Je bent Hoofd Nieuws Omrop Fryslan en je liegt.

Hoofd Nieuws Omrop Fryslan  Sybren Terpstra

Middels een persbericht werd Omroep Friesland al begin mei op de hoogte gebracht van de press release van ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’. Contact was er ook met Margreet Hiemstra, die ons vanaf de eerste seconde op vijandige toon tegemoet trad. Op ons idee om in het bijzijn van Omrop Fryslan Maaike Vaatstra op de vroege vrijdagmorgen van de boekpresentatie het eerste exemplaar te overhandigen sloeg Margreet wel aan. Tenminste, als Maaike daar mee akkoord ging. Toen we het idee lieten bezinken werd echter duidelijk dat Maaike daar niet aan mee zou werken. Dat zou een grote rel tussen haar en de kinderen veroorzaken. En, ja, dat wist Margreet ook wel. En dus kon ze makkelijk veinzen dat ze aan een dergelijke repo mee zou willen werken. So far Margreet, die aangaf niet op de boekpresentatie te zullen verschijnen want niet interessant. We hebben nooit meer iets van haar gehoord.

We wisten natuurlijk dat de Friese omroep toen niet, nu niet en nooit niet aandacht zou gaan besteden aan het boek. Voor mensen die het boek gelezen hebben wordt wel duidelijk waarom de inhoud van bijna 500 pagina’s aan keiharde feiten en bewijzen door de media doodgezwegen wordt.

We belden afgelopen vrijdag naar Margreet die niet aanwezig bleek. Als we aangeven waarvoor we bellen wordt ons beloofd dat we teruggebeld zullen worden door Sybren Terpstra (foto) (uitsnede beeldcitaat OmropFryslan.nl) ), sinds maart 2012 Hoofd Nieuws van Omroep Friesland. En dat gebeurt ook. We geven aan dat we niet bellen om hem te bewegen alsnog aandacht te besteden aan ons boek maar dat het telefoontje gezien moet worden in het kader van hoor en wederhoor op onze vraag waarom zijn medium geen aandacht heeft besteed aan een boek wat op z’n minst duidelijk maakt dat hier toch echt iets aan de hand is. Something is rotten in the state of Friesland, zullen we maar zeggen. Dit nog los van wie de moord nou wel of niet gepleegd zou hebben. “Nou”, zegt het orakel “wij hebben met de ouders van Jasper gebeld en die vertelden ons dat zij niet naar de boekpresentatie zouden gaan terwijl jullie dat wel op jullie site hadden gemeld. En, ja als dat al niet waar is dan is het hele boek ongeloofwaardig. Daarom besteden we er geen aandacht aan.”. Hij zei het echt. Toen ik uitlegde hoe het werkelijk in elkaar stak wilde hij daar niets van weten. We werden dus voor leugenaars uitgemaakt. Terpstra schrok nogal toen we aangaven dat zijn quotes in de tweede druk zouden worden opgenomen. Hij verbood ons om hem te citeren. Nee, dat was nou niet de bedoeling. Terpstra wil wel liegen maar het moet natuurlijk niet controleerbaar zijn.

We laten het allemaal een weekje bezinken maar toen we vanmiddag een persbericht uitstuurden waarin we melding maakten dat we aanstaande maandag in het kader van artikel 160 en 162 van het Wetboek van Strafrecht aangifte zullen doen tegen Mr. Harm Nanne Brouwer (verantwoordelijke Hoofdofficier van Justitie), Jan Verkaik (leider van het politieonderzoek en het coordinator van het RBT) Mr. Anette Bronsvoort . (Hoofdofficier van Justitie die tijdens het onderzoek van het 3D team dat de Vaatstra zaak sinds 2007 heronderzocht en nu is beloond met het burgemeesterschap van Oost Gelre), Cor Reijenga (leider van het 3D team) Mr. Henk Mous (persofficier en zaaksofficier) en Peter R. de Vries,  completeerden we het persbericht aan Omrop Fyslan met de tekst welke hieronder volgt na het woord ‘Inmiddels’

From: Novio Media Uitgevers / Sent: Friday, May 23, 2014 2:44 PM
To: margreet.hiemstra@omropfryslan.nl / Cc: sybren.terpstra@omropfryslan.nl
Subject: Aangifte auteurs Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra

 

Geachte mevrouw Hiemstra, heer Terpstra,

Bijgaand een belangrijke persinfo naar de inhoud waarvan wij kortelings verwijzen.

Let wel: aanstaande maandag komen we met een tweede persbericht waarin we aangeven dat een zestal actualiteitenprogramma’s in het bezit zal worden gesteld van unieke beeldopnamen waaruit onomstotelijk blijkt dat Justitie al in 2007 bekend was met de ware toedracht van de moord.

Deze beelden zullen veel opschudding veroorzaken. Bij het uitblijven van landelijke aandacht door vorenbedoelde programma’s (voorlopig nog even niet te verwachten omdat al drie Tv-programma’s interesse hebben getoond) zullen we de file van de beelden in de loop van komende week massaal naar alle denkbare media in Nederland versturen alsook naar alle leden van de Tweede Kamer en de volledige top van Justitie en het OM.

Met de schokkende beelden wordt bedoeld hetgeen is omschreven aan het einde van hoofdstuk 11 van ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’. Hiervan treft u een uittreksel eveneens bijgaand.

Inmiddels hebben wij bij Jacob en Alie Steringa uitgebreid navraag gedaan m.b.t. hetgeen u stelde in het telefonisch onderhoud van afgelopen vrijdagmiddag 16 mei 2014. Het is een leugen uwerzijds gebleken. Auke Zeldenrust heeft slechts enkele seconden gebeld (Alie en Jacob hebben namelijk een sterke aversie tegen hem omdat zij hem er van verdenken het aanrandingsverhaal van Jacob naar buiten te hebben gebracht) waarbij Alie niet de kans heeft gekregen uit te leggen dat men wel degelijk op de boekpresentatie aanwezig had willen zijn. In het eerdere aan u gestuurde PDF van het boek stond dat ook allemaal haarfijn omschreven. Toch gebruikt u het (dat wij over de aanwezigheid van de Steringa’s tijdens de boekpresentatie gejokt zouden hebben, quod non) als reden om dan ook het hele boek niet serieus te nemen. Zo zei u dat ook. Het was voor u de reden om in het geheel geen aandacht te schenken aan de release van het boek dat op dit moment in tal van dorpen in uw verzorgingsgebied in de ban houdt. (Boekhandel Jousma te Zwaagwesteinde: “Het gaat de laatste dagen hier in de regio nergens anders meer over dan over uw boek.”) .

Malicieuzer kun je het toch echt niet bedenken. Een drogreden, nota bene gestoeld op een door uzelf gecreëerde leugen. Inmiddels is deze case in de derde druk opgenomen omdat het haarfijn de rol van met name de Friese media onderlijnt. Het is een schande voor de journalistiek hoe uw organisatie meewerkt aan het verder dichttimmeren van de doofpot. Ja, mijnheer Terpstra, we noemen man en paard. Ook in dit geval, ook in uw geval. Voor de derde druk. Los van de vraag wie de moord op Marianne heeft gepleegd (lees toch maar even het boek) was het toch echt uw absolute taak geweest te brengen ‘dat hier toch echt wel iets aan de hand is.’ Of gaan de beelden welke bij het uitblijven van landelijke aandacht volgende week uw kant op komen ook weer helemaal niets verklaren? Wij zijn toch echt bang van wel……

Op zowel https://rechtiskrom.wordpress.com/ als op www.HetVerbodenDagboekvanMaaikeVaatstra.nl  kunt u een dezer dagen een uitgebreid artikel verwachten over hetgeen vorige week vrijdag aan de orde is gekomen.

Met vriendelijke groet,

Novio Media Uitgevers,

J. Hans Mauritz

Voor de goede orde, onderstaande tekst vormt de laatste alinea’s van het boek. Omroep Fryslan was daar al van op de hoogte ver vóórdat Auke Zeldenrust met Alie het flitsgesprek voerde.

……………. Kort voor de verschijningsdatum van ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’ bereikt ons via Jasper’s vader Jacob Steringa een bijzonder bericht. Na maanden niet op bezoek te zijn geweest brengt Jan Vlug een bezoek aan zijn ‘cliënt’ Jasper voor wie hij ooit als advocaat, rechter en beul heeft opgetreden. De reden van de komst was even bizar als onfatsoenlijk. Jasper vertelde het zijn vader tijdens het laatste bezoek. Met klem werd Jasper te verstaan gegeven dat hij er alles aan moest doen om zijn ouders te overtuigen niet naar de boekpresentatie te gaan van dit boek. Een boek dat toch echt buitengewoon ontlastend is voor hun zoon. Wat heet. We krijgen ook mee dat Marianne’s zus Wilma bij Jacob en Alie op bezoek is geweest met dezelfde boodschap. Bauke had haar kennelijk op pad gestuurd om de Steringa’s te bewerken niet naar de presentatie te gaan. Daar zou een geheel verkeerd signaal vanuit gaan en ze zouden in het dorp voor gek versleten worden. ‘Jullie hebben jullie moeder al de mond gesnoerd maar dat gaat je bij mij niet lukken’, liet Jacob de bode van Bauke weten. Bauke die een kwartmiljoen van Jasper eist komt senior ook nog eens de les lezen. ‘Wij gaan daar niet naar toe maar dat is niet omdat jullie dat niet zouden willen’, werpt Jacob Wilma toe. ‘We zouden zeker gegaan zijn maar wilden dat incognito doen. Zonder door de pers lastig te worden gevallen. Door een misverstand is op internet over onze aanwezigheid gesproken. Je kunt dan niet langer incognito gaan. Dat is de reden. Nee wij staan achter die jongens. Het is geweldig wat die er allemaal voor over hebben gehad. Ook voor ons.’ Famous last words.

Voila, Terpstra’s Omrop Fryslan wist precies hoe het zat. Kijk, heer Terpstra, bewust niet doorvragen bij Alie Steringa over hoe het dan toch kon dat Dankbaar en Mauritz op hun sites de komst van de Steringa’s hadden gecommuniceerd, is hetzelfde als liegen. Niet willen horen wat je niet wilt horen. Subjectieve verslaggeving, heer Terpstra, daar maakt uw club zich schuldig aan. Van onze eigen belastingcenten wordt uw salaris betaald. Neemt u het ons niet kwalijk dat wij niet van onze eigen centen door u belogen wensen te worden zoals u het Friese volk 14 jaar lang heeft voorgelogen. Ja, wij richten ons tot u. We houden er van het beestje bij de naam te noemen.

We begrijpen het. U zult geen reclame gaan maken voor een boek waarin u niet al te best naar voren komt zoals daar zijn de volgende teksten (in sommige gevallen zelfs vertalingen uit het dagboek van Maaike zelf):

……  en het Landelijke Parket van het OM heeft de regie uiteindelijk maar van hen overgenomen om de schade zoveel als mogelijk nog te beperken. Daarbij is aartsleugenaar Peter R. de Vries ingeschakeld om het vanavond in hapklare brokken aan het grote publiek te presenteren. Journalisten als Auke Zeldenrust van Omrop Fryslân, Hans Snijder en Jantien de Boer van de Leeuwarder Courant en Jolande van der Graaf van De Telegraaf achterlatend als dikbetaalde papegaaien van de gevestigde orde……

…… Het gaat in de zaak Vaatstra al lang niet meer om de waarheid achter de moord. Het gaat er nog slechts om wie de grootste onzin verkoopt aan het grootste publiek, Peter R. de Vries voorop……

…… Na de aanhouding en veroordeling van Jasper Steringa in 2013 meldden de Leeuwarder Courant en Omrop Fryslân dat het DNA van Jasper Steringa eigenlijk al niet eens meer nodig was. Al vóór dat zijn wangslijm arriveerde bij het NFI zou de recherche immers al een stamboom hebben opgehangen in de recherchekamer van twee families: ene familie ‘De Boer’ (gefingeerd) en ene familie Steringa. Hierbij viel de familie ‘De Boer’ al gauw af……

…… De tekst in de Leeuwarder Courant van 20 april 2013 luidde (en let wel, nadat de advocaat van Jasper, mr. Vlug, al had besloten geen hoger beroep in te stellen): DNA-monster amper nodig……

……. Op haar site komt Omrop Fryslân met een uitspraak op de site van Peter R. waarop deze beweert dat het in ieder geval niet kan gaan om de moord op Marianne door twee asielzoekers ‘omdat onderzoek dat zou hebben uitgewezen.’ En ook Bauke Vaatstra heeft met zowel het openbaar ministerie als met Peter R. gesproken waarop hij zeer verrast reageerde. En hij en zijn kinderen hebben uiteraard weer (valse) hoop gekregen op een positieve afloop van dit nieuwe verwantschapsonderzoek……

…… Omrop Fryslân gaat, via Henk Mous, vervolgens nog verder met het nieuwe ‘wondermiddel’ van het DNA-verwantschapsonderzoek. Nee, sterker nog, Henk Mous belooft de goedgelovige Nederlanders dat het eerdaags mogelijk is om neven, achterneven en zelfs achter-achterneven te kunnen koppelen aan het DNA-‘dader’profiel van een verdacht DNA-profiel uit de DNA-databank……

…… De uitzending van TV-Fryslăn met het OM en de recherche over de gang van zaken van dit onderzoek gaat door. Gerard van der Veer laat ‘Mei Freonlike Groetnis’ weten dat hij niet kan beloven dat Maaike mag zeggen wat zij wil. Ook als Maaike aanbiedt dat dan maar Peter R. namens haar moet spreken gaan de stoplichten helemaal op rood. Nee, dit moet een uitzending worden waarin het OM glorieert. Waarin het OM witgewassen wordt en steekhoudende kritiek past daar niet bij. De omroep werkt braaf mee aan deze Noord-Koreaanse opzet van televisie maken. Ze hangen daar bij de Friese omroep behoorlijk aan de subsidiekraan en, ja, dan kun je moeilijk een feestje van het OM gaan lopen verpesten. Maaike haakt af en heeft er in haar dagboek geen goed woord voor over. Terwijl OvJ Ten Cate al in september 1999 tegen Maaike had gezegd dat de in Turkije opgepakte Irakees niet de dader kon zijn, wordt daar aan tafel van Omroep Friesland handig omheen gepraat. Het is ergens wel logisch, weet Maaike, want de in Turkije gearresteerde Ali was niet de gezochte Ali, de vriend van Feik die sinds de moord spoorloos was. Het stelletje mooipraters houdt slim achterwege dat men bewust twee Ali’s door elkaar heeft gehusseld. Balletje-balletje met twee Ali’s, zoiets. De vragen worden met een nietszeggend geneuzel afgehandeld en zo proberen ‘de boven ons gestelden’ het volk tevreden te stellen maar vooral om de tuin te leiden. Net voor de uitzending was Panorama gekomen met een onthullende story. Feiten waar de wijze mannen aan tafel nog geen notie van hadden. Twee jaar na dato, wel te verstaan. Toch zitten ze het aan de praattafel van Omrop Fryslan allemaal haarfijn uit te leggen. Sybren Terpstra zag dat het goed was……

…… Als Maaike de uitzending ziet gaat ze helemaal door het lint. Ze is totaal overstuur van zoveel bedrog. Ze kan niet begrijpen hoe nota bene mensen waarin we vertrouwen zouden moeten hebben zo pontificaal sjoemelen met de waarheid terwijl ze dondersgoed weten hoe het zit. Dat haar dochter op zo’n vreselijke manier wordt misbruikt en eigenlijk voor de tweede keer wordt aangerand. Nu door mannen in indrukwekkende pakken en glimmertjes op de epauletten……

…… Maaike weet het niet meer. Hoewel monddood gemaakt wordt er een griezelig spel met haar gespeeld. Voor Maaike zijn er de antwoorden op tal van vragen maar er is een groter belang in het morbide spel dat Justitie nu al twee jaar opvoert. Naast de ontstellende informatie van klokkenluider ‘QJP’ komt er kort na de uitzending opnieuw een anonieme brief. Nu van iemand die op wintersportvakantie in Oostenrijk ‘een meneer van het OM’ heeft gesproken die – na wat biertjes – gefrustreerd begon te vertellen over het onderzoek. Dat de voor de show aangehouden Irakees een trucje was van het OM en dat de meesten in de top van de organisatie dat ook wisten. Bij Omrop Fryslan krijgen deze misdadigers een prachtig podium.…….

En wederom zag Sybren Terpstra dat het goed was. Hij weet hoe de hazen lopen want al sinds september 1990 is hij aan de omroep verbonden en heeft dus het hele Vaatstra-gelieg vanaf dag éen meegemaakt. Voordien was hij tussen 1986 en 1990 verslaggever bij het Friesch Dagblad en derhalve met het juiste sop overgoten.

Fryslan Boppe. Zap in een nanoseconde weg bij deze omroep. U wordt hopeloos voor de gek gehouden.

J. Hans Mauritz‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’ kunt u direct online bestellen via  
http://www.hetverbodendagboek.nl of via de beste en grootste boekensite van Nederland: BOL.com (let op: Vanaf dinsdag 27 mei 2014 ook bij Bol.com weer uit voorraad leverbaar (vandaag besteld, morgen in huis).

Natuurlijk kunt u uw bestelling ook doen bij de reguliere boekhandel bij u in de buurt of via boekensites als AKO,  NRC luxBlz. , Libris, Paagman , etc. 

 

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

70 reacties op Je bent Hoofd Nieuws Omrop Fryslan en je liegt.

 1. Page zegt:

  Pfff, het is maar goed dat niet heel NL vol zit met Friezen.

  Goed dat jullie nog met de gedachte gespeeld hebben om Maaike het eerste exemplaar van het boek te overhandigen, haar naam staat nota bene in de titel, zoals ik (onder anderen?) suggereerde in een mail naar jullie, waarin ik zelf trouwens sprak over opdragen.

  Er staat een keer Ali in de tekst waar het Alie moet zijn.

  Reken maar dat er op dit moment peentjes wordt gezweet bij de gevestigde orde, ze weten de spanning er wel in te houden zo, haha.

 2. Diverse zegt:

  Het is echt weer NIET te geloven allemaal! Ik ben nog bezig met het lezen van het boek en las de gedeeltes hierboven nu voor het eerst. De stamboom van de familie hing al bij de recherche voordat het DNA monster bekend werd!!! Ze hadden het DNA amper nodig… Nee, natuurlijk hadden ze het DNA niet nodig! Ze hebben het ook niet gebruikt, want dan zou Jasper vrijgepleit zijn. Wat een ratten! Nee, dat is beledigend voor ratten. Ik ga gauw verder lezen in het boek. Het is verbijsterend allemaal om te bedenken dat dit echt gebeurd is. Wat een hel is dit geweest voor vooral Maaike die het al gauw doorhad. Dat blijkt heel duidelijk (en goed beschreven) uit het boek!

  “Voor de goede orde, onderstaande tekst vormt de laatste alinea’s van het boek. Omroep Fryslan was daar al van op de hoogte ver vóórdat Auke Zeldenrust met Ali het flitsgesprek voerde.”

  Hier staat Ali waar het Alie moet zijn.

  • hkokblog zegt:

   En de Minister Opstelten sprong een gat in de lucht toen hij hoorde dat er een DNA- match was, dat is de zelfde man die zij Ministers liegen niet, het kan niet bestaan dat hij totaal niets afweet van het jaren lange bedrog in de Vaatstra zaak.

 3. Ron zegt:

  Ik volg deze zaak nu al enkele jaren, maar deze laatste ontwikkelingen slaan echt alles. Ik heb het boek bij jullie besteld en ben in volle afwachting. Ook ben ik erg benieuwd welke TV-programma’s het aandurven die video te vertonen. Ik hoop dat de bom barst en dat alle schuldigen (de moordenaars maar ook en vooral degenen die deze zaak in de doofpot wilden stoppen) gestraft worden. De waarheid achterhaalt alles!!

 4. DeGrijzeDuif zegt:

  Veelzeggende houding van de media. Ben erg benieuwd wie de kar in de media zal gaan trekken. Er is er maar 1 nodig. Iets met m rug en dat de andere schapen vanzelf volgen…

 5. Koos van Woudenberg zegt:

  Sybren Terpstra is onze voodoo-priester. Hij bezweert wat ze niet kunnen beheersen.

 6. Elly zegt:

  Zojuist heb ik een mailtje gestuurd aan de hoofredacteur van het Reformatorisch Dagblad, en ze attent gemaakt op deze site, en vriendelijk gevraagd om aandacht te gaan besteden aan deze nieuwe ontwikkelingen in de Vaatstra zaak die volgende week gaat komen.
  Een goed idee wellicht, dat anderen dat ook gaan doen bij andere kranten. Wie weet helpt dat.

 7. hansjohn zegt:

  Die aangifte: is dat op aanraden van iemand die verstand heeft van aangiftes, wetboek van strafrecht enzo?

 8. Elly zegt:

  Ja, Page dat had ik ook gelezen, vond ik wel verrassend. Heel goed dat je dat hebt doorgegeven aan het RD. Ik was het weer vergeten, maar ja ik zit nog te wachten op het boek. Heb jij het boek al gelezen?.

 9. Elly zegt:

  Nee Page je hebt het boek nog niet gelezen, dat blijkt uit hetgeen je schrijft. Ik moet voortaan wat beter lezen

 10. Elly zegt:

  Hallo hkokblog, ik ben bang dat het RD niet erg graag zijn nek uitsteekt, dat heb ik al eens eerder gemerkt. Maar goed dat jij hebt gebeld. Ik hoop en bid dat het RD het nu zal gaan opnemen voor de gelovige Jasper, die zoveel onrecht is aangedaan, evenals zijn ouders en vrouw en kinderen.
  Als christen zijn we geroepen om het kwaad te ontmaskeren. Daar roept de Bijbel ons toe op. Dat is hetgeen Wim Dankbaar, Micha Kat, Andre Vergeer en Hans Maurits voor hen, en ons volk heeft gedaan. En dat met een niet aflatende ijver. En hoon en spot was/is hun deel. Maar ze hebben doorgezet. Dat heeft ons allen iets te zeggen dunkt me. Helden zijn het.

  • Herman zegt:

   Dat is heel lief van je.
   Knuffeltje.

  • hkokblog zegt:

   Helaas is het Reformatorisch Dagblad, ondanks hun slogan “Als je de waarheid achter het nieuws wil weten” helaas niet vooruit te branden om, ondanks je veel informatie geeft dat er iets heel goed fout zit, nieuws te vergaren. In het telefoon gesprek bleek men nauwelijks inhoudelijk van de zaak van Marianne Vaatstra te weten, Ik ben daarom toen terug gegaan in het gesprek naar de deventermoordzaak waar je mag verwachten dat alle in en outs wel bekend zijn bij het R.D. en heb ik toen gewezen op het boek van Ton Derksen “Leugens over Louwes” hij had het boek niet gelezen, wel het boek van Bas Haan. Kortom weinig onderzoek en interesse. Helaas is tot op heden het R.D. niet de krant die ze zeggen te willen zijn, maar misschien komt er nu verandering in, je weet maar nooit.

 11. hansjohn zegt:

  Ik heb vorige week en afgelopen dagen gemaild aan een paar kranten, tv programma’s en politici.

 12. wdankbaar zegt:

  Jullie gemail naar het Reformatorisch Dagblad heeft al resultaat gehad.

  Vuur pakt weer eens raak uit, recht tussen de ogen:

  http://vuur01.wordpress.com/2014/05/21/verantwoordelijk-voor-de-vaatstra-cover-up-dag-1/

  “If you shut up the truth and bury it under the ground, it will but grow, and gather to itself such explosive power that the day it bursts through it will blow up everything in its way.”

  – French author Emile Zola

  Dat weten de in Vuur’s artikel genoemde personen als geen ander. Daarom houden ze zich zo angstig stil. The truth is gathering explosive power as we speak and the day it bursts through is near.

 13. Diewer zegt:

  Heb het boek uit. Tja, wat willen ze nog meer…?? Says it all. Goed werk van jullie, met de granietharde bewijzen als ‘the icing on the cake’. Wat kunnen we als burgers nog doen vroeg laatst al iemand. Mijn exemplaar naar de regionale krant sturen? Voorlopig zullen mijn gedachten daar wel over gaan. Dank heren!

 14. Elly zegt:

  Wim, ik ben niet bekend met deze site. Maar bestaat er een relatie tussen Vuur en het Reformatorisch Dagblad? . Ik ben wel nieuwsgierig geworden naar de persoon achter Vuur.

 15. Page zegt:

  Elly, ik denk dat het twee aparte mededelingen zijn (als ik even voor Wim mag spreken). Nu ben ik wel benieuwd wat (of) Wim heeft gehoord van het RD 🙂

 16. Elly zegt:

  Page, 2 aparte mededelingen dat zou kunnen. En ja, benieuwd ben ik ook. Want ik begreep niet zo goed wat Wim bedoelde. We wachten af, Wim geniet vast van het zonnetje.

 17. wdankbaar zegt:

  Elly, heb je het boek nu al? Vuur is een prachtig persoon. Kan ik heel veel van leren. He is my God. En omgekeerd. Nietwaar Vuur? Zodra ik tijd heb, kom ik naar mijn favoriete Spanje om even goed lol met je te maken.

 18. Elly zegt:

  Goedemorgen Wim, neen ik heb het boek nog steeds niet, snap jij het nog?

 19. wdankbaar zegt:

  Nee ik snap het niet want volgens Hans zijn alle voorbestellers bediend. Ik vraag het hem vandaag.

 20. Herman zegt:

  Goedemorgen.. Ook ik wacht gelaten af. Ga nog even snel met de maaier over de grasmat eer het onweer lostbarsten gaat. Neem een 2e gong mee van de voordeur.
  Uhh ik houd er niet te spotten met iemands naam, maar bij het geboefte komt Jan Verkaike beslist in aanmerking. In het West-Friesch betekent Verkaike Verkijken.(op).
  Gefeliciteerd Jan: het halve volk heeft zich op je verkeken.

 21. Elly zegt:

  Wim ik heb het even nagekeken. Maar ik heb het bedrag 22,90 overgemaakt op 17-12-2013 op rek.nr 688160883 t.n.v. W.J. Dankbaar. Dus niet betaald aan de uitgever, maar aan jou.
  Elly B

 22. S.Oving zegt:

  Hallo Wim,

  Ik volg de site al een aantal jaren en ben werkelijk geschokt door de onthullingen in het boek.
  Wat zal dit een schok teweeg brengen in nederland.
  Ik heb het boek inmiddels gelezen. Wat mij opviel is dat Ali tegen Rosalyn van Zessen zegt: ZE hadden haar strot dieper moeten door snijden. Wie zijn ZE ? ,als Piet zegt dat het Ali was die haar heeft vermoord.

  Stefan.

 23. wdankbaar zegt:

  Harjan Bos op facebook:

  Een echte aanrader dit boek. Maakt duidelijk hoe het Openbaar Ministerie de werkelijke dader van de moord op Marianne Vaatstra (asielzoeker Ali Hassan) direct na de moord naar Noorwegen heeft weggesluisd en uiteindelijk een onschuldige Friese veeboer (Jasper Steringa) ervoor heeft laten opdraaien. It’s a bloody shame, en het is wat mij betreft niet voorbij tot het moment dat Jasper Steringa vrijgesproken wordt.
  Er zijn de nodige gerechtelijke dwalingen geweest in Nederland, maar de zaak Marianne Vaatstra spant de kroon. In deze zaak gaat het niet om een dwaling, maar om bewuste manipulatie om de echte toedracht verborgen te houden.
  Chapeau voor de auteurs van het boek: Wim Dankbaar en Hans Mauritz die de waarheid na gedegen onderzoek boven tafel hebben gekregen.
  Graag delen als je wilt dat onze rechterlijke macht daadwerkelijk recht spreekt…

  Het Verboden Dagboek Van Maaike Vaatstra – Home
  Succesvolle lancering van meest heftige schandaalboek over het bedrog van Justitie in de zaak Vaatstra en de onthulling van de werkelijke daders
  HETVERBODENDAGBOEK.NL

 24. vanchrissum zegt:

  Ik vraag mij nog steeds af waar dat boek nu blijft
  Het duurt nu al drie weken

 25. Akky van der Veer zegt:

  @ Lidy: zie reactie 97 van het vorige item.
  @ Allen: Waar ik tegenaan loop is het volgende: het boek is voor de onwetende lezer te dik. Zonet trof ik de voormalige COA-directeur in de winkel en na wat praatjes over en weer ben ik over het boek en de kluisverklaringen begonnen. Hij wilde het gewoon niet geloven. Vooral Oebele Brouwer is in zijn ogen iemand die niet kan liegen. En Jan Vlug had het in Nieuwsuur uitstekend gedaan, volgens hem. Lees dat boek nou eerst maar eens, zei ik. Hij: Ja zeg, ik ga mijn tijd niet besteden aan een boek van 512 pagina’s, ik heb wel wat beters te doen.
  Mijn voorstel is: Kan er – bijvoorbeeld ter gelegenheid van de derde druk – niet tegelijk een soort uittreksel verschijnen? Vooral de kluisverklaringen zijn dan van belang en misschien ook het hoofdstuk van André over DNA-gesjoemel en de valse bekentenis van Jasper. Want dat hoor ik overal: Er is toch een 100% DNA-match en Jasper heeft toch bekend?

  • Page zegt:

   Ja, er zijn dus mensen, met name in Friesland, die de corrupte doofpotters wel eens tegenkomen op straat. Reken maar dat ze van mij de volle laag zouden krijgen. Ik zou ze zeer beleefd en rustig zeggen: Hallo! Jij hebt Marianne verloochend, nadat ze verkracht en vermoord is heb jij haar nog even spreekwoordelijk een mes in de rug gestoken. Fijne dag nog verder.

 26. Frides zegt:

  @Akky

  Het lijkt mij een prima idee om ook een klein boekje of kleine brochure te produceren. Overzichtelijker en simpeler. Feitenoverzicht; essentie van verklaringen, etc.

 27. hansjohn zegt:

  Dat is natuurlijk wel mooi makkelijk; even de hapklare brokken op een bordje voorschotelen.

  En dan wil ‘iedereen’ het opeens wel lezen?
  Inkorten: prima, maar alles even op een A4tje is geen boek.

  Wie er niet van weten wil, wil het niet weten, ook niet als er een brochure bij wijze van spreken zij de dokter mee te nemen is.

  Het boek komt bovendien niet uit de lucht vallen; wie echt geïnteresseerd is/was ipv ‘ich habe es nicht gewusst’ heeft zich de afgelopen jaren kunnen oriënteren op internet.

 28. hansjohn zegt:

  Er zullen altijd mensen zijn/blijven die het niet interesseert, die idd zoiets niet willen geloven van mensen die hoog op de maatschappelijke ladder staan.
  Als het algemeen bekend wordt (radio, tv, krant) wil men zich misschien eens achter de oren krabben.

 29. seke zegt:

  Dus Hansjohn misschien een burgeractie in Fryslan houden..aandacht voor dit boek, voor de waarheid en voor Mem Maaike.

 30. ik heb het boek in 1x uitgelezen! wow ongelooflijk wat een criminele zooi.
  Maar de moord is opgelost en de daders zijn bekend en daar gaat het om.
  Hopelijk kunnen jullie nu de zaak Anass onderzoeken.

 31. wdankbaar zegt:

  Voor allen die zich afvragen of ze wat kunnen doen. Een reviewtje op Bol.com is een kleine moeite:

  http://www.bol.com/nl/p/het-verboden-dagboek-van-maaike-vaatstra/9200000022439275/

 32. Page zegt:

  Iedereen die zijn boeken nog niet heeft (daar hoor ik ook bij): jullie hebben gelijk als je leest wat er bij ‘Bestellen’ staat.

  Wilt u naast een datum en handtekening van de beide auteurs ook een persoonlijke boodschap op de daarvoor bestemde lege pagina 7 van het boek, mail dan uw tekst naar info@Novio-Media.nl en vermeldt wederom uw naam, adres en postcode en plaatst in het mailtje. Uitgeverij Novio Media matcht uw betaling met het door u verstuurde mailtje en daags na verschijning ontvangt u uw persoonlijke exemplaar.

  Wat ik jammer vind is dat dit ge…. het boek zo niet ten goede komt en we vinden het toch allemaal belangrijker dat er zoveel mogelijk boeken door zoveel mogelijk mensen worden gelezen dan dat dat je eigen boek wat later komt. Alles wat ik wil is dat er koppen gaan rollen bij de gevestigde orde, ik kan niet wachten (daar heb ik op mijn beurt weer wat minder geduld in) 🙂

 33. Koos van Woudenberg zegt:

  Ik heb het boek van Hans en Wim op mijn website aan Hoofdofficier van justitie Jan Eland van het OM Noord-Nederland overhandigd.

  http://koosgaatdoor.wordpress.com/2014/05/26/hovj-jan-eland-fout-dna-isbn-9081358405/

 34. hansjohn zegt:

  Van De Gelderlander en AD geen mailtje terug ontvangen, van Het Parool een auto-reply.
  Van de diverse politici een (auto) ontvangstbevestiging; van het secretariaat van mevr. van Veldhoven (D’66) een antwoord dat de zaak bij de Nationale Politie ligt, dat een politieke partij geen toegang heeft tot de uitkomst van de rechtszaak. 😐 Heb het nog maar een mail achteraan gestuurd, dat er even iets beter gelezen kan worden, want dat het niet om HET dagboek van de moeder van Marianne gaat.
  Van de PvdA een ‘persoonlijke’reactie, dwz ik word bedankt voor het op de hoogte brengen van het boek.

 35. stekeldier zegt:

  Goed nieuws. Het boek is via bol.com weer leverbaar. Status nu gewijzigd naar “Vandaag voor 23.00 uur besteld, morgen in huis”.

 36. Stefan zegt:

  Hallo Wim, ik had gisteren een reactie geplaatst met de vraag, wie er met “ZE” wordt bedoeld, als Ali tegen Rosalin zegt ZE hadden haar strot verder door moeten snijden.
  Uit het boek trek ik de conclusie van Piet, dat Ali de moordenaar is. Maar het woord ZE geeft aan dat er toch meerdere daders moeten zijn, of zit ik helemaal mis. Graag een reactie.

  • naamlost zegt:

   Hallo Stefan, die vraag had ik mij ook al gesteld en een mogelijk antwoord kan zijn dat een ander in de hals gesneden had, maar niet doeltreffend. Ali heeft dan de klus afgemaakt.

 37. seke zegt:

  Degenen die Ali echt kenden en vaak met hem naar het voetballen gingen,weten ook dat hij niet heel verstaanbaar Nederlands kon. Dus waarschijnlijk heeft Roos het zo verstaan. Of hij wilde het iemand anders in de schoenen schuiven.

 38. wdankbaar zegt:

  Stefan, Je kunt natuurlijk twijfelen over wat hij precies tegen Roos heeft gezegd. Misschien heeft hij wel gezegd “ik” in plaats van “ze”, Misschien heeft hij geprobeerd zijn daad te externaliseren naar anderen. Je kunt de woorden van een getuige die een herinnering van 10 jaar terug ophaalt, niet op een goudschaaltje wegen.

  De kern van het verhaal is dat Roos Ali op de ochtend van 1 mei op zijn Leeuwardese adres aan de Kleine Kerkstraat tegenkwam met een bebloed shirt, in psychotische toestand refererend aan Marianne Vaatstra. Die gekke Mous, Adema en Vos hebben nog geprobeerd Roos onderuit te halen Met knalharde leugens:

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/996552/2010/03/05/Getuige-in-zaak-Vaatstra-vergist-zich.dhtml

  Dankzij De Visboer en Piet is het verhaal van Roos bewezen.

 39. paulusnl zegt:

  Ik heb het boek gelezen en ben werkelijk geschokt, het is in- en intriest. dat bericht hierboven ook, “ze heeft zich in de datum vergist”….., ik kan me niet voorstellen dat je op enig moment last krijgt van je geweten als betrokkenen ?

  • wdankbaar zegt:

   Mous en Adema hebben geen geweten. Iets wat er niet is, kun je ook geen aanspraak op maken. Een geweten is ballast als je een “man on a mission” bent. Adema tegen Dankbaar: Bij mij komt u er niet doorheen!

   Jan Vlug is nog erger. Die veinst nog dat ie een geweten heeft. En een hele symphatieke kerel! Och, arme arme klusjesman.

 40. Stefan zegt:

  Ben ik het helemaal mee eens, ik ben alleen zeer benieuwd wie er nog meer in die caravan waren diezelfde nacht. Hopelijk komt dit allemaal uit die stinkende beerput als die open knapt binnenkort.
  We blijven het op de voet volgen.
  Heb vorige week GPTV ook nog gemaild over het explosieve boek, ook van dat medium geen enkele reactie.

  Succes en grote complimenten met jullie prima boek.

 41. Elly zegt:

  Ik hoop ook dat er nog allerlei mensen gaan praten binnen het politie apparaat, er waren indertijd toch rechercheurs die gefrustreerd zijn opgestapt.
  En leeft Jan Verkayk nog ? Zou hij het nog niet spaans benauwd hebben gekregen, met alles wat hij de familie Vaatstra heeft aangedaan.?.

 42. hansjohn zegt:

  Degenen die nu niet WILLEN weten van de gedane ontdekkingen en bekentenissen, zijn net zo erg als de verzwijgers en verdraaiers van toen.

  • Vuur zegt:

   Met zegt wel eens de geschiedenis herhaalt zich. Dit is pertinent onjuist, het gedrag van mensen herhaalt zich. Mensen vinden het nu eenmaal prettig om te zeggen: Wir haben es nicht gewußt. Let wel, ze weten het wel maar ze doen net alsof ze het niet weten. Tot over 40 jaar, wanneer de waarheid wél algemeen geaccepteerd wordt, iedereen beweert dat hij/zij het vanaf het begin af aan al zei. Ook weer lekker comfortabel……

 43. hansjohn zegt:

  @Elly @hkokblog. Zijn jullie bekend met het refowebforum? Misschien daar de feiten uit het boek onder de aandacht brengen?
  http://forum.refoweb.nl/viewforum.php?f=1

 44. Jos zegt:

  Het Internationaal Gerechtshof staat in den Haag. Is Nederland dit nog wel waard?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s