Te zot voor woorden!

In bovenstaand fragment hoort u Peter R de Vries (vanaf minuut 3.23) zeggen dat het te zot voor woorden is dat Demmink de hand heeft gehad in het wegsluizen van de moordenaar van Marianne Vaatstra. Vreemd dat Demmink dit nooit zelf heeft gezegd, maar Peter R. de Vries als zijn woordvoerder nodig heeft. Peter stelt even later ook dat hoe zwaarder een beschuldiging wordt, hoe meer een stevig fundament daaronder nodig is. Het moet “fit to print” zijn volgens hem. Nu beschuldig ik Demmink en Brouwer al 5 jaar van dit feit. Mijn open brief, die ik ook  meermaals aan Demmink’s advocaat Harro Knijff heb gestuurd, dateert uit 2011.

Op 10 okt 2011, om 12:31 heeft Wim Dankbaar het volgende geschreven: 

Vorige week belde ik het ministerie om naar het emailadres van Demmink te vragen. De telefoniste vroeg mij wat ik daarmee wilde en of ik iemand van de media was.  Ik zei toen dat ik één van de vele gewone burgers was, die zich opwond over de wantoestanden rond zijn persoon en  hem een open brief daarover wilde sturen en dat ik het fair vond die brief eerst onder zijn aandacht te brengen.  Toen besloot zij mij door te verbinden aan een voorlichtster van de afdeling. Na mijn bedoeling nogmaals duidelijk gemaakt te hebben, gaf zij mij het email adres.

Het viel mij direct op dat daar het woordje “secret” in voorkomt. Een toevallige, vreemde afkorting voor secretariaat of secretaris? Of een Freudiaanse woordspeling van Demmink zelf?

Enfin, ik besloot hem eerst een simple vraag te mailen:

From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Sent: woensdag 5 oktober 2011 14:35
To: ‘sg-secret@minvnj.nl
Cc: ‘voorlichting@minjus.nl
Subject: Vraag voor de heer Demmink:

Geachte heer Demmink,

Houdt u nog steeds vol dat u na 1986 niet in Turkije bent geweest?

Met groeten,

Wim Dankbaar

En nu 5 dagen later is dit de reactie:

_____________________________________________
From: Voorlichting – BD/DV [mailto:eppprod@minvenj.nl]
Sent: maandag 10 oktober 2011 11:22
To: Wim Dankbaar
Subject: Niet gelezen: Vraag voor de heer Demmink:

Your message

To:      sg-secret@minvnj.nl

Cc:      Voorlichting – BD/DV

Subject: Vraag voor de heer Demmink:

Sent:    Wed, 5 Oct 2011 14:35:11 +0200

was deleted without being read on Mon, 10 Oct 2011 11:22:03 +0200

———————————————————————————

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

———————————————————————————

Wie gelooft nou dat het bericht is deleted without being read? Het onderwerp “Vraag voor de heer Demmink” is ook niet gelezen? Wat is de aanleiding geweest voor de beslissing om te “verwijderen, zonder te lezen”, zonder kennis te nemen van de inhoud? Ik verwijder ook wel eens spam, maar alleen als ik aan het onderwerp al kan zien dat het spam is. Zoals bijvoorbeeld: Special VIAGRA offer for you!

Maar “Vraag voor de heer Dankbaar”, valt niet in die categorie. Sterker, ik zal zeker willen weten wat die vraag is en dus niet de email verwijderen zonder hem te lezen.

Nu terug naar het heden. Als het “te zot voor woorden” is waarom heeft Demmink of zijn advocaat dan nooit gereageerd? Hoe komt het dan dat 95 % van de lezers die open brief ondersteunt? Hoe komt het dan dat hij nu een boek toelaat waarin zijn rol in het wegsluizen van de moordenaar gedetailleerd en gedegen onderbouwd wordt beschreven? Een boek bovendien waarop hij op de cover  staat afgebeeld als “hoofd doofpot”. Hoe komt het dan dat de lezers van dat boek het helemaal niet “te zot voor woorden” vinden? Hoe komt het dan dat er aanstonds 100 reviews op Bol.com staan met de maximale waardering? Hoe komt het nou dat iedereen, inclusief Demmink, dit boek “fit to print” vindt? Hoe komt het nou dat ik iedereen die het na lezing van mijn boek nog steeds “te zot voor woorden” vindt, durf te beloven het aankoopbedrag terug te geven? Omdat het te zot voor woorden is?

Straks zitten we met een soortgelijke situatie als in Amerika, waar 90% van de bevolking meent dat president Kennedy is vermoord als gevolg van een samenzwering tussen organized crime en CIA met instemming van onder meer Lyndon Johnson en J. Edgar Hoover, maar waar de autoriteiten blijven zeggen: Jullie zijn allemaal complotgekkies! Het was gewoon Lee Harvey Oswald in zijn eentje!

Welnu, laat ik u alvast een hint geven waarom Demmink niets kan en durft te ondernemen en zich gedraagt als een haas in een koplamp. Het gaat namelijk niet alleen om moordenaar Ali Hassan, maar ook over Feik die getuige was van van de moord en stiekem buiten beeld is gebracht. Het gaat ook niet alleen om Demmink zelf, maar om zijn hele entourage die hij heeft aangestuurd en in meer of mindere mate medeplichtig is aan dit onvoorstelbare ambtsmisdrijf. Ook niet de minste lui, figuren als Harm Brouwer, Annette Bronsvoort, Henk Mous, Piet Visser, Nettie Groeneveld enzovoort. Ook die vallen allemaal van hun voetstuk als Demmink iets probeert. Ze weten allemaal als geen ander dat mijn boek nog degelijker is onderbouwd dan het AD artikel van Koen Voskuil en een gigantisch maatschappelijk belang dient. En bovendien gaat het nog eens om een staatssecretaris en twee ministers van Justitie die de Tweede Kamer aantoonbaar hebben voorgelogen over deze kwestie. Ter illustratie  druk ik hieronder bladzijde   197 t/m 200 af.

Liegende ministers

‘Ministers liegen niet’, zei Opstelten nog recent op camera bij Erik Donk van JDTV. Los van de leugens waarmee Fred Teeven nog recent gered moest worden en de mega-leugens van Ome Ivo om Joris Demmink uit de wind te houden liegen de respectievelijke ministers en staatssecretarissen in het Vaatstra-dossier er aardig op los.

Hier volgen drie opeenvolgende versies van antwoorden op Kamervragen over de overplaatsing van Feik Mustafa uit het AZC Kollum. Dit is echt ongelooflijk als je het allemaal bij elkaar zet. De leugens spatten ervan af. Het grappige is dat niet alle drie de antwoorden waar kunnen zijn, eenvoudig omdat ze met elkaar conflicteren. Liegen tegenover de Kamer is blijkbaar geen politieke doodzonde meer.

Staatssecretaris Albayrak in 2007:

Het COA heeft mij meegedeeld dat er op 3 mei 1999 geen asielzoeker is overgeplaatst van AZC Kollumerland naar AZC Musselkanaal. Volgens de informatie van het COA is er medio mei 1999 een asielzoeker overgeplaatst van AZC Kollumerland naar AZC Musselkanaal. Deze persoon heeft tot medio juni 1999 in de AMOG locatie gewoond en is tot begin november opgevangen in een andere AZC in Nederland. Het OM heeft mij bericht dat van deze persoon DNA is afgenomen en dat zijn DNA niet overeen bleek te komen met het DNA-profiel van de dader. 

Samenvatting: Overplaatsing asielzoeker medio mei, naar Musselkanaal, DNA afgenomen (was dus verdachte in moord Marianne). Mevrouw Albayrak had Maaike nog zo ernstig beloofd ‘de zaak met meer dan gemiddelde interesse te volgen.’ Maaike heeft nooit meer iets gehoord van deze tante, die lange tijd verantwoordelijk was voor het asielbeleid in ons land (ze liet in 2008 maar liefst 141.000 asielzoekers toe, een recordaantal) en na een mislukte gooi naar de macht binnen de PvdA toetrad tot de top van Royal Dutch Shell.

ballinMinister Hirsch Ballin in 2010:

In 2007 heeft de politie Fryslân onderzoek verricht naar aanleiding van een anonieme brief waarin werd vermeld dat er op 3 mei 1999 een bewoner van het AZC in Kollum heimelijk uit het land zou zijn verwijderd. Het onderzoek heeft uitgewezen dat dit niet het geval was. De persoon F.M. is op 27 mei 1999 overgeplaatst vanuit het AZC in Kollum naar het AZC in Drachten. De overplaatsing van F.M. had geen relatie met de moord op Marianne Vaatstra. F.M. werd verdacht van een zedenmisdrijf (zie ook het antwoord op vraag 4). Gelet op de gespannen situatie rondom het AZC in Kollum werd besloten om F.M. over te plaatsen naar het AZC te Drachten. Van daaruit is F.M. op 2 juni 1999 overgeplaatst naar het AZC Alphen aan den Rijn. Als verblijfsvergunninghouder is hij, in mei 2000, vervolgens regulier gehuisvest. 

In antwoord op de schriftelijke vragen (nummer 100, ingezonden 13 juni 2007) van het lid Teeven heeft de toenmalige staatssecretaris op 27 september 2007 meegedeeld dat er op 3 mei geen asielzoeker is overgeplaatst van AZC Kollumerland naar AZC Musselkanaal. Overigens werd toen niet specifiek gevraagd naar F.M. 

Samenvatting: Overplaatsing asielzoeker eind (27) mei, naar Drachten, DNA afgenomen (was dus verdachte in moord op Marianne).

Analyse: In beide antwoorden wordt gesteld dat de asielzoeker in juni weer naar een ander AZC is overgeplaatst. Dit gaat dus om dezelfde persoon, waarvan we inmiddels weten dat het Feik Mustafa was die Marianne met het keeldoorsnijdende gebaar had bedreigd. Dat het in beide versies om Feik Mustafa gaat, wordt ook bevestigd doordat in beide antwoorden over één asielzoeker wordt gesproken die in mei is uitgezet en van wie DNA is afgenomen. Alleen de data en de uitzetbestemming komen niet overeen (medio mei / Musselkanaal tegenover 27 mei / Drachten). Minimaal één van beide antwoorden moet dus gelogen zijn.

Opmerkelijk is ook dat Hirsch Ballin nota bene verwijst naar de eerdere antwoorden van Albayrak, maar hij zegt dat toen niet specifiek gevraagd werd naar Feik Mustafa. Met andere woorden, het ging daar ook om Feik Mustafa. Met andere woorden zegt Hirsch Ballin: ‘Had nu maar specifiek gevraagd naar Feik Mustafa, dan had mijn staatssecretaris dit ook bevestigd.’ Het enige verschil is dat Hirsch Ballin gedwongen is om dit te bevestigen door de publicaties van de ‘complotdenkers’. Het zijn immers ook de ‘complotdenkers’ die Fred Teeven en Hero Brinkman hebben overtuigd om de Kamervragen aan respectievelijk Hirsch Ballin en Opstelten te stellen. In 2007 speelde dit nog niet en had het OM er natuurlijk alle belang bij om via Albayrak te verzwijgen dat 1) deze uitgezette asielzoeker Marianne had bedreigd én 2) een onafscheidelijke vriend was van de zogenaamd spoorloos verdwenen hoofdverdachte Ali Hassan. Tevens had men er belang bij om te verzwijgen dat Feik direct al op de eerste werkdag na de moord is overgeplaatst, exact zoals de anonieme brief beschreef. Vandaar dat zowel over de identiteit als de datum werd gelogen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de brief wel degelijk de waarheid beschreef. Aan de hand van de verklaringen van de AZC-directeur en de twee AZC-medewerkers die Feik uitgeleide hebben gedaan, is het keihard bewezen dat de uitzetting plaatsvond op 3 mei 1999. En dus ook dat 3 ministers de kamer hebben voorgelogen.

Men mag er dus ook vanuit gaan dat Feik Mustafa wist waarheen zijn maat Ali Hassan ‘verdwenen’ was. Of Feik hierover stevig aan de tand is gevoeld, wordt niet gezegd. Wat wel wordt gezegd is, dat Feik uit het AZC is overgeplaatst en uiteindelijk ‘regulier gehuisvest’ is in Nederland.

Ivo ‘een minister liegt niet’ Opstelten in 2011:

F.M. is niet alleen, maar samen met zijn vader overgeplaatst. De reden voor deze overplaatsing had inderdaad te maken met de gespannen situatie rondom het AZC na de verkrachting van en moord op Marianne Vaatstra en het feit dat F.M. op dat moment werd verdacht van een verkrachting van Stephanie van Reemst. Deze zaak is later geseponeerd. F.M. is niet op 3 mei, maar op 27 mei 1999 overgeplaatst naar het AZC te Drachten. 

Analyse: Hier wordt de tweede versie aangehouden (27 mei / Drachten). Uiteraard is dit ook een leugen, want aan de hand van de verklaringen van de AZC-directeur en de twee AZC-medewerkers die Feik uitgeleide hebben gedaan, is het keihard bewezen dat de uitzetting plaatsvond op 3 mei 1999.

opstelten3Dat de minister/staatssecretaris onjuist geïnformeerd is door de onderdanen, is nooit een excuus. De minister blijft altijd politiek eindverantwoordelijk voor onjuiste informatie.

Terug naar Albayrak. Laten we for argument’s sake even aannemen dat Hirsch Ballin en Opstelten in hun latere antwoorden de waarheid spreken. Dan is Feik op 27 mei overgeplaatst naar Drachten nadat bij hem DNA is afgenomen in verband met de zaak Vaatstra. Bovendien heeft het OM na de antwoorden van Albayrak onder druk van de ‘complotdenkers’ – Fred Teeven en Hero Brinkman hebben de vragen immers op ons aandringen gesteld – moeten toegeven dat het Feik was die Marianne had bedreigd met een snijgebaar en verdachte is geweest van een verkrachting in dezelfde Koninginnenacht.

Laten we dan ook aannemen dat Albayrak niet loog en dat de asielzoeker die medio mei naar Musselkanaal is overgeplaatst, iemand anders was dan Feik. (Dat moet dan wel als Hirsch Ballin en Opstelten de waarheid spreken). Dan is het een leugen van Albayrak (namens het COA) om te verzwijgen dat in dezelfde maand mei ook de asielzoeker is overgeplaatst die Marianne had bedreigd en verdachte was van een andere verkrachting in dezelfde nacht. Of dit technisch juridisch nu wel of geen leugen is, maakt niet uit, want door het publiek zal het als een leugen worden gezien.

Het antwoord van Albayrak komt op het volgende neer: Er is inderdaad een asielzoeker naar Musselkanaal overgeplaatst, maar niet op 3 mei, maar ‘medio mei’. Eind mei is nog een asielzoeker overgeplaatst naar Drachten, het ging hier om de jongen die Marianne middels een snijgebaar met de dood had bedreigd. Maar dit laatste vertel ik er niet bij. Met andere woorden: ik onthoud deze informatie aan de Kamer.

Dat dit antwoord als een leugen zal worden gezien is meteen duidelijk door het om te draaien: Stel dat Albayrak deze informatie wel had gegeven in plaats van te verzwijgen? Stel dat ze had gezegd, wat Hirsch Ballin 3 jaar later gedwongen moest toegeven (zie zijn antwoord 4). Dan had het hele land op zijn kop gestaan! De waarheid is dat alle drie de antwoorden leugens zijn, want Feik is wel degelijk op 3 mei 1999 overgeplaatst. Dit wordt bevestigd door de enige bronnen binnen het COA die het kunnen weten: AZC-directeur Louis Uijl en de twee medewerkers die Feik zelf op de taxi hebben gezet.

F.M. is enkele maanden voor de dood van Marianne betrokken geweest bij een ruzie met (vrienden van) Marianne in een horecagelegenheid. F.M. is daarover gehoord en zei dat juist hij en zijn vriend werden bedreigd en niet andersom. 

F.M. was toen niet in het bijzijn van A.H. maar van een andere persoon. De identiteit van die persoon is bekend. Deze persoon was ten tijde van de moord op Marianne Vaatstra gedetineerd. Van F.M. is biologisch materiaal afgenomen. Zijn DNA komt niet overeen met het DNA-materiaal dat is aangetroffen bij het lichaam van Marianne. 

Er was aangifte gedaan tegen F.M. inzake een zedenmisdrijf gepleegd op 30 april 1999. Daarnaar is onderzoek gedaan door de plaatselijke politie. F.M. is daarvoor ook aangehouden en heeft enkele dagen in verzekering gezeten. Er werd onvoldoende bewijs gevonden om F.M. te vervolgen. De zaak is daarom op 9 augustus 1999 geseponeerd.

Even laten bezinken: Wat Albayrak nog verzweeg in 2007, moet Hirsch Ballin in 2010, gedwongen door onze publicaties, toegeven: Feik is zowel aangehouden en gehoord in verband met Marianne als in verband met de beweerde verkrachting van Stephanie. Hij is dus maar liefst twee keer voor twee verschillende feiten aangehouden volgens Hirsch Ballin! En daarna overgeplaatst. En dit is allemaal verzwegen in 1999.

Sterker nog, het werd ontkend. Er werd keer op keer gesteld dat er geen enkele aanleiding was om verdachten onder asielzoekers te zoeken. Er werd keer op keer gesteld dat de verkrachtingszaak los stond van de zaak Vaatstra. Er werd verzwegen dat de verdachte een asielzoeker was. Er werd verzwegen dat het dezelfde asielzoeker was die Marianne met de dood had bedreigd. Er werd zelfs gesteld dat het om twee verschillende jongens ging. Er werd ontkend dat er een verdachte was aangehouden (laat staan dat hij overgeplaatst was). Bijgaand een aantal krantenberichten die dit bevestigen.

Conclusie: Allemaal leugens van het hoogste niveau op Justitie. Reden: Verhullen dat de geheim gehouden uitzettingen van Feik en Ali in opdracht zijn gedaan van Joris Demmink.

Het is nu door twee ministers bevestigd dat minimaal één verdachte asielzoeker stiekem is weggesluisd. Maar geen kamerlid durft te vragen wie er verantwoordelijk was voor deze beslissing en waarom die genomen is. Hetgeen meteen de deplorabele toestand van onze democratie en rechtsstaat weergeeft.

Vraag: Was deze stilgehouden, ontkende uitzetting mogelijk zonder opdracht / medeweten / toestemming van de toenmalige HOvJ van Friesland en de eindbaas van het COA, respectievelijk Harm Brouwer en Joris Demmink?

Graag dit artikel zo breed mogelijk herbloggen, retweeten of delen op facebook.

Het boek bestellen doet u op de bestelpagina.

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

63 reacties op Te zot voor woorden!

 1. Akky van der Veer zegt:

  Feik zal Marianne vast wel indirect hebben bedreigd via haar vriendje ”Vanavond pakken we je vriendinnetje”, maar het was niet Feik maar Ali, die het keeldoorsnijdend gebaar heeft gemaakt. Hierboven wordt niet over Ali gerept, maar gaat het steeds over Feik die Marianne met de dood zou hebben bedreigd. Kom je daar in je boek op terug, Wim? Leg je dat uit?

  • Wim Dankbaar zegt:

   Dat klopt Akky, het was Ali die het keeldoorsnijdende gebaar maakte, maar dat wist ik nog niet op het moment dat ik dat stuk “liegende ministers” schreef. Dat hoorde ik later van Gerrit.

   Volgende week krijg jij je boek.

 2. theyknew zegt:

  “Maar geen kamerlid durft te vragen wie er verantwoordelijk was voor deze beslissing en waarom die genomen is. Hetgeen meteen de deplorabele toestand van onze democratie en rechtsstaat weergeeft.”

  Het is zelfs zo erg dat, wanneer je op het blog van Harry van Bommel de naam Joris Demmink in je reactie laat vallen, je reactie niet door de moderatie komt. Het wordt gewoon doodgezwegen.

  Ik ben inmiddels met het, door jouw zelf geschreven boek, begonnen en ben net door het onverkwikkelijke J. H. Mauritz gedeelte heen.

  Ik mag dan wel niet meer zoveel reageren op je blog, lezen doe ik des te meer en wie zwijgt stemt toe.

 3. Wim Dankbaar zegt:

  Korpschef Foeke Wagenaar van de regiopolitie Friesland zegt op 19 juni 1999 in de Volkskrant dat er nog altijd niets is dat op een dader uit het asielzoekerscentrum wijst. Het AZC is eerder op ‘puur rationele gronden’ bij het buurtonderzoek betrokken. ‘Dat het doorsnijden van kelen niet bij ons past, is feitelijk onjuist. Het is in Friesland vaker voorgekomen dat daders hun slachtoffers de keel doorsnijden.’

  VO: Al snel wordt de wijze waarop de moord is gepleegd genoemd. De Telegraaf citeert een dorpsbewoner: De keel doorsnijden, dat is geen Nederlandse manier om met iemand af te rekenen. Ook in andere media keert deze opvatting terug, zoals in een column van Pim Fortuyn, toen werkzaam voor Elsevier: Een keel doorsnijden, dat is iets wat een Fries niet doet!

  Jan Verkaik: Wat wij ermee gedaan hebben is kijken of dat klopt. Maar dat klopt niet. Ik heb in 1997 nog een onderzoek in Leeuwarden gedraaid, waarbij de ene Fries de andere Fries bijna het hoofd van de romp afsneed met een mes. Dus dat is gebaseerd op gevoelens, maar niet gebaseerd op feiten.
  ++++++++++++++++++++++++++++

  Kan iemand met google de Friese moorden vinden waar Verkaik en Wagenaar op doelen?

  Wim

 4. Wim Dankbaar zegt:

  Het gaat me om een Friese moord waarbij de ene Fries de andere Fries de keel heeft doorgesneden. Volgens mij kletsen Verkaik en Wagenaar maar wat. Jasper is volgens mij de eerste Fries die dat gedaan zou hebben.

 5. Wim Dankbaar zegt:

  Nou, dan heeft Jan Verkaik zwaar overdreven als hij deze moord bedoelt:

  “Ik heb in 1997 nog een onderzoek in Leeuwarden gedraaid, waarbij de ene Fries de andere Fries bijna het hoofd van de romp afsneed met een mes.”

  Het is in elk geval geen islamistische keeldoorsnede van oor tot oor zoals bij Marianne. En als dit de enige moord is, dan kun je moeilijk spreken van een patroon dat ook Friezen kelen doorsnijden. Fortuyn had voor mij gelijk.

 6. Wim Dankbaar zegt:

  Kijk, dat zijn nou ondernemers voor de goede zaak!

 7. Wim Dankbaar zegt:

  Review, right on the mark:

  Klantbeoordeling: 5 van de 5 sterren Justitie blijkt zelf een criminele organisatie.
  JanKaas
  5 juni 2015
  Een zeer onthullend boek met zoveel bewijzen, dat Justitie zijn handen er niet aan durft te branden. De pedofiel cq voormalig Secretaris Generaal van Justitie Joris Demmink staat opnieuw in de spotlights van B.V. Nederland. Lopende het onderzoek naar zijn vermeende verkrachtingen van minderjarige jongens in Turkije wordt hij nu ook beticht van diverse zeer ernstige criminele vergrijpen in de Vaatstra zaak. Corrupt tot op het bot. Lees dit shocking boek en val van de ene in de andere verbazing.

 8. Wim Dankbaar zegt:

  Nieuwswaarde van het boek:

  Dankbaar: “Er is iets heel unieks aan de hand met dit boek. Ik beschuldig niet de minste functionarissen van leugens en ambtsmisdrijven van het ergste soort. Het gaat onder meer om de voormalige topman van Justitie, de voormalige topman van het Openbaar Ministerie, twee voormalige ministers van Justitie, twee voormalige hoofdofficieren van Friesland, de directrice van het asielzoekerscentrum, de burgemeester van Kollum, de persvoorlichters van het OM en diverse politiemensen. Het unieke is dat geen van deze mensen iets durft te ondernemen tegen het boek. De topman van Justitie staat nota bene op de voorkant als “Hoofd Doofpot”. Zijn beide advocaten heb ik op de hoogte gebracht, maar ze doen niks. Men zit hierbij in een onmogelijke spagaat, omdat al deze mensen als geen ander weten dat ik de waarheid vertel, de waarheid die zij nu juist altijd onder de pet hebben willen houden, en mijn stellingen met degelijke bewijzen en getuigen onderbouw. Het is onbegonnen werk om de inhoud als smaad of laster te bestempelen en men weet ook dat als één van deze figuren een gerechtelijke procedure start, het boek volop in de schijnwerpers komt te staan, wat ze nu juist niet willen. Ondanks dat het al op de website staat en ik ze de gelegenheid tot wederhoor bied, blijft het oorverdovend stil.”

  “Hulde voor je onderzoek”. Dat zet geen zoden aan de dijk op dit weblog. Wat zoden aan de dijk zet zijn reviews op Bol,com, Bruna.nl en Ako.nl.

  Het is zo’n kleine inspanning. Boek kopen, lezen en een review plaatsten. Wie mijn missie echt wil helpen doet dat. Wat durven Demmink, Brouwer, Groeneveld, Mous, Bronsvoort en de rest van de doofpotters nog te ondernemen als er meer dan dan 100 5-stars reviews op Bol.com staan? Wie van de trollen durft nu nog een 1 star review te plaatsen, zonder zijn geld terug terug te vragen? Wie een 1 star review plaatst, en dus nog nog steeds gelooft dat Jasper Steringa de moord heeft gepleegd, krijgt zijn geld terug. Welke trol durft mij aan te schrijven dat hij zijn geld terug wil? Dan moet hij/zij zich kenbaar maken aan mij.

  “Een mailtje naar dank@xs4all.nl met een strekking als volgt volstaat:

  Geachte heer Dankbaar,

  Ik heb uw boek “Het Vaatstra Complot” gekocht en gelezen en ben nog steeds van mening dat Jasper Steringa de verkrachter en moordenaar is van Marianne Vaatstra. Gelieve het aankoopbedrag terug te storten op mijn rekening xxxxxxxxxxx.

  Vriendelijke groet,

  afzender

  Mocht u uw geld echter onder geen beding terug willen hebben, maar het belangrijk vinden dat andere mensen het boek ook lezen, schrijft u dan een review op de website van uw favoriete boekhandel, bijvoorbeeld Bol.com, AKO of Bruna.”

  Als er meer dan 100 5-stars reviews op Bol.com staan, dan zien zij ook dat dit een bijzonder boek is. Dan is het een peulenschil om Bol te overtuigen dat ze een mailing moeten sturen aan hun tig miljoen klanten. AH wil tenslotte ook geld verdienen voor haar aandeelhouders.

  En dan gaat het pas echt los!

  Wie Demmink en zijn entourage wil laten zweten,koopt het boek en plaatst een review naast de negen die er nu al staan. Binnen een maand zijn het er honderd, Waar is de laffe Peter R. dan met zijn complotgekkies?

  Wim

 9. Erwin Lensink @ErwinLensink Het boek “Het Vaatstra Complot” van Wim Dankbaar over betrokkenheid #Demmink is nu te koop via: hetvaatstracomplot.nl http://www.youtube.com/watch?v=Futacf7PARs … Geretweet door Harm Bos

 10. Wim Dankbaar zegt:

  Weer zo’n review op Bol.com. Ons land stikt echt van de complotgekkies. Keep ‘m coming!

  Waar zijn Demmink, Harro Knijff, Annette Bronsvoort, Henk Mous, Harm Brouwer, etcetera nou? Wat kunnen deze laffe criminelen nog anders dan zwijgen en hopen dat het overwaait? Vraagt u zich af waarom Harm, Joris en Annette het moeten toelaten dat er een boek verschijnt waarin ze helemaal worden afgemaakt.

  Waarom durft Peter R de Vries niets meer te zeggen over Wim’s boek?

  6 juni 2015
  Schrijver Wim Dankbaar slaagt erin na gedegen onderzoek, de feiten rond de moord op Marianne Vaatstra bloot te leggen. Schokkend is in deze het optreden van het justitieel apparaat. Op basis van vele getuigenissen, veelal op beeld of op geluidsband, of uit mailwisselingen blijkt zonneklaar dat hier niet alleen sprake is van een rechterlijke dwaling, maar dat willens en wetens het Nederlandse volk een ongekende leugen wordt voorgeschoteld, en dat Jasper Steringa de dader niet kan zijn. Wim Dankbaar deed al eerder van zich spreken door de werkelijke dader van de moord op president Kennedy op te sporen en diens bekentenis op beeld vast te leggen. In samenwerking met toen nog Peter R. de Vries, is hier in een tweeluik uitgebreid verslag van gedaan in diens televisieprogramma. Uiteindelijk bleken dit na afloop van deze reeks programma’s, de op één na best bekeken uitzendingen te zijn. Waar de mainstream media het laat liggen, opent dit boek uw ogen.

 11. Wim Dankbaar zegt:

  Klantbeoordeling: 5 van de 5 sterren Justitie Nederland nog erger dan justitie in een bananenrepubliek
  Ron1960 Ik raad dit product aan
  50-59 jaar | Zuid-Holland
  7 juni 2015
  In dit boek doet de schrijver haarfijn uit de doeken wie de werkelijke moordenaars en verkrachters van Marianne Vaatstra zijn, onder meer door middel van een getuigenis van iemand die bij de moord aanwezig was!! De veroordeelde boer uit Friesland is aantoonbaar onschuldig.
  Twee families uit Friesland zijn geheel kapot gemaakt door justitie. Een justitie dat wat roept over openheid, transparantie en integriteit, de onderste steen boven, maar dat op geen enkele manier waar wil maken.
  Pluspunten:
  Goede verhaallijn, Meeslepend verhaal

 12. Wim Dankbaar zegt:

  Ik heb nu de bevestiging van Gerrit dat dit niet zijn fiets is. Dat betekent dat het ook de daderfiets kan zijn. Ofwel de zogenaamd “gestolen” fiets waarvan het slot is opengemaakt door hem te laten ‘stuiteren’. Da’s knap met een fiets waar geen slot op zit.

 13. meret zegt:

  Hoezo waar geen slot op zit? Als je de foto uitvergroot zit op de plek van het slot wel iets, zou een slot kunnen zijn. Echt duidelijk is het niet. Of heb je andere foto’s van dezelfde fiets waar onmiskenbaar het slot mist.

 14. Wim Dankbaar zegt:

  Misschien zie ik het verkeerd.

 15. Herman zegt:

  Er komt bij mij een herinnering terug van vroeger. Jaren geleden kwam ik in Beekbergen terecht, waar veel fietsen verhuurd worden via de campings en aan de bedrijfswoning. Deze fietsen waren bijna alle voorzien van een snelklem onder het zadel, zodat jje iin een mum van tijd het zadel op de juiste hoogte voor iemand kon instellen.
  Onder het zadel zet je geen traditioneel fietssslot vast, maar rond de bagage drager aan de stang van het frame.
  Kijk nu nog eens goed of ook jullie het nu wel herkent..PS Wim: de bezorgdienst welke jij gebruik van maakt schijnt/blijkt alleen te bezorgen op afhaalpunten en niet aan huis. Het boek voor mijn vriendin wordt een cadeau (voor het leven) en lijkt in mijn geval dat dan Bol.com de beste manier is. Wel wat bijsmaak zònder jouw handtekening. Maar ach…het gaat om het doel!

 16. Herman zegt:

  Ik bedenk opeens iets: Friezen zijn mensen die staan op degelijkheid en kan dit professioneel systeem toeval zijn.
  Maar… wie van ons gebruikt normaal zo’n snelspanner?
  Het zou een antwoord kunnen betekenen over de afkomst enz. rondom deze veelbesproken geheimzinnige fiets…

 17. Wim Dankbaar zegt:

  Je kunt gelijk hebben. Maar ik zie de andere kant van het slot niet. Verdomd jammer dat de recherche de rest van de foto’s van de fiets, die ongetwijfeld zijn gemaakt, net als het bebloede trainingsjack van Ali heeft laten verdwijnen. Ik wed dat daarop gewoon een sleuteltje is te zien.

 18. Herman zegt:

  Wim rustig aan. Destijds heb ik dagelijks fietsen verhuurd. Wat je ziet is vervanger voor de moer.
  Normaal stelt een fietsenmaker dat gewoon voor je omdat het jouw fiets op maat is.
  Ter vervanging kun je een hendel kopen die de schroef vervangt. Dan kun je zonder gereedschap hetzelfde bereiken als de moer.
  De hendel zit duidelijk op de plek onder het zadel waar je normaal de zadelhoogte afstelt.
  Op deze historische foto zit geen slot!
  Tenzij (Uhh PR de Vries) tenzij tènzij (nou zeg het maar) tenzij er aan de foto is geshopt.
  Met andere woorden: EET SMAKELIJK EN MORGEN GEZOND WEER OP…

  • meret zegt:

   Herman, ik heb het systeem zelf nog nooit gezien, maar ik begrijp wat je bedoelt. Je zou zomaar gelijk kunnen hebben. Vond de stand van het naar mijn oorspronkelijke mening slot, al wat raar. Kan jij een foto maken van zo’n hendel die jij bedoelt, dan kunnen we vergelijken. Als er inderdaad geen slot op zit is er en overweldigend stuk tegenbewijs bij het fietsverhaal bijgekomen.

  • Paula Ponzi zegt:

   Wat gebeurt er eigenlijk als je een fietsslot (fiets?) laat stuiteren?

 19. Herman zegt:

  Je ziet de andere kant van het slot niet niet…
  Hulp zat Wim voor inzicht. Als je de oplossing bedoelt:
  Komt tijd komt raad.
  Je krijgt ze te pakken joh!!!

 20. ExTours zegt:

  Er zit wel degelijk een slot op. Een ringslot, duidelijk zichtbaar. Zeker op die verscherpte foto. Helaas zien wij inderdaad de andere kant van het slot niet. Waar dus wel of niet het sleuteltje in zat.

 21. Wim Dankbaar zegt:

  Ontvangen email:

  Op bovengenoemd tijdstip stelt u de vraag: misschien zie ik het verkeerd ?

  Ik volg al jaren uw site en heb ooit één een opmerking gemaakt. Ik geef nu liever de voorkeur om dit via het uw normale e-mailadres te doen en hoop dat mijn naam “buiten schot” blijft.

  Ik zit al jaren in het fietsenvak en geef mijn gedachte graag door. De conclusie heeft u al gemaakt wie de fiets daar heeft neergelegd en onderstaand onderbouwd dit.

  Er zit geen slot op deze fiets (een zogenaamd ringslot) en kan er nooit afgestuiterd zijn. Wat men ziet is een snelklem. Deze snelklemmen vind je bij veel fietsverhuur bedrijven om het zadel snel hoger of lager te zetten. De zadelstand op de foto is laag en het zadel kan daardoor nooit goed vastgezeten hebben (de zadel pen dikte is 22 mm en moet altijd minimaal 3 cm uit het frame staan om goed vast te staan). De fiets moet bereden zijn door een klein persoon, bij grote personen gaat het zadel naar links of rechts scheef staan.

  Het is een “afgetrapte” fiets: geen ketting kast , geen reflector en zelfs geen bel eigenlijk een barrel.

  Ik hoop dat bovenstaande bij mag dragen tot het oplossen van de zaak en wens u alle wijsheid en volharding toe.

 22. Wim Dankbaar zegt:

  De vraag of deze fiets een slot heeft, wordt steeds belangrijker, omdat het nu vrijwel zeker is dat dit de bewuste daderfiets is, ofwel de zogenaamd gestolen fiets, waarvan het slot zou zijn open gekregen door de fiets op station Buitenpost te laten “stuiteren”. Gerrit heeft mij nu bevestigd dat het niet zijn fiets is. Die had hij op het fietspad zelf gezet en staat dus niet op de foto’s. Op onderstaande foto zien we drie fietsen:

  De verste fiets bovenaan is de damesfiets met fietstassen van (de moeder van) het vriendje van Marianne. De voorste fiets onderaan is ook een damesfiets. Dat is op deze foto niet te zien maar op onderstaande politiefoto wel:

  De vraag is dan wel: Van wie was deze damesfiets? Wie was er op die ochtend nog meer bij, die op de fiets gearriveerd is, behalve Gerrit en het vriendje van Marianne?

  Blijft er dus maar 1 herenfiets over, de middelste fiets. Dit moet dus de zogenaamd gestolen fiets zijn, want het is niet de fiets van Gerrit. Als er met zekerheid is vast te stellen dat er op deze fiets geen slot zit, dan is het gestolen-fiets-verhaal definitief als een leugen bewezen. En daarmee ook dat de bekentenis van Jasper vals is. Die bekentenis is immers volledig gebaseerd op het gestolen-fiets-verhaal.

 23. hansjohn zegt:

  Hans, Gretha en Aafie waren alle drie met de auto?
  Vriendin van Freddy en/of Johan is vls mij ook ter plekke geweest, weet niet met welk vervoer.
  Niet bekend is op welk tijdstip de foto is gemaakt, hoeveel mensen er toen al ter plekke waren.
  Theoretisch kan het zijn dat alle drie fietsen van ‘toeschouwers’ zijn.
  Het is een officiële recherchefoto; dan denk je toch wel dat ‘ie genomen is van de ‘gestolen’ fiets waarop Marianne zgn gezeten heeft.

 24. Scorpio zegt:

  Volgens het dagboek (pag. 1) was er ook ene ‘Jittie’ ter plaatse.

 25. Wim Dankbaar zegt:

  Yehudi is op huwelijksreis. Reden voor uitstel op zijn antwoord op onze tuchtklacht. Gefeliciteerd Yehudi!

 26. ExTours zegt:

  Herman zegt op 8 juni 2015 om 15:47:

  “Ter vervanging kun je een hendel kopen die de schroef vervangt. Dan kun je zonder gereedschap hetzelfde bereiken als de moer.
  De hendel zit duidelijk op de plek onder het zadel waar je normaal de zadelhoogte afstelt.
  Op deze historische foto zit geen slot!”

  Klopt dit laatste? Ik denk dat hier sprake is van wishful thinking.

  Op de fiets zit wel degelijk een slot. Het is het ringslot dat over de velgrand zichtbaar is.

  Dingen goed observeren is belangrijk. Wat zie je nu precies bij die liggende fiets, met een op dezelfde hoogte fotograferende camera? Géén diepte. En dat is nu net waar het om gaat.

  Zet je eigen fiets eens overeind (verticaal) en kijk dan eens. Het lengteverschil tussen de moer en de velgrand is circa 21 cm (28 inch band). Vertel mij eens, is de hendel onder het zadel langer dan 21 cm? Pas dan kan hij de velgrand overschrijden. Ik heb nog nooit zo’n lange hendel, voor het verstellen van een zadel gezien! Meestal zijn zij slechts enkele centimeters lang, hooguit 5 cm.

  Wat je echt ziet is een ringslot, helaas aan de verkeerde kant.

  • Herman zegt:

   Bij ons thuis zitten alle gewone gebruikelijke sloten bevestigd aan het buissysteem van de bagagedrager -hetzij aan de kant van het draagsysteem van de fiets of aan de andere kant richting het achterlicht.
   We zien tenminste duidelijk dat dit hier in geen geval aanwezig is in beide gevallen.
   Een stevige mannenhand bedraagt in breedte al snel de wijdte van zeker 10 cm. -Een hendel om kracht mee te zetten om het zadel te stellen zal zeker geen 5 cm bedragen aan lengte.
   Hoeveel modellen er rondgaan weet ik ook niet, ik ken enkel wat mij ter beschikking stond.
   Zo’n hendel hangt na z’n taak gewoon los naar beneden en raakt uiteraard niet in de spaken.
   Deze foto (heb je goed gezien) laat alles te wensen over om zelfs goed in te schatten of je de ronding van een slot kunt achterhalen. De buiging (welke je ook maar moet inschatten)
   Kan ook te maken hebben met de vorm van de handel, welke je altijd omhoog dient te halen voor de juiste klikstand als “schroef”om kracht te maken.
   Jammer als bewijs…

  • Paula Ponzi zegt:

   Beste Tours, ik observeer dus ik besta. Het stuk metaal wat je ziet:

   1. is niet rond genoeg voor een ringslot,
   2. zit niet vast aan de buis naar de achteras, waar een ringslot normaalgesproken aan bevestigd is.
   3. zou bij een ringslot in deze stand iets van de andere kant van het slot moeten laten zien.
   4. toont veel gelijkenis met de hendel van een snelklem en zit daarvoor op de juiste plaats, ik zie zelfs een lichte knik.

   Voorts schrijf je: “Het lengteverschil tussen de moer en de velgrand is circa 21 cm (28 inch band).” Maar die lengte is toch relatief aan de frame-hoogte van een fiets? Deze fiets heeft, voor zover ik kan zien, een laag frame.

 27. Herman zegt:

  We weten in elk geval -slot of hendel- dat Marianne nooit op een fiets heeft gezeten die bewuste nacht. Geen hendel, dan laat je toch niet je meidje op zo’n geval fietsen als een vent en met een stel hendel was het zadel bijgesteld op haar hoogte. Daar zijn wij mannen voor.
  Ik denk dat het Wim erom gaat om de huichelaar in die S.S. figuur aan de kaak te stellen -noem hem zelf altijd S. Boy (Sugar Candy).
  Tja: gezond denken past niet bbij rotte appels… goed oom doorgedraaid te worden voor appelMOESJE tijdens een kinderactie.

 28. ExTours zegt:

  Herman en Paula…
  Meten is weten.

  • Paula Ponzi zegt:

   Meten = weten is mijn motto, ExTours. Zie jij in dat stuk(je) metaal nog steeds een ringslot? Dat slot zou toch, in verhouding, veel groter moet wezen als dat, normaalgesproken, aan de buis naar de achteras is bevestigd.

   • Paula Ponzi zegt:

    Sterker nog, ExTours, je ziet zelfs dat het stuk metaal wordt onderbroken door het blauw/zwart van de fiets, nota bene ter hoogte van dat platte verbindingstuk tussen de twee buizen, waar normaal een ringslot tegenaan wordt bevestigd.

 29. ExTours zegt:

  Paula, het is een kwestie van inzicht en van meten, en dat is wat ik heb gedaan! Het is echt een fietsslot, geen twijfel over mogelijk. Het is het vermogen tot ruimtelijk inzicht.

  • Paula Ponzi zegt:

   Het spijt me zeer, ExTours, maar ik zal nooit beweren dat iets echt een ringslot of een snelklem is of niet. Dat kun je je niet doen enkel vanaf een uitvergrote foto met veel detailverlies. Hoe zit dat ringslot van jou dan precies bevestigd? Je weet waar het normaal aan vastzit?

 30. ExTours zegt:

  Paula,

  Ik ga het je uitleggen aan de hand van een door mij genomen foto van mijn fiets. Probleem is, dat het me niet lukt om deze foto te publiceren op het blog. Wim heeft me een hint gegeven hoe dit tot stand te brengen, dus ik probeer het morgen alsnog.

 31. AIRVD zegt:

  Dit is op herblogd.

 32. stekeldier zegt:

  Iets over fietsen jatten:

  http://www.dispuuttau.nl/content/staut/diefstal.html

  Onder de kop “De standaard beugelsloten”:
  De standaard beugelsloten, die doorgaans al vast zitten op het frame van de fiets en die men door het achterwiel heen schuift zijn, zeker vandaag de dag, van goede kwaliteit. Vroeger werden deze sloten helaas te licht gemaakt en was dit één van de bekendste sloten om open te breken. De fiets werd in dit geval bij het achterwiel opgepakt waarna men ermee ging rennen en het achterwiel tijdens het rennen op de grond liet stuiteren, waardoor de beugel er door de spaken uit werd geslagen. Deze sloten worden daarom ook wel stuitersloten genoemd. [onder aan de pagina zie je een foto met een stuiterslot]

  Nogmaals deze link: http://www.boublog.nl/2013/04/16/andre-vergeer-de-fiets-van-marianne/

  Als de fiets door de politie in eerste instantie is terugbezorgd, dan kan de “getuige” en rechtmatige eigenaar toch vertellen of en hoe het fietsslot “geforceerd” was en of het sleuteltje er wel/niet nog in heeft gezeten? Het verbaast mij dat hem die vraag toen al niet gesteld is.

 33. ExTours zegt:

  Stekeldier 12 juni 2015 om 10:54:

  Ergo, is hem waarschijnlijk niets opgevallen, omdat er niets aan de hand was. Géén kromme of verbogen spaken en sleuteltje nog gewoon in het slot. Ik verbaas me in Marianne’s zaak nergens meer over.

 34. hansjohn zegt:

  “De vraag is dan wel: Van wie was deze damesfiets? Wie was er op die ochtend nog meer bij, die op de fiets gearriveerd is, behalve Gerrit en het vriendje van Marianne?”

  Niet bekend is, hoe laat deze foto genomen is.
  Er zullen op een gegeven moment meer vrienden/dinnen op de Keninswei zijn geweest.
  Fiets zou van een vriendin of van Wietses moeder kunnen zijn.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s