Explosief filmpje van stilgehouden bewijs Vaatstra zaak

Bovenstaand filmpje is een fragment van een DVD van een politieverhoor uit 2007 door Adema en Vos, de cold case artiesten die slechts de opdracht hadden om alle bewijs voor asielzoekers stuk te spelen. De getuige die gehoord wordt is ene Rachid, een Irakees die op dat moment gedetineerd zat in Rotterdam, waar het verhoor dan ook plaatsvond. Rachid had zich in 1999 al gemeld met zijn verhaal bij Peter R. de Vries. Die had nooit gereageerd. Een medegedetineerde had hem in 2007 aangespoord om het verhaal alsnog bij Justitie neer te leggen. Wellicht kon hij in ruil een verblijfsvergunning of een kortere gevangenisstraf versieren. Maar ook Adema en Vos bleken er niets mee te doen, anders dan het stil te houden op instigatie van hun superieuren. Uit arremoede had Rachid zich maar bij privédetective Gerrit de Boer gemeld. De bandopname van het verhoor was aan zijn advocaat meegegeven, ongeknipt omdat de advocaat erop stond de opname direct mee te nemen. Zo kon Rachid de DVD aan Gerrit geven. Het verhaal is ongeveer als volgt. In 1999 woonde Rachid in Utrecht. Twee dagen na de moord op Marianne had een Irakees zich in Utrecht gemeld. Ene Ali Haval. Hij kwam uit Friesland. Hij was betrokken geweest bij de moord op een meisje en had hulp nodig van zijn Irakese vrienden in Utrecht. Die hebben hem onderdak geboden en vervolgens geholpen om hem via Italië naar Irak terug te smokkelen. Daar zou Ali Haval zich inmiddels hebben ontwikkeld tot een hoge militair in het Iraakse leger. Rachid zou recentelijk ook bedreigd zijn door Haval. Het begin van het verhoor heb ik inmiddels onder “Vaatstra doofpot” op Youtube gezet met het volgende bijschrift:

De eerste 3 minuten voorafgaand aan het verhoor van een Irakese getuige die zegt informatie te hebben over de moord op Marianne Vaatstra. Overleg tussen Officier van Justitie Tom Wiersma en rechercheurs Adema en Vos. 

Vanaf minuut 2:13: 

Officier van Justitie Tom Wiersma: Maar werkt het? (Hij bedoelt de camera opnameapparatuur)

Adema: Ja hoor! Hij draait al wel.

Wiersma: Wordt dat dan nog bediend? (Waarom wil hij dat weten?)

Adema: Ja.

Wiersma: Okay.

Adema: Mijn collega zit daarbij, in de regiekamer hiernaast.

Even later zegt Adema met gedempte stem: Hij staat open (hij bedoelt de camera , waar hij ook naar wijst). Stel dat er een beetje verhaal uitkomt, dan kan ik hem zo even …. (hij maakt hierbij een afkapgebaar, beide handen worden horizontaal van elkaar weggetrokken, een gebaar dat gebruikt wordt om iets stil te zetten, te stoppen, te cancelen)

OvJ Wiersma knikt instemmend. 

Adema wil de camera stopzetten “als er een beetje verhaal uitkomt”. Dit zegt hij tegen Wiersma. Even laten bezinken wat dit betekent. Het betekent dat er een verhaal is, waarvan Adema en Wiersma liever niet zien dat het geregistreerd wordt. Het betekent ook dat Adema en Wiersma (en ook Vos die erbij zit) precies weten welk verhaal dat is. Er is dus een verhaal bekend bij de heren dat het daglicht kennelijk niet mag verdragen. Dit verhaal kan alleen maar de ware toedracht zijn. Kortom in deze paar seconden wordt bewezen:

– dat de ware toedracht bekend is bij justitie
– dat er dus sprake is van een doofpot (justitie maakt die ware toedracht immers niet bekend)
– dat Adema en Vos + de zaaksofficier Wiersma slechts de missie hadden om getuigen voor de ware toedracht onder de pet te houden en/of stuk te maken.

In een email van 2010 moest zaaks- en persofficier Henk Mous aan de advocaat van Rachid schoorvoetend bevestigen dat Ali Haval ten tijde van de moord inderdaad een inwoner was van het asielzoekerscentrum Kollumerland. Hij verzoekt de advocaat deze informatie voor zich te houden.

Waar het om gaat zijn de volgende feiten:

– Het OM weet dat er sinds de moord op Marianne een Irakese asielzoeker uit het AZC is verdwenen.
– Het OM beschikt over een verklaring dat deze Irakees door vrienden is geholpen het land te ontvluchten terug naar Irak omdat hij naar eigen zeggen betrokken was bij de moord op Marianne Vaatstra.
– Het OM heeft bevestigd dat de Irakees inwoner was van het AZC.
– Het OM heeft alle bovenstaande informatie stilgehouden. Zelfs niet met de nabestaanden gedeeld. Let wel, deze informatie was bekend jaren voordat Jasper Steringa voor de OM kar gespannen werd.

From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Sent: maandag 18 mei 2015 10:45
To: ‘h.j.mous@om.nl’; ‘dick.adema@friesland.politie.nl’
Subject: Vragen voor de kwaliteitsofficier opsporingsonderzoek.

https://www.youtube.com/watch?v=-mTfsbNHfxc

Beste heer Mous, beste heer Adema,

Bovenstaande een filmpje dat ik voor u niet nader hoef toe te lichten, waar ik een aantal vragen over heb.

– Het is me nu duidelijk dat sinds de dag van de moord op Marianne behalve de Irakees Ali Hassan, ook de Irakees Ali Haval uit het AZC Kollumerland is verdwenen. Kunt u mij uitleggen waarom de verdwijning van Ali Hassan breed is uitgemeten in de pers tot en met een internationale signalering via Interpol, maar de verdwijning van Ali Haval  nooit bekend is gemaakt?

– Uit het filmpje wordt duidelijk dat de heer Adema, met instemming van OvJ Wiersma, de camera zou willen stopzetten, zodra “er een beetje verhaal uitkomt”.  Kunt u mij de onderliggende redenering van deze wens uitleggen?

– Kunt u mij zeggen of er verder onderzoek is gedaan naar Ali Haval en wat daar het resultaat van was? Is er een verklaring  gevonden voor zijn plotselinge vertrek? Is de man ooit opgespoord en uitgesloten op basis van bijvoorbeeld DNA?

– Ik heb per email op 26 juni 2010 (toen Jasper Steringa nog niet in beeld was) de heer Adema een aantal vragen gesteld, onder meer of hij bekend was met de huidige verblijfplaats van Ali Hassan’s vriend Fa’ek Mustafa. Omdat ik geen antwoord kreeg heb ik de heer Adema een paar dagen later gebeld. Hij maakte mij duidelijk dat hij de email niet zou beantwoorden en sloot eenzijdig af met de uitspraak: “Bij mij komt u er niet doorheen!” Kunt u mij uitleggen wat de heer Adema met die opmerking bedoelde?

– Kunt u mij bevestigen dat Fa’ek Mustafa op 1 mei 1999 (de datum van de moord) is opgehaald uit het AZC en verhoord is op het politiebureau Buitenpost? Zoals u wellicht weet, wordt dit bevestigd door de toenmalie AZC directeur Louis Uijl en Fa’ek Mustafa zelf. Zo ja, kunt u tevens zeggen wat Fa’ek Mustafa heeft verklaard? En kunt u dan ook uitleggen waarom Justitie, onder meer bij monde van OvJ Severein en politiewoordvoerder Rambonnet, in dezelfde week naar buiten kwam met statements dat er geen enkele aanleiding was om verdachten in het AZC te zoeken? En ook het gerucht werd ontkracht dat daar een verdachte was aangehouden?

– Kunt u aangeven of Fa’ek Mustafa is benaderd voor het “Onderzoek Ali H. van 2011? Zo nee, waarom niet? Bent u het met mij eens dat Fa’ek Mustafa de meest aangewezen persoon was om de onderzoeksvraag te beantwoorden: Heeft het OM de verkeerde Ali Hassan in Turkije gearresteerd?

– Op 2 februari 2012 (toen Jasper Steringa nog niet in beeld was) heb ik per email HOvJ mevrouw Bronsvoort attent gemaakt op mijn gesprek met Alexandra, waarin de laatste vertelt dat zij Ali Hassan in het weekend van moord moest bewaken in het toenmalige Grenshospitium Amsterdam. Kunt u aangeven of in het kader van het opsporingsonderzoek Alexandra benaderd is om haar verklaring te bevestigen? Zo nee, waarom niet?

– Tot slot, ik beschuldig u beiden in mijn nieuwe boek “Het Vaatstra Complot” en op de gerelateerde website van het in stand houden van een doofpot, leugens en ambstmisdrijven.  Zie onder meer http://www.hetvaatstracomplot.nl/de-doofpotters/

Bent u voornemens om op mijn uitnodiging in te gaan op deze beschuldigingen te reageren?  Zo nee, waarom niet?

Vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

“Het Vaatstra Complot” kunt u hier bestellen. 

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

23 reacties op Explosief filmpje van stilgehouden bewijs Vaatstra zaak

 1. Wim Dankbaar zegt:

  Graag de link naar dit artikel zoveel mogelijk verspreiden per social media. Twitter, Facebook etc.

  Mous in zijn requisitoir voor het proces tegen Steringa:

  “Complotdenkers hebben veel schade aangericht in hun ongefundeerde kruistocht tegen een vermeende doofpotaffaire van justitie om hoge justitiabelen uit de wind te houden. Hun pijlen zijn lang gericht geweest op asielzoekers en andere buitenlanders.”

  Tja, Mous is totaal gewetenloos, bedekt zijn leugens met een aanval op de “complotdenkers”. Welke “schade” die hebben aangericht kan hij niet kwantificeren. Het is werkelijk om je te bescheuren dat dit de “kwaliteitsofficier opsporingsonderzoek” is. Officier bewaking doofpot en ambtsmisdrijven is treffender, maar dat oogt minder lekker.

 2. Wim Dankbaar zegt:

  Hier nog de bedoelde mail naar onze charmante Annette:

  From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Sent: donderdag 2 februari 2012 18:44
  To: ‘a.bronsvoort@om.nl’
  Cc: ‘vaatstra@msn.com’; ‘Maaike Terpstra’
  Subject: Nog meer relevante informatie!

  [audio src="http://jfkmurdersolved.com/audio/lex.mp3" /]

  Wee uw gebeente als deze vrouw ook maar enige sancties treft!

  Ik houd u dan persoonlijk verantwoordelijk! Ik geef u deze informatie omdat het MIJN BURGERPLICHT is!

  Het is UW plicht om er wat mee te doen!

  Wim

 3. Paula Ponzi zegt:

  “Heren”, waarom zo sneaky and dodgy in deze gentlemen’s agreement?! Een van de mannen wordt stiekem bestempeld als ‘zenuwlijer’, want “deze move had hij niet verwacht.” Welke move, gentlemen? Zal dat gaan over de man met het donkere shirt die nog even moest protesteren over het feit dat hij om half 7 van zijn nest gelicht wordt en drie uur beneden in een hok heeft gezeten. Pffff, nou nou, sometimes life sucks indeed!

 4. Wim Dankbaar zegt:

  Die man in het blauwe shirt is de medegevangene van Rachid die Rachid heeft aangeraden om zijn verhaal bij Justitie neer te leggen. Die wordt eerst binnengehaald omdat ze die even alleen willen spreken. Kennelijk heeft hij 3 uur moeten wachten. Daar beklaagt hij zich over. Dan ben je volgens Dick Adema een zenuwlijer. Dat zegt ook weer wat over Dick’s gretigheid om interessante getuigen te willen horen en te waarderen.

 5. Wim Dankbaar zegt:

  Voor de mensen die zich afvragen: Denk je nu echt antwoorden van Mous te krijgen?

  Nee natuurlijk niet! Ik doe het om ze te confronteren met hun leugens, gekonkel en bedrog. En iedereen mag meekijken en constateren hoe laf ze zijn. Tenslotte is geen reactie ook een reactie. Hoe vreemd is het wel niet als je als overheidsdienaar, “kwaliteitsofficier” nog wel, moet toelaten dat je in een boek met de grond gelijk wordt gemaakt? Dezelfde Mous die zo graag wilde zien hoe ik veroordeeld zou worden voor smaad dat hij persoonlijk een kijkje kwam nemen op de rechtszitting (zie foto), schittert nu in laf stilzwijgen omdat hij ook wel weet dat hij geen poot heeft om op te staan om zich als slachtoffer van smaad te manifesteren.

 6. Stikkie van der Shell zegt:

  Wim hoe kom jij aan die video? Klokkenluider binnen justitie?

 7. hansjohn zegt:

  Vorig jaar was er al sprake van dat dit filmpje ( of wellicht de complete band? ) naar iedereen die er een beetje toe deed, gestuurd zou worden.
  Is er een reden waarom dit soort informatie een jaar op de plank blijft liggen?
  Ja, bondgenoten achten de tijd misschien nog niet rijp, maar wanneer dan wel? Als Pasen en Pinksteren op 1 dag vallen?
  Nu hoef je de ‘tegenpartij’ misschien niet altijd wijzer te maken dan ‘ie is, maar een beetje triggeren kan geen kwaad.

 8. stekeldier zegt:

  “Even later zegt Adema met gedempte stem: Hij staat open (hij bedoelt de camera , waar hij ook naar wijst). Stel dat er een beetje verhaal uitkomt, dan kan ik hem zo even …. (hij maakt hierbij een afkapgebaar, beide handen worden horizontaal van elkaar weggetrokken, een gebaar dat gebruikt wordt om iets stil te zetten, te stoppen, te cancelen)”

  En is dit ook daadwerkelijk gebeurd? Kwam de verhoorde met een zodanig verhaal dat de band moest worden stil gezet? Of gaf het verhaal daar geen aanleiding toe. En waren de vragen van Adema en Vos erop gericht de waarheid naar boven te krijgen of juist niet? Ik begrijp uit alles dat “jullie” de complete ongeknipte DVD in handen hebben. Dus kom maar op. Of wordt ons als bezoekers van deze site een enorme worst voorgehouden, maar krijgen we af en toe slechts een dun plakje toegeworpen?

 9. hansjohn zegt:

  @Stekeldier; “Kwam de verhoorde met een zodanig verhaal dat de band moest worden stil gezet? Of gaf het verhaal daar geen aanleiding toe.”

  Waarom zou een band MOETEN worden stilgezet? En welk verhaal zou juist GEEN aanleiding even voor het stopzetten van de band?
  En waarom zegt Adema dat met gedempte stem?

 10. stekeldier zegt:

  @hansjohn Drie goeie vragen die je daar stelt en die pas te beantwoorden zijn als we het hele verhoor te zien krijgen. Als vanuit de regiekamer gedurende het verhoor de band diverse keren is stil gezet, dan zou het verhaal van Rachid daarmee aan kracht winnen (in mijn ogen althans). Maar of dat ook is gebeurd weet ik niet.

 11. meret zegt:

  Op het eind zegt Wiersma iets van: is dat …….. , wil je dat meteen doen?. Ik kan niet goed verstaan wat hij op puntje puntje zegt.

 12. Wim Dankbaar zegt:

  In de DVD is niet geknipt. Wat Rachid verklaart heb ik samengevat in de eerste alinea’s van bovenstaand artikel. Waarom de volledige DVD niet eerder naar buiten gebracht is moet je aan Mauritz vragen. Ik was daar altijd voorstander van en hij zou het vorig najaar al doen, maar zoals we gewend zijn doet Mauritz niet altijd wat hij toezegt, om het maar heel mild uit te drukken. De volledige opname heeft Gerrit de Boer. Ik heb de eerste 18 minuten, die zal ik aanstonds ook wel posten.. Wat mij betreft is het gekonkel tussen Adema en Wiersma om de camera stil te zetten als er een beetje verhaal uitkomt, het explosiefste van de hele opname. Wat er verder op de opname staat is voor mij niet eens relevant.

  Waar het om gaat zijn de volgende feiten:

  – Het OM weet dat er sinds de moord op Marianne een Irakese asielzoeker uit het AZC is verdwenen.
  – Het OM beschikt over een verklaring dat deze Irakees door vrienden is geholpen het land te ontvluchten terug naar Irak OMDAT hij naar eigen zeggen betrokken was bij de moord op Marianne Vaatstra.
  – Het OM heeft bevestigd dat de Irakees inwoner was van het AZC.
  – Het OM heeft alle bovenstaande informatie stilgehouden. Zelfs niet met de nabestaanden gedeeld. Let wel, deze informatie was bekend JAREN voordat Jasper Steringa voor de OM kar gespannen werd.

  Wie daar de explosiviteit niet van inziet, moet zijn energie maar niet meer verspillen aan het volgen van deze weblog. Alleen al de bovenstaande feiten bewijzen dat het verhaal van Rachid niets aan kracht hoeft te winnen. Krachtiger leads kun je niet krijgen als onderzoeksteam dat oprecht bezig is de zaak op te lossen.

 13. Wim Dankbaar zegt:

  Nog even over Adema. Hij wil de camera stopzetten “als er een beetje verhaal uitkomt”. Dit zegt hij tegen Wiersma. Goed nadenken over wat dit betekent. Het betekent dat er een verhaal is, waarvan Adema en Wiersma liever niet zien dat het geregistreerd wordt. Het betekent ook dat Adema en Wiersma (en ook Vos die erbij zit) precies weten welk verhaal dat is. Er is dus een verhaal bekend bij de heren dat het daglicht kennelijk niet kan verdragen. Dit verhaal kan alleen maar de ware toedracht zijn. Kortom in deze paar seconden wordt bewezen:
  – dat de ware toedracht bekend is bij justitie
  – dat er dus sprake is van een doofpot (justitie maakt die ware toedracht immers niet bekend)
  – dat Adema en Vos + de zaaksofficier Wiersma slechts de missie hadden om getuigen voor de ware toedracht onder de pet te houden en/of stuk te maken.

  Kortom dat het justitie verantwoordelijk voor deze zaak een crimineel zootje is.

  Boek nu ook bestelbaar bij Bol.com:

  http://www.bol.com/nl/p/het-vaatstra-complot/9200000044666994/

 14. stekeldier zegt:

  Dat Adema en Wiersma van te voren afspreken dat de camera desgewenst vanuit de regiekamer stil kan worden gezet, is natuurlijk op zich al alarmerend, maar het wordt pas explosief als ze deze “ingreep” tijdens het verhoor ook hebben toegepast. Dit zou nl. betekenen dat Rachid zaken te vertellen had die er echt toe deden. Helaas krijgen we op die simpele vraag geen antwoord.

  Ik begrijp dat Gerrit de Boer de volledige DVD heeft en dat Hans Mauritz bepaalt of deze wel of niet naar buiten wordt gebracht. Maken Mauritz en de Boer deel uit van hetzelfde onderzoeksteam?

  • cobra zegt:

   Nee Mauritz werkt alleen nog samen met Wilco Ites deze is in andere zaak uit de wind gehouden door Mauritz.
   verder is de tape in bezit van de Boer /Veenstra
   maar er zijn meer mensen die deze tape volledig in bezit hebben dus wordt vervolgd.

 15. hansjohn zegt:

  Uit het filmpje:”Hebt u de ouders hierover al verteld?”

  Neeeee, dat hebben we niet gedaan………………..(en dat gaan we ook zeker niet doen……….als er een beetje verhaal uit komt.)

 16. hansjohn zegt:


  Een audio van een gesprek tussen Maaike, André, Wim en Klaske, ergens in het begin vh onderzoek.
  Op ca. 26.42 zegt Maaike dat de recherche heeft gezegd bezig te zijn met een Joegoslaaf.
  Klaske komt er tussen en zegt dat Adema en/of Vos een tijdje terug heeft gezegd dat ze dat heel intensief bezig zijn met een Irakees die destijds op het AZC zat maar tussen de mazen vh net door gezwommen was. Later ontkende hij (Adema)dat hij gezed zou hebben dat het om een Irakees ging.

 17. hansjohn zegt:

  Niet verkeerd om dit nog weer eens te beluisteren. Ik had altijd aangenomen ( weet ook niet waarom) dat Maaike en Bauke van het vriendje van Marianne zelf hadden gehoord, dat Marianne bij het wegfietsen had gezegd ‘als mij iets gebeurt is het jullie schuld’.
  Het was Jan Verkaik die daarmee kwam, dat dat de laatste woorden waren. Ja, wie weet, maar op een ander moment.

 18. Jan-Willem zegt:

  Moet je Bronsvoort ook niet aanpakken, Wim? Mous was tenslotte maar een discipel van haar.

 19. Free Citizen zegt:

  Dit is op Free Citizen herblogden reageerde:
  Wat kunnen we nog meer aan poep dat komt bovendrijven verwachten?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s