Aangifte tegen Demmink en Brouwer in onderzoek Marianne Vaatstra

Hieronder volgt de tekst van de aangifte die ik ga doen. Een ieder die deze aangifte mede wil ondertekenen, moet mij zijn/haar naam en adres mailen naar dank@xs4all.nl. Alleen je naam komt op de website en de aangifte. Op verzoek geef ik de adresgegevens aan Justitie. Het gaat er even om dat we minstens honderd mensen hebben die de aangifte ondersteunen. Deze laffe leugenaars/verkrachters van onze rechtstaat moeten nodig geëxposeerd worden.

Elke Nederlander wordt door de politie gemaand om onverwijld aangifte te doen bij constatering dan wel ernstig vermoeden van strafbare feiten.

Hierbij doe ik aangifte tegen tegen Mr. Joris Demmink, Mr. Harm Nanne Brouwer, Mevrouw Nettie Groeneveld, Mr. Annette Bronsvoort, Mr. Henk Mous en oud burgemeester Piet Visser, wegens onder meer de volgende misdrijven:

– Misbruik van macht.

– Het onjuist informeren (voorliegen) van het Nederlandse publiek.

– Het assisteren van verkrachters, c.q. moordenaars om hun straf te ontlopen.

– Het manipuleren en vernietigen van bewijsmateriaal in een strafrechtelijk onderzoek.

– Samenzwering.

– Nalatigheid

– Het systematisch negeren en intimideren van getuigen.

– Belemmering van de rechtsgang.

Beschrijving van de feiten:

Ten tijde van de moord op Marianne Vaatstra  op  1 mei 1999, was Joris Demmink Directeur Generaal Vreemdelingenzaken van het ministerie van Justitie. In die functie was hij verantwoordelijk voor het asielzoekersbeleid en de baas over het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) waar ook het toenmalige AZC Kollumerland onder viel.

Harm Brouwer was Hoofdofficier van Justitie voor het parket Leeuwarden, zoals ook door minister Opstelten in antwoord op kamervragen van kamerlid Hero Brinkman is bevestigd. In die functie had Brouwer het gezag over het onderzoek van de politie  naar de moord op Marianne Vaatstra. Onder meer onder zijn gezag vielen de toenmalige persofficier Michiel Severein, burgemeester Piet Visser, de AZC directie, teamleider van het onderzoek Jan Verkaik en politiewoordvoerder Robert Rambonnet.

Op 1 mei 1999 is de destijds 15 jarige Irakese asielzoeker Fa’ek Mustafa aangehouden op het AZC Kollumerland en naar het politiebureau te Buitenpost gebracht, waar hij ruim 24 uur is vastgehouden en verhoord. Aanleiding hiervoor was een tip van Marianne’s vrienden en familie die direct na de vondst van Marianne’s lichaam hebben gemeld dat Marianne twee weken eerder met de dood was bedreigd door Fa’ek Mustafa  en diens onafscheidelijke vriend Ali Hassan.  Deze Ali Hassan was niet meer aanwezig op het AZC. In mijn bezit is een recente verklaring van Fa’ek dat hij op die bewuste zaterdag een zeer belastende verklaring over Ali Hassan heeft afgelegd tegenover de politie te Buitenpost.

Op zaterdag 1 (één) mei 1999 ben ik door de politie opgehaald en heb ik op het politiebureau te Buitenpost een  verklaring afgelegd inzake de moord op Marianne  Vaatstra. Ik wil niet prijsgeven hetgeen ik heb verklaard maar wens wel aan te geven dat ik in ruil voor het vertellen van het adres van mijn vriend Ali Hassan in Leeuwarden men mij verder met rust zou laten. Men wekte bij mij de indruk dat Ali aldaar gearresteerd zou worden. Vervolgens heb ik Ali nooit meer gezien.
Ik ben tegen mijn wil in getuige geweest van de moord op Marianne Vaatstra maar wens over de details niet te verklaren. Wel verklaar ik bij deze dat Ali Hussein Hassan Marianne heeft gedood in de caravan van Wolfgang Hebben, bewoner van het AZC Kollum op dat deel dat niet tot het AZC behoorde maar werd bewoond door vaste standplaatshouders uit de periode dat het AZC nog niet bestond.
Marianne kwam wel vaker in de caravan van Wolfgang Hebben. Zij is die bewuste nacht daarheen gebracht door Ludger Dill in diens auto, een donkergrijze Mercedes stationcar.
Ik verklaar dat ik weet wie een derde persoon heeft gebeld om Ali in de nacht van de moord naar Leeuwarden te brengen. Ik verklaar dat ik er met niemand over heb durven praten maar wel op zondagmiddag twee mei negentienhonderd negenennegentig in de namiddag met een vriend heb besproken wat er in de afgelopen nacht is gebeurd. De identiteit van die vriend heb ik gedeeld met de auteur(s) van het boek ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra.’
Ik verklaar dat de mij bekende Ali Hussein Hassan, die Marianne heeft gedood, niet de persoon was die door Justitie is gearresteerd in Istanbul in oktober 1999. Deze persoon ken ik niet en heb ik slechts gezien op TV. Ik heb hem nooit in levende lijve gezien.

De aanhouding van Fa’ek en zijn verhoor te Buitenpost op 1 en 2 mei 1999, is mij bevestigd door adjunct AZC directeur Louis Uijl.  Ik sluit een transcriptie van dit gesprek bij als produktie 1.  De relevante passage luidt als volgt.

Wim: Maar ik vind het wel een beetje raar, wat kan de reden daarvan geweest zijn dat hij dan overgeplaatst wordt? Zo’n jongen moet dan toch gelijk verhoord worden?

Louis Uijl: Ja, dat is die ook!

Wim: In Drachten dan?

Louis Uijl: Nee hoor, hij is gewoon in, volgens mij was dat in Buitenpost, is hij verhoord.

Wim: Op diezelfde maandag 3 mei 1999?

Louis Uijl: Nee, daarvoor! En hij heeft een paar dagen daar mogen verblijven.

De belastende verklaring van Fa’ek over Ali Hassan wordt ondersteund door een verklaring van zijn vriend en klasgenoot Rida Hashimi:

Op zondagmiddag 2 mei 1999, daags na de moord op Marianne Vaatstra, heeft mijn vriend en klasgenoot Feik Mustafa, die op zaterdag 1 mei 1999 voor de moord was opgepakt maar op zondagmiddag 2 mei weer was vrijgelaten mij nog diezelfde middag verteld dat hij ongewild en onbedoeld bij de moord op Marianne Vaatstra betrokken was geraakt en dat ‘iemand van hier’ de moord had gepleegd. Toen ik hem er naar vroeg, zei hij dat hij bedoelde iemand van het AZC en wel zijn beste vriend Ali Hassan. De persoon die Feik bedoelde was ook mij bekend omdat wij over en weer vrienden waren. Feik heeft mij verder verteld dat Marianne Vaatstra met de auto vanuit Kollum is meegenomen. Ik verklaar tevens dat de Ali Hassan die de politie in Turkije heeft opgepakt en die ook in het programma van SBS6 en Een Vandaag is geweest absoluut niet de Ali Hassan is die Feik bedoelde als zijnde de moordenaar van Marianne Vaatstra. Ik kan dat weten want ik kende Ali Hassan als gemeenschappelijke vriend heel goed en wist ook precies hoe hij er uit zag. Ik heb het dus over de Ali Hassan die in de nacht van de moord is verdwenen en door niemand ooit is teruggezien. Deze Ali Hassan was bewoner van het AZC, maar het was mij bekend dat hij ook een kamer in Leeuwarden huurde.”

Een derde verklaring van Riad ondersteunt de verklaring van Fa’ek en Rida over de gang van zaken in de nacht van de moord:

Van vrijdag op zaterdag 30 april en 1 mei 1999 was ik bij een vriend op bezoek op het AZC te Kollum. Rond 02.30 uur werd mijn vriend gebeld door iemand die wist dat ik bij hem op bezoek was en dat ik nog die nacht terug zou gaan naar Leeuwarden. Eerst werd er gebeld of ik nog aanwezig was en enkele minuten later met het verzoek of ik iemand een lift kon geven naar Leeuwarden. Ik heb daar positief op geantwoord en mij werd gevraagd om via de Lauwersmeerweg langs de Badweg in Kollum te rijden en vervolgens in de richting van Veenklooster. Zo reed ik ook altijd van het AZC terug naar huis. Onderweg zou de lifter zoals ik hierboven bedoel zich wel laten zien zo werd ij gezegd. Ik heb dat vervolgens gedaan en de betreffende persoon meegenomen. Ik kende de man die ik meenam als een bewoner van het AZC en had hem vaker gezien in het bijzijn van andere vrienden van mijn vriend. Ik schrok heel erg toen ik zag dat hij behoorlijk onder het bloed zat en erg overstuur was. Ik schrok nog meer toen hij mij vertelde dat hij iemand vermoord had. Het was en zeer onsamenhangend verhaal maar het werd mij wel duidelijk dat het om een meisje ging. Ik heb hem afgezet in Leeuwarden aan de Kleine Kerkstraat in Leeuwarden. Hij heeft me onderweg wel verteld dat hij Ali heette. Pas enkele dagen later drong het allemaal tot mij door waar  zijn verhaal mee te maken had. Ik durfde daarmee niet naar de politie omdat ik bang was dat men ook mij zou verdenken. Ook toen ik later werd verzocht om me te melden op het politiebureau heb ik niet gezegd wat er gebeurd was uit angst dat ik er problemen mee zou krijgen. De politie confronteerde mij met een verklaring van mijn vrouw maar ik heb dat toen ontkend. Omdat ik bang was voor sporen heb ik mijn kleren nog diezelfde nacht uitgedaan en bij een vriend op het AZC in Burgum andere kleren aangetrokken. Die kleren zijn, zo heb ik begrepen, later teruggevonden maar gelukkig wezen deze niet naar mij. Ik betreur het dat ik dit niet allemaal eerder hebt verteld maar ik was bang dat ik gearresteerd zou worden

Het betreft hier drie onafhankelijke verklaringen.

 • Feik, Rida en Riad hebben elkaar na de moord niet meer gezien.
 • Verklaringen zijn identiek, aanvullend en aansluitend.
 • Alle drie zijn met rust gelaten door Justitie en/of uitgesloten van betrokkenheid.

Getuigen die voorts gehoord kunnen worden voor onder meer de bevestiging dat Ali Hassan een kamer in Leeuwarden huurde, zijn de eigenaar/huisbaas van het pand Jacob Visser, toenmalige huurder Sietse den Iseger en toenmalige huurster Rosalyn van Zessen. Deze laatste verklaart onder meer als volgt tegenover Justitie en de Telegraaf (produktie 2) :

„Met Ali hadden Sietse en ik slecht contact: hij was stil, teruggetrokken en sprak gebrekkig Nederlands. Hij straalde iets engs uit, en dat werd bewezen op die ochtend van 1 mei 1999, tussen 08.30 en 09.00 uur”, verklaart de nieuwe getuige.

“Ik liep die ochtend de trap af naar beneden om naar mijn stageplaats te gaan. Ik woonde op de bovenste verdieping, Ali op de middenverdieping. Zijn deur stond open. En dat was vreemd, want bij wijze van spreken deed hij zijn deur nog op slot als hij naar het gezamenlijke toilet moest. Ik vreesde dat er iets mis was. Daarom liep ik zijn kamer binnen. Na amper een minuut stormde hij overstuur zijn kamer binnen. Ik keerde mij om en schrok me wezenloos: hij droeg een wit T-shirt en een blauwe broek, onder het bloed, vooral bij zijn buik. Hij legde een bebloed mes – met een zwart handvat – neer op een laag, glazen tafeltje aan de rechterkant van zijn kamer.”
Haar verklaring vervolgt: „Volgens mij besefte hij niet eens dat ik er stond. Hij was zo in zichzelf gekeerd dat hij gewoon langs me heen liep en neerplofte op de bank. Toen zei hij, in gebrekkig Nederlands, dat ze haar strot dieper hadden moeten doorsnijden. Twee, drie keer vroeg ik wie hij daarmee bedoelde. Waarop hij verward antwoordde: Marianne Vaatstra. Hij sprak haar naam goed, duidelijk verstaanbaar uit. Het eerste wat ik dacht was: ’Die is echt flink gestoord’. Ik stormde zijn kamer uit en ging naar mijn werk.”

Het behoeft geen betoog dat deze verklaring nauwkeurig aansluit op de verklaring van Riad.

Na de aanhouding van Fa’ek en zijn belastende verklaring is besloten om Fa’ek op de eerste werkdag, maandag 3 mei 1999, over te plaatsen naar een ander AZC, het AMOG centrum Musselkanaal. Getuigen hiervoor zijn onder meer de toenmalige sportleraar van het AZC, Age Bruining, en beveiliger Ronnie Pander.

Getuige Isabella heeft op de ochtend van 3 mei 1999 op het AZC gehoord dat Fa’ek en Ali betrokken waren bij de moord op Marianne Vaatstra. Zij heeft deze informatie terstond aan de politie doorgegeven. Nog dezelfde dag werd zij gebeld door Fa’ek met de boodschap: Als jij niet stopt met praten, word jij ook vermoord!  Van deze telefonische doodsbedreiging deed zij de volgende dag samen met haar vader aangifte. Deze aangifte is nooit vervolgd. Hetgeen alleen maar verklaard kan worden uit het feit dat de aanhouding en verklaring van Fa’ek verborgen moest blijven. Een meer schunnige behandeling van een getuige voor de ware toedracht bestaat niet. Men mag zich ook afvragen hoe en van wie Fa’ek zo snel wist dat Isabella bij de politie was geweest met informatie over hem.

Fragment uit het proces verbaal van Age Bruining:  Ik herinner mij nog goed dat Feik nooit een wedstrijd miste, behalve op zaterdag, 1 mei 1999. Ik begreep wel dat Feik weg moest uit Kollum, want het AZC ‘stond in brand’. Ik heb gezien dat Feik uitgeleide werd gedaan door Nettie Groeneveld, de directeur van het AZC en haar plaatsvervanger. In een krantenartikel loochende zij dit later. Dit stoorde mij omdat ik het zelf had gezien.

Verklaring van Ronnie Pander: In het jaar 1999 was ik in dienst van het COA als beveiliger van het AZC Kollumerland. In die hoedanigheid kende ik vrijwel alle bewoners van het AZC Kollummerland. Zo ook Ali Hassan en Feik Mustafa. Na de moord op Marianne Vaatstra heb ik Ali Hassan niet meer op het AZC Kollumerland gezien. Op maandag 3 mei 1999 was ik samen met een agogisch medewerker en directeur Louis Uijl aanwezig bij de uitzetting van Feik Mustafa. Wij hebben Feik Mustafa op een taxi gezet. Later kwam directrice Nettie Groeneveld er ook bij. Mijn collega vroeg nog aan de heer Uijl: Waarom moet Feik weg? De heer Uijl antwoordde: Hij is zijn leven hier niet meer zeker. Ik vroeg daarop: Waar gaat hij heen? De heer Uijl antwoordde: Hij gaat naar Musselkanaal.

AZC directeur Louis Uijl in een gesprek met Wim Dankbaar (produktie 1):

Wim: Oké, oh, dat was mij allemaal nog onbekend, dus ja dat weet ik niet, maar ja, kunt u dan ook zeggen of u kunt  bevestigen dat u bij de uitzetting van Feik Mustafa aanwezig bent geweest?

Louis Uijl: Maar dat was een andere zaak, hè?

Wim: Op 3 mei 1999?

Louis Uijl: Ja ja, dat klopt.

Tot de overplaasting van Fa’ek is besloten en opdracht gegeven door Harm Brouwer en Joris Demmink. Beiden hadden gezamelijk het gezag over het AZC, burgemeester en politie. Dit wordt ook tot tweemaal toe bevestigd door AZC directeur Louis Uijl (produktie 1):

 Wim: En waarom moest Feik dan zo snel weg? In verband met welke zaak?

Louis Uijl: Nou, wij waren volop bezig met Marianne Vaatstra, met politie en met het hele centrum en met de directie en op dat moment diende zich dit aan waarbij dus die verkrachting dan wel aanranding aangegeven werd door, ik weet niet meer of zij Stephanie heette, maar in ieder geval is er dus bij de zoon van Mustafa ook DNA afgenomen en op dat moment is er besloten – met goed weten in de Driehoek – dat er dus een overplaatsing naar een ander centrum zou plaatsvinden.

Wim: Maar ik vind het een beetje vreemd klinken, eerlijk gezegd, het was bekend dat deze man verdacht werd van de verkrachtingszaak van een jong meisje, maar dan wordt hij direct overgeplaatst naar een ander AZC?

Louis Uijl: Nee, nee, dit was in volledig overleg met burgemeester en met politie , dus ik zeg al in de driehoek…

De driehoek bestaat uit de burgemeester, korpschef en Hoofdofficier van Justitie. Gezien de hierarchie en gezagsverhoudingen kan het niet anders dat deze overplaatsing heimelijk is bevolen door Harm Brouwer en Joris Demmink.

Vervolgens hebben zij het justitiële apparaat aangestuurd om deze gang van zaken te verzwijgen en te ontkennen. Enkele voorbeelden van berichten in de weken na de moord:

Onder leiding en eindverantwoordelijkheid van Harm Brouwer en Joris Demmink is dus doelbewust gekozen om het publiek te misleiden. Er werd ontkend dat er een asielzoeker was aangehouden , in schril contrast met de waarheid dat Fa ‘ek reeds op de dag van de moord was aangehouden en een verklaring had afgelegd. Er werd tevens gesteld dat er geen enkele aanleiding was om verdachten in het AZC te zoeken, nadat Fa ‘ek en Ali dus door Justitie zelf buiten beeld waren gebracht.

AZC directrice Nettie Groeneveld heeft publiekelijk en via de media altijd ontkend dat er in de weken na de moord een asielzoeker is overgeplaatst. Dit terwijl zij zelf aanwezig was bij de uitgeleide van Fa’ek Mustafa. Mevrouw Groeneveld heeft zich daarmee ook schuldig gemaakt aan misleiding van het Nederlandse publiek, sabotage van een strafrechtelijk onderzoek en belemmering van de rechtsgang.

Op zaterdag 1 mei 1999 is Ali Hassan, wederom in opdracht van Harm Brouwer en Joris Demmink, aangehouden op zijn huurkamer aan de Kleine Kerkstraat te Leeuwarden. Deze aanhouding door de Friese politie kan slechts in opdracht van de Hoofdofficier Harm Brouwer zijn geschied. Niet om hem te verhoren en te berechten, maar om hem heimelijk dezelfde dag naar het toenmalige grenshospitium Amsterdam te brengen, een uitzetcentrum van het COA dat onder gezag van Joris Demmink viel. Van daaruit is Ali Hassan nog datzelfde weekend heimelijk naar Noorwegen uitgezet.

De bron hiervoor is Alexandra Schaapherder, destijds bewaakster bij het grenshospitium. In een opgenomen gesprek (produktie 3) verklaart zij onder meer als volgt:

Afwijkende omstandigheden:

– Ali had geen bagage en papieren bij zich. Hij stelde zich voor als Ali.

– Hij werd door twee agenten in een bus gebracht, normaal gebeurt dit door de Marechaussee.

– Ali kwam uit een ‘open kamp’ uit Friesland.

– Het was na sluitingstijd half 10 ‘s avonds, de administratie was al naar huis. Er is geen intake gemaakt van zijn binnenkomst.

– Ali werkte mee aan zijn uitzetting, vocht deze niet aan.

– Hij was binnen 2 dagen uitgezet.

– Alexandra herkent Ali van de opsporingsfoto.

Dat Ali Hassan naar Noorwegen is uitgezet blijkt uit verklaringen van ex-gedetineerde Gerrit Veldman en Rode Kruis medewerker Anton Holleboom:

Inmiddels zijn de volgende elementen uit hun  verhaal glashelder geworden:

 • Er zit bij Gerrit Veldman in de gevangenis te Kristiansand een korte gedrongen Irakees van ongeveer 26 jaar, precies volgens het opsporingssignalement van Justitie.
 • De man spreekt nauwelijks Nederlands en gebrekkig Engels, precies zoals andere getuigen die Ali uit Kollum kenden, ook zeggen.
 • De man is een asielzoeker.
 • Hij heeft in Nederland gewoond, blijkens zijn adressenboekje in de omgeving van Kollum.
 • Zijn voornaam is Ali.
 • Hij is blijkens zijn papieren rond 5 mei 1999 naar Noorwegen gekomen.
 • Hij wordt schuchter en ontwijkend wanneer hij beseft dat Veldman en Holleboom Nederlanders zijn en lastige vragen beginnen te stellen. Veldman en zijn Rode Kruis consultant Anton Holleboom herkennen Ali van de opsporingsfoto. Met honderd procent zekerheid.

Met de tips van Veldman en Holleboom die via de Telegraaf bij het OM werden aangeleverd, is niets gedaan. Er werd door het OM binnen enkele dagen naar de Telegraaf gesteld dat deze man reeds uitgesloten was middels DNA. Dit is, zeker in het buitenland, onmogelijk binnen zo’n korte tijd en kon uitsluitend beweerd worden vanuit de wetenschap dat dit de juiste man was die zogenaamd werd “gezocht”. De bewering is tevens in flagrante tegenstrijd met de publiciteit de dato  5 maart 2010 van persofficier Henk Mous:

http://www.volkskrant.nl/binnenland/getuige-in-zaak-vaatstra-vergist-zich~a996552/

“We hebben het verhaal over Ali de celgenoot alsnog onderzocht’, zegt Mous. ‘Deze week zijn we erachter gekomen dat die man helemaal geen Ali heet. Daarnaast zat de zogenaamde Ali op het moment van de moord vast.”

Er was immers helemaal geen noodzaak om deze man in 1999 uit te sluiten middels DNA, als de man geen Ali heette. De beweringen dat de man in 1999 is uitgesloten op DNA, dat de man geen Ali heette, dat de kwestie alsnog is onderzocht, dat de man ten tijde van de moord vast zat, zijn allemaal klinkklare leugens in opdracht van zijn superieuren Joris Demmink en Harm Brouwer. Verder is het verhaal van Henk Mous intelligentiebeledigend. Er wordt niet ontkend dat Rosalyn van Zessen een bebloede Ali tegenkwam die murmelde dat de strot van Marianne Vaatstra dieper doorgesneden had moeten worden, er wordt slechts gesteld dat Van Zessen zich in de datum heeft vergist. Bovendien maakt Mous van Marianne Vaatstra’s strot “iemand’s strot”. En volgens Mous woonden er wel vijf Ali’s in de straat. Maar ook in het pand waar Van Zessen een kamer huurde? Van Henk Mous moeten we dus geloven dat dit voorval wel heeft plaats gevonden, alleen niet op de datum van 1 mei 1999. Hoe groot is dan de kans dat Henk Mous de waarheid vertelt? En in wiens opdracht doet hij dat? Graag lever ik als bewijsstuk een huurkwitantie aan Rosalyn van Zessen gedateerd april 1999, getekend door huisbaas Jacob Visser. Waarmee ook de bewering dat zij zich in de datum heeft vergist, is bewezen als een leugen.

Hiermede kan aangetoond worden dat Demmink en Brouwer de werkelijke moordenaar van Marianne Vaatstra een stiekeme vrijgeleide hebben gegeven.  Andere getuigen die de uitzetting van Ali Hassan kunnen bevestigen zijn de toenmalige bewaker Eric Perotti en de directrice Josta van der Kooye (nu directrice bij de koepelgevangenis Haarlem).

Hoewel Harm Brouwer en Joris Demmink reeds op de dag van de moord beschikten over een verklaring van Fa’ek dat Marianne in de caravan van Wolfgang Hebben is vermoord, is er niets ondernomen om deze caravan als plaats delict af te schermen en aan onderzoek te onderwerpen. Brouwer en Demmink hebben zich hiermee minimaal schuldig gemaakt aan ernstige nalatigheid. De (inmiddels onbewoonde) caravan van Wolfgang Hebben brandde in de nacht van 26 juni 1999 tot de grond toe af. Volgens de politie was kortsluiting de oorzaak, een bijna onmogelijk feit in een onbewoonde caravan waar de elektriciteit niet gebruikt werd. Hiermee was in elk geval alle bewijsmateriaal  als plaats delict vernietigd. Wolfgang zelf werd uitgesloten van betrokkenheid bij de moord middels DNA, via de belachelijke redenering dat als het je sperma niet is, je ook niets weet over de moord.  Dit terwijl men vanaf de eerste dag een verklaring had dat Marianne in het bijzijn van Wolfgang in zijn caravan was vermoord.  Ook de auto van Wolfgang heeft hij direct na de moord in Duitsland laten vernietigen. Dit terwijl de politie moet hebben geweten dat Marianne niet is vermoord in het weiland waar ze gevonden werd. Los van de verklaring van Fa’ek, had elke rechercheur dit direct kunnen constateren aan de hand van de afwezigheid van bloed op de vindplaats, terwijl sectie had uitgewezen dat ze bijna 3 liter bloed had verloren. Iets wat zelfs wordt bevestigd door officier van Justitie Henk Mous in zijn requisitoir tegen Jasper Steringa.

De badmeester Andries Visser van het nabijgelegen openluchtzwembad tussen het AZC en de vindplaats van Marianne, vond op de ochtend van de moord een zwaar bebloed trainingsjack in de bosjes van zijn zwembad. Ali Hassan droeg vrijwel continu een trainingspak volgens alle getuigen die hem kenden. Het trainingsjack is door Visser naar de politie gebracht. Het is verdwenen.  Nadat Visser een aantal malen had geïnformeerd over de status van dit bewijsstuk kreeg hij bezoek van de burgemeester en een officier van Justitie. Hij moest ophouden met vragen over het trainingsjack als hij zijn baan wilde behouden. Verzwijging en vernietiging van een belangrijker bewijsstuk, is nauwelijks denkbaar in een onderzoek waarvan Harm Brouwer de eindverantwoordelijke was. Tevens blijkt hieruit dat het OM en burgemeester Piet Visser zich onder leiding van Demmink en Brouwer schuldig hebben gemaakt aan intimidatie van een getuige.

In oktober 1999 werd een Ali Hassan in Turkije gearresteerd. Deze man werd uitgesloten op DNA. Hiervan werd door Justitie gesteld dat het dezelfde Ali Hassan was die in het AZC Kollum had gewoond, de vriend van Fa’ek die sinds de moord was verdwenen. Dit is aantoonbaar onwaar. Niemand van de getuigen die Ali Hassan kenden uit het AZC, herkent de gearresteerde  man als de Ali Hassan die zij kenden. Bovendien was deze man 25 tot 30 cm langer dan de hen bekende Ali Hassan. Als niemand deze man herkent, dan is het in feite bewezen dat het niet de gezochte Ali Hassan was. Ook Fa’ek en Rida stellen dit (zie hun bovengenoemde verklaringen).  Andere mensen die hetzelfde verklaren zijn onder meer: Isabella Wagenaar, Ronnie Pander, Bertus Veenstra, Stephanie van Reemst, Nienke Hoekstra, Sikko Pander, Jacob Hoeksma, Age Bruining, Rosalin van Zessen, Aranka Farkas, Gerrit Alma, Aafke Kloosterman.

Het heeft er dus alle schijn van dat Joris Demmink en Harm Brouwer ook toen reeds  doelbewust het publiek hebben misleid door een verkeerde man te laten arresteren, om zo de juiste Ali Hassan uit te sluiten die zij zelf hebben afgevoerd via het grenshospitium.

Onder druk van de publieke opinie, onder meer door uitzendingen van EénVandaag en publicaties van ondergetekende, werd in 2011 door het OM het zogenaamde rapport “Onderzoek Ali H” uitgebracht. Dit rapport concludeert dat er geen aanwijzingen zijn gevonden dat de verkeerde Ali Hassan in oktober 1999 is gearresteerd.  Geen van de bovengenoemde getuigen die Ali Hassan kenden,  werd echter benaderd om deze conclusie te staven dan wel te loochenstraffen.  Het rapport is niets meer dan een verzameling doorzichtige leugens. Ook dit rapport werd onder auspiciën van Joris Demmink en Harm Brouwer samengesteld. Zij waren immers in 2011 opgeklommen tot respectievelijk de hoogste mannen van Justitie en het Openbaar Ministerie.

Voor een leesbare uitvergroting van dit artikel klik hier.

Voordat dit “onderzoek” werd afgerond hebben ik en de moeder van Marianne Vaatstra de verantwoordelijke hoofdofficier Mr. Annette Bronsvoort veelvuldig op de hoogte gesteld van een vriend van Ali Hassan die nu in Groningen woont. Deze vriend van Ali Hassan kon (en kan) ook de vraag beantwoorden of de juiste Ali Hassan in Turkije is gearresteerd. Volgens eerder genoemde getuige Isabella heeft zij deze vriend in februari 2009 in het gezelschap van Ali Hassan gesignaleerd. Deze informatie heeft zij aan Bauke Vaatstra gegeven, die het aan het OM heeft doorgespeeld. Het resultaat was dat de vriend Isabella belde op Koninginnedag 2009 om een afspraakje voor te stellen na middernacht, het tijdstip waarop Marianne exact 10 jaar eerder werd vermoord. Isabella heeft dit als een ernstige bedreiging ervaren. Ook deze informatie heb ik aan mevrouw Bronsvoort gegeven. Als de getuigenis van Isabella betrouwbaar is, dan is deze vriend zelfs bekend met de huidige verblijfplaats van Ali Hassan. Mevrouw Bronsvoort heeft echter niets gedaan met alle informatie en de vriend is ook niet benaderd voor het “Onderzoek Ali H.”. Evident noodzakelijke onderzoekshandelingen zijn opzettelijk niet gedaan. Ook mevrouw Bronsvoort heeft zich hiermee schuldig gemaakt aan ernstige nalatigheid, plichtsverzuim en belemmering van de rechtsgang. Het vervolg is zo mogelijk nog meer bizar en symptomatisch voor hoe getuigen en klokkenluiders in deze zaak zijn behandeld. De vriend deed aangifte van smaad tegen mij, waarin hij nota bene erkent Ali Hassan te kennen uit zijn AZC tijd, welke aangifte pas na twee jaar en na de veroordeling van Jasper Steringa werd vervolgd. Tijdens de rechtszaak werden mij alle getuigen die ik wilde oproepen ontzegd en ik werd veroordeeld op de volledig valse grond dat ik verzuimd had mijn bevindingen met Justitie te delen. Dit terwijl de rechtbank in het bezit was gesteld van al mijn correspondentie met hoofdofficier Bronsvoort.

Voorts verdienen de volgende omstandigheden nog vermelding. Ik heb in juni 2015 een boek uitgebracht onder de naam Het Vaatstra Complot, waarin ik onder meer de genoemde beschuldigingen van strafbare feiten  door de heren Demmink en Brouwer uit. Beiden heb ik op de hoogte gebracht van de inhoud van het boek. De heer Demmink staat afgebeeld op de voorkant met de tekst “Hoofd Doofpot”.  Beiden hebben niet gereageerd op de loodzware aantijgingen in het boek. De heer Brouwer en het OM hebben zelfs laten weten niet te willen reageren op het boek, dat door de lezers unaniem wordt geroemd. Daarmee is weliswaar de waarheid nog niet bewezen, maar onder het spreekwoord “Wie zwijgt, stemt toe” is het minst genomen een indicatie dat de heren Brouwer en Demmink zich niet durven te verantwoorden. Dit is des te opmerkelijker omdat met name de heer Brouwer zich als baas van het OM sterk maakte voor open verantwoording en transparantie:

Om mij tot mijn éigen organisatie te beperken, waarom hecht het huidige OM zo aan openbaarheid?

Uiteraard gelden ook voor ons de gewone eisen van openheid als voor ieder ander overheidsorgaan in een democratische staat. De volksvertegenwoordiging moet immers zicht hebben op de wijze, waarop overheidsorganen zich van hun publieke taak kwijten.

De noodzaak voor het OM om openheid te betrachten, gaat echter veel verder. Uitgerekend wij, die het gedrag van anderen beoordelen en kwalificeren en daar zo nodig een straf voor eisen, dienen door middel van openbaarheid verantwoording af te leggen, althans ons toetsbaar op te stellen voor de buitenwereld. Het gaat daarbij niet alleen om de uiteindelijke uitkomst van een strafzaak, maar ook om de vraag of de regels aan de hand waarvan de zaak is onderzocht, keurig zijn toegepast. Willekeur is zéker zo funest voor het vertrouwen in de strafrechtspleging als het gevoel, dat een beslissing onjuist is.

Vergeet in dit verband ook niet, dat het openbaar ministerie monopolist is op het gebied van vervolging. Wij zijn de enige instantie, die iemand voor de strafrechter kan brengen. Dergelijke macht schept verplichtingen binnen een samenleving. Het is aan het OM om zichtbaar te maken, waarom het in dit verband de keuzen heeft gemaakt, díe het heeft gemaakt. Dat geldt net zo goed voor een beslissing om wél te vervolgen, als om níet te vervolgen. Het OM moet zichtbaar maken op welke wijze het invulling geeft aan het algemeen belang. Als het OM geen openheid van zaken zou geven, laadt het in ieder geval de verdenking van willekeur op zich.

En ten slotte: wij moeten met ons handhavende optreden potentiële wetsovertreders ervan weerhouden om in de fout te gaan. Gelet op het brede scala aan normen, die wij hebben te handhaven, behoort heel Nederland tot onze doelgroep. Dat betekent, dat onze boodschap bij een publiek van zestien miljoen mensen terecht moet komen. Dat kunnen wij niet zonder de media, hetgeen nog een reden te meer is, waarom het OM transparantie aan de dag moet leggen.

Openbaarheid is voor ons geen keuze, maar een essentiële bestaansvoorwaarde. Wij kunnen onze taak alleen dan uitoefenen, wanneer wij naar buiten gericht zijn.

Het is aan het OM om zichtbaar te maken, waarom het in dit verband de keuzen heeft gemaakt, díe het heeft gemaakt. Dat geldt net zo goed voor een beslissing om wél te vervolgen, als om níet te vervolgen.Het OM moet zichtbaar maken op welke wijze het invulling geeft aan het algemeen belang. Als het OM geen openheid van zaken zou geven, laadt het in ieder geval de verdenking van willekeur op zich.

Overigens geldt ook hierbij een volstrekte openheid als wij een fout zouden maken. Niet hopen of gokken, dat het zal overwaaien, beste collega’s, maar actieve openheid en verantwoording.

Bron:  https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/@60548/zwijgen-zilver/

Ik verzoek de bevoegde instanties in het algemeen maatschappelijke belang zo spoedig mogelijk een strafrechtelijk onderzoek te starten naar de zeer ernstige strafbare feiten  waaraan de heren Demmink en Brouwer alsmede de overig genoemde ambtenaren, zich hebben schuldig gemaakt. Om deze aangifte nader toe te lichten of er vragen over te beantwoorden, ben ik steeds tot uw dienst.

Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar, mede namens:

Yvonne Hoekema
Akky van der Veer
Koen van Stigt Thans
Ed Middelkoop
Henk Kok
Robert van der Zon
Ayla van der Heide
Dirk Klinkert
Wouter Kok
Willem van Dijk
Rudy Algera
Ben Teeninga
Henk Breukink
Geert Bakker
Gabriëlle van der Linden
Jean Lambrecks
Els Schreurs
José Even
Gea van der Veen
Dory re-schuil
Hannie Wijnen
J.J. Vreeman
Hennie Waanders
Rudy Dankbaar
Henk van Putten
A.C. Meulenkamp
Gerrit Cnossen
Gepke de Leef
Patricia Harms-van Hal
Jacky Hagemann
Mike van den Bos
Ronald Beetz
Rop Dijkstra
Bertus Naagen
Jim Rol
Elly Bezemer (postuum)
Reindert Groot
Ellie Esser
Ramon van der Wal
Nelleke Bakker
Marijke Heijmans
Frans van den Dop
Ron Smedts
Freerk Heidinga
Ernst van Santen
Dennie Boshuizen
Ineke Folmer
Rutger Kriek
Jan Reijnen
Michel Homminga
Sandy Breedveld
Gerrit Veldman
Hans Ringenier
Anton Holleboom
Boudine Berkenbosch
Bert Maathuis
Johnny Ligtenberg
Wim Meter
Henk Duimstra
Trijnie Duimstra
Pieter de Groot
Renze Merkus
Klaske Ferwerda
Anna Jellema
Myra de Weerdt
Aad de Groot
Robert Schets
Annet Dekker
Nico van den Ham
Frides Lameris
Christine Boonstra
Henk Goslinga
Ronald Camphuijsen
Rob Arts
Raymond Jagtenberg
Marc Rooker
Rob Brockhus
Atie Loonstra
Patrick den Hollander
Pim Boswijk
Gerben Kockelkoren
Dieuwke Hartog
Edwin Boos
Anne Goorden
Annet Leijten
Silvia Videler
Janke van der Boon
Karin Verhoef
Rob Hendriks
Joop Oudhof
Hélène Versloot
Erwin Daems
Arie Goedhart
Dirk Aart Verkerk
Thea van der Bij
C.M. Freeze
Walther Schillemans
Erika Alkema
Carla Boon
D.P. Ivens
Jos van Altvorst
Peter van de Water
Carla ten Have
Frank Delo
ing S.K.A. Brown
Marten Demmer
Marc Vredeveldt
Anette Vredeveldt
Arie van Velsen
Betsy Brummelhuis
Luite Welles
Alidus Japenga

Winkels die het boek op voorraad hebben:

Aalten – Boekhandel Meneer Kees
Aalten – Boekhandel Messink & Prinsen
Aalten – Primera
Alblasserdam – Primera
Almelo – Primera Bornsestraat (Plus supermarkt)
Alkmaar – Boekhandel Feijn, De Laat 47
Alkmaar – Boekhandel Van der Meulen
Almelo – Boekhandel Almelo, Grotestraat 20
Almelo – Boekhandel Broekhuis
Almelo – Primera De Gors
Almelo – Readshop Van Roekel, Ootmarsumsestraat 274
Almere – Boekhandel Stumpel
Almere – Primera Almere Buiten
Alphen aan de Rijn – Boekhandel Haasbeek
Amersfoort – Primera Brundel
Amersfoort – Primera Peters
Amsterdam – Boekhandel Zwart op Wit
Amsterdam – Muziekhandel Valerius, Koninginneweg 145
Amsterdam – Primera Bezaanjachtplein
Amsterdam – Primera Pasteuning, Van Limburg Stirumplein 1
Amsterdam – Primera Roja, Karspeldreef 1313
Amsterdam – Primera Vlaskamp, Wisseloord 97
Andijk – Primera
Apeldoorn – Bruna, De Eglantier 422
Apeldoorn – Primera Biemolt Asselsestraat 261
Apeldoorn – Readshop Oranjerie
Appingedam – Primera
Arnhem – Eco Electronics
Arnhem – Boekhandel De Poort
Arnhem – Primera Arnhem Centrum
Arnhem – Primera Elderveld
Arnhem – Primera Presikhaaf
Arnhem – Primera Rijkerswoerd
Arnhem – Primera Postkantoor Van den Berg (A Van Lawick v Pabststraat 109)
Assen – Boekhandel Iwema
Assen – Primera Kloosterveste
Assendelft – Bruna
Barendrecht – Primera Carnisse Veste
Beekbergen – Boekhandel Beekbergen
Beek en Donk – van Helvoort Boek en Kantoor
Beek Ubbergen – Primera De Postkoets
Beilen – Primera
Bergen op Zoom – Primera Ernest
Bergum – Boekhandel Bergum
Berkel Enschot – Boekhandel Verrijt
Bilthoven – Primera De Kwinkelier
Blerick – Primera
Bladel – Primera Prins
Blokker – Primera Westerblokker
Bodegraven – Primera Raadhuisplein
Borger – Bruna, Grote Brink 3
Borne – Bruna,  Grotestraat 195
Bodegraven – Primera Vromade
Bolsward – Primera Bolsward
Breda – Cigo Moerwijk
Breda – Boekhandel Van Kemenade & Hollaers
Breda – Primera Heksenwiel
Breda – Primera Hoge Vucht
Breda – Readshop Valkeniersplein
Breukelen – Boek en Kantoor Marinus van Kralingen
Brummen – Primera Brummen
Bussum – Bruna, Veerplein 104
Capelle a/d IJssel – Primera De Terp
Castricum – Boekhandel Laan
Castricum – Primera Geesterduin
Culemborg – Primera Culemborg
Delft – Primera Bikolaan
Delft – Primera De Hoven Passage
Delft – Primera Dasstraat 12
Delfzijl – Primera Larooi
Delzijl Readshop, Poststraat 4,
Delfzijl – Tabaktief, Schoolstraat 6
De Koog – Primera Mets (Texel)
De Meern – Primera Veldhuizen
Den Bosch – Boekhandel Heinen
Den Bosch – Primera Helftheuvelpassage
Den Haag – boekhandel Douwes, Herengracht 60
Den Haag – Primera Bankastraat 3
Den Haag – Van Stockum Boekverkopers
Den Helder – Primera
Den Hoorn – Primera
Deurne – Primera
Deventer – Primera De Zandpoort
Deventer – Primera Keizerslanden
Doesburg – Boek en Buro
Dongen – Bruna Dongen, Hoge Ham 154
Drachten – Cigo, Eems 8
Drachten – Boekhandel van der Velde
Dronten – Voster Boek & Kantoor
Drunen – Bruna, Hugo de Grootstraat 20
Duiven – Primera Duiven
Ede – Boek en Buro
Ede – Primera Parkweg
Eemnes – Primera Eemnes
Eindhoven – Boekhandel Van Piere
Eindhoven – Bruna Postkantoor, Kruisstraat 165
Eindhoven – Primera De Hurk
Eindhoven – Primera Meerrijk
Elburg – Primera Elburg
Emmeloord – Boekhandel Marsman
Emmeloord – Primera Kuipers
Emmen – Boekhandel Plantage
Emmen – Primera Bargeres
Enschede – Boekhandel Broekhuis
Enschede – Primera Helmerhoek
Enschede – Primera Jan Haast
Enschede – Primera Roombeek
Geldermalsen – Bruna, Het Hooghuis 3
Goor – Bruna, Grotestraat 101
Goor – Primera De Bandijk
Gorinchem – Boekhandel De Mandarijn
Gorinchem – Boekhandel Ritmeester
Gorinchem – Boekhandel De Wingerd
Gorredijk – Boekhandel Planteyn
Gorredijk – Primera De Primeur
Gouda – Boekhandel Smit
Gouda – Primera Herman Kok
Gouda – Boekhandel Verkaaik
Grave – Primera Hart van Grave
Groningen – Bruna Overwinningsplein 71
Groningen – Cigo Van Lenneplaan
Groningen – Boekhandel Riemer
Groningen – Primera Paddepoel
Groningen – Boekhandel van der Velde
Haaksbergen – Boek en Buro
Haarlem – Boekhandel De Vries
Haarlem – Bruna, Generaal Cronjéstraat 67
Hardinxveld – Giessendam – Primera Boogaard
Harmelen – Primera Kwakkenbos
Heemstede – Boekhandel Blokker
Heenvliet – Primera Heenvliet
Heerde – Primera Heerde
Heerenberg – Primera
Heerhugowaard – Primera Evers
Heerlerheide – Primera Heerlerheide
Helmond – Primera Brandevoort
Hengelo – Boekhandel Broekhuis
Hengelo – Bruna, Markt 2
Hengelo (Gld) – Boexcellent
Hoogerheide – Primera
Hoogezand – Cigo Gorecht Oost
Hoogezand – Primera
Hoogland – Bruna, Kraailandhof 15
Hoogland – Primera Brundel
Hoorn – Boekhandel Stumpel
Huissen – Primera Huissen
Julianadorp – Primera
Kaatsheuvel – Bruna, Hoofdstraat 65
Katwijk – Primera Kroon
Katwijk – Primera Hoornesplein
Katwijk – Readshop
Krimpen a/d IJssel – Primera Crimpenhof
Leerdam – Primera
Leeuwarden – Boekhandel van der Velde
Leiden – Boekhandel de Kler
Leiden – Bruna Vijf Meiplein
Leiderdorp – Boekhandel de Kler
Leidschendam – Boekhandel de Kler
Leidschendam – Primera De Koning
Lekkerkerk – Readshop
Lelystad – Primera Lelycentre
Lelystad – Primera Riecker
Lemmer – Primera
Leusden – Boekhandel van der Vlist, winkelcentrum Hamershof
Lichtenvoorde – Primera
Lisse – Primera
Lochem – Bruna Bierstraat
Lochem – Boekhandel Lovink
Lochem – Primera Voskamp, Korte Hofstraat 7
Loosdrecht – Bruna Loosdrecht, Nootweg 49
Maassluis – Boekhandel Koningshoek
Maastricht – Boekhandel De Tribune
Maastricht – Boekhandel Dominicanen
Maastricht – Bruna, Roserije 329
Maastricht – Primera Keulen
Marum – Primera Marum
Meppel – Primera Kruijer
Middelburg – Boekhandel De Drukkerij
Muiden – Primera De Hoek
Mijdrecht – Boekhandel Mondria
Nieuwegein – Primera Galecop
Noordwijk – Boekhandel van der Meer
Noordwijk – Bruna Hoofdstraat 99
Noordwijk – Bruna Kerkstraat 37
Nieuwleusen – Readshop Jaap Hilbrink
Nieuw Vennep – Bruna, Handelplein 21
Nieuw Vennep – Bruna, Symfonie 37
Nijmegen – Boekhandel Dekker v.d Vegt
Nijmegen – Boekhandel Roelants (voorheen De Oude Mol)
Odijk – Primera
Oegstgeest – Boekhandel de Kler
Oegstgeest – Primera
Oegstgeest – Rijnlandse boekhandel
Oirschot – Boekhandel de Croon
Oosterhout – Primera Arendshof
Oost Souburg – Primara, Kanaalstraat 4
Oss – Boekhandel Derijks
Oosterwolde – Primera De Primeur
Overveen – Primera
Oudwoude – Café Restaurant De Iterij
Purmerend – Primera Winkelcentrum Eggert
Purmerend – Boekhandel Het Leesteken
Purmerend – De Nieuwste Tijd
Purmerend – Primera Weidevenne
Purmerend – Primera Wormerplein
Raalte – Bruna, Herenstraat 19
Reusel – Primera Prins
Rhenen – Bruna, Frederik van de Paltshof 32
Ridderkerk – Primera Vlietplein
Roden – Boekhandel Daan Nijman
Roelofarendsveen – Veenerick Boek en Kantoor
Roermond – Boekhandel Plantage
Rotterdam – Boekhandel Donner
Rotterdam – Primera Alexandrium
Rotterdam – Primera Boulevard Zuid
Rotterdam- Primera Lusthofstraat
Rotterdam – Primera Oosterflank
Rotterdam – Primera Oude Binnenweg
Rotterdam – Primera Overschie
Rijnsburg – Primera
Sassenheim – Boekhandel Wagner
Sassenheim – Primera
Sevenum – Primera
Sliedrecht – Primera Burgemeester Winklerplein
Sneek – Boekhandel van der Velde
Sneek – Cigo
Spakenburg – Bruna, De Ziel 53
Spijkenisse – Primera Akkerhof
Spijkenisse – Primera Stadshart
Stadskanaal – Bruna, Europaplein 4
Stadskanaal – Readshop, Oude Markt 1c
Surhuisterveen – Boekhandel Douma
Tilburg – Boekhandel Gianotten Mutsaers
Tilburg – Bruna Westermarkt 126
Tilburg – Primera De Blaak
Tilburg – Primera Goosen
Twello – Primera Oonk Blz
Uithuizen – Primera
Urk – Cigo
Utrecht – Boekhandel Broese
Utrecht – Bruna winkelcentrum Overvecht, Roelantdreef 254
Utrecht – Bruna, Verlengde Houtrakgracht 389
Utrecht – Primera Hoog Catharijne
Utrecht – Primera De Uithof
Utrecht – Primera De Gaard, Troosterhof
Veendam – Cigo
Veendam – Primera Hiemstra
Veldhoven – Primera De Bont
Velzerbroek – Bruna
Venlo – Bruna
Venray – Boekhandel  Van den Munckhof
Venray – Primera Cuypers
Vlissingen – Boekhandel De Drukkerij
Vlissingen – Bruna, Walstraat 101
Vlissingen- Primera, Lange Zelke 2
Voorschoten – Boekhandel de Kler
Waddinxveen -Primera
Wageningen – Boekhandel Kniphorst
Wageningen – Bruna
Wassenaar – Boekhandel de Kler
Weert – Bruna
Winschoten – Primera Kiewiet
Winterswijk – Boekhandel Kramer
Woerden – Primera Tournoysveld
Wijk aan Zee – Primera van de Watering
Wijchen – Lektuurhandel Robben
IJmuiden – Primera IJmuiden (Zeewijkplein)
IJmuiden – Primera Prince
Zandvoort – Bruna (Grote Krocht)
Zevenaar – Boek en Buro
Zoetermeer – Boekhandel Haasbeek
Zutphen – Boek en Buro
Zutphen – Primera, Korte Hofstraat 7
Zutphen – Readshop
Zwolle – Boekenhuis Zwolle
Zwolle – Primera Holtenbroek
Zwolle – Primera Max (Zwolle centrum)
Zwolle – Primera Stadshagen
Zwijndrecht – Boekhandel Hyperion

U kunt het boek ook bestellen onder meer op de bestelpagina.

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

57 reacties op Aangifte tegen Demmink en Brouwer in onderzoek Marianne Vaatstra

 1. Wim Dankbaar zegt:

  From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Sent: donderdag 12 november 2015 16:04
  To: ‘h.j.mous@om.nl’; ‘harro.knijff@debrauw.com’; ‘j.leliveld@wlaws.com’; ‘info@CTIVD.nl’
  Cc: ‘Wim van de Pol’; ‘Vincent Verweij’; ‘Zeeman, Aart’; ‘fons@fonsdepoelproductions.nl’; ‘sven.kockelmann@kro.nl’; ‘Erik de Vlieger’; ‘H. Brinkman’; ‘Jos van Dongen’; ‘Kees Driehuis’; ‘Lammert de Bruin’; ‘Jan Kriek’; ‘jan.born@eenvandaag.nl’; ‘sander.t.sas@eenvandaag.nl’; ‘Marc Schrikkema’; ‘Wout Gerstel’; ‘Twan.Huys@Nieuwsuur.nl’; ‘Willem.Lust@Nieuwsuur.nl’; ‘info@CTIVD.nl’; ‘marcel.gelauff@nos.nl’; ‘lexrun@gmail.com’; ‘c.vanderwal@ad.nl’; ‘marc.schleedoorn@kro-ncrv.nl’; ‘mark.schleedoorn@kro-ncrv.nl’; ‘jelle.broekroelofs@kro-ncrv.nl’; ‘Bontes L.’; ‘Omtzigt P.H.’; ‘p.oskam@tweedekamer.nl’; ‘g.wilders@tweedekamer.nl’; ‘s.fritsma@tweedekamer.nl’; ‘hvbommel@sp.nl’; ‘emileroemer@sp.nl’; ‘m.vnispen@tweedekamer.nl’; ‘cees.grimbergen@omroepmax.nl’; ‘katohliek nieuwsblad’; ‘vlug@vrijpleiters.nl’; ‘jacques van huet’; ‘b.molenkamp@ziggo.nl’
  Subject: Aangifte

  Beste Joris Demmink en Harm Brouwer,

  Een aangifte tegen u is in de maak.

  https://rechtiskrom.wordpress.com/2015/11/12/aangifte-tegen-demmink-en-brouwer-in-onderzoek-marianne-vaatstra/

  Mvg

  Wim Dankbaar

 2. Wim Dankbaar zegt:

  From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Sent: donderdag 12 november 2015 16:33
  To: ‘h.j.mous@om.nl’; ‘harro.knijff@debrauw.com’; ‘j.leliveld@wlaws.com’; ‘info@CTIVD.nl’
  Cc: ‘Wim van de Pol’; ‘Vincent Verweij’; ‘Zeeman, Aart’; ‘fons@fonsdepoelproductions.nl’; ‘sven.kockelmann@kro.nl’; ‘Erik de Vlieger’; ‘H. Brinkman’; ‘Jos van Dongen’; ‘Kees Driehuis’; ‘Lammert de Bruin’; ‘Jan Kriek’; ‘jan.born@eenvandaag.nl’; ‘sander.t.sas@eenvandaag.nl’; ‘Marc Schrikkema’; ‘Wout Gerstel’; ‘Twan.Huys@Nieuwsuur.nl’; ‘Willem.Lust@Nieuwsuur.nl’; ‘info@CTIVD.nl’; ‘marcel.gelauff@nos.nl’; ‘lexrun@gmail.com’; ‘c.vanderwal@ad.nl’; ‘marc.schleedoorn@kro-ncrv.nl’; ‘mark.schleedoorn@kro-ncrv.nl’; ‘jelle.broekroelofs@kro-ncrv.nl’; ‘Bontes L.’; ‘Omtzigt P.H.’; ‘p.oskam@tweedekamer.nl’; ‘g.wilders@tweedekamer.nl’; ‘s.fritsma@tweedekamer.nl’; ‘hvbommel@sp.nl’; ‘emileroemer@sp.nl’; ‘m.vnispen@tweedekamer.nl’; ‘cees.grimbergen@omroepmax.nl’; ‘katohliek nieuwsblad’; ‘vlug@vrijpleiters.nl’; ‘jacques van huet’; ‘b.molenkamp@ziggo.nl’
  Subject: RE: Aangifte

  Oh, nog iets vergeten, Harm en Joris: Ik nodig jullie allebei uit voor de persconferentie annex lezing die ik ga geven. Zoals het er nu naar uitziet, wordt het hotel van der Valk in Haarlem.

  Uiteraard is iedereen van de media ook welkom. Aankondiging en uitnodigingen volgen nog.

  En Henk, sinds jij gepromoveerd bent naar het Landelijk Parket in Amsterdam, is het maar een klein sprongetje voor jou.

  Mvg

  Wim

 3. Wim Dankbaar zegt:

  Dag Wim,

  Het spreekt vanzelf dat ik deze aangifte graag mede onderteken.
  Mijn adres:
  B. Teeninga
  Vossiuslaan 44
  2353 BC LEIDERDORP

  Mvg,
  Ben Teeninga

 4. Wim Dankbaar zegt:

  Dankbaar ben ik Fa’ek, Rida, Riad, Alexandra, Isabella, Ronnie, Sikko, Jacob, enzovoort.

  Fa’ek en Rida waren ooit tuig, maar het zijn nu zulke leuke jongens geworden.

 5. Wim Dankbaar zegt:

  Ik doe ook mee met de aangifte tegen Demmink en Brouwer.

  R.P. Algera
  Kloosterstraat 3
  9717 LA Groningen

  Groet,
  Rudy

 6. Wim Dankbaar zegt:

  Beste Wim,

  Jouw aangifte wil ik graag mede ondertekenen.
  Ben benieuwd wat ze hierop weer gaan verzinnen? Het zal toch een keer moeten barsten dat bastion.

  Groeten,

  Willem van Dijk
  Goudenregenstraat 23
  6921 EG Duiven

 7. Wim Dankbaar zegt:

  From: Yvonne Hoekema
  Sent: donderdag 12 november 2015 18:07
  To: .
  Subject:

  Ik doe mee Wim………absoluut!

 8. Wim Dankbaar zegt:

  Wouter Kok, Nieuwe Voorthuizerweg 3882LL PUTTEN

 9. Wim Dankbaar zegt:

  Uiteraard óók ondertekening van de aangifte, hetzij fysiek hetzij elektronisch.
  Mij om het even.
  Zeg ’t maar.
  Dirk Klinkert
  Staten Bolwerk 20
  2011 ML Haarlem

 10. Ronald zegt:

  Dit is niet de eerste keer dat er aangifte wordt gedaan tegen Harm Brouwer. In 2007 is er ook een poging gedaan in de Deventermoordzaak over het bedrog (ook daar) van het onderzoek naar de anonieme briefjes. Bedrog met eveneens de bedoeling de werkelijke dader buiten schot te houden.
  aangifte
  toelichting
  en de verwachte sepot door de eigen medewerkers van Brouwer
  sepot

  • van Tours zegt:

   Ronald,
   Misschien weet jij het. Op internet gaat niet veel verloren en ergens heb ik gelezen dat Ernst Louwes voornemens was onderzoek te doen naar de moord op Joyce Labruyere, wiens dood hem erg aangegrepen had. Hij wilde daar een web-site voor opzetten. Aangezien de moord op Joyce nog steeds in verband gebracht word met Joris Demmink ligt daar wellicht een link. Niet alles wat op internet staat is waar. Ik voor mij heb geen zekerheid omtrent de waarheid ervan uit dat ene berichtje wat ik gelezen heb, kunnen halen en ik zou die zekerheid wel willen hebben.
   De gelijkenissen met o.a. de zaak Marianne Vaatstra dringen zich op, zoals bijvoorbeeld ook daar de DNA-match achteraf. Ook dezelfde advocaat.

 11. Akky van der Veer zegt:

  Ik wil graag mede-ondertekenen, je weet mijn adres, Wim.Ik hoop van harte dat de etterende zweer daardoor eindelijk eens
  openbarst. Veel liefs en sterkte toegewenst.

 12. Wim Dankbaar zegt:

  Verder is het verhaal van Henk Mous intelligentiebeledigend. Er wordt niet ontkend dat Rosalyn van Zessen een bebloede Ali tegenkwam die murmelde dat de strot van Marianne Vaatstra dieper doorgesneden had moeten worden, er wordt slechts gesteld dat Van Zessen zich in de datum heeft vergist. Bovendien maakt Mous van Marianne Vaatstra’s strot “iemand’s strot”. En volgens Mous woonden er wel vijf Ali’s in de straat. Maar ook in het pand waar Van Zessen een kamer huurde? Van Henk Mous moeten we dus geloven dat dit voorval wel heeft plaats gevonden, alleen niet op de datum van 1 mei 1999. Hoe groot is dan de kans dat Henk Mous de waarheid vertelt? En in wiens opdracht doet hij dat? Graag lever ik als bewijsstuk een huurkwitantie aan Rosalyn van Zessen gedateerd april 1999, getekend door huisbaas Jacob Visser. Waarmee ook de bewering dat zij zich in de datum heeft vergist, is bewezen als een leugen.

  Getuige in zaak-Vaatstra vergist zich
  ANP op 05 maart ’10, 20:04, bijgewerkt 5 maart 2010 20:08
  LEEUWARDEN – Een getuige in de zaak-Marianne Vaatstra blijkt zich te
  hebben vergist. Dat zei officier van justitie Henk Mous vrijdag.

  In januari meldde zich een vrouw die verklaarde de ochtend na de moord
  op Marianne Vaatstra een huisgenoot te hebben gezien die met bebloede
  handen thuiskwam. De man zou hebben gezegd dat hij iemands strot
  dieper had moeten doorsnijden. ‘Het meisje blijkt zich nu in de datum
  te hebben vergist’, zegt Mous.

  De getuige reageerde naar aanleiding van recente nieuwsfeiten in de
  media waarin een oud-gevangene beweert dat hij bij de moordenaar van
  Vaatstra in de cel heeft gezeten. De gevangene zou Ali heten, net
  zoals de toenmalige huisgenoot van de getuige. ‘Uit gegevens van de
  Gemeentelijke Bevolkingsadministratie blijkt dat er toentertijd wel
  vijf Ali’s in haar straat woonden.’ Tijdens gesprekken van
  rechercheurs met de getuige blijkt ze zich te hebben vergist.

  ‘We hebben het verhaal over Ali de celgenoot alsnog onderzocht’, zegt
  Mous. ‘Deze week zijn we erachter gekomen dat die man helemaal geen
  Ali heet. Daarnaast zat de zogenaamde Ali op het moment van de moord
  vast.’

 13. Hallo Wim,

  Bij deze geef ik aan de aangifte te steunen, je kent mijn adres.

 14. Hallo Wim,

  Deze aangifte ondersteun ik na lezing van je boek. Ieder weldenkend mens die het Vaatstracomplot leest voor slechts 1/3, kan hier niet onderuit. Deze aangifte is stap 1 – als het recht zijn loopt krijgt. Je hebt mijn adres door rechtstreekse bestelling van je boek toch?

 15. van Tours zegt:

  Hierbij een link over het wegstemmen van een wetsvoorstel in de Eerste Kamer betreffende het opheffen van de strafrechtelijk onschendbaarheid van ambtenaren en politici:
  http://www.powned.tv/nieuws/politiek/2015/11/senaat_ambtenaar_onschendbaar.html#reageerhier
  Dit betekent dat het strafrechtelijk vervolgen van politici en ambtenaren bleef zoals het was. Ze worden beschermd door de wet. Helaas. Wel moet ik zeggen dat de aangifte jegens Joris Demmink en Harm Brouwer zo ernstig zijn, dat niet vervolgen niet in het belang van de rechtsstaat is. Ook het feit dat de rechter indertijd bevolen heeft dat er een strafvervolging tegen Joris Demmink moest komen, laat zien dat in de praktijk ambtenaren en politici zich niet altijd op die bescherming kunnen beroepen

 16. Bertus zegt:

  Beste Wim,

  Ik doe mee!

  Naw-gegevens in je mailbox.

  Groet,
  Bertus

 17. Joas zegt:

  Nieuws ut de stad Grunn.
  Stadjers, laat je horen, want er zijn mensen (sta op, jullie willen ieder toch recht in de ogen kijken)wat er gebeurt is, dat is toch duidelijk. De waarheid. Het verhaal klopt. Uit dit azc (FR)zijn mensen die nu ondernemen in Groningen die op de hoogte zijn, maar niet durven te praten.
  RTV noord is een kans om meer openbaar te maken (allen hebben iets met groningen) En dat is zo. Succes
  Ik weet het zeker. 100% non fictie

 18. boudineke zegt:

  Beste Wim,
  Je bent nog iets vergeten:
  Je doet alleen aangifte tegen Demmink en Brouwer, maar er hebben vele anderen meegedaan aan dit bedrog. Er is dus sprake van een criminele samenzwering.
  Lees voor een voorbeeld de aangifte van Baybasin tegen Demmink: http://www.bs-foundation.nl/aangifte-door-baybasin/
  En er zijn meer misdaden gepleegd. Noem ze allemaal:
  Wederrechtelijke vrijheidsberoving van een onschuldige koeienboer
  Vervalsing van DNA-bewijsmateriaal
  Meineed in de zaak Steringa
  Als dat allemaal ook in de aangifte komt, dan doe ik mee.

 19. Wim Dankbaar zegt:

  Sorry, ik moet niet gaan schelden en tieren. Ik liet me even gaan richting Mous. Maar de man is dan ook zo ontzettend walgelijk. Hoe die dat verhaal van Roos verdraait, ik snap niet dat media dat durven opschrijven en het nog gevroten wordt ook. Let wel, Mous zegt niet dat Roos fantaseert over de gebeurtenis met de bebloede Ali. Hoewel het ook een leugen is zegt hij dat het op een andere datum dan de dag van de moord is gebeurd, dus geen verband houdt met Marianne. Met welk misdrijf dan wel, is niet belangrijk. Hoe kom je er op? Besef dan ook dat Mous heel goed weet dat Ali naar Noorwegen is gesmokkeld, dan ben je gewoon heel erg crimineel. Hieruit blijkt dat het niet de taak van Mous is om de moord op te lossen, maar uitsluitend om de wegsluizing van Ali verstopt te houden en alle getuigen voor dat verhaal kapot te maken. “Er woonde wel 5 Ali’s in de straat”, zegt hij. Nou en? Het gaat om de Ali die bij Jacob Visser een kamer huurde. Deze Jacob kan gewoon bevestigen dat Roos, Sietse en Ali een kamer bij hem huurden. En Ali tot 1 mei 1999!

 20. Ellie Esser zegt:

  Ik doe ook mee.

  Mijn gegevens heb je al .

  Ellie Esser

 21. Wim Dankbaar zegt:

  Beste Boudine,

  Meineed, DNA vervalsing en wederrechtelijke vrijheidsberoving zijn erg moeilijk hard te maken, laat staan te bewijzen, zolang die gekke Jasper volhoudt dat hij het gedaan heeft. Daarom laat ik dat eruit. Dat de gerarresteerde Ali niet de Ali was uit het AZC, de vriend van Feik, is wel keihard te bewijzen. Dat Feik op dag 1 is aangehouden ook. Dus ik houd het bij de zaken die bewijsbaar zijn.

 22. boudineke zegt:

  Aha, ik begrijp het! Goed, ik doe mee.

 23. Wim Dankbaar zegt:

  Die strafbare samenzwering zal ik er wel bij zetten.Voor een samenzwering is meer dan 1 persoon nodig die gezamenlijk een misdrijf plegen dat om die reden geheim gehouden wordt. Aan die definitie is hier ruimschoots voldaan.

 24. boudineke zegt:

  Wim, neem voor de juiste terminologie toch even een voorbeeld aan de aangifte van Baybasin, geschreven door de Godin van het Recht: mr. Adèle van der Plas.
  Ook is het niet noodzakelijk dat je alles in de aangifte kunt bewijzen. Als het OM op grond van de aangifte over gaat tot vervolging, dan komt er een dagvaarding waarin het OM ook niet alles hoeft te bewijzen. Een dagvaarding bevat heel vaak allerlei feiten die niet te bewijzen zijn!
  Verder mag je er van uitgaan, dat het OM jouw aangifte zal seponeren. Dat was met die van Baybasin ook het geval. Maar er ging wel een duidelijk signaal van uit!
  Ook gaat er een signaal van uit, als al jouw lezers deze aangifte ondertekenen. Van justitie hoeven we geen recht te verwachten. Belangrijk is daarom de publieke opinie.
  Na enig nadenken blijf ik dus bij mijn eerste raad: doe aangifte tegen Demmink en Brouwer cum suis en noem ook de namen van anderen die deel uitmaakten van dit criminele complot, waaronder Vlug! Beschuldig ze óók openlijk van vervalsing van bewijsmateriaal, meineed, wederrechtelijke vrijheidsberoving en criminele organisatie! Want dat is allemaal het geval.
  Je kent mijn naam en adres. Ik heb getekend en laat het nu verder aan jou over.

 25. Wim Dankbaar zegt:

  Boudine,

  De juiste terminologie boeit me niet zoveel. Ik ben geen advocaat, maar een gewone burger, net als de medeaangevers. Het is een aangifte van gewone mensen. Daarom hanteer ik gewone mensentaal. Ik maak me ook geen illusies dat de aangifte in behandeling zal worden genomen. Dan dondert heel Justitie in elkaar. Maar het wordt interessant om te zien op welke gronden hij geseponeerd zal worden. Ik vermoed dat men de gebruikelijke redenering zal hanteren:

  “Deze zaak is onherroepelijk afgesloten. Er is een dader berecht en veroordeeld op basis van onomstotelijk DNA bewijs en een volledige bekentenis. De rechter heeft gesproken. Er is voor het Openbaar Ministerie geen enkele reden om aan de juistheid van het bewijs en de rechterlijke uitspraak te twijfelen. Uw aangifte wordt daarom geseponeerd.”

  Dan is er altijd nog de artikel 12 procedure. De veroordeling van Steringa is immers geenszins een garantie dat de aangegeven misdrijven niet gepleegd zijn. Zelfs al wil men geloven dat Steringa de verkrachter en moordenaar is van Marianne Vaatstra, dan nog blijft het staan dat er minimaal drie getuigenverklaringen bestaan over een heel andere toedracht van de moord, die bovendien unaniem stellen dat het OM in 1999 een verkeerde Ali Hassan heeft gearresteerd. Dat het OM niet eens de kleine moeite heeft genomen en ook niet zal nemen, om deze getuigen te benaderen met de simpele vraag of zij achter deze verklaringen staan, is veelzeggend. Met name in het geval van Rida en Feik betekent dit een onmogelijke spagaat voor het OM. Ze zouden dan van Feik en Rida een verklaring moeten versieren waarin zij alles ontkennen. Feik zou bijvoorbeeld moeten zeggen:

  Ik ben helemaal niet op 1 mei en 2 mei 1999 door de politie opgehaald en verhoord! Ik heb helemaal geen verklaring afgelegd! Ik ben niet op 3 mei overgeplaatst naar Musselkanaal! Ik ben pas op 27 mei overgeplaatst naar Drachten, precies zoals het OM en het COA zeggen en ook door twee ministers aan de Tweede Kamer is bevestigd! En inderdaad heeft het OM de juiste Ali Hassan in Istanbul gearresteerd. De man die ik op TV heb gezien was inderdaad mijn onafscheidelijke maat Ali Hassan! Waarom hij na de moord zonder iets te zeggen naar Turkije is vertrokken, weet ik ook niet. Maar die Wim Dankbaar verzint dus alles bij elkaar!

  Dit is een onmogelijke opgave voor het OM, ook al omdat de aanhouding van Feik en zijn overplaatsing op 3 mei vanuit hun eigen gelederen bevestigd wordt, en wel door Louis Uijl . Vandaar ook dat ze Feik nooit hebben benaderd, zelfs niet voor hun fake “Onderzoek Ali H.” uit 2011, waarin Feik (en ook Rida) als geen ander de onderzoeksvraag had kunnen beantwoorden: Hebben wij de juiste Ali gearresteerd?

  De aangifte zie ik dan ook meer als een publicitaire actie om meer mensen wakker te krijgen. Zodra de aangifte is gedaan zal ik er een persbericht over maken. Het zal ook interessant zijn om te zien of deze aangifte ook weer compleet doodgezwegen wordt door de media. Dan is in elk geval weer bewezen dat wij geen vrije, onafhankelijke pers hebben.

  Ik zit er nog wel aan te denken om de aangifte uit te breiden met Henk Mous, Nettie Groeneveld en Piet Visser, want dat die ook gelogen en bewijsmateriaal hebben verzwegen, is ook keihard aan te tonen.

  Wim

 26. boudineke zegt:

  Beste Wim, ik begrijp het. Ik doe gewoon mee.

 27. Wim Dankbaar zegt:

  Snippet preview Kamervragen 2 van Lange Frans

 28. Annet Dekker zegt:

  hoi Wim
  goeie actie, zet mij ook maar op de lijst
  NAW in je mailbox
  hartegroet Ann

 29. Ronald zegt:

  Er komt een onbudsman publieke omroep
  http://www.joop.nl/media/detail/artikel/34769_kamermeerderheid_stemt_voor_ombudsman_publieke_omroep/

  Het is even wachten tot september 2016, maar zou je ook gebeurtenissen uit het verleden kunnen aanbrengen? De uitzending van DWDD met Peter R. over Wim is natuurlijk een schoolvoorbeeld.

 30. Wim Dankbaar zegt:

  Voor degenen die het niet gezien hebben: De tekst van de aangifte is uitgebreid met Henk Mous, Nettie Groeneveld, Piet Visser en Annette Bronsvoort plus waar zij zich schuldig aan hebben gemaakt.

  Er zijn nu 75 ondertekenaars. Ik wil er 100 hebben. Dus gaarne nog wat recruteringswerk onder vrienden, familie en/of kennissen.

 31. yvonne zegt:

  Dit stuk over journalisten hoort hier gewoon bij, wat een geweldig stuk!

  Hoe kan het zo ver zijn gekomen dat wakkere nadenkende en voelende mensen van goede wil, met het hart dus op de juiste plaats, het werk van journalisten zijn gaan overnemen? Zonder daarvoor ook maar één cent te krijgen –sterker nog, je bezegelt jezelf altijd stante pede met het ‘armoede-etiket’ vergezeld door het stigma ‘gestoord’ en derhalve een isolement- slechts om de mensheid en de wereld verder te behoeden voor het eeuwenlange leed, oorlogen, armoede en extreme excessen die totaal overbodig en exorbitant misvormd zijn in de natuur, binnen en buiten ons. We weten het onderhand: Fools rule the world! Met dank aan Judith Jobse en haar band Déva Dyne. Een song die hen ook hun platencontract heeft gekost om bovengenoemde reden, maar gelukkig lieten ze het niet daarom afweten. Ik herhaal het nog maar eens.

  Is er op zijn minst één journalist die zijn handen niet langer meer in onschuld wil wassen, maar die handen in plaats daarvan de handen uit de mouwen steekt en ze niet langer wenst te bevuilen?

  http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/11/column-wil-de-echte-journalist-opstaan/#.VkrvS79mxOY

 32. LS. Yvonne,

  U zult ongetwijfeld het(de) boek(en) van Udo Ulfkotte hebben gelezen. Heb onlangs een mailwisseling gehad nav de affaire Jimmy Savile met Lia v. Bekhoven.

  De publieke omroepen zijn de slaven geworden van de huidige machthebbers. Ze zijn volgepropt met subsidie en 1 + 1 = ……
  Dit overigens niet nieuw, gebeurde al voor / tijdens/ en na WW1 en WW2. Grote MSM campagnes door belanghebbenden bij oorlog of grondgebied werden op hun wenken bediend.

  Onlangs aan de school voor journalisten (Windesheim) gestuurd met de vraag of ik een paarvragen mocht stellen.

  Ja graag zelfs, maar toen ik met mijn vragen kwam was het antwoord, u raad het al.

  Een van mijn vragen was ‘Is er in ons land persvrijheid’? ‘Zo ja is er dan een vrije pers’?
  Nou het antwoord had ik zelf kunnen geven, waar het mij veel meer om ging was om te weten hoe de opleiding voor journalist(e) er over dacht.

  Maar de eerlijkheid gebied te moeten zeggen dat ik er wel begrip voor heb waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Er moet brood op de plank.
  Toen ik toevalliger wijs ook nog zag dat O.Koens daar kwam op uitnodiging van het school bestuur werd mij alles nog duidelijker.

 33. Joop Oudhof zegt:

  Zelfs zonder je boek gelezen te hebben is het duidelijk dat ik achter de aangifte moet gaan staan.
  Mijn gegevens heb ik je per mail gestuurd.
  Vriendelijke groet,
  Joop

 34. Willem Witteveen zegt:

  Ik doe mee.

 35. Hélène Versloot zegt:

  Hallo Wim,
  Ook ik wil de aangifte graag ondertekenen.
  Groetjes,
  Hélène.

 36. Wim Dankbaar zegt:

  Vandaag de aangifte gedaan bij politie Zandvoort. Tekst zoals hierboven aangebracht op een USB stick,

  De recherche gaat het nu bestuderen en volgende week word ik gebeld hoe of wat.

  Joris en Harm kunnen alvast bellen met Zandvoort: Verzin een list! Er is vast wel wat te bedenken waarom deze aangifte niet MAG worden opgenomen.

 37. yvonne zegt:

  En daar gaan we weer…..maar misschien ook wel goed, “complotdenkers” afgeserveerd door Chris Klomp in het AD! De mainstream media begint in paniek te raken…..helemaal goed!

  http://urubin.com/main-stream-media-in-paniek/

  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4190279/2015/11/19/Complotdenkers-zijn-vaak-echte-sekte-leidertjes.dhtml

  Gevaar
  Complotdenken kan in extreme gevalen voor een hoop leed zorgen. Recent liet Anders Breivik zien waar het toe kan leiden. Breivik had de overtuiging dat marxisten in de jaren 50 zijn begonnen met het overnemen van de politieke elite, om zo de christelijke waarden en normen te vernietigen. Europese machthebbers zouden bovendien samenzweren met de Arabische wereld om zo Europa uit te leveren aan de Islam. Dat waanidee bracht Breivik er uiteindelijk toe om 76 onschuldige jongeren te doden. Zij werden de ingebeelde vijand van het gestoorde individu.
  Top 5

  1) De maan. Een van de bekendste complottheorieën moet wel die van de maandlanding zijn. Nog steeds zijn er mensen die denken dat de mensheid nooit op de maan is geweest.

  2) 9/11/ In Amerika gelooft lang niet iedereen dat terroristen de Twin Towers naar beneden hebben gehaald. De overheid zou zelf verantwoordelijk zijn voor de aanslag om een excuus te hebben voor de strijd tegen terrorisme.

  3) De aanslag op John F. Kennedy. Uit een poll van ABC News bleek dat 70% van de Amerikanen niet wil geloven dat de populaire president door een enkel individu om het leven is gebracht.

  4) Chemtrails. Duizenden Nederlanders geloven dat de condenssporen van vliegtuigen niets meer of minder dan chemische sporen zijn. De overheid zou de burgers besproeien met allerlei stoffen om zo de gedachten te kunnen sturen.

  5) Vaatstra. Hoewel er al lang en breed een moordenaar is veroordeeld voor de moord op de toen 16-jarige Marianne Vaatstra, denken mensen nog steeds dat de overheid de echte daders, asielzoekers, heeft laten lopen. Hiervoor zou zelfs gesjoemeld zijn met dna-bewijs.

 38. Het is onmogelijk om reacties te krijgen van een NOS/NPO op doodgewone vragen, men reageert na verloop van tijd wel als er ongevaarlijke vragen worden gesteld -heb dit als test uitgeprobeerd- maar als de vragen of opmerkingen een riskant karakter kunnen hebben is het stil.

  Ik blijf ze aanschrijven wel of geen reactie omdat er waarschijnlijk veel meer mensen vragen en/of opmerkingen sturen blijft er naar mijn menig wel iets van hangen in de burelen van de staatsomroepen.
  Complotten die er toe doen, bv. de geplande maar mislukte staatsgreep in 1947 -ik mis daar tot nog toe een belangrijke naam- dan de vreemde capriolen van PB omtrent de Lockheet toestanden, of de Nazi sympathieën van Joop den Uil in zijn studenten tijd, of het Harden Eulenburger proces 1907.

  Wie ik daar steeds bij mis is de stem van het volk, dat is momenteel niet anders de kluit wordt in slaap gebracht met prachtige educatieve media (…) zoals dansen, bakken, boeren die steeds op zoek zijn naar vrouwen en ga zo maar door.

  Degene die aan de knoppen zitten regelen wat u en ik moeten/mogen zien, was vroeger ook zo maar kon 50 % van de mensen niet lezen of schrijven dus kwam het in woord van de kansel of wat de krantenjongens brulden op straat.
  Waar het om gaat is inderdaad dat veel echte complotten voor veel onbeschrijflijk leed hebben gezorgd.

 39. yvonne zegt:

  En ook dit is Justitie:

  Uit stukken die het HHC in haar bezit heeft blijkt dat er drie niveaus van cel-inspectie zijn: dagelijkse, uitgebreide en bijzondere. De “bijzondere inspectie” is volgens datzelfde ministerie “géén reguliere handeling”. De Justitie woordvoerder is dus een ordinaire leugenaar die medeplichtig is aan crimineel overheidshandelen.

  Wat er echt gebeurd is kunt u lezen in de klachtenbrieven 3 die zijn advocaten gisteren hebben verzonden. Beestachtig. Hij heeft de hele dag geen eten gekregen. Hij werd gevisiteerd (lees: vernederend gekeken in lichaamsopeningen). Zijn persoonlijke spullen zijn vernield. Vlaggen en T-shirts met daarop de tekst “FREE BAYBASIN” zijn gestolen. Zijn met militaire precisie opgeruimde kleding is op de grond geflikkerd en betrapt en besmeurd met de vieze poten van deze onmenselijke befehl-ist-befehl machines. Stuk voor stuk medeplichtig aan de mensenrechtenschendingen van deze politieke gevangene.

  http://www.hethaagsecomplot.nl/20151120-inbraak-gevangenis-bewijzen-corruptie-gestolen.htm

  • massahysterie zegt:

   Dit is pure intimidatie. Klinkt absurd, maar ik vraag mij zelfs af of er (nog) gevangenispersoneel bestaat dat durft op te staan en de mond durft open te doen, als er nog ergere dingen zouden gebeuren…

 40. yvonne zegt:

  Totale paniek bij overheid

  20:57:44
  Oud SG Harry Borghouts sprak de weinig profetische woorden: ‘De onderste steen komt niet boven, want dan valt heel justitie in elkaar.’ Daarvan klopt alleen het tweede deel. Niet alleen Justitie, maar ook onze illusie van Democratie implodeert. En dus gaat de AIVD, die de totale regie kwijt is, over tot desperate measures, in een bij voorbaat te mislukken poging de Demmink doofpot dicht te houden.

  Het wordt nu hard tegen hard, het zij zo………….de waarheid ZAL uiteindelijk zegevieren, kan niet anders………

  http://www.hethaagsecomplot.nl/20151121-totale-paniek-bij-overheid.htm

 41. Nico Dassen zegt:

  Wim, ook ik sluit mij aan bij de ondertekenaars van de aangifte. Zet mij dus maar op de lijst.
  Nico Dassen
  Bokstraat 1
  6235NM Ulestraten

 42. Marten Demmer zegt:

  Wim, zet mijn naam ook maar op de lijst
  Marten Demmer

 43. Zet mij ook maar op de lijst als ondertekenaar

  ing S.K.A. Brown

 44. lucky Welles zegt:

  Ik doe mee.

 45. Pingback: Lezing in Haarlem door: Wim Dankbaar | Silvia's Boinnk!!!

 46. Joseph zegt:

  You have to watch these youttube.
  youtube.com/watch?v=xw-F-WsKHSM
  youtube.com/watch?v=Lf6qNehemQc

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s