Faek deal veel schunniger dan Teeven deal

De profielfoto van Faek op facebook toont een soldaat met de vlag van Koerdistan. Op de achtergrond de Irakese stad Erbil, waar Faek ter wereld kwam. Het land staat op zijn kop vanwege de zogenaamde Teeven deal van bijna 16 jaar geleden. De zogenaamde Faek deal, ook van 16 jaar geleden, is echter veel schandaliger en heeft de belastingbetaler veel meer dan 4,7 miljoen gulden gekost.

Wat is er aan de hand? Welnu, 15 jarige Faek is op de dag van de moord op Marianne Vaatstra opgehaald uit het AZC en heeft op het politiebureau Buitenpost verteld waar, hoe en door wie Marianne is vermoord. Namelijk in de caravan van Wolfgang Hebben door zijn Koerdische maat Ali Hassan. Ook heeft Faek verteld waar Ali Hassan te vinden was, op zijn huurkamer aan de Kleine Kerkstraat te Leeuwarden. Vervolgens is met Faek en zijn vader een “deal” gemaakt dat de ware toedracht nooit naar buiten mocht komen. Ali Hassan is derhalve opgepakt in Leeuwarden en hetzelfde weekend nog stiekem het land uitgesmokkeld. Faek is de maandag daarop overgeplaatst naar AZC Musselkanaal. Of deze deal stilzwijgend is gemaakt, is niet bekend maar in elk geval heeft Faek begrepen dat de waarheid onder de pet moest blijven. Dit blijkt uit het dreigtelefoontje van Faek naar de 13 jarige Isabella op maandag 3 mei. Isabella had die ochtend op het AZC gehoord dat Faek en Ali meer wisten over de moord op Marianne. Deze informatie heeft ze terstond aan de politie gegeven. Nog dezelfde dag werd Isabella door Faek gebeld met de boodschap dat ze ook wordt vermoord als ze niet stopt met praten. Hoe en van wie Faek zo snel wist dat Isabella aan het praten was, laat zich raden. Het is dan ook logisch dat Isabella’s aangifte van doodsbedreiging nooit tot vervolging heeft geleid en Faek en zijn vader binnen een jaar een verblijfsvergunning en huisvesting kregen. Als je als asielzoeker zo’n deal kunt maken met je gastland, dan teken je daarvoor, dat kun je de familie Mustafa toch moeilijk kwalijk nemen….

We hebben het hier dus over een monstrueus justitieel misdrijf van ongekende proporties, zo kolossaal dat een gemiddelde burger het nauwelijks kan en durft te bevatten. Te meer als men beseft dat dit bedrog nu reeds 16 jaar in stand wordt gehouden en ons miljoenen aan belastinggeld heeft gekost, onder meer aan een volledig nodeloos grootschalig DNA verwantschapsonderzoek. Voeg daarbij dat er ook nog een onschuldige veeboer voor is veroordeeld, dan hebben we een schandaal van ongeëvenaarde omvang. Een “inconvenient truth” van de categorie “dit kan niet waar zijn”, zodat we hem liever verdringen. En er een legertje van “hoernalisten” klaar staat om de overheid te assisteren met het neersabelen van de boodschappers van de waarheid zonder de feiten voor die waarheid te willen toetsen. Geen journalist of kamerlid te vinden die Justitie bijvoorbeeld durft te vragen: Waarom is Faek nooit gevraagd of de juiste Ali H. is gearresteerd? Ook een Bauke Vaatstra wil Faek niet vragen; Klopt het nou wat die Dankbaar stelt? Heb jij de politie al op dag 1 verteld wie mijn dochter heeft vermoord? Alles onder het mom van: Een DNA match en een bekentenis, daar kan toch niemand omheen? Nou, ik wel hoor!

De Teeven deal verbleekt bij dit schandaal. Verkrachtende moordenaars een vrijgeleide geven en het volk op haar eigen kosten 16 jaar lang belazeren, is van een geheel andere orde dan een drugscrimineel belonen voor een getuigenis.

Extraordinary claims require extraordinary evidence. Een terechte vraag is daarom: Zijn er dan bewijzen voor wat er door Dankbaar wordt gesteld? Is er bijvoorbeeld bewijs dat Faek al op de dag van de moord is aangehouden? Ja, dat is er. Behalve de verklaring van Faek zelf (die door sommigen in twijfel wordt getrokken) is er de bevestiging van AZC directeur Louis Uijl, nota bene een bron vanuit Justitie zelf.  Daarnaast is er de bevestiging van Faek’s vriend Rida, die Wim persoonlijk heeft bevestigd dat zijn verklaring juist is, dat Faek ook hem de volgende dag heeft verteld hoe het zit, waarmee dus extra bewijskracht wordt geleverd aan de verklaring van Faek. Deze laatste wil zijn verklaring dan wel niet meer bevestigen aan Wim, maar hij wil hem ook niet ontkennen.

Niet ontkennen is vrijwel hetzelfde als bevestigen. Als hij geen getuige is geweest van de moord op Marianne en niet op 1 mei is verhoord, dan ontken je dat toch gewoon? Sterker, ik zou tegen degene die dat zegt aangifte doen. Daarbij komt dat ook Justitie die verklaring niet wil ontkennen. Dat kan ook moeilijk want vast staat dat Faek op 1 mei is aangehouden en iets heeft verklaard, zodanig dat hij de maandag daarop werd overgeplaatst. Vast staat voorts dat Justitie dit altijd, tot op ministersniveau, heeft ontkend. Vast staat ook dat de Ali Hassan die in 1999 werd gearresteerd, niet de vriend van Faek was die in Leeuwarden een huurkamer had. Dat wil Faek dan nog wel bevestigen. Waarmee dus vast staat dat het “onderzoek Ali H.” uit 2011 één grote leugen was, wederom onder leiding van Harm Brouwer en Joris Demmink. Dat Faek, die door het OM zelf wordt aangeduid als vriend van Ali H., voor dat onderzoek niet is benaderd om de onderzoeksvraag te beantwoorden, zegt natuurlijk ook genoeg.

Soms krijg ik de vraag: Waarom is de arrestatie van de verkeerde Ali zo belangrijk? Welnu, omdat dit is gedaan omdat de juiste Ali al in het weekend van de moord was weggesluisd. Het was dus een moedwillig bedrog om het publiek te misleiden, waarmee de weggesmokkelde Ali werd vrijgepleit. Dat bedrog werd nog een keer herhaald in 2011 met het rapport Ali H. Het bedrog moest wel in stand gehouden worden omdat anders de vraag komt: Als dit de verkeerde Ali was, wat is er dan met de juiste Ali gebeurd? Het antwoord is: Door Justitie zelf weggesluisd.

Is er behalve de verklaring van Faek bewijs dat Marianne in de caravan van Wolfgang is vermoord? Dat is ook een terechte vraag. Het antwoord is: Niet echt, maar het is wel een feit dat die caravan op 26 juni 1999 tot de grond toe afbrandde. Midden in de nacht, waarmee het bewijs om die vraag te beantwoorden werd vernietigd. Uitgaande van de stelling dat de ware toedracht niet bekend mocht worden, is het meer dan logisch dat de werkelijke plaats delict vernietigd moest worden, voordat de nieuwe eigenaar Jan de Wilde zijn intrek in de zojuiste verkochte caravan kon nemen. Jan had Wolfgang reeds aangeboden het geld alvast te betalen in ruil voor sleutel, maar dit weigerde Wolfgang. De verkoop ging dan ook niet door en Wolfgang streek het verzekeringsgeld op. Los daarvan is er keihard bewijs dat Marianne niet is vermoord in het weiland waar ze werd gevonden. Met andere woorden, er is bewijs dat ze ergens anders is vermoord en haar lichaam in het weiland is gedumpt. Dit bewijs logenstraft de bekentenis van Jasper Steringa als een valse bekentenis, waardoor ook de beweerde DNA match op losse schroeven komt te staan.

Wat is dat bewijs dan en van wie komt het? Welnu, het bewijs is het bloedverlies van Marianne en het komt van Justitie zelf. Bij sectie op Marianne’s lichaam is vastgesteld dat Marianne massaal bloed heeft verloren, bijna 3 liter. Hieronder volgen een aantal citaten uit het requisitoir van OvJ Henk Mous:

Op pagina 710 is op foto 189 te zien dat het gezicht van Marianne een streperig bloedbeeld vertoont dat veroorzaakt is door bebloed gras’, aldus Mous. ‘Dit kan alleen ontstaan als het hoofd omhoog getrokken wordt en uit de verwonding veel bloed komt waarna het hoofd in die plas bloed komt.’ En dan pagina 38: ‘De feiten zoals hiervoor weergegeven sluiten aan op de conclusie van de patholoog-anatoom Visser die stelt dat de dood kan worden verklaard door een combinatie van strangulatie en gedeeltelijke doorklieving van de hals, gepaard gaande met stuwing in het hoofdgebied en massale bloeduitstorting. Niet met zekerheid is aan te geven of het intreden van de dood uitsluitend door het omsnoerende geweld had moeten zijn veroorzaakt. Wel is zeker dat het intreden van de dood door het voornoemde snijdende geweld ter plaatse van de hals kan zijn ontstaan (p. 1032). In het deskundigenrapport (03.01.3008) van dr. Tan wordt nader uitgelegd dat door een dergelijke afsluiting van de bloedvaten een persoon binnen een ½ minuut bewusteloos raakt omdat de hersenen onvoldoende zuurstof krijgen. Het massale bloedverlies is ontstaan doordat het hart als zelfstandig orgaan nog enkele slagen maakt waardoor na 1 minuut bijna 3 liter bloed uit het lichaam stroomt (pag. 1066).’

Het probleem is nu dat er op de vindplaats van Marianne helemaal geen bloed werd gevonden. Niet alleen werd dit geconstateerd door de getuigen van het eerste uur (zie bijgaand artikel, Panorama in 2000), die daaruit direct de conclusie trokken dat zij op die plaats niet was omgebracht. Ook Bauke Vaatstra zei  in hetzelfde artikel: Ik ben het wel met hem eens dat Marianne daar bij Veenklooster niet is vermoord. Ze is daar gedumpt in de wei.

Het ontbreken van bloed werd ook vastgesteld door de recherche zelf. Het werd door het OM in de uitzending van Peter R. de Vries van mei 2012 nog als een soort primeur gebracht, waaraan zelfs de conclusie werd verbonden dat Marianne niet meer leefde toen de verwondingen werden toegebracht.

We luisteren naar de voice-over op minuut 22: ‘Als het lichaam van Marianne wordt ontdekt, zit haar BH om haar nek. Hiermee is ze gewurgd zo stelt de Patholoog. Wat nooit bekend is geworden, is dat deze verwurging zeer waarschijnlijk ook de doodsoorzaak is geweest. Net als bij de prikwondjes op haar benen is ook bij het doorsnijden van haar hals maar een beperkte hoeveelheid bloed vrijgekomen. Een teken dat haar hart niet meer klopte toen de verwondingen zijn toegebracht. Dat wijst erop dat Marianne niet meer in leven was toen de dader haar keel doorsneed.’ Dit is dus een constatering en een theorie van het OM en 3D-Team.

De onvermijdelijke conclusie moge duidelijk zijn: Als Marianne drie liter bloed heeft verloren, die niet werd aangetroffen bij haar lichaam, dan heeft zij dat bloed dus op een andere plaats verloren! 

Dat wist Justitie niet alleen al op de dag van de moord van Faek, het is ook vastgesteld aan de hand van het forensisch onderzoek. Niettemin zou Justitie tot op de dag van vandaag volhouden dat de plaats delict het weiland is.

Enfin, dit en meer zal aan de orde komen in mijn presentatie. Ik herhaal mijn vraag of u wilt aangeven aanwezig te zullen zijn.

Vanavond zet ik het verstand even op nul en kijk ik weer naar Ik hou van Holland!

 

 

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

3 reacties op Faek deal veel schunniger dan Teeven deal

 1. yvonne zegt:

  DE ‘MILTENBURG-BRIEF’: ‘BINNEN JUSTITIE WORDT KEIHARD OPGETREDEN TEGEN MENSEN DIE MISSTANDEN NAAR BUITEN BRENGEN’!

  http://revolutionaironline.com/de-miltenburg-brief-binnen-justitie-wordt-keihard-opgetreden-tegen-mensen-die-misstanden-naar-buiten-brengen/

  • van Tours zegt:

   Belangrijk in die brief vond ik de zinsnede waarin de schrijver aangaf dat er wel wat bijzonders met die deal moest zijn, omdat er anders niet zo geheimzinnig over de deal gedaan hoefde te worden. De vraag daarop is natuurlijk: wat moet er dan in de doofpot blijven? Wat was Teeven of zijn bazen circa 4 miljoen waard. Waarvoor moest er belastingfraude (belastingen niet inschakelen) gepleegd worden? Was anders het bedrag niet hoog genoeg?

 2. Wim Dankbaar zegt:

  Berichten van “journalist” Chris Klomp:

  From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Sent: zaterdag 12 december 2015 20:02
  To: ‘Chris Klomp’
  Subject: RE: Faek deal veel schunniger dan Teeven deal

  Ik haal je niet uit de lijst, beste Chris.

  Je kent toch wel de functie “block sender”?

  Je kunt beter aangeven wat de onzin is en waarom het onzin is. Weet je wat onzin was?

  Dit: http://www.ad.nl/ad/nl/11826/Moordzaak-Marianne-Vaatstra/article/detail/3539909/2013/11/06/Moeder-Marianne-Vaatstra-Ik-wil-mijn-dagboek-terug.dhtml

  Van jouw handje. Grappig dat je over iemand onzin wilt schrijven en dan je kop in het zand steekt als de persoon in kwestie daar iets tegenover zet.

  Kom je ook op mijn presentatie? Dan kun je daar duidelijk maken dat het onzin is.

  Mvg

  Wim

  From: Chris Klomp [mailto:c.klomp@outlook.com]
  Sent: zaterdag 12 december 2015 19:15
  To: dank@xs4all.nl
  Subject: RE: Faek deal veel schunniger dan Teeven deal

  Gewoon uit de lijst halen, Dankbaar. Meer niet. Ik zit niet op mail van je te wachten. Wat onzin is, moet onzin blijven.
  Verzonden vanuit Outlook Mobile

  On Sat, Dec 12, 2015 at 9:09 AM -0800, “Wim Dankbaar” wrote:
  Ik wist dat jij je als geen ander aangesproken zou voelen.

  From: Chris Klomp [mailto:c.klomp@outlook.com]
  Sent: zaterdag 12 december 2015 17:58
  To: dank@xs4all.nl
  Subject: Re: Faek deal veel schunniger dan Teeven deal

  Mag ik uit deze mailingslijst? Geen interesse in deze chronische onzin.
  Verzonden vanuit Outlook Mobile

  On Sat, Dec 12, 2015 at 7:46 AM -0800, “Wim Dankbaar” wrote:
  https://rechtiskrom.wordpress.com/2015/12/12/faek-deal-veel-schunniger-dan-teeven-deal/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s