De verklaring van Feik

De verklaring van Feik zoals die sinds 9 mei 2014 staat afgedrukt in het boek (het vorige boek en het nieuwe boek) luidt als volgt:

‘Op zaterdag 1 (één) mei 1999 ben ik door de politie opgehaald en heb ik op het politiebureau te Buitenpost een verklaring afgelegd inzake de moord op Marianne  Vaatstra. Ik wil niet prijsgeven hetgeen ik heb verklaard maar wens wel aan te geven dat ik in ruil voor het vertellen van het adres van mijn vriend Ali Hussein Hassan in Leeuwarden men mij verder met rust zou laten. Men wekte bij mij de indruk dat Ali aldaar gearresteerd zou worden. Vervolgens heb ik Ali nooit meer gezien.

Ik ben tegen mijn wil in getuige geweest van de moord op Marianne Vaatstra maar wens over de details niet te verklaren. Wel verklaar ik bij deze dat Ali Hussein Hassan Marianne heeft gedood in de caravan van Wolfgang Hebben, bewoner van het AZC Kollum op dat deel dat niet tot het AZC behoorde maar werd bewoond door vaste standplaatshouders uit de periode dat het AZC nog niet bestond.

Marianne kwam wel vaker in de caravan van Wolfgang Hebben. Zij is die bewuste nacht daarheen gebracht door Ludger Dill in diens auto, een donkergrijze Mercedes stationcar.

Ik verklaar dat ik weet wie een derde persoon heeft gebeld om Ali in de nacht van de moord naar Leeuwarden te brengen. Ik verklaar dat ik er met niemand over heb durven praten maar wel op zondagmiddag twee mei negentienhonderd negenennegentig in de namiddag met een vriend heb besproken wat er in de afgelopen nacht is gebeurd. De identiteit van die vriend heb ik gedeeld met de auteur(s) van het boek ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra.’

Ik verklaar dat de mij bekende Ali Hussein Hassan, die Marianne heeft gedood, niet de persoon was die door Justitie is gearresteerd in Istanbul in oktober 1999. Deze persoon ken ik niet en heb ik slechts gezien op TV. Ik heb hem nooit in levende lijve gezien.

Nu zijn er mensen die de juistheid van deze verklaring betwijfelen of zich zelfs afvragen of deze verklaring is gedaan, eenvoudig omdat hij niet bij een notaris is gedeponeerd als kluisverklaring, zoals Hans Mauritz ons had voorgehouden, maar niet het geval bleek.

Welnu, ik zal duidelijk maken dat de verklaring wel degelijk is gedaan. Dit wordt duidelijk uit de overvloed van bewijs eromheen. Laten we eerst constateren dat de verklaring consistent is met de bekende feiten. Zoals bijvoorbeeld dat alles erop wijst dat de moord is gepleegd in de caravan van Wolfgang. Wolfgang liet zijn auto direct na de moord vernietigen en zijn caravan ging anderhalve maand later in vlammen op. Wolfgang mocht alle sporen wissen, terwijl Justitie de verklaring van Feik al sinds 1 mei had. Zoals bijvoorbeeld ook de afwezigheid van bloed op de vindplaats van Marianne, terwijl de patholoog anatoom stelt dat Marianne bijna 3 liter bloed heeft verloren. Niet verloren in het weiland dus! Consistent met het dumpen van Marianne’s lijk in het weiland, nadat de moord in Wolfgang’s caravan was gepleegd. Zoals bijvoorbeeld ook het door de badmeester gevonden bebloede trainingsjack, dat door de politie werd verdonkeremaand en waar de badmeester niet meer over mocht praten van burgemeester Visser, op straffe van baanverlies.

Voorts is de verklaring consistent met de verklaring van Feik’s toenmalige vriend Rida. Deze heeft immers verklaard dat hij de vriend was aan wie Feik de reden van zijn aanhouding en verblijf op bureau Buitenpost heeft verteld. Deze verklaring is weliswaar ook niet als getekende verklaring bij een notaris gedeponeerd, maar notaris Kluitenberg en notaris Dolstra in Leeuwarden, kunnen getuigen dat dit wel de bedoeling was. Notaris Kluitenberg heeft Rida ook persoonlijk op bezoek gehad.

Daarnaast is de verklaring consistent met de verklaring van “De Visboer” die Ali Hassan een lift heeft gegeven naar zijn huuradres aan de Kleine Kerkstraat in Leeuwarden. Ook de verklaringen van Rida en De Visboer staan afgedrukt in het boek. Alle drie zijn hiervan persoonlijk door mij op de hoogte gebracht. De logica gebiedt dat als zij deze verklaringen niet hebben gedaan, zij reeds lang bezwaar hadden gemaakt tegen het boek, waarbij het OM hen graag kostenloos zou assisteren.

Het is dan weliswaar treurig dat Hans Mauritz gelogen heeft dat hij deze verklaringen bij notarissen heeft laten deponeren, maar dat hij dit wel geprobeerd heeft, daar is ook bewijs voor in het geval van Feik. Leest u maar mee:

From: Novio Media Uitgevers

Sent: Wednesday, March 19, 2014 10:12 AM

To: linssen@fokkemalinssen.nl

Subject: Documenten als besproken / VERTROUWELIJK

VERTROUWELIJK

Geachte heer Linssen,

Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud bijgaand de documenten: de bedoelde kluisverklaring zoals deze dient te worden vastgelegd bij akte van depot.

Het is onze bedoeling dat ik, na afstemming met u aangaande het tijdstip, de verklaarder oproep voor het bezoek aan uw kantoor voor de afronding. Wij zullen de heer Mustafa instrueren zijn identiteitsbewijs mee te nemen. Ik ga er van uit dat u tijdens het bezoek van ondergetekende en de verklaarder, aan de hand van het identiteitsbewijs van de laatste, de finale versie van de verklaring kunt vervolmaken.

Wij spraken af dat u na ontvangst van deze mail mij telefonisch zult contacten ter eventuele nadere voorbespreking.

De geheimhoudingsverklaring tussen mij en de verklaarder, noodzakelijk omdat ik op de hoogte ben van de letterlijke tekst van de verklaring, stem ik één-op-één met de verklaarder af.

De factuur voor de kosten dient u te richten aan Novio Media Uitgevers, Paul van Ostayenstraat 36, 5103 PS te Dongen.

Met vriendelijke groet,

Hans Mauritz

Novio Media Uitgevers

0162 – 31 32 89 / 06 24 95 68 40

Latere navraag bij de heer Linssen, leerde mij dat hij na overleg met zijn partner Fokkema, had besloten dat zijn kantoor geen medewerking wilde verlenen aan het deponeren van Feik’s verklaring. Vorige week heb ik de heer Linssen nogmaals gebeld omdat ik wilde weten wat nu precies de reden was dat zijn kantoor ervan afzag. Zijn uitleg was zakelijk weergegeven dat deze verklaring in zijn optiek explosief en controversieel was en mogelijk veel publiciteit kon genereren. Omdat hij wars is van publiciteit rond zijn kantoor, zeker van het omstreden soort, had hij ervan afgezien. Hij wilde er zodanig niets mee te maken hebben dat hij mij ongevraagd toezei dat hij de email van Mauritz met de verklaring van Feik, die ik hem nogmaals had toegestuurd, zou vernietigen.

Afgezien van de consistentie tussen de drie onafhankelijk van elkaar gegeven verklaringen – de drie hebben elkaar immers niet meer gezien sinds de moord op Marianne – is de verklaring van Feik ook op basis van andere omstandigheden en door Justitie geheim gehouden informatie als waarheidsgetrouw aan te nemen. Het is immers nu als feit te bewijzen dat Feik inderdaad op zaterdag 1 mei 1999 is opgehaald uit het AZC en op het politiebureau is verhoord. Dit wordt onder meer bevestigd door AZC directeur Louis Uijl, een bron uit Justitie zelf. Ook was Feik die zaterdag niet aanwezig voor zijn wekelijkse voetbalwedstrijd bij SC Twijzel. Dat kon ook moeilijk als hij op het politiebureau zat. Louis Uijl bevestigt vervolgens dat hij op maandag 3 mei Feik heeft moeten overplaatsen naar een ander AZC. Dit gebeurde volgens Uijl in opdracht van de driehoek (burgemeester, HOvJ en korpschef).

Wie was die driehoek?

pietvisser2brouwer

Juist! Burgemeester Piet Visser, HOvJ Harm Brouwer en korpschef Foeke Wagenaar.

En wie stond daarboven? Wie kon de driehoek aansturen om Feik na zijn verklaring over te plaatsen? En een verblijfsvergunning te geven?

Juist! Good old Joris Demmink!

Nederland. Den Haag, 04-11-2002, Portret, Ministerie van Justitie. Secretaris Generaal J. Demmink. Foto: Jiri Buller

Naast AZC directrice Nettie Groeneveld en Louis Uijl, waren er bij de uitzetting van Feik ook twee AZC medewerkers bij, die een verklaring hebben afgelegd om dit bevestigen (staan ook in het boek). Ook dit is weer volledig consistent met de verklaring van Feik, die immers zegt dat hij op zondag 2 mei werd vrijgelaten. Ook zegt hij dat hij op 3 mei is overgeplaatst naar AZC Musselkanaal.

In mijn gesprekken met Feik heeft hij ook een aantal zaken bevestigd die ik al wist van Hans Mauritz, zoals:

– Feik is geboren in Arbil, Noord Irak.

– Zijn vader is ziek en heeft een hersenbloeding gehad.

– Feik brengt zijn vader regelmatig naar Brussel.

– De juiste spelling van zijn naam is Faek.

Hieruit blijkt dat Feik en Mauritz intensief contact met elkaar hebben gehad, waarbij ook privé informatie werd uitgewisseld.

Dat de verklaringen van Feik, Rida en De Visboer de waarheid zijn, blijkt ook uit het gedrag van Justitie zelf. Want hoe is het nu in hemelsnaam mogelijk dat ik een boek kan uitbrengen waarin ik al deze mensen beschuldig van leugens en ambtsmisdrijven, zonder dat elk van deze personen mij aanklaagt voor smaad en/of laster?

En waarom ben ik de ENIGE die Henk Mous, de pers- en zaaksofficier voor de Vaatstra zaak, deze vragen durft te stellen:

– Kunt u bevestigen dat Feik  Mustafa op 1 mei 1999 op het bureau Buitenpost is verhoord?

– Is Feik Mustafa benaderd in het Onderzoek Ali H. om de onderzoeksvraag te beantwoorden: Heeft het OM de juiste Ali H. aangehouden in 1999?

Waarom geeft Henk Mous geen antwoord? Waarom is er tot nu geen enkele journalist of kamerlid te vinden die deze vragen ook durft te stellen?

Welnu, ik zal het u uitleggen. Allereerst ben ik onafhankelijk. De gemiddelde journalist is dat niet. Die werkt voor een krant of TV programma, krijgt een salaris en heeft een hypotheek. Er moet altijd overlegd worden met de hoofdredactie of hij/zij deze vragen wel mag stellen. Daar gaat het mis. Het werkt ongeveer als volgt:

“Wist u dat Nederland géén zelfstandige, onafhankelijke pers meer kent ? Alle media in Nederland staan onder de strakke controle van het Genootschap van Hoofdredacteuren, dat intens samenwerkt met de verschillende Ministeries en zo nodig rechtstreeks.”

Let op!

Goedemiddag Wim,

Ik zag dat je weer gebeld had, ben even druk met de uitzending van vanmiddag maar ik kan je wel zeggen dat na overleg met de eindredactie er is besloten dat we nu geen aandacht aan je boek zullen besteden. Ik heb mn best gedaan maar ze zien er niks in.

Groeten, X

Beste Wim,

Besproken hier, maar ik krijg er de handen niet voor op mekaar. 

Met vriendelijke groet,

X

En dit zijn dan nog de journalisten die mij eerlijk durven te zeggen waarom ze er niets mee doen of dat ze niet mogen. U wilt niet weten welke journalisten helemaal niet reageren. U hoeft maar te denken aan al die journalisten die reportages maken over corruptie in Rusland, Roemenië en de Oekraïne. Maar dat onze eigen Joris en Harm de moordenaars van Marianne hebben weggesluisd, met Gekke Henkie als hun woordvoerder, dat is dan toch weer teveel de “ver van hun bed show”. Zulke dingen zijn alleen maar mogelijk in de Oekraïne. Toch niet in onze eigen keurige rechtsstaat? Potverdrie! Het moet niet gekker worden!

Hoofdredacteur van de Kollumer Courant, Anne de Jong, mocht niet zeggen dat Feik Mustafa, destijds ook vermeend verdachte van verkrachting van zijn 14 jarige vriendinnetje Stephanie, een asielzoeker was. Het moest een “minderjarige inwoner uit Kollum” zijn. Ook mocht Anne niet meer publiceren over delicten die door AZC’ ers werden gepleegd. Anders zou hij hij de publieke mededelingen van de gemeente in zijn krant verliezen, een flinke bron van inkomsten. Zo werkt het dus in onze vrije pers!

Waarom heeft ons Ministerie van Justitie vacatures als deze:

Wat is er te beschermen aan het imago van onze overheid als die overheid gewoon eerlijk aan zijn burgers vertelt wat er gaande is? Denk even goed na over deze vacature. Het is gewoon een bekentenis dat het Ministerie van Justitie trollen inhuurt om het imago te beschermen. Nogmaals: Wat valt er te beschermen als er niets mis is?

Nu weet ik niet of “Douwe Ritsema” zo’n trol is, ik weet alleen dat hij me dit emailde:

Beste Wim,

er valt niks te bellen.
De verklaring van Feik is van A tot Z verzonnen door Hans Mauritz, en dat weet je zelf ook.
Daarmee sneuvelt ook het “feit”, dat op dag één al bekend was, wie de moord gepleegd heeft.

Hier laat ik het bij, want ik heb er niets meer aan toe te voegen. Dat wordt alleen maar welles-nietes.

Nogmaals sterkte,

Douwe J. Ritsema

En mij vervolgens dit mailde:

Beste Wim,

een kleinigheidje misschien, maar hang het maar niet aan de grote klok…
Vanwege de enorme hectiek op 1 mei en de zware personele belasting die dat met zich meebracht, was er uiteindelijk pas op de ochtend van de tweede mei 1999 tijd en gelegenheid om Feik te verhoren, die daarvoor de hele nacht in een politiecel heeft moeten bivakkeren.
Na het verhoor was er geen aanleiding, om hem nog langer vast te houden, en is hij meteen op vrije voeten gesteld.

Sorry, maar het is niet anders, ondanks wat Hans Mauritz daarover beweert.

Whoaah! Douwe bevestigt dus dat Feik op 1 mei 1999 is opgepakt en verhoord! Net als Louis Uijl en Feik zelf. Jammer is alleen dat Douwe zijn ware identiteit niet bekend wil maken, zoals die van Louis Uijl ook niet valt te ontkennen. Douwe is daarom ook wel een interessante getuige.  Het is dan ook de vraag of hij het volgende werkelijk meent:

Dat de waarheid maar aan het licht mag komen.
Dat meen ik uit de grond van mijn hart.

Het is dus in feite niet eens zozeer van belang wat Feik heeft verklaard. Nee, het is bewijsbaar dat hij op dag 1 is opgehaald van het AZC en op het politiebureau HEEFT verklaard.  Die verklaring was kennelijk zodanig dat de Driehoek heeft besloten hem twee dagen later over te plaatsen. En ook zodanig dat Justitie over het tijdstip van zijn aanhouding altijd heeft gelogen. Tot en met Staatssecrtaris Albayrak. Minister Hirsch Ballin, en Ivo Opstelten, die in antwoord op kamervragen hebben gelogen dat Feik pas op 27 mei is overgeplaatst.

En daarom wil Henk Mous ook niet antwoorden, want hij weet als geen ander dat Feik op 1 mei 1999 is verhoord en de betreffende verklaring heeft afgelegd. Net zoals hij ook weet dat Haval Ali ook bij de moord op Marianne in de caravan van Wolfgang betrokken was. De Haval Ali waarvan hij zelf zwart op wit zegt dat deze destijds een bewoner was van het AZC Kollum.  Nu snapt u ook waarom Henk en consorten de aangifte van smaad van Wolfgang tegen Wim niet kunnen vervolgen. Want Henk en geboefte kunnen het zich niet veroorloven dat ik Feik, Rida en De Visboer als getuigen oproep.

Het verhaal wordt weer te lang. Morgen verder.

Het boek bestellen doet u op de bestelpagina.

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

28 reacties op De verklaring van Feik

 1. Dennis zegt:

  Wim, kan je aangeven wie er allemaal aanwezig waren bij de 3 genoemde verklaringen en wanneer deze afgenomen zijn?

  • Wim Dankbaar zegt:

   Ja, dat kan ik.

   Aanwezig bij verklaring van Rida:

   Hans Mauritz, Notaris Kuitenberg, Wim Dankbaar

   Aanwezig bij verklaring van Feik:

   Hans Mauritz

   Aanwezig bij verklaring van De Visboer:

   Hans Mauritz

   Dennis, je moet even aan Hans Mauritz vragen hoe hij de verklaringen kan bewijzen. Hij heeft ook allemaal SMS’jes van Feik.

   Vraag hem dan ook wanneer hij met zijn “schokkende doorbraak. schrikbarende onthulling” komt die hij sinds 23 juni heeft aangekondigd:

   Schokkende doorbraak in Vaatstra-dossier vertraagt uitgifte ‘De Misdadige Misdaadverslaggever’. Uitgever Novio Media besluit beide spraak-makende boeken, ‘De Misdadige Misdaadverslaggever’ en ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra, deel II’ gelijktijdig uit te brengen.

   DONGEN, 23 juni 2015 – Ondanks het feit dat het een derde uitstel betreft was de keuze voor Novio Media Uitgevers niet moeilijk om ‘De Misdadige Misdaadverslaggever’ pas uit te brengen op het moment dat de heruitgave ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra, deel II’ verschijnt. De reden daar voor is dat de heruitgave van het boek over de moord op Marianne Vaatstra een werkelijk schrikbarende onthulling zal kennen terwijl in het boek over Peter R. de Vries een omvangrijk en belanghebbend hoofdstuk was geprojecteerd over de ronduit criminele rol van Peter R. in de Vaatstra-zaak. Uiteraard zou het buitengewoon jammerlijk en minstens zo onzinnig zijn als deze scoop niet aan de orde zou komen in het ‘Peter-boek’. Over enkele dagen komt Bureau Heusing, in samenwerking met een Fries onderzoeksbureau en Novio Media Uitgevers naar buiten met overdonderend nieuws dat de Vaatstra-zaak alsnog op z’n kop zal zetten. Ook op deze website en natuurlijk op de themasite HetVerbodenDagboek.nl zal over enkele dagen de scoop worden gepubliceerd. Hou beide sites de komende dagen in de gaten, dan heeft u altijd een alibi. Een alibi dat Peter R., zeker in het Vaatstra-dossier, niet meer heeft.

 2. hansjohn zegt:

  “Feik is geboren in Arbil, Noord Irak.”

  En waar kennen wij Arbil van?
  Van Haval Ali.

 3. hansjohn zegt:

  Oh oké, kleine Ali H ook, dat wist ik niet.

 4. hansjohn zegt:

  Notaris Linssen (en Fokkema) en Douwer Ritsema moeten maar ’s een gesprekje voeren😉
  Dan kan dhr. Linssen vertellen wat hij zo explosief en controversieel vindt aan (citaat Douwer)
  “Na het verhoor was er geen aanleiding, om hem nog langer vast te houden, en is hij meteen op vrije voeten gesteld.”

  Heeft kantoor Linssen een boek besteld? 🙂

 5. Paula Ponzi zegt:

  Met de meeste NL’ers ga je geen oorlog winnen. Die zien liever hoe ze op een dag zelf aan de beurt zijn om aan de krokodillen gevoerd te worden. Voor die slappe hap aan broodjournalisten zou ik het niet eens erg vinden: je hebt een keuze, was dan gewoon dagbladbezorger geworden, dan breng je ook nieuws!

  Alleen al het feit dat Feik is overgeplaatst zegt genoeg. “Hij is zijn leven hier niet meer zeker”: zonder verklaring gold dat op dat moment voor iedere asielzoeker in Kollum.

 6. Halbe zegt:

  Laat gewoon Feik zijn zegje doen met alle details rondom de moord. Het Nederlandse rechtsysteem stort in en Vaatstra en Jasper kunnen miljoenen aan schadevergoeding eisen.

  • Wim Dankbaar zegt:

   Feik heeft zijn zegje gedaan. Al op de dag van de moord. Justitie zal er alles aan doen om hem dat zegje niet nog eens te laten doen. Er kijken dan een paar notabele toppers tegen hoge strafeisen aan. De weg om dit schandaal open te breken is zoveel mogelijk mensen in je omgeving vertellen dat ze het boek moeten lezen.

 7. Beveiliger zegt:

  Nou dat dacht men Paula ,maar deze koerden waren zwaar bewapend op het
  AZC heb dit met eigen ogen gezien ,en echt niet bang voor de dorpelingen rondom het AZC.

 8. ExTours zegt:

  We kunnen zo veel hier plaatsen als we willen, maar als de Vaatstra’s en de Steringa’s niet van zins zijn kleur te bekennen, dan houdt alles op! Ja, ik ben zeer pessimistisch! Waarom blijven zij alsmaar zwijgen? Doe nu toch eens eindelijk jullie mond eens open is mijn advies. Kom op, Maaike en familie Steringa: Willen jullie nu wel of niet dat de waarheid aan het licht komt? Worden jullie bedreigd door Justitie? Leg het eens uit!!

  M.a.w: berusten jullie in de leugens van “Justitie”?

 9. Stikkie van der Shell zegt:

  Ik dacht dat Hans Mauriz die verklaring van Feik verzonnen had?

  • Wim Dankbaar zegt:

   Nee, hij heeft verzonnen dat hij hem bij een notaris heeft laten deponeren. Mauritz en Feik hebben de verklaring samen opgesteld op de laptop. Vervolgens heeft Mauritz notaris Linssen gebeld om een afspraak voor depot te maken, maar Linssen wilde niet meedoen. Toen heeft Mauritz geen ander notaris gezocht, maar gewoon tegen mij en de lezers gezegd dat de verklaring als kluisverklaring bij een notaris gedeponeerd is. Hij houdt dat overigens nog steeds vol.

   • douwer zegt:

    “Mauritz en Feik hebben de verklaring samen opgesteld op de laptop.”

    Als je Hans Mauritz mag geloven.

    • Wim Dankbaar zegt:

     Beste Wim,

     een kleinigheidje misschien, maar hang het maar niet aan de grote klok…
     Vanwege de enorme hectiek op 1 mei en de zware personele belasting die dat met zich meebracht, was er uiteindelijk pas op de ochtend van de tweede mei 1999 tijd en gelegenheid om Feik te verhoren, die daarvoor de hele nacht in een politiecel heeft moeten bivakkeren.
     Na het verhoor was er geen aanleiding, om hem nog langer vast te houden, en is hij meteen op vrije voeten gesteld.

     Sorry, maar het is niet anders, ondanks wat Hans Mauritz daarover beweert.

     +++++++++++++++++++++++

     Beste Douwe,

     Hoe weet je dit allemaal? Je bevestigt dat Feik op 1 mei is opgehaald en op het politiebureau heeft mogen bivakkeren. Precies zoals Feik zelf ook zegt. En Louis Uijl. Je beseft ook dat Justitie dit altijd heeft ontkend? Zijn we het eens dat Feik IETS heeft verklaard? Hij werd tenslotte niet voor niks opgehaald. Je suggereert te weten wat hij heeft verklaard, want dat was volgens jou geen aanleiding om hem langer vast te houden. Wat heeft hij dan verklaard volgens jou? Weet je ook waarom die verklaring zodanig was dat hij in opdracht van de driehoek op maandag 3 mei werd overgeplaatst naar Musselkanaal? Als de verklaring van Feik, zoals die in mijn boek staat, niet klopt, vertel ons dan ook even wat zijn verklaring wel was. Waarom wil je overigens niet dat ik het aan de grote klok hang dat jij bevestigt dat Feik al op de dag van de moord is aangehouden? Heb je niet wat meer collega’s die zo open willen zijn als jij?

     Wim

    • hansjohn zegt:

     @Douwer, kun jij dhr Linssen overhalen de verklaring van Feik op te nemen/te openbaren?

     • Wim Dankbaar zegt:

      Dat is helemaal niet nodig. Linssen kent de verklaring. De email die ik in bovenstaand stuk heb afgedrukt, daar zat de verklaring als bijlage bij. Linssen is gewoon een angsthaas.

      • hansjohn zegt:

       Dat weet ik wel, dat dhr Linssen de verklaring kent.
       Maar omdat vlgs @Douwer de verklaring van Feik op het bureau Buitenpost helemaal niks om het lijf had; kan hij (Douwer) daarover contact opnemen.
       Dan kan hij dhr. Linssen zeggen ( of misschien wel laten zien of horen) dat het allemaal niet zo explosief was.

 10. ettepet zegt:

  Wim, denk eerder aan het Euro syndroom. Hoe verrot moet je wel niet zijn om aan het lijk van je op gruwelijke wijze vermoorde kind te willen verdienen, wetende, dat je daarmee de werkelijke moordenaars vrijpleit. Zelfs Maaike, die ik hoog had zitten, valt m.i. door eigen belang [ kleinkinderen niet meer zien ] door de mand. Toch niet zo principieel als ik dacht.

  • meret zegt:

   Maaike valt niet door de mand. Maaike is slachtoffer met een enorm incasseringsvermogen, maar eens houdt het op. Denk je eens in wat het alternatief is. Op leeftijd zo langzamerhand, verstoken van elke band met je familie, eenzaam wegkwijnen met de herinnering aan je vermoorde dochter. Nee Maaike’s positie is niet te benijden, ze probeert er naar omstandigheden het beste van te maken. Bewondering voor haar blijft op zijn plaats.

 11. Elly zegt:

  Mmmmm, je maakt ons nieuwsgierig Wim.

 12. Cor K. Burger zegt:

  Mijn gevoel zegt dat de aangekondigde ‘megascoop’ van Hans Mauritz gedaan op 23 juni wellicht te maken heeft met een verklaring van Feik voor de camera. Maar er is gesteggel ontstaan over (veel) geld en daarom komt dit maar niet van de grond…

  • Wim Dankbaar zegt:

   Dat zou mooi zijn Cor, maar ik denk dat je gevoel je een beetje in de steek laat. Ik vrees dat er helemaal geen megascoop komt vanuit de kant van Hans Mauritz.

   Laat mij je nog wat zeggen. Mauritz kondigt nu zijn PRDV boek al meer dan anderhalf jaar aan. Hij vertelde me dat het 2 jaar geleden al klaar was. Maar eerst moest het Vaatstra boek, want dat was veel explosiever. Uiteindelijk is het Vaatstra boek op 9 mei 2014 gepresenteerd, na ook een half jaar uitstel. Het PRDV boek zou op 29 mei 2014 gepresenteerd worden. Sindsdien heeft hij het zowat elke maand aangekondigd en wordt het elke maand weer uitgesteld. Het is nu zo ver dat hij niet eens meer aankondigt op welke datum het boek wordt gepresenteerd. Ik vraag mij af welke arme zielen dit boek bij hem voorbesteld hebben.

   Realiseer je ook dat elke keer dat hij een releasedatum gaf voor het boek, hij wist dat hij het boek niet zou kunnen presenteren op die datum. Je moet namelijk boeken laten drukken om te kunnen presenteren. Tussen opdracht tot drukken en levering van de boeken zit ongeveer 4 weken. Hij heeft dus geen boeken laten drukken, maar liet elke keer zijn publiek in de waan dat de presentatie gewoon door zou gaan. Steeds op het laatste moment zei hij het af. Steeds in de wetenschap dat hij al een maand wist dat het niet door kon gaan. Dat is Hans Mauritz. Die heeft niemand anders nodig dan zichzelf om zijn geloofwaardigheid te vernietigen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s