Explosief filmpje van stilgehouden bewijs Vaatstra zaak

Bovenstaand filmpje is een fragment van een DVD van een politieverhoor uit 2007 door Adema en Vos, de cold case artiesten die slechts de opdracht hadden om alle bewijs voor asielzoekers stuk te spelen. De getuige die gehoord wordt is ene Rachid, een Irakees die op dat moment gedetineerd zat in Rotterdam, waar het verhoor dan ook plaatsvond. Rachid had zich in 1999 al gemeld met zijn verhaal bij Peter R. de Vries. Die had nooit gereageerd. Een medegedetineerde had hem in 2007 aangespoord om het verhaal alsnog bij Justitie neer te leggen. Wellicht kon hij in ruil een verblijfsvergunning of een kortere gevangenisstraf versieren. Maar ook Adema en Vos bleken er niets mee te doen, anders dan het stil te houden op instigatie van hun superieuren. Uit arremoede had Rachid zich maar bij privédetective Gerrit de Boer gemeld. De bandopname van het verhoor was aan zijn advocaat meegegeven, ongeknipt omdat de advocaat erop stond de opname direct mee te nemen. Zo kon Rachid de DVD aan Gerrit geven. Het verhaal is ongeveer als volgt. In 1999 woonde Rachid in Utrecht. Twee dagen na de moord op Marianne had een Irakees zich in Utrecht gemeld. Ene Ali Haval. Hij kwam uit Friesland. Hij was betrokken geweest bij de moord op een meisje en had hulp nodig van zijn Irakese vrienden in Utrecht. Die hebben hem onderdak geboden en vervolgens geholpen om hem via Italië naar Irak terug te smokkelen. Daar zou Ali Haval zich inmiddels hebben ontwikkeld tot een hoge militair in het Iraakse leger. Rachid zou recentelijk ook bedreigd zijn door Haval. Het begin van het verhoor heb ik inmiddels onder “Vaatstra doofpot” op Youtube gezet met het volgende bijschrift:

De eerste 3 minuten voorafgaand aan het verhoor van een Irakese getuige die zegt informatie te hebben over de moord op Marianne Vaatstra. Overleg tussen Officier van Justitie Tom Wiersma en rechercheurs Adema en Vos. 

Vanaf minuut 2:13: 

Officier van Justitie Tom Wiersma: Maar werkt het? (Hij bedoelt de camera opnameapparatuur)

Adema: Ja hoor! Hij draait al wel.

Wiersma: Wordt dat dan nog bediend? (Waarom wil hij dat weten?)

Adema: Ja.

Wiersma: Okay.

Adema: Mijn collega zit daarbij, in de regiekamer hiernaast.

Even later zegt Adema met gedempte stem: Hij staat open (hij bedoelt de camera , waar hij ook naar wijst). Stel dat er een beetje verhaal uitkomt, dan kan ik hem zo even …. (hij maakt hierbij een afkapgebaar, beide handen worden horizontaal van elkaar weggetrokken, een gebaar dat gebruikt wordt om iets stil te zetten, te stoppen, te cancelen)

OvJ Wiersma knikt instemmend. 

Adema wil de camera stopzetten “als er een beetje verhaal uitkomt”. Dit zegt hij tegen Wiersma. Even laten bezinken wat dit betekent. Het betekent dat er een verhaal is, waarvan Adema en Wiersma liever niet zien dat het geregistreerd wordt. Het betekent ook dat Adema en Wiersma (en ook Vos die erbij zit) precies weten welk verhaal dat is. Er is dus een verhaal bekend bij de heren dat het daglicht kennelijk niet mag verdragen. Dit verhaal kan alleen maar de ware toedracht zijn. Kortom in deze paar seconden wordt bewezen:

– dat de ware toedracht bekend is bij justitie
– dat er dus sprake is van een doofpot (justitie maakt die ware toedracht immers niet bekend)
– dat Adema en Vos + de zaaksofficier Wiersma slechts de missie hadden om getuigen voor de ware toedracht onder de pet te houden en/of stuk te maken.

In een email van 2010 moest zaaks- en persofficier Henk Mous aan de advocaat van Rachid schoorvoetend bevestigen dat Ali Haval ten tijde van de moord inderdaad een inwoner was van het asielzoekerscentrum Kollumerland. Hij verzoekt de advocaat deze informatie voor zich te houden.

Waar het om gaat zijn de volgende feiten:

– Het OM weet dat er sinds de moord op Marianne een Irakese asielzoeker uit het AZC is verdwenen.
– Het OM beschikt over een verklaring dat deze Irakees door vrienden is geholpen het land te ontvluchten terug naar Irak omdat hij naar eigen zeggen betrokken was bij de moord op Marianne Vaatstra.
– Het OM heeft bevestigd dat de Irakees inwoner was van het AZC.
– Het OM heeft alle bovenstaande informatie stilgehouden. Zelfs niet met de nabestaanden gedeeld. Let wel, deze informatie was bekend jaren voordat Jasper Steringa voor de OM kar gespannen werd.

From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Sent: maandag 18 mei 2015 10:45
To: ‘h.j.mous@om.nl’; ‘dick.adema@friesland.politie.nl’
Subject: Vragen voor de kwaliteitsofficier opsporingsonderzoek.

https://www.youtube.com/watch?v=-mTfsbNHfxc

Beste heer Mous, beste heer Adema,

Bovenstaande een filmpje dat ik voor u niet nader hoef toe te lichten, waar ik een aantal vragen over heb.

– Het is me nu duidelijk dat sinds de dag van de moord op Marianne behalve de Irakees Ali Hassan, ook de Irakees Ali Haval uit het AZC Kollumerland is verdwenen. Kunt u mij uitleggen waarom de verdwijning van Ali Hassan breed is uitgemeten in de pers tot en met een internationale signalering via Interpol, maar de verdwijning van Ali Haval  nooit bekend is gemaakt?

– Uit het filmpje wordt duidelijk dat de heer Adema, met instemming van OvJ Wiersma, de camera zou willen stopzetten, zodra “er een beetje verhaal uitkomt”.  Kunt u mij de onderliggende redenering van deze wens uitleggen?

– Kunt u mij zeggen of er verder onderzoek is gedaan naar Ali Haval en wat daar het resultaat van was? Is er een verklaring  gevonden voor zijn plotselinge vertrek? Is de man ooit opgespoord en uitgesloten op basis van bijvoorbeeld DNA?

– Ik heb per email op 26 juni 2010 (toen Jasper Steringa nog niet in beeld was) de heer Adema een aantal vragen gesteld, onder meer of hij bekend was met de huidige verblijfplaats van Ali Hassan’s vriend Fa’ek Mustafa. Omdat ik geen antwoord kreeg heb ik de heer Adema een paar dagen later gebeld. Hij maakte mij duidelijk dat hij de email niet zou beantwoorden en sloot eenzijdig af met de uitspraak: “Bij mij komt u er niet doorheen!” Kunt u mij uitleggen wat de heer Adema met die opmerking bedoelde?

– Kunt u mij bevestigen dat Fa’ek Mustafa op 1 mei 1999 (de datum van de moord) is opgehaald uit het AZC en verhoord is op het politiebureau Buitenpost? Zoals u wellicht weet, wordt dit bevestigd door de toenmalie AZC directeur Louis Uijl en Fa’ek Mustafa zelf. Zo ja, kunt u tevens zeggen wat Fa’ek Mustafa heeft verklaard? En kunt u dan ook uitleggen waarom Justitie, onder meer bij monde van OvJ Severein en politiewoordvoerder Rambonnet, in dezelfde week naar buiten kwam met statements dat er geen enkele aanleiding was om verdachten in het AZC te zoeken? En ook het gerucht werd ontkracht dat daar een verdachte was aangehouden?

– Kunt u aangeven of Fa’ek Mustafa is benaderd voor het “Onderzoek Ali H. van 2011? Zo nee, waarom niet? Bent u het met mij eens dat Fa’ek Mustafa de meest aangewezen persoon was om de onderzoeksvraag te beantwoorden: Heeft het OM de verkeerde Ali Hassan in Turkije gearresteerd?

– Op 2 februari 2012 (toen Jasper Steringa nog niet in beeld was) heb ik per email HOvJ mevrouw Bronsvoort attent gemaakt op mijn gesprek met Alexandra, waarin de laatste vertelt dat zij Ali Hassan in het weekend van moord moest bewaken in het toenmalige Grenshospitium Amsterdam. Kunt u aangeven of in het kader van het opsporingsonderzoek Alexandra benaderd is om haar verklaring te bevestigen? Zo nee, waarom niet?

– Tot slot, ik beschuldig u beiden in mijn nieuwe boek “Het Vaatstra Complot” en op de gerelateerde website van het in stand houden van een doofpot, leugens en ambstmisdrijven.  Zie onder meer http://www.hetvaatstracomplot.nl/de-doofpotters/

Bent u voornemens om op mijn uitnodiging in te gaan op deze beschuldigingen te reageren?  Zo nee, waarom niet?

Vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

“Het Vaatstra Complot” kunt u hier bestellen. 

Advertisements

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

24 reacties op Explosief filmpje van stilgehouden bewijs Vaatstra zaak

 1. Wim Dankbaar zegt:

  Graag de link naar dit artikel zoveel mogelijk verspreiden per social media. Twitter, Facebook etc.

  Mous in zijn requisitoir voor het proces tegen Steringa:

  “Complotdenkers hebben veel schade aangericht in hun ongefundeerde kruistocht tegen een vermeende doofpotaffaire van justitie om hoge justitiabelen uit de wind te houden. Hun pijlen zijn lang gericht geweest op asielzoekers en andere buitenlanders.”

  Tja, Mous is totaal gewetenloos, bedekt zijn leugens met een aanval op de “complotdenkers”. Welke “schade” die hebben aangericht kan hij niet kwantificeren. Het is werkelijk om je te bescheuren dat dit de “kwaliteitsofficier opsporingsonderzoek” is. Officier bewaking doofpot en ambtsmisdrijven is treffender, maar dat oogt minder lekker.

 2. Wim Dankbaar zegt:

  Hier nog de bedoelde mail naar onze charmante Annette:

  From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Sent: donderdag 2 februari 2012 18:44
  To: ‘a.bronsvoort@om.nl’
  Cc: ‘vaatstra@msn.com’; ‘Maaike Terpstra’
  Subject: Nog meer relevante informatie!

  [audio src="http://jfkmurdersolved.com/audio/lex.mp3" /]

  Wee uw gebeente als deze vrouw ook maar enige sancties treft!

  Ik houd u dan persoonlijk verantwoordelijk! Ik geef u deze informatie omdat het MIJN BURGERPLICHT is!

  Het is UW plicht om er wat mee te doen!

  Wim

 3. Wim Dankbaar zegt:

  Hier mijn bedoelde email naar Dick Adema:

  Van: Wim Dankbaar
  Datum: 25 jun 2010 – 14:43

  Beste Dick Adema,

  Jammer dat wij zo slecht begonnen zijn in IJmuiden bij Gerrit Veldman.

  Micha Kat begon uit te varen tegen jullie, ik niet. Ik vroeg alleen maar waarom Feik en Ali niet interessant zijn. Toen zei u: Neem nu maar even aan van mij dat ze niet interessant zijn.

  Ik vroeg: Waarom zijn ze niet interessant? Maar daar wilde u geen antwoord op geven. Ik moest het maar gewoon aannemen. En even later noemde u ons “stakkers” en was u klaar met ons. Gepikeerd, boos en beledigd verlieten u en collega Vos het huis.

  Welnu, ik neem dat niet zomaar aan. Maar laat ik nu maar wel even aannemen dat u heeeel hard bezig bent in het cold case team om de moordenaars van Marianne Vaatstra te vinden. Dan is het mijn plicht de informatie met u te delen, zelfs al zou u de oren dicht willen houden.

  Hoe kunt u nu mensen die het cold case team benaderen met belangwekkende nieuwe informatie, na 5 minuten al stakkers noemen? Is Fred Teeven dan wellicht ook een stakker in uw ogen?

  Of kunt u gewoon zijn kamervragen beantwoorden? Hier komen ze:

  1. Is het landelijk Cold Case Team nog aktief met het oplossen van de moord op Marianne Vaatstra? Is er een ander rechercheteam c.q. het land zijn nog aktief?

  2. Op 13 juni 2007 heeft U mijn kamervragen beantwoord die ik had gesteld over een anonieme brief die werd gezonden aan de ouders van Marianne Vaatstra. Op 3 mei 1999 zou er geen asielzoeker uit het AZC Kollumerland zijn verwijderd c.q. uit Nederland zijn uitgezet. Is het juist dat er op 3 mei 1999 een persoon genaamd Feik M. is overgeplaatst vanuit het AZC Kollumerland?

  3. Zo ja, waarom heeft U die informatie op 13 juni 2007 niet aan de Kamer verstrekt?

  4. Is het juist dat de toenmalige (plv.) directeur van het AZC Musselkanaal op de hoogte was van de verwijdering van deze Feik M.? Is het juist dat deze verwijdering door de directeur is gemeld aan derden?

  5. Is het juist dat deze Feik M. (tesamen met een andere asielzoeker Ali H.) Marianne Vaatstra enkele weken voor haar dood zou hebben bedreigd in een horecagelegenheid in Friesland? Is het juist dat Feik M. ook verdachte was van een ander strafbaar feit in 1999? Wat was dat voor een feit en wat is er met die zaak gebeurd? Is die (andere) zaak tegen Feik M. op 15 juli 1999 geseponeerd?

  6. Is de op enig moment in Istanbul aangehouden Ali H. dezelfde persoon als de Ali H. die Feik M. vergezelde kort voor de dood van Marianne Vaatstra? Zo ja, waar baseert U dat op?

  7. Indien U de vragen 3. tot en met 6. bevestigend beantwoordt, waarom is die informatie niet reeds eerder ter kennis gebracht van de Kamer?

  8. Wat is de reden dat Feik M. uit het AZC Kollumerland is verwijderd in mei 1999? Bent U bekend met de huidige verblijfplaats van Feik M.?

  9. Welke stappen wilt U nemen om er zorg voor te dragen dat er duidelijkheid komt in de zaak van Marianne Vaatstra?

  U zit er bovenop, u kunt daarom deze vragen veel beter beantwoorden. Dan hoeven we ook niet op de leugens van de minister te wachten, nadat hij eerst weer 3 weken uitstel zal vragen.

  Vraag 1 lijkt me vrij simpel. Dat zal wel gewoon ja zijn, toch? En andere recherche-teams zijn niet actief met deze zaak, toch?

  En vraag 2 kunt u ook bevestigend beantwoorden, nietwaar? U heeft immers ook met de bewakers en Louis Uijl gesproken die aanwezig waren bij de verwijdering van Feik. Ik begrijp zelfs dat u ook weet dat hij meteen na de moord is opgepakt en is verhoord. Dat zelfs zijn DNA is afgenomen, heeft u gezegd tegen Marianne’s moeder? Maar het was geen match. Hoe weet u dat nu eigenlijk allemaal? Feik mag dan voor u “niet interessant”, blijkbaar was hij in het weekend van de moord zodanig interessant dat hij hij opgepakt en verhoord is, en dat zijn DNA is afgenomen. Ik snap het ook niet helemaal, want meneer Uijl beweert dat zijn verhoor in verband met de verkrachting van zijn vriendinnetje was, maar die is pas 3 weken later aangegeven. En als u kunt beweren dat zijn DNA geen match was, dan is zijn DNA dus kennelijk vergeleken met het DNA gevonden op Marianne? Dus hij was toch verdachte voor de moord op Marianne? Weet u wat ik helemaal niet snap, mijnheer Adema? Dat de uitslag van de door u vermeende DNA mismatch niet is afgewacht, maar dat Feik wel op 3 mei 1999 wordt afgevoerd van het AZC. Dat vind ik heel knap, om de verdachte van het eerste uur met onbekende bestemming af te voeren, nog voordat je de uitslag van zijn DNA hebt. De logica daarvan kunt u mij als ervaren politieman vast uitleggen. Kunt u mij dan ook nog uitleggen waarom Feik buiten bereik van justitie werd gebracht , terwijl er nog een andere verkrachtingszaak tegen hem liep?

  Weet u waar ik helemaal niets van snap? Dat brengt mij op vraag 3. Als Feik volgens u “niet interessant” is, waarom heeft niemand dan mogen weten van zijn aanhouding, verhoor en DNA-afname, nota bene in het weekend van de moord? En waarom heeft niemand mogen weten van zijn verwijdering uit het AZC, direct na dat weekend? Waarom is Feik zo’n beetje de enige verdachte waarover het OM niets naar buiten heeft gebracht? Zal ik u nu eens een goeie tip geven voor het antwoord op die vraag? Belt u met de Secretaris Generaal van Justitie Joris Demmink. U kunt het ook bij de voorzitter van het College Procureurs Generaal proberen. Harm Brouwer. Tot de verwijdering van Feik was immers besloten in de driehoek, en Harm Brouwer was destijds de HOvJ van Leeuwarden in die driehoek. Harm Brouwer zal zich vast niet beroepen op zijn zwijgrecht. Zijn slogan is namelijk: Zwijgen is zilver, spreken is goud. Vraagt u hem dan ook waarom die overplaatsing van Feik zo snel moest en waarom het allemaal geheim moest blijven en iedereen in het AZC Musselkanaal zwijgplicht opgelegd kreeg. En wellicht kan die zwijgplicht nu opgeheven worden? Heeft u al met de personen gesproken die in de anonieme briefgenoemd worden? Mevrouw Brugman, Jaap de Wit en Henk Wolthof? Henk Wolthof vindt het namelijk een beetje vervelend om door mij gebeld te worden. Hij zegt dan wel niet dat de anonieme brief onzin is, maar verwijst mij naar de woordvoerder van het COA, Jan Willem Anholts, die dan ook weer naar jullie verwijst. Die manier van werken, van het kastje naar de muur, ken ik ook al van de schrijfproefrechercheurs uit de Deventer Moordzaak. Dus hebben jullie al met Wolthof en De Wit gesproken? Lijkt me behoorlijk interessant aangezien zij ook kunnen zeggen wat er met Feik is gebeurd na zijn verblijf in het AMOG centrum in Musselkanaal. En vooral in wiens opdracht dat gebeurde. Je hoeft toch geen Columbo te zijn om in te zien dat een uitzetting via Musselkanaal en Schiphol door de vreemdelingendienst, onder strenge bewaking van de marechaussee, niet vanuit de polders rond Kollum wordt geregisseerd, maar vanuit Den Haag? Of denk ik dan niet volgens de logica van het cold case team?

  Vraag 4 kunt u ook beantwoorden. Louis Uijl heeft de verwijdering van Feik op 3 mei 1999 immers ook aan jullie bevestigd, toch? Misschien kan het OM binnenkort eens melden waarom Feik niet interessant is? Of wordt dat persbericht weer een afkraakverhaal over de uitzendingen van 1 Vandaag, die ook volgens u een samenraapsel van fantasie, slechte journalistiek en halve waarheden zijn?

  En vraag 5 klopt toch ook? Het waren toch Feik en Ali die in de Ringo Bar keeldoorsnijdende gebaren hebben gemaakt naar Marianne? Blijkbaar was het toch niet zo moeilijk om ze in verband te brengen met de moord, als Feik meteen na de moord is opgepakt en verhoord om daarna onder grote geheimhouding afgevoerd te worden. Wat kan er nu toch gebeurd zijn dat in datzelfde weekend al besloten werd dat Feik “niet interessant” was en daarom weg moest? Is dat wellicht dat “grote geheim dat Justitie met zich meedraagt”, waar u op doelt tegenover de ouders van Marianne? Is dat wellicht dat grote geheim dat onder de pet moet blijven omdat er volgens jullie anders wel eens dooien zouden kunnen gaan vallen? Moet ik daaruit dan begrijpen dat jullie er alles aan doen om dat geheim bloot te leggen? Of juist het tegenovergestelde? Als Feik en Ali vaak in gezelschap van Wolfgang Hebben en Ludger Dill waren, hoe hebben jullie dan kunnen vaststellen dat zij ook “niet interessant” zijn? Wat is dan uw verklaring voor het feit dat Wolfgang twee weken na de moord afwezig is en bij zijn terugkomst op de camping desgevraagd laat weten dat hij een pakketje van zijn auto heeft laten maken? En dat zijn caravan in lichterlaaie gaat is zeker ook toeval? Beide zaken hebben niks met sporenvernietiging te maken?

  Heeft u ook al met de getuige gesproken die de auto die nacht in het centrum van Kollum heeft zien rijden? En ’s nachts een meisjesgil heeft gehoord, een dichtslaand portier en gierende banden? Zo niet, wilt u dat ik u met deze getuige in contact breng?

  Ik begrijp dat u nog steeds bezig bent om drie (3) Ali’s onder de loep te nemen die destijds gehuisvest waren in het AZC. Dat snap ik ook niet. Want Ali was toch niet interessant? En weet u dan nog steeds niet welke Ali u moet hebben? Het gaat om de vriend van Feik, die kleine vadsige, waar u ook een foto van heeft. Links onderin dit krantenartikel kunt u die foto ook vinden.

  http://jfkmurdersolved.com/vaatstra/AZCverdachten.pdf

  Als u echt wilt weten waar hij zit, neemt u dan contact op xxxx xxxxxx in Groningen. Hier heeft u zijn Hyves pagina:

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  Op Linkedin kunt u hem ook vinden:

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  Het zit namelijk zo: Vorig jaar is Ali nog met met xxxx xxxxxx in Groningen gesignaleerd. Door een meisje dat destijds 13 jaar was en kind aan huis was op het AZC. Dit meisje heeft op maandag 3 mei 1999 een groepje asielzoekers horen zeggen dat Feik en Ali betrokken waren bij de moord op Marianne. Braaf haar burgerplicht doende, heeft zij deze informatie terstond aan de politie gemeld. Om nog diezelfde dag door Feik gebeld te worden met de boodschap dat als ze niet ophield met kletsen, zij ook zou worden vermoord. Van wie kon Feik in hemelsnaam weten dat zij aan het “kletsen” was? Voor zo’n telefoontje had Feik kennelijk nog wel even tijd, vlak voordat hij door de driehoek op de taxi werd gezet naar Musselkanaal. Begint u nu een beetje te snappen dat ik het hoogst opmerkelijk vind dat u Feik en Ali “niet interessant” noemt?

  Enfin, het meisje doet de volgende dag (4 mei 1999) samen met haar vader op het politiebureau aangifte van bedreiging. Maar gek genoeg is daar ook niets mee gedaan. Toen is het meisje zo bang geworden dat ze 3 maanden, ook op advies van haar ouders, thuis is gebleven. De eerste dag dat ze wel weer het huis uit durfde, is ze van haar fiets getrokken, aangevallen en gemolesteerd door twee “donkere’ types, die haar zodanig in een wurggreep hebben genomen, dat ze daar nu nog, 11 jaar later, een verdraaide nekwervel van heeft.

  En vorig jaar heeft ze dus Ali en xxxx in Groningen zien rondlopen. Ali was blijkbaar even overgewipt voor een familiebezoek. Zij hebben haar blijkbaar ook gezien, want enige tijd later belde xxxx haar om met haar af te spreken. Voorstel van xxxx: 12 uur ’s nachts op 30 april 2009. Die datum wordt ook wel anders genoemd. Is dat ook toeval?

  Bent u wellicht, vanuit uw missie om deze moordzaak op te lossen, genegen om met dit meisje in contact te treden? Daar wil ik dan best wat moeite voor doen. Moeite zal het me kosten want dit meisje, is net als de ouders van Marianne, niet erg overtuigd dat Justitie, evenmin het nieuwe cold case team waar u deel van uitmaakt, de zaak echt wil oplossen. Gezien haar ervaringen, en uw uitlatingen dat Feik en Ali niet interessant zijn, kan ik haar dat ook moeilijk kwalijk nemen.

  Zo kan ik u desgewenst ook in contact brengen met een justitie-medewerker die op 3 mei 1999 werkzaam was op het uitzetcentrum van het COA in Amsterdam. Zijn verhaal is ook hoogst opmerkelijk. Die avond kreeg het centrum namelijk een uit te zetten asielzoeker uit het AZC Kollumerland. Hij kon niet meer ingeschreven worden, want na half 10 was de administratie al naar huis. Dat komt dan morgen wel, dachten deze medewerker en zijn collega. Ze keken elkaar aan en zeiden tegen elkaar: Hij komt uit Kollum, hij zal toch niks te maken hebben met die moord dit weekend? Tot hun stomme verbazing, zagen zij de volgende morgen dat hij, zonder inschrijving, al op een vlucht was gezet. De vogel was dus letterlijk gevlogen. Heeft u nu ook zo’n donkerbruin vermoeden dat het hier om Ali gaat? Zijn maatje Feik zat immers nog in Musselkanaal, waar hij volgens de anonieme briefschrijver nog enkele dagen is verbleven, alvorens hij door de vreemdelingendienst werd opgehaald en onder strenge bewaking van de marechausee via Schiphol het land werd uitgezet. Dan kan die Kollumse asielzoeker van 3 mei 1999 toch nooit Feik zijn geweest? Of moet ik nu 3 keer beter dan Columbo of Hercule Poirot zijn om te concluderen dat dit Ali moet zijn geweest, die dan dus eveneens in het geniep, zonder papertrail, het land is uitgevlogen? Weet u, het klopt namelijk ook zo mooi met het verhaal van Gerrit Veldman en Anton Holleboom in Noorwegen. Die hebben daar immers – behalve dat Ali als asielzoeker in Kollum had gezeten – in zijn Noorse papieren gelezen, dat hij daar op 5 mei 1999 is aangekomen en in hechtenis zat wegens het bedreigen van een Noorse vrouw met een mes. Gelukkig maar dat die vrouw er dan beter is afgekomen dan Marianne. Maar het klopt toch vrij aardig? Als hij op 4 mei op een vlucht naar Noorwegen is gezet, dan kan hij toch heel goed op 5 mei zijn ingeschreven? Of trek ik zo’n conclusie dan weer sneller dan Columbo?

  Heb ik nu goed begrepen dat u mij en Klaske “ratten” noemt? We proberen u toch alleen maar te helpen? Enfin, mijnheer Adema, zullen we met een schone lei beginnen? Of ziet u hier nog helemaal geen aanknopingspunten om de zaak op te lossen?

  Vertrouwende op uw spoedige reactie,

  Wim Dankbaar

 4. Paula Ponzi zegt:

  “Heren”, waarom zo sneaky and dodgy in deze gentlemen’s agreement?! Een van de mannen wordt stiekem bestempeld als ‘zenuwlijer’, want “deze move had hij niet verwacht.” Welke move, gentlemen? Zal dat gaan over de man met het donkere shirt die nog even moest protesteren over het feit dat hij om half 7 van zijn nest gelicht wordt en drie uur beneden in een hok heeft gezeten. Pffff, nou nou, sometimes life sucks indeed!

 5. Wim Dankbaar zegt:

  Die man in het blauwe shirt is de medegevangene van Rachid die Rachid heeft aangeraden om zijn verhaal bij Justitie neer te leggen. Die wordt eerst binnengehaald omdat ze die even alleen willen spreken. Kennelijk heeft hij 3 uur moeten wachten. Daar beklaagt hij zich over. Dan ben je volgens Dick Adema een zenuwlijer. Dat zegt ook weer wat over Dick’s gretigheid om interessante getuigen te willen horen en te waarderen.

 6. Wim Dankbaar zegt:

  Voor de mensen die zich afvragen: Denk je nu echt antwoorden van Mous te krijgen?

  Nee natuurlijk niet! Ik doe het om ze te confronteren met hun leugens, gekonkel en bedrog. En iedereen mag meekijken en constateren hoe laf ze zijn. Tenslotte is geen reactie ook een reactie. Hoe vreemd is het wel niet als je als overheidsdienaar, “kwaliteitsofficier” nog wel, moet toelaten dat je in een boek met de grond gelijk wordt gemaakt? Dezelfde Mous die zo graag wilde zien hoe ik veroordeeld zou worden voor smaad dat hij persoonlijk een kijkje kwam nemen op de rechtszitting (zie foto), schittert nu in laf stilzwijgen omdat hij ook wel weet dat hij geen poot heeft om op te staan om zich als slachtoffer van smaad te manifesteren.

 7. Stikkie van der Shell zegt:

  Wim hoe kom jij aan die video? Klokkenluider binnen justitie?

 8. hansjohn zegt:

  Vorig jaar was er al sprake van dat dit filmpje ( of wellicht de complete band? ) naar iedereen die er een beetje toe deed, gestuurd zou worden.
  Is er een reden waarom dit soort informatie een jaar op de plank blijft liggen?
  Ja, bondgenoten achten de tijd misschien nog niet rijp, maar wanneer dan wel? Als Pasen en Pinksteren op 1 dag vallen?
  Nu hoef je de ‘tegenpartij’ misschien niet altijd wijzer te maken dan ‘ie is, maar een beetje triggeren kan geen kwaad.

 9. stekeldier zegt:

  “Even later zegt Adema met gedempte stem: Hij staat open (hij bedoelt de camera , waar hij ook naar wijst). Stel dat er een beetje verhaal uitkomt, dan kan ik hem zo even …. (hij maakt hierbij een afkapgebaar, beide handen worden horizontaal van elkaar weggetrokken, een gebaar dat gebruikt wordt om iets stil te zetten, te stoppen, te cancelen)”

  En is dit ook daadwerkelijk gebeurd? Kwam de verhoorde met een zodanig verhaal dat de band moest worden stil gezet? Of gaf het verhaal daar geen aanleiding toe. En waren de vragen van Adema en Vos erop gericht de waarheid naar boven te krijgen of juist niet? Ik begrijp uit alles dat “jullie” de complete ongeknipte DVD in handen hebben. Dus kom maar op. Of wordt ons als bezoekers van deze site een enorme worst voorgehouden, maar krijgen we af en toe slechts een dun plakje toegeworpen?

 10. hansjohn zegt:

  @Stekeldier; “Kwam de verhoorde met een zodanig verhaal dat de band moest worden stil gezet? Of gaf het verhaal daar geen aanleiding toe.”

  Waarom zou een band MOETEN worden stilgezet? En welk verhaal zou juist GEEN aanleiding even voor het stopzetten van de band?
  En waarom zegt Adema dat met gedempte stem?

 11. stekeldier zegt:

  @hansjohn Drie goeie vragen die je daar stelt en die pas te beantwoorden zijn als we het hele verhoor te zien krijgen. Als vanuit de regiekamer gedurende het verhoor de band diverse keren is stil gezet, dan zou het verhaal van Rachid daarmee aan kracht winnen (in mijn ogen althans). Maar of dat ook is gebeurd weet ik niet.

 12. meret zegt:

  Op het eind zegt Wiersma iets van: is dat …….. , wil je dat meteen doen?. Ik kan niet goed verstaan wat hij op puntje puntje zegt.

 13. Wim Dankbaar zegt:

  In de DVD is niet geknipt. Wat Rachid verklaart heb ik samengevat in de eerste alinea’s van bovenstaand artikel. Waarom de volledige DVD niet eerder naar buiten gebracht is moet je aan Mauritz vragen. Ik was daar altijd voorstander van en hij zou het vorig najaar al doen, maar zoals we gewend zijn doet Mauritz niet altijd wat hij toezegt, om het maar heel mild uit te drukken. De volledige opname heeft Gerrit de Boer. Ik heb de eerste 18 minuten, die zal ik aanstonds ook wel posten.. Wat mij betreft is het gekonkel tussen Adema en Wiersma om de camera stil te zetten als er een beetje verhaal uitkomt, het explosiefste van de hele opname. Wat er verder op de opname staat is voor mij niet eens relevant.

  Waar het om gaat zijn de volgende feiten:

  – Het OM weet dat er sinds de moord op Marianne een Irakese asielzoeker uit het AZC is verdwenen.
  – Het OM beschikt over een verklaring dat deze Irakees door vrienden is geholpen het land te ontvluchten terug naar Irak OMDAT hij naar eigen zeggen betrokken was bij de moord op Marianne Vaatstra.
  – Het OM heeft bevestigd dat de Irakees inwoner was van het AZC.
  – Het OM heeft alle bovenstaande informatie stilgehouden. Zelfs niet met de nabestaanden gedeeld. Let wel, deze informatie was bekend JAREN voordat Jasper Steringa voor de OM kar gespannen werd.

  Wie daar de explosiviteit niet van inziet, moet zijn energie maar niet meer verspillen aan het volgen van deze weblog. Alleen al de bovenstaande feiten bewijzen dat het verhaal van Rachid niets aan kracht hoeft te winnen. Krachtiger leads kun je niet krijgen als onderzoeksteam dat oprecht bezig is de zaak op te lossen.

 14. Wim Dankbaar zegt:

  Nog even over Adema. Hij wil de camera stopzetten “als er een beetje verhaal uitkomt”. Dit zegt hij tegen Wiersma. Goed nadenken over wat dit betekent. Het betekent dat er een verhaal is, waarvan Adema en Wiersma liever niet zien dat het geregistreerd wordt. Het betekent ook dat Adema en Wiersma (en ook Vos die erbij zit) precies weten welk verhaal dat is. Er is dus een verhaal bekend bij de heren dat het daglicht kennelijk niet kan verdragen. Dit verhaal kan alleen maar de ware toedracht zijn. Kortom in deze paar seconden wordt bewezen:
  – dat de ware toedracht bekend is bij justitie
  – dat er dus sprake is van een doofpot (justitie maakt die ware toedracht immers niet bekend)
  – dat Adema en Vos + de zaaksofficier Wiersma slechts de missie hadden om getuigen voor de ware toedracht onder de pet te houden en/of stuk te maken.

  Kortom dat het justitie verantwoordelijk voor deze zaak een crimineel zootje is.

  Boek nu ook bestelbaar bij Bol.com:

  http://www.bol.com/nl/p/het-vaatstra-complot/9200000044666994/

 15. stekeldier zegt:

  Dat Adema en Wiersma van te voren afspreken dat de camera desgewenst vanuit de regiekamer stil kan worden gezet, is natuurlijk op zich al alarmerend, maar het wordt pas explosief als ze deze “ingreep” tijdens het verhoor ook hebben toegepast. Dit zou nl. betekenen dat Rachid zaken te vertellen had die er echt toe deden. Helaas krijgen we op die simpele vraag geen antwoord.

  Ik begrijp dat Gerrit de Boer de volledige DVD heeft en dat Hans Mauritz bepaalt of deze wel of niet naar buiten wordt gebracht. Maken Mauritz en de Boer deel uit van hetzelfde onderzoeksteam?

  • cobra zegt:

   Nee Mauritz werkt alleen nog samen met Wilco Ites deze is in andere zaak uit de wind gehouden door Mauritz.
   verder is de tape in bezit van de Boer /Veenstra
   maar er zijn meer mensen die deze tape volledig in bezit hebben dus wordt vervolgd.

 16. hansjohn zegt:

  Uit het filmpje:”Hebt u de ouders hierover al verteld?”

  Neeeee, dat hebben we niet gedaan………………..(en dat gaan we ook zeker niet doen……….als er een beetje verhaal uit komt.)

 17. hansjohn zegt:


  Een audio van een gesprek tussen Maaike, André, Wim en Klaske, ergens in het begin vh onderzoek.
  Op ca. 26.42 zegt Maaike dat de recherche heeft gezegd bezig te zijn met een Joegoslaaf.
  Klaske komt er tussen en zegt dat Adema en/of Vos een tijdje terug heeft gezegd dat ze dat heel intensief bezig zijn met een Irakees die destijds op het AZC zat maar tussen de mazen vh net door gezwommen was. Later ontkende hij (Adema)dat hij gezed zou hebben dat het om een Irakees ging.

 18. hansjohn zegt:

  Niet verkeerd om dit nog weer eens te beluisteren. Ik had altijd aangenomen ( weet ook niet waarom) dat Maaike en Bauke van het vriendje van Marianne zelf hadden gehoord, dat Marianne bij het wegfietsen had gezegd ‘als mij iets gebeurt is het jullie schuld’.
  Het was Jan Verkaik die daarmee kwam, dat dat de laatste woorden waren. Ja, wie weet, maar op een ander moment.

 19. Jan-Willem zegt:

  Moet je Bronsvoort ook niet aanpakken, Wim? Mous was tenslotte maar een discipel van haar.

 20. Free Citizen zegt:

  Dit is op Free Citizen herblogden reageerde:
  Wat kunnen we nog meer aan poep dat komt bovendrijven verwachten?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s