Kort Geding, vrijdag 29 januari

Dan is de zitting in kort geding over de (onrechtmatige) inning van dwangsommen door Yehudi Moszkowicz. Plaats van handeling is de rechtbank Leeuwarden, Zaailand 102, 13:15 uur.

Iedereen is van harte uitgenodigd  en welkom. Meer informatie onderstaand:
Onrechtmatige beslaglegging en inning van dwangsommen

Door Moszkowicz worden dwangsommen en zelfs gijzeling gevorderd, omdat het vonnis in kort geding mij er niet van zou hebben weerhouden door te gaan met publicatie/openbaarmaking van het dagboek van Terpstra. Ik stel dat dat ik niet heb gehandeld in strijd met het kort gedingvonnis toen ik in mijn boek in eigen woorden weergaf wat Terpstra in haar dagboek had opgeschreven.

Het probleem doet zich voor Moszkowicz inmiddels een bedrag van 200.000 euro aan dwangsommen heeft geïnd, op grond van een onjuiste voorstelling van zaken. Moszkowicz stelt dat ik dwangsommen heb verbeurd, vanaf het moment dat in mei 2014 het boek verscheen met in hoofdstuk 4 een beschrijving van de strekking van het dagboek van Terpstra. Inmiddels zouden die dwangsommen volgens Moszkowicz zijn verbeurd tot het maximum van 200.000 euro.

Ik heb in tegenstelling tot anderen het vonnis niet overtreden. Alleen daarom al heb ik geen dwangsommen kunnen verbeuren.

Zelfs als men ervan zou gaan dat het vonnis wel zou zijn ovetreden, zijn er geen dwangsommen verbeurd. Zoals blijkt uit artikel 611 verjaren dwangsommen na verloop van zes maanden na de dag waarop zij zijn verbeurd. Op 9 mei 2014 is het boek uitgegeven. Daarmee zijn in de visie van Moszkowicz vanaf die datum dwangsommen verbeurd. Moszkowicz heeft echter nooit aan meegedeeld dat ik dwangsommen aan het verbeuren zou zijn, terwijl een dwangsom juist is bedoeld als een prikkel tot nakoming. Ik heb ook iets anders gedaan dan wat het vonnis mij verbood, ik heb het dagboek in andere bewoordingen heb beschreven en  ervan  afgezien om het letterlijk weer te geven zoals anderen dat al wel hadden gedaan. Hoe dan ook zijn alle verbeurde dwangsommen, zo daar al sprake van zou zijn, inmiddels verjaard. Moszkowicz heeft mij er nimmer op gewezen dat Terpstra aanspraak maakte op verbeurde dwangsommen. Daarnaast ontving ik berichten dat Terpstra blij was met het boek en daar achter stond. Alle  eventuele dwangsommen zijn inmiddels verjaard. Moszkowicz heeft nimmer iets ondernomen om de verjaring van de dwangsommen te stuiten. Zelfs al zou Moszkowicz een punt hebben, wat hij dus niet heeft, dan nog heeft Moszkowicz op meerdere fronten zijn aanspraak op die dwangsommen verspeeld.

Hiermede is voldaan aan lid 3 van artikel 611:  Ik was redelijkerwijs niet bekend met de mogelijkheid dat ik dwangsommen aan het verbeuren was, zelfs indien Moszkowicz een punt zou hebben.

Verjaring van dwangsom

Een dwangsom verjaart door verloop van zes maanden na de dag waarop zij verbeurd is, aldus het wetboek. De gedachte hierachter is dat voorkomen moet worden dat de schuldeiser door stilzitten dwangsommen ongelimiteerd zou kunnen laten oplopen. Deze korte verjaringstermijn hangt ermee samen dat de dwangsom is bedoeld als prikkel tot nakoming. Bovendien brengt de billijkheid mee dat degene aan wie de dwangsom is opgelegd binnen korte tijd van zijn wederpartij moet horen dat hij volgens die wederpartij dwangsommen heeft verbeurd.

Precies wat artikel 611 beoogt te voorkomen heeft Mr. Moszkowicz gedaan. Hij heeft stilgezeten in de hoop dat dat hij de door hem vermeende dwangsommen ongelimiteerd kon laten oplopen. Overigens zonder mij te informeren dat ik naar zijn mening dwangsommen aan het verbeuren zou zijn. Met andere woorden: Moszkowicz heeft de door hem vermeende dwangsommen op geen enkele wijze aangewend als de bedoelde prikkel tot nakoming..

In het geval dat Moszkowicz mij wel had aangeschreven dat ik in overtreding van het vonnis was, en naar zijn mening dwangsommen aan het verbeuren was, had ik toen reeds  kunnen besluiten om hoofdstuk 4 te verwijderen om geen enkel risico te lopen. Het hoofdstuk 4 was voor Dankbaar immers geen zeer belangrijk hoofdstuk voor het boek als geheel.

De Hoge Raad heeft in 2012 in het geschil tussen Kratos en Gulf Oil bepaald dat de verjaring van dwangsommen na 6 maanden gestuit dient te worden, ook als er nog een hoger beroep in de kwestie loopt. De conclusie is: “De crediteur die nog niet tot tenuitvoerlegging van een bij voorraad uitvoerbaar verklaarde dwangsomveroordeling over wil gaan zolang zijn wederpartij die veroordeling aanvecht in hoger beroep, doet er dus goed aan ten minste ieder halfjaar de verjaring te stuiten.”

Ook deze wettelijk verplichte stuiting heeft Moszkowicz niet gedaan, zodat ook om die reden zijn beweerde recht op invordering van dwangsommen is komen te vervallen. Desondanks is in de zomer van 2015 beslag gelegd op banksaldo van mij voor  € 200.000. Vervolgens is dat bedrag ook geïnd en terecht gekomen op de derdengeldenrekening van Moszkowicz.

De dwangsommen zijn dan ook verjaard en Moszkowicz heeft onrechtmatig beslag doen leggen op mijn banksaldo en vervolgens onrechtmatig het maximale bedrag geïnd. Ik heb Moszkowicz per emails (bijlage 37) laten weten dat hij alleen al wegens de verjaring van deze dwangsommen geen poot heeft om op te staan. Toch heeft hij het beslag intact gelaten en de dwangsommen geïnd, in de volle wetenschap dat dit onrechtmatig is en ik kosten moet maken om deze onrechtmatigheid in kort geding te herstellen.

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

Een reactie op Kort Geding, vrijdag 29 januari

  1. Rob B zegt:

    Ik gun je zeer dat je de 29e flink de vloer kunt aanvegen met deze Moszkowicz en dat je ‘m kunt opzadelen met ALLE daaruit voortgekomen kosten!
    SUCCES!!!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s