Burgemeesters Annette Bronsvoort en Piet Visser

bronsvoort

Wat hebben Annette en Piet met elkaar gemeen? Welnu, het burgemeesterschap. Piet was burgemeester van de gemeente Kollumerland en Annette is nu burgemeester van de gemeente Oost Gelre. Maar daarvoor was Annette hoofdofficier van Justitie van het parket Leeuwarden. Annette en Piet hebben nog meer gemeen. Beiden speelden een cruciale doofpotrol in de zaak Vaatstra.

Laten we eerst eens kijken naar Piet, want die was op de dag van de moord reeds betrokken in de doofpot. We gaan even terug naar mijn gesprek met toenmalig AZC- directeur Louis Uijl:

Wim: Met de dubbele zaak bedoelt u de verkrachtingszaak van Stephanie en de moord op Marianne?

Louis Uijl: Ja.

Wim: En waarom moest Feik dan zo snel weg? In verband met welke zaak?

Louis Uijl: Nou, wij waren volop bezig met Marianne Vaatstra, met politie en met het hele centrum en met de directie en op dat moment diende zich dit aan waarbij dus die verkrachting dan wel aanranding aangegeven werd door, ik weet niet meer of zij Stephanie heette, maar in ieder geval is er dus bij de zoon van Mustafa ook DNA afgenomen en op dat moment is er besloten – met goed weten in de Driehoek – dat er dus een overplaatsing naar een ander centrum zou plaatsvinden en dat is Drachten geworden.

Dit is het meest explosieve stuk uit het gesprek. Ten eerste wordt hier bevestigd dat men op het AZC volop bezig was met de moord op Marianne. Direct na de moord. Iets wat de autoriteiten altijd hebben ontkend. De daders moesten niet in het AZC gezocht worden! Dit bewijst de doofpot en de leugens vanaf dag 1. Ten tweede wordt gesteld dat tot de verwijdering is besloten omdat er een verkrachting tegen Feik werd aangegeven. Hoe absurd is dit? Zelfs als het waar zou zijn dat die verkrachting direct in dat weekend was aangegeven – wat dus niet waar is – dan nog is het van God los dat je zo’n jongen buiten het bereik van het directe onderzoek brengt. Stel even voor hoe belachelijk dit scenario is: Je hebt net een zaak van een gruwelijk vermoord meisje dat voor de moord verkracht is. Dat meisje was eerder door Feik bedreigd met een keeldoorsnijdend gebaar. Direct na de moord zou dan ook nog een andere verkrachting zijn aangegeven tegen hem. En dan besluit je hem weg te voeren? Je brengt de zaken op geen enkele manier met elkaar in verband? Je vraagt de rechter commissaris niet om een voorlopige hechtenis om hem stevig te verhoren? Nee! Je sluist hem in het geheim weg. Als klap op de vuurpijl verzekert Uijl dat dit in goed overleg in de driehoek is besloten, dus in opdracht van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie. Wow! Nu snap je ook waarom dit zo geheim moest blijven, waarom er tot de minister over gelogen is. Nu snap je ook waarom Harm Brouwer, die als HOvJ verantwoordelijk in de driehoek was, zich in de gekste bochten wringt om dit te ontkennen. Zijn laatste werkdag zou 1 mei 1999 zijn geweest, aldus zijn woordvoerder. De zaterdag dat Marianne werd gevonden dus! Jammer voor hem dat er krantenartikelen zijn die hem nog tot 12 mei als verantwoordelijke HOvJ identificeren. En Harm maar kletsen over integriteit, openheid en transparantie.

Wim: Maar ik vind het een beetje vreemd klinken, eerlijk gezegd, het was bekend dat deze man verdacht werd van de verkrachtingszaak van een jong meisje, maar dan wordt hij direct overgeplaatst naar een ander AZC?

Louis Uijl: Nee, nee, dit was in volledig overleg met burgemeester en met politie , dus ik zeg al in de driehoek.

Nogmaals de bevestiging van de driehoek.

Wim: Maar ik vind het wel een beetje raar, wat kan de reden daarvan geweest zijn dat hij dan overgeplaatst wordt? Zo’n jongen moet dan toch gelijk verhoord worden?

Louis Uijl: Ja, dat is die ook!

Wim: In Drachten dan?

Louis Uijl: Nee hoor, hij is gewoon in, volgens mij was dat in Buitenpost, is hij verhoord.

Wim: Op diezelfde maandag 3 mei 1999?

Louis Uijl: Nee, daarvoor! En hij heeft een paar dagen daar mogen verblijven.

Hier wordt dus bevestigd door de AZC directeur dat Feik het weekend van de moord is verhoord op het bureau Buitenpost en de maandag daarop is overgeplaatst naar een ander AZC. Een betere bron dan Justitie zelf kun je niet hebben. Feik zelf zou dit vorig ook bevestigen, inclusief dat hij daar in Buitenpost het hele verhaal van de moord op Marianne heeft verteld. Uijl bevestigt bovendien dat dit alles met medeweten  en in opdracht van de driehoek gebeurde. De driehoek van een bepaald gebied is het overlegorgaan tussen de vertegenwoordigers van politie, Openbaar Ministerie en lokale overheid. Hij bestaat uit de burgemeester, korpschef en hoofdofficier van Justitie. In dit geval spreken we dus over Piet Visser, Foeke Wagenaar en Harm Brouwer.

Korpschef Foeke Wagenaar van de regiopolitie Friesland zegt op 19 juni 1999 in de Volkskrant dat er nog altijd niets is dat op een dader uit het asielzoekerscentrum wijst. Het AZC is eerder op ‘puur rationele gronden’ bij het buurtonderzoek betrokken. ‘Dat het doorsnijden van kelen niet bij ons past, is feitelijk onjuist. Het is in Friesland vaker voorgekomen dat daders hun slachtoffers de keel doorsnijden.’ Volgens de politie kan de dader zowel een bekende als een onbekende van Marianne zijn geweest.

Wat kan die Foeke uit de driehoek goed liegen, niet? Maar Piet uit de driehoek is nog erger. Feit is namelijk dat badmeester Andries Visser een bebloed trainingsjack heeft gevonden bij het zwembad (tussen AZC en vindplaats Marianne) en naar de politie heeft gebracht. Feit is ook dat alle mensen die Ali Hassan kenden , zeggen dat Ali bijna altijd een trainingspak droeg. Feit is dat dit zeer belangrijke bewijsstuk, waarmee toen al de ware toedracht had kunnen worden vastgesteld (van wie was het bloed bijvoorbeeld?), is verdonkeremaand en spoorloos is verdwenen. Feit is ook dat burgemeester Piet Visser de badmeester heeft gedreigd, op straffe van baanverlies, dat hij moest ophouden met zeuren bij de politie over het trainingsjack.

Was het reeds bekend dat het volgens meerdere getuigen burgemeester Visser was geweest, die de speurhonden – die hijgend op weg waren naar het AZC – met klaar geweld had laten terugroepen, volgens twee getuigen liet Visser zich op een meeting van de Rotary Club in Dokkum ontvallen ‘dat ze in de eerste dagen na de moord meerdere AZC-ers hebben laten wegbrengen naar andere AZC’s.’ De getuigen hebben dat aan Maaike verteld en ze heeft het ook prominent opgenomen in haar dagboek. Niet gek dus dat publicatie van haar dagboekje zo ongeveer gelijk kwam te staan met ‘Mein Kampf’, het eveneens verboden boek van Adolf Hitler. Het enige verschil is dat Hitler een hoop onzin neerpent, en Maaike de waarheid.

Piet Visser in de uitzending van Medialogica van mei 2013: Onderwijl was er ook een gerucht dat er in de nacht van 30 april op 1 mei een tweetal asielzoekers het kamp hadden verlaten.

Een aartsleugenaar in beeld. Piet Visser noemt natuurlijk niet 1) dat hij zelf in de Rotary club tegen dominee Elferink heeft gezegd dat daags na de moord meerdere asielzoekers uit zijn AZC zijn weggebracht en 2) dat hij de speurhonden liet terugtrekken toen die naar het AZC liepen en 3) dat hij de badmeester op straffe van baanverlies bedreigde als hij niet stopte met praten over het bebloede trainingsjack.

Voice over van Medialogica: Om alle speculaties een halt toe te roepen, organiseren de officier van Justitie en de burgemeesters van Kollumerland en Dantumadeel 12 dagen na de moord een persconferentie. Er wordt een oproep gedaan om rustig te blijven en op te houden met stemmingmakerij. Burgemeester Piet Visser zegt tijdens de persconferentie: De geruchten berusten niet op feiten en ik doe een beroep op de bevolking om een einde te maken aan geruchtvorming en stemmingmakerij.

Waarom moest Justitie de speculaties over asielzoekers zo krampachtig een halt toe roepen? Met alles wat Piet Visser op zijn kerfstok heeft om de aandacht van het AZC af te leiden, is het werkelijk uitzinnig dat hij durft te zeggen dat de geruchten niet op feiten zijn gebaseerd. 

Vraag aan burgemeester Piet Visser: En hielp dat om de geruchten te stoppen? Piet Visser antwoordt: Nee!

Waarom denkt u dat dat niet geholpen heeft?

Piet Visser: Dat is moeilijk in te schatten, maar er waren krachten die heel zeker wisten dat het asielzoekers moesten zijn.

Waaronder Piet Visser zelf! Anders bedreigt hij de badmeester niet, roept hij niet de speurhonden terug en geeft hij geen opdracht om Feik over te plaatsen. Dat laatste is immers gebeurd in opdracht van de driehoek waar Visser deel van uitmaakte.

Tot zover onze Piet. Dan nu naar Annette. Als opvolgster van Harm Brouwer, die  inmiddels in dank voor bewezen diensten voor Hoofd doofpot Joris Demmink was gepromoveerd tot baas van het Openbaar Ministerie, moest zij koste wat kost de doofpot van haar justitiële collega’s dichthouden. Ja maar Wim, zij kon alle bovenstaande informatie toch niet weten? Mis! Zij wist alles! Alleen al omdat Maaike (Marianne’s moeder) en ik haar uitgebreid op de hoogte hebben gebracht. Maar Annette deed haar oren en ogen dicht, net als de “driehoek” van apen in de cartoon. Staat allemaal in Het Vaatstra Complot. Het was met name Annette die de druk van onze vragen en mijn publicaties steeds meer begon te voelen. En daarom moest er iets verzonnen worden om die luizen als Maaike en Wim af te schudden. De waarheid werd verkracht en bevrucht door de leugen en negen maanden later was Jasper Steringa geboren. Annette mocht zelf kond doen van de blijde tijding. Beloning? Het burgemeesterschap van Oost Gelre.

Het boek bestellen doet u op de bestelpagina.

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

24 reacties op Burgemeesters Annette Bronsvoort en Piet Visser

 1. Wim Dankbaar zegt:

  Hieronder volgt een citaat uit een proces verbaal (let wel: Justitie heeft dit proces verbaal dus in haar bezit) met één van de medewerkers (de sportbegeleider) van het AZC. Uit het proces verbaal: “Ik herinner mij nog goed dat Feik nooit een wedstrijd miste, behalve op zaterdag, 1 mei 1999. Ik begreep wel dat Feik weg moest uit Kollum, want het AZC ‘stond in brand.’ Ik heb gezien dat Feik uitgeleide werd gedaan door Nettie Groeneveld, de directeur van het AZC en haar plaatsvervanger. In een krantenartikel loochende zij dit later. Dit stoorde mij omdat ik het zelf had gezien. Vraag: Kende u Ali Hussein Hassan? Antwoord: Ja, want ook hij sportte veel. Onder meer voetbal en volleybal. Daarnaast bezocht hij veelvuldig de fitness-room.”

  Overigens is de plaatsvervangende directeur die in het proces verbaal wordt genoemd, de heer Louis Uijl. Deze heeft 11 jaar later in een opgenomen gesprek met Wim Dankbaar bevestigd dat Feik inderdaad op 3 mei uit het AZC is overgeplaatst in opdracht van de zogenaamde ‘driehoek’. De driehoek bestaat uit de burgemeester, de hoofdofficier en de korpschef.

 2. hansjohn zegt:

  “Vraag: Kende u Ali Hussein Hassan?”

  Deze naam is dus genoemd, Hussein Hassan. Waarom?
  De bewakers ( en deze sportbegeleider) kenden hem eigenlijk als Ali Hassan toch?

 3. Wim Dankbaar zegt:

  Ali Hassan of Ali Hussein Hassan, wat maakt het uit?

  Wim Dankbaar of Willem-Jan Dankbaar, wat maakt het uit?

  Harm Brouwer of Harm Nanne Brouwer, wat maakt het uit?

 4. hansjohn zegt:

  Als kleine dikke Ali’s volledige officiële naam Ali Hussein Hassan ( net zoals die van lange Ali Hussein Hassan)was maakt het niks uit.
  Als kleine dikke Ali alleen maar Hassan heet, maakt het wel wat uit/kan het wat uitmaken.
  Ik weet niet wanneer deze pv is; of men al druk bezig was een plaatsvervanger voor kleine dikke Ali te zoeken.

  • Van Tours zegt:

   Wat we weten, is dat al zeer vroeg Den Haag ingeschakeld moet zijn. Ik weet niet hoe, maar de vader van het vriendje van Marianne had contacten met Demmink, net zozeer als een van de twee Duitsers Demmink gekend moet hebben uit de Rolodex tijd dat deze Duitser actief was in Amsterdam. Ook Mous had contacten met Demmink, getuige zijn naam in de Samsonpapers, ook uit de Rolodextijd. Zelfs is het mogelijk dat de Duitser en Mous elkaar kenden uit de Rolodex-tijd, gezien hun onderlinge mail-verkeer, getoond aan Hans M. Als het contact verlopen is via de vader van het vriendje van Marianne, wat zal het in huis een paniek geweest zijn toen het vriendje besefte dat Marianne werkelijk “gepakt” was en dat opbiechtte, is het dus mogelijk dat Den Haag al ingeseind was voordat Marianne was gevonden.

   • cobra zegt:

    Mijn mening is toch iets anders wat Demmink aan gaat geloof er niks van dat via of de vader van Spencer of via de Duitsers Demmink in deze zaak is betrokken.
    Al betwijfel ik niet dat hij opdracht heeft gegeven tot…………maar niet om 1 van deze redenen.

 5. Paula Ponzi zegt:

  In deze doet het er even niet toe. Ali Hassan is door het OM al snel aangepast in Ali Hussein Hassan, om hem te matchen met de lange look-alike in Turkije.

  Dus vader Steringa heeft burgemeester Visser hiermee geconfronteerd? Tja, als je de leugen eenmaal bent begonnen…

 6. hansjohn zegt:

  Ik weet niet wanneer Ali Hassan is aangepast naar Ali Hussein Hassan.
  Ik weet ook niet wanneer de sportbegeleider gevraagd is of hij Ali Hussein Hassan kende.
  Bij die vraag zal de sportbegeleider ervan uitgegaan zijn dat Ali Hassan ( de kleine dikke) bedoeld wordt; dus zegt hij ‘ja’.
  Het OM kan dan (later) beweren dat Ali Hussein Hassan in het AZC Kollum zat en dat medewerkers ( oa een sportbegeleider) zeggen Ali Hussein Hassan te kennen, waarmee het OM dan de lange bedoelt.

 7. Wim Dankbaar zegt:

  By the way, I love my Phantom Bike.

  http://www.jfkmurdersolved.com/vaatstra/GrayGhost.jpg

  Wat is dat gaaf om met 60 km per uur door de duinen te scheuren, met de wind en de zon op je kop. Easy rider gevoel, second youth.

 8. Beveiliger zegt:

  We zijn verschillende keren in contact geweest met justitie
  en telkens werd ons verhaal niet geloofd ,en ook ik was aanwezig,
  toen Feik Mustafa werd overgeplaatst naar zoals tegen ons werd gezegd ,
  AZC Musselkanaal ,Louis Uijl gaf toen aan ,hij is zijn leven hier niet meer zeker.

 9. Wim Dankbaar zegt:

  Ja, die Louis is ook een mooie smoeshaan. Helemaal gecoached om het verhaal op te hangen dat Feik was aangehouden voor de “verkrachting” van Stephanie. Wat zal Louis en de rest van de doofpotters balen dat ik dat gesprek heb opgenomen. Feik was zijn leven niet zeker, haha! Ik mag Feik wel. Is een leuk joch geworden. Veel eerlijker dan die andere vriend van Ali. Geert Wilders zou hem eens moeten opzoeken. Hoe je als asielzoeker toch je draai kunt vinden in onze schone rechtsstaat. Ik zou mijn dochter zo laten trainen bij Feik, echt waar! En ik zou ook een auto bij hem kopen voor mijn zoon. En dan krijg ik ook nog garantie. Feik is veeeeeel beter dan Joris Demmink.

  Feik is tenslotte de enige die vanaf dag 1 de waarheid heeft verteld.

 10. Wim Dankbaar zegt:

  “Hij is zijn leven hier niet meer zeker.”

  Je moet eens stilstaan bij wat er allemaal in die opmerking besloten ligt.

 11. talk2myra zegt:

  Volgens mij komt het omdat die Duitser kinderporno maakte en/of verkocht. Zijn clientèle zullen hoog geplaatste personen kunnen zijn die hem daarom uit de brand geholpen hebben.

 12. cobra zegt:

  Allemaal veel te ver gezocht

 13. hansjohn zegt:

  De vriend/neef van Ali was dus ook niet groot. Misschien heeft hij de bewuste nacht even de fiets geleend, waarop Ali uit het AZC richting Kollum ging ( en bijna niet bij de trappers kon) ?
  Vriend/neef heeft nl wel een grote brede neus ( haakneus).
  (PS. die haakneus verzin ik niet zelf, dat heeft iemand ook al eens bedacht, maar vraag me niet wie en waar.)

  Hoe spreek je de naam Farhad uit?

 14. hansjohn zegt:

  Dat Farhad de ware toedracht kent is niet onwaarschijnlijk als hij ook bij het groepje was dat in Het Filtsje.
  Fahrad komt voor mij ook in aanmerking, zijnde de persoon op de ‘mysterieuze’ foto, die kennelijk alleen ik gezien heb.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s