De media in de Vaatstra zaak

In vrijwel alle zaken waar overheden een schandaal in de doofpot houden, zien we dat de gevestigde media die doofpot meehelpen in stand te houden. Of het nu om een dictatuur of een parlementaire democratie gaat, maakt daarbij niet uit. We zien het bijvoorbeeld bij de JFK zaak, waar 90 % van de bevolking nu van mening is dat JFK is omgebracht in een samenzwering, maar de media en autoriteiten blijven uitdragen dat het toch echt alleen maar Lee Harvey Oswald was. Alle feiten, bewijzen of bekentenissen die het officiële verhaal onderuit halen worden verzwegen  of gebagatelliseerd door de media. Datzelfde geldt voor de te duidelijke leugens die de autoriteiten hanteren om het officiële verhaal kracht bij te zetten. Wie herinnert zich bijvoorbeeld nog dat twee dagen na 9/11 werd gemeld dat het paspoort van Mohammed Atta in het puin van de twin towers was gevonden? Het is echt gezegd, maar de media hebben er verder geen punt van gemaakt.

In Nederland is het niet anders. Zo kon het zelfs gebeuren dat we 10 jaar lang een pedofiel als justitiebaas hebben gehad en het bewijs daarvoor nog altijd wordt gedownplayed,   verzwegen of glashard ontkend. Ook in de Vaatstra zaak wordt datzelfde gedaan met de bewijzen en feiten die het officiële verhaal logenstraffen. De media werken hier over het algemeen hard aan mee en ontpoppen zich in feite als een slaafse spreekbuis van de gevestigde macht. Voor een deel is dit “wiens brood men eet, wiens woord men spreekt”, voor een ander deel is dit zelfcensuur. Er is kracht en durf voor nodig om de autoriteiten tegen te spreken. In de oorlog werd je gewoon opgepakt en afgevoerd, in het huidige Rusland is het niet veel anders, maar ook in onze moderne democratie worden boodschappers van een oncomfortabele waarheid op een meer geraffineerde wijze bij de knieën afgezaagd. De media doen ongenuanceerd en zonder wederhoor klakkeloos hun best om zulke boodschappers in diskrediet te brengen, en ons rechtssysteem gelast in sommige gevallen zelfs psychologische onderzoeken om te suggereren dat er een steekje bij hen los zou zijn en de feiten die zij naar voren brengen onder tafel te spelen. Het vergaat klokkenluiders in de regel niet best. We hoeven maar aan Fred Spijkers, Ad Bos en Willem Oltmans te denken. Het zijn met een denigrerend woord al gauw fantasten of paranoïde “complotdenkers”. Het woord complot is tot een besmet vies woord gemaakt. Niet bepaald een aanmoediging om het voorbeeld van criticasters van de overheid te volgen. Angst om zich te associëren met hun gedachtengoed is de norm. Daarnaast speelt “psychologische ontkenning” een rol. Het menselijk brein heeft een natuurlijk neiging om onaangename feiten te verdringen, vooral als die een veilig beeld van de wereld verstoren. Bovendien schept erkenning van zulke feiten als de waarheid ook een impliciete verantwoordelijkheid om er wat aan te doen. En dus het zwaard op te nemen tegen een machtige tegenstander. De staat beschikt over onuitputtelijke middelen om die strijd aan te gaan. Dit speelt met name bij de pers, die zichzelf nog steeds propageert als waakhond van de vrijheid en democratie. Ontkenning en verdringing zijn dan wel zo prettig om die verantwoordelijkheid uit de weg te gaan.

In de Vaatstra zaak is de deksel op de doofpot hermetisch dichtgemaakt met de veroordeling van Jasper Steringa. Daarbij is het boegbeeld van de slachtofferrol, de tot dan toe kritische Bauke Vaatstra, definitief ingelijfd om het deksel nog vaster te stampen en af te rekenen met de grootste luizen in de pels van Justitie.  Als een bejubelde held werd hij op het schild gehesen, kreeg hij een Macchiavelli-prijs van de media, een schouderklop van Opstelten, een audiëntie bij het Koningspaar en een schadevergoeding van de vermeende moordenaar. De moeder van Marianne, minimaal evenzeer een slachtoffer, werd bij deze feestvieringen, prijsuitreikingen en schadeclaims volledig buiten schot gelaten. Eenvoudig omdat zij de mening van haar ex-man niet deelt, niets gelooft van de stelling dat Jasper Steringa de moordenaar van haar dochter is en walgt van het glorieuze gedrag van haar ex-man.

In de zomer van 2012 schreef zij mij nog:

halo wim

eindelijk kan ik mijn mails lezen op de camping blij dat jullie deze goede dingen doen via hero brinkman .heb nog met hem gebeld en het nodige uitgelegd

hij vroeg ook naar Bauke .heb gezegd dat die vanaf het begin met elke wind meewaaide ,maar ik sta, en blijf achter jullie bevindingen staan .de kamervragen zijn duidelijk ,laten ze daar niet onderuitkomen ,het doet allemaal heel veel met mij (despanning) ben al meerdere keren naar de dokter geweest,hoop het vol te kunnen houden ,jammer dat de kinderen en denk ook Bauke weer in de justitie geloven met hun nieuwe theorie ,inderdaad Wim ben ik geschokt door het nieuwe gegeven dat ze met een bekende het weiland ingelopen zou zijn ,wat een afgang voor je kind wat is vermoord,

                                                                                            groeten Maaike

En een paar dagen later:

hallo Wim
de mail naar jou toe van mij wil je die niet op een webside zetten .krijg dan vast commetaar uit de fam kring .en aangezien ik dat op dit moment er niet bij kan hebben nu dit verzoek
vr groeten maaike

Ook toen al de bevestiging van Maaike dat zij onder zware emotionele druk stond van haar familie, die op dat moment werd klaargestoomd door het OM en Peter R. de Vries dat er zeer binnenkort een dader zou worden opgepakt als gevolg van hun weergaloze grootschalig  DNA onderzoek.

Onlangs nog liet Maaike aan vier getuigen – voor zover mij bekend, waarschijnlijk zijn het er meer –  weten dat wat haar betreft de waarheid wordt weergegeven in het “Het Verboden Dagboek van Maaike Vaatstra”. Maar ik kan dat niet hardop zeggen, want dan krijg ik grote problemen met mijn familie, aldus Maaike. Wat is dat voor een familie? vroeg één van de getuigen nog. Let wel, het betreft het boek dat zij zogenaamd wilde laten verbieden door “haar” lepe advocaat Yehudi Mosckowicz, die in feite de belangen van Bauke en zijn kinderen behartigt in de wetenschap dat Maaike gechanteerd wordt onder dreiging dat zij haar kleinkinderen niet meer ziet als zij niet de rol van katvanger wil spelen. Het auteursrecht van het dagboek behoort immers haar toe, en niet Bauke of de kinderen, dus moest de procedure wel uit haar naam gevoerd worden. Dat Maaike dat zelf niet wilde, daar hadden Bauke, Freddy en Yehudi maling aan.

Dat is toch kras, dat Maaike een boek wilde laten verbieden (wat Mosckowicz overigens niet gelukt is) waar Maaike zelf volledig achter staat?

Wat een beetje ondergesneeuwd raakt in al het mediageweld rond Bauke Vaatstra, is dat een vader die een kind heeft verloren aan moord, niet per definitie een aangenaam of moreel vlekkeloos persoon hoeft te zijn. Deze man mag alles, omdat hij een kind verloren heeft. Dat Bauke in feite een kwaadaardige leugenachtige fantast is, heb ik zelf aan den lijve mogen ondervinden. Onder meer via onderstaand artikel in het Haarlems Dagblad van 4 januari 2013:


Dit artikel, ook met dank aan de schrijver Jacob van der Meulen, maakt in feite in één klap mijn bovenstaande betoog duidelijk. Het staat werkelijk bol van de leugens. Het begint al met de laatdunkende kwalificatie “zelfbenoemde speurder” die “stalkt”.  Merk dan op dat er wel over Maaike wordt geschreven, maar dat Maaike zelf nooit aan het woord komt of geciteerd wordt. Dit artikel is volledig door Bauke ingestoken en het is dan ook hij die voor Maaike spreekt. Of beter gezegd liegt. Het is namelijk een leugen dat Maaike inmiddels overtuigd zou zijn dat “de Overveense speurder fout zit”. Vervolgens wordt het een “probleem” genoemd dat ik een deel van Maaike’s dagboek in mijn bezit heb. Welnu, voor Maaike zelf is dit nooit een probleem geweest. Sterker, die heeft mij altijd aangespoord om het te publiceren en er een boek omheen te schrijven. Had ik het maar gedaan voordat Steringa werd opgepakt, dan was er geen vuiltje aan de lucht geweest. Dus wiens probleem was het nu eigenlijk behalve voor het OM en Bauke, die een vette schadeclaim in het verschiet zag tegen Steringa?

Bauke bevestigt dat nog eens met de stelling dat hij Dankbaar pas kan aanpakken als die het dagboek daadwerkelijk publiceert. Hij heeft zelfs overlegd met de zaaksofficier van het OM. Wederom maakt hij duidelijk dat de werkelijke wens om publicatie tegen te houden van Bauke, zijn kinderen en het OM afkomstig is. Logisch ook, alle geluiden die ruis konden maken in een veroordeling van Steringa, dan wel een schadevergoeding, waren allerminst welkom voor deze partijen. Het dagboek is zo’n geluid. Wat was voor Bauke belangrijker? Cash en aandacht, of de waarheid over de moord op zijn dochter? Voor Maaike is die vraag eenvoudig te beantwoorden.

Jacob van der Meulen verbaast zich dat ik het dagboek per email aan hem stuurde. Mij leek dat dat nogal logisch voor een objectieve journalist die er een artikel over schrijft en werkelijk wil weten over welk stuk de hetze nu eigenlijk gaat?

Dan lezen we dat ik Bauke Vaatstra al 10 jaar benader over de moord op zijn dochter. Ik ben toch echt nog maar 5 jaar bezig met de zaak, eerder dan 2010 heb ik de beste man nooit gesproken. En tot aan de arrestatie van Steringa met wederzijds genoegen. Luister bijvoorbeeld naar deze gesprekken met Bauke:

Voorts zou ik Bauke ongevraagd aan een facebook groep hebben toegevoegd. Weer een leugen. De waarheid is dat Bauke zichzelf uitnodigde. Ik kreeg een bericht op Facebook: Bauke Vaatstra wil lid worden van “The murder of Marianne Vaatstra”. Dat verzoek heb ik geaccepteerd, maar Bauke was meteen weer vertrokken. Een lid kan zelf namelijk de groep weer verlaten. Eenzelfde ervaring op de facebook groep had ik met Wilma en Ineke, dochters van Bauke.

Eerder was ik al benaderd via een mailtje:“Bauke Vaatstra wil met je chatten op Twoo”. Met een fotootje van Bauke erbij.  Ik wist niet wat Twoo was, maar ik ben er speciaal lid van geworden. Anders kon ik niet met Bauke chatten. Het bleek om een dating website te gaan. Er kwam geen antwoord op mijn vraag waarover hij wilde chatten.

Ik zou Bauke hebben “bestookt” met emails, “werkelijk om gek van te worden”. Het bezorgde hem een “zwarte Kerst”.  Hij heeft met de zaaksofficier overlegd of ze de “vieze leugenaar” (moi) konden aanpakken. De zaaksofficier was Henk Mous. Als er iemand een bewezen “vieze leugenaar” is, dan is het Henk Mous wel. Hierover later meer. Mous volgde ook met buitengewone interesse de rechtszaken tegen  Wim Dankbaar. Hier ziet u hem bijvoorbeeld als bezoeker in overleg met de OvJ tijdens een schorsing van de smaadzaak.

Het gaat in werkelijkheid om slechts één email, waarop Bauke Vaatstra gewoon antwoordde met een uitnodiging. Een dialoog wordt door de media als stalking gekwalificeerd:

From: Wim Dankbaar

Sent: Monday, December 24, 2012 10:10 PM

To: vaatstra@msn.com

Cc: ‘Maaike Terpstra’

Subject: Gesprek met Jasper?

Beste Bauke (en Maaike),

Een gesprek met Jasper kun je voorlopig wel vergeten. Zelfs zijn eigen vader en moeder worden door Jan Vlug bij hem weggehouden.

Maar je zou toch wel met een gesprek met hen kunnen arrangeren?

Het is maar een idee. Zij hebben hem tenslotte opgevoed en kunnen je een inzicht geven in zijn zieleroerselen.

Heb jij nu een verzoek ingediend om lid te worden van mijn facebook group over Marianne? Ik zou het erg toejuichen als je daar bijdrages wilt leveren. Ik vind het ook niet erg om voor rotte vis uitgemaakt te worden, mocht dat hetgene zijn wat je wilt. Waarom kunnen wij niet gewoon een beleefde dialoog hebben, Bauke? Ik hoop eigenlijk ook dat je kinderen mee willen discussieren daar. Ik ben geen kwaaie pier voor de familie Vaatstra. Misschien zie jij dat wel zo, maar daar kan ik toch niets aan doen, als je me niet wilt uitleggen waarom? Ik ken de reden daarvan nog steeds niet. Ik hoor alleen maar Peter R. de Vries zeggen dat ik jullie pijn doe. Bauke, heb jij al eens goed nagedacht over wat Xxxx Xxxxxxxxx tegen je zei de ochtend van 1 mei?  Dat Xxxxxxx’s fiets in de schuur stond met een lekke band?

Mvg

Wim

Hierop kreeg ik het volgende antwoord:

From: bauke vaatstra
Sent: maandag 24 december 2012 23:20
To: Wim Dankbaar
Subject: Re: Gesprek met Jasper?

Ik nodig jou uit  om komende vrijdag 28 November  om 11.00 uur

de dialoog  voort te zetten hier bij mij thuis,  ik weet dat je daar

niet voor weg gaat, want jij wil mij graag vertellen hoe het nu moet.

En geen verlegjes  van ja maar   jij bent   dan vast hier aanwezig.

B.V.

Hierop reageerde ik als volgt:

From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Sent: dinsdag 25 december 2012 12:32
To: ‘bauke vaatstra’
Subject: RE: Gesprek met Jasper?

Ik wil helemaal niemand vertellen hoe het verder moet.

Ik wil alleen maar duidelijk maken dat er verschrikkelijk gelogen en bedrogen wordt.

Het is een soort Rijksdagbrand verhaal met Marinus van der Lubbe.

Ik kan je alleen maar vertellen wat ik zou doen. En ik ben gewoon benieuwd waarom jij en je kinderen zo kwaad op mij zijn.

Het enige wat ik tenslotte probeer te doen is het bedrog van Justitie bloot te leggen. Jasper is de loden deksel om de doofpot definitief af te sluiten.

Mvg

Wim

En toen kwam het Haarlems Dagblad. Het OM heeft het mooi voor elkaar. De man die ze 13 jaar lang hebben belazerd, hebben ze nu tot marionet in hun zegekar gemaakt. Met uitzondering van Maaike, zijn de slachtoffers van hun bedrog, medestanders geworden. En zelfs Maaike is monddood gemaakt door haar eigen familie tegen haar in te zetten. Corrupte advocaten en media genoeg om de zaak een handje te helpen.

Bauke zelf maakte er ook geen geheim van dat hij het artikel bewust heeft laten schrijven met het oogmerk om Dankbaar als criticaster van het OM uit te schakelen. Zo liet hij op het weblog van Nanko Kiel weten dat hij niet voor niets het Haarlems Dagblad had uitgekozen:

“De beste manier om zijn vrouw en kennissen duidelijk te maken dat hij gewoon met zijn onzinverhalen doorgaat is de kranten te benaderen die hij leest. Hem in zijn directe omgeving te treffen’, legt Vaatstra zijn keus uit.”

“Je mag best weten dat ik doodziek van die man wordt. Hij blijft me met de grootst mogelijke onzin bestoken. Tegen beter weten in. Wanneer dringt het eindelijk eens door dat ik niks van hem moet. Dat we rust willen. Hij drijft mij en mijn kinderen tot waanzin. Heeft mijn ex-vrouw Maaike gewoon gehersenspoeld met zijn complottheorieën

Wie de bovenstaande gesprekken met Bauke beluistert, hoort uit zijn eigen mond dat hij allesbehalve doodziek werd van Dankbaar en zijn bevindingen het tegenovergestelde vond van “de grootst mogelijke onzin”.

Nu lees ik het Haarlems Dagblad niet, maar tegen zo’n barrage van leugens en propaganda is geen kruid gewassen. Eén Vandaag heeft het bijltje er ook maar bij neergelegd. Zo schreef een journalist op Crimesite:

Ali Hussein niet moordenaar Vaatstra

Ali Hussein Hassan, de asielzoeker die ervan werd verdacht Marianne Vaatstra te hebben vermoord, is opnieuw onderzocht en opnieuw uitgesloten als moordenaar. Dat maakte het Openbaar Ministerie in Leeuwarden vandaag bekend. Naar aanleiding van berichten in de pers, als zou de verkeerde Ali Hassan zijn onderzocht, hebben rechercheurs in Turkije een nieuw verhoor, DNA onderzoek en vingerafdrukken bij hem afgenomen. Daaruit is nogmaals gebleken dat Ali Hussein niet de dader kan zijn.

Het volledige onderzoeksverslag is hier te lezen.

De zaak Vaatstra is ook onderwerp van onderzoek door de voormalige NRC-journalist Micha Kat en complot-theoreticus Wim Dankbaar (die eerder de plank missloeg bij de  Deventer Moordzaak en zelfs de moord op Kennedy beweerde te kunnen oplossen). Zij geloven dat het OM van hogerhand instructies krijgt om de moord op Vaatstra onder de pet te houden. Het vandaag verschenen onderzoeksverslag van het Friese OM zal daarbij wel weer koren op de molen zijn. Wie geinteresseerd is in hun paranoide complottheorieen rond de moord op Vaatstra, kan zich hier een paar uur vermaken. Hier nogmaals de reportage van Een Vandaag, die dus niet blijkt te kloppen:

Overigens meteen al een raar verhaal, want in het onderzoeksrapport wordt helemaal niet gemeld dat er opnieuw een verhoor, DNA en vingerafdrukken bij de destijds aangehouden (en verkeerde) Ali Hassan zijn afgenomen. Ik ontdekte dat deze journalist de Demmink zaak kritisch volgt en een uitstekende reportage daarover heeft gemaakt.

Nu stel ik al heel lang dat Demmink persoonlijk verantwoordelijk is voor de Vaatstra doofpot en het wegsluizen van de werkelijke moordenaar Ali Hassan. Dus besloot ik de journalist maar eens te benaderen om te zien of hij van zijn rotsvaste geloof af te weken is dat het OM nu de zaak heeft opgelost. De discussie is nog gaande. Het ging zo’n beetje als volgt:

Twijfel je al of wil je gewoon niet twijfelen? Dat snap ik anders wel, want als journalist zet je jezelf in de storm als je een complot achter de afhandeling van de Vaatstra zaak ziet. En je bent natuurlijk helemaal Gekke Pietje als je durft te stellen dat Justitie een “100% DNA match” vervalst en iemand tot een valse bekentenis beweegt. 

Wim

Zolang ik geen overtuigend bewijs van het tegendeel zie, is Jasper voor mij de dader. Het heeft niet zo veel zin om me steeds deze vragen te stellen als je geen nieuwe feiten aandraagt. Dit zijn bijvoorbeeld nieuwe feiten:

http://www.crimesite.nl/advocaat-demmink-krijgt-waarschuwing/

Wat jij als bewijs en feiten ziet is onderhevig aan cognitieve dissonantie. Als je een product hebt gekocht, wil je jezelf overtuigd houden van een goede aankoop. Je moet dan wel erg objectief zijn om een oor te hebben voor argumenten die dat beeld verstoren en ook nog komen van iemand die niet “goed in de markt” ligt, omdat ie het waagt de huidige oplossing van de moord één grote leugen te noemen.

Al die voormalige ministers noemen het een feit dat er nooit iets is aangetoond tegen Demmink, dat alles is onderzocht, maar er nooit iets uitgekomen is en er nooit iets uitkomen zal.

Daar twijfel je wel aan de naar voren gebrachte “feiten”. Waarom niet in de Vaatstra zaak?

De enige feiten voor Jasper als dader zijn een (beweerde) DNA match en zijn “bekentenis”.

Dit zijn ook feiten:

Feit is dat Feik meteen op de dag van de moord is opgehaald van het AZC en op het bureau Buitenpost is verhoord.

Feit is dat dit door AZC directeur Louis Uijl is bevestigd.

Feit is dat dit door Feik zelf is bevestigd.

Feit is dat dit door Feik’s beste vriend Rida Hashimi is bevestigd.

Feit is dat dit door Justitie is stilgehouden en zelfs ontkend. Feit is dat Justitie de eerste twee weken in alle toonaarden stelde dat er geen enkele reden was om verdachten in het AZC te zoeken en daar ook nog geen verdachten waren gezocht, laat staan gehoord. Feit is dat dit een leugen was.

Feit is dat Feik een zeer goede vriend was van Ali Hassan, de toenmalige hoofdverdachte van Justitie.

Feit is dat Justitie (bewust) een verkeerde Ali Hassan heeft aangehouden in Istanbul. Feit is dat dit door iedereen bevestigd is die de juiste Ali Hassan kende, inclusief Feik zelf en Rida, maar daarnaast nog zo’n twintig personen, waaronder de AZC bewakers.

Feit is dat Feik op maandag 3 mei 1999 is overgeplaatst naar AZC Musselkanaal (nota bene door Feik zelf bevestigd).

Feit is dat Feik nooit is benaderd voor het OM “Onderzoek Ali H.” uit 2011 dat concludeerde dat er geen aanwijzingen zijn dat een verkeerde Ali Hassan is aangehouden. Dit terwijl Feik de meest geëigende persoon was om de onderzoeksvraag te beantwoorden (en Feik nota bene in het rapport zelf word genoemd als vriend van Ali Hassan).

Feit is dat het onderzoeksrapport liegt met de stelling dat alle (niet bij naam genoemde) ondervraagden hebben bevestigd dat de juiste Ali Hassan is aangehouden in Istanbul.

Feit is dat een getuige (identiteit bij mij bekend) heeft verklaard dat hij Ali Hassan (met bebloede kleding) in de nacht van de moord een lift heeft gegeven vanaf de Keningswei (vindplaats Marianne) naar Ali’s huuradres aan de Kleine Kerkstraat in Leeuwarden.

Feit is dat een medebewoonster van dat pand (Rosalyn van Zessen) een verklaring heeft afgelegd dat zij die zaterdagochtend de haar bekende Ali Hassan in  bebloede kleding aantrof in zijn kamer en iets brabbelde met de strekking dat de keel van Marianne Vaatstra dieper had moeten worden doorgesneden.

Feit is dat Justitie heeft gesteld (bij monde van zaaksofficier Henk Mous) dat Rosalyn zich vergist moet hebben omdat was vastgesteld dat zij  op het tijdstip van de moord (nog) niet in dat pand woonde.

Feit is dat Rosalyn een handgeschreven kwitantie van de huurbaas Jacob heeft geproduceerd, gedateerd april 1999, de maand waarin de moord werd gepleegd. Feit is ook dat Henk Mous dat nooit heeft verteld aan het publiek.

Feit is dat je iemand niet kunt uitsluiten van betrokkenheid bij de moord, omdat zijn DNA niet overeenkomt met het op Marianne gevonden sperma, zoals Justitie dat wel gedaan heeft bij Feik, Wolfgang Hebben en Ludger Dill.

Feit is dat de destijds 15-jarige Feik op de dag van de moord al op het bureau Buitenpost heeft verklaard dat de verkrachting en moord is gepleegd door zijn vriend Ali Hassan, in de caravan van Wolfgang Hebben, in het bijzijn van Feik zelf, Wolfgang Hebben en diens vriend Ludger Dill.

Feit is dat een getuige verklaart een politiespeurhond tot aan de caravan van Wolfgang te hebben zien lopen, op welk moment de hond werd teruggefloten.

Feit is dat de caravan van Wolfgang een maand later midden in de nacht in vlammen opging en tot de grond toe afbrandde.

Feit is dat Justitie loog over de oorzaak van de brand als zijnde kortsluiting (midden in de nacht in een onbewoonde caravan).

Feit is dat Wolfgang twee weken na de moord aan AZC bewakers heeft verklaard dat hij van zijn auto “een pakketje” had laten maken.

Feit is dat Wolfgang over allerhande zaken liegt, zoals zijn kennis aan Ludger Dill, Feik en Ali.

Feit is dat badmeester Andries Visser een bebloed trainingsjack heeft gevonden bij het zwembad (tussen AZC en vindplaats Marianne) en naar de politie heeft gebracht. Feit is ook dat alle mensen die Ali Hassan kenden , zeggen dat Ali bijna altijd een trainingspak droeg. Feit is dat dit zeer belangrijke bewijsstuk, waarmee toen al de ware toedracht had kunnen worden vastgesteld (van wie was het bloed bijvoorbeeld?), is verdonkeremaand en spoorloos is verdwenen. Feit is ook dat burgemeester Piet Visser de badmeester heeft gedreigd, op straffe van baanverlies, dat hij moest ophouden met zeuren bij de politie over het trainingsjack.

Feit is dat Jasper’s bekentenis van geen kanten strookt met eerder door Justitie zelf vastgestelde feiten. Zoals bijvoorbeeld de afwezigheid van bloed op de vindplaats, terwijl Jasper stelt dat hij Marianne bloed uit haar hals hoorde vloeien. Zoals ook bijvoorbeeld het haartje van Jasper dat Justitie beweerde te hebben gevonden in een aansteker (met Koerdisch opschrift) in de tas van Marianne, terwijl Jasper niet rookt en zegt deze aansteker niet te kennen en ook nooit de inhoud van haar tas te hebben doorgesnufffeld.

Feit is dat er iemand na de moord heeft geprobeerd met het bankpasje van Mariannne te pinnen bij een ABN/AMRO filiaal in Groningen, waardoor dit pasje na 3 vergeefse pogingen is ingeslijkt door de automaat. Feit is dat dit niet te rijmen is met de bekentenis van Jasper. Feit is dat Justitie dit om onderzoek en publicatie schreeuwende feit, al in 2001   aangedragen door nota bene Peter R. de Vries, heeft stilgehouden.

Op deze manier kan ik nog wel drie keer zo lang doorgaan.

Wim

Feik (juiste spelling Fa’ek), de branieschopper die hij was,  is overigens een keurige, beleefde jongen geworden. Praat perfect Nederlands, zorgt goed voor zijn vader en is helemaal ingeburgerd. Ennuh, dat hij Stephanie verkracht zou hebben, is ook dikke bullshit uit de koker van het OM. Voetbal is nog steeds zijn passie. Onlangs kreeg hij zijn diploma als voetbaltrainer. Gefeliciteerd ook namens mij, Fa’ek!

boven vlnr;  Stan van Eijsden-Edson Silva da Cruz-Kyoma Mendeszoon-Elmahdi Haddach-Twum Gyebi onder vlnr; Jordi Horro Vicario-Hassan Kerzazi-Widjai Ganpat-Faek Mustafa.

Advertisements

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

70 reacties op De media in de Vaatstra zaak

 1. Gaya zegt:

  Het blijft niet te bevatten;Ik heb dit alles vanaf het begin gevolgd.Dit is zo enorm fout;Ik snap Bauke Vaatstra niet, en de familie…arme Maaike

 2. yvonne zegt:

  Misschien niet helemaal on topic, maar het geeft nogmaals aan, in wat voor een land wij leven!

  De Dood van een Klokkenluider – Zembla 4 september 2014 – Arthur Gotlieb

  • Paula Ponzi zegt:

   Goede docu! Uit het leven gewerkt omdat je een eerlijke harde werker bent en de waarheid verkondigt. Zou het wel zelfmoord zijn geweest. Walgelijk hoe zelfs na Arthur’s dood nog karaktermoord op hem wordt gepleegd. Bah! De wereld wordt beheerst door psychopaten, snakes in suits.

 3. Jan Brouwers zegt:

  Wat een website zeg, zoveel onzin heb ik nog nooit bijelkaar gelezen op klokkenluideronline na dan.

 4. Stikkie van der Shell zegt:

  Tja, ik denk dat het net zich gaat sluiten in de zaak vaastra.

 5. DeGrijzeDuif zegt:

  Hoe zou het Fred Spijkers eigenlijk vergaan?

  Overigens weer een top artikel Wim!

 6. Wim Dankbaar zegt:

  @ Jan Brouwers

  Ik ken Demmink persoonlijk en hij zat mij huilend te vertellen hoe afschuwelijk hij dit vind. Het is een grootste leed wat hem ooit in z’n leven is aangedaan. Ik werdt er door hem toen gegrepen. Ik denk echt niet dat hij me heeft bespeeldt

  ++++++++++++++

  Lachen met jou, Jan. Je kent hem persoonlijk? Ben je ook een “lekker jongetje” dat door Demmink is gegrepen? Heeft hij je op die manier “bespeeldt”? Een Minerva studiegenoot zal je niet zijn, die weten wel wanneer ze d of t moeten spellen.

  Demmink en huilen. Keep ‘m coming!

 7. yvonne zegt:

  En dan deze nog even voor Jan Brouwers, bent u bekent met professor Cees Hamelink, die lezingen geeft op Universiteiten, met als onderwerp, waarom je niet altijd de media moet geloven.

  Met een geweldige uitleg hier over, hoop dat u er iets aan hebt.

 8. triton333 zegt:

  @ Hoofdartikel.

  Dit is het zoveelste krachtige hoofdartikel op rij dat de zaak Vaatstra in leven houdt! Zouden we dan toch nog terrein winnen?

  • Wim Dankbaar zegt:

   Nee joh, dat is naïef optimisme. Het is een verloren zaak, net als de WK finale 2010. Robben had hem twee keer langs Casillas kunnen schieten ,maar hij deed het niet.

   Het OM is gewoon Iniesta. Wat wij hier doen is nog een beetje najammeren.

  • Paula Ponzi zegt:

   Zeker weten! De schildpad schuifelt rustig verder, terwijl de haas inmiddels een dutje doet.

   Dit hoofdstuk kan zo in je bestseller, Wim. De main stream media kan iemand maken of breken. Enige minpuntje is dat je Rusland hier zwartmaakt, dan denk ik: waarop baseer je dat, waarschijnlijk op diezelfde (NL’se) msm-media.

 9. yvonne zegt:

  Wim alsjeblieft niet zo negatief………..het onrecht kan niet oneindig doorgaan, echt niet!

 10. DeGrijzeDuif zegt:

  Waarom kan ik niet reageren? Ik wilde de link van Zaplog plaatsen waar ik je artikel had geplaatst… Nu dus zonder link.

 11. ExTours zegt:

  Weet je Paula, rugby is meer fair play dan die draak van een finaleschoppartij voetbal van 2010. En Wim, in 1974 hadden z(w)e al wereldkampioen moeten worden, een beter elftal is er nooit geweest! Trouwens, het gepruts van gisteravond leek, by the way, ook nergens op.

  Maar nu terug naar de zaak Vaatstra. Maaike moet nu echt gaan reageren! Ze kan toch zeggen, dat Yehudi Moszkowicz liegt of niet soms? Hij wordt toch niet door haar ingehuurd? Ze weet het.

  http://www.martinvrijland.nl/category/onderzoekszaken/marianne-vaatstra/

  Ze komt maar niet los, deed ze dat maar eens. Eén keer is genoeg!

  En zijn de kleinkinderen zo langzamerhand niet oud en wijs genoeg om zelf te beslissen of ze wel of niet bij beppe willen komen?

 12. rogierd zegt:

  En nooit zal Wim Dankbaar eens op het idee komen om Jasper S. met een bezoekje te vereren en te vragen of hij (Wim) pakweg vijf jaar van zijn leven heeft vergooid aan een of andere obsessie. Ik vermoed dat Wim het niet durft, want dan moet hij die pakweg tien Jehova volgelingen hier ook teleurstellen.

 13. hansjohn zegt:

  @Rogierd, zullen we Verkaik, Mous, Reijenga, Vlug en bedenk er nog maar wat bij, eens vragen of ze hier een bezoekje willen brengen?
  Mogen ze de woorden ‘complotters, aannames en hearsay’ niet gebruiken, maar inhoudelijk reageren.

 14. Wim Dankbaar zegt:

  Rogierd, Jij noemt jezelf een fraudbuster en je kunt hier geen fraude bespeuren?

 15. Wim Dankbaar zegt:

  Voor een bezoek moet Jasper dat ook willen, en die wil ontbreekt.

  • Stikkie van der Shell zegt:

   Gek eigenlijk of denkt hij ook dat hij het heeft gedaan?

   • Wim Dankbaar zegt:

    Nee, Jasper weet heel goed dat hij het niet heeft gedaan. En hij weet ook dat hij onderuit gaat tegenover mij. Als zijn ouders zeggen dat hij het niet heeft gedaan, wordt hij boos, maar inhoudelijk wenst hij er niet over te praten:Hij kapt het af onder dreiging dat ze anders niet meer welkom zijn. “Hou op met aan mijn schuld te twijfelen, anders kom ik in de problemen.”

    • Stikkie van der Shell zegt:

     Afschuwelijk dat Zoiets gebeurt in onze samenlevening. Iemand die bang is om te vertellen dat hij niet schuldig is.

 16. Stikkie, lees eens iets over mind control, MK Ultra en meervoudige persoonlijkheidsstoornissen.
  (tussen haakjes) Reageer je onder je eigen naam of ben je zo’n anonieme held die de naam van zijn sponsor gebruikt om te trollen ?

  • Ik zou niet weten waarom ik niet onder mijn eigen naam zou regarderen. Ik ben niet bang voor de overheid en ben zeker geen trol. Sorry, hoor ik stel gewoon vragen uit belangstelling.

   • Dan zou je moeten beseffen dat mensen kunnen gehersenspoeld worden om ze te overtuigen van hun eigen schuld. Of dat er intimidatie mogelijkheden zijn, zoals mensen isoleren van hun familie tot ze bereid zijn een bekentenis te ondertekenen. Nog afgezien van andere methoden die overheden inzetten (zie Abu Grahib en Guantanamo) waardoor mensen zelfs in zoveel persoonlijkheden worden gesplitst, dat ze als terrorist, sex slaaf of huurmoordenaar naar willekeur ingezet kunnen worden om “false flags” te creëren en daarna liefst niet bij die terreurdaden levend gevat te worden. Dode patsy’s kunnen niet meer spreken. En levende patsy’s weten niet wat de andere persoonlijkheid heeft uitgevoerd, net zoals je bij hypnose zelf niet beseft dat je op het podium jezelf belachelijk hebt gemaakt. Er is gewoon een gat in het geheugen.

    • Paula Ponzi zegt:

     Ik zie het heel somber in voor Steringa. Of hij pleegt ‘zelfmoord’, of hij moet levenslang zijn mond houden, aangezien hij anders een ‘auto-ongeluk’ krijgt.

     Ik snap dat de gemiddelde burger het witwas-scenario wil geloven. Het bedrog van de gevestigde orde gaat bijna ieders voorstellingvermogen te boven.

     • DeGrijzeDuif zegt:

      dat de mensen het niet willen snappen kan ik niet bevatten. Want het overheisbedrog is van alle tijd. Ook in Nederland. Of het nu verdwenen fotorolletjes betreft of de wijze hoe de overheid met klokkenluiders omgaat, zoals Wim in zn artikel aanhaalt. En als dat allemaal te ver weg is van de belevingswereld van de burger, dan hoeven we alleen maar te denken hoe er is omgegaan met de NEE stem tegen Europa, en hoe het vervolgens via een omweg alsnog ons achterste werd ingeschoven!

 17. Wim Dankbaar zegt:

  Wat na het boek bekend is geworden is dat Vlug erkend heeft dat hij Jasper heeft aangeraden te bekennen.Onder het argument dat het DNA bewijs zodanig sterk was, dat hij veroordeeld zou worden, met of zonder bekentenis. Een bekentenis zou hem dan een lagere straf opleveren. Dit staat lijnrecht tegenover zijn verhaal bij Nieuwsuur dat Jasper in het eerste gesprek met Vlug binnen tien minuten bekend zou hebben.

 18. DeGrijzeDuif zegt:

  Op Twitter plaatste ik:
  @JanVlug1 adviseerde Jasper S. de moord op Marianne #Vaatstra te bekennen ivm DNA match! Hij wilde ook boek verbieden dat cliënt vrijpleit!

  Hij reageerde in no time…
  @DeGrijzeDuif26 Je bedoelt dat bij elkaar gefantaseerde boek met al die achteraf niet bestaande “bewijzen” #amateurs #complotgekkies

  Lekker inhoudelijk… Op mijn volgende tweets blijft het voorlopig stil. Maar ik zal het melden an hij weer reageert.

  @JanVlug1 ik bedoel dat JIJ Jasper hebt geadviseerd te bekennen. Incorrect?

  @JanVlug1 Welke advocaat gaat nu en public verkondigen dat cliënt binnen 10 minuten moord bekend heeft? Over amateurs gesproken!

 19. Wim Dankbaar zegt:

  12. Enerverend sluitstuk

  De laatste weken voor de totstandkoming van dit boek werden we overvallen door de meest bizarre aanvallen. Maar dat bracht ons ook tot een moment van spiegeling van een grote hoeveelheid rariteiten. De meest bizarre is de aanval van Jan Vlug. De vraag is waarom Vlug zo ageert tegen een boek dat nota bene zijn eigen cliënt vrijpleit. Op de website Recht is Krom geven we
  daarvan blijk en publiceren we de ‘tegenaanvallen’ die ons ten deel vielen, in het bijzonder de attack van advocaat Jan Vlug. Onder de kop ‘Jasper Steringa’s advocaat Jan Vlug slaat wild om zich heen’ publiceren we het volgende.

  Uit: Recht is krom:

  Advocaat dreigt webshop Bol.com

  Deventer – Advocaat Jan Vlug dreigt aangifte te doen tegen de webshop Bol.com als ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’ te koop blijft staan. De populaire webshop weigert het omstreden en al deels verboden boek van de verkoopsite te halen. Publicist Wim Dankbaar en uitgever Hans Mauritz hebben hun zinnen gezet op een ‘alles onthullend’ boek over de moord op Marianne Vaatstra in 1999. Hoewel Jasper S. recentelijk op basis van DNA-bewijs veroordeeld is voor de moord, menen zij dat de overheid tot op hoog niveau de echte dader probeert te beschermen. Jan Vlug is de advocaat van Jasper S. Volgens Vlug wordt hij in het boek weggezet als ‘een marionet van het Openbaar Ministerie.’

  Het bovenstaande stukje werd gepubliceerd in het AD. Ongetwijfeld op aangeven van de op Mauritz en Dankbaar verbeten Chris Klomp. Deze heeft immers gisteren Hans Mauritz gebeld voor een ‘wederhoor’ op een door hem te schrijven artikel betreffende het dreigement van Jan Vlug om de website Bol.com in een strafrechtelijke procedure te betrekken. Tijdens dit gesprek verloor de ‘hoernalist’ Klomp, die Wim al eerder afmaakte op zijn blog en in Het Dagblad voor het Noorden, zodanig zijn cool dat hij de hoorn op de haak flikkerde. Reden: Het rechtbankverslaggevertje kon moeilijk overweg met de aankondiging dat zijn werkwijze in het boek prominent belicht wordt en hij als leugenaar en vazal van de rechterlijke macht ontmaskerd zal worden. Hij voorspelde dat ons boek toch geen aandacht zou krijgen en volledig doodgezwegen zou worden. De wens is de vader van de gedachte. Klomp is kennelijk minstens zo in paniek als Jan Vlug. Angst blijkt maar weer eens een slechte raadgever met als resultaat een totaal tegenovergesteld effect. Een redacteur van het AD heeft zijn artikel zodanig herschreven dat wij ons geen positievere publiciteit voor het boek hadden kunnen wensen. ‘Een alles onthullend boek.’ Bedankt Chris Klomp! Wel herbergt het korte itempje zo maar weer twee pertinente onjuistheden. Het AD: ‘… het omstreden en al deels verboden boek.’ Deels verboden? Helemaal niet verboden. Je kunt een boek niet ‘deels’ verbieden zoals je ook niet deels of een beetje zwanger kunt zijn. Je bent zwanger of niet. Niets is verboden, behalve dat de auteurs het dagboekje van Maaike zelf niet 1-op-1 mogen overnemen in hun 500 pagina’s tellende boek waarin de gehele Vaatstra-zaak minutieus wordt blootgelegd, misdadige OM-ers, politiehufters, OvJ’s, politici en rechters worden gefileerd en Peter R. de V. definitief wordt ontmaskerd. Fout twee: Mauritz (Novio Media Uitgevers) is niet alleen uitgever maar ook heftig co-auteur. Waarvan akte, AD!

  De heftige sommatie c.q. dreigmail van Jan Vlug aan Bol.com:

  Geachte heer, mevrouw,

  Op uw site wordt de verschijning aangekondigd van ‘Het Verboden Dagboek’ door Wim Dankbaar. Ik wijs u erop dat dit boek uiterst smadelijke en lasterlijke beschuldigingen bevat aan het adres van onder andere twee volstrekt onschuldige (voormalige) asielzoekers, Peter R. de Vries, een aantal Officieren van Justitie, een aantal Ministers van Justitie en, niet in de laatste plaats, ondergetekende.

  Wim Dankbaar wordt ter zake de beschuldigingen aan het adres van o.a. de asielzoekers door Justitie vervolgd. De rechter heeft die zaak verwezen naar de meervoudige strafkamer en n.b. een psychiatrisch onderzoek van Dankbaar bevolen.

  Dankbaar beschuldigt bovenstaande personen ervan Marianne Vaatstra te hebben vermoord en het ertoe te hebben geleid dat een onschuldige (mijn cliënt Jasper S.) daarvoor tot 18 jaar werd veroordeeld. Een grotere belediging van een eerzaam advocaat is niet mogelijk.
  Ik wijs u erop dat Bol.com zich medeplichtig maakt aan het verspreiden van deze op niets gestoelde laster. Ik verzoek u om die reden het boek van de site te halen en niet langer in uw assortiment op te nemen. Mocht u daartoe niet bereid zijn, zal ik mogelijk stappen jegens Bol.com ondernemen. Een strafrechtelijke aangifte mogelijk daaronder begrepen.

  Uiteraard ben ik graag bereid u een nadere toelichting te verschaffen. Mijn telefoonnummer is: 06-xxxxxxxx en mijn mail: vlug@vrijpleiters.nl.
  In afwachting van uw bericht,

  Jan Vlug

  Advocaat te Deventer

  Onze reactie op ‘Recht is krom’:

  De email werd zoals het behoort naar de uitgever van het boek, de uitgeverij van co-auteur Hans Mauritz, doorgezonden. Inmiddels moet Vlug zijn blunder wel beseffen. Hoe dom is het wel niet van een advocaat om achter de rug van de uitgever één van de vele wederverkopers te willen verbieden om een boek uit te brengen dat van kaft tot kaft de onschuld van zijn eigen cliënt bepleit? Laat u dat even tot u doordringen…

  Bovendien verraadt hij in de eerste Freudiaanse alinea dat hij Peter R. de Vries, een aantal Officieren van Justitie en een aantal Ministers van Justitie als zijn bondgenoten c.q. handlangers ziet, die in het boek ook belasterd zouden worden. Los van het feit dat de leugens van deze bondgenoten ruimschoots in het boek bewezen zullen worden, neemt Vlug alvast de honneurs voor hen waar. Net of die niet mans genoeg zijn om voor zichzelf op te komen. Gaat het hier nu in hoofdzaak om Vlug zelf of behartigt hij andermaal ook de belangen van zijn partners?

  Hebben wij het ooit zo zout gegeten? Daar komt bij dat de actie van Vlug ronduit potsierlijk is, alsmede een blamage tegenover zijn vakgenoten. Op de afdeling ‘legal’ van Bol.com is hard gelachen. Ten eerste weet Vlug als jurist en ingewijde dat de rechter nu juist heeft geoordeeld dat een boek niet verboden kan worden zolang de inhoud niet bekend is en zolang het niet op de markt is verschenen. Vlug probeert dus alsnog op eigen houtje de rechter te corrigeren. Daarenboven heeft hij zich kennelijk niet gerealiseerd dat Bol.com de email aan de hoofdverantwoordelijke zou doorsturen, zijnde de uitgever. Paniek zal zijn helderheid van geest vertroebeld hebben, want het slaat natuurlijk nergens op om een wederverkoper, in plaats van de bron van het boek, aan te schrijven. Tenzij Vlug heeft gedacht: als ik Bol.com zodanig kan intimideren dat ze het boek van de website halen, dan lukt het ook wel met de rest van de boekhandels en dan kunnen Dankbaar en Mauritz verder de pot op.
  Maar er is meer, er is altijd meer. Hans Mauritz, uitgever en co-auteur heeft dezelfde dag Jan Vlug gebeld, een gesprek van ongeveer 40 minuten dat Hans begon met de woorden:
  ‘Mijnheer Vlug, ik had nooit kunnen bevroeden dat er een aanleiding zou komen om u nog vóór de publicatie van het boek te bellen, maar die is er nu.’
  Vervolgens was het voornamelijk Vlug die bleef praten om Hans te overtuigen dat hij zo’n sympathieke kerel is die dit niet verdiende. ‘Ik heb liever dat je mijn moeder een hoer noemt dan dit.’ (Vlug doelt op het voorwoord zoals dat al is geplaatst op HetVerbodenDagboek.nl). Vreemd, want er zijn geen aanwijzingen dat Vlug’s moeder een hoer is, terwijl er talloze aanwijzingen zijn dat Vlug zijn cliënt Jasper S. met een noodgang de afgrond in heeft geholpen. Hans stelde daartegenover dat het reeds op 400+ websites staat dat Vlug Jasper S. een twijfelachtige verdediging heeft gegeven, om het maar mild uit te drukken. ‘Ja, maar dat is Internet.’ Vlug neemt Internet niet serieus, maar ons boek wel: ‘Ik vrees dat het een bestseller wordt.’
  Vlug oreerde dat zijn integriteit en goede naam zijn hoogste goed zijn. Dat hij al 20 jaar advocaat is en in Deventer goed bekend staat. Dat we dat aan elke Deventenaar op straat konden vragen.
  Vlug liet zich op een gegeven moment ontvallen dat Wim Dankbaar de pest aan hem heeft en dat dat dateert uit de Deventer moordzaak. Niet dat dat waar is, want dit kan ik met tal van vriendelijke emailwisselingen uit die tijd ontkrachten, maar blijkbaar geldt het wel andersom, want Vlug kwalificeerde Dankbaar als een ‘narcistische psychopaat.’ Niet zo slim en evenmin deftig of des advocaats om dat te zeggen tegen de uitgever en co-auteur van Dankbaar’s boek.
  Nadat Hans het gesprek op Vlug’s merkwaardige optreden bij Nieuwsuur bracht, waarin hij meldde dat Jasper al in het eerste gesprek met hem de moord had bekend, kwam er wederom een fraaie onthulling uit Vlug’s mond: Hij had die strategie gekozen ‘omdat Wim Dankbaar daags na de arrestatie bij de familie Steringa aan de deur stond.’ De politie ook trouwens. Die kwamen fijntjes aanzeggen dat de Steringa’s vooral niet naar de complotters moesten luisteren en hen beter niet te woord konden staan.
  Allereerst is dit een leugen, want ik heb pas in oktober 2013, bijna een jaar later, voor het eerst bij de ouders van Jasper op de stoep gestaan, samen met Hans overigens. We zijn binnen gelaten ook. Er zouden daarna nog meerdere hartelijke bezoeken aan Jacob en Alie volgen, waarbij wij aan dezelfde tafel zaten als die waaraan Jan Vlug ook eens met hen gezeten heeft.
  Vat u hem? De advocaat van Jasper baseert zijn strategie voor de landelijke TV niet alleen op een leugen, maar stemt deze bovendien af op Wim Dankbaar, volgens Vlug een ‘aluhoedje’, een ‘gekkie’ en last but not least een ‘narcistische psychopaat’. Ik wist werkelijk niet dat ik zo’n prominente rol speelde in het denken en handelen van Jan Vlug.
  Iets dergelijks vertelt Jan Vlug ook in een Volkskrantartikel, echter zonder mijn (WD, Red.) naam te noemen:

  ‘Je kunt het alleen begrijpen als je deze man kent. In deze zaak. Hij heeft dertien jaar gezwegen en op ons advies nog ruim twee weken na zijn aanhouding, hij kon niet meer. Complotdenkers zeggen dat hij het niet heeft gedaan. Ze vallen zijn familie lastig en de familie Vaatstra. Dat moet stoppen. Natuurlijk zijn er mensen die roepen: Vlug schendt z’n beroepsgeheim. Maar mijn cliënt heeft toestemming gegeven. Hij doet wat z’n advocaat zegt. Natuurlijk heb ik hem aangeraden om dit te doen. Ik heb gezegd: het is goed om de andere kant van het verhaal te laten zien. Hij kijkt weinig TV, de keuze voor Nieuwsuur heeft hij aan ons overgelaten.’

  Hans bracht op enig moment ook de vraag ter sprake hoe Jasper toch aan Jan als zijn advocaat was gekomen, nadat de gebroeders Anker voor de eer hadden bedankt omdat men eerder de familie Vaatstra had bijgestaan. Mauritz stelde deze vraag ook omdat Jasper’s vader had verteld dat hij nog voor hij een tweede advocaat kon contacten Jasper kennelijk al onder de pannen was. Aanvankelijk was de verklaring van Vlug dat Jasper hem gewoon had gebeld. Toen Mauritz zijn verbazing daarover uitsprak (Jasper kende niemand en logischer was geweest dat hij de advocaat die hem tijdens de joy riding-affaire in 2009 zou hebben gebeld) werd het plots dat piketadvocaat De Boer Jasper een lijstje met tien namen had gegeven en dat Jasper daar Vlug uit had gekozen, geheel zonder coaching van wie dan ook. Zuiver toeval dus, moeten we geloven. Or do we?
  Vervolgens vroeg Hans aan Vlug commentaar op een viertal punten die wij van de Steringa’s hebben vernomen naar aanleiding van hun vele gevangenisbezoeken aan hun zoon. Zonder onderbreking van Vlug werden deze vier punten opgesomd:

  1) Dat Jasper na zijn beperking zo geel zag als saffraan (door een drug die de lever niet kon verwerken?)

  2) Dat Jasper zijn verhaal aan de recherche vertelde en voortdurend werd onderbroken met opmerkingen als: Nee, Jasper, dat zit anders. Nee, Jasper, de feiten zijn anders. Nee, Jasper, je weet het niet meer, net als toen in 2009, je moet het zo vertellen, et cetera.

  3) Dat Jasper’s familie moest ophouden aan zijn schuld te twijfelen. ‘Dit heeft ook zijn positieve kanten.’

  4) Dat Jasper ‘in problemen komt’ als zijn schuld betwijfeld wordt.

  De reactie van Vlug op schot af: ‘Ach, die ouwe is hartstikke dement!’
  Voor een ieder die Jacob en Alie Steringa of hun dochter kent, behoeft dit laatste statement geen verdere duiding. Wat een belediging van de vader van zijn eigen cliënt. Triest, heel triest. Bovendien, Steringa sr. is nog heel goed bij de wekker. Zijn kortetermijngeheugen is niet ‘je dat’ maar met zijn analytisch vermogen en zijn ragfijne inzichten is helemaal niets mis. Hij formuleert helder en geeft blijk van een uiterst heldere kijk op de zaak.

  Tenslotte, ethisch en moreel gaat Vlug in alle opzichten over de schreef. Nu de strekking van het boek bij hem bekend is zou hij zich spoorslags bij zijn cliënt moeten vervoegen met de mededeling: ‘Jasper, nou is het afgelopen. Het is mooi geweest. Jouw bekentenis is zo vals en onwaarachtig, ja zo vals als die van de Jezus-verraders Petrus en Judas samen. Daar gaan wij wat aan doen waarde vriend. Jij gaat niet 12 jaar zitten voor wat je niet gedaan hebt. Ik ga hier eens even repareren wat dra-ma-tisch fout gegaan is. Het OM kan de boom in. Ik zie wel wat ervan komt. Ik ga nu met Dankbaar en Mauritz naar Nieuwsuur, zij hebben de bewijzen van jouw onschuld nu definitief in handen.’

  • Paula Ponzi zegt:

   Het had allemaal zo mooi kunnen zijn, maar het paste uiteraard niet in het witwas-scenario. Met HM had het ook allemaal zo mooi kunnen zijn. Reken maar dat je een ‘pain in the ass’ voor ze bent, Wim.

 20. hansjohn zegt:

  “Je bedoelt dat bij elkaar gefantaseerde boek met al die achteraf niet bestaande “bewijzen””.

  Hier klampt hij zich aan vast, aan de wel/niet/wel/niet bestaande ondertekende kluisverklaringen in de kluis vd notaris.

 21. hansjohn zegt:

  Wim Dankbaar zegt:
  30 maart 2015 om 09:04
  Wat na het boek bekend is geworden is dat Vlug erkend heeft dat hij Jasper heeft aangeraden te bekennen.Onder het argument dat het DNA bewijs zodanig sterk was, dat hij veroordeeld zou worden, met of zonder bekentenis. Een bekentenis zou hem dan een lagere straf opleveren.

  Erkend aan wie?

 22. Wim Dankbaar zegt:

  Niet aan mij in elk geval. Jan praat wel vaker zijn mond voorbij.

 23. hansjohn zegt:

  Jij hebt het van horen zeggen?

 24. hansjohn zegt:

  Fok in de Vaatstra zaak.
  Op Fok werd tot voor kort over Vaatstra gepost, dit was het laatste topic: http://forum.fok.nl/topic/2124274 (hier zijn berichten uit verwijderd).Dit topic stond op NWS = (Nieuws en achtergronden) Gisteren is dit topic gesloten.

  Op een ander subforum (BNW = Brave New World) werd gisteren een topic geopend: http://forum.fok.nl/topic/2209234. Ook deze werd gesloten.

  Hier: http://forum.fok.nl/topic/2197387/6/25 ( zondag 29 maart 2015 @ 22:30:25 #144 = vanaf bericht nr. 144) wordt uitgelegd waarom; loopt door op blz 7 van het topic.

 25. stekeldier zegt:

  http://www.omropfryslan.nl/nieuws/schadeclaim-vaatstras-woensdag-voor-de-rechter

  Dus ook Maaike Vaatstra eist een schadevergoeding van Jasper S.? Weet iemand de hoogte van de claims?

 26. hansjohn zegt:

  Daar heb je wat aan, aan zo’n advocaat, die beweert dat je zonder bekentenis sowieso veroordeeld wordt omdat het DNA bewijs zo sterk was. 😐
  “Jasper doet wat z’n advocaat zegt.”
  Ja, dan kun je hem van alles wijs maken natuurlijk.
  Wat dacht Jasper toen hij het vonnis van 18 jaar te horen kreeg?
  “Verrek, Vlug heeft nog gelijk ook, want er was 20 jaar geëist”.

  Ik wil het vonnis nog ’s ff nalezen, om te kijken of de rechter is meegegaan met de strafverhogende omstandigheden:
  – 1. tijdens ongesteldheid en vastbinden.
  – 2. Meerdere malen verkrachten: oraal en vaginaal

  Ongesteldheid is niet aangetoond; tijdens de rechtszaak sprak de rechter ook over ‘mogelijk’.
  Het vastbinden is ontkend. ( Maar wordt toch aangerekend).
  Oraal verkrachten. Dit is niet aangetoond, maar omdat verdacht zet dat hij dat heeft gedaan, wordt gevraagd: “het onderdeel “oraal binnendringen” verwoord bij het eerste
  gedachtenstreepje, als wettig en overtuigend bewezen te verklaren.”

  Is bekend of Vlug daar nog iets over heeft gezegd?
  ’t Net net hoe het uitkomt of Jasper wordt gelooft of niet.
  (Anaal wegstrepen, komt oraal voor in de plaats)

  Dan viel me dit nog op betr.. het haartje in de aansteker:
  het mitochondriaal profiel van het haardeeltje is zowel bij andere
  familieleden, verre verwanten binnen de familie van de verdachte als ook bij
  andere familienamen aan te treffen. Niet te bewijzen is dat de haREN van de
  verdachte zijn.

 27. Akky van der Veer zegt:

  gevraagd: maaile 25.000, freddie ook, de rest elk 15,000 is met elkaar zo,n 80,000… toe maar weer, Alsof geld het verlies van een kind/zus kan goedmaken… zit een heel, heel vies luchtje aan.

  • Paula Ponzi zegt:

   Het zoveelste stuk lood in het deksel van de doofpot. Als Maaike hiervan op de hoogte is, dan doet ze het misschien wel expres, in de hoop op een reactie van Steringa, die de zaak weer in beweging zou kunnen brengen.

 28. ExTours zegt:

  Volgens mij wordt de rekensom dan: 2 x 25 + 4 x 15 = € 110.000,- Er zijn toch 5 kinderen? Aan Bauke was al € 43.000,- toegewezen. In totaal dus € 153.000,-, ervan uitgaande dat die € 110.000,- ook wordt gehonoreerd.

  Ik vind dat Maaike, als ze hiervan op de hoogte is en het daar niet mee eens is, zij niet langer meer met een reactie mag wachten. Zij moet aangeven dat ze het hier niet mee eens is. Doet ze dat niet, dan is zij het er volgens mij wel mee eens; wie zwijgt stemt toe! De vuiligheid overschrijdt dan onvoorstelbare grenzen! Want dan zou het waar zijn, dat zij € 25.000,- wil hebben.

  Weten we meteen dat de dood van Marianne voor altijd onder het deksel van de beerput zal blijven en dat Maaike zich daar bij neergelegd heeft. Kunnen we ook ophouden met bloggen: het heeft dan géén enkele zin meer!

  Where in hell can you go? Far from the things that you know.

  • meret zegt:

   Je kunt er nog ca. 100.000 bij optellen wegens rente. Bauke kreeg meen ik 80.000 incl. 15 jaar rente. Vraag is hoeveel rek er nog in Jasper’s incasseringsvermogen zit. En natuurlijk in de ouders van Jasper die het familievermogen als sneeuw voor de zon zien wegsmelten, waar ook zij hun hele leven voor hebben geploetert. En dat voor een moord die hem door de strot is geduwd. ExTours het gaat hier niet alleen om Marianne, maar ook om de handel en wandel van justitie aan de kaak te stellen. Het hek is al van de dam met al die justitiele dwalingen en in dit geval bewust iemand zijn vrijheid ontnemen en het hele Nederlandse volk wat wijs te maken. Dat hek moet weer dicht. Dus gewoon doorbloggen.

 29. stekeldier zegt:

  Bovengenoemde bedragen kloppen niet, aldus dit artikel. Freddy vraagt 43.000 euro (net als z’n vader). Maaike en de andere kinderen vragen iets minder:

  http://www.fryslan1.frl/2015/04/02/broer-marianne-eist-ook-43000-shockschade/

 30. hansjohn zegt:

  ( Opgetrokken wenkbrauwen) Zouden ze (en Bauke ook) Hans(je) Feenstra ook wat geven of moet die zelf maar schokschade eisen?

 31. Harry Bennebroek zegt:

  Zouden ze in het hiernamaals ook een shockschade regeling hebben.
  Dan zou de shockschade voor Marianne niet te betalen zijn.
  Wat een familie, ik hoop dat ze het allemaal niet kan zien wat er gebeurt.
  Verkracht, vermoord en verraden, dat arme kind.

 32. Van Tours zegt:

  @Harry, Ik denk dat Marianne in het Hiernamaals door hele goede psychiaters is opgevangen. Als ze zich verbindt met wat op aarde gebeurt, kan ze zien hoe er gesjoemeld wordt door met name het OM, maar ook dat er nog steeds mensen zijn om de waarheid rond haar veel te vroege overgaan aan het licht te brengen, maar ik denk dat ze daar haar eigen leven aan het leiden is en zich op andere dingen richt.

  • veryworried zegt:

   Als Marianne kan zien wat hier op deze aarde gebeurt, wat haar vader en broers doen met haar moeder en hoe zij over de rug van haar, Marianne, hun hebzucht en mediageilheid de vrije teugel geven en hoe zij zich blindelings hebben laten inpakken door een corrupte overheid, dan zal Marianne zich verbazen dat zij ooit dacht dat dit haar familie is.
   Zou zij nu in een andere dimensie verkeren, denk ik dat zij gelukkiger is als met een dergelijke familie.
   Moeder van Marianne, ik hoop dat mijn wens dat de verantwoordelijken voor dit drama ooit de konsekwenties zullen moeten dragen voor wat zij aangericht hebben. dat die wens vervuld gaat worden.
   Wim, dank voor je vasthoudendheid. Hasta la Victoria

   • Van Tours zegt:

    In het Hiernamaals wordt iedereen geconfronteerd met wat hij gedaan heeft, dat geldt ook voor Bauke en zijn zoons en de medewerkers van het OM en de rechters die met deze zaak bezig zijn geweest. Er komen consequenties te hangen aan wat je op aarde uitgespookt hebt. Ook al wordt je op aarde niet gestraft, in het Hiernamaals ontloop je dat niet. Mensen die de waarheid gezocht hebben en steeds zijn blijven zoeken, worden beloond.

 33. veryworried zegt:

  Bauke heeft van het geld van justitie in ieder geval een paar mooie tanden gekocht!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s