Wolfgang en Thomas

Uit de aangifte van Wolfgang:

Wolfgang zegt hier dat hij Ali Hassan, Faek Mustafa en Ludger Dill niet kent en nooit heeft ontmoet. Als referentie, dan wel getuige a decharge, geeft hij op de familie Vos. Hij bedoelt hier Thomas en Grietje Vos. Uiteraard heb ik zijn raad opgevolgd en uitgebreid met Thomas en Grietje gesproken.

Van één van deze gesprekken leest u hieronder het resultaat. Het is minimaal opmerkelijk dat Wolfgang een referentie geeft die bevestigt dat hij en Ludger dikke maten waren, ja zelfs een huurder van hem was. En de rest….  

Transcriptie is niet helemaal compleet, irrelevante passages heb ik weggelaten. Het volledige gesprek is hier te beluisteren.

W= Wim T= Thomas G= Grietje, de vrouw van Thomas

W. Ja, Thomas met Wim.
T. Ja.
W. Even kijken. De opname doet het zo te zien.
T. oké
W. ja, de opname die doet het. Moet altijd even kijken in mijn scherm om te zien…
T. Ben je er nog?
W. Recording call… Ik ben er nog. Hoor je me nog?
T. Ja, ik hoor je weer
W.Ooh, nou, ik hoorde je steeds goed, hoor
T. oké
W. Ik zei: de opname loopt
T. Oké. Vraag maar
W. Ja, oké, de bedoeling is ff dat we jouw verhaal on the record krijgen.
T. ja.
W. Om eventueel voor het boek, in het boek te kunnen gebruiken.
T. Ja.
W. Jij stond dus toentertijd op het AZC, op het campinggedeelte, onder meer met Wolfgang Hebben?
T. Ja.
W.Die heb je goed gekend?
T. Ja, dat klopt, ja, heel goed.
W. Kan je wat vertellen over Wolfgang, met name wat voor indruk je van hem had en wat er in zijn caravan gebeurde?
T. Nou, wat er precies in zijn caravan gebeurde, dat weet ik niet, want daar heb ik geen harde bewijzen voor. Maar ik weet wel dat Wolfgang hele grote en goeie contacten met asielzoekers had.
W. Okay.
T. Dat weet ik wel, maar wat er nou allemaal binnen gebeurde, daar sta ik buiten.
W. Die asielzoekers kwamen daar regelmatig…?
T. Wat zei je?
W. Die asielzoekers kwamen daar regelmatig over de vloer?
T. Ja-ja-ja… ja, hoor
W. Ja, ik heb ook verhalen gehoord van andere getuigen dat daar regelmatig van alles gebeurde wat god verboden had, onder andere drugs…
T. Ja … kijk, ik kan nou wel zeggen van ja, maar ik heb daar geen bewijzen voor.
W. Gestolen waar of jassen, playboy-aanstekers, die daar…
T. Nou, ik vermoed meer dat er harde porno werd klaargemaakt en gestald, op videoband, Dat vermoed ik meer.
W. Hij had een videotheek, hè? In Dokkum?
T. Vroeger had hij een videotheek in Dokkum, ja.
W. En hoe kom je bij het vermoeden dat er pornofilms werden opgenomen of gedraaid?
T. Ja… intuïtie, we wisten zijn vroegere achtergrond van Dokkum wel, want daar werden ze ook wel gemaakt. En ook wat zijn ex-vriendin betreft, die heeft wel eens wat, nou ja losgelaten.
W. Oh ja, hoe heette zij ook al weer?
T. Jannie
W. Oh ja, Jannie
T. Jannie
W. En die is wel eens huilend bij jullie gekomen, als ze weer een paar klappen had gehad?
T. Ja hoor, die is wel eens huilend bij mijn vrouw geweest
G. Dan kreeg ze klappen.
T. Dan kreeg ze klappen van hem.
G. Ja, ja.
W. Okay, en wat betreft Ludger Dill, die kende jij ook, toch?
T. Hij kende mij niet, maar ik weet wel wie het is.
W. Ja, ook een Duitser
T. Ja, dat was zeker een Duitser. Vroeger heeft hij die camping gekocht en toen had hij Denny Christian uitgenodigd, en een grote kring uit Leeuwarden.
W. Je weet dat hij dood is, hè? Hij is een jaar of twee geleden aan longkanker overleden.
T. Dat weet ik nu, dat heb je mij verteld, ja, jammer.
W. En waarom weet jij dat hij een crimineel was? Waar leid je dat uit af?
T. Nou, in zijn doen en houding en van de verhalen van omstanders.
W. Ja, hij had altijd een blaffer op zak?
T. Ja, hij had altijd een blaffer bij hem, ja.
W. En hij had ook een peuk in zijn mond.
T. Ja, altijd, dat miste niet. En hij liep altijd rond met een zwarte leren jas aan en een grote hoed op zijn kop. En een donkere bril.
W. Een donkere bril, ja, oh ja, die heeft hij ook op, op die foto, ja.
T. Jaha.
W. En wat kun je zeggen over zijn relatie met Wolfgang? Kenden die twee elkaar?
T. Nou ja, hij had een caravan bij Wolfgang gehuurd, waar hij in zat.Er stond zo’n blikken caravan, die stond daar vroeger en die heeft hij verhuurd aan hem.
W. Dus Wolfgang verhuurde een kleinere caravan, naast zijn eigen caravan, aan Ludger Dill?
T. Ja, die had hij daar toentertijd zogenaamd voor zijn zoon neergezet, tenminste, dat maakte hij ons wijs, maar die heeft er nooit in gezeten. Maar Wolfgang had op een gegeven moment zo’n aluminium caravannetje en die had hij daar in die hoek staan, waar later die houten caravan is gekomen. Daar woonde die in.
W. Daar woonde Ludger Dill in?
T. Ja.
W. En over welke tijd praten we dan? Ten tijde van 1999? Ten tijde van de moord op Marianne?
T. Ja, dat jaar.
W. Dus, jij weet gewoon dat die twee elkaar heel goed kenden?
T. Er wordt beweerd dat het familie was, maar dat weet ik dus niet zeker, hè?
W. Nee, maar dat ze elkaar goed kenden, dat lijdt geen twijfel?
T. Nou, dat, dat blijkt wel.
W. Dus als Wolfgang zegt: Ludger Dill, die ken ik niet, nooit van gehoord…
T. Dan liegt-ie. Dan liegt-ie!
W. Ja. En Ali en Feik, die ken ik ook niet, dan liegt-ie ook?
T. Ali en… ?
W. Feik
T. Wie zijn dat als ik vragen mag?
W. Nou, dat zijn asielzoekers, waarvan wij weten dat ze…
T. ja, de namen van die jongens ken ik niet. Maar die foto’s die er staan op internet, er zijn erbij, die kwamen bij hem, dat weet ik.
W. ja, want je hebt een foto gezien van Ali, met dat vlasbaardje
T. Ja
W. Op het internet.
T. Ja
W. En daarvan zeg jij: die herken ik als één van de jongens die vaak bij Wolfgang over de vloer kwam?
T. ja, ja, ja
W. Oké. En wat kun je zeggen over Marianne, in verband met het AZC?
T. Nou ja, Marianne die liep regelmatig zondagsmiddags gearmd met een asielzoeker.
G. Naar Wolfgang.
T. Naar Wolfgang en bij ons langs.
W. Oh, oké
G. Voor de gevel langs.
T. Ja, ze liepen hier voor de gevel langs.
G. Ja!
W. En je weet niet wie die asielzoeker was?
T. Nee, de naam niet. Het was een jongen met lang, donker haar.
G. Ze waren ook wel eens met zijn drieën.
T. En ze waren ook wel eens met zijn drieën, twee jongens samen met Marianne. Maar in hoofdzaak, die altijd bij haar was, dat was een jongen met lang, zwart haar, niet een van de allerdiksten, maar de naam: ik weet het niet. Dan liepen ze dik gearmd over het asielzoekerscentrum.
G. En naar Wolfgang.
T. En naar Wolfgang, ja.
W. Ze kwamen ook bij Wolfgang?
T. Ja, daar liepen ze gewoon heen. Maar wat daar gebeurde, dat weet ik dus niet.
W. Maar jij hebt nog wat gezegd, hè, tegen Marianne op een gegeven moment?
T. Nee, ik heb niks gezegd, ik heb alleen tegen mijn vrouw gezegd: meiske, meiske, meiske, als jouw vader dit wist, dan was het niet best. Dat heb ik gezegd.
G. Ja
T. Maar ik heb niet met Marianne gesproken.
W. Oh, dat heb je dus niet tegen Marianne zelf gezegd: weet je vader wel dat je hier…?
T. Nee, nee, nee
W. Oh, oké…
T. Ik kende hem (Bauke Vaatstra nog wel van vroeger, maar of ik hem nu nog herken, dat weet ik dus niet. Het is jaren, jaren, jaren geleden dat ik wel eens met hem gesproken heb
W. En toen vroeg Grietje: wie is dat dan? En toen zei jij: ja, dat is er een van de Vaatstra’s.
T. Ja, mijn vrouw vroeg toen: Wie is dat? Ik zei: dat is Marianne Vaatstra
W. Oh, oké
T. Ja, Marianne was ook een meisje, die was niet met fluwelen handschoenen aan te pakken, maar ja, daarom hoeft dit nog niet te gebeuren.
W. Nee
T. Het was waarschijnlijk ook een kleine deugniet, maar daar ging het niet om.
W. Nee, ze was…
T. dat heb je op die leeftijd
W. Die was niet op haar bekkie gevallen, nee
T. Nee, nee, nee, nee, nee
W. En jij weet ook dat Ludger Dill ook een wagen had, een pipowagen wordt het genoemd, bij Jan Kloppenburg van het landbouwmuseum?
T. Dat heb ik van horen en zeggen.
W. Ja, oké… hé, even terug naar die pornofilms, heb je daar ook wel eens iets gezien met filmlampen of eh, felle lampen in die caravan?
T. Nee, nee, nee, maar als ik heel eerlijk ben, ik heb er nooit, nooit, nooit verder op gelet wat er nou precies gebeurde of hoe en wat… of ik er nou een keer schijnwerpers heb gezien, dan kan ik niet zeggen van ja. Dat kan ik dus niet.
W. Ja. Maar anderen wel, hoor. Hoe kom je dan bij het vermoeden dat er pornofilms werden gedraaid?
T. Dat was zijn natuur.
W. Oh ja?
T. Het was een seksmaniak en dat zijn woorden van Jannie.
W. Ah, heb je wel eens vrouwen naar binnen zien gaan of eruit zien komen?
T. Nee-nee-nee-nee… heb ik nooit, nooit…
W. Oké
T. Het was in die hoek, vroeger, vrij donker. En als hij op zijn fietsje wegging, op zijn vouwfietsje, dan kwam de buitenverlichting aan. Maar hoe laat hij ’s nachts weer terugkwam, dat weet ik dus niet.
G. Dan had hij de tas vol
T. Dan had hij altijd een tas met spul bij hem
G. Ja
W. En wat voor spul dan, denk je?
T. vermoedelijk videobanden
G. Ja
W. Ah ja… ik heb trouwens ook iets gehoord dat sommige van die asielzoekers, die verkochten die banden voor hem, die ventten ze uit. Weet je daar iets van?
T.Weet ik niet. Nee, daar weet ik niks van
W. Oké
T. Daar weet ik dus niks van of dat gebeurde. Maar niks is onmogelijk bij hem…
W. Dus, ’s avonds kwam hij dan terug met een tas vol spul
T. Nee, hij ging ’s avonds als het donker was de deur uit met een tas vol spul.
G. op zijn vouwfietsje.
T. Ja, hij had een vouwfietsje, ja ja.
W. En weet je ook iets van zijn auto? Wat voor auto had hij?
T. Ja die is… ja, Citroën
W. Een Citroën, ja?
T. En die was van de ene op de andere dag zomaar spoorloos.
W. Oh, dat weet jij ook?
G. Ja.
W. Maar weet je ook wanneer het was, dat die auto spoorloos was? Hoe lang na de moord was dat?
T. Na de moord!
G. En na de brand!
T. En na de brand was die andere auto ook spoorloos, en toen is hij hier nog eens geweest met een… ja, wat voor soort en type het was, dat weet ik niet. Ik weet wel dat het een jeepmodel was met een Duits kenteken.
W. Oké, maar zijn Citroën heb je na de moord eigenlijk niet meer terug gezien?
T. Nee, die heb ik niet meer gezien, die heb ik niet meer gezien.
W. We hebben ook getuigen, bewakers, die hebben gezegd, die hebben gevraagd aan Wolfgang: Wat heb je met je auto gedaan? Waar is die? Ja, daar heb ik een pakketje van laten maken, zei hij toen.
T. Ja, dat wil ik best geloven dat hij dat heeft gedaan.
W. Maar tegen ons zegt hij, dat hij dat pas een jaar erna heeft gedaan, pas een jaar erna naar de sloop heeft gebracht.
T. Hoe het ook maar mag zijn, op Koninginnedag is die moord gebeurd.
W. Ja
T. En wij zijn een week later terug gekomen? (vraag aan Grietje)
G. Nee, die dinsdag.
T. Oh ja, die dinsdag erop zijn we weer thuisgekomen en toen was die auto al niet meer te zien.
G. Toen was de auto al weg, dus.
W. En Wolfgang was zelf ook weg, hè? Hij was twee weken naar Duitsland, zegt hij
T. Nou ja, dat zeg ik, hij was hier later met een auto met een Duits kenteken.
G. Maar zijn eigen auto was weg.
T. Zijn eigen auto heb ik nooit weer gezien
W.Nee, oké
T. Waar die gebleven is, ik weet het niet.
W. Nou ja, die is hoogstwaarschijnlijk ook voor het vervoer van het lijk van Marianne gebruikt, dus dan is het logisch dat hij weg moet, net als de caravan.
T. Er was al een hoop verdwenen, wat er normaal in die caravan stond. Wat oude rotzooi stond er nog in, verder helemaal niks.
G. Ja hoor
W. Dus, die caravan was al leeg voordat hij in de brand ging?
T. Niet het spul wat er normaal in stond… maar er was iemand die zat in die… een klein dik kereltje maar ik weet niet hoe hij heet… hij was rechercheur altijd geweest, zei hij tegen mij en die kwam uit Damwoude… Dit is niet het spul wat er normaal in stond, zei hij tegen mij… zocht naar bewijzen. Dit is niet van dat dikke leren bankstel, zei hij tegen mij.
W. Oké. En wat voor bewijzen lagen er dan? Wat bedoelde hij als hij zegt: de bewijzen liggen hier?
T. Verkoold spul.
W. Oh, dit was na de brand?
T. Na de brand, ja.
G. Hij had ook geen televisie meer.
T. Die dure televisie had hij ook niet meer.
G. Dat was allemaal weg.
T. Dit was een behoorlijk gezet mannetje… en met een soort wandelstok zat hij daar in die rommel om te slaan.
W. ja, oké… en dat was in de ochtend, na de brand ’s nachts?
T. ja ja-ja-ja, toen waren de resten wat koud en toen  is ie daar nog een paar keer geweest te rotzooien, maar toen heb ik niet meer met hem gesproken.
W. Oké… had je daar niet een gedachte bij? In verband met de moord, dat die caravan ineens in vlammen opging?
T. ja, ik heb meerdere keren, meerdere keren als ik daar was, heb ik hem gevraagd… ik zei: zoek je nog goud hier, of zo? Zo zei ik dat tegen hem… Nee, zegt-ie, hier zit een addertje onder het gras. Hier klopt iets niet met die brand, zegt-ie, maar hoe en wat verder… nou zoek ik bewijsmateriaal, zegt-ie. Maar verder heeft hij aan mij totaal niks losgelaten.
W. Okay. En weet jij ook wanneer die caravan is afgebrand? Hoe laat? Was het overdag?
T. Nee, wij waren niet thuis toen dat ding in de hens is gegaan.
G. Jan de Wilde belde ons op, dat er brand was geweest.
T. Ja, Jan de Wilde belde ons op over Wolfgang zijn caravan. En die van jou is beschadigd, zegt-ie tegen mij.
G. Ja, daarom gingen we weer naar huis.
W. ik ga het even opzoeken, wanneer het precies was, ff kijken… eh… caravanbrand, ja hier… nou, er staat helaas geen datum bij… Caravan uitgebrand in asielzoekerscentrum Kollum. In asielzoekerscentrum de Poelpleats is vannacht een caravan uitgebrand. De brandweer kon niet voorkomen dat de leegstaande caravan, die moest worden opgeknapt, volledig werd verwoest. Gisteravond was er nog aan gewerkt. De brand had mogelijk verband met schilderswerk… Dat is natuurlijk een grote leugen, want om half twee ging hij in vlammen op. Nou, dan ben je echt niet aan het schilderen, om half twee ’s nachts.
T. De enige die aan het schilderen is geweest dat is Jan de Wilde
W. Ja.
G. Die had hem gekocht.
T. Die had hem gekocht. Jan de Wilde heeft mij toen verteld dat het ding in de hens is gegaan en er was niemand thuis.
W. Nee, nee, maar dat is ook logisch… die caravan is bewust in brand gestoken, de brandweer mocht er immers…
T. Wat zei je?
W. De brandweer mocht er ook niet bij, hè? Om op tijd te blussen
T. Nee, ik vind het een heel vreemd spul. Heel vreemd
W. Ja, nou als je weet hoe het zit, is het niet zo vreemd, hoor… even kijken, caravan… Kollum…
T. ben je er nog?
W. ja, ik ben er nog, maar ik zit even de datum van het krantenbericht te zoeken
T. Wat zei je, Wim?
W. ik probeer even de datum van dat bericht in de krant te zoeken, dan weet ik wanneer die caravan in de brand is gevlogen
T. Oh, zo… ja, ja.
W. Ja, hier. O ja: In de nacht van 24 op 25 juni 1999 ging zijn chalet in vlammen op. Kortsluiting luidde het oordeel van de recherche. Het was dus in de nacht van 24 op 25 juni, bijna anderhalve maand later
T. Ja, dat zal dan wel. Daar zal de krant wel niet om liegen wanneer dat gebeurd is.
G. Opeens stond hij met een mes voor mij.
T. Wolfgang ja.

G. Toen was ie dronken.
T. Ja Wolfgang heeft een keer met een dronken kop voor Grietje gestaan met een mes… ik was toen niet thuis, dat is zijn geluk geweest.
W. Ja, Wolfgang heeft tegen ons gezegd: Bel Thomas Vos maar op, die kan juliie bevestigen dat…
T. Nou, dat hebben jullie dus bij dezen gedaan!
W. (lacht) Ja, Die kan bevestigen dat er niks onoorbaars bij mij gebeurde en ook dat ik Ludger Dill niet kende en dat er geen asielzoekers over de vloer kwamen…
T. Nee, kijk, je moet zo maar kijken: Hitler heeft de Joden ook niet vermoord.
W. Ja, en eh…
T. Ja
W. Waren de mensen bang voor Wolfgang? Waren ze bang?
T. Wat zei je?
W. waren de mensen ook bang voor Wolfgang?
T. Ja, mijn vrouw. Die had… die had het niet op hem staan. Maar of er meer mensen waren, dat weet ik niet.
W. En Jan de Wilde?
T. Nee… Jan, die waaide met iedere wind mee. Jan had weinig vijanden
W. Oké
T. Als Jan een pilsje kreeg, was Jan tevreden.
G. Ja, hoor
W. En waren er ook mensen bang voor Ludger Dill, dat je weet?
T. Nou, voor zover ik weet zullen dat er genoeg zijn.
W. Ja, oké. Nou, ben je nog iets vergeten te vertellen? Ik denk dat we het wel gehad hebben, toch?
T. Nee, ik zou… ik denk dat we het nu wel gehad hebben. Confronteer hem er maar mee, dat ik gezegd heb dat er mensen kwamen.
G. Zat!
W. Ja?
G. Allemaal asielzoekers!
T. Ja… Het wordt tijd dat het boven water komt
G. It duorret lang genôch.
W. Maar je weet niet met welk doel die asielzoekers daar kwamen, hè? Wat voor activiteiten of bezigheden?
T. Nee, nee, daar kan ik je geen antwoord op geven. Jammer genoeg: nee
W. Dat kun je hooguit gedachtes bij hebben of over speculeren.
T. juist, juist… juist, maar bewijzen kan ik dat niet.
W. nou, dan weet ik genoeg en ga ik dit beëindigen en ik bel je binnenkort nog wel ff
T. Oé, Wim ik wens je succes toe
W. Ja, en ik wens jullie een hele prettige tijd daar, in het mooie Spanje.
T. Oké… en jij ook bedankt, hè
W. Doei. Dag, Grietje
T. Doei. Tot ziens

PS: U kunt de aangifte tegen Brouwer en Demmink blijven steunen. Deze aangifte is inmiddels opgenomen door de politie Kennemerland.

Yvonne Hoekema
Akky van der Veer
Koen van Stigt Thans
Ed Middelkoop
Henk Kok
Robert van der Zon
Ayla van der Heide
Dirk Klinkert
Wouter Kok
Willem van Dijk
Rudy Algera
Ben Teeninga
Henk Breukink
Geert Bakker
Gabriëlle van der Linden
Jean Lambrecks
Els Schreurs
José Even
Gea van der Veen
Dory re-schuil
Hannie Wijnen
J.J. Vreeman
Hennie Waanders
Rudy Dankbaar
Henk van Putten
A.C. Meulenkamp
Gerrit Cnossen
Gepke de Leef
Patricia Harms-van Hal
Jacky Hagemann
Mike van den Bos
Ronald Beetz
Rop Dijkstra
Bertus Naagen
Jim Rol
Elly Bezemer (postuum)
Reindert Groot
Ellie Esser
Ramon van der Wal
Nelleke Bakker
Marijke Heijmans
Frans van den Dop
Ron Smedts
Freerk Heidinga
Ernst van Santen
Dennie Boshuizen
Ineke Folmer
Rutger Kriek
Jan Reijnen
Michel Homminga
Sandy Breedveld
Gerrit Veldman
Hans Ringenier
Anton Holleboom
Boudine Berkenbosch
Bert Maathuis
Johnny Ligtenberg
Wim Meter
Henk Duimstra
Trijnie Duimstra
Pieter de Groot
Renze Merkus
Klaske Ferwerda
Anna Jellema
Myra de Weerdt
Aad de Groot
Robert Schets
Annet Dekker
Nico van den Ham
Frides Lameris
Christine Boonstra
Henk Goslinga
Ronald Camphuijsen
Rob Arts
Raymond Jagtenberg
Marc Rooker
Rob Brockhus
Atie Loonstra
Patrick den Hollander
Pim Boswijk
Gerben Kockelkoren
Dieuwke Hartog
Edwin Boos
Anne Goorden
Annet Leijten
Silvia Videler
Janke van der Boon
Karin Verhoef
Rob Hendriks
Joop Oudhof
Hélène Versloot
Erwin Daems
Arie Goedhart
Dirk Aart Verkerk
Thea van der Bij
C.M. Freeze
Walther Schillemans
Erika Alkema
Carla Boon
D.P. Ivens
Jos van Altvorst
Peter van de Water
Carla ten Have
Frank Delo
ing S.K.A. Brown
Marten Demmer
Marc Vredeveldt
Anette Vredeveldt
Arie van Velsen
Betsy Brummelhuis

Winkels die het boek op voorraad hebben:

Aalten – Boekhandel Meneer Kees
Aalten – Boekhandel Messink & Prinsen
Aalten – Primera
Alblasserdam – Primera
Almelo – Primera Bornsestraat (Plus supermarkt)
Alkmaar – Boekhandel Feijn, De Laat 47
Alkmaar – Boekhandel Van der Meulen
Almelo – Boekhandel Almelo, Grotestraat 20
Almelo – Boekhandel Broekhuis
Almelo – Primera De Gors
Almelo – Readshop Van Roekel, Ootmarsumsestraat 274
Almere – Boekhandel Stumpel
Almere – Primera Almere Buiten
Alphen aan de Rijn – Boekhandel Haasbeek
Amersfoort – Primera Brundel
Amersfoort – Primera Peters
Amsterdam – Boekhandel Zwart op Wit
Amsterdam – Muziekhandel Valerius, Koninginneweg 145
Amsterdam – Primera Bezaanjachtplein
Amsterdam – Primera Pasteuning, Van Limburg Stirumplein 1
Amsterdam – Primera Roja, Karspeldreef 1313
Amsterdam – Primera Vlaskamp, Wisseloord 97
Andijk – Primera
Apeldoorn – Bruna, De Eglantier 422
Apeldoorn – Primera Biemolt Asselsestraat 261
Apeldoorn – Readshop Oranjerie
Appingedam – Primera
Arnhem – Eco Electronics
Arnhem – Boekhandel De Poort
Arnhem – Primera Arnhem Centrum
Arnhem – Primera Elderveld
Arnhem – Primera Presikhaaf
Arnhem – Primera Rijkerswoerd
Arnhem – Primera Postkantoor Van den Berg (A Van Lawick v Pabststraat 109)
Assen – Boekhandel Iwema
Assen – Primera Kloosterveste
Assendelft – Bruna
Barendrecht – Primera Carnisse Veste
Beekbergen – Boekhandel Beekbergen
Beek en Donk – van Helvoort Boek en Kantoor
Beek Ubbergen – Primera De Postkoets
Beilen – Primera
Bergen op Zoom – Primera Ernest
Bergum – Boekhandel Bergum
Berkel Enschot – Boekhandel Verrijt
Bilthoven – Primera De Kwinkelier
Blerick – Primera
Bladel – Primera Prins
Blokker – Primera Westerblokker
Bodegraven – Primera Raadhuisplein
Borger – Bruna, Grote Brink 3
Borne – Bruna,  Grotestraat 195
Bodegraven – Primera Vromade
Bolsward – Primera Bolsward
Breda – Cigo Moerwijk
Breda – Boekhandel Van Kemenade & Hollaers
Breda – Primera Heksenwiel
Breda – Primera Hoge Vucht
Breda – Readshop Valkeniersplein
Breukelen – Boek en Kantoor Marinus van Kralingen
Brummen – Primera Brummen
Bussum – Bruna, Veerplein 104
Capelle a/d IJssel – Primera De Terp
Castricum – Boekhandel Laan
Castricum – Primera Geesterduin
Culemborg – Primera Culemborg
Delft – Primera Bikolaan
Delft – Primera De Hoven Passage
Delft – Primera Dasstraat 12
Delfzijl – Primera Larooi
Delzijl Readshop, Poststraat 4,
Delfzijl – Tabaktief, Schoolstraat 6
De Koog – Primera Mets (Texel)
De Meern – Primera Veldhuizen
Den Bosch – Boekhandel Heinen
Den Bosch – Primera Helftheuvelpassage
Den Haag – boekhandel Douwes, Herengracht 60
Den Haag – Primera Bankastraat 3
Den Haag – Van Stockum Boekverkopers
Den Helder – Primera
Den Hoorn – Primera
Deurne – Primera
Deventer – Primera De Zandpoort
Deventer – Primera Keizerslanden
Doesburg – Boek en Buro
Dongen – Bruna Dongen, Hoge Ham 154
Drachten – Cigo, Eems 8
Drachten – Boekhandel van der Velde
Dronten – Voster Boek & Kantoor
Drunen – Bruna, Hugo de Grootstraat 20
Duiven – Primera Duiven
Ede – Boek en Buro
Ede – Primera Parkweg
Eemnes – Primera Eemnes
Eindhoven – Boekhandel Van Piere
Eindhoven – Bruna Postkantoor, Kruisstraat 165
Eindhoven – Primera De Hurk
Eindhoven – Primera Meerrijk
Elburg – Primera Elburg
Emmeloord – Boekhandel Marsman
Emmeloord – Primera Kuipers
Emmen – Boekhandel Plantage
Emmen – Primera Bargeres
Enschede – Boekhandel Broekhuis
Enschede – Primera Helmerhoek
Enschede – Primera Jan Haast
Enschede – Primera Roombeek
Geldermalsen – Bruna, Het Hooghuis 3
Goor – Bruna, Grotestraat 101
Goor – Primera De Bandijk
Gorinchem – Boekhandel De Mandarijn
Gorinchem – Boekhandel Ritmeester
Gorinchem – Boekhandel De Wingerd
Gorredijk – Boekhandel Planteyn
Gorredijk – Primera De Primeur
Gouda – Boekhandel Smit
Gouda – Primera Herman Kok
Gouda – Boekhandel Verkaaik
Grave – Primera Hart van Grave
Groningen – Bruna Overwinningsplein 71
Groningen – Cigo Van Lenneplaan
Groningen – Boekhandel Riemer
Groningen – Primera Paddepoel
Groningen – Boekhandel van der Velde
Haaksbergen – Boek en Buro
Haarlem – Boekhandel De Vries
Haarlem – Bruna, Generaal Cronjéstraat 67
Hardinxveld – Giessendam – Primera Boogaard
Harmelen – Primera Kwakkenbos
Heemstede – Boekhandel Blokker
Heenvliet – Primera Heenvliet
Heerde – Primera Heerde
Heerenberg – Primera
Heerhugowaard – Primera Evers
Heerlerheide – Primera Heerlerheide
Helmond – Primera Brandevoort
Hengelo – Boekhandel Broekhuis
Hengelo – Bruna, Markt 2
Hengelo (Gld) – Boexcellent
Hoogerheide – Primera
Hoogezand – Cigo Gorecht Oost
Hoogezand – Primera
Hoogland – Bruna, Kraailandhof 15
Hoogland – Primera Brundel
Hoorn – Boekhandel Stumpel
Huissen – Primera Huissen
Julianadorp – Primera
Kaatsheuvel – Bruna, Hoofdstraat 65
Katwijk – Primera Kroon
Katwijk – Primera Hoornesplein
Katwijk – Readshop
Krimpen a/d IJssel – Primera Crimpenhof
Leerdam – Primera
Leeuwarden – Boekhandel van der Velde
Leiden – Boekhandel de Kler
Leiden – Bruna Vijf Meiplein
Leiderdorp – Boekhandel de Kler
Leidschendam – Boekhandel de Kler
Leidschendam – Primera De Koning
Lekkerkerk – Readshop
Lelystad – Primera Lelycentre
Lelystad – Primera Riecker
Lemmer – Primera
Leusden – Boekhandel van der Vlist, winkelcentrum Hamershof
Lichtenvoorde – Primera
Lisse – Primera
Lochem – Bruna Bierstraat
Lochem – Boekhandel Lovink
Lochem – Primera Voskamp, Korte Hofstraat 7
Loosdrecht – Bruna Loosdrecht, Nootweg 49
Maassluis – Boekhandel Koningshoek
Maastricht – Boekhandel De Tribune
Maastricht – Boekhandel Dominicanen
Maastricht – Bruna, Roserije 329
Maastricht – Primera Keulen
Marum – Primera Marum
Meppel – Primera Kruijer
Middelburg – Boekhandel De Drukkerij
Muiden – Primera De Hoek
Mijdrecht – Boekhandel Mondria
Nieuwegein – Primera Galecop
Noordwijk – Boekhandel van der Meer
Noordwijk – Bruna Hoofdstraat 99
Noordwijk – Bruna Kerkstraat 37
Nieuwleusen – Readshop Jaap Hilbrink
Nieuw Vennep – Bruna, Handelplein 21
Nieuw Vennep – Bruna, Symfonie 37
Nijmegen – Boekhandel Dekker v.d Vegt
Nijmegen – Boekhandel Roelants (voorheen De Oude Mol)
Odijk – Primera
Oegstgeest – Boekhandel de Kler
Oegstgeest – Primera
Oegstgeest – Rijnlandse boekhandel
Oirschot – Boekhandel de Croon
Oosterhout – Primera Arendshof
Oost Souburg – Primara, Kanaalstraat 4
Oss – Boekhandel Derijks
Oosterwolde – Primera De Primeur
Overveen – Primera
Oudwoude – Café Restaurant De Iterij
Purmerend – Primera Winkelcentrum Eggert
Purmerend – Boekhandel Het Leesteken
Purmerend – De Nieuwste Tijd
Purmerend – Primera Weidevenne
Purmerend – Primera Wormerplein
Raalte – Bruna, Herenstraat 19
Reusel – Primera Prins
Rhenen – Bruna, Frederik van de Paltshof 32
Ridderkerk – Primera Vlietplein
Roden – Boekhandel Daan Nijman
Roelofarendsveen – Veenerick Boek en Kantoor
Roermond – Boekhandel Plantage
Rotterdam – Boekhandel Donner
Rotterdam – Primera Alexandrium
Rotterdam – Primera Boulevard Zuid
Rotterdam- Primera Lusthofstraat
Rotterdam – Primera Oosterflank
Rotterdam – Primera Oude Binnenweg
Rotterdam – Primera Overschie
Rijnsburg – Primera
Sassenheim – Boekhandel Wagner
Sassenheim – Primera
Sevenum – Primera
Sliedrecht – Primera Burgemeester Winklerplein
Sneek – Boekhandel van der Velde
Sneek – Cigo
Spakenburg – Bruna, De Ziel 53
Spijkenisse – Primera Akkerhof
Spijkenisse – Primera Stadshart
Stadskanaal – Bruna, Europaplein 4
Stadskanaal – Readshop, Oude Markt 1c
Surhuisterveen – Boekhandel Douma
Tilburg – Boekhandel Gianotten Mutsaers
Tilburg – Bruna Westermarkt 126
Tilburg – Primera De Blaak
Tilburg – Primera Goosen
Twello – Primera Oonk Blz
Uithuizen – Primera
Urk – Cigo
Utrecht – Boekhandel Broese
Utrecht – Bruna winkelcentrum Overvecht, Roelantdreef 254
Utrecht – Bruna, Verlengde Houtrakgracht 389
Utrecht – Primera Hoog Catharijne
Utrecht – Primera De Uithof
Utrecht – Primera De Gaard, Troosterhof
Veendam – Cigo
Veendam – Primera Hiemstra
Veldhoven – Primera De Bont
Velzerbroek – Bruna
Venlo – Bruna
Venray – Boekhandel  Van den Munckhof
Venray – Primera Cuypers
Vlissingen – Boekhandel De Drukkerij
Vlissingen – Bruna, Walstraat 101
Vlissingen- Primera, Lange Zelke 2
Voorschoten – Boekhandel de Kler
Waddinxveen -Primera
Wageningen – Boekhandel Kniphorst
Wageningen – Bruna
Wassenaar – Boekhandel de Kler
Weert – Bruna
Winschoten – Primera Kiewiet
Winterswijk – Boekhandel Kramer
Woerden – Primera Tournoysveld
Wijk aan Zee – Primera van de Watering
Wijchen – Lektuurhandel Robben
IJmuiden – Primera IJmuiden (Zeewijkplein)
IJmuiden – Primera Prince
Zandvoort – Bruna (Grote Krocht)
Zevenaar – Boek en Buro
Zoetermeer – Boekhandel Haasbeek
Zutphen – Boek en Buro
Zutphen – Primera, Korte Hofstraat 7
Zutphen – Readshop
Zwolle – Boekenhuis Zwolle
Zwolle – Primera Holtenbroek
Zwolle – Primera Max (Zwolle centrum)
Zwolle – Primera Stadshagen
Zwijndrecht – Boekhandel Hyperion

U kunt het boek ook bestellen onder meer op de bestelpagina.

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

6 reacties op Wolfgang en Thomas

 1. Zoals ik reeds zei, als jij de juiste getuigen mag oproepen, dan gaat Wolfgang Hebben nat en wordt de hele Vaatstra zaak opnieuw open gebroken.

 2. Wim Dankbaar zegt:

  Thomas als referentie opvoeren was fout nummer 1 van Wolfgang. Hij maakt nog meer fouten.

 3. stekeldier zegt:

  Waarom leg je je troeven nu al op tafel, Wim? Je loopt het risico dat hierdoor Hebben zijn aangifte alsnog intrekt en dat zou zonde zijn. Wanneer heb je de fam. Vos gesproken? Stonden er nog meer mensen op de camping die het verhaal van Vos kunnen bevestigen? (“één getuige is geen getuige” – uitspraak van André Vergeer).

  • Wim Dankbaar zegt:

   Ik leg slechts 1 kaart op tafel, die aantoont dat Wolfgang niet betrouwbaar is.

   De rest houd ik tegen mijn borst.

   Dat de Duitsers Ludger Dill en Wolfgang Hebben dikke vrienden waren (iets wat Wolfgang ontkent), wordt niet alleen door Thomas en Grietje Vos bevestigd, maar was al in 2001 bekend bij onder meer Maaike, de moeder van Marianne.

   Zoek op “W. Hebben” in Maaike’s dagboek deel 2.

 4. Pingback: Eindtijdberichten en ander opvallend nieuws, verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

 5. En stekeldier, Thomas en Grietje maakt 2 getuigen.😉

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s