Redelijk evenwichtig stuk van Chris Klomp

Wie weet is Chris Klomp ooit nog te winnen voor de zaak. Ik moet zeggen dat er geen woord gelogen is aan zijn onderstaande artikel. Als er leugens in staan komen deze van Hans Mauritz en Yehudi Moszkowicz, maar daar kan Chris Klomp weinig aan doen. En hij heeft mij deze keer keurig om wederhoor gevraagd, mij zijn artikel voor publicatie voorgelegd, en zelfs nog enige nuances aangebracht die ik hem heb voorgesteld. Ga zo door, Chris!

http://www.ad.nl/ad/nl/38261/Nieuws/article/detail/4249394/2016/02/22/Rechters-kennen-moeder-Vaatstra-200-000-euro-toe.dhtml

Wat betreft het arrest van het Hof Amsterdam van 16 februari 2016 maakt het Hof de volgende denkfouten. Het Hof gaat er vanuit dat hetzelfde Hof bij arrest van 17 maart 2015 heeft bedoeld dat ALLE reeds gedrukte exemplaren van “Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra” vernietigd dienen te worden. Dus zowel de nog niet verkochte voorraad als de reeds verkochte (of weggegeven) exemplaren. Om de reeds verkochte (of weggegeven) exemplaren te laten vernietigen is per definitie onmogelijk. Ik weet immers van het overgrote deel van de kopers NIET wie het zijn. De verkoop geschiedt via Centraal Boekhuis en boekhandels die niet bijhouden wie de honderd tot duizenden klanten zijn die het boek hebben gekocht. Het is dus een praktisch onmogelijke opdracht om aan een dergelijke maatregel te voldoen. Zelfs al zou het mogelijk om een (klein) deel van de kopers te achterhalen, dan nog  zullen velen van die kopers zich op het standpunt stellen dat zij het boek legaal hebben aangeschaft, rechtmatig eigenaar zijn geworden, en dus niet aan een sommatie willen voldoen om hun legaal gekochte eigendom te vernietigen of terug te geven, waarbij zij ook nog eens hun aankoopbedrag  zouden derven. Hetzelfde geldt ook voor weggegeven exemplaren. Ook daar zijn de uiteindelijke eigenaren voor het overgrote deel  niet (meer) te achterhalen. Ook bij een gift gaat het eigendom over van gever naar ontvanger. Het arrest van 17 maart 2015 kan dus nooit bedoeld hebben dat de vernietiging van de oplage ook geldt voor het reeds verkochte of weggegeven gedeelte  van die oplage. Een rechtbank kan geen maatregel opleggen die in de praktijk onmogelijk is om uit te voeren. Derhalve is het evident dat het arrest van
van 17 maart 2015 heeft bedoeld dat vernietiging van de oplage slechts strekt tot de niet verkochte of weggegeven exemplaren. Het arrest van 16 februari 2016 baseert zich dus op een foutieve aanname dat de vernietiging strekt tot  alle exemplaren, zowel de verkochte als niet verkochte exemplaren. Daarmee is ook de aanname foutief dat ik meer had kunnen of moeten doen om de verkochte en weggegeven exemplaren te doen vernietigen. Ik ging er immers terecht vanuit dat het arrest zich beperkte tot vernietiging van de niet verkochte restvoorraad.

Dan blijft slechts over het punt of ik meer had kunnen doen om de restoplage bij Centraal Boekhuis te laten vernietigen. Ook daar blijf ik op het standpunt dat het voor mij onmogelijk is om daaraan te voldoen. Centraal Boekhuis heeft mij reeds eerder duidelijk te verstaan gegegeven dat zij geen inzage kan geven in de hoogte van de voorraad of de reeds verkocht aantallen. Dit recht is uitsluitend voorbehouden aan de uitgever met wie zij het contract hebben, en dat is de uitgeverij van Hans Mauritz. De restoplage is juridisch eigendom van de uitgever en medegedaagde Hans Mauritz. Deze heeft zowel persoonlijk als in de publiciteit kenbaar gemaakt dat hij niet aan het arrest zal voldoen voor wat betreft het vernietigen van de restoplage.  Bovendien met het doel om de daarmee verbeurde dwangsommen voor het het maximum bij mij te laten betekenen. Hij schrijft dit letterlijk aan mijn raadsman:

Met de sommatie van 15 oktober komt uw cliënt niet weg. Ook niet als het gaat om de verbeurte van de boetes vóór 17 maart zoals Mr. Moszkowicz deze aanzegt bij schrijven van 18 maart j.l. Zie:http://www.hetverbodendagboek.nl/de-zaak/sommatie-mosko/.  In verband met hoor en wederhoor t.b.v. de heruitgave van Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra (lees: ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra, deel II’) hebben wij contact gehad met de heer Moszcowicz welke liet weten dat bovengenoemd inroeping van de verbeurde boetes zal worden geeffectueerd. Hij heeft aangekondigd executoriaal beslag te leggen op de woning en de bankrekeningen van uw cliënt. 

In het kader van uw sommatie m.b.t. het feit dat u ons aansprakelijk stelt bij het niet nakomen van het arrest van 17 maart hebben wij slecht nieuws voor uw cliënt. Op dit moment staat vrijwel vast dat wij voor 19 dezer om ons moverende reden  niet zullen overgaan tot het vernietigen van de restvoorraad bij Centraal Boekhuis. Dit om nieuwe verbeurde boetes jegens ons als uitgevers uit te lokken om daarna terstond een executiegeschil te starten om vervolgens ook langs die weg mevrouw Terpstra als getuige onder ede op te roepen en te horen.  Ook verbeurde boetes welke zullen voortvloeien uit deze actie zullen bij uw cliënt betekend worden.

Door Mr. Mozkowicz wordt nu gesteld dat het nog op mijn weg lag om Mauritz in rechte te betrekken om hem aldus te dwingen om de restoplage te doen vernietigen.  Dit is ten eerste een kostbare zaak waarvoor de financiën mij ontbreken, ten tweede is het een onhaalbare zaak omdat Mauritz reeds talloze malen heeft laten zien dat hij elk rechterlijk bevel aan zijn laars laapt. Hij heeft naar eigen zeggen zijn financiën zo geregeld dat er geen enkele activa op zijn naam staan. Alles, zelfs zijn auto heeft hij op naam van zijn vrouw gezet. Dit heeft ook Mr. Mozkowicz zelf toegegeven, dat Mauritz geen verhaal biedt om enige verbeurte boetes te kunnen innen. Op advies van nota bene Mauritz, haalt hij dan verhaal bij mij. Daarom is Mauritz niet onder de indruk van welk gerechtelijk bevel dan ook dat hem tot boetes of dwangsommen veroordeelt. Bovendien vindt hij het prachtig als ik door zijn toedoen dwangsommen of boetes moet betalen, en ik ook nog eens kosten moet maken om dat te trachten te voorkomen. Men kan van mij toch niet verlangen dat ik gerechtelijke stappen onderneem tegen een voormalige partner, die mij reeds voor duizenden euro’s heeft benadeeld en van wie al bij voorbaat vaststaat dat hij niet vodoet aan welk rechterlijk bevel dan ook?

In hoger beroep zal ik dan ook nogmaals vragen om mij te vrijwaren van betaling van enige dwangsommen omdat ik al het redelijkerwijs mogelijke heb gedaan om aan het arrest van 17 maart 2015 te voldoen.

 

Wie kent niet het principe van de kettingbrief? Welnu , ik stel voor dit toe te passen op deYoutube presentatie van Het Vaatstra Complot. Deze is nu 3800 keer bekeken op Youtube. Niet slecht, maar dit kan veel beter. Iedereen heeft minstens 10 emailcontacten. Als u nu aan minstens 10 kennissen, familie of vrienden de link doorstuurt, dan moet hij binnen een week 10.000 keer bekeken zijn. En over 2 weken 20.000. Het is een kleine moeite om een deuk in een pakje boter te slaan teneinde de waarheid te verspreiden.

Heeft u geen inspiratie, gebruikt u dan de volgende tekst: 

“Moet je dit zien! Gaat over de moord op Marianne Vaatstra:

https://www.youtube.com/watch?v=ao7-2O0YUUM

Neem een uurtje de tijd en je denkt nooit meer hetzelfde over Justitie. Mocht je daarna ook menen dat we door onze eigen overheid belazerd zijn in deze zaak, stuur deze email dan door aan minimaal 10 mensen en/of deel de link op facebook, twitter of waar je ook actief bent. Is het geen schande dat dit door de media wordt doodgezwegen? “

Laat deze mensen maar bibberen dat hun misdadige bedrog ooit uitkomt:

De doofpotters

Het aanbod voor 8 boeken voor 50 euro blijft geldig.

Willem

Winkels die het boek op voorraad hebben:

Aalten – Boekhandel Meneer Kees
Aalten – Boekhandel Messink & Prinsen
Aalten – Primera
Alblasserdam – Primera
Almelo – Primera Bornsestraat (Plus supermarkt)
Alkmaar – Boekhandel Feijn, De Laat 47
Alkmaar – Boekhandel Van der Meulen
Almelo – Boekhandel Almelo, Grotestraat 20
Almelo – Boekhandel Broekhuis
Almelo – Primera De Gors
Almelo – Readshop Van Roekel, Ootmarsumsestraat 274
Almere – Boekhandel Stumpel
Almere – Primera Almere Buiten
Alphen aan de Rijn – Boekhandel Haasbeek
Amersfoort – Primera Brundel
Amersfoort – Primera Peters
Amsterdam – Boekhandel Zwart op Wit
Amsterdam – Muziekhandel Valerius, Koninginneweg 145
Amsterdam – Primera Bezaanjachtplein
Amsterdam – Primera Pasteuning, Van Limburg Stirumplein 1
Amsterdam – Primera Roja, Karspeldreef 1313
Amsterdam – Primera Vlaskamp, Wisseloord 97
Andijk – Primera
Apeldoorn – Bruna, De Eglantier 422
Apeldoorn – Primera Biemolt Asselsestraat 261
Apeldoorn – Readshop Oranjerie
Appingedam – Primera
Arnhem – Eco Electronics
Arnhem – Boekhandel De Poort
Arnhem – Primera Arnhem Centrum
Arnhem – Primera Elderveld
Arnhem – Primera Presikhaaf
Arnhem – Primera Rijkerswoerd
Arnhem – Primera Postkantoor Van den Berg (A Van Lawick v Pabststraat 109)
Assen – Boekhandel Iwema
Assen – Primera Kloosterveste
Assendelft – Bruna
Barendrecht – Primera Carnisse Veste
Beekbergen – Boekhandel Beekbergen
Beek en Donk – van Helvoort Boek en Kantoor
Beek Ubbergen – Primera De Postkoets
Beilen – Primera
Bergen op Zoom – Primera Ernest
Bergum – Boekhandel Bergum
Berkel Enschot – Boekhandel Verrijt
Bilthoven – Primera De Kwinkelier
Blerick – Primera
Bladel – Primera Prins
Blokker – Primera Westerblokker
Bodegraven – Primera Raadhuisplein
Borger – Bruna, Grote Brink 3
Borne – Bruna,  Grotestraat 195
Bodegraven – Primera Vromade
Bolsward – Primera Bolsward
Breda – Cigo Moerwijk
Breda – Boekhandel Van Kemenade & Hollaers
Breda – Primera Heksenwiel
Breda – Primera Hoge Vucht
Breda – Readshop Valkeniersplein
Breukelen – Boek en Kantoor Marinus van Kralingen
Brummen – Primera Brummen
Bussum – Bruna, Veerplein 104
Capelle a/d IJssel – Primera De Terp
Castricum – Boekhandel Laan
Castricum – Primera Geesterduin
Culemborg – Primera Culemborg
Delft – Primera Bikolaan
Delft – Primera De Hoven Passage
Delft – Primera Dasstraat 12
Delfzijl – Primera Larooi
Delzijl Readshop, Poststraat 4,
Delfzijl – Tabaktief, Schoolstraat 6
De Koog – Primera Mets (Texel)
De Meern – Primera Veldhuizen
Den Bosch – Boekhandel Heinen
Den Bosch – Primera Helftheuvelpassage
Den Haag – boekhandel Douwes, Herengracht 60
Den Haag – Primera Bankastraat 3
Den Haag – Van Stockum Boekverkopers
Den Helder – Primera
Den Hoorn – Primera
Deurne – Primera
Deventer – Primera De Zandpoort
Deventer – Primera Keizerslanden
Doesburg – Boek en Buro
Dongen – Bruna Dongen, Hoge Ham 154
Drachten – Cigo, Eems 8
Drachten – Boekhandel van der Velde
Dronten – Voster Boek & Kantoor
Drunen – Bruna, Hugo de Grootstraat 20
Duiven – Primera Duiven
Ede – Boek en Buro
Ede – Primera Parkweg
Eemnes – Primera Eemnes
Eindhoven – Boekhandel Van Piere
Eindhoven – Bruna Postkantoor, Kruisstraat 165
Eindhoven – Primera De Hurk
Eindhoven – Primera Meerrijk
Elburg – Primera Elburg
Emmeloord – Boekhandel Marsman
Emmeloord – Primera Kuipers
Emmen – Boekhandel Plantage
Emmen – Primera Bargeres
Enschede – Boekhandel Broekhuis
Enschede – Primera Helmerhoek
Enschede – Primera Jan Haast
Enschede – Primera Roombeek
Geldermalsen – Bruna, Het Hooghuis 3
Goor – Bruna, Grotestraat 101
Goor – Primera De Bandijk
Gorinchem – Boekhandel De Mandarijn
Gorinchem – Boekhandel Ritmeester
Gorinchem – Boekhandel De Wingerd
Gorredijk – Boekhandel Planteyn
Gorredijk – Primera De Primeur
Gouda – Boekhandel Smit
Gouda – Primera Herman Kok
Gouda – Boekhandel Verkaaik
Grave – Primera Hart van Grave
Groningen – Bruna Overwinningsplein 71
Groningen – Cigo Van Lenneplaan
Groningen – Boekhandel Riemer
Groningen – Primera Paddepoel
Groningen – Boekhandel van der Velde
Haaksbergen – Boek en Buro
Haarlem – Boekhandel De Vries
Haarlem – Bruna, Generaal Cronjéstraat 67
Hardinxveld – Giessendam – Primera Boogaard
Harmelen – Primera Kwakkenbos
Heemstede – Boekhandel Blokker
Heenvliet – Primera Heenvliet
Heerde – Primera Heerde
Heerenberg – Primera
Heerhugowaard – Primera Evers
Heerlerheide – Primera Heerlerheide
Helmond – Primera Brandevoort
Hengelo – Boekhandel Broekhuis
Hengelo – Bruna, Markt 2
Hengelo (Gld) – Boexcellent
Hoogerheide – Primera
Hoogezand – Cigo Gorecht Oost
Hoogezand – Primera
Hoogland – Bruna, Kraailandhof 15
Hoogland – Primera Brundel
Hoorn – Boekhandel Stumpel
Huissen – Primera Huissen
Julianadorp – Primera
Kaatsheuvel – Bruna, Hoofdstraat 65
Katwijk – Primera Kroon
Katwijk – Primera Hoornesplein
Katwijk – Readshop
Krimpen a/d IJssel – Primera Crimpenhof
Leerdam – Primera
Leeuwarden – Boekhandel van der Velde
Leiden – Boekhandel de Kler
Leiden – Bruna Vijf Meiplein
Leiderdorp – Boekhandel de Kler
Leidschendam – Boekhandel de Kler
Leidschendam – Primera De Koning
Lekkerkerk – Readshop
Lelystad – Primera Lelycentre
Lelystad – Primera Riecker
Lemmer – Primera
Leusden – Boekhandel van der Vlist, winkelcentrum Hamershof
Lichtenvoorde – Primera
Lisse – Primera
Lochem – Bruna Bierstraat
Lochem – Boekhandel Lovink
Lochem – Primera Voskamp, Korte Hofstraat 7
Loosdrecht – Bruna Loosdrecht, Nootweg 49
Maassluis – Boekhandel Koningshoek
Maastricht – Boekhandel De Tribune
Maastricht – Boekhandel Dominicanen
Maastricht – Bruna, Roserije 329
Maastricht – Primera Keulen
Marum – Primera Marum
Meppel – Primera Kruijer
Middelburg – Boekhandel De Drukkerij
Muiden – Primera De Hoek
Mijdrecht – Boekhandel Mondria
Nieuwegein – Primera Galecop
Noordwijk – Boekhandel van der Meer
Noordwijk – Bruna Hoofdstraat 99
Noordwijk – Bruna Kerkstraat 37
Nieuwleusen – Readshop Jaap Hilbrink
Nieuw Vennep – Bruna, Handelplein 21
Nieuw Vennep – Bruna, Symfonie 37
Nijmegen – Boekhandel Dekker v.d Vegt
Nijmegen – Boekhandel Roelants (voorheen De Oude Mol)
Odijk – Primera
Oegstgeest – Boekhandel de Kler
Oegstgeest – Primera
Oegstgeest – Rijnlandse boekhandel
Oirschot – Boekhandel de Croon
Oosterhout – Primera Arendshof
Oost Souburg – Primara, Kanaalstraat 4
Oss – Boekhandel Derijks
Oosterwolde – Primera De Primeur
Overveen – Primera
Oudwoude – Café Restaurant De Iterij
Purmerend – Primera Winkelcentrum Eggert
Purmerend – Boekhandel Het Leesteken
Purmerend – De Nieuwste Tijd
Purmerend – Primera Weidevenne
Purmerend – Primera Wormerplein
Raalte – Bruna, Herenstraat 19
Reusel – Primera Prins
Rhenen – Bruna, Frederik van de Paltshof 32
Ridderkerk – Primera Vlietplein
Roden – Boekhandel Daan Nijman
Roelofarendsveen – Veenerick Boek en Kantoor
Roermond – Boekhandel Plantage
Rotterdam – Boekhandel Donner
Rotterdam – Primera Alexandrium
Rotterdam – Primera Boulevard Zuid
Rotterdam- Primera Lusthofstraat
Rotterdam – Primera Oosterflank
Rotterdam – Primera Oude Binnenweg
Rotterdam – Primera Overschie
Rijnsburg – Primera
Sassenheim – Boekhandel Wagner
Sassenheim – Primera
Sevenum – Primera
Sliedrecht – Primera Burgemeester Winklerplein
Sneek – Boekhandel van der Velde
Sneek – Cigo
Spakenburg – Bruna, De Ziel 53
Spijkenisse – Primera Akkerhof
Spijkenisse – Primera Stadshart
Stadskanaal – Bruna, Europaplein 4
Stadskanaal – Readshop, Oude Markt 1c
Surhuisterveen – Boekhandel Douma
Tilburg – Boekhandel Gianotten Mutsaers
Tilburg – Bruna Westermarkt 126
Tilburg – Primera De Blaak
Tilburg – Primera Goosen
Twello – Primera Oonk Blz
Uithuizen – Primera
Urk – Cigo
Utrecht – Boekhandel Broese
Utrecht – Bruna winkelcentrum Overvecht, Roelantdreef 254
Utrecht – Bruna, Verlengde Houtrakgracht 389
Utrecht – Primera Hoog Catharijne
Utrecht – Primera De Uithof
Utrecht – Primera De Gaard, Troosterhof
Veendam – Cigo
Veendam – Primera Hiemstra
Veldhoven – Primera De Bont
Velzerbroek – Bruna
Venlo – Bruna
Venray – Boekhandel  Van den Munckhof
Venray – Primera Cuypers
Vlissingen – Boekhandel De Drukkerij
Vlissingen – Bruna, Walstraat 101
Vlissingen- Primera, Lange Zelke 2
Voorschoten – Boekhandel de Kler
Waddinxveen -Primera
Wageningen – Boekhandel Kniphorst
Wageningen – Bruna
Wassenaar – Boekhandel de Kler
Weert – Bruna
Winschoten – Primera Kiewiet
Winterswijk – Boekhandel Kramer
Woerden – Primera Tournoysveld
Wijk aan Zee – Primera van de Watering
Wijchen – Lektuurhandel Robben
IJmuiden – Primera IJmuiden (Zeewijkplein)
IJmuiden – Primera Prince
Zandvoort – Bruna (Grote Krocht)
Zevenaar – Boek en Buro
Zoetermeer – Boekhandel Haasbeek
Zutphen – Boek en Buro
Zutphen – Primera, Korte Hofstraat 7
Zutphen – Readshop
Zwolle – Boekenhuis Zwolle
Zwolle – Primera Holtenbroek
Zwolle – Primera Max (Zwolle centrum)
Zwolle – Primera Stadshagen
Zwijndrecht – Boekhandel Hyperion

U kunt het boek ook bestellen onder meer op de bestelpagina.

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

7 reacties op Redelijk evenwichtig stuk van Chris Klomp

 1. Reindert Groot zegt:

  Dankbaar legt in zijn boek een super mega, nee giga schandaal bloot.

  Hoorde onlangs het commentaar van een rechter (niet bij deze zaak betrokken) die de presentatie van Dankbaar ‘even bekeken’ had en het op een bekend gegeven vond lijken: een zeer negatief beeld over justitie, dat via internet te verspreiden en overal complotten in te zien. Zijn conclusie: blijf bij de feiten.

  Nu dat ‘bij de feiten blijven’ is nou net iets wat Wat Wim Dankbaar als geen ander heeft gedaan. Met enig zelfreinigend vermogen zou Justitie daar nog iets van kunnen leren.

  Koop dat boek dus mensen en de schellen gaan je van de ogen vallen!

 2. Wim Dankbaar zegt:

  Elke waarheid was eens een zonderlinge opvatting. – Bertrand Russell 

 3. hansjohn zegt:

  Zou Chris Klomp opzettelijk dit:

  “De vader van Marianne, Bauke Vaatstra, gaf in 2013 al aan helemaal klaar te zijn met Dankbaar. ,,Het is allemaal om gek van te worden. Ik heb met de zaaksofficier overlegd of we die vieze leugenaar juridisch aan kunnen pakken, maar dat ligt moeilijk”, zo vertelde hij toen aan de Gooi- en Eemlander.”

  opzettelijk aan het eind van zijn stuk hebben gezet?
  Dat wekt toch heel duidelijk dat DAT de bedoeling is geweest van de hele heisa.
  Niet zozeer het proberen te voorkomen van het publiceren vh dagboek ( digitaal is dat geen probleem voor anderen dan Wim Dankbaar), maar Wim Dankbaar koste wat kost aanpakken.

 4. Peter V. zegt:

  Ik heb me al geruime tijd iets afgevraagd over de rol van Hans Mauritz in de hele zaak, maar tot nu toe heb ik er nog niets over gelezen in de reacties, of het moet me ontgaan zijn. Zou het zo kunnen zijn dat Hans Mauritz achter de schermen samenwerkt met justitie? Het heeft er naar mijn bescheiden mening alle schijn van dat hij dat inderdaad doet, en dat hij, toen hij twee jaar geleden Wim Dankbaar heeft benaderd en zich daarbij heeft voorgedaan als medestander, dat in werkelijkheid alleen maar deed om Wim Dankbaar te naaien, zowel financieel als op andere manieren.

 5. Akky van der Veer zegt:

  Nou, Bauke heeft uit onverwachte hoek toch nog een matennaaier gevonden. Halleluja!

 6. Reindert Groot zegt:

  Wat een merkwaardig verschijnsel toch, in het najaar van 2015 heb ik een paar keer contact met de redactie van ditzelfde Boekblad opgenomen om het nieuwe boek van auteur Dankbaar onder de aandacht te brengen. Er werden een aantal redenen opgegeven waarom aandacht niet mogelijk was.

  Kennelijk dient er eerst rumoer rond een boek te zijn, pas dan ontstaat de interesse ervoor.

  Laten we het maar positief beschouwen; beter laat dan nooit.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s