Het liegende OM in beeld

Vragen van het lid Brinkman aan de minister van Veiligheid en Justitie over het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra (ingezonden 18 september 2012).

Antwoord van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 18 oktober 2012). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2012–2013, nr. 266.

Vraag 1, 2

Onder verwijzing naar uw antwoorden op eerdere vragen1, is het waar dat, zoals I.W. zelf stelt, zij direct na de moord op Marianne Vaatstra op dinsdag 4 mei 1999 ook aangifte heeft gedaan tegen F.M. vanwege de genoemde doodsbedreiging? Zo nee, waarom niet?

Is het waar dat er geen onderzoek naar F.M. is ingesteld omdat er door I.W. geen aangifte zou zijn gedaan wegens de genoemde doodsbedreiging? Is er wel onderzoek gedaan naar het motief van de bedreigingen uit september, waarom juist I.W. werd bedreigd in verband met de moord op Marianne Vaatstra? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 1, 2

I.W. heeft geen aangifte gedaan tegen F.M. wegens doodsbedreiging. Aangezien het bewuste telefoontje anoniem was, was een onderzoek naar het motief van de beller niet mogelijk.

Wim: Opstelten liegt hier zwart op wit, en begaat dus de doodzonde om de kamer valselijk te informeren. Isabella heeft op 4 mei 1999 wel degelijk aangifte, samen met haar vader, gedaan tegen Faek vanwege doodsbedreiging. Die doodsbedreiging  was: Als jij niet stopt met praten, word jij ook vermoord! De aangifte zit gewoon in het computersysteem van de politie. 

Vraag 3

Wilt u de eerdere vragen 4, 5 en 16–18 apart beantwoorden? Op welke wijze is onomstotelijk vastgesteld dat de in Turkije aangehouden man daadwerkelijk de gezochte hoofdverdachte Ali H. was? Zo nee, waarom niet?1

Antwoord 3

Het Openbaar Ministerie heeft met het uitbrengen van de samenvatting van het onderzoek naar A.H. na zorgvuldige afweging tot op zekere hoogte openheid van zaken gegeven. Het is niet in het belang van het onderzoek om nog meer informatie naar buiten te brengen.

Wim: Tot op zekere hoogte openheid van zaken gegeven? Tot op welke hoogte? Waarom niet tot op volledige hoogte? 

In antwoord op de tweede deelvraag bericht ik dat de vingerafdrukken van de in Turkije aangehouden A.H. overeen kwamen met de vingerafdrukken die bij de IND bekend waren van de uit het AZC vertrokken A.H.

Wim: Vingerafdrukken? Bij de IND bekend? Wat is het bewijs, anders dan de bewering van het OM? Waarom is er aan Faek niet gevraagd of “de in Turkije aangehouden Ali H.” zijn vriend was?

Vraag 4

Waarom zijn er naar aanleiding van het verhaal van G.V. uit IJmuiden geen rechercheleden afgereisd naar Noorwegen om het verhaal te verifiëren, aangezien de medegedetineerde van G.V. aan alle eisen van het signalement van de verdachte voldeed?  Waarom zijn er enige tijd later wel teamleden en een officier van justitie naar Turkije gereisd om een man aan te houden die niet aan het signalement voldeed?

Antwoord 4

Afreizen naar Noorwegen was in 2010 niet nodig, omdat uit DNA-onderzoek bleek dat de bewuste medegedetineerde van G.V. niet de dader van de moord op Marianne Vaatstra was. Het team is naar Turkije gereisd om zich te overtuigen van de identiteit van A.H. en om DNA van hem af te nemen.

Wim: DNA-onderzoek zou hebben uitgewezen dat de medegedetineerde van Gerrit Veldman niet de gezochte Ali H. was? Wanneer is dit DNA-onderzoek gedaan? In 1999 of of in 2010? Hero Brinkman vraagt waarom er in 1999 geen rechercheleden naar Noorwegen zijn afgereisd. Was er er in 1999 al vastgesteld dat het DNA van deze gedetineerde niet overeenkwam met het DNA van de dader? Zo ja, waarom is dit nooit bekend gemaakt door het OM?

Vraag 5, 6

Bent u bekend met de verklaringen van medewerkers van het AZC Kollum en de plaatsvervangend directeur dat F.M. op maandag 3 mei 1999 is overgeplaatst? Waarom zijn deze niet behandeld in het onderzoeksrapport over, de toenmalige hoofdverdachte in de zaak Vaatstra, Ali H?

Wie was de verantwoordelijke hoofdofficier bij de overplaatsing van F.M. en welke overweging lag daaraan ten grondslag?

Antwoord 5, 6

In mijn antwoorden op eerdere schriftelijke vragen van het lid Brinkman (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011–2012, nr. 2969) heb ik aangegeven dat de heer Brouwer de verantwoordelijke hoofdofficier was. Dat was hij tot 1 mei 1999. F.M. is echter pas op 27 mei 1999 overgeplaatst naar het AZC te Drachten. Op dat moment was de heer Severein plaatsvervangend hoofdofficier van het parket te Leeuwarden. Voor de overwegingen omtrent de overplaatsing van F.M. verwijs ik naar mijn eerdere antwoorden van 5 juli 2012.

Wim: Merk op dat Opstelten NIET ingaat op de vraag of hij  bekend is met de verklaringen van medewerkers van het AZC Kollum en de plaatsvervangend directeur dat F.M. op maandag 3 mei 1999 is overgeplaatst. Deze overplaatsing gebeurde volgens de AZC directeur Louis Uijl in opdracht van de driehoek. Met andere woorden: Ook in opdracht van de verantwoordelijke hoofdofficier. Volgens Opstelten was dat Harm Brouwer. Maar Harm Brouwer was verantwoordelijk TOT  1 mei 1999! Dus niet tot en met 1 mei 1999! Hoe kan Brouwer nu de eindverantwoordelijke zijn voor het moordonderzoek, als hij voor 1 mei 1999 al afscheid zou hebben genomen als hoofdofficier?

Volgens Opstelten was Harm Brouwer dus niet de verantwoordelijke hoofdofficier om de overplaatsing van Faek Mustafa te gelasten. Wie was dat dat dan wel? Severein? Die heeft dat aan mij in alle toonaarden ontkend. 

From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Sent: donderdag 20 mei 2010 14:02
To: ‘m.severein@rechtspraak.nl’
Subject: Hoofdofficier van Justitie

Geachte heer Severein, 

Kunt u mij zeggen per welke datum u in mei 1999 de taken van Harm Brouwer overnam als HOvJ te Leeuwarden? 

Was de heer Brouwer nog de HOvJ op 3 mei 1999, of was u dat?

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

From: Severein, M.H. (Rechtbank Leeuwarden) [mailto:m.severein@rechtspraak.nl]
Sent: dinsdag 1 juni 2010 8:06
To: ‘Wim Dankbaar’
Subject: RE: Hoofdofficier van Justitie

Geachte heer Dankbaar,

In antwoord op uw onderstaand e-mailbericht deel ik u mede dat ik helaas niet in staat ben de door u gevraagde gegevens te verschaffen.

Hoogachtend,

M.H. Severein.

From: Severein, M.H. (Rechtbank Leeuwarden) [mailto:m.severein@rechtspraak.nl]
Sent: woensdag 2 juni 2010 13:19
To: ‘Wim Dankbaar’
Subject: uw mailbericht van 1 juni jl.

Geachte heer Dankbaar,

In antwoord op uw onderstaand e-mailbericht van 1 juni jl. bericht ik u als volgt.

Voor wat de door genoemde data betreft heb ik u al medegedeeld dat ik daarover geen gegevens heb.

De overige in uw bericht genoemde onderwerpen zeggen mij niets. Ik weet er niets van en heb er geen informatie over.

Als u inlichtingen wenst over een zaak die door de officier van justitie in Leeuwarden wordt behandeld of is behandeld, adviseer ik u contact op te nemen met het arrondissementsparkert aldaar.

Ik kan u verder niet van dienst zijn.

Hoogachtend,

M.H. Severein.

Vraag 7

Kunt u aangeven hoe is komen vast te staan dat er sprake is van één dader? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 7

Dit blijkt onder andere uit het sporenbeeld op de plaats van het misdrijf.

Wim: Dit blijkt onder andere uit het sporenbeeld op de plaats van het misdrijf? Dat sporenbeeld was toch dat Marianne zowel vaginaal als anaal was verkracht? Eén dader heeft dat gedaan? Jasper S. ontkent toch dat hij Marianne ook anaal heeft verkracht? Het sporenbeeld zegt toch ook dat op de plaats van het misdrijf geen bloed is gevonden? Hoe rijmt dit met de de “bekentenis” van Jasper S. dat hij het bloed uit Marianne’s hals hoorde gutsen? Hoe rijmt dit met de “plas bloed” waar Henk Mous het over heeft in in zijn requisitoir? 

Vraag 8

Weet u dat zowel de Noorse nationale politie (Kripo) als de directeur van de betreffende gevangenis niet bekend zijn met een onderzoek naar de DNA van de verdachte? Kunt u deze discrepantie met het onderzoeksrapport verklaren en aangeven waarom pas in 2010 is besloten tot een DNA-onderzoek en niet in 1999 toen de verdachte in beeld kwam? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 8

Reeds in 1999 is vastgesteld dat de medegedetineerde van G.V. ten tijde van de moord op Marianne Vaatstra in Noorwegen verbleef. Wegens aanhoudende geruchten over zijn betrokkenheid is in 2010 alsnog zijn DNA vergeleken met dat van de dader. Dat kwam niet overeen.

Wim: Wat is het bewijs, anders dan de bewering van Opstelten, dat in 2010 alsnog het DNA van deze Ali H. in Noorwegen is vergeleken met dat van de dader? Hebben de Noren dit beweerde DNA onderzoek gedaan op verzoek van de Nederlandse Justitie?  Of is er een team uit Nederland afgereisd naar Noorwegen om deze DNA check te doen? We moeten dus geloven dat het OM bekend is met de identiteit van de medegedetineerde  van Veldman, maar een fotootje om het publiek te overtuigen dat het niet om de verdwenen Ali Hassan ging, kon er niet vanaf. Waarom was het uberhaupt nodig om DNA af te nemen als OVJ Mous zelf in 2010 zegt:  “Deze week zijn we erachter gekomen dat die man helemaal geen Ali heet.”

Vraag 9

Deelt u de mening dat er alsnog een DNA -onderzoek dient plaats te vinden bij de medegedetineerde van G.V., gezien het feit dat nu niet onomstotelijk vast is komen te staan dat hij niet verantwoordelijk is voor de moord op Marianne Vaatstra? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 9

Nee. Zie mijn antwoord op vraag 8.

Wim: Het antwoord van Opstelten is dus dat dit DNA onderzoek reeds heeft plaatsgevonden in 2010. Zou het? Wie gelooft dat nog? 

 

Winkels die het boek op voorraad hebben:

Aalten – Boekhandel Meneer Kees
Aalten – Boekhandel Messink & Prinsen
Aalten – Primera
Alblasserdam – Primera
Almelo – Primera Bornsestraat (Plus supermarkt)
Alkmaar – Boekhandel Feijn, De Laat 47
Alkmaar – Boekhandel Van der Meulen
Almelo – Boekhandel Almelo, Grotestraat 20
Almelo – Boekhandel Broekhuis
Almelo – Primera De Gors
Almelo – Readshop Van Roekel, Ootmarsumsestraat 274
Almere – Boekhandel Stumpel
Almere – Primera Almere Buiten
Alphen aan de Rijn – Boekhandel Haasbeek
Amersfoort – Primera Brundel
Amersfoort – Primera Peters
Amsterdam – Boekhandel Zwart op Wit
Amsterdam – Muziekhandel Valerius, Koninginneweg 145
Amsterdam – Primera Bezaanjachtplein
Amsterdam – Primera Pasteuning, Van Limburg Stirumplein 1
Amsterdam – Primera Roja, Karspeldreef 1313
Amsterdam – Primera Vlaskamp, Wisseloord 97
Andijk – Primera
Apeldoorn – Bruna, De Eglantier 422
Apeldoorn – Primera Biemolt Asselsestraat 261
Apeldoorn – Readshop Oranjerie
Appingedam – Primera
Arnhem – Eco Electronics
Arnhem – Boekhandel De Poort
Arnhem – Primera Arnhem Centrum
Arnhem – Primera Elderveld
Arnhem – Primera Presikhaaf
Arnhem – Primera Rijkerswoerd
Arnhem – Primera Postkantoor Van den Berg (A Van Lawick v Pabststraat 109)
Assen – Boekhandel Iwema
Assen – Primera Kloosterveste
Assendelft – Bruna
Barendrecht – Primera Carnisse Veste
Beekbergen – Boekhandel Beekbergen
Beek en Donk – van Helvoort Boek en Kantoor
Beek Ubbergen – Primera De Postkoets
Beilen – Primera
Bergen op Zoom – Primera Ernest
Bergum – Boekhandel Bergum
Berkel Enschot – Boekhandel Verrijt
Bilthoven – Primera De Kwinkelier
Blerick – Primera
Bladel – Primera Prins
Blokker – Primera Westerblokker
Bodegraven – Primera Raadhuisplein
Borger – Bruna, Grote Brink 3
Borne – Bruna,  Grotestraat 195
Bodegraven – Primera Vromade
Bolsward – Primera Bolsward
Breda – Cigo Moerwijk
Breda – Boekhandel Van Kemenade & Hollaers
Breda – Primera Heksenwiel
Breda – Primera Hoge Vucht
Breda – Readshop Valkeniersplein
Breukelen – Boek en Kantoor Marinus van Kralingen
Brummen – Primera Brummen
Bussum – Bruna, Veerplein 104
Capelle a/d IJssel – Primera De Terp
Castricum – Boekhandel Laan
Castricum – Primera Geesterduin
Culemborg – Primera Culemborg
Delft – Primera Bikolaan
Delft – Primera De Hoven Passage
Delft – Primera Dasstraat 12
Delfzijl – Primera Larooi
Delzijl Readshop, Poststraat 4,
Delfzijl – Tabaktief, Schoolstraat 6
De Koog – Primera Mets (Texel)
De Meern – Primera Veldhuizen
Den Bosch – Boekhandel Heinen
Den Bosch – Primera Helftheuvelpassage
Den Haag – boekhandel Douwes, Herengracht 60
Den Haag – Primera Bankastraat 3
Den Haag – Van Stockum Boekverkopers
Den Helder – Primera
Den Hoorn – Primera
Deurne – Primera
Deventer – Primera De Zandpoort
Deventer – Primera Keizerslanden
Doesburg – Boek en Buro
Dongen – Bruna Dongen, Hoge Ham 154
Drachten – Cigo, Eems 8
Drachten – Boekhandel van der Velde
Dronten – Voster Boek & Kantoor
Drunen – Bruna, Hugo de Grootstraat 20
Duiven – Primera Duiven
Ede – Boek en Buro
Ede – Primera Parkweg
Eemnes – Primera Eemnes
Eindhoven – Boekhandel Van Piere
Eindhoven – Bruna Postkantoor, Kruisstraat 165
Eindhoven – Primera De Hurk
Eindhoven – Primera Meerrijk
Elburg – Primera Elburg
Emmeloord – Boekhandel Marsman
Emmeloord – Primera Kuipers
Emmen – Boekhandel Plantage
Emmen – Primera Bargeres
Enschede – Boekhandel Broekhuis
Enschede – Primera Helmerhoek
Enschede – Primera Jan Haast
Enschede – Primera Roombeek
Geldermalsen – Bruna, Het Hooghuis 3
Goor – Bruna, Grotestraat 101
Goor – Primera De Bandijk
Gorinchem – Boekhandel De Mandarijn
Gorinchem – Boekhandel Ritmeester
Gorinchem – Boekhandel De Wingerd
Gorredijk – Boekhandel Planteyn
Gorredijk – Primera De Primeur
Gouda – Boekhandel Smit
Gouda – Primera Herman Kok
Gouda – Boekhandel Verkaaik
Grave – Primera Hart van Grave
Groningen – Bruna Overwinningsplein 71
Groningen – Cigo Van Lenneplaan
Groningen – Boekhandel Riemer
Groningen – Primera Paddepoel
Groningen – Boekhandel van der Velde
Haaksbergen – Boek en Buro
Haarlem – Boekhandel De Vries
Haarlem – Bruna, Generaal Cronjéstraat 67
Hardinxveld – Giessendam – Primera Boogaard
Harmelen – Primera Kwakkenbos
Heemstede – Boekhandel Blokker
Heenvliet – Primera Heenvliet
Heerde – Primera Heerde
Heerenberg – Primera
Heerhugowaard – Primera Evers
Heerlerheide – Primera Heerlerheide
Helmond – Primera Brandevoort
Hengelo – Boekhandel Broekhuis
Hengelo – Bruna, Markt 2
Hengelo (Gld) – Boexcellent
Hoogerheide – Primera
Hoogezand – Cigo Gorecht Oost
Hoogezand – Primera
Hoogland – Bruna, Kraailandhof 15
Hoogland – Primera Brundel
Hoorn – Boekhandel Stumpel
Huissen – Primera Huissen
Julianadorp – Primera
Kaatsheuvel – Bruna, Hoofdstraat 65
Katwijk – Primera Kroon
Katwijk – Primera Hoornesplein
Katwijk – Readshop
Krimpen a/d IJssel – Primera Crimpenhof
Leerdam – Primera
Leeuwarden – Boekhandel van der Velde
Leiden – Boekhandel de Kler
Leiden – Bruna Vijf Meiplein
Leiderdorp – Boekhandel de Kler
Leidschendam – Boekhandel de Kler
Leidschendam – Primera De Koning
Lekkerkerk – Readshop
Lelystad – Primera Lelycentre
Lelystad – Primera Riecker
Lemmer – Primera
Leusden – Boekhandel van der Vlist, winkelcentrum Hamershof
Lichtenvoorde – Primera
Lisse – Primera
Lochem – Bruna Bierstraat
Lochem – Boekhandel Lovink
Lochem – Primera Voskamp, Korte Hofstraat 7
Loosdrecht – Bruna Loosdrecht, Nootweg 49
Maassluis – Boekhandel Koningshoek
Maastricht – Boekhandel De Tribune
Maastricht – Boekhandel Dominicanen
Maastricht – Bruna, Roserije 329
Maastricht – Primera Keulen
Marum – Primera Marum
Meppel – Primera Kruijer
Middelburg – Boekhandel De Drukkerij
Muiden – Primera De Hoek
Mijdrecht – Boekhandel Mondria
Nieuwegein – Primera Galecop
Noordwijk – Boekhandel van der Meer
Noordwijk – Bruna Hoofdstraat 99
Noordwijk – Bruna Kerkstraat 37
Nieuwleusen – Readshop Jaap Hilbrink
Nieuw Vennep – Bruna, Handelplein 21
Nieuw Vennep – Bruna, Symfonie 37
Nijmegen – Boekhandel Dekker v.d Vegt
Nijmegen – Boekhandel Roelants (voorheen De Oude Mol)
Odijk – Primera
Oegstgeest – Boekhandel de Kler
Oegstgeest – Primera
Oegstgeest – Rijnlandse boekhandel
Oirschot – Boekhandel de Croon
Oosterhout – Primera Arendshof
Oost Souburg – Primara, Kanaalstraat 4
Oss – Boekhandel Derijks
Oosterwolde – Primera De Primeur
Overveen – Primera
Oudwoude – Café Restaurant De Iterij
Purmerend – Primera Winkelcentrum Eggert
Purmerend – Boekhandel Het Leesteken
Purmerend – De Nieuwste Tijd
Purmerend – Primera Weidevenne
Purmerend – Primera Wormerplein
Raalte – Bruna, Herenstraat 19
Reusel – Primera Prins
Rhenen – Bruna, Frederik van de Paltshof 32
Ridderkerk – Primera Vlietplein
Roden – Boekhandel Daan Nijman
Roelofarendsveen – Veenerick Boek en Kantoor
Roermond – Boekhandel Plantage
Rotterdam – Boekhandel Donner
Rotterdam – Primera Alexandrium
Rotterdam – Primera Boulevard Zuid
Rotterdam- Primera Lusthofstraat
Rotterdam – Primera Oosterflank
Rotterdam – Primera Oude Binnenweg
Rotterdam – Primera Overschie
Rijnsburg – Primera
Sassenheim – Boekhandel Wagner
Sassenheim – Primera
Sevenum – Primera
Sliedrecht – Primera Burgemeester Winklerplein
Sneek – Boekhandel van der Velde
Sneek – Cigo
Spakenburg – Bruna, De Ziel 53
Spijkenisse – Primera Akkerhof
Spijkenisse – Primera Stadshart
Stadskanaal – Bruna, Europaplein 4
Stadskanaal – Readshop, Oude Markt 1c
Surhuisterveen – Boekhandel Douma
Tilburg – Boekhandel Gianotten Mutsaers
Tilburg – Bruna Westermarkt 126
Tilburg – Primera De Blaak
Tilburg – Primera Goosen
Twello – Primera Oonk Blz
Uithuizen – Primera
Urk – Cigo
Utrecht – Boekhandel Broese
Utrecht – Bruna winkelcentrum Overvecht, Roelantdreef 254
Utrecht – Bruna, Verlengde Houtrakgracht 389
Utrecht – Primera Hoog Catharijne
Utrecht – Primera De Uithof
Utrecht – Primera De Gaard, Troosterhof
Veendam – Cigo
Veendam – Primera Hiemstra
Veldhoven – Primera De Bont
Velzerbroek – Bruna
Venlo – Bruna
Venray – Boekhandel  Van den Munckhof
Venray – Primera Cuypers
Vlissingen – Boekhandel De Drukkerij
Vlissingen – Bruna, Walstraat 101
Vlissingen- Primera, Lange Zelke 2
Voorschoten – Boekhandel de Kler
Waddinxveen -Primera
Wageningen – Boekhandel Kniphorst
Wageningen – Bruna
Wassenaar – Boekhandel de Kler
Weert – Bruna
Winschoten – Primera Kiewiet
Winterswijk – Boekhandel Kramer
Woerden – Primera Tournoysveld
Wijk aan Zee – Primera van de Watering
Wijchen – Lektuurhandel Robben
IJmuiden – Primera IJmuiden (Zeewijkplein)
IJmuiden – Primera Prince
Zandvoort – Bruna (Grote Krocht)
Zevenaar – Boek en Buro
Zoetermeer – Boekhandel Haasbeek
Zutphen – Boek en Buro
Zutphen – Primera, Korte Hofstraat 7
Zutphen – Readshop
Zwolle – Boekenhuis Zwolle
Zwolle – Primera Holtenbroek
Zwolle – Primera Max (Zwolle centrum)
Zwolle – Primera Stadshagen
Zwijndrecht – Boekhandel Hyperion

U kunt het boek ook bestellen onder meer op de bestelpagina.

 

 

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

28 reacties op Het liegende OM in beeld

 1. hansjohn zegt:

  Antwoord 1,2 : “I.W. heeft geen aangifte gedaan tegen F.M. wegens doodsbedreiging Aangezien het bewuste telefoontje anoniem was, was een onderzoek naar het motief van de beller niet mogelijk.”

  Er is dus wel een melding gedaan van “een bewust telefoontje”, men weet zelfs dat dit telefoontje anoniem was.
  Technisch gezien kan dan misschien idd geen aangifte tegen F.M. gedaan zijn. maar Opstelten geeft in zijn antwoord wel degelijk aan dat er bekendheid is met de aangifte van Isabella (en haar vader).

  Het is een beetje een spelletje als ´geen ja, geen nee, geen zwart, geen wit´.

  • van Tours zegt:

   Wat is de juiste vertaling? De tekst is voor meerdere uitleggen vatbaar. Ik lees hem als volgt: Het anonieme telefoontje is het telefoontje van FM naar IW. Isabella herkent natuurlijk direct wie het is, aangezien ze zijn stem kent. Aangezien FM zijn naam volgens Justitie niet genoemd zou hebben, is het voor het Openbaar Ministerie anoniem en hoeven ze niet naar FM om hem uitleg te vragen over zijn motief voor het telefoontje.
   Als ik gelijk heb, dan weet Justitie dus wel van de hoed en de rand en hoe kunnen ze dat weten als er geen aangifte gedaan zou zijn. Wij weten intussen wel dat er veel verklaringen zijn afgelegd, die nooit tot een Proces-verbaal zijn verwerkt, omdat Justitie dan kan zeggen, dat zij van die gegevens niet op de hoogte zijn. Ik denk dat veel verklaringen zo zijn “verdwenen”.

 2. Pingback: Eindtijdberichten en ander opvallend nieuws, verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

 3. Meld misdaad anoniem dan ook maar opdoeken.

 4. ExTours zegt:

  We hadden Kollum en nu Köln. En nog zoveel tussen dit Friese dorpje en die grote Duitse stad.

  Hoelang kunnen “politiek ‘correct’ denkende politici” hun leugens nog voor waarheid slijten?

  In Nederland für immer en dat kan ook niet anders met een Duits Koningshuis, maar elders?

  • Wim Dankbaar zegt:

   Het telefoontje was niet anoniem.De aangifte was tegen Faek gericht. Meerdere leugens in 1 zin.

   • Ab Verschoor zegt:

    Meerdere leugens in 1 zin.

    Een beschuldiging die je niet hard kunt maken, knettergekke Willempie. Op geen enkele wijze. En zo steekt jou hele -inmiddels- totaal mislukte leventje in elkaar.
    Het enige waar jij nog toe in staat bent is om van alles te beweren -zonder er ook maar enig bewijs voor te kunnen leveren- zodat het in jouw totaal verknipte wereldbeeld past. De enige houvast die je nog hebt is tegenover je hersenloze -en steeds meer afhakende- volgertjes een zogenaamd ‘gelijk’ te suggereren wat je niet hebt.
    En dat ‘grote gelijk’ wat je in je psychisch gestoorde bovenkamertje denkt te hebben ga je niet krijgen ook.

    Dat laatste zal je in 2016 keihard gaan ondervinden, knettergekke Willempie. Niet dat het je nog aan je verstand te peuteren is want alles wat ook nog maar een beetje lijkt op verstand heb je heel, heel lang geleden al verloren.

    Je bent zelfs zo’n psychisch gestoorde idioot dat je gisteren weer in mijn mailbox hebt lopen spammen terwijl je eerder liep te huilebalken dat ik je zou stalken. Bovendien sla je hiermee notabene het ‘advies’ van je eigen volgertjes in de wind dat je mij voortaan moest negeren.

    Echt, Willempie, jij hoort in een inrichting thuis. En nergens anders.

 5. yvonne zegt:

  http://www.boublog.nl/2016/01/07/nieuwjaarsnacht-in-keulen-en-de-vaatstra-zaak/

  Seksueel geweld door asielzoekers strijdt met het asielzoekersbeleid. Toen Marianne Vaatstra in de nacht van Koninginnedag 1999 was verkracht en vermoord, trad er onmiddellijk een doofpot in werking die in Nederland zijn weerga niet kent. Een 15-jarige asielzoeker was bij de lustmoord aanwezig. Hij werd dezelfde dag nog gearresteerd en verhoord. Hij heeft onmiddellijk alles bekend! De dader, de asielzoeker Ali Hassan, werd die dag geruisloos weggesluisd naar Noorwegen. Bij deze doofpot moet Joris Demmink persoonlijk betrokken zijn geweest, want hij was op dat moment verantwoordelijk voor Vreemdelingenzaken. Vervolgens is het OM jaren lang bezig geweest om de zaak te verdoezelen, te verdraaien en te versluieren. Toen dat niet meer lukte, werd er een patsy veroordeeld, Jasper Steringa. Het bewijs bestond uit een onmogelijke bekentenis plus onzichtbaar “DNA-bewijs”. Voor het merendeel van de bevolking was de zaak daarmee afgedaan, mede dank zij de PR van P.R. de Vries.

 6. hansjohn zegt:

  Uit een artikel in het NRC, 14 okt.:
  Na de moord kwam een vloedgolf van klachten over asielzoekers los. Niet alleen wegens winkel- en fietsendiefstal, nu ook over gevallen van bedreiging, aanranding en verkrachting. En dat alles wordt opzettelijk door justitie gebagatelliseerd, zeggen in navolging van de Vaatstra’s velen in Kollum.
  PvdA-raadslid Berend Jongstra vertelt dat tijdens een besloten informatieavond eind september voor de raad, politiefunctionarissen hebben toegegeven dat tijdens de eerste drie jaar van het azc in Kollum

  “de tactiek is toegepast om dingen toe te dekken”.

  Het openbaar ministerie was vanmorgen onbereikbaar voor commentaar.

 7. Wim Dankbaar zegt:

  http://www.powned.tv/programmas/opvliegers.html

  Klik op

  Louis Bontes over Demmink (04-01-2016) download

 8. veryworried zegt:

  Het spijt me,ik kan me toch, ondanks alle negatieve berichtgeving van de laatste tjid over asielzoekers, toch niet voorstellen dat de vluchtelingen van nu verantwoordelijk zijn voor diefstal, aanrandingen. Niet de echte asielzoekers en zeker niet die mensen die een ongelooflijk barre oversteek maken naar Europa. Ik vermoed dat we eerder te maken hebben met georganiseerde misdaad vanuit noord-afrika. De massale aanranding op het Stationsplein in Keulen doet ook sterk denken aan diezelfde gebeurtenissen op het Tahrirplein in Egypte, zo,n twee jaar geleden meen ik. Zelfde taktiek. Op de Duitse TV gisteravond een commentaar gehoord waarin werd gezegd dat er heel veel asielaanvragen, met de wetenschap dat die aanvragen niet worden gehonoreerd met een verblijfsvergunning, worden ingediend door mensen uit de noordafrkaanse landen (Egypte, Algerije, Marokko), met de bedoeling om de tijd tussen aanvraag en afwijzing te gebruiken voor criminele akties zoals afgelopen dagen in Keulen.
  Nogmaals, ik kan me niet voorstellen dat zo’n georganiseerde misdaden gepleegd worden door mensen die uit de oorlogsgebieden vluchten nu.
  Dat dit alles een setup is om het maatschappelijk leven in Europa te ontwrichten, dat kan me wel voorstellen.
  En ach ja, NRC en Kollum!

  • Hennie Waanders. zegt:

   Daar zegt u me wat, ik zou ook niet mar klakkeloos iedere migrant willen aankijken voor crimineel, billenknijper of erger.
   Maar ik ga zeker niet zeggen dat types die met dergelijke zaken/daden te doen hebben niet meeliften met echte (…) hulpzoekenden.

   Hou het simpel, als ik om levensbehoud moet uitwijken naar een ander land weet ik van mij zelf dat ik mij minimaal moet aanpassen aan de normen en waarden van dat land.
   Dat doe ik graag omdat mij in bedoelde landen de kans wordt geboden om te overleven.

   Dat geldt ook voor als ik in zo’n land op vakantie ga, ik behoor mij aan te passen, past mij dat niet en wil ik bv. in Turkije luidkeels Moslims bekeren tot het Christendom moet ik bij voorbaat problemen incalculeren, als mij dat niet aanstaat heb ik altijd nog de vrije keuze om mijn vakantie in een ander land door te brengen.

   Wat in Kollum is gebeurd daar heeft onze justitie een gigantische blunder bij gemaakt, als men niet gepoogd had dit drama onder de hoed te houden en waar steeds meer mensen zijn ingetrokken die van de hoed en de rand weten maar om begrijpelijke redenen de mond houden doch waar het niet in de koude kleren is gaan zitten dan lijkt het mij niet zo moeilijk om de huidige puinhoop bij het OM te begrijpen. Als men meteen achter de waarheid was aangegaan ja dan had het COA een probleem gehad.
   Nu probeert men elk incident down te spelen, voor 31-12-2`015 hoorde je nauwelijks van uitspattingen op de Journaals op de Nederlandse TV, Na Duitsland (Keulen enz.)heeft men nog even gewacht maar had al vrij snel door dat het stilhouden averechts zou werken.
   Nu weet de NOS nog nauwelijks hoe vaak ze over dergelijke voorvallen moet berichten omdat stilhouden niet meer mogelijk is.

   Dat men (het OM) terug moet grijpen op verlopen TV idolen, die hun tijd allang voorbij zijn maar nog teren op oude roem en die de complotters moeten downplayen en in de hoek van gestoorden moet plaatsen toont eens te meer de wanhoop bij het OM.

   Maar waarom heeft de recente volksverhuizing nu in een keer zulke buitenproportionele vormen aangenomen, de problemen waar de meesten van die mensen vandaan komen zijn toch niet van gisteren, of eergisteren als mensen het wagen om met gammele vaartuigen een stuk zee over te steken waar het risico groot is niet aan te komen, dan lijkt mij -vergeef me de parallel – dat toch wel een beetje op de goudzoekers van 200 jaar geleden, die ook gigantische risico’s namen om het begeerde metaal te vinden.

   • veryworried zegt:

    Dat met de grote vluchtelingenstroom ook criminelen, goudzoekers, meeliften daar ben ik van overtuigd. Het zijn veelal jonge mannen die hier hun kans zien, mannen die uit een oorlogsgebied komen, niets te verliezen hebben en alles te winnen. En daarbij, zoals o.a. de gebeurtenissen Keulen aantonen, nietsontziend hun slag slaan, nietsontziend vrouwen aanranden, verkrachten.
    Europa is met deze vluchtelingenstroom met een heel groot probleem opgezadeld. En hoe scheidt je het kaf van het koren?
    De moord op Marianne Vaatstra werd ook gepleegd door een op de asielstroom meeliftende misdadiger .Of is hij onschuldig zolang OM zijn schuld ontkend? Dan hebben we toch een gigantisch probleem: een corrupte, chantabele, medeplichtige overheid die criminelen moet bestrijden?
    Wat ik blijf hopen is dat mensen die een land moeten ontvluchten waar criminelen het roer in handen hebben, toch hier veiligheid en onderdak vinden.

    Het verenigd Europa is een utopie gebleken. Het dictatoriale, plunderende Brussel is failliet.

    • Hennie Waanders. zegt:

     LS. veryworried,

     Dat het plunderend Brussel failliet is daar zijn veel mensen het over eens. Waar ik steeds meer aan begin te denken, -ik hoop het totaal mis te hebben- is dat Brussel die nu de macht nog heeft -ook over de wapens, NATO- dit niet zo maar laat gebeuren en aanstuurt om keihard in te grijpen, Europa kraakt, schuurt en scheurt aan alle hoeken, Erdogan trekt minstens driemaal daags schoon ondergoed aan en niet van schrik, maar van het schuddebuikend lachen omdat hij de zichzelf benoemde Europese elite een touwtje om de balzak heeft geschoven en daar naar believen aan kan trekken

     Er zijn ook in ons land gevaarlijke mannetjes bezig om Nederland aan te bieden op het altaar van de hoge priesters in Brussel. Onder het mom van samen zijn we sterk.

     Mochten ze in Brussel dat faillissement niet meer kunnen afwenden dan zou het zo maar kunnen zijn dat die Eurofiele hobbyisten de staat van beleg gaan/laten afkondigen voor ons eigen bestwil.
     Klinkt heel ver maar is soms o zo dicht bij.

     Tijdens een staat van beleg c.q. staat met buitengewone bevoegdheden kan men de grootste criticasters wegwerken.
     Men kan tegelijker tijd mensen die knokken voor rechtvaardigheid achter slot en grendel plaatsen weer onder het mom van dat dat het beste voor ons allemaal is.
     U allen zult het ongetwijfeld hebben meegekregen wat er momenteel in Duitsland gebeurd, maar u zult ook wel weten dat hetgeen u te horen krijgt maar een deel van de waarheid is.
     Dit weekend waren grote Pegida demonstraties o.a. in Keulen, wat ik te horen kreeg in Duitsland -de polizei- heeft de demonstratie voor een deel verboden om z.g. de Pegida aanhangers en de linkse tegendemonstranten uit elkaar te houden.

     Wat ik hoorde was dat er provocateurs tussen de Pegida aanhang zaten die rotzooi zijn gaan trappen waarmee mens de Polizei een excuus/een must gaf om in te grijpen.
     Het gaat momenteel helemaal niet goed in Duitsland, veel slechter dan men wil toegeven
     De Duitse bevolking die nu steeds met een armlengte moet lopen in de binnensteden vragen zich af waar de arm van Henriëtte Reker in oktober 2015 dan was toen ze neergestoken werd.
     Ook in Duitsland heb je een grote zwijgende meerderheid, maar als daar de dijken breken dan heeft Mutti Angela -waar veel van getolereerd werd- alleen nog de staat van beleg om zelf overeind te blijven en Duitsland in de EU te houden en te EU voort te laten bestaan.
     Dit is een doemscenario dat hopelijk niet zal plaats vinden.

     Hieronder een link om enig gevoel te krijgen hoe het momenteel gesteld is in Duitsland.

 9. Dennis zegt:

  Even of topic: kijken jullie al naar Maken a murderer van Netflix ?
  Aanrader. Zo veel raakvlakken met ons rechtssysteem met name Deventer moordzaak.

 10. hkokblog zegt:

  De aanvraag tot herziening van Ernest Louwes is inmiddels ook al weer ander half jaar geleden gedaan en verder horen we er maar niets meer over.

 11. ExTours zegt:

  Burgemeester Rekers advies aan vrouwen: ‘Een armlengte afstand houden’, lijkt verdacht veel op een uitspraak in de zaak Vaatstra over Stephanie, gedaan door OvJ Stoffels, die haar aanklacht seponeerde, met als motivatie dat er te weinig bewijs was en met als klap op de vuurpijl dat zij: ‘rekening had moeten houden met de culturele achtergrond van de dader’.

  Een armlengte afstand houden, hoe bedenk je het. De meeste politici in Europa, Merkel voorop en al haar ja-knikkende collegae, hebben vele criminele gelukszoekers, die met de vloedgolf van serieus asiel zoekende Syriërs mee stroomden Europa in, geen strobreed in de weg gelegd. Ze zullen dus alle moeite doen hun schandalig en op alle fronten falend asielbeleid in de doofpot te stoppen.

  Dus ook in Duitsland is geprobeerd de misdaden van Arabisch en/of Noord-Afrikaans uitziend gespuis onder het tapijt te vegen. Tijdens de jaarwisseling vonden deze aanrandingen en berovingen al plaats, door zeer veel getuigen waargenomen; pas op 5 januari werd het wereldkundig gemaakt.

  Hoe naïef handel je dan als overheid? De politie deed er ook alle moeite voor om verkeerde of géén informatie aan de burgers te verschaffen, wetende, dat ook zij gefaald had. En dan durft die Reker, een dergelijk advies te uiten? Te schandalig voor woorden.

  Niet meer je autochtone burgers beschermen in je eigen land, want iets anders kan ik er niet van maken. Je zult als vrouw zomaar door een horde van dergelijke op lust en roof beluste criminelen overvallen worden. En die moet je dan op een armlengte afstand houden? Ontbreekt het deze burgemeester aan realiteitszin? Verkrachtingen of aanrandingen door misdadige vluchtelingen doen zich ook in tal van andere Europese landen voor, maar worden beleidsmatig door overheden verzwegen.

  Ik walg van dit soort overheidsdienaren, die hun plicht verzuimen om burgers te beschermen. Die gespuis dat de wet verkracht niet bestraffen. En dat laten ze ook heel duidelijk blijken. Want als de veelgehoorde aanpak slechts uitzetten behelst, blijft de misdaad onbestraft. Dan leven we in een ondermijnde rechtsstaat. Deze ambtenaren willen of durven niet toe te geven dat hun asielbeleid in Europa en dus ook in eigen land gefaald heeft. Of beter gezegd er was géén beleid, er is géén beleid en er komt géén beleid.

  Wellicht is het verstandig om politici op een armlengte afstand te houden.

  En de moord op Marianne Vaatstra in 1999? Had die alles te maken met een falend asielbeleid in Nederland? Ik ben er zeker van, maar er was ook sprake van een zeer ongelukkige bijkomstigheid. Namelijk het feit dat het Ministerie van Justitie en Vreemdelingenzaken toentertijd door een van pedofilie verdachte SG bestuurd werd. Ondanks een negatief advies aan de minister van Justitie Donner, gaf deze toch zijn fiat aan de benoeming van deze SG.

  Een groot deel van 2015 vergaderden EU-politici over onze Zwarte Piet, terwijl ongescreend in Zuidoost-Europa deze vele criminele gelukszoekers zijn aangespoeld, die zich zo snel mogelijk naar West-Europa wilden verplaatsen. Soms werden ze tegengehouden.

  Zoals bijvoorbeeld in dit videofragment, de trein ging kennelijk niet verder en dan reageer je aldus? Op 1:20 stel ik mij voor, dat er van dit soort jonge mannen enige in Kollum zaten. Net zoals in Köln. Overigens valt het op, dat het overgrote deel uit jongemannen bestaat en niet gezinnen. Wellicht verklaart dit ook de uitwassen in Köln. Let ook op die man, die een vrouw met kind op de rails duwt en er zelf bij gaat liggen pretenderend door die politieman erop te zijn geduwd. En dan wordt er ook nog bij geroepen: “Allahu Akbar”.

  Dat de meeste vluchtelingen of asielzoekers niet zo zijn als deze mannen in dit filmpje, dat weet ik zeker. Maar Duitsland heeft verleden jaar circa 1 miljoen vluchtelingen opgenomen. Veronderstel, dat 3% van hen crimineel gedrag vertoont. Dan betekent dit, dat er dus 30.000 mensen rondlopen in de Bondsrepubliek die zich zo zouden kunnen gedragen zoals die circa 1.000 aanranders en/of straatrovers in Köln. En deze worden beschermd, door falende overheidsdienaren. Het zal je land maar wezen. Maar helaas: Amen. De meeste politiek ‘correct’ denkende overheidsdienaren in ons en ons omringende EU landen, hangen dezelfde papegaaiachtige visie aan.

  En dan Angela Merkel. Zij heeft het onheil over Europa zelf afgeroepen. Iedereen was als vluchteling immers welkom in de EU? Na 4 dagen trachten dit vreselijke Kölndrama in de doofpot te stoppen, vindt zij, dat de daders, die door haar naïeve opstelling ongescreend de EU binnen konden komen flink aangepakt moeten worden. Want dit was toch te walgelijk voor woorden, wat deze vrouwen in Köln was overkomen? Hypocrieter kun je toch niet zijn? Ach, wat nog te verwachten van politici?

  Ondanks hoe triest het is wat in Köln is gebeurd, kan dit in de zaak van Marianne van belang zijn om de leugenaars in deze zaak nu eens eindelijk aan te pakken en de mond te snoeren.

  Immers komt de MSM nu wel los, daar moet gebruik van gemaakt worden!

 12. N.E. Derlander zegt:

  De verlengende vraag is: hoelang is er al een dubbele agenda gaande? En hoelang spelen de politici van de gevestigde orde al een spelletje met het Nederlandse volk (en de andere Europese volken)?

  De onderste steen moet boven komen en er zal voor gezorgd moeten worden dat de echt verantwoordelijken niet kunnen uitwijken, zodra zij denken zelf de dupe te worden van de gevolgen van hun dubbele agenda.

  Maar de verantwoordelijken hebben een enorm stevig huis van leugens en bedrog gebouwd, waardoor de doofpotten stand konden houden. Moedige mensen als Wim Dankbaar tikken nu al jaren op een van de hoekstenen van dat huis, en als hij deze hoeksteen los weet te wrikken, dan is de kans groot dat het huis als een kaartenhuis in elkaar zal storten. Een begin van dit instortende huis lijkt zich nu te gaan manifesteren……….God zij dank. En dikke pluim voor mensen als Wim Dankbaar.

 13. ExTours zegt:

  Hierbij even een rectificatie op mijn laatste ingezonden stuk. Demmink was ten tijde van de moord op Marianne nog geen SG. Hij was toen DG Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingen Zaken. Een zeer hoge positie bij Justitie. Op 1 november 2002 werd hij SG bij Justitie. Hij had hoe dan ook in beide functies zeggenschap over het asielbeleid.

 14. Nico de Geit zegt:

  Burgemeester Reker zei aanvankelijk dat de aanranders en verkrachters absoluut geen asielzoekers waren. Dat zeiden de boven ons gestelden ook na de moord op Marianne. Nu blijkt dat mevrouw Reker loog, het waren wel asielzoekers. Is er ook gelogen na de moord op Marianne? Liegende bestuurders – een geheel nieuw onverwacht feit!

  Ik heb er iets over geschreven:

  Beerput moord Marianne Vaatstra steeds verder open

  Marianne Vaatstra werd in 1999 vermoord. Alles wees erop dat er twee asielzoekers waren die er meer van wisten. Een niet-westerse moord volgens de kranten, omdat haar keel werd doorgesneden. Speurhonden liepen direct naar het AZC maar werden teruggefloten. Keulen 2016. Duizend mannen randen 100 vrouwen aan. Van hogerhand wordt beweerd dat het absoluut geen asielzoekers waren. Een paar dagen later vallen de boven ons geplaatsten door de mand: het waren wel degelijk asielzoekers.

  Aanvankelijk werd de moord op Marianne Vaatstra niet opgelost. Het mochten geen asielzoekers zijn. Maar de zaak kwam maar niet tot rust. Vele jaren later kreeg met veel vertoon een veeboer de schuld, uitsluitend op basis van een ‘100% DNA-match’ en een bekentenis die na drie weken werd verkregen. Dat boer Jasper Marianne niet vermoord heeft staat voor 100% vast. Misschien dachten de boven ons gestelden met het veroordelen van ‘een dader’ van de zaak af te zijn.

  De beerput is enorm, voor wat eigenlijk? Om de multiculturele samenleving erdoor te drukken? Om hun baantje te behouden? De beerput gaat langzaam maar zeker steeds verder open voor het grote publiek. Hoe sneller hoe beter, want veel betrokken personen zijn al op leeftijd. Het wordt hoog tijd dat de multiculturele elite verantwoording aflegt voor hun daden.

  https://nicodegeit.wordpress.com/2016/01/08/beerput-moord-marianne-vaatstra-steeds-verder-open/

 15. Hennie Waanders. zegt:

  Waarom viel Reker door de mand, dat was volgens mij omdat de ambtenaren op de werkvloer de eenvoudige agenten -niet die op de bureaus,- nee die van de straat en die de eerste klappenmoeten opvangen, maar die niet meer om wilden gaan met de ‘kat’ dat hun de schuld in de schoenen werd geschoven van de ongeregeldheden. Terwijl hun hoogste baas het liedje meezong het liedje van zijn met linkse sympathieën doordrenkte politieke bazin, die hoogstwaarschijnlijk tot Ober burgermeester is gekozen vanwege een steekpartij in oktober dit jaar. (zij is niet gekozen om haar kwaliteiten, doch door emotie bepaald)

  Is dit nu vergelijkbaar met de moord op Marianne Vaatstra? Ja ik denk het wel. De Duitse MSM -de grote media- liet het aanvankelijk liggen c.q. bagatelliseerde die gebeurtenissen in eerste instantie, hun excuus was “Wij berichten wat ons door de Frau Burgermeester wordt verteld en de hoogste politie baas.”
  Maar wat deden een paar onafhankelijke journalisten, die hadden allang lont geroken dat hier nieuws te halen was en begonnen te spitten. door te roeren in de stronthoop begint het bijna altijd te stinken.
  Als er in de zaak Vaatstra ook van dergelijke onafhankelijken waren geweest en ze waren niet opgekocht door justitie en/of het COA was het heel anders gelopen en zaten wij hier nu waarschijnlijk een geheel ander onderwerp te bespreken en zou Jasper Steringa s’ morgens en s’avonds zijn eigen koeien kunnen melken.

  Hoe stond onze onafhankelijke (…) NOS in dit gebeuren, het zal u ook opgevallen zijn dat de NOS op 1, 2,en 3 januari van dit jaar aanvankelijk het gebeurde nog heel zuinigjes bracht als zijnde een paar incidentjes, maar toen op zaterdag en de zondag daarop volgend de dijken begonnen door te breken hebben ze waarschijnlijk crisis beraad gehad. Ze hebben de berichtgeving over Keulen maar intussen waren er nog een paar steden bij gekomen subtiel opgeschroefd bang dat ze waren als ze opeens met de realiteit zouden komen of juist niet het laatste beetje geloofwaardig ook nog zouden verliezen. In Duitsland spreekt men openlijk en steeds vaker van “Lügenpresse.”

  Als nogmaals de Nederlandse pers zijn werk goed had gedaan hadden nu over een ander onderwerp kunnen debatteren.

 16. dennis zegt:

  Ja Wimpie: de asielzoekers, internationale justitie, politie, media en politiek spelen je behoorlijk in de kaart, ook nu wilden ze alles stilzwijgen, onder het kleed vegen, geheim houden, net als toen! Nu is het zoiets groots geworden dat het niet meer verzwegen KAN worden, toen was het maar één asielzoeker die maar gauw het land werd uitgesmokkeld, zelfs P.rd V. stond toen nog aan jouw kant: https://www.youtube.com/watch?t=508&v=Mj7tmKCv0rQ en sprak toen van een niet westerse moord! Later is hij overgelopen naar justitie en gezamenlijk wisten ze bewijzen te creëren om de moord alsnog tot grote tevredenheid van het Nederlandse volk op te lossen. Nu heb je nieuwe bewijzen in handen hoe de werkwijze van onze Europese Overheden is!
  DOE ER WAT MEE!

 17. ExTours zegt:

  Dennis,

  Is ook mijn idee. Het kan gaan uitbarsten. Eerst Duitsland (Keulen en andere Duitse steden), nu ook Zweden en op korte termijn wellicht veel meer EU landen waar het openbarst. Men is het gekonkel van politici beu. Het deksel van de doofpot ligt niet meer plat en strak op de pot maar opent zich reeds enigszins. En Rotherham (GB) hebben we ook al gehad! Het kan dus wel.

  De zaak Vaatstra kan nu opgelost worden, nogmaals het publiek wijzen op de uitzendingen van één vandaag van begin maart 2010. En hen erop wijzen, dat getuigen in deze zaak genegeerd zijn, etc., etc., etc.

  Ik schreef gisteren al; nu de beer los is, moet de put geleegd worden!

  Inderdaad, Wim doe er wat mee.

  • dennis zegt:

   We staan aan de vooravond van een internationale Revolutie, de onderste steen moet nu boven komen, dan stort de huidige Justitie in elkaar, dat is duidelijk!

  • Hennie Waanders. zegt:

   v.d.Laan is al in de vlucht vooruit geschoten, hij babbelde vandaag over o.a. “ja het kan hier ook gebeuren, daar moet je rekening mee houden.” Mooi is dat te zeggen, want mocht het hier gebeuren dan lijkt het niet moeilijk te voorspellen wat hij dan weer babbelt
   ” het is vreselijk wat hier gebeurt is maar het was te voorspellen.”

   Deze zwets haan zou eens voor de waarheid moeten uitkomen, maar dan wacht er de ongenade van het linkse regime.

   Na Duitsland i.q. Keulen enz. lijkt er bij de Nederlandse MSM iets te zijn veranderd, door een grote misrekening na oudejaars nacht door de problemen in veel Europese steden -het begon in Keulen- lijkt het er op dat bv. de NOS geschrokken is door de ophef die eerst gecoördineerd waarschijnlijk vanuit Brussel onder de pet , dood gezwegen moest worden.

   In Keulen deden ze braaf hun best de instructies uit Brussel op te volgen maar toen in Duitsland de dijken doorbraken was er geen stil houden meer aan en viel de totale coördinatie in duigen.
   Terwijl de NOS toen nog steeds het braafste jongetje van de klas wilde zijn, kwam men her en der in Europa er steeds meer achter dat het elitair willen heersen over nieuws en wat die onbenullen van burgers nu wel en niet moesten/mochten horen dat dat niet werkte.
   Toen de politiecommissaris van Köln de laan werd uitgestuurd -en dat was om de burgermeester te sparen- kwam de berichtgeving in een vrije val en de NOS merkte dat uiteindelijk ook, zijn toen overgegaan naar realistische berichtgeving.

   Nu was er vandaag berichtgeving over een kinderporno rechtzaak, er werd al meer over naar buiten gebracht dan men ooit hiervoor deed, men was schijnbaar bevreesd dat Demmink weer eens in de spotlights zou kunnen komen en om dat te vermijden en niet de schuld te krijgen dat er weer ophef omtrent Denmmink zou ontstaan werden dit soort zaken weinig, in elk geval minimaal benoemd, vandaag werd daar mee gebroken en was deze zaak uitgebreid op radio 1.
   Dit zou ook wel eens gevolgen kunnen hebben voor de Vaatstra zaak, laten we het hopen.
   een ding is de Nederlandse MSM nu wel duidelijk, het nieuws kan op vele manieren worden opgehaald en is niet perse een NOS of een SBS, RTL voor nodig.

 18. N.E. Derlander zegt:

  Je zag de hoofdcommissaris van politie in Keulen na de gebeurtenissen in de nacht van de jaarwisseling met dezelfde reflex reageren op de verkrachtingen als destijds de gezagsdragers reageerden in Kollum, na de verkrachting en de moord op Marianne Vaatstra. Kortom: hoelang bestaat er al een dubbele agenda bij de politiek en de MSM? Je ziet overigens wel enige twijfel ontstaan bij de papegaaienkolonie (Gutmenschen), het gevaar voor de dames uit eigen omgeving wordt na Keulen dan ook wel steeds reëler.

  Hoet toedekken van de waarheid en het daardoor laten ontstaan van onrecht (zoals in het geval van bijvoorbeeld Marianne Vaatstra of zoals nu in Keulen dreigde te gebeuren) is niet (en zelfs nooit) te verdedigen. Dat is precies, waar mensen als Wim Dankbaar ons mijns inziens op willen wijzen: het onrecht moet bestreden worden en mag niet voortbestaan.

  • van Tours zegt:

   Recht is recht en krom is krom. Hoeveel belang een staat er ook bij kan hebben om rellen te voorkomen, nooit mag het eerste principe terzijde geschoven worden. Ik begrijp wel dat de een moord door een asielzoeker op een Nederlands zestienjarig meisje heel Nederland op de achterste benen zou zetten en dat dan er negatieve effecten ontstaan zoals betogingen, aanvallen op opvangcentra en asielzoekers. Dat de staat daar bang voor is, vind ik wel te begrijpen, maar toch moet er recht gedaan worden. De wetten die er zijn kunnen niet aan de kant geschoven worden. Zelfs niet door politici. Bovendien: democratie betekent dat het volk regeert. Weliswaar via gekozen vertegenwoordigers, maar die gekozen vertegenwoordigers moeten wel luisteren naar hun achterban en die wil iets anders dan zij beslissen. Daarom vluchten kiezers naar de club van Wilders. Dus heren politici: doe uw werk en leg uw oor te luisteren en controleer de mentaliteit en de werkwijzen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en laat het recht zijn gang hebben, hoe moeilijk dat ook is, omdat degenen die vervolgd moeten worden zelf tot taak hebben recht te doen, maar daar mijns inziens wel op een heel vreemde manier daarmee omgaan.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s