Illusionaire kamervragen?

Kamervragen van leden Klaas Klokkenluider en Allard Alarmbel  van de PVBO (Partij Voor Bestrijding Overheidscorruptie) aan de minister van Veiligheid en Justitie:

Het is nu anderhalf jaar geleden dat de rechter nader onderzoek gelastte naar de verdenkingen van de voormalige Secretaris Generaal van Justitie de heer Demmink. Het Openbaar Ministerie heeft aanvankelijk gezegd een jaar nodig te hebben om het onderzoek af te ronden, later is dat anderhalf jaar geworden. Die termijn is nu verstreken. Voordien heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie altijd gezegd dat alles reeds is onderzocht wat er te onderzoeken viel. De zaken van Robert M. en Benno L. waren in die tijdspanne al afgerond inclusief de gang naar de rechter. Die zaken werden ook breed uitgemeten in de pers, inclusief alle onderzoekshandelingen zoals het van het bed lichten van de verdachten, verhoren onder beperking, huiszoekingen, inbeslagnames van computers, enzovoort.

1) Wat is uw verklaring waarom dit onderzoek nu dan reeds anderhalf jaar moet duren?

2) Kunt u zeggen op welke termijn vanaf heden het onderzoek zal worden afgerond?

3) Kunt u daarbij aangeven waar de onderzoekshandelingen uit bestaan en wat er nog moet worden onderzocht?

Het herzieningsverzoek van de Koerdische heer Baybasin loopt nu al 4 jaar. De heer Baybasin en zijn raadsvrouw Mr.  Adèle v.d Plas zeggen bij herhaling openlijk dat hij in Nederland op vals bewijs tot levenslang is veroordeeld onder regie van de heer Demmink omdat de laatste werd gechanteerd door de Turkse regering met bewijzen van zijn sexueel misbruik op Turks grondgebied (zie bijlage 1). Tevens stelt Baybasin dat de heer Demmink hem persoonlijk in de gevangenis heeft bezocht om hem onder druk te zetten deze aantijgingingen terug te nemen.  Baybasin heeft in 2013 een aanbod van Justitie gekregen om uitgeleverd te worden aan Turkije met de belofte dat hij aldaar spoedig zou worden vrijgelaten (zie bijlage 2). Dit aanbod heeft Baybasin geweigerd, omdat hij hier in Nederland gerehabiliteerd en vrijgesproken wil worden.  Er bestaat nu gerede twijfel of de heer Baybasin terecht is veroordeeld en mogelijk al sinds 1998 in ons land onschuldig gevangen zit.

4) Bent u het in het algemeen met ons eens dat wanneer er gerede twijfel is ontstaan over de schuldvraag van een veroordeelde, zodanig dat de Hoge Raad een herzieningsverzoek in behandeling heeft genomen, de veroordeelde recht heeft op een tijdige afhandeling van zijn herzieningsverzoek?

5) Kunt u bevestigen dat het beweerde persoonlijke bezoek van de heer Demmink aan Baybasin heeft plaatsgevonden en wat daar het doel van van was?

6) Kunt u verklaren hoe het mogelijk en wettig is dat een gevangene een aanbod tot uitlevering en vrijlating krijgt van Justitie zonder dat de rechter zich hierover uitgelaten heeft?

7) Kunt u aangeven waarom de afhandeling van dit herzieningsverzoek van Baybasin bij de Hoge Raad al 4 jaar duurt, met andere woorden waarom zijn mogelijk onterechte gevangenisstraf reeds met 4 jaar is verlengd?

8) Kunt u zich voorstellen dat de indruk ontstaat dat een beslissing op dit herzieningsverzoek bewust wordt uitgesteld omdat Justitie de feiten in deze zaak verborgen wenst te houden? Kunt u dezelfde vraag beantwoorden voor het lopende onderzoek naar de heer Demmink?

Onlangs namen wij kennis van een binnenkort te verschijnen boek met de titel “Het Vaatstra Complot” geschreven door W. Dankbaar. In dit boek worden de heer Demmink en andere (voormalige) topambtenaren beschuldigd van zeer ernstige ambtsmisdrijven, onder meer het heimelijk wegsluizen van de moordenaar(s) van Marianne Vaatstra en het jarenlang vals voorlichten van het publiek. De heer Demmink wordt pontificaal afgebeeld op de voorkant van het boek met de aanduiding “Hoofd Doofpot”. De heer Dankbaar heeft op 12 april j.l. de beide advocaten van de heer Demmink, de heren Knijff en Leliveld,  aangeschreven over zijn komende boek en de strekking daarvan, met het aanbod om het manuscript te sturen en een verzoek om reactie namens de heer Demmink. De advocaten hebben hier tot op heden niet op gereageerd.

9) Bent u het met ons eens dat een dergelijk boek een (al dan niet terechte) besmeuring is van het integriteitsbeeld van ons Ministerie van Veiligheid en Justitie en meent u ook dat dergelijke afbreuk aan het imago van uw ministerie indien mogelijk voorkomen dient te worden?

10) Kunt u verklaren waarom de advocaten van de heer Demmink niet reageren op de geboden kans op wederhoor en de publicatie van dit beschuldigende boek blijkbaar gaan toelaten?

Op de internetlink www.hetvaatstracomplot.nl/de-getuigen  lezen wij het volgende:

Fa’ek

Fa’ek, destijds een 15 jarig branieschoppertje, is werkelijk de achilleshiel van Justitie. De toenmalige vriend van Ali Hassan was getuige van de moord in de caravan van Wolfgang Hebben. Hij is meteen de ochtend van de moord opgehaald van het AZC en verhoord op het bureau Buitenpost. Als destijds 15 jarig jochie heeft hij het hele ware verhaal verteld. Kort daarna arriveerde zijn vader, die op het AZC bekend stond als een Koerdische leider. Fa’ek heeft al snel begrepen dat Justitie de ware toedracht onder het tapijt wilde stoppen. Zo snel dat hij Isabella nog even gebeld heeft om haar, al of niet op instigatie van de politie, te verstaan te geven dat ze moest ophouden met praten. Vandaar ook dat hij de volgende maandag werd overgeplaatst naar AZC Musselkanaal en even later samen met zijn vader een verblijfsvergunning in Nederland kreeg. Ali heeft hij nooit meer gezien, omdat die door Justitie via het Grenshospitium “in veiligheid” is gebracht.

Isabella

Destijds 13 jaar en vrijwilligster kinderopvang in het AZC. Kende Fa’ek en Ali goed en zegt met grote stelligheid dat de Ali Hassan die in Turkije werd gearresteerd niet de Ali is die hij kende. Isabella hoort op maandag 3 mei 1999 dat Fa’ek en Ali bij de moord betrokken zijn. Deze informatie geeft zij meteen door aan de politie. Nog dezelfde dag wordt zij gebeld door Fa’ek met de boodschap: Als jij niet stopt met praten word jij ook vermoord! Samen met haar vader doet Isabella de volgende dag aangifte van deze bedreiging. Deze aangifte belandt in de prullenbak onder het mom van “kwajongensstreken”. De hele zomer wordt Isabella bedreigd met enge telefoontjes, zodanig dat ze nauwelijks het huis uit durft. Als zij in september weer naar school moet, wordt ze aangerand en in een wurggreep genomen door twee asielzoekers. Hierbij verschuift haar nekwervel, een euvel waarvoor ze vandaag de dag nog onder medische behandeling is. Ook met de aangifte van deze geweldpleging is niets gedaan. Isabella heeft Ali in 2009 nog in Groningen zien lopen in gezelschap van een Koerdische heer die mij later aan zou klagen voor smaad. Dit heerschap heeft Isabella gebeld op Koninginnedag 2009 met het voorstel om een afspraakje te maken na middernacht. Dit gebeurde nadat Isabella de informatie aan Bauke Vaatstra had doorgegeven, die het weer aan de politie vertelde.

11) Kunt u bevestigen dat Fa’ek Mustafa inderdaad op 1 Mei 1999 is verhoord op het poltiebureau Buitenpost? Zo ja, kunt u verklaren waarom Justitie dit nooit bekend heeft gemaakt? Kunt u tevens bevestigen dat Fa’ek Mustafa een verklaring heeft afgelegd ongeveer als volgt:

Op zaterdag 1 (één) mei 1999 ben ik door de politie opgehaald en heb ik op het politiebureau te Buitenpost een verklaring afgelegd inzake de moord op Marianne Vaatstra. Ik wil niet prijsgeven hetgeen ik heb verklaard maar wens wel aan te geven dat ik in ruil voor het vertellen van het adres van mijn vriend Ali Hussein Hassan in Leeuwarden men mij verder met rust zou laten. Men wekte bij mij de indruk dat Ali aldaar gearresteerd zou worden. Vervolgens heb ik Ali nooit meer gezien.

Ik ben tegen mijn wil in getuige geweest van de moord op Marianne Vaatstra maar wens over de details niet te verklaren. Wel verklaar ik bij deze dat Ali Hussein Hassan Marianne heeft gedood in de caravan van Wolfgang Hebben, bewoner van het AZC Kollum op dat deel dat niet tot het AZC behoorde maar werd bewoond door vaste standplaatshouders uit de periode dat het AZC nog niet bestond.

Marianne kwam wel vaker in de caravan van Wolfgang Hebben. Zij is die bewuste nacht daarheen gebracht door Ludger Dill in diens auto, een donkergrijze Mercedes stationcar.

Ik verklaar dat ik weet wie een derde persoon heeft gebeld om Ali in de nacht van de moord naar Leeuwarden te brengen. Ik verklaar dat ik er met niemand over heb durven praten maar wel op zondagmiddag twee mei negentienhonderd negenennegentig in de namiddag met een vriend heb besproken wat er in de afgelopen nacht is gebeurd. De identiteit van die vriend heb ik gedeeld met de auteur(s) van het boek ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra.’

Ik verklaar dat de mij bekende Ali Hussein Hassan, die Marianne heeft gedood, niet de persoon was die door Justitie is gearresteerd in Istanbul in oktober 1999. Deze persoon ken ik niet en heb ik slechts gezien op TV. Ik heb hem nooit in levende lijve gezien.

12) Is het juist dat Isabella Wagenaar op 4 mei 1999 een aangifte heeft gedaan van de bovengenoemde bedreiging door Fa’ek Mustafa? Zo ja, kunt u  aangeven of deze aangifte tot vervolging heeft geleid? Zo nee, waarom niet?

(WD:  De aangifte bestaat en zit in het systeem, dat is mij bevestigd door de Groningse agent Anjo van der Helm)

In 2011 heeft het Openbaar Ministerie onderzoek gedaan naar de vraag of de juiste Ali Hassan in 1999 is gearresteerd in Turkije, onder meer als reactie op de uitzendingen in 2010 van het actualiteitenprogramma EénVandaag, waarin de these werd gebracht dat een verkeerde man is gearresteerd. Het rapport “Onderzoek Ali H.”  van het OM concludeerde dat er geen aanwijzijngen waren gevonden dat een verkeerde man is gearresteerd. Het rapport noemt wel dat Ali Hassan omging met Feik Mostafa, terwijl de juiste spelling van zijn naam Fa’ek Mustafa is (aldus Fa’ek Mustafa zelf).

13) Kunt u aangeven waarom het Openbaar Ministerie de naam van Fa’ek Mustafa in dat onderzoeksrapport foutief heeft gespeld als Feik Mostafa?

14) Kunt u aangeven of Fa’ek Mustafa in dat onderzoek is benaderd om de onderzoeksvraag te beantwoorden: Heeft het OM de juiste Ali Hassan in Turkije gearresteerd?

Bijlage 1

Statement from Mr. Baybasin

Joris Demmink made an agreement with Turkish officials to cover up his case in Turkey, where he was caught having sex with an 11 year old boy. His agreement was to find me and give me to Turkey. He did so, and when he couldn’t give me back to Turkey according to the Dutch law, he agreed with the Turkish officials to keep me silent. He kept me in EBI isolation and similar regimes for seven years. He is misusing his official power not allowing police officers, prosecutors and judges to do their job according to Dutch law. In the same way he has been misusing his power and forcing the prison directors to torture and pressure me and not to be able to defend myself. He personally came to the prison in Alphen a/d Rijn in 2007 to intimidate me and make me take the charges I presented against him back. He used to do such things to cover up the crimes he has been committing. I refused to do what he wanted me to do. He is not just a paedophile; he is a sick-minded dangerous criminal with a high level of official power. This is a shocking issue. For me it is sickening me.

Bron:  https://rechtiskrom.wordpress.com/2012/10/30/baybasin-onschuldig-in-de-bak-door-demmink/

Bijlage 2)

http://www.crimesite.nl/minister-vraagt-baybasin-weg-te-gaan/

Bijlage 3

http://www.hetvaatstracomplot.nl/

Bestellen kunt u op de bestelpagina.  

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

17 reacties op Illusionaire kamervragen?

 1. Wim Dankbaar zegt:

  Beste mensen, Graag weer zoveel mogelijk verspreiden.

 2. meret zegt:

  Wil Bontes deze vragen niet stellen, dat is zo ongeveer de enige die moedig genoeg is. Hoewel uit een kamp die ik niet aanhang, heb ik wel grote waardering voor hem omdat hij voldoende kritisch is.

  • cornelis88 zegt:

   Hallo Wim,
   ik heb op 2 mei 22,90 overegemaakt wanneer komt mijn boek.
   met vriendelijke groet,
   Kees.

   • Wim Dankbaar zegt:

    1 Juni, Cornelis. Als je het komt halen, krijg je een gratis JFK DVD of een JFK boek mee.

    • cornelis88 zegt:

     Ok dank je, ik wil jou dan een gratis boek van Dr, Judy Wood (where did the Towers Go
     aanbieden,
     de gebeurtenissen van 911 waren een aanslag op de totale mensheid,
     gepleegd door de zelfde daders. als van JFK
     Dat zijn ook degenen die Richard Gage naar de TU Delft sturen !
     ,

     • Lezer zegt:

      Richard Gage behoort dus tot propaganda voor de studenten. Ik ben nergens meer verbaasd over. Wel ben ik vaak geschokt over dingen die ik zie en lees en dingen die publiek gemaakt worden die totaal niet kloppen.

    • N.E. Derlander zegt:

     Waar kan ik het boek halen? Ik heb namelijk belangstelling voor het JFK boek.

 3. Wim Dankbaar zegt:

  Hier is de 18 minuten die ik heb:

 4. hansjohn zegt:

  Wat fijn toch ( kuch) dat die meneer Hoekstra niet meer over de zaak weet dan uit de krant en van tv.

  • Wim Dankbaar zegt:

   Dat weet hij wel……..van Rachid.

   • hansjohn zegt:

    Ja, maar ik bedoel, dat de heren Adema en Vos ff checken ( zo komt het over) of dhr. Hoekstra (naast wat hij van Rachid weet, maar wat dat is weten Adema en Vos nog niet precies, ga ik van uit) misschien contacten heeft met mensen uit de directe omgeving van Kollum en omstreken. En via die contacten weet dat dat er direct na 1 mei een paar asielzoekers zijn weggesluisd en dat er niet zo veel klopt van het officiële verhaal.

    • Paula Ponzi zegt:

     OMG, ik loop hier even helemaal van te shaken, van dit nerveuze zooitje ongeregeld! Dit maakt zoveel meer indruk dan een verhaaltje over een of andere asielzoeker die met een lulverhaal een verblijfsvergunning wil regelen. Wat ik mij afvraag: waarom zijn ze hier uberhaupt op ingegaan en hebben ze het niet gewoon genegeerd en doodgezwegen, zoals ze bijvoorbeeld Gerrit Veldman hebben gedaan. Waar is de rest van de tape?!

   • Lezer zegt:

    Ja natuurlijk weet hij dat, maar als je zo diep in de shit zit door justitie dan kom je er niet meer uit. Die twee rechercheurs loopt het vandaag de dag nog steeds dun door de broek dat het zal uitkomen en dat gaat gebeuren!

 5. Elly zegt:

  Ligt vast aan mij, maar ik vind het vrij moeilijk te verstaan, zou het niet aan kracht winnen als het ondertiteld wordt. Er zit een beetje echo geluid in. Sommige zijn dan wel weer duidelijk te horen, maar al met al blijft het een tikkie lastig luisteren.

  • Paula Ponzi zegt:

   Geluid goed hard, meerdere keren beluisteren en jezelf in trainen, Elly🙂
   Klein fragment:

   Hoekstra: Hij (Rachid) vertrouwt Justitie totaal niet.
   OvJ Harm Wiersma: Zou ik ook niet doen.
   ?: Ik ook niet.
   Vos zit zenuwachtig aan zijn neus.
   Hoekstra: Ja, nou, ik ook niet (werkte voor Justitie).
   Adema: Daar kunnen wij prima mee leven.
   Hoekstra: Ja, dat geloof ik goed.
   Allen: Hahahaha.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s