Peter R. wast de gitzwarte leugens van het OM wit

Vanaf minuut 6:14 (Beelden van discotheek met dansende mensen)

Voice over: Die avond voor haar dood is Marianne uit met vrienden. Het is Koninginnedag 1999. Het uitgaansleven voor jongeren in dit landelijke gebied speelt zich af in het dorpje Kollum. Normaal gaat Marianne altijd uit in Veenklooster dat dichter bij haar woonplaats Zwaagwesteinde ligt. Maar vanavond heeft ze met haar vriendje X en diens maat Wietze afgesproken in discotheek Paradiso. Rond één uur ’s nachts springt ze achterop de fiets bij X. De drie fietsen naar het plaatsje Buitenpost, zo’n vijf kilometer verderop waar X woont. Aangekomen bij het NS station in Buitenpost, stelen X en Marianne een fiets. Marianne wil alleen doorfietsen, zegt ze tegen de jongens. Die willen daar in eerste instantie niets van weten. Maar als Marianne iets verderop zegt dat ze wel alleen naar huis fietst, nemen ze toch afscheid. Het is ongeveer kwart voor twee als Marianne de nacht in fietst. Het is het laatste moment dat ze in leven is gezien.

Marianne wordt hier even neergezet als een fietsendief en een meisje dat alleen door de donkere nacht wil fietsen, zonder de ridderlijke bescherming van haar verliefde vriend, terwijl ze thuis nog niet eens ’s nachts de trap af durfde te komen. Fraai, Peter refereert aan een fietstocht die aantoonbaar nooit heeft plaatsgevonden. En die vertrektijd bij Paradiso wat 12 uur ’s nachts. Dat wist Peter maar toch brengt hij ‘één uur ’s nachts.’

Voice over: De volgende ochtend, zaterdag, 1 mei. Op een afstandje van nog geen kilometer vanaf de plek waar Marianne afscheid nam, vinden ongeruste vrienden de gestolen fiets terug in een greppel. Marianne ligt in het aangrenzende weiland. Ze is grotendeels ontkleed, gewurgd, verkracht, en haar keel is doorgesneden. De ongekend gruwelijke moord op de Friese tiener slaat in als een bom. Het zorgt voor grote maatschappelijke onrust onder de bewoners van het landelijke Zwaagwesteinde en omgeving. Alle ogen richten zich al snel naar het asielzoekerscentrum De Poelpleats dat nog geen kilometer van de plaats delict ligt. Met name door het gegeven dat Marianne’s keel is doorgesneden. Dat moet het werk zijn van een buitenlander, zo is de opvatting. Een idee dat wordt gevoed als blijkt dat een bewoner van het centrum kort na de moord is verdwenen. En dat weer een andere asielzoeker in de nacht van de moord een meisje zou hebben verkracht.

Peter, waarom suggereer je in het bovenstaande fragment, dat het idee dat het doorsnijden van Marianne’s keel het werk van een buitenlander moest zijn, uitsluitend leefde onder de bevolking? Terwijl je heel goed weet dat ook de persofficier van het OM, Michiel Severein, tegen de ouders van Marianne direct heeft gezegd dat deze moord ‘niet westers’ was? Waarom probeer je de bevolking verantwoordelijk te maken voor het ontstaan van dit idee, terwijl dit idee aanvankelijk gevoed werd door het OM zelf? Waarom doe je net alsof de verdwenen asielzoeker, Ali Hassan, geheel los staat van de beweerde verkrachting van het meisje Stephanie door ‘weer een andere asielzoeker’, terwijl je heel goed weet dat dit Feik Mustafa was en tevens een hechte vriend van de verdwenen asielzoeker? Waarom laat je dit verband weg?

Peter R. de Vries: Vandaag de dag ligt het asielzoekerscentrum er vervallen en verlaten bij. Maar in 1999 is het plaatsen van asielzoekerscentra een gevoelig punt hier in Friesland. Voor het eerst worden dan hechte landelijke gemeenschappen geconfronteerd met vluchtelingen uit verre windstreken. Vluchtelingen met een traumatisch verleden, andere gewoonten en die vaak ook de taal niet spreken. Dat veel bewoners na de moord met een schuine blik naar dit AZC kijken, is dus ook niet zo verwonderlijk. Olie op het vuur is ook de houding van de plaatselijke autoriteiten die de mogelijkheid van een asielzoeker als dader direct bagatelliseren. Waardoor het lijkt alsof men iets verbergt. Zo ontstaat het gerucht dat de dader wel degelijk een AZC-er is, maar dat dit door de autoriteiten uit politiek belang, ja, zelfs misschien wel uit landsbelang stil wordt gehouden om onrust en landelijke protesten tegen asielzoekerscentra te voorkomen.

Peter, waarom verzwijg je hier dat er zeer sterke aanwijzingen waren om ‘met een schuine blik’ naar het asielzoekerscentrum te kijken? Waarom verzwijg je dat het groepje Irakezen rond Feik en Ali het dorp terroriseerden, meisjes lastig vielen (o.a. Ik zal je eens goed neuken!) en zo onhandelbaar waren dat Feik en zijn vriend Rida Hashimi twee dagen voor de moord van school werden gestuurd? Waarom verzwijg je dat er direct in het weekend van de moord al verklaringen tegen Feik zijn afgelegd wegens het bedreigen van Marianne met een keeldoorsnijdend gebaar? Waarom doe je net alsof deze verklaringen pas na de aangifte van verkrachting van Stephanie (op 14 mei 1999) zijn afgelegd? Peter, je liegt alles aan elkaar omdat het OM dat wil. 

Voice over: In de jaren daarna blijven de twee incidenten hardnekkig de kop opsteken. Op vele internet sites wordt hier aandacht aan besteed. Sites waarop verregaande complottheorieën worden ontvouwd waarin de overheid als kwade genius, en soms zelfs als medeplichtige van de moord wordt neergezet. Maar een feit is dat er wel degelijk uitgebreid onderzoek is gedaan naar de bewoners van het AZC. Vluchteling Ali Hussein Hassan, een uit Irak afkomstige Turk, zou in de nacht van de moord niet meer zijn teruggekeerd naar het AZC. En dat is verdacht. Maar als de man een half jaar later in oktober 1999 door de Nederlandse autoriteiten wordt getraceerd in Turkije, blijkt dat hij de dader niet kan zijn. Zijn DNA komt niet overeen met het sperma dat op Marianne’s lichaam is aangetroffen. En dat pleit de man vrij. Bovendien blijkt uit nader politieonderzoek dat Ali op het moment van de moord vrijwel zeker in Haarlem was, nota bene 170 kilometer van de plaats delict.

Waarom blijf je suggereren dat de ‘twee incidenten’, zijnde de verdwijning van Ali Hassan en de vermeende verkrachting door Feik Mustafa, geen verband met elkaar hebben door te verzwijgen dat dit hechte vrienden waren? Waarom gebruik je het woord ‘zou’ in de uitspraak ‘Ali Hassan zou in de nacht van de moord niet zijn teruggekeerd naar het AZC’, terwijl je heel goed weet dat dit een feit is dat direct is geconstateerd, maar Justitie stug bleef volhouden dat er geen enkele reden was om asielzoekers te verdenken? Waarom neem je klakkeloos aan dat de juiste Ali Hassan in Turkije is gearresteerd, terwijl je heel goed weet dat meer dan twintig getuigen het tegenovergestelde beweren, het OM een uitgebreid rapport heeft geschreven om de stelling dat dit de verkeerde verdachte was de kop in te drukken, en talloze getuigen zelfs rechtstreeks aan jou hebben verteld dat dit niet de Ali Hassan was die zij kenden van het AZC als de vriend van Feik? Waarom rep je met geen woord over de uitgebreide verklaring die ik je heb gegeven van een medewerker van het grenshospitium Amsterdam waaruit blijkt dat de juiste Ali Hassan nog in het weekend van de moord het land is uitgezet? En ‘dat pleit de man vrij’ is natuurlijk helemaal een gotspe. Is dit misdaadjournalistiek? Als het DNA van de man niet overeenkomt met het DNA uit het sperma, pleit dat dan iemand vrij? Ronduit belachelijk omdat er hier van uit wordt gegaan dat de verkrachter dezelfde persoon is als de moordenaar maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet het geval te zijn. Het OM heeft op basis van de theorie dat de verkrachter ook de moordenaar was honderden personen uitgesloten. Hoe is het mogelijk! Maar, ja, het moest en zou een één-dader-scenario zijn en blijven.

Ook naar de man die betrokken was bij de aanranding, c.q. verkrachting van een meisje in Kollum, wordt nader onderzoek gedaan. Het gaat om de Irakees Feik Mostafa. Deze man zou naar verluidt, enkele weken voor de moord in een kroeg ruzie met Marianne hebben gehad en daarbij een gebaar hebben gemaakt alsof hij haar keel door wilde snijden. En, zo gaat dan het hardnekkige gerucht: Deze Irakees is door Justitie uit het AZC weggesluisd. Om stil te houden dat de moordenaar van Marianne een asielzoeker was. Feik komt in beeld als een veertienjarig meisje aangifte doet van verkrachting. Dit zou uitgerekend in de nacht van de moord op Marianne zijn gebeurd. Het meisje kende de Irakees en was van hem gecharmeerd, maar een vrijpartij ging veel verder dan zij zelf wilde, zo verklaart ze bij de politie. Is Feik later die nacht wellicht ook Marianne tegengekomen? Zo is de vraag. Ook bij deze jonge Irakees wordt DNA afgenomen. Direct na de aangifte wordt hij samen met zijn vader overgebracht naar het verder weg gelegen asielzoekerscentrum in Drachten. Iets wat later wordt uitgelegd alsof de overheid hem snel heeft weggesluisd. Maar net als bij de Koerd Ali is er ook bij Feik geen match met het spermaspoor. Dus is hij niet de moordenaar.

Geen match met het spermaspoor. Daar is ie weer. Bewust wordt Feik Mustafa Mostafa genoemd. Met een ‘O’. Is dat, Peter, om er voor te zorgen dat hij later niet eenvoudig opspoorbaar zou zijn? Het OM en jij wisten dat het ‘Mustafa’ was en anders zullen we je nog even een foto sturen van het deurplaatje van Feik’s voordeur of een kopie van zijn identiteitsbewijs. Wat een speurneus, die Peter.

Peter R. de Vries: Maar ondanks deze ondubbelzinnige uitslag zijn de complotdenkers niet overtuigd en blijven zij alle betrokkenen belagen, beschuldigen en belasteren op allerlei websites. Uiteraard hebben wij zelf ook destijds, en ook nu weer, nog eens goed naar de zaken van Feik en Ali Hussein Hassan gekeken. En ook onze conclusie luidt: Het zijn kletskoekverhalen! Ik zou bijna zeggen: Was het allemaal maar waar! Dan was de zaak al lang opgelost. Maar het is niet waar! Het is onzin! Die mensen beschadigt en alleen maar afleidt van een werkelijke oplossing. Punt! En vanaf nu zal ik in de ogen van die complotdenkers ook wel omgekocht, corrupt en een speurder van niks zijn. Nou ja, dat moet dan maar!

Het druipt ervan af. De complotdenkers met Wim Dankbaar voorop, moeten worden afgemaakt. En de loopjongen van het OM werkt er gretig aan mee. Welnu Peter, of je inderdaad omgekocht, corrupt en een speurder van niks bent, dat laten we over aan de lezer. Die conclusie is vast wel te maken na het dichtslaan van dit boek. Waarom verzwijg je hier wederom dat Feik een hechte vriend van de verdwenen Ali was? Waarom laat je hier het verhaal van Isabella weg? Isabella, die persoonlijk aan jou heeft verteld dat ze in het weekend van de moord al op het AZC had gehoord dat Feik en Ali Marianne hadden vermoord? Dat ze daarmee naar de politie is gegaan? Dat ze de volgende dag een telefoontje kreeg van Feik met de boodschap: Als jij niet stopt met praten word jij ook vermoord? Dat ze van deze doodsbedreiging de volgende dag aangifte heeft gedaan? Dat de politie niets met die aangifte deed? Dat Ali niet de man was die in Turkije is gearresteerd? Waarom doe je net alsof de informatie van Isabella niet bestaat? Wat is dan jouw mening ten aanzien van Feik, als misdaad-expert nummer 1, in het licht van deze informatie? Waar is het trainingsjack van Ali, Peter? Nog nooit zette het OM zo in op de complotdenkers. Waarom was dat denk jij, Peter? Het druipt er ook vanaf dat de uitzending er grotendeels op gericht was om al hetgeen de amateurspeurders hadden ontdekt zo belachelijk mogelijk te maken. Als je zeker bent van je zaak, Peter, is dat helemaal niet nodig, beste vriend. 

Waarom zeg je dat Feik pas in beeld kwam nadat Stephanie op 14 mei aangifte deed, terwijl je heel goed weet dat Feik toen reeds lang verhoord was en al op 3 mei was overgeplaatst? Kennis die je onder meer hebt van de AZC-medewerkers die getuige van die overplaatsing waren en hun verhaal persoonlijk aan jou hebben verteld. Waarom vertel je er niet bij dat Stephanie niet vrijwillig aangifte kwam doen, maar door de politie werd uitgenodigd voor een verhoor over de moord op Marianne? Waarom vraag je je niet af waarom de politie kennelijk geïnteresseerd was om Stephanie daarover te horen in de wetenschap dat zij het vriendinnetje van Feik was en in de bewuste Koninginnenacht in zijn gezelschap was? Waarom vraag je je niet af waarom Stephanie pas 2 weken na dato aangifte zou doen van haar beweerde verkrachting? Waarom vraag je je niet af waarom de vader van Stephanie niet bij dat verhoor mocht zijn en dat Stephanie door de politie op een gruwelijke manier de pin op de neus is gezet? Waarom vertel je er niet bij dat Feik geen alibi heeft voor het tijdstip van de moord en de politie kennelijk tevreden was met zijn verklaring dat hij zich niet kon herinneren waar of met wie hij was? Zoals je in het recente rapport van het OM kunt lezen: ‘Hij kan zich niet herinneren met wie hij precies op Koninginnedag in Kollum was.’ 

Waarom zeg je dat Feik ‘direct na de aangifte’ werd overgeplaatst naar het AZC Drachten, terwijl je heel goed weet van de getuigen die erbij waren, dat het AZC Musselkanaal was en ook niet pas na de aangifte, maar al op maandag 3 mei, ruim twee weken eerder dan het door jou beweerde tijdstip? Waarom verkies je het verhaal van het OM boven dat van de getuigen die het veel beter moeten weten? Waarom zeg je er niet bij dat je informatie hebt van getuigen die het verhaal van het OM bestrijden? Stel dat het verhaal van het OM klopt, waarom leg je als misdaad-expert dan niet even uit dat het volstrekt logisch is dat een verdachte van verkrachting ‘direct na de aangifte’ wordt overgeplaatst naar een ander AZC? In plaats van hem in hechtenis te nemen en stevig aan de tand te voelen? Waarom leg je niet ook uit dat het volstrekt logisch is dat deze aangifte stilletjes tot een sepot leidde? Met nota bene de redenering van OvJ Johan Stoffels dat het meisje rekening had moeten houden met de ‘culturele achtergrond van de dader’? Waarom heb je advocaat Hans Anker niet gevraagd of de OvJ dit echt heeft durven opschrijven in zijn sepotbrief? Waarom leg je niet uit dat het volstrekt logisch is dat Feik een jaar later als verblijfsvergunninghouder ‘regulier’ in Nederland werd gehuisvest, zoals Minister Hirsch Ballin in 2010 beweert in antwoord op Kamervragen van Fred Teeven? 

Waarom heb je je niet afgevraagd of de hele verkrachting van Stephanie niet verzonnen kan zijn door Justitie als excuus voor het oppakken, verhoren, en overplaatsen van Feik, met het doel deze verzonnen aangifte zo snel mogelijk te seponeren? 

Waarom is het je stelling dat Feik niet betrokken kan zijn bij de moord, uitsluitend omdat zijn DNA niet overeen zou komen met het op Marianne gevonden spermaspoor? Waarom is het onmogelijk dat Feik haar heeft vermoord, de keel heeft doorgesneden zoals hij in de Ringo Bar al had beloofd? Waarom is het onmogelijk dat zijn maat Ali, die altijd bij hem was, haar heeft verkracht? 

Als je naar eigen zeggen zo goed hebt gekeken naar Feik en Ali, waarom liet je alle bovengenoemde informatie dan weg uit je uitzending? Waarom zeg je dat alle complotverhalen ‘kletskoek en onzin’ zijn en noem je niet gewoon mijn naam als je mij toch aanspreekt in de wetenschap dat ik de hoofdvertegenwoordiger ben van die ‘kletskoek en onzin’ en je al jaren deze vragen van mij gemaild krijgt zonder dat je er antwoord op wilt of durft te geven? Is dat omdat je toch maar niet teveel mensen naar mijn site wilt sturen? Om ze niet wijzer te maken dan jij ze wilt laten zijn? 

Als je meent dat ik betrokkenen blijf ‘belasteren, beschuldigen en belagen’ (jouw woorden), waarom leg je dan niet uit waarom Stephanie, van wie ik stel dat zij weet dat Feik en Ali Marianne hebben vermoord, haar door het OM beweerde aangifte wegens ‘smaad en laster’ tegen mij heeft ingetrokken? En waarom leg je dan niet uit waarom het OM mij niet wil vervolgen voor eenzelfde aangifte van X, van wie ik stel dat het een vriend, volgens bronnen ook een neef, van de juiste Ali Hassan is? Waarom leg je dan niet uit dat de in Nederland woonachtige Feik Mustafa zich zo stil houdt terwijl overal op het internet staat te lezen dat hij één van de moordenaars van Marianne is? Waarom adviseer je hem niet de onbehandelde stapel aangiftes tegen mij compleet te maken? Het OM kon je vertellen waar hij woont, en jij wilt hem toch ook wel helpen te bewijzen dat ik ‘kletskoek en onzin’ over hem vertel? Waar is je gebruikelijke, intelligente, kritische analyse die vraagtekens zet bij verdachte omstandigheden? Waarom heb je Feik niet in de uitzending gehaald om hem wit te wassen? Vond je dat te link? 

Wellicht nog belangrijker: Waarom heb je al deze mensen niet voor je camera gehaald om zelf hun beklag te doen en hun onschuld te bewijzen? Waarom moest jij dit voor hen doen op zo’n overduidelijk manipulatieve wijze? Waarom week je af van je gebruikelijke methode om verdachten, dan wel onterecht belasterde slachtoffers hun verhaal uit de doeken te laten doen? Zoals je dat ook deed met de klusjesman uit de Deventer moordzaak? Of met Reinier Smit of Joran van der Sloot? 

Waarom heb je ondanks mijn aandringen vermeden om Stephanie, Feik, Isabella en alle anderen die het kunnen weten, voor je camera de vraag te stellen of de juiste Ali Hassan inderdaad de man was die in Turkije is gearresteerd? Zoals jij, kennelijk namens het OM, beweert. Waarom durf je het bewijs voor die bewering niet op te halen, terwijl het toch zo makkelijk is? De vraag stellen is hem beantwoorden. Want zowel Justitie als Peter wisten dat Feik gewoon in Nederland woont. Justitie heeft hem tenslotte een verblijfsvergunning gegeven. 

Feik (juiste spelling Fa’ek), de branieschopper die hij was,  is overigens een keurige, beleefde jongen geworden. Praat perfect Nederlands, zorgt goed voor zijn vader en is helemaal ingeburgerd. Ennuh, dat hij Stephanie verkracht zou hebben, is ook dikke bullshit uit de koker van het OM. Voetbal is nog steeds zijn passie. Onlangs kreeg hij zijn diploma als voetbaltrainer. Gefeliciteerd ook namens mij, Fa’ek!

Vlnr;  Stan van Eijsden-Edson Silva da Cruz-Kyoma Mendeszoon-Elmahdi Haddach-Twum Gyebi onder vlnr; Jordi Horro Vicario-Hassan Kerzazi-Widjai Ganpat-Faek Mustafa.

Maar Peter wilde het OM niet vragen waar hij Feik kon vinden om hem te interviewen voor bovenstaande reportage. Waarom niet?

Hierom:
‘Op zaterdag 1 (één) mei 1999 ben ik door de politie opgehaald en heb ik op het politiebureau te Buitenpost een verklaring afgelegd inzake de moord op Marianne  Vaatstra. Ik wil niet prijsgeven hetgeen ik heb verklaard maar wens wel aan te geven dat ik in ruil voor het vertellen van het adres van mijn vriend Ali Hussein Hassan in Leeuwarden men mij verder met rust zou laten. Men wekte bij mij de indruk dat Ali aldaar gearresteerd zou worden. Vervolgens heb ik Ali nooit meer gezien.

Ik ben tegen mijn wil in getuige geweest van de moord op Marianne Vaatstra maar wens over de details niet te verklaren. Wel verklaar ik bij deze dat Ali Hussein Hassan Marianne heeft gedood in de caravan van Wolfgang Hebben, bewoner van het AZC Kollum op dat deel dat niet tot het AZC behoorde maar werd bewoond door vaste standplaatshouders uit de periode dat het AZC nog niet bestond.

Marianne kwam wel vaker in de caravan van Wolfgang Hebben. Zij is die bewuste nacht daarheen gebracht door Ludger Dill in diens auto, een donkergrijze Mercedes stationcar.

Ik verklaar dat ik weet wie een derde persoon heeft gebeld om Ali in de nacht van de moord naar Leeuwarden te brengen. Ik verklaar dat ik er met niemand over heb durven praten maar wel op zondagmiddag twee mei negentienhonderd negenennegentig in de namiddag met een vriend heb besproken wat er in de afgelopen nacht is gebeurd. De identiteit van die vriend heb ik gedeeld met de auteur(s) van het boek ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra.’

Ik verklaar dat de mij bekende Ali Hussein Hassan, die Marianne heeft gedood, niet de persoon was die door Justitie is gearresteerd in Istanbul in oktober 1999. Deze persoon ken ik niet en heb ik slechts gezien op TV. Ik heb hem nooit in levende lijve gezien.

Feik heeft dus op dag één de waarheid verteld. De waarheid die nooit bekend mocht worden van Harm Brouwer en Joris Demmink. En al helemaal niet in de uitzending van Peter R. de Vries. Je wilt tenslotte niet openbaren dat de twee hoogste heren van onze Justitie ons 16 jaar lang hebben bedrogen, verkrachters en moordenaars beschermen, laat staan een stiekeme vrijgeleide geven. Daar haal je alles voor uit de kast. Inclusief miljoenen belastinggeld voor fake DNA onderzoeken, inclusief een valse DNA match , inclusief een afgedwongen bekentenis, inclusief je trouwe witwasknecht Peter R. de Vries.

Jeroen Pauw verklaart op zijn website:

Naar aanleiding van ons programma gisteravond krijgen we vragen over het al of niet betalen van gasten. Zoals het overal in de journalistiek gaat: soms worden freelancers voor hun deskundigheid betaald. Dit raakt op geen enkele manier aan de journalistieke integriteit van het programma.

Welnu Jeroen, laat die integriteit eens zien door iemand (onbetaald) aan je tafel te zetten die de bovenstaande leugens van het OM en Peter R. etaleert.

Winkels die het boek op voorraad hebben:

Aalten – Boekhandel Meneer Kees

Aalten – Boekhandel Messink & Prinsen

Aalten – Primera

Alblasserdam – Primera

Alkmaar – Boekhandel Van der Meulen

Almelo – Boekhandel Broekhuis

Almere – Boekhandel Stumpel

Almere – Primera Almere Buiten

Alphen aan de Rijn – Boekhandel Haasbeek

Apeldoorn – Primera Biemolt Asselsestraat 261

Amsterdam – Boekhandel Zwart op Wit

Amsterdam – Primera Bezaanjachtplein

Andijk – Primera

Apeldoorn – Readshop Oranjerie

Appingedam – Primera

Arnhem – Eco Electronics

Arnhem – Boekhandel De Poort

Arnhem – Primera Arnhem Centrum

Arnhem – Primera Elderveld

Arnhem – Primera Rijkerswoerd

Assen – Boekhandel Iwema

Barendrecht – Primera Carnisse Veste

Beekbergen – Boekhandel Beekbergen

Beek en Donk – van Helvoort Boek en Kantoor

Beilen – Primera

Bergum – Boekhandel Bergum

Blerick – Primera

Blokker – Primera Westerblokker

Bolsward – Primera Bolsward

Breda – Cigo Moerwijk

Breda – Boekhandel Van Kemenade & Hollaers

Breda – Primera Heksenwiel

Breda – Primera Hoge Vucht

Breukelen – Boek en Kantoor Marinus van Kralingen

Culemborg – Primera Culemborg

Delft – Primera Bikolaan

Delft – Primera Dasstraat 12

De Meern – Primera Veldhuizen

Den Bosch – Boekhandel Heinen

Den Haag – Primera Bankastraat 3

Den Haag – Van Stockum Boekverkopers

Den Helder – Primera

Drachten – Cigo

Drachten – Boekhandel van der Velde

Dronten – Voster Boek & Kantoor

Eindhoven – Boekhandel Van Piere

Eindhoven – Primera Meerrijk

Emmeloord – Boekhandel Marsman

Emmen – Boekhandel Plantage

Emmen – Primera Bargeres

Enschede – Boekhandel Broekhuis

Goor – Primera De Bandijk

Gorinchem – Boekhandel De Mandarijn

Gorinchem – Boekhandel De Wingerd

Gorredijk – Boekhandel Planteyn

Gorredijk – Primera

Gouda – Boekhandel Smit

Gouda – Boekhandel Verkaaik

Groningen – Cigo Van Lenneplaan

Groningen – Boekhandel van der Velde

Haarlem – Boekhandel De Vries

Hardinxveld – Giessendam – Primera Boogaard

Heemstede – Boekhandel Blokker

Heerhugowaard – Primera Evers

Helmond – Primera Brandevoort

Hengelo – Boekhandel Broekhuis

Hengelo (Gld) – Boexcellent

Hoogerheide – Primera

Hoogezand – Cigo Gorecht Oost

Hoogland – Primera Brundel

Hoorn – Boekhandel Stumpel

Julianadorp – Primera

Katwijk – Readshop

Leeuwarden – Boekhandel van der Velde

Leiden – Boekhandel de Kler

Leiderdorp – Boekhandel de Kler

Leidschendam – Boekhandel de Kler

Lelystad – Primera Lelycentre

Lelystad – Primera Riecker

Lochem – Boekhandel Lovink

Maassluis – Boekhandel Koningshoek

Maastricht – Boekhandel De Tribune

Maastricht – Boekhandel Dominicanen

Middelburg – Boekhandel De Drukkerij

Muiden – Primera De Hoek

Noordwijk – Boekhandel van der Meer

Nijmegen – Boekhandel Dekker v.d Vegt

Nijmegen – Boekhandel Roelants (voorheen De Oude Mol)

Oegstgeest – Boekhandel de Kler

Oirschot – Boekhandel de Croon

Oosterhout – Primera Arendshof

Oss – Boekhandel Derijks

Overveen – Primera

Oudwoude – Café Restaurant De Iterij

Purmerend – Primera Winkelcentrum Eggert

Purmerend – Boekhand Het Leesteken

Purmerend – De Nieuwste Tijd

Purmerend – Primera Weidevenne

Purmerend – Primera Wormerplein

Roden – Boekhandel Daan Nijman

Roelofarendsveen – Veenerick Boek en Kantoor

Roermond – Boekhandel Plantage

Rotterdam – Boekhandel Donner

Rotterdam – Primera Boulevard Zuid

Sassenheim – Boekhandel Wagner

Sliedrecht – Primera Burgemeester Winklerplein

Sneek – Boekhandel van der Velde

Sneek – Cigo

Surhuisterveen – Boekhandel Douma

Tilburg – Boekhandel Gianotten Mutsaers

Tilburg – Primera De Blaak

Uithuizen – Primera

Urk – Cigo

Utrecht – Boekhandel Broese

Utrecht – Primera De Gaard, Troosterhof

Veendam – Cigo

Veldhoven – Primera De Bont

Venray – Boekhandel  Van den Munckhof

Vlissingen – Boekhandel De Drukkerij

Voorschoten – Boekhandel de Kler

Wageningen – Boekhandel Kniphorst

Wassenaar – Boekhandel de Kler

Wijchen – Lektuurhandel Robben

Winterswijk – Boekhandel Kramer

Zoetermeer – Boekhandel Haasbeek

Zutphen – Readshop

Zwijndrecht – Boekhandel Hyperion

U kunt het boek ook bestellen onder meer op de bestelpagina.

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

48 reacties op Peter R. wast de gitzwarte leugens van het OM wit

 1. Haka zegt:

  Ik ben er nog niet uit wat ik van P.R. de Vries moet vinden. En zo lang ik nog open sta voor het vormen van mijn eigen oordeel ga ik nog niet 100% met ‘Recht is krom’ mee. Maar het maakt me wel nieuwsgierig en kritisch en inderdaad zie ik, als ik de geschiedenis zo voor me geschoteld krijg, een bepaalde ‘omdraaiing’ in het beeld wat P.R. over de zaak uitspreekt. Wat mij echter vooral opviel (aanleiding tot mijn reactie nu) is dat in de uitzending van Pouw van gisteren naar aanleiding van Volkert van der Graaf Peter R. zich verontrust uitsprak over de ‘mogelijkheid’ dat het OM via de media het publiek manipuleert. Anders gezegd: dat wat Peter R. het ‘complotgekkie’ verwijt komt omgekeerd terug in zijn beeld t.a.v. Volkert. Ik ga graag van het positieve uit, dus wil Peter R niet verwijtend benaderen. Maar ik zou hem willen VRAGEN: Waarom wijst hij het denken van W. Dankbaar over het ‘complot’ van het OM om het publiek te misleiden zo af; terwijl hij het t.a.v. Volkert van der G. nu ineens als serieuze mogelijkheid beziet én zijn verontrusting daarover uitspreekt….

  • Paula Ponzi zegt:

   “… Peter R. zich verontrust uitsprak over de ‘mogelijkheid’ dat het OM via de media het publiek manipuleert.”

   Het moet niet gekker worden: PRdV lult zichzelf nog een keertje finaal klem in een live talkshow.

  • HRK zegt:

   Dat komt nmm mede omdat het een opportunist is en een populist en de laatste eigenschap zou hem geschikt makens als politicus maar ik meen dat hij een uitnodiging daarvoor heeft geweigerd. Ga maar na, het ”volk” was maar wat blij met de ”oplossing” van de Vaatstra moord en moest gemiddeld genomen niets hebben van ”complotgekkies” die de officiele toedracht betwijfelden. 1 van de redenen waarom Peter partij van het OM koos. Maar in het geval van Volkert van der G is het heel makkelijk om zich tegen het OM te keren, dat doet immers iedereen, dus ook Peter, Volkert is volksvijand nummer 1.

   • dennis zegt:

    Jij praat net alsof Peter r. de Vries een zijde koos nadat de moord “opgelost” was HRK? Nee, in goed overleg tussen justitie, OM en Peter r. de Vries hebben ze gezamenlijk de moord “opgelost” ze vonden “ineens” een DNA match, dankzij “volksheld” de Vries, een man waar het volk vertrouwen in had, dat kon justitie en OM goed gebruiken! Een waterdicht bewijs, toen nog wat druk op Jasper en zijn familie, hij had al eens gejoyride in een ver verleden, ging helemaal van zijn boerderij op de fiets naar Leeuwarden of Groningen naar de hoeren dus had veel gebrek in vrouwenvlees, ja hoor, net als die Rotterdammer die zijn zus met 41 messteken ombracht bleek ook Els Borst met evenveel messteken omgebracht te zijn, ja hoor, in beide zaken de perfecte dader gevonden, volgende zaak!

 2. cobra zegt:

  tja heel vreemd om dat te horen uit de mond van de papegaai van het OM
  of wordt de grond de Vries iets te heet onder de voeten en probeert hij hu op deze manier
  het volk weer mee te krijgen
  wat een vuile hond die de vries

 3. dennis zegt:

  Jasper heeft toch gezegd: we kunnen de zaak beter zo laten anders kom ik en mijn familie in nog grotere problemen? Ook heeft Peter R. de Vries toegegeven dat hij 2500 euro per keer krijgt om zijn mening op televisie uit te kramen, maar dan wel in het voordeel van justitie! Vroeger had ik waardering voor hem, hij heeft de politie en justitie vaak voor gek gezet, ook in het jaar van het gebeuren was hij nog eerlijk, nu is hij geheel overgelopen en slijmt met ze mee (financiële redenen?) Hoe de overheid te werk gaat zien we ook bij Folkert vd Graaf! De foto was in scene gezet en de moordenaar wordt totaal beschermt, het slachtoffer Pim totaal niet! Terwijl Pim toch een groot gevaar liep, PIM MOEST STERVEN van de overheid! Dat is nu ook wel 100 % duidelijk.
  Wie als burger nog denkt in een democratie te leven moet nu wel wakker worden dacht ik zo?

  • robvdz zegt:

   Temeer daar wat nu wel duidelijk naar voren komt dat de overheid en het totale onder de ‘democratische’ norm opererende beleidskader niet de hoogste bestuursinstantie is!
   Het zijn de banken en de grote corporaties die de gang van zaken bepalen en daarmee is de facto de democratie zoals ons die sinds jaar en dag wordt voorgeschoteld een verzinsel die ons ertoe moet verleiden toch vooral maar te gaan stemmen. Niet dat uw mening er iets toe doet maar is happig op het bestuursmandaat.
   Stemmen is onder dit regime dus meedoen aan een criminele verhouding tussen volk en wet.
   Wij zouden met deze wetenschap ons moeten afvragen welke zin het dan nog heeft om een dergelijk apparaat te steunen waarvan blijkt dat het onderdeel OM gehuld is in allerlei schemer waarbij zij van mij in ieder geval niet het voordeel van de twijfel krijgen.
   Er MAG geen twijfel bestaan over de integriteit van het OM!
   Dat is nu zeker wel het geval en de uitwassen worden steeds evidenter met name vanwege de stille boycot van het boek wat ik zojuist besteld heb bij een verachtelijk te noemen boekhandel omdat deze zich ook lijkt te conformeren aan de eveneens stille consensus om het boek blijven censureren. Daarmee het decreet volgende wat via de msm door de meeste conformistische boekhandelaren gevolgd is. We weten inmiddels dat de msm de spreekbuis in van dezelfde overheid die steeds vaster komt te zitten op het beklaagdenbankje.
   In dat verhaal past de lippendienst van P. de Vries dus uitstekend en leggen daarmee de bal voor open doel.

 4. robvdz zegt:

  Alleen al het FEIT dat deVries in de vroege jaren van zijn acteren op tv een fervente aanklager was van het OM (toen hij nog een snorretje droeg) en na een gedaante wisseling plotseling een handlanger werd van het OM, toont voor mij aan dat hij minstens een opportunist is.
  Het feit dat het OM om bepaalde redenen de zaken wil verdraaien moet wel zijn omdat het OM bepaalde mensen wil beschermen die voor landbelang beschermd moeten worden.
  Welk belang dient het OM hiermee. Kennelijk moeten de echte daders uit de wind gehouden worden. De Vries is met dit alles een ongeloofwaardige lakei geworden die liegt op commando.
  Krachten dienend die belang hebben bij een kakelende kip als de Vries die zonder ethische normen doet wat hem gezegd wordt zolang hij met z’n bakkes lippendiensten maar mag verrichten op de nationale propaganda kanalen.
  Wat mij betreft, weer een schop onder z’n reet in het openbaar net zoals hij die kreeg van Steve Brown.

 5. Vond u ook dat de Vries 22/09 nadat Brinkman hem de oren had gewassen van een hautaine praatpop en Brinkman hem vroeg of hij daar gratis zat hij veranderde in timide mannetje waarbij het leek als ware het hem in de broek gegaan.? Hij zit nu met een gespleten geest bij Pauw. Hij moet (wel tegen betaling) justitie-zaken verkopen en praat als een ouderling in de kerkgemeente.
  Maar weet tegelijker tijd dat er gelogen, gemanipuleerd wordt door die zelfde organisatie die hij goed moet praten en tegelijkertijd ook wetende dat er tegenkrachten zijn die langzaam maar zeker dichterbij komen met en door waarheidsvinding en hem ook zullen ontmaskeren.

  Het kan zijn dat het doordachte mimiek is en daar op getraind word, maar hij straalt mijn ’s
  inzien’ s minder zelfvertrouwen uit dan vroeger.
  Dat kan best komen doordat hij met zichzelf in de knoei zit, zaken verdedigen waarvan hij weet dat ze niet kloppen dan komt de grootste praat-pop als hij geen psychopaat is.

  • dennis zegt:

   De klap die Peer de Vries van onze komiek Freek de Jonge heeft gehad is hij nog niet te boven gekomen.

   • veryworried zegt:

    Ja, dat was een superslag van Freek de Jonge. Jammer genoeg is het (nog)niet de genadeslag geweest. Maar ik vermoed dat het PRdV toch behoorlijk verzwakt heeft. In ieder geval was het een verdiende publiekelijke vernedering voor de man die een een heel laffe rol speelt in onze samenleving.
    Goed zo Freek, en Hero, en Bart Chabot, en Lange Frans, en de voormalige gevangenisdirecteuren, en Micha Kat , en…en….en…..en….en. En uiteraard de vasrhoudende Wim Dankbaar. Respekt!
    Laten we opkomen voor alle slachtoffers die het OM tot nu toe al gemaakt heeft . Free Jasper Steringa

    • dennis zegt:

     Ja, Dhr. Kat is lange tijd heel goed bezig geweest maar heeft er altijd veel te veel mensen erbij door de peop gehaald, om er nou ooit André van Duin, Paul de Leeuw en de reeds overleden Prins Friso bij te betrekken is eigenlijk nooit nodig geweest, ook de miljoenen aan stukken gehakte kinderen en meer van die overdrijvingen doen de zaak meer kwaad dan goed! Dan neemt op den duur geen mens je meer serieus en kom je ook in de problemen, dat Demmink en zijn beste “vriend” Peter r. de Vries doorgelicht worden en aan de schandpaal genageld worden is terecht, daar gaat zelfs de justitie niet moeilijk over doen omdat ze weten dat het de waarheid is, maar de waarheid wordt door justitie liever verzwegen en hoopt dat de storm stilzwijgend wel over gaat, gelukkig verhevigt zich die storm over Nederland tot ze moeten toegeven!

 6. yvonne zegt:

  Wie veel liegt, heeft veel te verbergen………….

  Het viel ons op dat de stoere misdaadverslaggever er dinsdagavond wat beteuterd bijzat nadat zijn beloning ter sprake was gekomen. Wij wilden hem woensdag enkel een hart onder de riem steken. Waren zelfs bereid hem ook te betalen als hij maar een paar vragen wilde beantwoorden. Wij vonden het daarom jammer dat de man die zelf vaak scharrelcrimineeltjes op de vlucht heeft doen slaan, nu zelf als een dief in de nacht het VARA pand verliet en op hol sloeg. Waar Adriaan van Dis, Nadja Hüpscher en Advocaat Gerard Spong gewoon de studio via de voordeur verlieten, zoals het hoort, daar koos de stoere sterreporter voor de nooduitgang aan de achterzijde. Onder begeleiding van een bewaker snelde hij naar zijn bolide om met gierende banden het terrein te verlaten. De man die vroeger nog zelf ontmaskerde en onthulde sloeg op de vlucht, zoals de scharrelcrimineeltjes, destijds voor hem, in zijn beste jaren, op de vlucht sloegen. “Onthutsend” zou hij vroeger zelf gezegd hebben.

  http://blikopnosjournaal.blogspot.hu/2015/09/peterr-en-pauw-ontvluchten-vara-studio.html

 7. Paula Ponzi zegt:

  Door alle stress over zijn giga-bedrog kwijnt de verzuurde PRdV helemaal weg.
  Die man leeft een leugen.

  100+ Verkooppunten!!!

 8. Wim Dankbaar zegt:

  Bijna elke Primera die ik bel, gaat er voor. Het is erg makkelijk praten met deze mensen, want het zijn allemaal zelfstandige ondernemers, die boeken in hun winkel(s) kunnen leggen in consignatie. En natuurlijk ook willen dat Joris Demmink/Harm Brouwer en consorten worden geëxposeerd als de criminele doofpotartiesten die ze zijn.

  Een extra voordeel is dat Primera’s maar een paar boeken verkopen. De top 10 of top 20. Dus mijn boek daartussen valt lekker op. En alle mensen komen daar. Van de vuilnisman tot de hoogleraar.

  Met 450 Primera’s heb ik er nog zeker 400 te gaan. Kunnen jullie me een beetje helpen?

  Mijn gelamineerde tekstje (zie onder) bovenop het stapeltje, zelfde formaat als het boek, Huppekee!

  Tip

  Nog nooit werd een boek zo doodgezwegen door de media. Nog nooit kreeg een boek zoveel lovende recensies van lezers op de website van Bol.com.
  Is Jasper Steringa werkelijk de moordenaar van Marianne Vaatstra? Of een zondebok om de ware toedracht in de doofpot te houden? Leest en verbaast u zich hoe de hoogste heren van Justitie de werkelijke moordenaars van Marianne een stiekeme vrijgeleide gaven en ons tot op dag van vandaag voorliegen.

  Aanbod van de auteur:

  Iedereen die dit boek bestelt en na lezing nog steeds gelooft dat Jasper Steringa de verkrachter en moordenaar van Marianne Vaatstra is, krijgt zonder vragen zijn geld terug. Ongeacht waar u het boek heeft gekocht! En dan mag u het boek nog houden ook. Een veiliger aankoop bestaat niet.
  Een mailtje plus scan of foto van de kassabon naar dank@xs4all.nl met een strekking als volgt volstaat:

  Geachte heer Dankbaar,
  Ik heb uw boek “Het Vaatstra Complot” gekocht en gelezen en ben nog steeds van mening dat Jasper Steringa de verkrachter en moordenaar is van Marianne Vaatstra. Gelieve het aankoopbedrag terug te storten op mijn rekening xxxxxxxxxxx.
  Vriendelijke groet,

 9. ries zegt:

  Steven Brown schopt Peter R. de Vries onder zijn kont.

  • dennis zegt:

   rustig, rustig steve! hij wordt nu ontmaskerd, we zien zijn werkelijke huigelachtige teringtronie steeds beter hoe hij werkelijk is, heee Peter, na al die jaren, laffe hond! en sluip langs de achteruitgang maar naar buiten en scheur weg met gillende banden, maar doe Nederland een groot plezier: KOM NOOIT MEER TERUG!!

 10. Pingback: Eindtijdberichten en ander nieuws, verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

 11. Paula Ponzi zegt:

  Video: Peter R de Vries wordt betaalt door de Macht
  04:38 minuut: het gebaartje van PRdV naar Pauw toe spreekt boekdelen.

 12. hkokblog zegt:

  Op deze side is ook genoeg te lezen over wat er zoal mis is in dit land : http://www.waarheidsvinding.com

 13. Wim Dankbaar zegt:

  Woont er iemand in Rotterdam Zuid?

  Neem dan even contact op dank@xs4all.nl

 14. Anne zegt:

  Petitie referendum EU

  http://www.wanttoknow.nl/nieuws/geenpeil-doe-nog-even-mee/
  Of je nu vóór het associatieverdrag bent of juist tégen, feitelijk maakt dit niet uit, want het gaat erom dat jouw stem gehoord dient te worden. PRINCIPIEEL!

  Teken deze petitie en laat je stem horen.
  Dat is nu méér dan ooit nodig,
  om niet vergoed te verdwijnen achter de bureaucratie van de EU-elite..!
  Zet uw handtekening via deze link

  https://teken.geenpeil.nl/

 15. landbouwer zegt:

  Dag Anne dat heb ik gelijk de eerste al dag gedaan.Maar wanneer organiseren we een referendum om herziening van de rechtszaak rond de veroordeling van Jasper Steringa?

  • Paula Ponzi zegt:

   Dat heeft nagenoeg geen zin, Steringa heeft de sleutel van zijn eigen celdeur maar wenst daar geen gebruik van te maken.

   • dennis zegt:

    Sleutels van zijn eigen celdeur? dat heeft volgens mij geen enkele gevangene? of zien we hier iets als de schijnstraf van Volkert van de Graaf? Jongens je krijgt straf maar we gaan het je gezien de achtergronden heel schappelijk maken, Volkert heeft ons een dienst bewezen en Jasper moet even bloeden met alle gemakken binnen om het volk tevreden te stellen dat we toch iemand te pakken hebben voor de moord op Marianne, helaas konden we de echte dader toen niet pakken want dat zou een volksopstand tegenover de vluchtelingen teweeg brengen, die opstand proberen we uit te stellen tot 2015 of 2016!

    • Paula Ponzi zegt:

     Nee, bij wijze van spreken. Of Steringa krijgt straks een gigantische zak met geld wanneer hij vrijkomt, of hij vreest voor zijn leven, daar komt het in grote lijnen op neer, denk ik.

     Steringa heeft gezegd: “Houd op met aan mijn schuld te twijfelen, anders kom ik in de grootste problemen”. Nog grotere problemen dan dat hij al zit?!

     Misschien krijgt hij dat geld nu al, als je bedenkt dat zijn ex-vrouw hem kost op zijn mond wanneer zij hem komt bezoeken in de gevangenis….

   • van Tours zegt:

    Ik ben van mening dat het algemeen belang het belang van Jasper Steringa verre overstijgt. Ik gun Jasper dat hij vrijkomt, liever vandaag dan morgen. Maar dat er binnen Justitie nu vreemde zaken gebeuren, die niet strafrechtelijk aangepakt worden, vind ik van de dolle. De basis van vertrouwen in een rechtvaardige en correcte Justitie waar iedere Nederlander op moet kunnen bouwen, die basis is zwaar aangetast. Het vertrouwen in Justitie moet hersteld worden. Landbouwer, dat is nu het belangrijkste. Een referendum zou dus moeten gaan over het komen tot een onafhankelijk strafrechtelijk onderzoek naar misdaden begaan door ambtsdragers binnen (en buiten) Justitie. De namen van de (ex)ambtenaren die daar in eerste instantie voor in aanmerking komen staan wel in het boek “het Vaatstra Complot”.

    • dennis zegt:

     Het Nederlandse Volk is de laatste decennia al zo vaak zwaar teleurgesteld door de sluwheid, de leugenachtigheid en de partijdigheid van politie en justitie, en geloof me, iedere politie en justitiemedewerker doet er aan mee, vraag maar eens aan een passerende straatagent of hij de zaak Demmink kent, nooit van gehoord zul je gelijk horen en hij heeft plots haast om zich elders te begeven, angst voor zijn baan? Als het vertrouwen in Justitie hersteld zou moeten worden zullen er heel wat kopjes moeten rollen, heel wat zaken worden rechtgetrokken, maar de onderste zal en mag niet boven komen want dan dondert de justitie finaal in elkaar!

     • Paula Ponzi zegt:

      Maaike heeft het zelfs gezegd: “Het wordt tijd dat er koppen gaan rollen.”

      Als het erop aankomt is zo goed als niemand bereid om zijn baan op te zeggen in het kader van een groter belang! Slechts enkele politie-agenten in Friesland hebben dat gegaan: Respect!

      Rechercheurs die aan Maaike & Bauke hebben verteld: “Wij wisten ook wel waar we moesten zoeken, maar we mochten niet van hogerhand”. Zij hebben al meer gedaan dan al die “helden” die liever voor hun eigen laffe hachie kiezen!

    • meret zegt:

     En wie zou zo’n onderzoek dan moeten uitvoeren? Binnen Nederland zou ik het niet weten. Dan op Europees niveau? In andere Europese landen is het niet veel beter, ik spreek hier uit eigen ervaring. Mijn voorstel is een onderzoek door, “IS” of “ISIS” of hoe je ze wilt noemen, en als ze dan toch lekker bezig zijn laat die dan ook maar de strafmaat bepalen. Want dat er koppen moeten rollen is zeker.

   • Maar waarom laat een -er van uitgaande dat hij dat is- zo’n noeste boer zich zo in het pak naaien?
    Wat is er achter de schermen dan toch bekokstoofd?
    Welke sleutel past dan op dat slot?

 16. landbouwer zegt:

  Het huidige referendum van GeenPeil dat dit weekend zijn climax bereikt is een initiatief van het weblog GeenStijl. Bij GeenStijl wisselen volgens hun eigen promotie praatje nieuwsfeiten, schandelijke onthullingen en journalistiek onderzoek elkaar af. Waar blijft het weblog dan met de schandelijke onthullingen en onderzoek rond de moord op Marianne Vaatstra? Of zijn ook die journalisten toch niet zo vrij en onafhankelijk in hun publicaties door de connectie met de “Staatscourant” de Telegraaf.

  • Beste allen,
   Proficiat die voor het Geen Peil-referendum hebben gestemd. Degene die tegen waren hebben een wat mindere dag.
   Het timbre op radio1 heeft iets weg van een inspreker op een begrafenis. Men zou het liefst de uitslag doodzwijgen maar durft het toch schijnbaar niet aan.

   • massahysterie zegt:

    Ben niet verdrietig zoals Radio1 maar wel pessimistisch: in 2006 is zelfs een normaal referendum al een ‘bogus’ gebleken, laat staan een raadgevend referendum. Alle andere verkiezingen vertrouw ik ook voor geen meter, daarom stem ik niet eens meer: kan je stem ook niet misbruikt worden. Oekraïne komt gewoon bij de EU. Sorry voor deze negatieve domper🙂

 17. yvonne zegt:

  Deel deze info zoveel mogelijk………..zodat IEDEREEN in Nederland er eens achter komt, wat een criminele bende het bij onze overheid, en vooral Justitie is!

  http://www.hethaagsecomplot.nl/20150927-omkoopbare-deskundologen.htm

  • van Tours zegt:

   Ik heb het artikel van Ton gelezen. Het bevat hele ernstige beschuldigingen – frustratie van de rechtsgang door o.a. omkoping en valsheid en geschrifte – naar mensen van Justitie waarvan met name Joris D. wordt genoemd. Ook het feit dat Bas v.d. H. een grote som geld heeft ontvangen op de dag dat hij zijn rapport veranderde, is duidelijk een signaal dat er vuil spel gespeeld is. Ik vraag me onderhand af: in hoeveel doofpotten zat/zit Joris Demmink. Duidelijk is dat via de doofpotten de overheid veel geld heeft bespaard, wat ook betekent dat er een omvangrijke zwarte boekhouding zou moeten zijn, omdat mensen wel beloond moeten worden. Als je denkt dat Bas inderdaad zo een miljoen gulden heeft gecasht, denk je dat degene die dat uitbetaald af en ook niet eens aan zichzelf denkt?
   Als er dergelijke beschuldigingen geuit worden, zou ik het normaal vinden dat Justitie er bovenop springt om de waarheid omtrent de omkoping en valsheid in geschrifte boven tafel te krijgen. Als ze dat niet doen is dat in mijn ogen een bevestiging dat ze zelf corrupt zijn. Borghouts krijgt gelijk: als de onderste steen boven komt, valt heel Justitie in elkaar.

  • Paula Ponzi zegt:

   Het is werkelijk waar weer “zum Kotsen”. Op HHC zag ik foto’s van Trixie Lott. Neem zo’n jaarlijks berichtje over de onderhoudskosten van De Groene Draeck in propaganda-vod De Telegraaf. Sinds wanneer betaalt de eigenares van de boot de onderhoudskosten niet uit haar eigen riante zak? Als je dat niet kunt betalen, dan verkoop je toch gewoon de boot?! D666 Bilderberger Pechtold maakt zogenaamd weer bezwaar tegen de hoogte van de kosten. Om je het gevoel te geven dat er een keuze is tegen de monarchie. Het klootjesvolk slikt het weer als zoete koek.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s