Bericht aan OvJ Henk Mous en diverse media

From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Sent: woensdag 9 september 2015 13:25
To: ‘h.j.mous”
Cc: ‘Lieke.Kwant’; ‘Marjet.Krol’; ‘Marloes.Lemsom’; ‘Menno.de.Galan’; ‘Milena.Holdert’; ‘Miriam.Lavalette’; ‘Mirjam.Bartelsman’; ‘Monique.Wijnans’; ‘Nicole.Le.Fever’; ‘nieuwsuur’; ‘Nynke.de.Zoeten@nos.nl’; ‘Petra.Greeven’; ‘Pim.van.Galen@nos.nl’; ‘Reijer.Zwaan’; ‘Roozbeh.Kaboly’; ‘Rudy.Bouma’; ‘Sander.van.Hoorn’; ‘sdekkers’;  ‘Tonko.Dop’; ‘Twan.Huys’; ‘Willem.Lust’; ‘sven.kockelmann’; ‘Zeeman, Aart’; ‘fons.de.poel’; ‘mark.schleedoorn’; ‘jelle.broekroelofs’; ‘Marc Schrikkema’; ‘Lammert de Bruin’; ‘Jan Kriek’; ‘jan.born’; ‘koen.voskuil; ‘Vincent Verweij’; ‘sander.t.sas’; ‘marcel.gelauff’; ‘Bontes L.’; ‘Omtzigt P.H.’; ‘harro.knijff; ‘Wim van de Pol’; ‘Jos van Dongen’; ‘kees.driehuis’; ‘jeroen.pauw’
Subject: Bericht aan OvJ Henk Mous en diverse media

Heer Mous,

Dit bericht heeft ten doel om u als persofficier enige vragen te stellen over het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra. Ik vind eigenlijk dat medewerkers van programma’s als Nieuwsuur, Eén Vandaag, Zembla of Brandpunt dit zouden moeten doen, maar omdat dit tot heden achterwege blijft, doe ik het maar zelf. Voor uw gemak zet ik de vragen in een rode tekstkleur.

In de uitzending van Peter R. de Vries van mei  2012, waaraan u zelf ook heeft meegewerkt, werd namens het OM het volgende gesteld:

Vanaf minuut 22: “Als het lichaam van Marianne wordt ontdekt, zit haar BH om haar nek. Hiermee is ze gewurgd zo stelt de Patholoog. Wat nooit bekend is geworden, is dat deze verwurging zeer waarschijnlijk ook de doodsoorzaak is geweest. Net als bij de prikwondjes op haar benen is ook bij het doorsnijden van haar hals maar een beperkte hoeveelheid bloed vrijgekomen. Een teken dat haar hart niet meer klopte toen de verwondingen zijn toegebracht. Dat wijst erop dat Marianne niet meer in leven was toen de dader haar keel doorsneed.”

Er is dus zo weinig bloed gevonden dat daaruit de conclusie werd getrokken dat Marianne al dood was voordat haar hals werd doorkliefd.

In uw  requisitoir in de zaak tegen Jasper Steringa stelt u  echter op pagina 37 het volgende:

‘De verdachte hoort het bloed uit Marianne lopen en neemt dan aan dat ze dood bloedt. De verdachte trekt met kracht haar hoofd nog enige tijd omhoog. Ik leid dit af uit het feit dat het deel waar de schouderband om haar hals is gebracht, zwaar doorbloed is. Op pagina 710 is op foto 189 te zien dat het gezicht van Marianne een streperig bloedbeeld vertoont dat veroorzaakt is door bebloed gras’. Dit kan alleen ontstaan als het hoofd omhoog getrokken wordt en uit de verwonding veel bloed komt waarna het hoofd in die plas bloed komt.’ En dan pagina 38: ‘De feiten zoals hiervoor weergegeven sluiten aan op de conclusie van de patholoog-anatoom Visser die stelt dat de dood kan worden verklaard door een combinatie van strangulatie en gedeeltelijke doorklieving van de hals, gepaard gaande met stuwing in het hoofdgebied en massale bloeduitstorting. […]Het massale bloedverlies is ontstaan doordat het hart als zelfstandig orgaan nog enkele slagen maakt waardoor na 1 minuut bijna 3 liter bloed uit het lichaam stroomt (pag. 1066).’

U heeft het nu over stromen, doodbloeden, een plas bloed, massaal bloedverlies, bijna 3 liter. U stelt bovendien dat Marianne nog in leven was toen haar keel werd doorgesneden.

Hoe verklaart u de discrepantie over het bloed  tussen de constatering in de uitzending van Peter R. de Vries en uw stellingen in uw requisitoir?

Zoals u weet, stel ik in mijn boek dat Feik Mustafa op de dag van de moord, 1 mei 1999, is aangehouden en op het bureau Buitenpost een verklaring heeft afgelegd, waarvan hij ons vorig jaar een samenvatting heeft verstrekt als volgt:

Op zaterdag 1 (één) mei 1999 ben ik door de politie opgehaald en heb ik op het politiebureau te Buitenpost een  verklaring afgelegd inzake de moord op Marianne  Vaatstra. Ik wil niet prijsgeven hetgeen ik heb verklaard maar wens wel aan te geven dat ik in ruil voor het vertellen van het adres van mijn vriend Ali Hassan in Leeuwarden men mij verder met rust zou laten. Men wekte bij mij de indruk dat Ali aldaar gearresteerd zou worden. Vervolgens heb ik Ali nooit meer gezien.
Ik ben tegen mijn wil in getuige geweest van de moord op Marianne Vaatstra maar wens over de details niet te verklaren. Wel verklaar ik bij deze dat Ali Hussein Hassan Marianne heeft gedood in de caravan van Wolfgang Hebben, bewoner van het AZC Kollum op dat deel dat niet tot het AZC behoorde maar werd bewoond door vaste standplaatshouders uit de periode dat het AZC nog niet bestond.
Marianne kwam wel vaker in de caravan van Wolfgang Hebben. Zij is die bewuste nacht daarheen gebracht door Ludger Dill in diens auto, een donkergrijze Mercedes stationcar.
Ik verklaar dat ik weet wie een derde persoon heeft gebeld om Ali in de nacht van de moord naar Leeuwarden te brengen. Ik verklaar dat ik er met niemand over heb durven praten maar wel op zondagmiddag twee mei negentienhonderd negenennegentig in de namiddag met een vriend heb besproken wat er in de afgelopen nacht is gebeurd. De identiteit van die vriend heb ik gedeeld met de auteur(s) van het boek ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra.’
Ik verklaar dat de mij bekende Ali Hussein Hassan, die Marianne heeft gedood, niet de persoon was die door Justitie is gearresteerd in Istanbul in oktober 1999. Deze persoon ken ik niet en heb ik slechts gezien op TV. Ik heb hem nooit in levende lijve gezien.

Zoals u ook weet, is deze aanhouding van Feik Mustafa in het weekend van de moord aan mij bevestigd door de toenmalige AZC directeur Louis Uijl.

Kunt u bevestigen dat Feik Mustafa op 1 mei 1999 is opgehaald en verhoord? Zo ja, kunt u uitleggen waarom dit nooit bekend is gemaakt?

Zoals u weet stel ik, mede op basis van de verklaring van Feik, dat Marianne in de caravan van Wolfgang Hebben is verkracht en vermoord en dat de Duitser Ludger daar ook bij was. Dat deze heren Marianne’s lichaam na de moord in het weiland hebben gedumpt. Wolfgang, Ludger en Feik zijn echter uitgesloten van betrokkenheid bij de moord middels DNA.

Kunt u aangeven welke redenering het OM hanteert dat het niet machten van het DNA, hen ook uitsluit van aanwezigheid bij en/of medeplichtigheid aan de moord?

In het rapport over het onderzoek Ali H. uit 2011, dat u zelf aankondigde als een document dat alle geruchten de wereld uit zou helpen, wordt het volgende gesteld:

https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/@23568/onderzoek-ali/

“In het asielzoekerscentrum werpt Ali zich op als ‘aanvoerder’ van de jongere Turkmenen. Ook gaat hij om met Feik Mostafa (15) en zijn vader. Feik is in het onderzoek naar de moord op Marianne voor de politie al gauw een interessant persoon. Getuigen verklaren over een ruzie die hij en Marianne in februari 1999 hebben in de Ringobar in Veenklooster. Hij maakt volgens andere discotheekbezoekers een beweging naar Marianne alsof hij een keel doorsnijdt.”

Omdat Feik Mustafa Ali Hassan (goed) kende, zoals ook in uw rapport staat, en in Nederland woont, ligt het voor de hand dat het OM Feik Mustafa heeft benaderd voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag: Is in oktober 1999 de juiste Ali Hassan gearresteerd?

Kunt u aangeven of Feik benaderd is? Zo dit niet is gebeurd, waarom niet?

Kunt u aangeven of de vader van Feik benaderd is? Zo dit niet is gebeurd, waarom niet?

Kunt u aangeven of Feik’s vriend Rida Hashimi, eveneens Nederlands staatsburger, benaderd is? Zo dit niet is gebeurd, waarom niet?

De relevantie van deze vraag ligt in het feit dat Rida Hashimi het volgende aan mij heeft verklaard:

Ik verklaar tevens dat de Ali Hassan die de politie in Turkije heeft opgepakt en die ook in het programma van SBS6 en Een Vandaag is geweest absoluut niet de Ali Hassan is die Feik bedoelde als zijnde de moordenaar van Marianne Vaatstra. Ik kan dat weten want ik kende Ali Hassan als gemeenschappelijke vriend heel goed en wist ook precies hoe hij er uit zag. Ik heb het dus over de Ali Hassan die in de nacht van de moord is verdwenen en door niemand ooit is teruggezien. Deze Ali Hassan was bewoner van het AZC, maar het was mij bekend dat hij ook een kamer in Leeuwarden huurde.”

Kunt u aangeven of Feik’s vriend Farhad Bawar, eveneens Nederlands staatsburger, benaderd is? Zo dit niet is gebeurd, waarom niet?

In het rapport Ali H. staat tevens het volgende: Rechercheurs horen verschillende asielzoekers en laten hen twee foto’s zien: de opsporingsfoto (pasfoto) van Ali Hussein Hassan en een groepsfoto waar hij ook op staat. In ieder geval acht van de gehoorde asielzoekers herkennen de man die op de foto’s staat als Ali Hussein Hassan. Hij is ongeveer 30 jaar oud en weegt ongeveer 90 kilo. Hassan is een vrij lange vent van 1.80-1.90 meter.

Kunt u aangeven waarom de opsporingsfoto een pasfoto wordt genoemd als deze foto door Jacob Hoeksma (destijds hoofd beveiliging van het AZC) is gemaakt in de AZC kantine?

Kunt u aangeven waarom de tweede foto, de groepsfoto, nooit gedeeld is met het publiek?

Kunt u aangeven wie de acht gehoorde asielzoekers zijn die de man op de foto’s herkennen als Ali Hussein Hassan? Gaat het hier dan om foto’s van de de Ali Hassan die de vriend van Feik in het AZC was of om de Ali Hassan die in Turkije werd gearresteerd?

Kunt u aangeven wie Ali Hassan beschrijft als een vrij lange vent van 1.80-1.90 meter?

 In een artikel van de Telegraaf van 11 augustus 1999, op basis van informatie van het OM, wordt het postuur van Ali Hassan beschreven als klein en gedrongen.

postuur

Hoe verklaart u de discrepantie in postuur van de destijds gezochte Ali Hassan met het postuur van de destijds gearresteerde Ali Hassan?

Behalve Feik en Rida heb ik veel mensen gesproken die Ali Hassan kenden. Hun verklaringen komen op het volgende neer:

De Ali van de uitzending van SBS6 is niet de Ali die wij kenden. Want dat was een klein mannetje van 1.60 meter.

Later kwam het bericht dat Ali Hassan in Turkije was gearresteerd. Toen ik kort daarop TV beelden van deze man zag, wist ik meteen dat dit een heel andere Ali Hassan was. De gearresteerde man op TV ken ik niet en ik hem ook nooit gezien op het AZC Kollumerland.

Niemand van de medewerkers herkent de door Justitie aangehouden Ali. Volgens de medewerkers heeft hij niet in het centrum gewoond.

Een greep uit de mensen die verklaren dat Justitie niet de juiste Ali Hassan heeft gearresteerd:

Isabella Wagenaar (vrijwilligster kinderopvang AZC)

Ronnie Pander (bewaker AZC),

Bertus Veenstra (portier Ringo Bar)

Stephanie van Reemst (vriendinnetje van Feik)

Nienke Hoekstra (vriendinnetje van Stephanie)

Sikko Pander (coach voetbalteam van Feik)

Jacob Hoeksma (hoofd beveiliging AZC)

Age Bruining (sportleraar AZC)

Rosalin van Zessen (kamerhuurster in het pand waar Ali Hassan ook een kamer huurde)

Aranka Farkas (leerde Feik en Ali Nederlands op het AZC)

Gerrit Alma (vriend van Marianne, aanwezig bij de ruzie in de Ringo Bar)

Aafke Kloosterman (vriendin van Marianne)

Ik heb niemand  kunnen vinden die stelt dat de gearresteerde Ali Hassan dezelfde man is als de vriend van Feik uit het AZC Kollum.

Op basis waarvan kwam het rapport Ali H. tot de volgende conclusie:  Er zijn geen aanwijzingen die er op duiden dat in 1999 de verkeerde Ali is aangehouden.

Justitie hield bewijs over ontsnapte Irakees geheim 

Kort overzicht vooraf 

In mei 1999 woont de Irakese Koerd, S. Fattah Rashid reeds enkele maanden in Zwijndrecht bij zijn broer. Rashid heeft asiel aangevraagd in Nederland, zijn broer heeft dat asiel al gekregen.

Enkele dagen na de moord op Marianne Vaatstra wordt Rashid gebeld  door zijn vriend Baki in Utrecht. Rashid moet naar Utrecht komen want er is een probleem. Aangekomen op de flatwoning van Baki, is daar nog een Koerdische vriend uit Amsterdam en ene Haval Ali, die op dat moment al twee dagen bij Baki verblijft. Volgens deze Haval was hij afkomstig uit het AZC Kollum en betrokken geweest bij de moord op een meisje.

Haval heeft op Baki’s balkon zijn kleding verbrand en wilde zo snel mogelijk hulp van zijn vrienden om te kunnen ontkomen naar Irak. Rashid kende Haval van naam en reputatie (o.a. moord, afpersing en drugs), als één van de gevaarlijkste mensen (samen met zijn broer) uit de streek rond Arbil in Irak. Rashid heeft hem geholpen met 1150,= gulden om een aantal dagen later via België, Italië en Griekenland naar Irak te reizen. Sindsdien hebben Haval en zijn broer respectievelijk een hoge politionele (geheime dienst) en een hoge militaire post (generaal) in Irak.

Thuisgekomen heeft Rashid dit verhaal gedeeld met zijn broer. Samen hebben zij vervolgens een mailtje met deze informatie gestuurd aan Peter R. de Vries. Daarop werd met Peter, via een buurvrouw als tussenpersoon, een telefonische afspraak gemaakt voor de komende donderdag in de woonplaats van Rashid. Peter is echter nooit op komen dagen. In 2004 werd Rashid aangehouden en veroordeeld wegens een zwaar delict. Daarbij kwam ook zijn verblijfsstatus in Nederland in gevaar en er werd een ongewenstverklaringsprocedure tegen hem opgestart met als doel om hem naar Irak uit te laten zetten. In de gevanginis leert Rachid medegedetineerde Hoekstra kennen met wie hij een vriendschap ontwikkelt. Deze Hoekstra overtuigt hem om zijn verhaal alsnog bij Justitie neer te leggen.

In ruil voor zijn verklaring over Haval heeft Rashid vervolgens zijn advocaat gevraagd een meeting te organiseren met het coldcase-team Vaatstra (Adema & Vos) en de toenmalig zaaksofficier Tom  Wiersma om een verblijfsvergunning te verkrijgen. Deze bespreking vond plaats op het hoofdbureau van politie te Rotterdam op 30 juli 2007. Van dit verhoor is een volledige video-opname gemaakt en in ons bezit.

[link naar video opname]

OvJ mr. Wiersma beloofde daarbij een ‘inspanningsverplichting’ om een gunstiger beoordeling en verblijfsvergunning te bepleiten voor Rashid. Mits zijn informatie tot een oplossing van de moord zou leiden.

Justitie laat jaren later bij monde van Henk Mous weten dat het coldcase-team geen aanknopingspunten heeft kunnen vinden in de getuigenis van Rashid over Haval Ali. Maar later zou blijken dat Haval Ali in 1999 wel degelijk bewoner was geweest van AZC Kollummerland. En dat zijn vlucht uit het AZC naar Utrecht ook wel degelijk kort na de moord heeft plaatsgevonden. In combinatie met het verbranden van zijn kleren, zijn plotselinge vlucht naar Irak uit de asielprocedure en zijn latere bedreigingen in 2009 aan het adres van de vader van Rashid in Irak mag blijken dat Haval toch zeker wel enige betrokkenheid heeft gehad bij de moord op Marianne.

Later stuurde Haval aan Rashid zelfs de video van het bezoek aan zijn vader als nauwelijks verholen bedreiging. Daarbij rijst dan de vraag  hoe Haval Ali te weten is gekomen dat Rashid een belastende verklaring over hem heeft afgelegd. Het was niet in het belang van Rashid, noch van zijn advocaat, zodat het slechts direct of indirect door Justitie kan zijn ‘gelekt’.

De IND verklaarde in 2009 niet bekend te zijn met de getuigenverklaring van Rashid waarop zijn nieuwe advocaat de hierna volgende correspondentie startte .

[afdruk email]

Tom Wiersma kiest ervoor om het naar Mous door te sturen. Dit terwijl Wiersma meteen had kunnen zeggen: Ja, dat klopt, mijnheer Wijngaarden! Uw cliënt Rachid heeft over Haval Ali verklaard. IK was daar zelf bij!

[afdruk email]

Henk Mous verwijst het weer door naar Adema, een onderschikte. Henk bagatelliseert de verklaring van Rachid door te melden dat de informatie oud en “bekend” is, en volledig is uitgezocht. Hoe die is uitgezocht, specificeert Henk niet. Wijngaarden moet het maar van hem aannemen.

[afdruk email]

Wijngaarden meldt Mous dat het hem niet interesseert of Justitie iets had aan de verklaring van Rachid om de moord op Marianne op te lossen. Dat is zijn mandaat ook niet. Zijn mandaat is om uitzetting van Rachid naar Irak te voorkomen, omdat Rachid inmiddels door Haval Ali wordt bedreigd. Hij wil slechts de bevestiging van Mous dat Rachid heeft verklaard over Haval Ali en of Haval inderdaad een bewoner was van het AZC Kollum. Daarmee kan hij dan immers de IND om de oren slaan, die dit ontkent.

[afdruk email]

Mous bevestigt hier dat Rachid inderdaad heeft verklaard over Haval Ali en dat Haval Ali inderdaad een bewoner was van het AZC Kollum. En hij vraagt erbij om de informatie op een “juiste en integere wijze” te gebruiken. Resumerend is het volgend bij Justitie bekend:

– Irakees Haval Ali is sinds de moord verdwenen uit het AZC. Is teruggevlucht naar Irak.

– Het OM heeft sinds 2007 een verklaring dat de reden voor zijn vlucht de moord op Marianne Vaatstra was.

– Staat bekend als een zeer gevaarlijke, gewelddadige crimineel.

– Bekleedt nu een hoge overheidsfunctie bij de geheime politie in Irak.

– Verklaarder wordt nu bedreigd door deze man vanuit Irak.

Kunt u aangeven waarom het OM nooit bekend heeft gemaakt dat het een belastende verklaring heeft over Haval Ali?

Kunt u aangeven waarom het OM nooit bekend heeft gemaakt dat Haval Ali sinds de moord uit het AZC is verdwenen?

Kunt u aangeven wat u bedoelde toen u de advocaat verzocht om op een juiste en integere wijze om te gaan met deze informatie?

Kunt u aangeven of er DNA is afgenomen van Haval Ali?

Tot slot wil ik u erop wijzen dat het OM een een beleid van openheid en transparantie voorstaat. Ik citeer uit een speech van uw voormalige OM baas Harm Brouwer:

https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/@60548/zwijgen-zilver/

Om mij tot mijn éigen organisatie te beperken, waarom hecht het huidige OM zo aan openbaarheid?

Uiteraard gelden ook voor ons de gewone eisen van openheid als voor ieder ander overheidsorgaan in een democratische staat. De volksvertegenwoordiging moet immers zicht hebben op de wijze, waarop overheidsorganen zich van hun publieke taak kwijten.

De noodzaak voor het OM om openheid te betrachten, gaat echter veel verder. Uitgerekend wij, die het gedrag van anderen beoordelen en kwalificeren en daar zo nodig een straf voor eisen, dienen door middel van openbaarheid verantwoording af te leggen, althans ons toetsbaar op te stellen voor de buitenwereld. Het gaat daarbij niet alleen om de uiteindelijke uitkomst van een strafzaak, maar ook om de vraag of de regels aan de hand waarvan de zaak is onderzocht, keurig zijn toegepast. Willekeur is zéker zo funest voor het vertrouwen in de strafrechtspleging als het gevoel, dat een beslissing onjuist is.

Vergeet in dit verband ook niet, dat het openbaar ministerie monopolist is op het gebied van vervolging. Wij zijn de enige instantie, die iemand voor de strafrechter kan brengen. Dergelijke macht schept verplichtingen binnen een samenleving. Het is aan het OM om zichtbaar te maken, waarom het in dit verband de keuzen heeft gemaakt, díe het heeft gemaakt. Dat geldt net zo goed voor een beslissing om wél te vervolgen, als om níet te vervolgen. Het OM moet zichtbaar maken op welke wijze het invulling geeft aan het algemeen belang. Als het OM geen openheid van zaken zou geven, laadt het in ieder geval de verdenking van willekeur op zich.

En ten slotte: wij moeten met ons handhavende optreden potentiële wetsovertreders ervan weerhouden om in de fout te gaan. Gelet op het brede scala aan normen, die wij hebben te handhaven, behoort heel Nederland tot onze doelgroep. Dat betekent, dat onze boodschap bij een publiek van zestien miljoen mensen terecht moet komen. Dat kunnen wij niet zonder de media, hetgeen nog een reden te meer is, waarom het OM transparantie aan de dag moet leggen.

Openbaarheid is voor ons geen keuze, maar een essentiële bestaansvoorwaarde. Wij kunnen onze taak alleen dan uitoefenen, wanneer wij naar buiten gericht zijn.

Het is aan het OM om zichtbaar te maken, waarom het in dit verband de keuzen heeft gemaakt, díe het heeft gemaakt. Dat geldt net zo goed voor een beslissing om wél te vervolgen, als om níet te vervolgen.Het OM moet zichtbaar maken op welke wijze het invulling geeft aan het algemeen belang. Als het OM geen openheid van zaken zou geven, laadt het in ieder geval de verdenking van willekeur op zich.

Overigens geldt ook hierbij een volstrekte openheid als wij een fout zouden maken. Niet hopen of gokken, dat het zal overwaaien, beste collega’s, maar actieve openheid en verantwoording.

Ik verzoek u dan ook in het kader van dit beleid van actieve openheid en verantwoording naar de burger en de media, mijn vragen te beantwoorden via de functie reply all.

Bij boorbaat dank en met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

Winkels die het boek op voorraad hebben:

Aalten – Boekhandel Meneer Kees

Aalten – Boekhandel Messink & Prinsen

Aalten – Primera

Alblasserdam – Primera

Alkmaar – Boekhandel Van der Meulen

Almelo – Boekhandel Broekhuis

Almere – Boekhandel Stumpel

Amsterdam – Boekhandel Zwart op Wit

Apeldoorn – Readshop Oranjerie

Arnhem – Eco Electronics

Arnhem – Boekhandel De Poort

Assen – Boekhandel Iwema

Beek en Donk – van Helvoort Boek en Kantoor

Bergum – Boekhandel Bergum

Breda – Cigo Moerwijk

Breukelen – Boek en Kantoor Marinus van Kralingen

Den Bosch – Boekhandel Heinen

Den Haag – Van Stockum Boekverkopers

Den Helder – Primera

Drachten – Boekhandel van der Velde

Dronten – Voster Boek & Kantoor

Eindhoven – Boekhandel Van Piere

Emmeloord – Boekhandel Marsman

Emmen – Boekhandel Plantage

Enschede – Boekhandel Broekhuis

Gouda – Boekhandel Verkaaik

Groningen – Boekhandel van der Velde

Heemstede – Boekhandel Blokker

Hengelo – Boekhandel Broekhuis

Hengelo (Gld) – Boexcellent

Hoogerheide – Primera

Hoorn – Boekhandel Stumpel

Julianadorp – Primera

Katwijk – Readshop

Leeuwarden – Boekhandel van der Velde

Leiden – Boekhandel de Kler

Leiderdorp – Boekhandel de Kler

Leidschendam – Boekhandel de Kler

Lochem – Boekhandel Lovink

Maassluis – Boekhandel Koningshoek

Maastricht – Boekhandel De Tribune

Maastricht – Boekhandel Dominicanen

Middelburg – Boekhandel De Drukkerij

Noordwijk – Boekhandel van der Meer

Nijmegen – Boekhandel Dekker v.d Vegt

Nijmegen – Boekhandel Roelants (voorheen De Oude Mol)

Oegstgeest – Boekhandel de Kler

Oirschot – Boekhandel de Croon

Oss – Boekhandel Derijks

Oudwoude – Café Restaurant De Iterij

Purmerend – De Nieuwste Tijd

Purmerend – Primera Weidevenne

Purmerend – Primera Wormerplein

Roden – Boekhandel Daan Nijman

Roelofarendsveen – Veenerick Boek en Kantoor

Roermond – Boekhandel Plantage

Rotterdam – Boekhandel Donner

Sneek – Boekhandel van der Velde

Sneek – Cigo

Surhuisterveen – Boekhandel Douma

Tilburg – Boekhandel Gianotten Mutsaers

Urk – Cigo

Utrecht – Boekhandel Broese

Veendam – Cigo

Venray – Boekhandel  Van den Munckhof

Vlissingen – Boekhandel De Drukkerij

Voorschoten – Boekhandel de Kler

Wassenaar – Boekhandel de Kler

Wijchen – Lektuurhandel Robben

Winterswijk – Boekhandel Kramer

Zutphen – Readshop

Zwijndrecht – Boekhandel Hyperion

U kunt het boek ook bestellen onder meer op de bestelpagina.

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

8 reacties op Bericht aan OvJ Henk Mous en diverse media

 1. van Tours zegt:

  Dit is wat je noemt de knuppel in het hoenderhok gooien. Wat zou ik graag de contacten volgen tussen de mensen van de e-mail adressen. Deze zouden veelzeggend kunnen zijn.

 2. Paula Ponzi zegt:

  De advocaat van de verklaarder, Schukking, heeft zelfs nog aan Vos, rechercheur van het cold case team gevraagd (verzocht) of de ouders van Marianne op de hoogte zouden worden gebracht van wat er die dag werd verklaard. Vos reageerde hier bevestigend op, maar ze hebben het nooit gedaan!

 3. Frons zegt:

  weinig reacties gekregen vermoed ik, de journalisten van de MSM doen zo blijkt vandaag maar weer eens, liever gesponsorde items

 4. HRK zegt:

  Troll.com, zie onderstaande anonieme (!) review;

  ”Als liefhebber van True Crime boeken leek dit een prima keus.
  Nu heb ik niks tegen het lichtjes aandikken van een verhaal of het romanitiseren (in de biografieën) van criminelen, maar dit boek verdraait gewoon de feiten.”

  VRAAG; HOE EN WAAR IN CONCRETO?

  ”Mij is gebleken dat dit niet bepaald de eerste zaak is waarin Dankbaar een “onschuldige” dader als uitgangspunt neemt, maar dit boek is met complete tunnelvisie geschreven om het gelijk van de schrijver aan te tonen.”

  ANDERE ZAKEN DIE IK ME VOOR DE GEEST KAN HALEN ZIJN JFK, MAAR DAARIN IS HIJ NIET DE ENIGE (ER IS ZELFS EEN PRACHTIGE FILM OVER GEMAAKT DOOR NIET DE MINSTE) EN DE DMZ MAAR DAAR LIGT INMIDDELS EEN ADVIES VOOR HERZIENING VAN DE AG.

  ”Alle bewijzen tegen de veroordeelde dader worden heel simpel en vrij kort maar krachtig aan de kant geschoven als leugens, vervalst bewijs, gemanipuleerde getuigen etc.”’

  ??? DE WOORDELIJKE HERHALING VAN DE ZITTING TEGEN JASPER BEVAT NMM DEUGDELIJK ONDERBOUWDE KRITIEK. ”GEMANIPULEERDE GETUIGEN” ? WELKE? ER WAREN GEEN GETUIGEN DIE JASPER HEBBEN GEZIEN, ALLEEN MAAR GETUIGEN DIE 2 ASIELZOEKERS IN EEN BERM HEBBEN ZIEN WEGDUIKEN, DIE SPENCER EN WYTZE ZONDER MARIANNE HEBBEN GEZIEN ETC. ETC.

  ”Terwijl alle getuigen die de schrijver opvoert, deze de verklaringen nooit in het openbaar of tegen een advocaat/justitie zullen doen. Alleen “in het geheim” tegen de schrijver.”

  ??? ER ZIJN ALLERLEI VERKLARINGEN ZOWEL IN HET OPENBAAR GEDAAN ALS TEGEN ADVOCATEN, JOURNALISTEN, JUSTITIE ETC. PROBLEEM IS ALLEEN DAT HET OM ER WEIGERDE IETS MEE TE DOEN.

  ”Vooral de verklaring van de “kroongetuige” is lachwekkend, de schrijver beschrijft zelf in zijn boek hoe deze tot stand is gekomen tegen zijn leugenachtige ex-partner. Dankbaar maakt er een potje van.”

  IK GEEF TOE DAT IK HET VOOR DE ONDERBOUWING DOOD- EN DOODZONDE VIND WAT ER MET DE GETUIGENISSEN IS GEBEURD, MN DIE VAN FEIK EN DE VISBOER, EN HOE DAT DOOR MAURITZ IS VERPRUTST. MAAR VOOR HET OVERIGE STAAT ER NOG STEEDS EEN DIJK VAN EEN ONDERBOUWING VAN 500 BLADZIJDEN.

 5. massahysterie zegt:

  Met 75 verkooppunten, boeken in de bieb, lezingen en interviews voor lokale omroepen, heb je die “helden” bij de reguliere media niet eens nodig. Gaat het niet linksom dan moet het maar rechtsom. Je geeft het ze op een presenteerblaadje aan en ze steken hun kop in hun zand. “Hier rust de onafhankelijke journalistiek van de reguliere media”. Staat genoteerd. En gecondoleerd.

 6. hansjohn zegt:

  ”Terwijl alle getuigen die de schrijver opvoert, deze de verklaringen nooit in het openbaar of tegen een advocaat/justitie zullen doen. Alleen “in het geheim” tegen de schrijver.”

  HRK 10 september 2015 om 15:05
  Dit is zo’n laffe uitspraak van de ‘recensent’. Als ‘recensent’ zorgt voor een journalist/programmamaker, levert de schrijver de getuigen.
  Deal?

 7. robvdz zegt:

  Jasper Steringa is niet schuldig omdat de verklaring die hij zou hebben afgelegd net zo verzonnen is als de hele toedracht rond de moord. De reden waarom het boek van Dankbaar is geschreven!
  Net als Baybassin zit Steringa vast voor niets anders dan het uit de wind houden van criminele ambtenaren. Ik kom tot deze stelling omdat ik de overheid niet meer kan vertrouwen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s