Het is stil rond Wolfgang

Voor wie het nog niet doorheeft: Henk Mous staat in het bovenstaande filmpje van GPTV glashard te liegen. In opdracht van Joris Demmink en Harm Brouwer, wiens “openheid en transparantie” in geen velden of wegen meer te bekennen is.

From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Sent: dinsdag 17 november 2015 18:08
To: ‘h.j.mous@om.nl’; ‘harro.knijff@debrauw.com’; ‘j.leliveld@wlaws.com’; ‘info@CTIVD.nl’
Cc: ‘Wim van de Pol’; ‘Vincent Verweij’; ‘Zeeman, Aart’; ‘fons@fonsdepoelproductions.nl’; ‘sven.kockelmann@kro.nl’; ‘Erik de Vlieger’; ‘H. Brinkman’; ‘Jos van Dongen’; ‘Kees Driehuis’; ‘Lammert de Bruin’; ‘Jan Kriek’; ‘jan.born@eenvandaag.nl’; ‘sander.t.sas@eenvandaag.nl’; ‘Marc Schrikkema’; ‘Wout Gerstel’; ‘Twan.Huys@Nieuwsuur.nl’; ‘Willem.Lust@Nieuwsuur.nl’; ‘info@CTIVD.nl’; ‘marcel.gelauff@nos.nl’; ‘lexrun@gmail.com’; ‘c.vanderwal@ad.nl’; ‘mark.schleedoorn@kro-ncrv.nl’; ‘jelle.broekroelofs@kro-ncrv.nl’; ‘Bontes L.’; ‘Omtzigt P.H.’; ‘p.oskam@tweedekamer.nl’; ‘g.wilders@tweedekamer.nl’; ‘s.fritsma@tweedekamer.nl’; ‘hvbommel@sp.nl’; ‘emileroemer@sp.nl’; ‘m.vnispen@tweedekamer.nl’; ‘cees.grimbergen@omroepmax.nl’; ‘katohliek nieuwsblad’; ‘vlug@vrijpleiters.nl’; ‘jacques van huet’; ‘b.molenkamp@ziggo.nl’; ‘Frans Frederiks’
Subject: Publiciteitswaarde?

Ik heb een emailwisseling waarin door officier van Justitie Henk Mous wordt bevestigd dat er sinds de moord op Marianne Vaatstra een Irakese Koerd is verdwenen uit het AZC. Justitie beschikt reeds sinds 2007 over een zeer belastende verklaring over deze Koerd, namelijk dat hij terug naar Irak is gevlucht omdat hij betrokken was bij de moord op Marianne Vaatstra. De volledige bandopname van dit verhoor is ook in mijn bezit. Deze informatie is van ver voor de aanhouding en veroordeling van Jasper Steringa, van wie ik stel dat hij een “patsy” is om de ware toedracht van deze moord voorgoed in de doofpot te stoppen. De informatie over deze Koerd is nooit bekend gemaakt door Justitie. In de bewuste email vraagt Henk Mous expliciet om de informatie stil te houden. Zie bijlage mous2.jpg.

Daarin maakt Henk zich zorgen om de grote publiciteitswaarde van de Vaatstra zaak, waar niet iedereen even goed mee om kan gaan, zowel de burger als de media. Maar beste Henk, volgens mij hoef jij je niet zo’n zorgen te maken, jongen. Want als ik jou blootleg als de grootste beroepsleugenaar/doofpotartiest ooit binnen Justitie, dan is de publiciteitswaarde van de Vaatstra helemaal niet zo groot. Er is immers niemand van de media die je vraagt: Hoe zit dat, meneer Mous? Waarom heeft u ons nooit eerder verteld over deze ontsnapte Haval Ali? Waarom moeten we daar “juist en integer” mee omgaan? Waarom was er in 1999 wel een Interpol opsporingbevel naar Ali Hassan, maar niet naar deze Haval Ali? Was dat soms omdat er bij het publiek niets bekend was over deze Haval Ali? Had het OM toen al zoiets van “wat niet weet, wat niet deert”?

En ook als je stelt dat de juiste Ali Hassan in Turkije is gearresteerd en door steeds meer AZC personeelsleden wordt herkend (zie bijlage mous3.jpg en mous4.jpg) is er niemand die je vraagt: Welke personeelsleden zijn dat dan, Henk? Evenmin is er iemand die je vraagt: Als u zelf stelt dat Ali omging met Feik (zie wederom bijlage mous3.jpg en mous4.jpg), waarom heeft u Feik en zijn vrienden dan niet gevraagd of de juiste Ali is gearresteerd? Waarom moest Wim Dankbaar dat achteraf voor u doen?
Feik: “Ik verklaar dat de mij bekende Ali Hussein Hassan, die Marianne heeft gedood, niet de persoon was die door Justitie is gearresteerd in Istanbul in oktober 1999. Deze persoon ken ik niet en heb ik slechts gezien op TV. Ik heb hem nooit in levende lijve gezien.”

Rida: “Ik verklaar tevens dat de Ali Hassan die de politie in Turkije heeft opgepakt en die ook in het programma van SBS6 en Een Vandaag is geweest absoluut niet de Ali Hassan is die Feik bedoelde als zijnde de moordenaar van Marianne Vaatstra. Ik kan dat weten want ik kende Ali Hassan als gemeenschappelijke vriend heel goed en wist ook precies hoe hij er uit zag. Ik heb het dus over de Ali Hassan die in de nacht van de moord is verdwenen en door niemand ooit is teruggezien. Deze Ali Hassan was bewoner van het AZC, maar het was mij bekend dat hij ook een kamer in Leeuwarden huurde.”

Nee Henk, geen zorgen. Niemand (behalve ik) vraagt je: Heer Mous, wat heeft u ons voor sprookjes verteld? Wat is dit voor een volksverlakkerij? En voor wie doet u dat? Zolang je maar met vingerafdrukken en DNA matches schermt, gaat het er allemaal in als zoete koek. Wie kan dat tenslotte controleren? Zelfs je verhaal dat Marianne’s tampon moet zijn meegenomen door een roek, wordt geslikt. Ik ben de enige die het niet snapt en dit soort stellingen schaart in het rijtje dat Demmink sinds 1986 niet in Turkije is geweest. Je hebt voor publicatie gekozen omdat jullie willen “dat mensen weten dat ze op ons onderzoek kunnen vertrouwen”? (zie wederom bijlage mous3.jpg en mous4.jpg). Daar zeg je zowaar iets waars. We zouden erop moeten kunnen vertrouwen. Want als het OM gaat klooien met vingerafdrukken en DNA matches, dan kunnen we wel inpakken met onze rechtsstaat. Maar nogmaals, waar is de controle dat die vingerafdrukken en DNA van Jasper daadwerkerkelijk matchen in deze zaak? Anders dan jouw bewering dat we erop moeten kunnen vertrouwen?

In feite heeft het OM al bewezen om in deze zaak bereid te zijn met DNA te sjoemelen. Herinner je je het haartje in de aansteker nog, Henk? Dat haartje was ook van Jasper. Zelfde DNA als het sperma! Dat zou gebaseerd zijn op NFI onderzoek! Peter R. de Vries zei nog: Als we de eigenaar van de aansteker hebben, dan hebben we ook de dader!

Toen Jasper niet bleek te roken en de aansteker niet kende, is het haartje volledig doodgezwegen. Maar geen zorgen, Henk, de media zijn vluchtig en iedereen is het al vergeten. Zo’n DNA match en bekentenis doen wonderen! Je hoeft niet meer uit te leggen hoe een haartje van Jasper in die aansteker terecht kwam. Laat staan waarom er een Koerdische tekst op die aansteker stond. Over Koerden gesproken, Henk, wist je dat Feik tegenwoordig een Facebook account heeft?

Feik en Rida waren in 1999 onhandelbaar tuig, maar het zijn nu keurige beleefde hardwerkende jongens en vaders geworden. Feik heeft gestudeerd, is ZZP’er en heeft een mooie vrouw. Volledig geïntegreerd. Geert Wilders, zo kan het ook!

Kun jij Feik niet een beetje gerust stellen, Henk? Hij heeft Marianne tenslotte niet vermoord en niets anders gedaan dan op de dag van de moord de waarheid vertellen. Wat kan hij er aan doen dat de Nederlandse overheid die waarheid in de doofpot wilde stoppen? Als 15 jarig jochie uit een land dat van oorlog en corruptie aan elkaar hangt, kun je hem toch niet kwalijk nemen dat hij zijn vinger niet opstak toen de overheid van zijn gastland vond dat hij zijn mond moest houden over de ware toedracht van deze moord? Nee, dan wil je zelfs nog wel even 13 jarige Isabella met de dood bedreigen nadat zij informatie over de betrokkenheid van Feik en Ali aan de politie gaf. Daarmee help je toch je nieuwe thuisland, waar je een verblijfsvergunnning van wilt? Die heeft hij dan ook snel gekregen, zoals je weet. Waarom de aangifte van doodsbedreiging van Isabella nooit is vervolgd is mij nu ook wel duidelijk, Henk.

Maar Henk, voorlopig no worries over de publiciteitswaarde van de Vaatstra zaak. De media zijn je gunstig gezind….

Mvg

Wim

Beste mensen,

Wolfgang is zo schuldig en medeplichtig aan de moord op Marianne Vaatstra als het maar zijn kan! Hij heeft het lijk van Marianne in ZIJN auto in het weiland gedumpt, nadat zij verkracht en vermoord is in ZIJN caravan. Zijn auto, met bloedsporen van Marianne, heeft hij direct in zijn thuisland Duitsland laten vernietigen. Zijn caravan, eveneens vol van bloedsporen van Marianne, heeft hij in de nacht van  26 juni 1999 in de fik mogen steken. Alles onder het toeziend oog van Joris Demmink en Harm Brouwer! Deze twee heren wisten al op de dag van de moord dat Wolfgang een grote rol speelde in de moord op Marianne Vaatstra. Van 15 jarige Faek!  Die op dag 1 het hele verhaal heeft verteld.

Nu snapt u ook waarom ik niet vervolgd voor de “smaadaangifte” van Wolfgang. Anderhalf jaar geleden. Anderhalf jaar kan iedereen lezen waar ik Wolfgang van beschuldig in mijn boek.  Ik ben al eens veroordeeld voor smaad jegens twee heren, een vriend van moordenaar Ali Hassan en de vader van het toenmalige vriendje van Marianne.  Maar die hebben geen bezwaar durven maken tegen EXACT dezelfde informatie die ik over hen in mijn boek stel.

Als ik Wolfgang was, en het is niet waar wat ik over hem stel, dan zou ik ELKE dag bij het OM aan de lijn hangen: Wanneer pakken jullie GVD die Wim Dankbaar aan? Maar het OM doet niets. Het OM wacht liever tot Wolfgang de kraaienmars blaast. Het OM wil geen rechtszaak waarin ik Faek, Rida, Riad, Alexandra, etcetera als getuigen oproep.

Het zou zo makkelijk zijn. Ik zit nog steeds in mijn proeftijd van twee jaar sinds de vorige smaadveroordeling. Een tweede veroordeling wegens smaad jegens Wolfgang, doet mij voor vier weken achter de tralies belanden.

Waarom zet het OM niet door?  Welnu, ik zal het u vertellen: Een nieuwe rechtszaak rond Wim, daar kunnen de media niet om heen. Brouwer en Demmink kunnen geen publiciteit gebruiken over hun rol in de Vaatstra doofpot. En daarom gebeurt er niets.

Hoewel? Op 20 december geef ik om 2 uur een persconferentie en presentatie in hotel Van der Valk te Haarlem. Daar kunt u kennis nemen van de heren die ons trachten te behoeden voor misstanden en misdrijven. Maar niet heus! Joris Demmink, Henk Mous en Harm Brouwer zijn ook uitgenodigd. Maar zij komen niet, dat weet ik nu al. Daar zijn ze veel te hypocriet en laf voor.

Details volgen nog.

Wim

PS: U kunt de aangifte tegen Brouwer en Demmink blijven steunen:

Yvonne Hoekema
Akky van der Veer
Koen van Stigt Thans
Ed Middelkoop
Henk Kok
Robert van der Zon
Ayla van der Heide
Dirk Klinkert
Wouter Kok
Willem van Dijk
Rudy Algera
Ben Teeninga
Henk Breukink
Geert Bakker
Gabriëlle van der Linden
Jean Lambrecks
Els Schreurs
José Even
Gea van der Veen
Dory re-schuil
Hannie Wijnen
J.J. Vreeman
Hennie Waanders
Rudy Dankbaar
Henk van Putten
A.C. Meulenkamp
Gerrit Cnossen
Gepke de Leef
Patricia Harms-van Hal
Jacky Hagemann
Mike van den Bos
Ronald Beetz
Rop Dijkstra
Bertus Naagen
Jim Rol
Elly Bezemer (postuum)
Reindert Groot
Ellie Esser
Ramon van der Wal
Nelleke Bakker
Marijke Heijmans
Frans van den Dop
Ron Smedts
Freerk Heidinga
Ernst van Santen
Dennie Boshuizen
Ineke Folmer
Rutger Kriek
Jan Reijnen
Michel Homminga
Sandy Breedveld
Gerrit Veldman
Hans Ringenier
Anton Holleboom
Boudine Berkenbosch
Bert Maathuis
Johnny Ligtenberg
Wim Meter
Henk Duimstra
Trijnie Duimstra
Pieter de Groot
Renze Merkus
Klaske Ferwerda
Anna Jellema
Myra de Weerdt
Aad de Groot
Robert Schets
Annet Dekker
Nico van den Ham
Frides Lameris
Christine Boonstra
Henk Goslinga
Ronald Camphuijsen
Rob Arts
Raymond Jagtenberg
Marc Rooker
Rob Brockhus
Atie Loonstra
Patrick den Hollander
Pim Boswijk
Gerben Kockelkoren
Dieuwke Hartog
Edwin Boos
Anne Goorden
Annet Leijten
Silvia Videler
Janke van der Boon
Karin Verhoef
Rob Hendriks
Joop Oudhof
Hélène Versloot
Erwin Daems
Arie Goedhart
Dirk Aart Verkerk
Thea van der Bij
C.M. Freeze
Walther Schillemans
Erika Alkema
Carla Boon
D.P. Ivens
Jos van Altvorst
Peter van de Water
Carla ten Have
Nico Dassen
J. Ossewaarde
Pim van Kesteren
Marten Demmer
Leo Dorrestijn
Barbara de Graaf
Arie van Velsen

Winkels die het boek op voorraad hebben:

Aalten – Boekhandel Meneer Kees
Aalten – Boekhandel Messink & Prinsen
Aalten – Primera
Alblasserdam – Primera
Almelo – Primera Bornsestraat (Plus supermarkt)
Alkmaar – Boekhandel Feijn, De Laat 47
Alkmaar – Boekhandel Van der Meulen
Almelo – Boekhandel Almelo, Grotestraat 20
Almelo – Boekhandel Broekhuis
Almelo – Primera De Gors
Almelo – Readshop Van Roekel, Ootmarsumsestraat 274
Almere – Boekhandel Stumpel
Almere – Primera Almere Buiten
Alphen aan de Rijn – Boekhandel Haasbeek
Amersfoort – Primera Brundel
Amersfoort – Primera Peters
Amsterdam – Boekhandel Zwart op Wit
Amsterdam – Muziekhandel Valerius, Koninginneweg 145
Amsterdam – Primera Bezaanjachtplein
Amsterdam – Primera Pasteuning, Van Limburg Stirumplein 1
Amsterdam – Primera Roja, Karspeldreef 1313
Amsterdam – Primera Vlaskamp, Wisseloord 97
Andijk – Primera
Apeldoorn – Bruna, De Eglantier 422
Apeldoorn – Primera Biemolt Asselsestraat 261
Apeldoorn – Readshop Oranjerie
Appingedam – Primera
Arnhem – Eco Electronics
Arnhem – Boekhandel De Poort
Arnhem – Primera Arnhem Centrum
Arnhem – Primera Elderveld
Arnhem – Primera Presikhaaf
Arnhem – Primera Rijkerswoerd
Arnhem – Primera Postkantoor Van den Berg (A Van Lawick v Pabststraat 109)
Assen – Boekhandel Iwema
Assen – Primera Kloosterveste
Assendelft – Bruna
Barendrecht – Primera Carnisse Veste
Beekbergen – Boekhandel Beekbergen
Beek en Donk – van Helvoort Boek en Kantoor
Beek Ubbergen – Primera De Postkoets
Beilen – Primera
Bergen op Zoom – Primera Ernest
Bergum – Boekhandel Bergum
Berkel Enschot – Boekhandel Verrijt
Bilthoven – Primera De Kwinkelier
Blerick – Primera
Bladel – Primera Prins
Blokker – Primera Westerblokker
Bodegraven – Primera Raadhuisplein
Borger – Bruna, Grote Brink 3
Borne – Bruna,  Grotestraat 195
Bodegraven – Primera Vromade
Bolsward – Primera Bolsward
Breda – Cigo Moerwijk
Breda – Boekhandel Van Kemenade & Hollaers
Breda – Primera Heksenwiel
Breda – Primera Hoge Vucht
Breda – Readshop Valkeniersplein
Breukelen – Boek en Kantoor Marinus van Kralingen
Brummen – Primera Brummen
Bussum – Bruna, Veerplein 104
Capelle a/d IJssel – Primera De Terp
Castricum – Boekhandel Laan
Castricum – Primera Geesterduin
Culemborg – Primera Culemborg
Delft – Primera Bikolaan
Delft – Primera De Hoven Passage
Delft – Primera Dasstraat 12
Delfzijl – Primera Larooi
Delzijl Readshop, Poststraat 4,
Delfzijl – Tabaktief, Schoolstraat 6
De Koog – Primera Mets (Texel)
De Meern – Primera Veldhuizen
Den Bosch – Boekhandel Heinen
Den Bosch – Primera Helftheuvelpassage
Den Haag – boekhandel Douwes, Herengracht 60
Den Haag – Primera Bankastraat 3
Den Haag – Van Stockum Boekverkopers
Den Helder – Primera
Den Hoorn – Primera
Deurne – Primera
Deventer – Primera De Zandpoort
Deventer – Primera Keizerslanden
Doesburg – Boek en Buro
Dongen – Bruna Dongen, Hoge Ham 154
Drachten – Cigo, Eems 8
Drachten – Boekhandel van der Velde
Dronten – Voster Boek & Kantoor
Drunen – Bruna, Hugo de Grootstraat 20
Duiven – Primera Duiven
Ede – Boek en Buro
Ede – Primera Parkweg
Eemnes – Primera Eemnes
Eindhoven – Boekhandel Van Piere
Eindhoven – Bruna Postkantoor, Kruisstraat 165
Eindhoven – Primera De Hurk
Eindhoven – Primera Meerrijk
Elburg – Primera Elburg
Emmeloord – Boekhandel Marsman
Emmeloord – Primera Kuipers
Emmen – Boekhandel Plantage
Emmen – Primera Bargeres
Enschede – Boekhandel Broekhuis
Enschede – Primera Helmerhoek
Enschede – Primera Jan Haast
Enschede – Primera Roombeek
Geldermalsen – Bruna, Het Hooghuis 3
Goor – Bruna, Grotestraat 101
Goor – Primera De Bandijk
Gorinchem – Boekhandel De Mandarijn
Gorinchem – Boekhandel Ritmeester
Gorinchem – Boekhandel De Wingerd
Gorredijk – Boekhandel Planteyn
Gorredijk – Primera De Primeur
Gouda – Boekhandel Smit
Gouda – Primera Herman Kok
Gouda – Boekhandel Verkaaik
Grave – Primera Hart van Grave
Groningen – Bruna Overwinningsplein 71
Groningen – Cigo Van Lenneplaan
Groningen – Boekhandel Riemer
Groningen – Primera Paddepoel
Groningen – Boekhandel van der Velde
Haaksbergen – Boek en Buro
Haarlem – Boekhandel De Vries
Haarlem – Bruna, Generaal Cronjéstraat 67
Hardinxveld – Giessendam – Primera Boogaard
Harmelen – Primera Kwakkenbos
Heemstede – Boekhandel Blokker
Heenvliet – Primera Heenvliet
Heerde – Primera Heerde
Heerenberg – Primera
Heerhugowaard – Primera Evers
Heerlerheide – Primera Heerlerheide
Helmond – Primera Brandevoort
Hengelo – Boekhandel Broekhuis
Hengelo – Bruna, Markt 2
Hengelo (Gld) – Boexcellent
Hoogerheide – Primera
Hoogezand – Cigo Gorecht Oost
Hoogezand – Primera
Hoogland – Bruna, Kraailandhof 15
Hoogland – Primera Brundel
Hoorn – Boekhandel Stumpel
Huissen – Primera Huissen
Julianadorp – Primera
Kaatsheuvel – Bruna, Hoofdstraat 65
Katwijk – Primera Kroon
Katwijk – Primera Hoornesplein
Katwijk – Readshop
Krimpen a/d IJssel – Primera Crimpenhof
Leerdam – Primera
Leeuwarden – Boekhandel van der Velde
Leiden – Boekhandel de Kler
Leiden – Bruna Vijf Meiplein
Leiderdorp – Boekhandel de Kler
Leidschendam – Boekhandel de Kler
Leidschendam – Primera De Koning
Lekkerkerk – Readshop
Lelystad – Primera Lelycentre
Lelystad – Primera Riecker
Lemmer – Primera
Leusden – Boekhandel van der Vlist, winkelcentrum Hamershof
Lichtenvoorde – Primera
Lisse – Primera
Lochem – Bruna Bierstraat
Lochem – Boekhandel Lovink
Lochem – Primera Voskamp, Korte Hofstraat 7
Loosdrecht – Bruna Loosdrecht, Nootweg 49
Maassluis – Boekhandel Koningshoek
Maastricht – Boekhandel De Tribune
Maastricht – Boekhandel Dominicanen
Maastricht – Bruna, Roserije 329
Maastricht – Primera Keulen
Marum – Primera Marum
Meppel – Primera Kruijer
Middelburg – Boekhandel De Drukkerij
Muiden – Primera De Hoek
Mijdrecht – Boekhandel Mondria
Nieuwegein – Primera Galecop
Noordwijk – Boekhandel van der Meer
Noordwijk – Bruna Hoofdstraat 99
Noordwijk – Bruna Kerkstraat 37
Nieuwleusen – Readshop Jaap Hilbrink
Nieuw Vennep – Bruna, Handelplein 21
Nieuw Vennep – Bruna, Symfonie 37
Nijmegen – Boekhandel Dekker v.d Vegt
Nijmegen – Boekhandel Roelants (voorheen De Oude Mol)
Odijk – Primera
Oegstgeest – Boekhandel de Kler
Oegstgeest – Primera
Oegstgeest – Rijnlandse boekhandel
Oirschot – Boekhandel de Croon
Oosterhout – Primera Arendshof
Oost Souburg – Primara, Kanaalstraat 4
Oss – Boekhandel Derijks
Oosterwolde – Primera De Primeur
Overveen – Primera
Oudwoude – Café Restaurant De Iterij
Purmerend – Primera Winkelcentrum Eggert
Purmerend – Boekhandel Het Leesteken
Purmerend – De Nieuwste Tijd
Purmerend – Primera Weidevenne
Purmerend – Primera Wormerplein
Raalte – Bruna, Herenstraat 19
Reusel – Primera Prins
Rhenen – Bruna, Frederik van de Paltshof 32
Ridderkerk – Primera Vlietplein
Roden – Boekhandel Daan Nijman
Roelofarendsveen – Veenerick Boek en Kantoor
Roermond – Boekhandel Plantage
Rotterdam – Boekhandel Donner
Rotterdam – Primera Alexandrium
Rotterdam – Primera Boulevard Zuid
Rotterdam- Primera Lusthofstraat
Rotterdam – Primera Oosterflank
Rotterdam – Primera Oude Binnenweg
Rotterdam – Primera Overschie
Rijnsburg – Primera
Sassenheim – Boekhandel Wagner
Sassenheim – Primera
Sevenum – Primera
Sliedrecht – Primera Burgemeester Winklerplein
Sneek – Boekhandel van der Velde
Sneek – Cigo
Spakenburg – Bruna, De Ziel 53
Spijkenisse – Primera Akkerhof
Spijkenisse – Primera Stadshart
Stadskanaal – Bruna, Europaplein 4
Stadskanaal – Readshop, Oude Markt 1c
Surhuisterveen – Boekhandel Douma
Tilburg – Boekhandel Gianotten Mutsaers
Tilburg – Bruna Westermarkt 126
Tilburg – Primera De Blaak
Tilburg – Primera Goosen
Twello – Primera Oonk Blz
Uithuizen – Primera
Urk – Cigo
Utrecht – Boekhandel Broese
Utrecht – Bruna winkelcentrum Overvecht, Roelantdreef 254
Utrecht – Bruna, Verlengde Houtrakgracht 389
Utrecht – Primera Hoog Catharijne
Utrecht – Primera De Uithof
Utrecht – Primera De Gaard, Troosterhof
Veendam – Cigo
Veendam – Primera Hiemstra
Veldhoven – Primera De Bont
Velzerbroek – Bruna
Venlo – Bruna
Venray – Boekhandel  Van den Munckhof
Venray – Primera Cuypers
Vlissingen – Boekhandel De Drukkerij
Vlissingen – Bruna, Walstraat 101
Vlissingen- Primera, Lange Zelke 2
Voorschoten – Boekhandel de Kler
Waddinxveen -Primera
Wageningen – Boekhandel Kniphorst
Wageningen – Bruna
Wassenaar – Boekhandel de Kler
Weert – Bruna
Winschoten – Primera Kiewiet
Winterswijk – Boekhandel Kramer
Woerden – Primera Tournoysveld
Wijk aan Zee – Primera van de Watering
Wijchen – Lektuurhandel Robben
IJmuiden – Primera IJmuiden (Zeewijkplein)
IJmuiden – Primera Prince
Zandvoort – Bruna (Grote Krocht)
Zevenaar – Boek en Buro
Zoetermeer – Boekhandel Haasbeek
Zutphen – Boek en Buro
Zutphen – Primera, Korte Hofstraat 7
Zutphen – Readshop
Zwolle – Boekenhuis Zwolle
Zwolle – Primera Holtenbroek
Zwolle – Primera Max (Zwolle centrum)
Zwolle – Primera Stadshagen
Zwijndrecht – Boekhandel Hyperion

U kunt het boek ook bestellen onder meer op de bestelpagina.

 

 

 

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

13 reacties op Het is stil rond Wolfgang

 1. Wim Dankbaar zegt:

  Jan, je bent wel een beetje stil nu. Neem nu even op joh! 035-6923843 Dat ben jij toch?

  Bel mij anders even: 023-5268730. Ik hoef niet anoniem te zijn. Jij toch ook niet? Ben je echt bang voor me? Nee toch?

  Mijn emailadres is dank@xs4all.nl. Is jouw emailadres jan.libbenga@emerce.nl ?

  Antwoord dan even:

  From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Sent: vrijdag 20 november 2015 15:26
  To: ‘jan.libbenga@emerce.nl’
  Subject: Barracuda

  Hoi Jan,

  Zoals je waarschijnlijk weet, beweert Martin Vrijland dat jij de man achter het weblog Barracuda bent.

  Klopt dat of klopt dat niet?

  Mvg

  Wim Dankbaar

 2. Wim Dankbaar zegt:

  Jan Libbenga, Waarom zeg je niets over Wolfgang? Hij is een beetje ondergesneeuwd op Barracuda, toch? Dit terwijl hij volgens mij de spil in de Vaatstra zaak is. Zou je daar niet eens aandacht besteden? Je zou als een goed journalist ook even Wolfgang kunnen vragen. In het kader van hoor en wederhoor? Wie weet wil hij jou uitleggen waarom het OM niets met zijn aangifte van smaad tegen Wim doet?

  Mvg

  Wim

 3. Wim Dankbaar zegt:

  Treurig Barra, Je laat geen reactie meer toe, die aangeeft dat je Jan Libbenga bent . Wat is er dan aan de hand? We kunnen elkaar toch ook bestrijden als Jan Libbenga en Wim Dankbaar? What’s the problem?

  Wim

 4. Wim Dankbaar zegt:

  Toch gek dat Jan Libbenga GEEN van mijn bovenstaande reacties durft door te laten op zijn Barracuda weblog. Grappig dat niemand van Jan mag weten dat hij Barracuda is.

 5. Jo met de banjo zegt:

  Focus je totaal op de Ali-hartoperatie, sukkeltje Dankbaar. Daar ligt de ontknoping!

  • naamlost zegt:

   Ik snap niet goed dat je iemand een sukkel kan noemen als je zelf een sukkelige reactie geeft. Het zou best kunnen dat je gelijk hebt, maar onderbouw dan je bewering met argumenten. Nu lijkt het enkel en lege kreet om aandacht.🙂

 6. hansjohn zegt:

  @Jo met de banjo. Als jij weet waar de ontknoping ligt, kun je die toch zelf onder de aandacht brengen?

 7. geen01 zegt:

  Gewoon (sbs)filmpje goed bekijken, en oordeel zelf. Zijn verhaal roept veel vraagtekens af, die waarschijnlijk nooit beantwoord worden. Laat een arts maar aangeven of zijn verhaal spoort met de werkelijkheid. Kortom ; Heeft hij daadwerkelijk een hartoperatie ondergaan?

  • Wim Dankbaar zegt:

   Dat verhaal van de hartoperatie is later pas gekomen. Oorspronkelijk was het verhaal dat hij (zonder iets te zeggen of een bericht achter te laten aan vrienden of AZC personeel) terug maar Turkije was gegaan vanwege “heimwee”.

 8. geen01 zegt:

  Dan heb je daar de vastloper Wim! End of story?

 9. Extours zegt:

  Jo, met de banjo,

  Je scoort een punt. Met iets waar ik ook al heel lang over na denk, kortom mee bezig ben. Maar de toevoeging sukkeltje Dankbaar vind ik respectloos. Je had kunnen volstaan met Wim. Ja, ik ben het met je eens Jo, Wim zou zich niet moeten laten afleiden door mensen als Barracuda, Klomp, Mous, De Vries en Vuyk; zij weerleggen niets, maar profileren zich slechts met drogredenen.

  Verder met de zaak over Marianne is ook mijn credo.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s