Duiding berichtgeving “schadevergoeding”.

Deze week brachten de media berichten dat Maaike Terpstra 2 ton aan “schadevergoeding” zou krijgen. De bron van deze berichten is het artikel in het AD van Chris Klomp.

In feite is de kop van dit artikel ook al onjuist:

Rechters kennen moeder Vaatstra 200.000 euro toe

Het is namelijk niet zo dat rechters de moeder van Marianne 200.000 toekennen. En om schadevergoeding gaat het al helemaal niet. Een schadevergoeding is juist in alle procedures door de rechter afgewezen. Dus al die andere media zoals de NOS die er de volgende kop van maakten:

Moeder Vaatstra krijgt schadevergoeding om boek

zitter er nog meer naast. Het gaat slechts om de juridische vraag of er dwangsommen zijn verbeurd. Wat dat betreft gaat om twee verschillende soorten dwangsommen.

1) Het vonnis in eerste aanleg van 18 december 2013 verbood Dankbaar en Mauritz om het dagboek van Maaike te publiceren. Als dit wel zou gebeuren, zouden wij 1000 euro per dag aan dwangsommen verbeuren tot een maximum van 200.000 euro.

2) Het arrest van het hoger beroep van 17 maart 2015 gebood Dankbaar en Mauritz om de restvoorraad van de boeken binnen 4 weken te vernietigen.  Als dit niet zou gebeuren zouden wij 1000 euro per dag aan dwangsommen verbeuren tot een maximum van 200.000 euro.

Voor wat betreft 1) heeft Moszkowicz laten executeren bij alleen Dankbaar, dus niet bij Mauritz. De kort geding rechter in Leeuwarden heeft onlangs bepaald dat de dwangsommen voor het overgrote deel niet verbeurd zijn, omdat de verjaring ervan niet tijdig is gestuit door Moszkowicz . 66.000 euro zou volgens deze rechter wel tijdig zijn gestuit. Er moet 128.818 euro terugbetaald worden plus de proceskosten, omdat Terpstra de grotendeelds  in het ongelijk gestelde partij is. Om die 66.000 ook terug te krijgen heb ik hoger beroep aangetekend. Er is dus vooralsnog helemaal niets toegekend aan Terpstra, en zeker geen schadevergoeding. De procedure loopt nog, of er iets wordt toegekend wordt bepaald in de bodemprocedure die ook nog loopt.

Hiermee is dus reeds in rechte bepaald dat Moszkowicz onrechtmatig beslag heeft laten leggen voor 2 ton. Volgens deze rechter had hij dat hooguit voor 66.000 mogen doen, maar ook dat krijgt nog een staartje.

Voor wat betreft 2) heb ik het Hof Amsterdam slechts gevraagd om voor mij die dwangsommen te schrappen. Met als argument dat ik onmachtig ben om aan het arrest te voldoen omdat ik juridisch niet de eigenaar en beheerder ben van de restoplage. Dat is Mauritz, die het vertikt om dat te doen, juist omdat hij mij  in de totale som van 2 ton dwangsommen wil laten lopen. Hij heeft dit letterlijk zo geschreven aan mijn advocaat. Helemaal bizar is dat ik weliswaar niet de eigenaar ben van de restvoorraad, maar die wel heb gefinancierd. Het eigendom dat Mauritz met mijn centen heeft verworven, wordt door hem dus misbruikt om mij nog verder financiëel te benadelen. In samenspanning met  Moszkowicz probeert hij mij met de maximale dwangsom op te zadelen als gevolg van uitsluitend zijn handelen. Waarmee maar weer duidelijk is hoe Mauritz in elkaar zit.

Het Hof ging mee in de argumentatie van Moszkowicz dat ik niet voldoende gedaan zou hebben om de restoplage door Mauritz te laten vernietigen. Mijn sommatie aan hem om de voorraad te vernietigen zou ontoereikend zijn geweest. Ik had hem bijvoorbeeld in rechte kunnen betrekken, zo was de redenering.

Het Hof heeft mijn eis dus afgewezen om te verklaren dat die dwangsommen voor mij niet gelden. Of en in hoeverre die dwangsommen daadwerkelijk verbeurd zijn, dat is niet aan de orde gekomen. Het Hof laat zich niet uit over die vraag. Dat moet de bodemrechter bepalen. Het is dus slechts een afwijzing van mijn eis. Maar het Hof heeft er wel bijgezegd dat als er dwangsommen verbeurd zouden zijn,  Mauritz voor de helft daarvan aansprakelijk is en de dwangsommen dus niet voor de volle mep bij mij gehaald mogen worden. Zoals Moszkowicz dat wel heeft gedaan bij de andere dwangsommen onder 1).

Moszkowicz en Mauritz hebben altijd gedacht dat als de ene partij geen verhaal biedt, het volledige bedrag bij de andere partij gehaald kan worden. Daar heeft het Hof nu een stokje voor gestoken. Hiermee is om een geheel andere reden nogmaals vastgesteld dat Moszkowicz onrechtmatig voor 2 ton beslag heeft laten leggen bij mij, en zelfs heeft laten executeren. Volgens het Hof had hij dat voor hooguit 1 ton mogen doen, ervan uitgaande dat het rechtmatig zou zijn, wat het niet was volgens de rechter in Leeuwarden. Voor de andere helft moet hij toch echt bij Mauritz zijn, ook al heeft die alles op naam van vrouw staan. Het betekent ook dat van die 66.000 euro de helft moet terugkomen naar mij.

Van de berichtgeving in de media dat de moeder van Marianne 2 ton “schadevergoeding”  toegewezen zou hebben gekregen, klopt dus helemaal niets. Het Hof heeft slechts mijn eis afgewezen om voor mij die dwangsommen voor de (niet) vernietiging van de restoplage te schrappen. En over een schadevergoeding gaat het al helemaal niet, want die is nu juist afgewezen, zowel in het vonnis als in het arrest. Ook hier is dus (nog) niets toegekend aan de moeder van Marianne.

 

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

10 reacties op Duiding berichtgeving “schadevergoeding”.

 1. hansjohn zegt:

  ik vind het wel een beetje makkelijk van het Hof om te stellen dat jij Mauritz maar in rechte had moeten betrekken om hem te dwingen de voorraad te vernietigen.
  Niet alleen om dat al bekend is dat dat geen nut heeft, maar ook omdat blijkt dat Mosco (formeel Maaike) het blijkbaar zelf niet de moeite waard vindt dit te doen. Nu is de reden daarvan wel duidelijk (Wim Dankbaar voor de kosten op laten draaien) maar als het voor de -formele-opdrachtgeefster Maaike zoooo erg is dat het boek er is, doe je er toch alles aan om de uitgever te dwingen?

 2. hansjohn zegt:

  Chris Klomp schrijft ook in zijn artikel dat de nabestaanden (meervoud) al lange tijd bezig zijn in juridisch gevecht. Niet Maaike, maar de nabestaanden. Dat komt dan wel aardig overeen met de stelling dat Maaike d’r niks van weet, maar dat dit alles van Bauke ( en de kinderen ) afkomt.

  • Wim Dankbaar zegt:

   Ja , Chris bevestigt gewoon mijn stelling dat Moszkowicz Bauke en de kinderen vertegenwoordigt in plaats van Maaike. Was niet helemaal de bedoeling, denk ik.

   • fleur98 zegt:

    @Wim,

    Zonder m.n jouw onvermoeibare inzet was de Vaatstra-zaak AL JAREN GELEDEN DEFINITIEF in de doofpot beland!
    Het was jij en meedenkende burgers die de Vaatstra-zaak in de schijnwerpers hebben gehouden, zonder hen was de familie totaal maar dan ook totaal machteloos geweest….
    Wat een smerige rat is die Bauke toch om zich via jou te willen verrijken, je te bestrijden. Jij, degene die zich volledig heeft ingezet voor de Vaatstra-zaak!
    Zum kotzen die Bauke Vaatstra!!!!!!!!!!

    • Wim Dankbaar zegt:

     Mailtje van Akky van der Veer van 1 februari 2015 aan ondergetekende (AV).

     Hoi André,
     Pas geleden met Maaike gebeld. De 2e keer was het raak, ze nam op en wist meteen wie ik was. Ik vroeg haar naar de naam van de bankmedewerkster, die de brief of email naar Peter R. gestuurd heeft. Ze zei, dat ze de naam echt niet meer wist en zo ja, dat ze het dan aan mij zou hebben doorgegeven, ik geloof haar. Ze is er ook nog steeds mee bezig, gelooft de toestand zoals in het boek beschreven en heeft vooralsnog geen rust. Bauke verafschuwt ze en met claims over geld heeft ze niks te maken. Dat regelen Bauke en de kinderen voor haar, zonder dat ze daar besef van heeft, het gaat allemaal buiten haar om.
     Daarom geloof ik niet dat zij die ´´briefjes´´ zelf heeft geschreven, of het moet onder druk ´´van´´ zijn geweest. Hoe dan ook, ik heb van haar het vrij om nog eens te bellen, we liggen elkaar wel , dus kan ik het haar rechtstreeks vragen. Mocht dat nodig zijn, ik hoor het graag.
     Liefs van Akky

     —–Original Message—–
     From: Gea
     Sent: vrijdag 6 december 2013 10:46
     To: Wim Dankbaar; Klaske Ferwerda
     Subject: Telefoongesprek Maaike

     Ik heb met Maaike telefonisch gesproken op 6-12-2013 om 9:57

     Ik vroeg aan haar of ze op de hoogte is van het kortgeding tegen Wim, waarop ze zei dat ze wel zoiets had gelezen op het Internet. Ik vroeg haar ook of ze wist dat ze €50.000 van hem eist. Ze zei dat ze geen contact heeft met de advocaat en dat de kinderen dit regelen.
     Waaruit blijkt dat ze helemaal niet op de hoogte is van het geëiste bedrag en de inhoud van de dagvaarding niet kent.

 3. Robertus Hendrikus Hendriks zegt:

  Ze willen gewoon de waarheid niet weten, dat past niet. Vluchtelingen en gelukzoekers zijn uitgesloten van kwaadaardigheid. Pak een stomme geile boer als Jasper en het probleem is opgelost. Randfiguren als PRDV worden als Godenzoon opgevoerd, het OM is een lachertje, maar niet leuk. Wim het is bijna onmogelijk je gelijk te halen, maar je hebt het wel!

  • fleur98 zegt:

   @ Robertus,

   Inderdaad recht en waarheid is niet de drijfveer bij Justitie in de Vaatstra-zaak.
   De NSB’ er mentaliteit zit van nature verankerd bij vele Nederlanders.
   De uittingen hiervan zijn dagelijks uitbundig aanwezig in onze maatschappij.
   Bauke Vaatstra en enkele van zijn kinderen zijn bijv. voor mij een duidelijk voorbeeld van mensen met een ware NSB ‘er mentaliteit!

 4. hansjohn zegt:

  Uit het stuk van Chris Klomp: “De nabestaanden van Marianne Vaatstra zijn al geruime tijd juridisch in gevecht met Wim Dankbaar. Hun advocaat Yehudi Moszkowicz gaf eerder al aan het diep treurig te vinden dat de hele familie er steeds opnieuw mee bezig moet zijn.”

  Er is op meer sites en blogs (na de aanhouding en veroordeling van Jasper S.) op internet geschreven door mensen die dezelfde mening aanhangen als Wim Dankbaar. Hij is de enige met wie een juridisch gevecht wordt aangegaan.
  Dat juridisch gevecht is van ná de aanhouding en veroordeling van Jasper S.
  Terwijl Wim toch echt al vóór die tijd erover berichtte, op KLOL en hier op rechtiskrom.
  In de tijd vóór de aanhouding is met de kinderen geen contact geweest, laat staan een juridisch gevecht.
  In de tijd vóór de aanhouding is het contact met Bauke gaandeweg of ineens ? verbroken, maar Bauke heeft ondanks het verbroken contact, zich niet bemoeid met de uitlatingen op rechtiskrom. Dat was kennelijk geen probleem voor hem.
  Dat er vóór de aanhouding en veroordeling van Jasper S. wel eens geciteerd werd uit Maaikes dagboek, was dus geen aanleiding voor Maaike (en/of de gezamenlijke familie) Wim te vragen of sommeren, hiermee te stoppen.
  Dat zegt toch genoeg?

  Dat dit juist ná de aanhouding en veroordeling als onwenselijk werd gezien, moet toch een belletje doen rinkelen?

  Ik lees wel eens (niet hier) dat er een soort schaamtegevoel zou zijn, omdat met de veroordeling van Jasper S de inhoud van het dagboek niet – meer- waar zou zijn.
  Dat vind ik grote kolder en het is ook niet juist: de inhoud, dat wat destijds is opgetekend, is destijds zo gebeurd, dus klopt de inhoud nog steeds.

  • Wim Dankbaar zegt:

   Het is nog sterker: Dat het volledige dagboek van Maaike vandaag de dag nog steeds op diverse sites op Internet te lezen en te downloaden is, daar heeft Bauke (laat staan Maaike) kennelijk ook geen problemen mee.

   Hieruit blijken twee dingen: 1)De familie had en heeft helemaal geen probleem met openbaarmaking van het dagboek. 2) Openbaarmaking is tot vandaag gedoogd, zonder er tegen op treden, wat in feite die openbaarmaking rechtmatig heeft gemaakt. Iedereen mag het nu downloaden en op een site zetten. Behalve Wim Dankbaar! Dit in de wetenschap van Moszkowicz dat zijn aartsrivaal Micha Kat het al sinds 6 november 2013 (dat was nog voor de zitting van het kort geding) op zijn site heeft staan. Nooit heeft Moszkowicz daartegen iets gedaan, niet eens gesommeerd.

   Het enige dat niet is gedoogd is een hoofdstuk in een boek dat in eigen bewoordingen de strekking ervan beschrijft. Het moet Bauke en kids, gesponsord door het OM, dus om heel iets anders te doen zijn geweest. Voorkoming van publicatie van het GEHELE boek van Dankbaar. Dat werd ook geëist in de procedure, maar is afgewezen.

 5. Rob zegt:

  Ik heb het boek niet gelezen maar de zaak wel een beetje gevolgd. Wat ik me afvraag, heb je ook wel eens onderzocht of Jasper S wel bij de zaak betrokken is? Kan het zo zijn dat hij Marianne half dood het grasveld heeft gevonden? En dat hij i.p.v haar hulp te verlenen verkracht heeft??
  Dat de anale verkrachting door Jasper ontkent wordt vind ik zeer vreemd , terwijl er eerst bewijs zou zijn dat het gebeurd is. Verder vind ik het vreemd dat Jasper S zo lang gezwegen heeft.
  Want als dit zo zou zijn dan is dat in principe nog erger dan dat hij in en opwelling achter haar aan heeft gefietst. Hij zwijgt totdat hij de RC spreekt er een deal wordt gemaakt. Dan is het allemaal minder erg voor Jasper S en is het probleem met de asielzoekers ook opgelost.
  Is deze optie wel eens onderzocht??

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s