera Marum
Meppel – Primera Kruijer
Middelburg – Boekhandel De Drukkerij
Muiden – Primera De Hoek
Mijdrecht – Boekhandel Mondria
Nieuwegein – Primera Galecop
Noordwijk – Boekhandel van der Meer
Noordwijk – Bruna Hoofdstraat 99
Noordwijk – Bruna Kerkstraat 37
Nieuwleusen – Readshop Jaap Hilbrink
Nieuw Vennep – Bruna, Handelplein 21
Nieuw Vennep – Bruna, Symfonie 37
Nijmegen – Boekhandel Dekker v.d Vegt
Nijmegen – Boekhandel Roelants (voorheen De Oude Mol)
Odijk – Primera
Oegstgeest – Boekhandel de Kler
Oegstgeest – Primera
Oegstgeest – Rijnlandse boekhandel
Oirschot – Boekhandel de Croon
Oosterhout – Primera Arendshof
Oost Souburg – Primara, Kanaalstraat 4
Oss – Boekhandel Derijks
Oosterwolde – Primera De Primeur
Overveen – Primera
Oudwoude – Café Restaurant De Iterij
Purmerend – Primera Winkelcentrum Eggert
Purmerend – Boekhandel Het Leesteken
Purmerend – De Nieuwste Tijd
Purmerend – Primera Weidevenne
Purmerend – Primera Wormerplein
Raalte – Bruna, Herenstraat 19
Reusel – Primera Prins
Rhenen – Bruna, Frederik van de Paltshof 32
Ridderkerk – Primera Vlietplein
Roden – Boekhandel Daan Nijman
Roelofarendsveen – Veenerick Boek en Kantoor
Roermond – Boekhandel Plantage
Rotterdam – Boekhandel Donner
Rotterdam – Primera Alexandrium
Rotterdam – Primera Boulevard Zuid
Rotterdam- Primera Lusthofstraat
Rotterdam – Primera Oosterflank
Rotterdam – Primera Oude Binnenweg
Rotterdam – Primera Overschie
Rijnsburg – Primera
Sassenheim – Boekhandel Wagner
Sassenheim – Primera
Sevenum – Primera
Sliedrecht – Primera Burgemeester Winklerplein
Sneek – Boekhandel van der Velde
Sneek – Cigo
Spakenburg – Bruna, De Ziel 53
Spijkenisse – Primera Akkerhof
Spijkenisse – Primera Stadshart
Stadskanaal – Bruna, Europaplein 4
Stadskanaal – Readshop, Oude Markt 1c
Surhuisterveen – Boekhandel Douma
Tilburg – Boekhandel Gianotten Mutsaers
Tilburg – Bruna Westermarkt 126
Tilburg – Primera De Blaak
Tilburg – Primera Goosen
Twello – Primera Oonk Blz
Uithuizen – Primera
Urk – Cigo
Utrecht – Boekhandel Broese
Utrecht – Bruna winkelcentrum Overvecht, Roelantdreef 254
Utrecht – Bruna, Verlengde Houtrakgracht 389
Utrecht – Primera Hoog Catharijne
Utrecht – Primera De Uithof
Utrecht – Primera De Gaard, Troosterhof
Veendam – Cigo
Veendam – Primera Hiemstra
Veldhoven – Primera De Bont
Velzerbroek – Bruna
Venlo – Bruna
Venray – Boekhandel  Van den Munckhof
Venray – Primera Cuypers
Vlissingen – Boekhandel De Drukkerij
Vlissingen – Bruna, Walstraat 101
Vlissingen- Primera, Lange Zelke 2
Voorschoten – Boekhandel de Kler
Waddinxveen -Primera
Wageningen – Boekhandel Kniphorst
Wageningen – Bruna
Wassenaar – Boekhandel de Kler
Weert – Bruna
Winschoten – Primera Kiewiet
Winterswijk – Boekhandel Kramer
Woerden – Primera Tournoysveld
Wijk aan Zee – Primera van de Watering
Wijchen – Lektuurhandel Robben
IJmuiden – Primera IJmuiden (Zeewijkplein)
IJmuiden – Primera Prince
Zandvoort – Bruna (Grote Krocht)
Zevenaar – Boek en Buro
Zoetermeer – Boekhandel Haasbeek
Zutphen – Boek en Buro
Zutphen – Primera, Korte Hofstraat 7
Zutphen – Readshop
Zwolle – Boekenhuis Zwolle
Zwolle – Primera Holtenbroek
Zwolle – Primera Max (Zwolle centrum)
Zwolle – Primera Stadshagen
Zwijndrecht – Boekhandel Hyperion

U kunt het boek ook bestellen onder meer op de bestelpagina.

 

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

30 reacties op Klacht bij de ombudsman. Wie doet mee?

 1. Wim Dankbaar zegt:

  Dag Wim,
  Graag wil ik de klacht mede ondertekenen.
  Naam: B. Teeninga
  Woonplaats: Leiderdorp
  Korte motivatie:
  Justitie moet eindelijk eens worden ontdaan van de doofpotcultuur die daar heerst, zodat er weer ruimte komt voor zuivere rechtspraak.

  Mvg,
  Ben

  Ik doe mee met de klacht, (plaats maar op de site als je dat wil).
  Rudy Algera
  Kloosterstraat 3
  9717 LA Groningen

 2. Wim Dankbaar zegt:

  Je kunt mij toevoegen Wim.

  Mijn motivatie:
  De Vaatstra zaak is een treffend voorbeeld van een zaak waarbij de overheid geen enkel oor had. Dat begon reeds op dag 1 na de moord op Marianne, waar er schrijnend met de ouders van het slachtoffer is omgegaan, wat treffend te lezen is in het persoonlijke dagboek van Maaike Terpstra over deze wanpraktijken.

  Mvg,
  Rob

 3. Wim Dankbaar zegt:

  Bij deze ondersteun ik mede van harte de klacht[en] van Dhr Dankbaar voor het negeren hiervan door de Overheid.
  Wij burgers worden aan de kant gezet, zonder enige inspraak of aanhoren.

  E.Even,
  Roermond.

 4. Wim Dankbaar zegt:

  Bericht van “De journalist van het jaar 2015”. (Klopt dat wel?)

  From: Chris Klomp
  Sent: dinsdag 1 maart 2016 17:26
  To: Wim Dankbaar
  Subject: Re: Doe je ook mee, Chris?

  Ten eerste is er geen verzwijgcultuur ten aanzien van zich misdragende asielzoekers. Zie bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam. Die publiceren maandelijks een lijst. Zie ook diverse media die dagelijks berichten de wereld in slingeren over al dan niet zich misdragende asielzoekers. Keulen leert ons dat we voorzichtig moeten zijn met stigmatisering. Daar dacht iedereen ook dat het om honderden Syriers zou gaan. Bleek niet het geval.

  Ten tweede ben ik journalist, geen activist. Als zodanig teken ik geen rare klachten van een individu die meent niet gehoord te worden.

  Met vriendelijke groet,

  Chris Klomp
  Journalist van het Jaar 2015

  ________________________________________
  Van: Wim Dankbaar
  Verzonden: dinsdag 1 maart 2016 17:12
  Aan: ‘Chris Klomp’
  Onderwerp: Doe je ook mee, Chris?

  https://rechtiskrom.wordpress.com/2016/03/01/klacht-bij-de-ombudsman-wie-doet-mee/

  • Henk zegt:

   Dat de heer Chris Klomp, hier op reageert is al zoveel zeggend. Dat ik ook goed snap waarom hij Journalist van het jaar heeft kunnen worden.
   Ongeveer met dezelfde reden dat de heer Bauke Vaatstra de Machiavelliprijs heeft mogen ontvangen. Stelletje vrijmetselende cowboys.
   Groet en ga door de waarheid onthullen.Hij is vandaag weer opgestaan en zal zegevieren. Henk

 5. Wim Dankbaar zegt:

  Ik ondersteun je klacht Wim, zet mijn naam er maar bij. In deze zaak moet eindelijk eens open kaart gespeeld worden. Zeker nu de dader (volgens justitie) vast zit kan men niet meer zwijgen in het belang van het onderzoek oid.
  Groet Jorden Spliethof.
  Woonplaats Hauberg 5 46446 Elten Duitsland

 6. Wim Dankbaar zegt:

  Ik steun de klacht die is ingediend bij de ombudsman.
  L Welles
  Leeuwarden

 7. Wim Dankbaar zegt:

  http://vojn.nl/2015/06/12/de-correspondent-oneworld-volkskrant-en-chris-klomp-winnen-prijzen-beste-internetjournalistiek/

  Dankjewel Chris,

  Maar maakt dit jou “Journalist van het jaar 2015”? Is dat een titel die je jezelf toebedeelt of is het ook een titel die wordt uitgereikt door de Vereniging Online Journalisten Nederland (VOJN)?
  Ik zie dat er 4 journalisten zijn gelauwerd. Zijn die alle vier “Journalist van het jaar 2015”?

  “De jury waardeert bovendien dat Klomp een nieuw verdienmodel uitprobeert met zijn account.”

  Verdient dat model een beetje?

  Wim

 8. Annette zegt:

  Ook Ik ondersteun bij deze de klacht die je gaat indienen.

  Omdat het een schande is dat we al zo lang wachten op eerlijke aandacht voor de corruptie binnen deze zaak.

  Annette Vredeveldt te Amsterdam.

 9. Wim Dankbaar zegt:

  “Gaarne enige duidelijkheid in dezen”.
  Ik steun de klacht met hart en ziel.
  D. Klinkert
  Haarlem

  ++++++++++
  Ondertekening
  Paul manten
  Nieuwegein

 10. Bob Jansen zegt:

  Heb het boek “Het Vaatstra Complot” gelezen en ben van mening dat hier inderdaad sprake is van een doofpot. Ik steun daarom deze klacht en hoop dat de waarheid boven tafel komt.

 11. dennis zegt:

  Goed bezig Wim, ook ik wil je graag steunen in je strijd voor gelijk, temeer na alles wat we gezien hebben van het “optreden” van de Nederlandse Politie en Justitie!:
  De “zelf”moord van Anass in Wassenaar, wat geen zelfmoord KON zijn, ruim bewezen door Martin Vrijland!
  De Deventer Moordzaak, die duidelijk niet is gepleegd door Ernest Louwes maar door tegenwerking van justitie niet toegegeven wil worden dat justitie ook daar fout zat!
  Bij ons in Schiedam de Schiedammer Parkmoord waarin direct duidelijk was dat ze de verkeerde dader hadden opgepakt, het grote nadeel daar was dat de echte dader gewoon doorging, zelfs Peter R. de Vries, die toen nog aan de goede kant stond, heeft daarover een duidelijk programma gemaakt dat een ander die moord had gepleegd!
  De Zes van Breda, waarin bewezen is dat enkele van deze zes personen gedwongen was tot een bekentenis, maar als het even mogelijk is zal justitie nooit hun fouten toegeven!
  En vele vele andere gedwongen tot een bekentenis door scoringsdrang:
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Justiti%C3%ABle_dwaling
  In de Vaatstra zaak ben jij heel goed bezig geweest Wimpie, en is het duidelijk dat je 100 procent gelijk hebt, zeker nu is bewezen dat de “vluchtelingen” van hoger hand beschermd worden!
  In de zaak over Joris Demmink is natuurlijk Micha Kat onvermoeid de grootste onderzoeker ook al overdrijft hij hier en daar en haalt er mensen bij die totaal niets hiermee te maken hebben, laat hem zich concentreren op Joris en zijn Minervaanse vrienden!
  Ook zelf heb ik aan den lijve ontdekt wat er gebeurt als je probeert misstanden aan het licht te brengen: wraak van Justitie: http://thecompletepinkpainter.weebly.com/ (amateuristisch maar heb geen ervaring met het bouwen van websites!)
  Hiermede onderteken ik : Tani Geukens uit Schiedam

 12. Ronald zegt:

  Je mag mij er ook bij zetten

  R. Beetz
  Oss

 13. Reindert Groot zegt:

  En nog eentje erbij.
  R. Groot
  Amsterdam

 14. Akky van der Veer zegt:

  Mij ook… Akky van der Veer, Marsum

 15. 'Drentse Fryske' zegt:

  Wim/Willem; Je mag mij er ook bij zetten, korte toelichting; het is genoég geweest, al die leugens en bedrog…’t moet afgelopen zijn, de beerput(ten) moeten toch eindelijk maar eens open, laat de waarheid en ’t recht zegevieren. Hope so…. H. Zijlstra te Assen.

 16. 'Drentse Fryske' zegt:

  PS ; transparantie en ántwoorden, dát is wat we willen !

 17. Wim Dankbaar zegt:

  Volgens mij was er bij Joris Demink, Harm Brouwers, Henk Mous, Tom Wiersma en nog enkele andere een met potlood geschreven lijstje bekend van zich in 1999 misdragende vluchtelingen.
  Gelukkig hebben ze in 2012 een Friese boer gevonden die alle misdragingen van dit lijstje mensen heeft kunnen uitgummen.
  Het lijstje is ook bekend bij de “journalist van het jaar 2015” maar vanwege die boer kan hij het niet meer lezen.
  Voor hem bestaat er hier dan ook geen verzwijgcultuur.
  Voor mij ligt dat iets anders en ik zou dan ook graag de verzwegen antwoorden op de vragen van jou willen horen en wil de klacht bij de ombudsman dan ook ondertekenen.
  Joop Oudhof
  Amsterdam

 18. Wim Dankbaar zegt:

  Joop Wesselink Branderhorstweg 5 7256 KG Keyenborg

 19. Wim Dankbaar zegt:

  Hallo Wim, hoop dat geen bezwaar hebt dat ik je Wim noem
  Zoals geschreven volg ik je al jaren
  Mijn klacht is dus dat jij al jaren genegeerd wordt en er grof gelogen wordt door justitie
  Zelfs gemarginaliseerd wordt en uit gemaakt wordt voor een aluhoedje door PRDV
  De omslag van die figuur zou eigenlijk ook eens uitgezocht moeten worden
  Volgens mij en vele anderen gewoon onder druk gezet om te liegen
  A sociopath
  Dus de ombudsman/ vrouw moet bij deze ook mijn klacht lezen
  Ik klaag bij deze dus ook justitie aan, wel op basis van de gegevens die er door de jaren heen gewoon op tafel liggen en in jouw boek
  Als volger van jouw website, ik kan het niet hard maken omdat ik zelf geen onderzoek gepleegd heb maar me wel verdiept heb in de materie
  Vandaar het ons want ik voel met je mee
  Let wel het is complex vanwege alle berichtgevingen door msm, en dat is de crux
  Stel een brief op die mensen dan kunnen ondertekenen
  Op voorgaande klaag ik dus justitie aan
  met een warme groet
  jan-47

 20. Wim Dankbaar zegt:

  Ik steun de klacht met hart en ziel

  Ernst van Santen
  Almere

 21. Wim Dankbaar zegt:

  Hoi Wim, goed initiatief, groeten

  Koen van Stigt Thans
  Makkum

 22. Wim Dankbaar zegt:

  Wim,

  M.b.t. “Klacht bij de Ombudsman”: Henk en Trijnie Duimstra uit Emmeloord ondertekenen bij dezen. Mijn motivatie volgt op het blog. Ik ben op dit moment nog aan schrijven. Een stukje, dat prachtig aansluit op deze petitie.

  Gr, Henk.

 23. hansjohn zegt:

  Het indienen van een klacht bij de Ombudsman, betreffende niet reageren op reacties betreffende de Vaatstra zaak, ondersteun ik hierbij.
  Zelf heb ik meermaals gemaild naar diverse personen van diverse politieke partijen, maar de respons is minimaal.
  De achteloze houding in deze ernstige (Vaatstra) zaak, is een toonbeeld van wegkijken en geen verantwoording afleggen.

  HansJohn
  Aalten

 24. Wim Dankbaar zegt:

  Ik zag m er nog niet bij staan …. maar; deze kan dr bij hoor ;

  Gerrit Cnossen, Sneek

 25. Wim Dankbaar zegt:

  From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Sent: woensdag 2 maart 2016 16:36
  To: ‘Chris Klomp’
  Subject: RE: E-mail

  Ik doe het niet vanuit mijn leunstoel, Ik ben talloze malen naar Friesland gereisd, heb getuigen gesproken en gebeld, de betreffende plaatsen bekeken, reconstructies gedaan, enzovoort. Dat had je natuurlijk kunnen weten als je mijn boek had willen lezen.

  Dat jij mijn klacht bij de ombudsman een “rare klacht” vindt, lijkt me toch wel relevant om kenbaar te maken. Je bent tenslotte één van de weinigen die over mijn zaken schrijft.

  Zet even op je twitter dat je het een rare klacht vindt. Dan weten we zeker dat je je nergens voor schaamt. Misschien kun je dan ook specificeren wat je er precies raar aan vindt.

  Groet,

  Wim

 26. Wim Dankbaar zegt:

  Beste Wim,

  Ik steun je klacht bij de Nationale Obudsman over de doofpotcultuur bij Justitie.

  Succes,

  Willem van Dijk

  Duiven

  P.S. Dit bericht mag op je website

 27. Wim Dankbaar zegt:

  Hoi Wim,

  Ook ik doe mee, Yvonne Hoekema, Hongarije.

  Vriendelijke groet!

  En nog even deze uitzending van vandaag……..

  http://justitie.eenvandaag.nl/radio-items/65453/cipiers_vrezen_levensgevaarlijke_situaties_door_celdeur

  Vanavond ook nog een keer bij Eenvandaag om 18.15 uur………

  Oud-gevangenisdirecteur Bart Molenkamp en verslaggever Fannie Tijmstra in Radio EenVandaag

 28. Jelmer zegt:

  Beste Wim,

  Ik heb je boek gelezen de meest recente, het Vaatstra Complot.

  En ik ben er dan ook helemaal van overtuigd wat het werkelijke verhaal is.
  In combinatie met het boek en verdere informatie op internet zoals je presentatie over het verhaal,
  En allerlei video´s op YouTube dat het niet anders kan dan dat alles wat je beweert de waarheid is.

  Ik wil dan ook simpelweg laten weten dat ik achter je sta en overtuigd ben van je beweringen.

  Jelmer Schaap

  Leeuwarden

 29. Nico Dassen zegt:

  Beste Wim,

  Ook ik steun je klacht bij de Ombudsman. Ik wens daarbij veel succes toe en een fatsoenlijke behandeling van de klacht.

  Nico Dassen
  Ulestraten

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s