De rechtsstaat

Bent u van mening dat Het Vaatstra Complot door meer Nederlanders gelezen moet worden?

Stuur dan onderstaande tekst door aan minimaal 10 van uw contactpersonen:

Hoe denkt u over onze rechtsstaat?

Een groot goed dat beschermd dient te worden, nietwaar?  Als onze rechtsstaat in gevaar is, wilt u dat dan weten of niet?

Het boek Het Vaatstra Complot van Wim Dankbaar vertelt een ongelooflijk verhaal. Er wordt onder meer het volgende beweerd:

– De moordenaars van Marianne Vaatstra waren op de dag van haar moord al bij Justitie bekend.

– Ze hebben hetzelfde weekend een heimelijke vrijgeleide gekregen van Justitie.

– De hoofdverantwoordelijken hiervoor zijn Joris Demmink en Harm Brouwer, ofwel de voormalige topmannen van  Justitie en het Openbaar Ministerie.

– Alle bewijzen voor de ware toedracht zijn verzwegen of gemanipuleerd.

– De veroordeelde veeboer Jasper Steringa is onschuldig, ondanks de beweerde DNA match en zijn bekentenis.

– We zijn 16 jaar lang voorgelogen.

Te gek voor woorden? U kunt dit niet geloven? Dan bent u niet de enige. Maar als u het boek bestelt en u het na lezing nog steeds niet gelooft, dan krijgt u zonder vragen uw geld terug van Wim Dankbaar.

Uniek aan dit boek is verder dat Joris Demmink en Harm Brouwer niets doen. Terwijl het toch de meest erge vorm van smaad is als er niets waar is van bovenstaande stellingen. Het boek krijgt vrijwel uitsluitend lovende recensies maar wordt tot op heden doodgezwegen door de media.

U kunt het boek bestellen onder meer op de bestelpagina.

Feik Mustafa, de vriend van Marianne’s moordenaar Ali Hassan heeft op 1 mei 1999 (de dag van de moord) een verklaring afgelegd:

‘Op zaterdag 1 (één) mei 1999 ben ik door de politie opgehaald en heb ik op het politiebureau te Buitenpost een verklaring afgelegd inzake de moord op Marianne  Vaatstra. Ik wil niet prijsgeven hetgeen ik heb verklaard maar wens wel aan te geven dat ik in ruil voor het vertellen van het adres van mijn vriend Ali Hussein Hassan in Leeuwarden men mij verder met rust zou laten. Men wekte bij mij de indruk dat Ali aldaar gearresteerd zou worden. Vervolgens heb ik Ali nooit meer gezien.

Ik ben tegen mijn wil in getuige geweest van de moord op Marianne Vaatstra maar wens over de details niet te verklaren. Wel verklaar ik bij deze dat Ali Hussein Hassan Marianne heeft gedood in de caravan van Wolfgang Hebben, bewoner van het AZC Kollum op dat deel dat niet tot het AZC behoorde maar werd bewoond door vaste standplaatshouders uit de periode dat het AZC nog niet bestond.

Marianne kwam wel vaker in de caravan van Wolfgang Hebben. Zij is die bewuste nacht daarheen gebracht door Ludger Dill in diens auto, een donkergrijze Mercedes stationcar.

Ik verklaar dat ik weet wie een derde persoon heeft gebeld om Ali in de nacht van de moord naar Leeuwarden te brengen. Ik verklaar dat ik er met niemand over heb durven praten maar wel op zondagmiddag twee mei negentienhonderd negenennegentig in de namiddag met een vriend heb besproken wat er in de afgelopen nacht is gebeurd. De identiteit van die vriend heb ik gedeeld met de auteur(s) van het boek ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra.’

Ik verklaar dat de mij bekende Ali Hussein Hassan, die Marianne heeft gedood, niet de persoon was die door Justitie is gearresteerd in Istanbul in oktober 1999. Deze persoon ken ik niet en heb ik slechts gezien op TV. Ik heb hem nooit in levende lijve gezien.

Omdat het niet te ontkennen valt dat Feik op 1 mei 1999 is verhoord, een verklaring heeft afgelegd, vervolgens op 3 mei 1999 is overgeplaatst, daarna een verblijfsvergunning heeft gekregen, durven Joris en Harm NIETS te doen tegen mijn boek. Want dit mag niet bekend worden!  Maakt u het dus bekend door mijn boek te promoten!

PS: Neemt u Feik niet teveel kwalijk. Hij was destijds 15 jaar en heeft op dag 1 de waarheid verteld!

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

24 reacties op De rechtsstaat

 1. Pingback: Eindtijdberichten en ander nieuws, verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

 2. Wim Dankbaar zegt:

  From: micha kat [mailto:drsmkat@yahoo.com]
  Sent: zaterdag 30 november 2013 10:07

  Subject: Fw: Klacht over advocaat Yehudi Moszkowicz ivm dagboekpublicatie van Maaike Terpstra

  Beste collega’s,

  De strijd om de dagboeken van Maaike gaat naar een hoogtepunt. In de opmaat naar het Yehudi-KG van 11 december vindt op 6 december een mediation-meeting plaats tussen Yehudi Moszkowicz, Micha Kat en de Utrechtse deken van de Orde van Advocaten Leonard Bohmer.

  Micha zal daarbij worden bijgestaan door zijn advocaat mr. Thijs Stapel. Samen bereiden zij een all-out civiele schadeclaim voor tegen Yehudi wegens aanhoudende stalking en terreur tegen Micha Kat die bij hem tot enorme schade heeft geleden. Zo heeft Yehudi niet alleen beslag weten te leggen op alle bankrekeningen van Micha, maar ook op diens domeinnamen klokkenluideronline.nl en klokkenluideronline.net. Dit alles werd mogelijk gemaakt door een corrupt vonnis van de Amsterdamse rechter Van Walraven in een zaak waarbij Micha niet aanwezig kon zijn. Het conflict met Yehudi is begonnen toen Micha door zijn kantoor zonder enige uitleg op straat werd gesmeten in de ‘Michaclaim-zaak’ tegen de criminele rechter Hans Westenberg. Toen Micha daarover ging publiceren op zijn website, vorderde Yehudi een publicatieverbod en verwijdering van alle artikelen. Hieraan heeft Micha niet voldaan als gevolg waarvan hij nu een dwangsom heeft verbeurd van 100.000 Euro.

  In de periode daarna is de criminele inslag van Yehudi keer op keer komen vast te staan met als climax de poging tot doodslag in Den Bosch, een zaak die thans in onderzoek is bij de recherche aldaar. Ook is komen vast te staan dat Yehudi actief heeft samengespannen met OvJ Nicole Vogelenzang om Micha achter te tralies te krijgen. Deze samenspanning ging zo ver, dat Yehudi het OM van vertrouwelijke informatie over Micha heeft voorzien en gesprekken met hem heeft getapt om deze vervolgens in te leveren bij Nicole. De Utrechtse deken sprak in dit verband van een ‘zwaar tuchtrechtelijk vergrijp’ maar legde idioot genoeg geen maatregel op.

  Thans heeft ook Frides Lameris zich tot Bohmer gewend met een zware tuchtklacht over Yehudi: hij heeft deelgenomen aan een onrechtmatige en strafbare samenspanning tegen Maaike Terpstra door haar via een extreme vorm van chantage te dwingen pro forma gebruik te maken van zijn diensten terwijl hij weet cq. had moeten weten dat Maaike daar geen prijs op stelt. Dit is een zeer ernstige schending van het vertrouwensbeginsel tussen advocaat en client en doet denken aan totalitaire staten waar vijanden van ‘het systeem’ door datzelfde systeem advocaten krijgen toegewezen ‘om hen te helpen’. Dit gebeurde eerder in ons land met Slobodan Milosevic die geacht werd de diensten te aanvaarden van Mischa Wladimitoff -nu een van de advocaten van Demmink. Echter, omdat Wladimiroff niet werd gewenst door Milisevic mocht hij geen advocaat worden genoemd maar amicus curiae wat in feite neerkomt op: operative van de Staat.

  Op 6 december zal Micha in elk geval eisen dat Yehudi afziet van inning van de dwangsom en beide internet-domeinnamen teruggeeft.

  Ik zou het zeer op prijs stellen als jullie aandacht willen schenken aan deze cruciale kwestie!

  Micha

  On Friday, November 29, 2013 5:56 PM, Frides Laméris wrote:

  AAN DE DEKEN VAN ORDE VAN ADVOCATEN UTRECHT

  Geachte heer Böhmer,

  Op donderdag 31 oktober 2013 heb ik op mijn website http://www.verontrustevaders.nl het zogenaamde ‘dagboek’ (zie bijlage) van de
  moeder van de in 1999 vermoorde Marianne Vaatstra Mevr. Maaike Terpstra uit Zwaagwesteinde gepubliceerd. Op vrijdagochtend
  1 november ontving ik van de heer Yehudi Moszkowicz uit Utrecht een dringende email (zie bijlage 1) om het dagboek voor 5 uur
  des middags te verwijderen onder dreiging met een kort geding. Omdat ik op diezelfde vrijdagochtend nog met mevr. Terpstra
  telefonisch had gesproken, was ik onaangenaam verrast om door de heer Moszkowicz op deze wijze benaderd te worden.

  Daar komt nog bij dat deze advocaat wat betreft het dagboek zelf in feite van toeten nog blazen lijkt te weten wat betreft de inhoud
  van dit ca 40 pagina’s omvattende geschrift. Op 6 november 2013 heeft deze advocaat namelijk tijdens een kort radiointerview met
  Omroep Friesland (hier de link: http://www.waarinholland.nl/omstreden-vaatstra-dagboek-online/ ) naar aanleiding van een vraag
  van de interviewster over de inhoud van het dagboek verklaard:

  “In het dagboek staan haar gedachten en gevoelens die ze gehad heeft “gedurende de 13 jaar’ dat de moord niet opgelost werd”.

  Dit is echter een totaal incorrecte weergave van de inhoud. In het bijzonder ook omdat dit dagboek – zoals u gemakkelijk zult kunnen
  verifieren vanuit de bijlage – slechts de relatief korte periode van 1 mei 1999 (de dag van de moord op Marianne ) t/m 10 oktober 2000
  omvat.

  Het werd mij door het optreden van deze advocaat dan ook duidelijk dat er schijnbaar veel meer schuil gaat achter de inhoud van dit
  dagboek en het belang van publicatie hiervan of het belang van zekere partijen om de publicatie te verhinderen. Inmiddels is het dagboek
  al op vele (andere) websites gepubliceerd.

  Tijdens een tweede telefonisch gesprek met Mevr. Terpstra op zaterdag 2 november vertelde zij mij dat zij geen rechtstreeks
  contact met deze advocaat had gehad. Ik deelde haar daarop mede dat ik absolutely niet amused was over de mail die ik van
  haar advocaat op vrijdag 1 november had ontvangen. Ik heb haar tevens op de hoogte gesteld van het feit dat deze advocaat een
  zeer slechte reputatie op het internet heeft en dat hij onlangs nog uit frustratie in Den Bosch met zijn auto op enkele mij bekende
  personen was ingereden. Uit het verdere gesprek bleek echter dat mevr. Terpstra geen weet had van deze zaken. Zij gaf ook aan
  te beseffen dat zij weliswaar formeel verantwoordelijk was voor de juridische handelingen van de advocaat maar er in feite geen
  bemoeienis mee had (!)

  Zeer bevreemdend in dezen is ook dat de heer Moszkowicz ook de advocaat is van Bauke Vaatstra, de ex-echtgenoot van
  Mevr. Terpstra . Het is namelijk publiekelijk bekend dat dit voormalig echtpaar gebrouilleerd is gewraakt door hun zeer uiteenlopende
  mening over de (mogelijke) oplossing van de moordzaak inzake hun dochter. Daarbij is overigens in de media zelden tot nooit nooit
  aandacht geschonken aan de kritische visie van de moeder op o.a. het functioneren van OM en politie in het onderzoek naar de moord
  zoals overduidelijk blijkt uit haar dagboekaantekeningen. Het OM heeft destijds wel een exemplaar van dit dagboek ontvangen maar het
  bestaan ervan bij het verdere onderzoek zonder nadere uitleg genegeerd.

  Het lijkt het mij persoonlijk in ieder geval absurd dat Mevr. Terpstra in deze zaak vertegenwoordigd zou kunnen worden door de heer
  Moszkowicz. Het kan haast niet anders dan dat familieleden dat voor haar gearrangeerd hebben en haar onwetend hebben gehouden
  van vele details rond ‘haar’ omstreden advocaat.

  Me wat meer verdiepend in de onregelmatigheden rond deze advocaat stuitte ik ook op een een recente aangifte tegen deze advocaat
  van de journalist Micha Kat vanwege poging tot doodslag of op zijn minst grove fysieke intimidatie door de betreffende advocaat:
  http://www.klokkenluideronline.is/2013/06/aangifte-tegen-yehudi-moszkowicz/

  Tevens kwam ik door het lezen van het onderstaande bericht er achter waar Moszkowicz precies op uit is:
  https://rechtiskrom.wordpress.com/2013/11/01/antwoord-op-yehudi-mosckowicz/

  Hij lijkt namelijk de publicatie van een boek te willen verhinderen waarin in zo’n 500 bladzijden door bekwame auteurs met o.a. citaten uit
  het dagboek uiteen wordt gezet wie de werkelijke daders zijn van de moord op Marianne Vaatstra: twee allochtone bewoners van het
  asielzoekerscentrum in Kollum die met naam en toenaam in dit boek genoemd worden.

  Dit maakt ook duidelijk waarom de heer Moszkowicz in zijn email aan mij d.d. 1 november ten einde zijn sommatie te onderbouwen de volgende
  zinsnede in zijn sommatie heeft opgenomen:

  “Tot slot wil ik u namens cliënte en haar familie dringend verzoeken deze zaak te laten rusten. Er ligt een inmiddels onherroepelijk vonnis gebaseerd
  op onomstotelijk en objectief DNA bewijs, waarbij bovendien de dader (FL: namelijk Jasper Steringa) NB een volledige bekentenis heeft afgelegd.”

  Het wordt hierdoor immers duidelijk dat de publicatie van het dagboek van Maaike Tepstra schijnbaar verhinderd zou moet worden omdat het wellicht
  zou kunnen leiden tot heropening van de zaak waarbij naar alle waarschijnlijkheid een verkeerde dader is veroordeeld! Dat laatste is in Nederland
  inmiddels een bekend fenomeen (e.g. case Lucia de Berk, Herman Dubois, Wilco Viets van de Puttense Moordzaak, Ina Post, Cees Borsboom
  van de Schiedammer Parkmoord, etc). Als dit zo zou zijn, is het m.i. van het grootste belang dat dit dagboek wijd en zijd gepubliceerd wordt
  en zal het juist de belangen van de moeder (+ vader + familie ) van Marianne uitermate dienen!

  Het laatste woord over deze zaak en in het bijzonder ook over deze advocaat is ongetwijfeld nog niet gesproken.
  Het lijkt er m.i. echter sterk op dat deze Moszkowicz Jr in de infameuze sporen van diverse personen in zijn familie treedt. Ethisch besef
  en ethisch handelen lijken bij deze personen ver te zoeken. Deze Yehudi heeft zelfs in eerdere interviews toegegeven dat hij reeds als
  student (criminele) juridische trucjes heeft gebruikt om onder bepaalde schadeclaims jegens hem uit te komen. Kan en mag een dergelijk
  iemand advocaat worden of zijn? Zijn dit soort mensen geschikt om als advocaat de belangen van cliënten eerlijk te dienen? Mijn antwoord is
  op deze vragen is: Zeer zeker niet! Op basis van wat ik nu van deze advocaat te weten ben gekomen, ben ik geneigd om te zeggen dat we
  in case Yehudi Moszkowicz te maken lijken te hebben met een ‘maffiamaatje Jr’.

  Ik hoop u met deze mail voldoende geïnformeerd te hebben over het mij zeer bevreemdende gedrag van deze advocaat. Gelieve deze mail
  s.v.p. ook door te sturen aan de Raad van Discipline.

  Ik zal u dankbaar zijn als u mijn klacht serieus zult willen afhandelen. De reputatie van de advocatuur zal er m.i. mee gediend worden.

  Met vriendelijke groeten,

  Frides Laméris, Sr Alumnus Theologie RU Groningen, Zuidlaren
  050-4096142

 3. douwer zegt:

  “Ik ben tegen mijn wil in getuige geweest van de moord op Marianne Vaatstra maar wens over de details niet te verklaren.”

  Als je Hans Mauritz mag geloven.

  • Harry Bennebroek zegt:

   Je fantasie sterft een beetje af Douwer, ik zie steeds het zelfde zinnetje.

   • Wim Dankbaar zegt:

    Douwe wil maar niet snappen dat alleen al het feit dat Feik op dag 1 al naar het bureau is gebracht en daar een verklaring heeft afgelegd – iets wat Douwer ook zegt te weten – killing is. Maar nog neemt Douwer het voor Justitie op. Douwe, vertel eens, ben je het ook eens met het OM rapport Ali H.? Dat de gearresteerde Ali in Turkije dezelfde Ali was als de vriend van Feik?

  • Wim Dankbaar zegt:

   Nee Douwe, HM is daar niet de enige bron voor. Ook Feik’s vriend Rida, en die heeft het me zelf verteld. Bovendien staat het vast dat Feik op zaterdag is opgehaald. Dit zeg je nota bene zelf ook. Hoe weet je dat eigenlijk? En waarom heb je dat al die tijd voor je gehouden? Jij wist dus dat Justitie loog toen er werd gezegd dat er geen enkele reden was om verdachten in het AZC te zoeken en ontkend werd dat er iemand was aangehouden. Gezien het feit dat Feik de volgende maandag werd overgeplaatst zal hij zeker de verklaring hebben afgelegd zoals ik zeg dat hij heeft afgelegd. Maar ik heb zo’n bruin vermoeden dat je dit zelf ook wel weet vanuit andere bronnen?

   En als HM het uit zijn duim gezogen heeft, dan is het wel vreemd dat het OM niet uit de schuilkelder komt om hetzelfde te beweren als jij, vind je ook niet? Zouden ze Feik al benaderd hebben om hem te vragen: Klopt het wat Wim zegt? Nee natuurlijk niet. Want ze kennen het antwoord van Feik al: Jullie weten toch als geen ander dat het klopt wat Wim zegt?

 4. hansjohn zegt:

  Vlgs @Douwer had de verklaring van Feik niets om het lijf en stond ie na 20 minuten ‘ verhoor’ weer op straat.
  @Douwer, zo weinig om ’t lijf dat hij, vlgs de diverse (ook officiële berichtgeving zie o.a.rapport Ali H) ca 19 mei (weer) aangehouden is en DNA heeft moeten afstaan?

  • Wim Dankbaar zegt:

   Die aanhouding op 19 mei en DNA afname: Gewoon keiharde leugens van het OM. Totaal verzonnen. Feik is niet aangehouden op 19 mei, maar op 1 mei. De verkrachting van Stephanie is verzonnen om een excuus te fabriceren voor zijn eerdere aanhouding in verband met de moord op Marianne.

   • hansjohn zegt:

    Misschien kan @douwer daar uitsluitsel over geven? 😉
    Vlgs hem is Feik wel op 1 mei aangehouden, maar had zijn verklaring niets om ’t lijf.
    Misschien weet @douwer of Feik wel/niet op 19 mei (weer) aangehouden is en waarom.

    • Wim Dankbaar zegt:

     Douwe weet veel meer, zo laat hij althans blijken, maar wil om onbekende reden niet het achterste van zijn tong laten zien.

     Douwe, ben een je (ex)politieagent? Of wil je dat ook niet zeggen?

     • hansjohn zegt:

      Als @douwer wil dat we hem geloven ( omdat wat hij beweert 100% de waarheid is vlgs hem) dan volgt op zijn bewering “Feik is 1 mei aangehouden, maar zijn verklaring had niets om het lijf” de onvermijdelijk vraag: waarom op 19 mei weer aangehouden?
      Had zijn verklaring dan toch wat om ’t lijf of klopt de -officiële- berichtgeving niet?
      Als @douwer zegt dat de officiële berichtgeving wel correct is, wat blijft er dan nog over van @douwers bewering ‘Feik is op 1 mei aangehouden maar zijn verklaring had niets om ’t lijf’?😉

 5. Wim Dankbaar zegt:

  Beste Wim,
  een kleinigheidje misschien, maar hang het maar niet aan de grote klok…
  Vanwege de enorme hectiek op 1 mei en de zware personele belasting die dat met zich meebracht, was er uiteindelijk pas op de ochtend van de tweede mei 1999 tijd en gelegenheid om Feik te verhoren, die daarvoor de hele nacht in een politiecel heeft moeten bivakkeren.
  Na het verhoor was er geen aanleiding, om hem nog langer vast te houden, en is hij meteen op vrije voeten gesteld.
  Sorry, maar het is niet anders, ondanks wat Hans Mauritz daarover beweert.

  +++++++++++++++++++++++++++++++

  Douwe, je denkt toch niet dat we kleuters zijn? Waarom werd Feik de volgende dag overgeplaatst als er geen reden was om hem langer vast te houden? Waarom mocht Feik op maandag Isabella nog even met de dood bedreigen? Hoe en van wie wist hij zo snel dat Isabellla bij de politie was geweest om informatie over hen en Ali te geven? Ze wordt diezelfde maandag nog gebeld ddor Feik! Waarom werd haar aangifte in de prullenbak gegooid onder het mom van een “kwajongensstreek”? Waarom werd hij vrijgelaten en overgeplaatst voordat de uitslag van zijn DNA afname bekend was? Je meent dat de politie hem niet gevraagd heeft naar de verblijfplaats van zijn onafscheidelijke vriend Ali Hassan? Waarom is Feik niet benaderd voor het onderzoek Ali H.? Als er iemand kan bevestigen dat de juiste Ali is gearresteerd, is het Feik wel!

  Alleen al deze gang van zaken, aanhouding op dag 1 en verhoor van Feik, die dus door jou bevestigd wordt, maar door Justitie altijd ontkend is, bewijst dat Feik verklaard heeft zoals hierboven staat. En dan zeg jij dat je hoopt uit de grond van je hart dat de waarheid aan het licht komt. Is jouw waarheid dan niet dat Jasper Steringa de moord heeft gepleegd?

 6. Wim Dankbaar zegt:

  Douwe, als jij meent dat Marianne niet in de caravan van Wolfgang is verkracht en vermoord, zoals Feik verklaart, dan meen je dus ook dat het toeval is dat zijn caravan in vlammen opging? Door kortsluiting midden in de nacht (volgens Justitie)?

  Heb jij ook een verklaring voor de omstandigheid dat ik tot op heden niet vervolgd wordt voor de smaadaangifte van Wolfgang? Die aangifte is nu meer dan een jaar geleden. Iedereen kan dus nog steeds via mijn boek kennis nemen van de medeplichtigheid van Wolfgang aan zo’n beetje de meest brute moord uit de moderne geschiedenis.

  Snap je dat ik mijn stellingen dat Wolfgang de moord heeft gefaciliteerd, de plaats delict zijn caravan was, hij Marianne’s lijk met zijn auto gedumpt heeft in het weiland, onder meer baseer op de verklaring van Feik? Als die verklaring van Feik niets om het lijf had, waarom doet het OM dan niets voor Wolfgang? Zou het kunnen dat het OM niet wil dat het aan het licht komt dat Feik al op de dag van de moord is opgepakt en een verklaring heeft afgelegd, nog even los van de inhoud? Kan ik behalve Louis Uijl en Feik, jou daar ook voor oproepen als getuige?

  Zou het kunnen dat het OM ook maar liever geen publiciteit genereert over de vraag waarom zij Feik niet benaderd hebben voor hun onderzoek Ali H.?

  Zou het kunnen dat het OM liever publiciteit vermijdt over de vraag of de juiste Ali H. is gearresteerd, een vraag die onder meer beantwoord wordt door Feik, naast 20 andere getuigen?

 7. massahysterie zegt:

  Douwer maakt zich hier compleet belachelijk. Omdat de moord niet in de caravan zou zijn gepleegd, is het voor Demmink en Brouwer niet nodig om te reageren op de aantijgingen over hen in het boek. Slap excuus!

  Friesland had maar beter onafhankelijk kunnen zijn, dan hadden dat corrupte land mij geen zak aangegaan.

 8. Pingback: De rechtsstaat | Free Citizen

 9. De pedo-ring om de nek van Westminster 30-07-2015 “Stelt u zich voor: een pedofielennetwerk dat jarenlang kinderen misbruikt en mishandelt in een reeks VIP-bordelen. Stelt u zich dan eens voor dat de leden van dit netwerk politici waren, mensen van inlichtingendiensten, diplomaten en hoge ambtenaren. Dat het dus een pedonetwerk was in het hart van de macht, dat heeft kunnen voortbestaan dankzij 30 jaar lang gesaboteerde onderzoeken en cover-ups, en onbestraft is gebleven.” Zo opent een artikel op ForeignPolicy.com. Een uiterst lezenswaardig artikel over de recente ontwikkelingen in het omvangrijke VIP-pedoschandaal in Groot-Brittannië, dat echter verzuimt nog één vervolgvraag te stellen: stelt u zich eens voor dat dit pedonetwerk nog steeds bestaat, dat ook de media er een rol in spelen en dat het misschien wel sterker is dan ooit. Niet alleen in Groot-Brittannië maar ook in andere landen, zoals Nederland. Bekijk dit filmpje nog eens. En huiver: When Child trafficker’s rule a nation

 10. Wim Dankbaar zegt:

  Douwe heeft geen verhaal. Hij zegt zelfs niet dat Jasper de moord heeft gepleegd.

 11. hansjohn zegt:

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/24350311/__Schreeuw_om_evaluatie__.html

  Schreeuw om evaluatie van onopgeloste zaken

  Jolande van der Graaf
  DEN HAAG –
  Nabestaanden van moordslachtoffers dringen bij justitie aan op de komst van een onafhankelijke commissie die onopgeloste moorddossiers tegen het licht gaat houden.
  Minister Van der Steur krijgt een brief waarin nabestaanden vragen om een commissie die onopgeloste moordzaken tegen het licht houdt.
  Familieleden van tien omgebrachte of onder verdachte omstandigheden verdwenen slachtoffers hebben vandaag aan minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie een open brief verzonden.
  Ze stellen dat er bij twijfel aan de kwaliteit van eerder rechercheonderzoek naar zulke ernstige misdrijven geen enkele mogelijkheid is voor nabestaanden om invloed uit te oefenen. Zij pleiten daarom voor een oordeel door onafhankelijke experts.
  Onder de ondertekenaars van de door advocaat Job Knoester samengestelde brief zijn ook Bauke Vaatstra, vader van het omgebrachte meisje Marianne (16) uit Zwaagwesteinde, en de ouders van de vermoorde jongen Leon Groeneweg (19) uit Schiedam.

 12. hansjohn zegt:

  Job Knoester is de advocaat die ,desnoods dmv een kort geding, Bauke bijstond in september 2011, Vanwege het complete gebrek aan vertrouwen, kundigheid e.d. wilde Bauke zijn ‘zaak’ weghebben bij het NFI en team Friesland.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s