Enquete Journalistiek

Het meest fascinerende sinds het uitkomen van mijn boek vind ik nog wel de totale blackout van de media. Daarom heb ik besloten hier een vinger achter te krijgen door diverse journalisten de volgende email te zenden.

Beste xxxxxx

Ik heb besloten om onderzoek te doen naar de volgende vraag:

Wat is de reden dat de reguliere media geen aandacht lijken te willen geven aan een boek dat een (mogelijk) enorme misstand, wellicht de meest misdadige doofpotaffaire ooit, blootlegt? 

Zou je een poging willen wagen om na lezing van het onderstaande deze vraag te beantwoorden? Met vriendelijke groet,

Wim

Ik heb 6 jaar zelfstandig en onbetaald onafhankelijke research gedaan naar de moord op Marianne Vaatstra. Ik publiceer daarover op mijn weblog Rechtiskrom. Mijn conclusies en bevindingen zijn samengevat in mijn recent verschenen boek Het Vaatstra Complot en luiden onder meer als volgt:

– Jasper Steringa is niet de moordenaar van Marianne Vaatstra.

– De DNA match en zijn bekentenis zijn vals.

– Marianne is verkracht en vermoord door twee Irakees Koerdische asielzoekers, Haval Ali en Ali Hassan, in het chalet van de Duitser Wolfgang Hebben, grenzend aan het AZC. Behalve Wolfgang Hebben  waren daarbij aanwezig Ludger Dill , een Duitse vriend van Wolfgang Hebben, en de destijds 15-jarige Feik Mustafa, een vriend van Ali Hassan.

– Wolfgang Hebben en Ludger Dill waren medeplichtig  aan het faciliteren van de moord en het uitwissen van bewijsmateriaal. Met de auto van Wolfgang Hebben is het lichaam gedumpt in een nabijgelegen weiland aan de Keningsweg. Hebben heeft zijn auto in Duitsland laten vernietigen en zijn chalet in de brand gestoken.

– De top van Justitie was reeds bekend met deze toedracht vanaf de dag van de moord, zaterdag 1 mei 1999. Feik Mustafa is dezelfde dag door de politie opgehaald van het AZC en dezelfde zaterdag en zondag op het bureau Buitenpost verhoord. Naar aanleiding van zijn verklaringen is Ali Hassan opgepakt op zijn huurkamer in Leeuwarden en vervolgens nog hetzelfde weekend via het grenshospitium Amsterdam naar Noorwegen uitgezet. Haval Ali is op eigen kracht terug naar Irak gevlucht. In een stilgehouden email van persofficier Henk Mous wordt bevestigd dat Haval Ali destijds bewoner van het AZC Kollum was. Feik Mustafa  is op maandag 3 mei 1999 heimelijk overgeplaatst naar AZC Musselkanaal waarna hem en zijn vader binnen een jaar een verblijfsvergunning is verleend. Wolfgang, Ludger en Feik zijn uitgesloten van betrokkenheid bij de moord omdat hun DNA niet overeenkwam met het spermaspoor. Een redenering die volledig mank gaat, hen slechts uitsluit van de verkrachting, beslist niet van de moord of medeplichtigheid. 

– De leiding en regie van bovenbeschreven operaties was in handen van Joris Demmink, destijds directeur generaal Vreemdelingenzaken, en Harm Brouwer, destijds Hoofdofficier van het parket Leeuwarden. Zoals bekend zijn deze heren later de hoogste bazen van Justitie en het OM geworden. Hun departementen hebben de bovenbeschreven feiten tot vandaag geheim gehouden en definitief toegedekt met de valse veroordeling van Jasper Steringa. Ik stel dus dat deze misdaadbestrijders in dienst van de samenleving zelf misdadigers zijn van ongekende proporties.

Ik ben van mening dat deze enorme misstand gecorrigeerd dient te worden en het bekend maken van deze feiten een zeer groot maatschappelijk belang dient.

Er spelen voorts een aantal opmerkelijke omstandigheden rond het boek, te weten:

– Joris Demmink en Harm Brouwer hebben geen (gerechtelijke) stappen ondernomen  tegen het boek, ondanks het feit dat ze op de hoogte zijn gebracht van de inhoud en strekking ervan. Het is voor zover ik weet niet eerder voorgekomen dat zulke hoge ambtenaren dergelijk ernstige beschuldigingen onweersproken (moeten) laten. Ook het OM als instantie zegt niet te willen reageren op het boek.

– Ludger Dill is in 2011 overleden, maar Wolfgang Hebben heeft ruim een jaar geleden aangifte van smaad gedaan tegen mij en het boek. Tot heden heb ik geen dagvaarding mogen ontvangen. Mijn eigen analyse is dat Justitie bang is dat gerechtelijke stappen het boek in de publiciteit zullen zetten. 

– Het boek krijgt vrijwel uitsluitend lovende recencies van lezers. Zie bijvoorbeeld Bol.com.

– Ik beloof elke koper van het boek zijn of haar geld tereug, ongeacht waar het is gekocht, als hij na lezing nog steeds meent dat Jasper Steringa deze moord heeft gepleegd. Ik heb nog geen verzoek tot terugbetaling ontvangen.

– Het boek wordt tot op heden nagenoeg compleet doodgezwegen door de media.  Alle daartoe geëigende TV programma’s en actualiteitenrubrieken zijn op de hoogte gesteld, maar geen journalist of redacteur heeft mij nog uitgelegd waarom het boek, en daarmee de beweerde misdrijven en leugens van Justitie, geen aandacht lijken te mogen krijgen. Daar waar ik een schaarse reactie ontvang, is het niet meer dan een opmerking dat de eindredactie er niets in ziet.

Tot nu toe heb ik één reactie gekregen:

Wat denk je er zelf van?

Mijn antwoord:

Beste xxxx, Ik denk dat het angst en zelfcensuur is. Ik denk dat elke journalist die voor een grote krant of actualiteitenrubriek werkt in zijn achterhoofd weet dat hij/zij hierover niet mag schrijven van de hoofdredactie, omdat het onderwerp te afbreukgevoelig is voor het gecultiveerde beeld dat we zo’n nette democratische rechtsstaat zijn waar alles goed geregeld is. Maar geen journalist durft dat hardop te zeggen omdat dit de mythe doorbreekt dat we een vrije pers hebben die alles mag brengen, hoe controversieel het ook is, hoe sterk de bewijzen voor het gestelde ook zijn. Ik denk dat een journalist niet graag toegeeft hoe het werkt, omdat hij daarmee erkent dat hij zelf niet vrij is in zijn handelen.

Ik denk bovendien dat journalisten terughoudend zijn omdat ze bang zijn geassocieerd te worden met mijn gedachtengoed. De journalist die aandacht besteedt aan mijn verhaal, entertaint de gedachte dat ons Justitie moordenaars en verkrachters beschermt, en er een onschuldige veeboer voor op laat draaien. Dit is natuurlijk ver buiten de box. Dus is men bang voor gekke Pietje uitgemaakt te worden. Does that make sense?

Maar wat denk jij? Groet, Wim

Advertisements

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Marianne Vaatstra, Uncategorized. Bookmark de permalink .

20 reacties op Enquete Journalistiek

 1. Paula Ponzi zegt:

  Goede zaak!

  Als je als journalist volledig op de hoogte bent gebracht en je steekt vervolgens je kop in het zand, dan ben je in feite medeplichtig aan het instant houden van de doofpot.

  Geen tijd = geen prioriteit.

 2. Pingback: Eindtijdberichten en ander nieuws, verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

 3. yvonne zegt:

  http://revolutionaironline.com/dit-is-er-terecht-gekomen-van-het-demmink-arrest-van-ouderling-abbinj/ de enigen die nog aan onafhankelijke journalistiek doen, WearechangeRotterdam, dan maar eens inschakelen! Dan zorgen wij wel voor verspreiding……….

 4. Joris zegt:

  http://delangemars.nl/ al geprobeerd?
  Blendle, De Correspondent, Follow the Money, Jalta en TPO.
  http://nieuwejournalistiek.nl/

 5. Reindert Groot zegt:

  Alleen maar ‘ISBN 9789090290065’ rondsturen. Dan valt er nog iets uit te zoeken voor de dames en heren journalisten. Ook naar ‘publeaks.nl’

 6. Wim Dankbaar zegt:

  Ik kreeg nog een reactie van een journalist die ik bovenstaande mail stuurde. Die heeft het boek nu besteld en gaat het lezen. Deze journalist deelde wat gedachten met mij over waarom de media er het zwijgen toe doen. Ik heb daarop het volgende geantwoord.

  Ik denk dat er iets anders speelt. Laat ik het noemen “De kracht van de macht”.

  Neem de holocaust, die kon gebeuren omdat het zo’n grote leugen was van de heersende autoriteiten. Er werd verteld dat de Joden te werk gesteld werden in het Oost Europa, niemand kon zich voorstellen dat ze op een fabrieksmatige manier werden vermoord. En juist daarom kon deze monstrueuze misdaad gebeuren. Niet voor niets staat in mijn boek: Hoe groter de leugen hoe eerder zij wordt geloofd.

  http://www.schooltv.nl/video/joden-worden-weggevoerd-naar-werkkampen-in-duitsland/

  Hier speelt iets dergelijks. De heersende autoriteiten hebben hun misdrjjf, het wegsluizen van de werkelijke moordenaars, uiteindelijk bedekt met een veroordeling van Jasper Steringa. Niemand kan zich voorstellen dat Justitie een DNA match vervalst, niemand kan zich voorstellen dat iemand een gruwelmoord bekent die hij niet heeft gepleegd. Je moet sterk in je schoenen staan om deze heilige huizen te betwijfelen. Tenzij je Peter R. de Vries heet wellicht. Juist door die veroordeling is de zaak nu onherroepelijk afgesloten. Zelfs de familie Vaatstra lijkt er vrede mee te hebben. Maar als dit niet de waarheid is, dan zijn de autoriteiten weggekomen met een onvoorstelbaar misdrijf. Zij hebben dan het hele Nederlandse volk bedrogen. Ondanks alle schijn tegen, meen ik dat juist daarom dit misdrijf aan het licht gebracht moet worden.

  Je suggereert dat ik mijn stellingen of hypotheses niet of niet voldoende onderbouw. Welnu, ik vind dat de bewijsvoering de toets van alle journalistieke en zelfs juridische standaarden doorstaat. Een hypothese is een stelling waar (nog) geen bewijs voor is. Een stelling is dat stadium voorbij. Laten we nu eens een paar van mijn stellingen eruit lichten:

  1) Feik Mustafa heeft de ware toedracht van de moord al op de dag van de moord aan Justitie verteld.
  2) Zijn vriend Ali Hassan is door de politie opgepakt van zijn huurkamer in Leeuwarden, naar het grenshospitium Amsterdam gebracht en nog in hetzelfde weekend het land uitgezet.
  3) Justitie heeft dit altijd, tot vandaag, verzwegen en zelfs ontkend en DUS 16 jaar lang het publiek voorgelogen.
  4) Een andere Irakese bewoner van het AZC, Haval Ali, is op eigen kracht het land ontvlucht, omdat hij ook betrokken was bij de moord op Marianne Vaatstra.
  5) Marianne is door deze Irakezen verkracht en vermoord in de caravan van Wolfgang Hebben, die dus ook medeplichtig is.

  Laten we nu eens kijken welke bewijzen ik voor die stellingen heb.

  Ad 1) Ik zuig dit niet uit mijn duim, ik heb een verklaring van Feik zelf. Het is dus niet door mij verzonnen, de stelling is gebaseerd op een verklaring van de jongen waar het om gaat. Het is niet mijn verklaring, het is de verklaring van Feik. Nu kan men tegenwerpen dat één verklaring geen verklaring is om de zaak te bewijzen. Dat die vals kan zijn of verzonnen. Welke reden Feik zou kunnen hebben om zo’n verklaring te verzinnen, laten we maar even in het midden. Daar gaat het nu niet om. Waar het om gaat is dat Feik’s verkaring wordt ondersteund en bevestigd door tal van andere feiten en verklaringen. Zo is er ook de verklaring van AZC directeur Louis Uijl die tegenover mij heeft bevestigd dat Feik inderdaad op de dag van de moord is opgehaald van zijn AZC en het hele weekend is verhoord op het bureau Buitenpost. Plus dat tot zijn daaropvolgende overplaatsing op maandag was besloten door de driehoek, ofwel burgemeester, korpschef en hoofdofficier, ofwel Piet Visser, Foeke Wagenaar en Harm Brouwer. Het oppakken van Feik, zijn verhoor en overplaatsing zijn altijd door Justitie ontkend. Let wel, Louis Uijl is een bron uit Justitie zelf! Van een betere, bevestigende bron kun je als journalist niet dromen! Hoe waarschijnlijk is het dan nog dat Feik zijn verklaring heeft verzonnen en dit allemaal niet gebeurd is? Hoe waarschijnlijk is het dan nog dat Justitie niet gelogen heeft? Maar er is nog meer bevestiging. Rida Hashimi uit Leeuwarden was een vriend en klasgenoot van Feik die om het weekend bij hem logeerde. Die heeft verklaartd dat Feik hem die zondagmiddag heeft verteld waarom hij was verhoord door de politie en dat Marianne was vermoord door Ali Hassan. Weer een bevestiging van Feik’s verklaring, die Rida bovendien aan notaris Kluitenberg in Leeuwarden heeft verteld. Na dat weekend heeft Rida Feik nooit meer gezien of kunnen bereiken, hetgeen zijn stilgehouden overplaatsing nogmaals bevestigt.

  Ad 2) Rosalin van Zessen huurde een kamer in hetzelfde pand als Ali Hassan. Zij verklaart dat zij Ali die zaterdagochtend in een bebloed shirt en in verwarde toestand in zijn kamer aantrof, alwaar hij iets stamelde van de strekking dat ze Marianne Vaatstra de strot dieper hadden moeten doorsnijden. Ook deze verklaring sluit aan op de verklaring van Feik die de politie heeft verteld dat Ali Hassan een lift per auto had gekregen naar zijn kamer in Leeuwarden. Ook van de chauffeur die Ali deze lift in de moordnacht heeft gegeven hebben wij een verklaring. Tot en met de bebloede kleding en de verwarde toestand. Van een bewaakster van het toenmalige grenshospitium Amsterdam heb ik een verklaring dat Ali diezelfde avond laat werd binnengebracht door twee politieagenten uit Friesland, onder zeer afwijkende omstandigheden. Andermaal een bron vanuit Justitie zelf. Binnen twee dagen was hij uitgezet, aldus haar verklaring. Hoeveel uitgebreider moet de bewijsvoering voor de stellingen nog zijn?

  Ad 3) Talloze krantenartikelen wijzen uit dat Justitie tot drie weken na de moord in alle toonaarden bezwoer dat er geen enkele reden was om verdachten in het AZC te zoeken. Hoe verhoudt zich dat met bovenbeschreven feiten?

  Ad 4) Documentair bewijs is in mijn bezit dat het OM een andere Irakees, Haval Ali, heeft laten ontsnappen waarover ze sinds 2007 een verklaring hebben dat deze betrokken was bij de moord op Marianne Vaatstra. Als klap op de vuurpijl geeft de verantwoordelijke persofficier Henk Mous aan de advocaat van de verklaarder zwart op wit toe dat deze Haval Ali inderdaad een bewoner was van het AZC Kollum, met daarbij het verzoek prudent om te gaan met deze bevestiging. Met andere woorden, deze informatie is geheim gehouden en moet geheim blijven.

  Ad 5) Ook dit is onderdeel van de verklaringen van Feik en de chauffeur van Ali en wordt ondersteund door de door het OM zelf vastgestelde feiten, zoals bijvoorbeeld de afwezigheid van bloed op de vindplaats van Marianne’s lichaam, maar anderzijds de bevestiging dat zij 3 liter bloed heeft verloren, welke zij uiteraard verloren heeft op de plaatst delict, de caravan van Wolfgang. Dus niet het weiland. Dat Wolfgang zijn auto heeft laten vernietigen en zijn caravan tot de grond toe afbrandde, komt daar nog eens bij.

  Mvg

  Wim

 7. theyknew zegt:

  De volgende immigrant met keel doorsnijdende gebaren.

 8. yvonne zegt:

  Lag net nog deze oude uitzending te zien, met Richard Eikelenboom, op 12,00 min, heeft hij het over het rugtasje waar Marianne mee gewurgd zou zijn, waarom moet je dan iemand nog 3 keer de hals doorsnijden, Let wel, Eikelenboom is bij het NFI vertrokken vanwege onvrede met beleid, m.a.w. klokkenluider………..

 9. Ronald zegt:

  Vanavond heeft het OM bekend gemaakt dat DNA van Bart van U. op het lichaam van Els Borst is gevonden. Ja, je leest het goed … op het lichaam. En dat is nu juist hoogst onwaarschijnlijk. Waarom? Omdat Els die avond thuis kwam van een D66 congres. Honderden mensen een hele dag opeen geperst, die met elkaar praten, elkaar aanraken, zoenen. Dat praten gaat vergezeld met heel veel speeksel. In zo een omgeving sta je dicht bij elkaar en praat heel hard. Het lichaam en kleding van Els moet vergeven zijn van heel veel DNA van onbekende personen. En dan vindt het OM daar tussen het DNA van een moordenaar en ongetwijfeld met een 100% match. Dit is zo onwaarschijnlijk, dat het hier het scenario Jasper Steringa uit de kast is gehaald.

  Ook Bart heeft een compleet corrupte advocaat. Bart heeft de moord niet bekend. Dat heeft zijn advocaat gezegd en het OM heeft het ook niet wereldkundig gemaakt. Nee, Bart zwijgt. En dan zegt enige weken geleden zijn advocate in het NOS journaal op de televisie dat als de politie voor de moord beter was omgegaan met de signalen die Bart al had uitgezonden Els Borst nu niet dood was. WAT?? Een advocaat die haar client beschuldigt van de moord, terwijl de client zelf het niet heeft bekend. Denk daar eens over na.

 10. hansjohn zegt:

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/24469221/___Plaats_delict_duidde_niet_meteen_op_misdrijf___.html

  Toen het lichaam van Els Borst gevonden werd, was de aard en de omvang van de verwondingen niet meteen duidelijk. Ook moest het onderzoek “met de grootste zorgvuldigheid worden verricht”. Dat zei het Openbaar Ministerie dinsdag naar aanleiding van de vele vragen die zijn gerezen over de communicatie vlak na het overlijden van Borst.

  Vorige week werd bekend dat de oud-politica om het leven kwam door 41 steekwonden. Dat leek niet te rijmen met de mededelingen vlak na haar overlijden dat een ongeval niet uit te sluiten was. Volgens het OM wees de situatie op de plaats delict niet per se op een misdrijf: er was niets weggenomen en “de sporen waren met name geconcentreerd op een klein oppervlak rond het lichaam”.
  Ook zouden de verwondingen op het eerste gezicht veroorzaakt kunnen zijn door voorwerpen die ter plekke aanwezig waren.
  Op 11 februari, de dag nadat het lichaam werd gevonden, is een scan gemaakt, sectie verricht en is een aantal voorwerpen onderzocht. Naar aanleiding van deze onderzoeken werd vanaf 12 februari geen rekening meer gehouden met een ongeval. Dat is eerst aan de nabestaanden gemeld en vervolgens, op 13 februari, is dat aan de pers verteld, aldus het OM.

  ? ? Dat er niets is gezegd over het aantal en de aard van de verwondingen, was in het belang van het onderzoek, omdat het om daderinformatie ging: details die alleen de dader kan weten.

  Ik snap het niet. Bart v.U. heeft – nog- niks gezegd, waarom dan -zgn- daderinformatie bekend maken?

 11. yvonne zegt:

  In your face. Hadden we het in al onze stukken over de moord op Els Borst [FILES KLOL] van Bart van Urk anders voorspeld? Bart van U., de man die in februari 2014 met 41 messteken Els Borst vermoordde, zwijgt nog steeds over de vraag waaróm hij de oud-minister ombracht. Via de klassieke spin van framing wordt als centrale vraag niet meer gesteld of Bart Els Borst vermoordde, maar waarom. Dit is zo overduideljk een spin!

  http://revolutionaironline.com/bart-van-urk-en-het-nieuwe-strafrecht-trial-by-msm/

  • Paula Ponzi zegt:

   Precies, Yvonne, ik las hetzelfde en dacht: het AD heeft de verdachte blijkbaar al veroordeeld. In het land waar ik woon is dat verboden en ook om tijdens een rechtzitting informatie naar buiten te brengen, maar in NL kan alles.

 12. maasdonk zegt:

  @ allen, hier een berichtje van maasdonk,vanwege langdurige ziekte ben ik niet altijd in staat/fut om te reageren.
  Vandaag echter na alle propaganda van de laatste weken laat ik weten dat je kunt wachten op een volgend ,jasper s,, scenario nu ons land overspoeld wordt door ,,vluchtelingen,,.
  In mijn woonplaats ongeveer 3 kilometer verderop , 500 jonge mannen met alle risico van dien voor de vele middelbare scholieren die elke dag naar school gaan om nog iets van hun leven te maken in dit corrupte fucked up, open inrichting land waarin wij allen verblijven.
  Ik zei van de week hier thuis: je kunt wachten op de volgende vaatstra zaak in NL!!
  Met de sociale media van nu zal de doofpot echter niet zo lang aanhouden dan in 1999 in het pre internet tijdperk.
  Arme marianne, zij is een van de 1 e slachtoffers van dit wanbeleid geworden.
  Beste wim, hulde voor je uithoudingsvermogen betreffende deze zaak en hopend op justice voor marianne en erkenning voor jou!!

 13. stekeldier zegt:

  En heeft Koen Voskuil al gereageerd op jouw enquete, Wim? Hij moet toch op z’n minst in jouw boek geïnteresseerd zijn. Bij niet reageren, verliest Voskuil wat mij betreft definitief zijn geloofwaardigheid in de Demmink zaak. [ik neem even aan dat je hem niet vergeten bent aan te schrijven]

 14. Pingback: De zeer dubieuze zaak en het proces rond Els Borst (D66) | Erwin Lensink Vrij

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s