Nieuwe bizarre fase in dagboek-gate.

Frides Lameris

Door Hans Mauritz

DONGEN / OVERVEEN – ‘De moeder van Marianne Vaatstra is de wanhoop nabij’ tettert Yehudi Moszkowicz naar de media die zoals gewoonlijk onder aanvoering van oppertwitteraar, rechtbankverslaggevertje en aartsleugenaar Chris Klomp de meest flagrante desinformatie over de onwetend gehouden Nederlander uitstorten. Ze papegaaien elkaar allemaal na, zonder een gram onderzoek te doen. Zonder ook maar één evidente letter van het dossier te kennen. ‘Volgens de advocaat kan moeder uiterst pijnlijke periode in haar leven niet afsluiten door de bemoeienis van complotdenkers’, maar daar draagt deze advocaat dan toch echt zelf een stevig steentje aan bij. (‘Deze mensen hebben inmiddels op grote schaal schade veroorzaakt’) Om alle integrale publicaties van het dagboek van Maaike van internet te krijgen heeft Mosko nog een lange weg te gaan: naar schatting nog zo’n twaalf korte gedingen resten. Op één na, die tegen Micha Kat want als gevolg van een convenant gesloten tussen Kat en Moszkowicz is het voor de laatste onmogelijk geworden Kat in rechte te betrekken en daarmee brengt Yehudi grote schade toe aan de belangen van zijn cliënte Maaike, als dat al zijn cliënte is gezien het feit dat Maaike nimmer met hem heeft gesproken en geen enkele weet heeft van alle publicitaire gevolgen die deze persguerrilla voor haar heeft. Het dondert Mosko niets. Het is kassa. Ook na de veroordeling van Frides lameris, vandaag voor de rechtbank in Assen loopt de teller als een op hol geslagen ventilator. Zes mille heeft ie opnieuw in de knip. (na Haarlem, 16 december KG tegen Dankbaar en Mauritz met gelijke inzet)  Zo, die zijn voor Bassie.

En dat voor een dagvaarding en pleitnota die met vijf minuten knip-en-plakwerk gedesitilleerd kon worden uit de zelfde documenten als tegen de auteurs van “Het Verboden Dagboek van Maaike Vaatstra’ ‘zijn gebruikt.

Nu is het dan dus de Zuidlarense erudiete theoloog en universitair docent Frides Lameris (foto) die het moede hoofd dient te buigen. De dwangsommen liegen er niet om maar de aanzegging dat Frides alle medestrijders die bij hem bekend zijn dient ‘aan te geven’ ( lees: te verraden) heeft ons allen nu in een Noord-Koreaanse situatie gebracht. 

Klomp twittert plechtig: “Klokkenluider wil uitstel. Is er zelf niet. Wenst niet met ‘jeugdige’ Yehudi Moszko in zelfde zaal te zitten” en desinformeert opnieuw. Het hieronder geplaatste mailtje van Lameris aan Moszkowicz spreekt van een geheel andere reden van Frides’ absentie vandaag. Klomp echter is alleen nog maar geïnteresseerd in het naar beneden halen van andersdenkenden. Ze belachelijk te maken, ze te ridiculiseren en te psychiatrieseren. Wat zal deze man – en met hem vele MSM-slaven – nog een heet voorjaar beleven als uit ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’ duidelijk zal worden dat de door Klomp cs weggezette ‘complotters’ het bij het rechte eind hadden.

En ja hoor, Maaike (lees Yehudi, Bauke, Freddy, Johan en de zussen) eisen weer 50 mille smartengeld. Een halve ton van een man met wie Maaike ook toen haar dagboek al op Frides’ site stond,  twee lieflijke en prettige gesprekken had. “Advocaat gaat nu bekijken of nog meer complot-sites ook aangepakt kunnen worden”, Klomp plet zijn duimen blauw. Wat een feest weer vandaag in Assen. Dat vandaag de vrijheid van meningsuiting ten grave is gedragen is verder niet van belang. De rechter heeft vandaag complementair besloten dat buiten integrale publicatie van het dagboek van Maaike alle complotters per vandaag überhaupt alle teksten over de Vaatstra-zaak van het net te dienen halen. Hij zei het echt.

Hieronder het schriftelijke pleit dat Frides Lameris gisteren naar de rechtbank zond en een e-mail van auteur Hans Mauritz aan Moszkowicz in het kader van hoor en wederhoor waarvan de inhoud voor zich spreekt. Een reactie is nog niet ontvangen.

From: J. Hans Mauritz – Kantoor Thuis

Sent: Thursday, January 30, 2014 3:10 PM

To: Moszkowicz Advocaten Utrecht

Cc: Mosko prive ; secretaresse Moszkowicz Advocaten Utrecht S.G.J. de Kaste, Micha Kat

Subject: Hoor en wederhoor inzake Het verboden dagboek van Maaike Vatstra

Geachte heer Moszkowicz,

Bij deze wend ik mij tot u a titre personel als wel als auteur van ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’. Dit in het kader van hoor en wederhoor met betrekking tot het navolgende.

Ons is bekend dat per datum van morgen 31 januari 2914 de heer Frides Lameris door uw cliënt in kort geding is gedagvaard. Met alle verwikkelingen hieromtrent ben ik bekend als gevolg van de veelvuldige contacten tussen mij en Lameris.

 1. Mij is bekend dat de heer Micha Kat door u niet in rechte is betrokken (en ook niet zal worden) voor het plegen van dezelfde overtreding als Lameris wordt voorgeworpen. Immers, het dagboek van Maaike (haar schrijfsels) is eveneens geplaatst op de site van Kat, KlokkenluiderOnLine.is. Ons is ook via twee betrouwbare bronnen bekend geworden dat u Kat niet in rechte zult en niet kunt betrekken omdat er tussen u en hem een convenant is gesloten als gevolg waarvan u Kat – als gezegd – niet in rechte KUNT betrekken. Het bestaan van bedoelde vaststellingsovereenkomst is inmiddels een publiek geheim. Bent u het met ons eens dat u in dier voege de belangen van uw cliënt Terpstra schaadt?
 2. Via de heer Bohmer van de deken als wel via zijn opvolger Roest Crollius is mij heden en eerder bekend geworden dat de klacht welke de heer Lameris op 29 november 2013 tegen u heeft ingediend bij de deken in behandeling is genomen. Bent u daarmee bekend? Bent u er eveneens mee bekend dat Lameris u morgen per schriftelijk pleit wenst te ‘wraken’ omdat hij niet accepteert dat hij in rechte is betrokken door een advocaat tegen wij hij zelf een tuchtklacht heeft lopen?

Graag uw commentaar op deze statements.

Bij het uitblijven van uw reactie zullen wij in ons boek publiceren dat u bovengenoemd statements niet heeft weersproken en niet heeft weerlegd. Daarmee is aan het wettelijke hoor en wederhoor voldaan.

Inmiddels,

J. Hans Mauritz

De e-mail van Frides Lameris aan de voorzieningsrechter

From: Frides Laméris

Sent: Thursday, January 30, 2014 5:10 PM

To: kort.geding.rb-nnl.assen@rechtspraak.nl ; Hans Mauritz ; Micha Kat

Subject: Kort geding d.d. 31 januari 2014

T.a.v. de voorzieningenrechter, de weledele heer B.R. Tromp

Geachte heer Tromp,

Ik ben door advocaat Y. Moskowicz uit Utrecht schriftelijk uitgenodigd om te verschijnen op een Kort Geding inzake de publicatie op mijn website www.verontrustevaders.nl van de dagboeknotities van mevrouw Maaike Terpstra inzake het onderzoek van politie en justitie naar de daders van de schokkende lustmoord op haar 16 jarige dochter Marianne in 1999.

Geschokt door de inhoud van dit dagboek waaruit onomstotelijk blijkt dat justitie en politie in eendrachtige samenwerking het onderzoek naar de ware daders vanaf het begin met onoirbare methoden hebben tegengewerkt en daarbij talloze malen en op grove wijze de gevoelens van de familie Vaatstra hebben gechoqueerd, ben ik tot de ethische conclusie gekomen dat dit dagboek wijd en zijd zou moeten worden gepubliceerd om de schanddaden van justitie en politie in deze zaak aan de kaak te stellen. Ik heb vervolgens dit mij door de bekende internetjournalist Micha kat toegestuurde document eind oktober 2013 op mijn website gepubliceerd. Mij is ook bekend dat dit dagboek op diverse andere  websites is gepubliceerd en daar tot op heden nog is te vinden.

1) Ik zie dus ook geen reden waarom mij de speciale eer zou toekomen als enige persoon in dezen te worden gedagvaard. Dat lijkt mij een evidente vorm van rechtsongelijkheid.

2) Mij is tevens bekend dat de journalist Micha Kat tezamen met deken Böhmer op 6 december 2013 een soort convenant heeft gesloten met Yehudi Moszckowicz naar annleiding van zijn eigen tuchtklacht tegen de hr. Moszkowicz Jr.

Als de heer Moskowicz nu dan besloten heeft om deze journalist die uitvoerig over dit dagboek heeft gepubliceerd en de volledige tekst ervan online heeft staan op zijn website www.klokkenluideronline.is NIET te dagvaarden, dan lijkt het er op dat opnieuw de regel van rechtsgelijkheid graverend wordt ondergraven.

3) Ten derde wil ik u graag laten weten dat ik op 29-11-2013 een tuchtklacht heb ingediend tegen Yehudi Moszkowicz bij de voormalige deken van de Orde van Advocaten te Utrecht de weledele heer Leonard Böhmer. Dit vanwege de m.i. onpassende wijze waarop hij mij in de voorgeschiedenis van deze zaak heeft gesommeerd. De tekst van deze tuchtklacht is begin december 2013 op diverse websites gepubliceerd.

Helaas heeft de heer Böhmer deze klacht niet tijdig afgehandeld of kunnen afhandelen. De huidige deken dhr. T.J. Roest Crollius vertelde mij van middag telefonisch dat de heer Böhmer op dit moment helaas in het buitenland verkeert en derhalve niet in de gelegenheid is om zijn verzuim toe te lichten.

Daar ik ook niet met de jeugdige heer Moszkowicz  door één deur wens te gaan voordat de tuchtklacht naar behoren is beantwoord  en-of afgehandeld, zie ik mij genoodzaakt om verstek te laten gaan bij het geding morgen.

Ik wens hierbij dus om bovengenoemde redenen als het ware de heer Moszkowicz te wraken en verzoek u bij deze dringend om het KG te verdagen tot de boven geconstateerde rechtsongelijkheid is opgeheven. Ik zie met name een nieuwe, rechtvaardige collectieve dagvaarding met genoegen tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Frides Laméris, Zuidlaren, Sr Alumnus Theologie RU Groningen

050-XXXXXXXX

‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’ kunt u direct online bestellen via  http://www.hetverbodendagboek.nl of via de beste en grootste boekensite van Nederland: BOL.com

Natuurlijk kunt u uw bestelling ook doen bij de reguliere boekhandel bij u in de buurt of via boekensites als AKO,  CosmoxNRC luxBlz. ,Libris, Paagman , etc. 

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

64 reacties op Nieuwe bizarre fase in dagboek-gate.

 1. jairalali zegt:

  Heeft de familie Vaatstra nu echt niet door dat Moszkowicz smult om met dit soort infantiele bezigheden z,n zakken lekker te vullen?
  Het is hoog tijd dat toch minstens één van de kinderen Vaatstra wakker wordt en door krijgt dat die spaar rekeningen hierdoor aardig gaan slinken om niets.
  We kennen de inhoud van mevrouw Terpstra’s dagboek, en heel eerlijk gezegd liegt het er allemaal niet om.
  Bovengenoemde dame heeft een zeer heldere geest en een enorme dosis wijsheid.
  Heel jammer dat wijsheid plaats moet maken voor domheid, en dat weet Moszkowicz dondersgoed.

 2. maasdonk zegt:

  Het zijn allemaal psychopaten in de black maffia wereld!
  Niettemin vind ik wel dat maaike zelf het heft in handen moet nemen, als zij dit echt zo wil moet ze zelf ter zitting verschijnen, want dat chantage verhaal blijft niet staan, kom op mensen!
  Hele volksstammen verdienen geld over de rug van marianne door deze acties met yehudi walgelijk is het.
  Kon het arme kind haar verhaal nog maar doen dan was het over en uit met deze waanzin!

 3. IIS zegt:

  Enigszins off topic: maar is er nog nooit iemand op het idee gekomen om met een foto van Marianne Vaatstra naar het buitenland te gaan, bijv. India? Daar, en in ander landen zijn veel charlatans te vinden die zeggen te kunnen ‘zien’ of ‘voelen’ wie mensen zijn of waren enz. Natuurlijk zitten tussen die charlatans ook mensen die echt een gave hebben, die werkelijk van een foto kunnen aflezen wat er met iemand is gebeurd. Zonder een woord te wisselen, zonder informatie te verstrekken over de persoon op de foto, zullen er ongetwijfeld mensen zijn die haarfijn kunnen vertellen wat er met Marianne Vaatstra is gebeurd…Ik ben er van overtuigd dat dit best wel eens een heel goed licht zou kunnen werpen op de zaak.

  • IIS zegt:

   Dat er paragnosten (SBS) bij de zaak zijn geweest en zo, dat is duidelijk, maar ik zie wel wat in het zoeken naar mensen, ver buiten NL, die ook deze gave hebben en vooral niet op de hoogte zijn van de moord of wie of wat Marianne Vaatstra was.

   Geheel zonder info, zonder ook maar iets te zeggen of vragen te stellen om te horen wat de verschillende mensen die kunnen ‘zien’ of ‘voelen’ vertellen over Marianne Vaatstra om vervolgens al deze verschillende gegevens te verzamelen en zien of er een soort van constante of steeds terugkerende lijn in zit die kan lijden tot een duidelijk geheel, Iets in die richting, daar zou naar mijn mening best wel eens meer uit kunnen rollen dan toen ter tijd met Het Zesde Zintuig waarvan niet duidelijk was welke info de paragnosten van te voren hebben ingefluisterd gekregen. Als SBS de paragnosten totaal geen info van te voren heeft gegeven dan zijn daar toch heel duidelijke dingen uit naar voren gekomen die in een totaal andere richting wijzen dan een Jasper S.

   Blijft voor mij nog de foto met de loopsporen in het weiland waar Marianne is gevonden, deze sporen zijn totale fake, ten eerste omdat er meerdere mensen hebben gelopen in het weiland, auto’s hebben gereden, en niets van alles is terug te zien op de foto, behalve de sporen die Justitie en Peter de Vries nodig hadden om hun verhaal sluitend te maken. En ten tweede ik heb meerdere keren geprobeerd in onbelopen gras dergelijke sporen te maken en ze duidelijk te fotograferen, maar het is mij niet gelukt om dat zo ‘mooi’ voor elkaar te krijgen.

   • Pop zegt:

    Over die zogenaamde loopsporen, wie loopt er uberhaupt niet op dezelfde weg/manier terug (langs de rand (=beschutting)) terug, maar in plaats daarvan buitenom de sporen die je op de heenweg hebt gemaakt (verder het weiland in).

 4. wdankbaar zegt:

  Paragnosten, gepasseerd station. We weten wat er gebeurd is..

  • IIS zegt:

   Begrijpelijk en waar, maar het was/is mijn nieuwsgierigheid, de bijna kinderlijk eenvoudige manier van zoeken naar het vinden van één of meerdere punten die aangeven dat de er zaken zijn die overeenkomen met wat er reeds bekend was en waarbij misschien een paar punten eruit komen rollen die niet eerder zijn belicht. Maar goed, justitie ziet evenzo de gepasseerde stations en wil ook liever zaken laten voor wat ze nu zijn.

   • Pop zegt:

    Dat zou mooi zijn, iemand die waarlijk kan zeggen wat er allemaal exact gebeurd is en hoe alles precies in zijn werk is gegaan. In plaats daarvan hebben we iemand die de zaken zeer helder ziet, op basis van nuchtere feiten, en dat is: Wim Dankbaar 🙂

 5. maasdonk zegt:

  @ lidy, inderdaad er is nooit een verslag gekomen van het ,,prettige gesprek,, tussen micha en yehudi die hem zowat van de sokken reed!
  Goed opgemerkt van je, heb jij twijfels over micha en waarom ,daar zou ik meer over willen weten als je wil.

  • lidy zegt:

   Er zou een persverklaring komen van beide heren, die moet ook nog komen. Tja, opmerkelijk dat Micha nu ineens columnist is van Callimeri, de crimesite die gesponsord wordt of werd door Yehudi en als zodanig samenspande tegen hem, althans zo bracht Micha het. De eigenaar bleek zo te lezen ook een louche figuur. En zo zie je maar weer, het kan verkeren. Wie weet wat de volgende verovering van Micha wordt, columnist van de Telegraaf, want de vijand van vandaag is morgen wellicht zijn beste vriend. Ik kijk nergens meer van op. De bezoekers van Micha’s blog stellen ook geen vragen van: he, hoe zit dat, hoe kan dat nu zo ineens, wat is er intussen gebeurd? Nee hoor, het is allemaal zo gewoon, zo gewoon als een brune boon.

  • lidy zegt:

   Bijzondere ontwikkelingen en de onverwachte confrontatie tussen Micha Kat en Martin vrijland geven weer bijzondere inzichten. En zo blijkt maar weer het grote nut van confrontaties. Dat levert nog eens wat op.

   De bijeenkomst was gepland om de partijen Micha Kat en Yehudi weer on speaking terms te krijgen. Dat was na afloop volgens micha wonderwel gelukt en de gezamenlijke verklaring zou volgen. Nou daar is nog steeds het wachten op. Maar nu is er dat filmclipje van een kleine tete a tete tussen de beide heren dat vooraf plaatsvond.

   Het filmclipje laat duidelijk zien dat er al eerder sprake was van een deal:

   Micha: het gaat niet zo goed met onze overeenkomst

   Yehudi: Daar moeten we zo even over praten

   Micha: Nouja

   Yehudi: Okay, want ik heb begrepen dat ik daarin alle vertrouwen voor jou krijg

   Micha: Okay, tot later

   Terwijl Kat de suggestie wekte dat het de eerste confrontatie zou zijn om er gezamenlijk, onder meen ik de leiding van de Orde van Advocaten er uit te komen, was er dus al een overeenkomst tussen Yehudi en Micha. Dan vraag je jezelf toch af wat die overeenkomst zou zijn? Ik denk er dus het mijne van. En van wie kreeg Yehudi het mandaat alle vertrouwen voor Micha te mogen hebben??? Wie is of zijn die opdrachtgever(s).

   • lidy zegt:

    Kleine correctie: Ik zie nu dat het gesprek de 24e plaats vond, dus recent. Waar bij welke gelegenheid wordt niet vemeld. Blijft interessant wat dan niet goed gaat met de overeenkomst (welke) en wie die opdrachtgever/s zijn achter de schermen, die Yehudi mandaat hebben gegeven voor het vertrouwen in Kat. Roept toch de vraag op waar dit op gebaseerd is.

 6. wdankbaar zegt:

  Freddy verspreekt zich:

  Freddy Vaatstra ‏@FreddyVaatstra 9h
  @JackyKallenbach het OM bepaalt niet wat wij doen. Wij starten nog altijd zelf ten strijde als ons onrecht wordt aangedaan. Middels een KG.

  Hij zegt “wij” in plaats van “mijn moeder” uit wiens naam het KG werd opgestart. Hiermede is dus andermaal duidelijk dat de KG’s uit de koker van Freddy en Bauke komen, waarbij Maaike als tool gebruikt wordt.

  Hoe Maaike “onrecht” wordt aangedaan door haar zeer heldere en duidelijke schrijfsels te publiceren, is mij ook een raadsel. Te meer omdat zij zelf meerdere malen in die schrijfsels stelt dat ze ze graag gepubliceerd WIL hebben.

  • Freddy Vaatstra zegt:

   Wij is geschreven in meervoud. Je leest zoals altijd weer met je eigen bril, zoals altijd.
   Voor alle duidelijkheid, WIJ is een samenvoeging van alle broers en zussen incl de ouders. Nóg altijd doen WIJ alles in overleg en zijn WIJ daarvoor eenstemmig en aansprakelijk.

   WIJ hebben je een kort geding aangespannen, die je net als Frides Lameris hebt verloren.

   Hoe meer duidelijk moeten WIJ zijn!

  • Je leest WIJ door je eigen bril Wim, WIJ is nog altijd meervoud en heeft in ons geval altijd betekent dat alle broers en zussen incl de ouders WIJ zijn.
   WIJ hebben je gedaagd in Haarlem (nog vers in je geheugen) WIJ hebben Frides Lameris gedaagd in Assen.

   Juridisch gezien is het waterdicht dat diegene die de auteursrechten bezit de eiseres is in een geding. Daar staan WIJ allemaal achter en heb jij Wim, middels de uitspraak, kennis van mogen nemen en moeten accepteren.

   Moeten WIJ nog meer duidelijk zijn?

   • de haas zegt:

    Nee, het ons wel duidelijk wie die WIJ zijn: Bauke en de kinderen. Verdere verduidelijking van jou kant is niet nodig. Wellicht kun je hierover op twitter een discussie op gang brengen. Al dat onrecht wat jullie aangedaan wordt, snif..

   • jairalali zegt:

    Joh ga je schamen om jullie moeder te plaatsen zoals het jullie uitkomt.
    Ze heeft Wim toch duidelijk te kennen gegeven dat ze onder druk afstand moest nemen van haar weg naar de waarheid omdat ze haar kinderen en kleinkinderen niet kwijt wil, en daar zat geen woord Chinees bij! En WIJ zijn daar allemaal getuigen van.
    Hoe liefdevol allemaal. Complimenten 😦

   • Souraya zegt:

    Wat heeft Wim moeten accepteren Freddy?
    Iets wat hij toch al van plan was NIET te doen?
    Heb je wel iets begrepen van de hele rechtszitting en van de uitspraak?

    Freddy jij bent in mijn ogen een minkukel!
    Dat jij je eigen zusje zo verlochent is beestachtig, alleen maar voor het grote geld.
    Zit jij niet in de schuldsanering?
    Straks komt de waarheid uit, dat duurt niet lang meer.
    Gelukkig zijn er al heel veel mensen die weten dat Jasper niet de moordenaar is, zelfs heel veel mensen in jouw omgeving.
    En er komen steeds meer bij, gelukkig.
    En wat ga je dan zeggen?

    Je moet je schamen dat je dit je eigen moeder aan doet.
    Gelukkig weet ik dat ze stiekem heel blij is dat Wim door is gegaan met het aantonen van haar gelijk!
    Oh Freddy behoed je voor wat komen gaat want je staat er niet zo mooi voor!

 7. jairalali zegt:

  Op de site van Kat staat een link naar het dagboek van mevrouw Terpstra.
  Die link schijnt legaal te zijn.
  Hoe is het dan mogelijk om anderen die het plaatsen voor het gerecht te dagen?
  Ik snap hier werkelijk de ballen van omdat alsnog iedereen het kan lezen.
  Als ik meneer Lameris was ging ik om die reden in hoger beroep.

  • de haas zegt:

   Daar heb je inderdaad een punt. Ik denk dat Frides Lameris wel in beroep gaat omdat hij een tuchtklacht bij de orde van dekens tegen YM heeft lopen (op 29-11-2013 ingediend) die door drukte (?) nog niet was behandeld. Kat heeft met YH handjeklap gedaan zodat Kat het dagboek van Maaike mag blijven publiceren en YH advocaat kan blijven. YH was o.a. na een rechtzitting ingereden op Kat en een aantal medestanders.
   Dit blijft toch een vreemde onverkwikkelijke zaak. Blijkbaar worden de kg’s gebruikt om af te schrikken, negatieve publiciteit tegen “complotters” te genereren en de zakken van YH te speken.
   Ik begrijp uit de reactie van Wim op Freddy Vaatstra van vandaag dat er ook nog een tweede deel van het dagboek is dat niet gepubliceerd is maar wel is gebruikt voor het research van het boek.

 8. de haas zegt:

  Kan iemand die twittert (Yvonne?) Freddy Vaatstra eens vragen hoe dat zit met zijn moeder en die kort gedingen? De zeer stekelige tweets tussen Jacky Hagemann en Freddy van gisteren bewijzen dat bij de Vaatstra’s iedere kritische opmerking een open zenuw raakt.
  Het is mij ook opgevallen dat Freddy Vaatstra via twitter (Friese) stageaires van landelijke dagbladen en de LC zelf(correspondentschappen) benadert om ze van het evangelie van het OM in de zaak Vaatstra te overtuigen.

  • jairalali zegt:

   “Het is mij ook opgevallen dat Freddy Vaatstra via twitter (Friese) stageaires van landelijke dagbladen en de LC zelf(correspondentschappen) benadert om ze van het evangelie van het OM in de zaak Vaatstra te overtuigen.”

   Dat kan ook niet anders de Haas. Freddy Vaatstra z,n vader heeft beslag laten leggen op de boerderij van de Steringa’s om een vette klapper aan euris binnen te halen onder het mom van schadevergoeding, en daar zal YM natuurlijk ook vet van profiteren zolang de waarheid niet aan het licht komt..
   Daarom kunnen ze niet meer terug. En of ze zich daar prettig bij voelen? Ik vraag het me af!

  • de haas zegt:

   Freddy Vaatstra gaat nu op een anticomplottersite te keer tegen Wim dat ‘ WIJ’ (hij gebruikte kapitalen) in zijn tweets met Jacky Hagemann de hele familie Vaatstra inclusief Maaike Terpstra (die al jaren gescheiden is en zich Maaike Terpstra laat noemen) omvat. Dat moeten wij dus maar geloven. Wij weten dat de kinderen van Maaike haar min of meer in een 100 procent afhankelijke relatie hebben gemanouvreerd zodat zij niet meer vrijuit kan spreken en denken zonder de angst haar kleinkinderen wellicht ooit nog te zien. Dat is de situatie van Maaike binnen de “familie Vaatstra”.
   Wat FV doet is iets beweren dat heel gemakkelijk te falsifieren is door wat we weten over de onmenselijke afgesloten situatie waarin zij door haar kinderen is gedwongen.
   Wie met een twitteraccount voelt zich geroepen om de handschoen van Freddy Vaatstra op te nemen op te nemen over deze door de kortgedingen nu wel heel prangende kwestie? Beschouw dit maar als de aftrap.

  • yvonne zegt:

   Ik twitter idd. de haas, maar tegen de macht van geld kan ook ik niet op……….niet via een tweet, als ik nu recht tegenover Freddie zou staan, dan wordt het een ander verhaal….Liegende mensen ruik ik! Daar hoeven geen woorden aan gespendeerd te worden.

   Groet Yvonne

 9. maasdonk zegt:

  @ lidy.er is iets mis in het at random mensen het ,,dagboek,, te laten verwijderen en anderen met rust te laten, ook dit neigt weer naar klassejustitie handje klap zo wij dat gewend zijn in NL!
  Waarom worden frides,wim zo geterroriseerd en micha,vuur niet dit is een belangrijke vraag toch?

  • lidy zegt:

   Nou en of, Maasdonk. Het is de meest essentiele vraag die je maar kunt stellen, het is de vraag naar motivaties. Ik kan uiteraard niet in de hoofden van de mensen kijken maar kan me wel een beeld vormen, en wellicht een idee geven. Kijk, ik denk niet dat hier sprake is van klassejustitie.

   Laat ik beginnen met waarom,

   Dit spectakel gaat uiteindelijk om Wim uit te schakelen, want Wim is een bedreiging omdat hij aankondigde ‘Het Verboden Dagboek van Maaike Vaatstra te willen uitbrengen.’ een tijd geleden alweer, dat moet de alarmbellen hebben doen rinkelen.

   De aanval is op twee manieren ingezet:
   a door de smaadzaak die nog op de plank lag op te pakken en Wim te dagvaarden, waarbij Kat zo’n bedenkelijke rol heeft gespeeld, immers hij raadde af om een advocaat in de arm te nemen. Deze strafzaak is beslist door Wim onderschat. Maar goed.
   b door te dreigen met een kort geding als hij zijn plan om het boek op de markt te brengen door zou zetten. Maar er daagde een onvoorziene omstandigheid en dat was de tweede auteur van het boek.

   Ten aanzien van het kort geding is Yehudi wat te gretig geweest en heeft zijn kruit voortijdig verschoten, immers hij kwam te laat tot de ontdekking dat het niet om het dagboekje van Maaike Vaatstra zelf ging, het betrof de titel. En daar is meneer Yehudi ingestonken. Weliswaar heeft hij het kort geding doorgezet, maar het heeft geen publicatieverbod opgeleverd.

   Dus hij probeert het via een andere weg. En opnieuw komt Kat in beeld, door mensen het dagboekje van Maaike toe te sturen en/of hen op te stoken om tot actie over te gaan.

   En ja daar komt de actiebereidwilligeFrides in beeld. Hij krijgt meteen een waarschuwing. Hij haalt gelukkig het dagboek weer van zn site. Dat is een probleem voor Yehudi en vrienden. Maar gelukkig voor hen pakt Frides de draad weer op en hoeft maar een aankondiging te doen, HAP, meteen een kort geding. Toch waarom Frides, nou simpel Yehudi heeft al zn adres. En de man had al een waarschuwing gehad. Doet het natuurlijk goed voor de rechter. Het geldelijk gewin is een leuke bijverdienste of bijvangst, zo je wil.

   Zou dit kunnen kloppen, Maasdonk?

   • lidy zegt:

    Nog even ter aanvulling over Micha, want ik zie toch nog vragen. Om Micha zelf buiten schot te houden was het nodig om hem middels een deal te vrijwaren. Want vraag je af, waarom hij niet integraal tot publicatie is overgegaan, hij kon dat doen, immers hij wist dat hij niet vervolgd kon of zou worden door Yehudi door die deal. En toch deed hij dat niet. Er waren dus andere targets nodig voor de schietgrage opponenten.

    Micha heeft verschillende mensen heel erg onder druk gezet. Hijzelf had weliswaar de publicatie aangekondigd op zijn site, maar meteen gevolgd door allerlei geheimzinnige toeters en bellen, chaos, dos attacks, hij moest onderduiken in Duitsland, moord en brand, bang voor zn leven. Maar du moment dat Frides het dagboekje had geplaatst, was vriend Kat weer alive and kicking and in the air. Hij plaatste een linkje naar de bron, Frides, en klaar is Kees, mission accomplished. Hoewel, ik hoop dat het een mission impossible zal worden.

    Maar mensen, waarom schijf ik dit allemaal. Gewoon om jullie te waarschuwen: Denk na voordat je ingaat op een oproep tot actie. Het wordt voortdurend mooi verpakt, maar je weet echt niet of je niet simpelweg misbruikt wordt in een sinister spel.

    Kijk naar de oproep van De Haas, om ten strijde te trekken. Gewoon niet doen, dat is niet de manier. Laat hij of zij dat dan zelf maar zelf doen, ipv hier de aftrap te geven.

  • de haas zegt:

   Klomp heeft geen Vaatstra boek geschreven. Sterker Klomp kent de feiten van de Vaatstra zaak niet eens. S. Vuijk heeft dat witwasboek geschreven. Vuijk riep een aantal dagen terug het OM in een tweet op om actie te ondernemen tegen de stalkende complotters die het dagboek van de moeder hebben gestolen..

 10. Pop zegt:

  Als ik hierop mag reageren: ik denk dat Bauke en kinderen, als pleister op de wonde, voor een vette schadevergoeding van Steringa gaan, had die man maar moeten ontkennen.

 11. Pop zegt:

  Tweede nooit gepubliceerde deel? Geduld is een schone zaak, maar eerlijk gezegd kan ik niet wachten tot het boek uit is!

 12. verwarde man zegt:

  Plaats hier maar het comment dat ik bij je artikel over Frides Lameris op Boublog plaatste. Niet tot mijn verrassing werd het door jou rap weggecensureerd. Wel anderen debunken en zelf niet tegen kritiek kunnen is niet chique en nogal kinderachtig.
  In mijn ogen zou je verder de laatste zijn om anderen laf te mogen noemen..

  4 februari, 2014 op 14:09
  Bou, laat dit een les voor je zijn dat je voortaan eerst goed na moet denken voordat je met modder naar anderen gooit zoals bv Frides Lameris. Het kost je achteraf veel sores om je straatje weer schoon te poetsen. Waarbij je de lezer niet moet onderschatten dat hij/zij daar door heen weet te prikken. Met je ostentatieve titels Mr. Drs. draag je hierin een dubbele verantwoordelijkheid.

 13. cobra zegt:

  valt mij tegen dat ook hier berichten worden verwijderd jullie doen hetzelfde als boublog en alle andere media o.a. telegraaf ………………. alleen plaatsen wat jullie aanstaat.

  • wdankbaar zegt:

   Ik heb de ruzie tussen Lidy en Bou verwijderd omdat ik meen dat dit de zaak vervuilt.

   • jairalali zegt:

    Dank je wel voor het weghalen.
    De zin om deze draad verder te volgen werd behoorlijk vervelend.

   • lidy zegt:

    Jaja, je houdt wel een beetje van het kat en muis spelletje he, beste Wim, zolang jezelf maar toeschouwer kunt zijn. Mij maak je echt niet veel wijs. Jammer dat je niet straight bent. Niettemin, ik ben benieuwd naar het boek met de onthullingen. Laat de mensen niet te lang in spanning. En voer de spanning vooral niet op met hier en daar iets prijs te geven. Allemaal spielerei en dat is wel het laatste wat we kunnen gebruiken.

    • lidy zegt:

     Volgens mij was deze reactie van mij naar aanleiding van iets anders, en het had te maken met de manier van modereren en je timing. Dat begon voor mij meer te lijken op manipuleren. In ieder geval, ik heb hem niet in deze volgorde gemaakt, niet voor zover ik me kan herinneren. Wim. Het krijgt daarmee een andere lading, terwijl ik je heb geschreven dat ik het zo prima vond.

 14. lidy zegt:

  Hebben jullie al een idee van wanneer het boek op de markt komt?

  • Pop zegt:

   Waar ik benieuwd naar ben: brengen jullie bij familie en vrienden de zaak Vaatstra ter sprake of durft niet iedereen dat? Ik ben tijdelijk in NL en probeer, als er ook maar iets een aanknopingspunt is, te vertellen dat er een boek uitkomt dat gaat over een meisje in Friesland dat destijds vermoord is met het werkelijke verhaal, wat je het niet zou kunnen verzinnen zo heftig, en dat ze het eigenlijk niet zouden moeten lezen omdat ze daarna nooit meer hetzelfde denken over de NLse rechtstaat.

   • Akky van der Veer zegt:

    Hoi Pop. Antwoord op je vraag: ik probeer het wel, maar mijn familie en vrienden zijn wat dat betreft verdeeld in twee kampen. Het ene kamp twijfelt al vanaf het begin aan het daderschap van Jasper S. en zal blij zijn met het boek. Het andere kamp kan/wil niet geloven dat de overheid (politie, justitie en OM) zo corrupt is en in staat is zo te liegen, want dan stort hun hele wereldbeeld in elkaar.

 15. fryskdumke zegt:

  Goed stuk geschreven met dank aan André Vergeer over het tweede dagboek van Maaike Terpstra http://www.boublog.nl/2014/02/06/het-vergeten-dagboek-van-maaike-terpstra/

 16. fryskdumke zegt:

  Beste Pop, ik sluit me bij Akky aan…het laatste wat Akky schrijft weegt nog het aller zwaarst wat ook te begrijpen is….daarbij hebben de mensen alleen de informatie uit de MSM wat ze klakkeloos aannemen en waar ze zich het liefst aan vasthouden..omdat “iedereen” dat doet…..als je al een mening hebt die er van af wijkt, wordt je voor gek verklaard of krijg je zelfs de hevigste ruzie’s jammer genoeg….dit gaat zo waanzinnig ver en gaat bij de meeste mensen nog de pet te boven….net als met de zaak Demmink, als ik daar over begon geloofden mensen het niet, ja nu het in de MSM is geweest..dan gaan ze vragen stellen……daar ben ik dan ook blij mee, wie weet….er worden nog steeds elke dag mensen wakker, dus ik ben ook heel benieuwd naar het boek van Hans en Wim en de reactie’s hier in mijn familie-en vrienden/kennisenkring!

 17. wdankbaar zegt:

  Micha op zijn website: Uit de woorden ‘helaas voor jou’ blijkt dat Wim uit is op een soort confrontatie. Ik hoop niet dat die zich doorzet. Want die ga ik winnen. Helaas voor Wim.

  ********

  Ik ben helemaal niet uit op een “soort confrontatie” met Micha, noch op het winnen of verliezen ervan. Micha heeft nu éénmaal de neiging om alles met elkaar te verbinden en zijn eigen speculaties tot feiten te verheffen. Zoals het totaal onschuldige fietsongeluk van Hans Anker dat een “aanslag” was, omdat hij volgens “bronnen” het “Vaatstra bedrog” wereldkundig wilde maken. Van mij mag Micha, maar ik wil niet met dat soort journalistiek in verband gebracht worden. En daarom reageer ik als hij in de zaak Vaatstra zijn “wensen” tot feiten maakt. Hoe vaak hebben we Peter R. de Vries niet horen gekscheren dat volgens Dankbaar prins Friso betrokken was bij de moord? Heb ik nooit gezegd, zelfs krachtig afstand van genomen, dit komt van Micha, en Peter R. maakt er dankbaar gebruik van om mij met Micha over één kam te scheren.

  Boudine, Ik heb geen ruzie met Micha, ik reageer alleen op Micha als hij suggereert of stelt dat dit een satanische lustmoord was op last van hoge ambtenaren c.q. elite (waaronder Demmink?). Dat veroorzaakt ruis want er was geen enkele hooggeplaatste aanwezig toen Marianne werd vermoord, maar dat bewaren wij voor het boek. Dat is wel te begrijpen toch?

  Mvg

  Wim

  Micha,

  Ik zou best willen dat je gelijk had, maar wij weten wat er gebeurd is en dat moeten we bewaren voor het boek, bij voorbaat dank voor je begrip.

  Mvg

  Wim

  From: micha kat [mailto:drsmkat@yahoo.com]
  Sent: donderdag 6 februari 2014 18:56
  To: Wim Dankbaar
  Cc: andre vergeer
  Subject: kom bij zinnen Wim en stop de confrontatie

  bouwvakker zegt:
  @waterman65
  Spijker op z’n kop.
  6 februari, 2014 om 18:20
  waterman65 zegt:
  Is Wim nou echt zo kort van begrip?
  Dus Wim gelooft nog steeds dat perverse hoog beklede ambtenaren niets met al die satanische kindermoorden te maken hebben?
  Met name de satanische moord op Marianne Vaatstra.
  Wim gelooft nog altijd dat deze gepleegd is door aantal “doorgedraaide asielzoekers”?
  Beste Wim, als dat zo het geval was geweest dan had de overheid/het OM de zaak al lang opgelost en de “doorgedraaide asielzoekers” al lang vervolgd en opgesloten. Zaak gesloten!
  Heel Nederland opgelucht en gerechtigheid voor de nabestaande ,familie Vaatstra Laat die “doorgedraaide asielzoekers” ermee te maken hebben gehad.
  Waar het om gaat is WIE heeft deze “doorgedraaide asielzoekers” BETAALD, om tot een zulke gruwelijke daad te komen?
  Wim,het wordt nu echt eens tijd dat juist JIJ ontwaakt en leert nadenken dat hier JUIST perverse ambtenaren bij zijn betrokken.
  En daar vind je dan ook het motief/de reden voor al die spinakties van het OM samen met die diepvries r plofkip.
  Kom op Wim, sla je handen in de handen van Micha voor eens en altijd.

 18. cobra zegt:

  ach Micha leert het ook nooit , hij heeft al zo vaak de zaak vaatstra in de problemen gebracht door o.a. friso te koppelen aan deze zaak.
  nu Hans, Wim, en ook Andre dicht bij de oplossing van de zaak vaatstra zijn komt hij weer met zijn stomme opmerkingen die de zaak weer geen goed zullen doen, en denk dat niemand daar nu op zit te wachten.
  dus Micha ga wat anders doen en laat deze zaak aan de mensen over die hun er echt in verdiept hebben.

 19. seke zegt:

  Denk dat het even tijd word voor wat rust..Micha heeft al gereageerd en legt het nu ook naast zich neer, elkaar in z’n waarde laten is nu belangrijk. Alle bewijzen en feiten daar gaat het nu om en wat er straks nog meer komt..ja dat is mooi meegenomen dan. Dit staat nu op zijn site:

  Mensen, de ontwikkelingen gaan -om met de onvolprezen dr. Clavan te spreken- ‘ongelofelijk snel’ en zo zie je dat het proces waarin de waarheid de leugen verdringt min of meer assymptotisch verloopt: hoe meer waarheid er is, hoe meer waarheid weer wordt gegenereerd, dan is er nog meer waarheid waardoor nog weer meer waarheid ontstaat enzovoort tot er geen kankercelletje leugen meer over is. In deze fase moeten we als nieuwe media en onderzoekers samen optrekken en alle oude conflicten begraven! Goed, ik was weer eens pissig op Wim omdat hij weer begon met een spelletje who’s right over de vraag in hoeverre Joris Demmink was betrokken bij de moord op Marianne, maar dat leg ik verder naast me neer. Het gaat nu eerst om Jasper! Wim, Hans, Andre, Bou, Eric, Frides, Klaske, Martin, Myra, Ton, Micha en natuurlijk Maaike: wij allen hebben de bouwstenen aangeleverd voor het kasteel van de waarheid dat nu staat te schitteren in de winterzon! Ook Adele en Baybasin horen er eigenlijk bij net als Henk Rijkers en de familie Poot. De vraag over de relatie tussen Demmink en Marianne gaat over de cultuur die onder Demmink in Nederland is ontstaan waarin dergelijke wantoestanden -de moord en de doofpot daarna- hebben kunnen ontstaan. Het is deze cultuur -waarvan ik ook slachtoffer ben- die nu aan zijn einde komt. Iedereen daarvoor heel veel dank.

  De schouders er metelkaar onder mensen ennnnn VOLHOUDEN!! laat jullie niet afleiden..nu niet meer The times they are a changin….


  Tracy Chapman sings The times they are a changin…….

 20. cobra zegt:

  nou seke snap helemaal niks van jou verhaal dit gaat allang niet meer om jasper deze heeft zelf bekend en vaak genoeg de kans gehad om zijn verklaring te herzien.
  gaat ook niet meer om de fam. vaatstra incl. maaike de fam is allang afgekocht met bauke voorop en maaike stond ook niet op toen wim het nodig had in de smaad zaak
  en van de hele rij die jou noemt zijn volgens mij alleen Wim en Andre en Klaske nog over als onder zoekers van het eerste uur en de rest is gewoon veel later ingestapt
  dus deze drie mensen verdienen een pluim maar de rest heeft daar verder niks me te maken

 21. seke zegt:

  Ik heb dat stukje van Micha zijn site gecopieerd Cobra en het ging mij eigenlijk om dit stukje:
  In deze fase moeten we als nieuwe media en onderzoekers samen optrekken en alle oude conflicten begraven! Goed, ik was weer eens pissig op Wim omdat hij weer begon met een spelletje who’s right over de vraag in hoeverre Joris Demmink was betrokken bij de moord op Marianne, maar dat leg ik verder naast me neer. :

  Om de conflicten te begraven.

 22. wdankbaar zegt:

  Van onder naar boven lezen:

  From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Sent: donderdag 6 februari 2014 16:23
  To: ‘VARA Publieks- en Ledenservice’
  Cc: ‘Altan.Erdogan’; ‘gertjan.hartlief’; ‘Hans Mauritz’
  Subject: RE: Update: Re: p.r. de vries v.s. Wim Dankbaar (herinnering)

  Geachte Yvette Valkenburg en collega’s Erdogan en Hartlief,

  Jullie aanpak en cover-up van dit dieptepunt in de vaderlandse journalistiek wordt steeds schunniger en wanstaltiger. Alle kijkers hebben kunnen aanschouwen hoe ik volledig werd afgebrand in een één-twee tussen Peter R. de Vries en presentator Matthijs van Nieuwkerk met een aaneenrijging van grove lasterlijke leugens. Maar dat laatste zien slechts de ingewijde kijkers, omdat jullie “ervoor hebben gekozen” om de persoon waar het over gaat (moi) “niet uit te nodigen”. Een minnere vorm van journalistikek, waarbij alle vorm- en vakregels aan de laars worden gelapt, is nauwelijks denkbaar. Daarenboven zijn jullie ook nog te laf en schaamteloos om de fout achteraf te corrigeren. Integendeel, met nieuwe leugens te bedekken zoals de ongelooflijke tekst: “De kant van het verhaal van de heer Dankbaar is tijdens het interview (door de presentator) voldoende naar voren gebracht en voor het publiek voldoende duidelijk geworden.”

  Dit is een gotspe van de bovenste plank, gezien de reeks aantijgingen die mij zonder wederhoor voor een landelijk publiek werden aangewreven. Een kleine greep uit de talloze smadelijke leugens:

  Peter R. De Vries: Dankbaar dienst er niet voor terug om getuigen, betrokkenen, nabestaanden te belasteren, besmeuren, stalken, door het slijk te halen.

  Van Nieuwkerk: Dit is een complotdenker, God’s wegen zijn ondoorgrondelijk. Die kun je links laten liggen. Een volstrekte non valeur. We zouden het eigenlijk helemaal niet over deze man hebben, want je zou hem ook als een idiote gek kunnen afzetten. Er zijn wel meer mensen die rare dingen beweren in de wereld.

  Peter R. De Vries: Zijn ontsporing was toen nog in een mild stadium

  Van Nieuwkerk: Helemaal niet zo erg, dit soort rare bizarre fantasieën, als hij niet de dagboeken van mevrouw Vaatstra in handen had.

  Peter R. De Vries: Ja dit is heel stuitend natuurlijk, Maaike Vaastra gaat hieraan kapot. Hij zet al fragmenten op zijn site, dat is buitengewoon stuitend en kwalijk, terwijl hij weet dat zij (Maaike) dat niet wil. Die man is niet te stuiten. Hij leeft in een waanwereld waarin hij denkt dat alles een complot is.

  Sylvana Simons: Dit klinkt als iemand die doorgeslagen is.

  Van Nieuwkerk: We staan nu op zijn zwarte lijst. Wat kan ik verwachten, Peter? Huisbezoek?

  Peter R. De Vries: Nou ja, hij gaat heel ver in de stalking. Hij heeft ook getuigen, betrokkenen en slachtoffers thuis bezocht en lastig gevallen. Dat gaat heel ver.

  Van Nieuwkerk: Waarom zit die man nog niet achter slot en grendel eigenlijk?

  https://rechtiskrom.wordpress.com/2013/11/10/geplande-aangifte-tegen-dwdd-en-andere-media/

  In ons in maart te verschijnen boek “Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra” (verwachte oplage tussen 100.00 en 500.000) hebben wij een speciaal hoofdstuk aan de media gewijd, waarin deze uitzending prominent belicht wordt. Tenzij DWDD alsnog de sportiviteit en het journalistieke fatsoen kan opbrengen om Dankbaar en/of Mauritz uit te nodigen en wederhoor te bieden.

  Groeten,

  Wim Dankbaar

  From: VARA Publieks- en Ledenservice [mailto:publieksenledenservice@vara.nl]
  Sent: donderdag 6 februari 2014 13:44
  Cc: Altan.Erdogan; gertjan.hartlief; Wim Dankbaar; ‘Hans Mauritz’
  Subject: Update: Re: p.r. de vries v.s. Wim Dankbaar (herinnering)

  # Plaats uw reactie a.u.b. boven dit bericht #
  U bent geregistreerd als cc voor deze ondersteuningsaanvraag.
  Beantwoord dit e-mailbericht als u een opmerking aan deze aanvraag wilt toevoegen.
  Yvette Valkenburg (VARA Publieks- en Ledenservice)
  06-Feb 13:44

  Geachte familie Schillemans,

  Mijn excuses – ik had begrepen dat er contact was geweest tussen de heer Dankbaar en de redactie van DWDD maar ik heb inmiddels begrepen dat er voorafgaand aan de uitzending contact is geweest tussen de redactie en de co-acteur de heer Mauritz.
  DWDD heeft ervoor gekozen de heer Dankbaar en/of de heer Mauritz niet uit te nodigen; deze journalistieke keuze mogen zij maken. De kant van het verhaal van de heer Dankbaar is tijdens het interview (door de presentator) voldoende naar voren gebracht en voor het publiek voldoende duidelijk geworden.
  Wij beschouwen de discussie hiermee als afgedaan.
  Met vriendelijke groet,

  Yvette Valkenburg
  publieksvoorlichting VARA

  Heather
  04-Feb 19:33
  Beste VARA, meneer Erdogan, meneer Hartlief en mevrouw Valkenburg,

  Wij begrijpen van dhr. Dankbaar persoonlijk dat er helemaal geen contact is geweest tussen hem en de VARA over de uitzending van DWDD, dd. 06-11-2013.
  Schudt u uw repliek nu zomaar uit uw mouw om van ons gezeur af te zijn?
  Dit nemen wij wel hoog op, dat u ons probeert met een kluitje (leugen) in het riet te sturen.
  Houdt u ons voor onnozel? Is de kijker in uw optiek gewoon maar een ‘derde’, die niets te zeggen of (af) te vragen heeft over wat hem voorgeschoteld wordt?
  Beseft u wel hoe kwalijk dit is om een persoon (dhr.Dankbaar), die niet de mogelijkheid geboden wordt om zich direct dan wel indirect van een weerwoord te voorzien, zo ten toon te stellen?
  Het heeft er nu alle schijn van dat hier doelbewust zaken worden afgedekt en dat willens en wetens waarheidsbevinding uit de weg wordt gegaan.
  Wat is er over van de echte journalistiek? Gaat het nu veranderen in een leugenachtig, corrupt spelletje, waar misschien justitie achter zit?
  Wordt dhr. De Vries ingehuurd om in de main stream media iets te roepen uit naam van het openbaar ministerie?
  Wij hadden eerlijk gezegd heel iets anders van de VARA verwacht, dan op deze manier, eenzijdig een roddelpraatje in de wereld te helpen.
  Heult de VARA met het openbaar ministerie om de zaak Vaatstra in de doofpot te houden?
  Dhr. De Vries heeft vanaf het begin onwaarheden in de wereld gebracht omtrent de feitelijke omstandigheden die plaatsvonden in de nacht van 1 mei 1999.
  Erg spijtig en kwalijk dat u zich niet afvraagt waarom een persoon als dhr. Dankbaar en wij en nog vele anderen de echte feiten kennen, en dat er geen echte journalistiek meer bedreven wordt.
  Wordt ook de VARA onder de duim gehouden door het complete justitiële apparaat, dat de main stream media geen ruchtbaarheid meer mogen maken aan waarheidsbevinding?
  Mag u zich dan nog wel journalisten noemen?
  Jullie houden op deze manier de zwaar corrupte justitiële apparaat in stand door mee te werken aan deze belachelijke leugens, met alle gevolgen van dien.
  Wij eisen van de VARA om samen met dhr. Dankbaar dit recht te gaan zetten op de nationale televisie.
  Hoeveel emails moeten wij nog sturen? Anders zijn wij genoodzaakt om aan deze zaak ruchtbaarheid te geven.
  Misschien zou dhr. Dankbaar rectificatie moeten eisen van de VARA of hen moeten aanklagen wegens smaad en laster?
  Wij wensen u sterkte en zegen bij het maken van uw keuze, beginnend met het staken van leugens rond te strooien.
  familie Schillemans

  Wim Dankbaar
  04-Feb 09:38
  Geachte mevrouw Yvette Valkenburg,
  Het staat mij niet bij er contact tussen de VARA en mij is geweest over deze kwestie. Zeker geen contact dat tot een bevredigende oplossing dan wel rectificatie of wederhoor achteraf heeft geleid.
  Kunt u mij uitleggen waar u op doelt?
  Met vriendelijke groet,
  Wim Dankbaar

  Beste Wim Dankbaar,
  Hieronder de emailwisseling die wij hadden met de VARA ivm de uitzending van 6 november in DWDD.
  Klopt het wat ze zeggen? Dat ze contact met jou hebben gehad?
  Wordt er iets mee gedaan?
  Met vriendelijke groeten, uit Vlissingen,
  Walther & Erika Schillemans
  Facebook: TubBizar Fairest

  From: VARA Publieks- en Ledenservice (mailto:publieksenledenservice@vara.nl)
  Sent: Tuesday, January 28, 2014 10:50 AM
  To: Heather
  Subject: Re: Re: p.r. de vries v.s. Wim Dankbaar (herinnering) (aanvraag #36881)

  Yvette Valkenburg (VARA Publieks- en Ledenservice)
  28-Jan 10:50

  Geachte familie Schillemans,

  De VARA en de heer Dankbaar hebben naar aanleiding van de uitzending van 6 november jl. van DWDD inmiddels contact gehad.
  Met derden gaan wij dan ook niet meer inhoudelijk op de kwestie in.
  Met vriendelijke groet,

  Yvette Valkenburg
  publieksvoorlichting VARA

  17-Jan 22:15
  Beste Yvette,
  Wij gaan niet akkoord met uw antwoord; ter kennisgeving aangenomen, daar wij om een INHOUDELIJKE reactie hebben gevraagd.
  Wij trappen dus niet in uw aanbod om er op deze gemakkelijke afscheepmanier vanaf te komen.
  De eis tot reactie blijft dus staan tot u inhoudelijk hebt gereageerd.
  Mvg
  Fam. Schillemans

  L.s.
  Op 6 November 2013 is er van jullie een uitzending geweest met daarin P.R. de Vries.
  Daarin zijn uitspraken gedaan die regelrechte smaad en laster zijn, zonder dat er wederhoor is toegepast waarin Wim Dankbaar de kans had deze zware aantijgingen te weerleggen.
  Wij hebben ons zeer gestoord aan deze gang van zaken.
  Ultieme waarheids bevinding is van zeer groot belang in deze zaak.
  Graag uw repliek.
  Groet,
  Familie Schillemans en vrienden,
  Vlissingen

  From: VARA Publieks- en Ledenservice
  Sent: Wednesday, January 15, 2014 4:30 PM
  To: Heather
  Subject: Re: Re: p.r. de vries v.s. Wim Dankbaar (herinnering) (aanvraag #36881)

  Yvette Valkenburg (VARA Publieks- en Ledenservice)
  15-Jan 16:30
  Geachte familie Schillemans,
  We hebben uw mailtjes ontvangen en ter kennisgeving aangenomen.

  Met vriendelijke groet,

  Yvette Valkenburg
  publieksvoorlichting VARA

  07-Jan 12:12
  Hallo, ik wil gewoon dat er inhoudelijk gereageerd wordt want ik kan hier #36881 niet in want heb geen account daar.
  Nogmaals, reageer gewoon naar mijn email adres
  Mvg,
  Familie Schillemans en vrienden,
  Vlissingen

  Ursula van Zijderveld (VARA Publieks- en Ledenservice)
  07-Jan 10:46
  Aanvraag #36880 “Re: p.r. de vries v.s. Wim Dankbaar” is gesloten en samengevoegd met deze aanvraag. Vorige opmerking in aanvraag #36880:
  Aanvraag #36879 “Re: p.r. de vries v.s. Wim Dankb…” is gesloten en samengevoegd met deze aanvraag. Vorige opmerking in aanvraag #36879:

  Hallo,

  Ondertussen heb ik al een aantal mails verstuurt en ook gebeld en nog steeds komt er geen reactie……
  Dat is echt onfatsoenlijk. Het wekt ook de schijn op van corruptie en corrupte banden met de overheid!
  Dus nogmaals maar een mail in drievoud zodat u er niet overheen kan kijken.
  Het moeten er toch niet meer gaan worden???
  Mvg,
  Familie Schillemans en vrienden,
  Vlissingen

  From: Heather
  Sent: Monday, December 09, 2013 11:10 AM
  To: publieksservice@vara.nl
  Subject: p.r. de vries v.s. Wim Dankbaar

  L.s.
  Op 6 November 2013 is er van jullie een uitzending geweest met daarin P.R. de Vries.
  Daarin zijn uitspraken gedaan die regelrechte smaad en laster zijn, zonder dat er wederhoor is toegepast waarin Wim Dankbaar de kans had deze zware aantijgingen te weerleggen.
  Wij hebben ons zeer gestoord aan deze gang van zaken.
  Ultieme waarheids bevinding is van zeer groot belang in deze zaak.
  Graag uw repliek.
  Groet,
  Familie Schillemans en vrienden,
  Vlissingen

  Heather
  07-Jan 08:28
  Hallo,
  Ondertussen heb ik al een aantal mails verstuurt en ook gebeld en nog steeds komt er geen reactie……
  Dat is echt onfatsoenlijk. Het wekt ook de schijn op van corruptie en corrupte banden met de overheid!
  Dus nogmaals maar een mail in drievoud zodat u er niet overheen kan kijken.
  Het moeten er toch niet meer gaan worden???
  Mvg,
  Familie Schillemans en vrienden,
  Vlissingen

  From: Heather
  Sent: Tuesday, January 07, 2014 8:27 AM
  To: publieksservice@vara.nl
  Subject: Re: p.r. de vries v.s. Wim Dankbaar (herinnering)

  Hallo,

  Ondertussen heb ik al een aantal mails verstuurt en ook gebeld en nog steeds komt er geen reactie……
  Dat is echt onfatsoenlijk. Het wekt ook de schijn op van corruptie en corrupte banden met de overheid!
  Dus nogmaals maar een mail in drievoud zodat u er niet overheen kan kijken.
  Het moeten er toch niet meer gaan worden???
  Mvg,
  Familie Schillemans en vrienden,
  Vlissingen

  From: Heather
  Sent: Monday, December 09, 2013 11:10 AM
  To: publieksservice@vara.nl
  Subject: p.r. de vries v.s. Wim Dankbaar

  L.s.
  Op 6 November 2013 is er van jullie een uitzending geweest met daarin P.R. de Vries.
  Daarin zijn uitspraken gedaan die regelrechte smaad en laster zijn, zonder dat er wederhoor is toegepast waarin Wim Dankbaar de kans had deze zware aantijgingen te weerleggen.
  Wij hebben ons zeer gestoord aan deze gang van zaken.
  Ultieme waarheids bevinding is van zeer groot belang in deze zaak.
  Graag uw repliek.
  Groet,
  Familie Schillemans en vrienden,
  Vlissingen

  • Dieuwer zegt:

   Zo zwart op wit komt het nóg stuitender binnen wat die twee doorgedraaiden allemaal gezegd hebben over Wim. Goed dat de familie Schillemans e.a. zich niet hebben laten afschepen; de afscheep-antwoorden en leugens komen dan uiteindelijk wel naar boven, met pas excuses als Wim zelf de leugen ontkracht, maar daarna alweer leugens… Tjonge, lafheid en leugens, inderdaad doorgedraaide ‘journalistiek’.

  • Pop zegt:

   Let maar op: als straks de beerput los is en de waarheid niet meer is terug te stoppen, is de VARA de eerste die net doet of ze nooit iets anders hebben gepredikt.

 23. hansjohn zegt:

  Gaat er naast (na) het uitbrengen van het boek iets gebeuren met de 100% bewijzen die jullie hebben? Ik las ergens iets over verklaringen bij een notaris zoiets? Zoiets kan en mag niet achter gehouden worden?

  • albertb69 zegt:

   Alleen Jasper Steringa en zijn familie kunnen er iets mee doen, omdat zij alleen belanghebbende zijn in deze zaak. Zolang Jasper het wel prima vindt om 12 jaar onschuldig vast te zitten en zijn bekentenissen niet intrekt, zal er dus ook geen heropening komen in deze zaak.
   De sleutel tot een echte oplossing ligt dus in handen van Jasper Steringa.
   Reken er dus maar op dat ze in de gevangenis er alles aan zullen doen, om te voorkomen dat hij inziet dat hij de moord niet gepleegd kan hebben.

   • de haas zegt:

    Jasper is gemindcontrolled. Dus om te zeggen dat Jasper het wel prima vindt is gewoon onzin. De familie Steringa is door de rest van Nederland weggezet als (familie van een) crimineel terwijl de feiten absoluut niet kloppen.
    Vrijmetselaar Jan Vlug is met de dreigbrief voor het oog van iedereen door de mand gevallen als een (on)betaalde justitie medewerker. De Nederlandse samenleving laat deze criminele overheidsdaden gebeuren. Je merkt dat dit nieuws over Jan Vlug die eerder al door collega’s werd bekritiseerd buiten de alternatieve media vooralsnog in het geheel niet wordt opgepikt. Vlug kwebbelt rustig verder op zijn twitterpagina.
    Justitie zorgt wel dat Jasper gemindcontrolled blijft.
    De bal ligt bij Dankbaar en Mauritz. Belangrijk zal worden hoe effectief zij een publiciteitscampagne weten op te zetten rond de presentatie van het boek (persoon die het eerste boek in ontvangst gaat nemen/ evt. advertentieruimte kopen zoals de familie Poot) en na de presentatie. Het boek zal door de reguliere media als de pest gemeden en onbesproken blijven dan wel verdraaid worden is mijn inschatting.

    • van Tours zegt:

     Naar mijn mening is het een strafbaar feit als iemand op niet juiste gronden wordt veroordeeld. Wie dan strafbaar is, is een tweede. De OvJ heeft in ieder geval niet de juiste feiten voor de rechter gebracht, dat wil zeggen dat:

     ten eerste: een aantal ontlastende verklaringen bewust niet opgenomen is en dat daarmee hem niet verweten kan worden dat niet alle ontlastende verklaringen in het dossier zijn gekomen. Het niet in het dossier aanwezig zijn van ontlastende verklaringen heeft in andere zaken geleid tot een “niet ontvankelijk verklaring” door de rechter waarmee de zaak ten einde was zonder een veroordeling. Wegens het grote aantal mensen dat onder ede kan verklaren dat hun verklaring wel aangehoord, maar niet verwerkt is in een getuigenverklaring, is er een redelijk vermoeden van opzet tot het vervalsen van de rechtsgang, wat moet kunnen leiden tot strafvervolging.

     ten tweede: In deze discussie lees ik dat verschillende mensen door Justitie zijn uitgenodigd om hun verklaringen te veranderen, zodanig dat de tijdslijn gaat aansluiten bij de vermoedelijke dader Jasper. Als het boek van Wim duidelijk genoeg is, zal hiermee ook het redelijk vermoeden van opzet tot het vervalsen van de rechtsgang versterkt worden.

     ten derde: de OvJ heeft vermoedelijk overleg met de advocaat gehad of ze zijn vermoedelijk beide aangestuurd door een hoger iemand vanuit de Justitietop met waarschijnlijk de bedoeling om de veroordeling van Jasper mogelijk te maken. Het is namelijk erg vreemd dat er geen getuigen à decharge zijn gehoord en dat er geen tweede onafhankelijk DNA onderzoek heeft plaatsgehad. Ook de twee verschillende DNA-sporen op het rugzakje zijn niet nader onderzocht. Ook hier het redelijk vermoeden van opzet tot het vervalsen van de rechtsgang.

     Ik denk dat er na lezing van het boek nog wel een ter vierde en ten vijfde richting de OvJ komen. Het redelijk vermoeden kan een grond zijn voor een aangifte tegen de OvJ. Of justitie tegen eigen mensen dan een strafvervolging gaan instellen lijkt mij twijfelachtig. Ze zullen het niet willen doen, maar als de druk maar hoog genoeg is, daar niet aan kunnen ontkomen.

     Voor de advocaat kan het mogelijk nog moeilijker worden. Als duidelijk wordt dat er een redelijk vermoeden zou kunnen bestaan dat hij door Justitie ingezet is om Jasper veroordeeld te krijgen, dat is een klacht bij de deken van de advocaten op zijn plek en zelfs een strafrechtelijke vervolging lijkt mij mogelijk.

     Volgens mij is er in eerste instantie geen herziening van het proces tegen Jasper nodig. Als er gegronde redenen zijn om een aangifte te doen tegen mensen binnen het justitiële proces waarbij Jasper veroordeeld is, moet er daarna wel een herziening komen.

 24. maasdonk zegt:

  @ allen ,maaike zegt in het gesprekje ,het klopt niet ,maar wat klopt niet daar kun je niet achter komen .
  Dat is nu precies de kern van het verhaal het was de bedoeling dat zij en de rest er niet achter kon komen.
  Er is een vermogen gespendeerd om daar niet achter te komen dus… het is geen ,,gewone,, zaak want daar wordt nog geen dubbeltje aan besteed!!!

 25. Het interview met mij d.d. 19-02-2014 in het regionale weekblad Oostermoer-Noordenveld (regio Zuidlaren) met als kop: ‘Vaatstrazaak moet worden heropend’, is nu gepubliceerd op de website van Koos Woudenberg: De directe link is:
  http://koosgaatdoor.files.wordpress.com/2014/02/interview-met-fridesvaatstra-oostermoer-19-
  februrari-2014.pdf

 26. boudineke zegt:

  En tot op heden is er niemand die zegt dat Lameris het copy-right van moeder Maaike schendt!
  FOEI en ik doe hier niet meer aan mee!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s