Moszko wil verbod op alles, inclusief discussie

[Update vrijdag 13 dec. 2013] Als we de media mogen geloven is het al een gelopen koers. Terwijl pas woensdag aanstaande bekend zal worden welke van de 11 eisen, zoals Moszkowicz in zijn dagvaarding had gevraagd toewijsbaar te achten, kopten de media al met ‘Dankbaar mag dagboek niet publiceren’. Het journaille lijkt helderziende maar is het natuurlijk niet. Het is stemmingkwekerij en het gevolg van de hetze welke is ontstaan nadat de heilige Peter R. op prime time bij DWDD in een aanval van emotionele incontinentie los mocht gaan op Wim Dankbaar. Meteen daarna was het uitgesloten dat Wim een eerlijk proces zou krijgen. Een proces dat geheel niet had hoeven plaatsvinden omdat de beide auteurs van ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’ in hun verweer op de eerste sommatie van Moszko al op 30 oktober, meer dan vijf weken voor de zitting en nog voor deze was geëntameerd hadden aangegeven dat zij niet zouden overgaan tot het integraal weergeven van het dagboek van Maaike. Toch kwam het kort geding er en dat was simpelweg het gevolg van het feit dat dit werkelijk ondermaatse advocaatje dat nou eenmaal al heel hard had geroepen en de media dat massaal hadden overgenomen. Het afblazen van dit spookproces zou teveel gezichtsverlies betekenen voor hem, Bauke Vaatstra, Freddy en de rest van de familie en zo mogelijk door het grote publiek verkeerd worden uitgelegd. Dankbaar en Mauritz hadden niets te verliezen omdat er simpelweg niets op het spel stond. Een mogelijk verbod voor wat ze toch niet zouden gaan doen. Een spookproces dus met spookgedaagden en een spookeiser die de gedaante van Maaike had aangenomen middels een ter elfde ure door Freddy Vaatstra naar Haarlem getransporteerd vodje waaruit moest blijken dat het pindamannetje Yehudi wel degelijk over een mandaat of machtiging van Maaike beschikte. Toen Hans Mauritz ultimo maandagavond zijn producties (lees: bewijsstukken) naar Moszko mailde zat daar ook bij een mailtje van een vriendin van Maaike van 6 december 2013 waarin zij aangaf de dag ervoor met Maaike gesproken te hebben. In dat gesprek, zo mailde Gea, had Maaike aangegeven nog nooit met Moszkowicz gesproken te hebben en dat zij ook geen weet had van het feit dat zij een halve ton smartegeld van Wim eiste. En daar had onze kleine smiecht nu dus iets op gevonden als blijk waarvan het handgeschreven kattebelletje pas tijdens de zitting boven water komt. Protesteren daartegen heeft geen zin want dit mag, vermits de tegenpartij er ter zitting kennis van kan nemen. Op diverse klokkenluiderssites wordt dit uitgelegd als een gebrek aan juridische kennis aan de zijde van ‘Wim en Hans’ echter tegen dergelijke rattenstreken is niet de beste advocaat opgewassen. No way. Wat had moeten gebeuren is dat beide gedaagden Gea zouden hebben gevraagd dit mailtje even te deleten in haar PC en opnieuw te versturen op dinsdagochtend, de dag voor de zitting , waardoor nu de gedaagden ter zitting dit killing bewijsstuk van het feit dat Maaike zelf van toeten noch blazen weet hadden kunnen overleggen. Een retourtje Zwaagwesteinde om alsnog het kladje te ‘fabriceren’was dan niet meer mogelijk geweest. Het kladje was er eenvoudigweg niet geweest en dus ook niet het bewijs van een door Maaike aan Moszko gegeven mandaat of machtiging. Maar, ja. als rechtgeaarde burger hou je gewoon geen rekening met dergelijke laagbijdegrondse rattenstreken van een advocaat. De rechter zal er hopelijk het zijne van denken vooraleer hij komt met de uitspraak.

Nogmaals,  Dankbaar en Mauritz hebben niets te verliezen ook al komt het tot een verbod op integrale weergave van Maaike’s schrijfsels. De eerder door Maaike in de openbaarheid gebrachte essentiële onderdelen van haar ‘dagboek’ gaan natuurlijk vol mee in het mega-onthullende aanstaande schandaalboek over de zaak Vaatstra. Natuurlijk vinden Dankbaar en Mauritz dat de voorzieningrechter een verbod op publicatie zou moeten afwijzen omdat het complete werk van Maaike inmiddels een ‘geschrift van algemene bekendheid’ omvat. Niettemin zullen de media bij een negatief vonnis op juist dat punt het als een denderende nederlaag naar buiten brengen, ook al hadden Dankbaar en Mauritz al ruim en breed van publicatie van Maaike’s tirades tegen alles wat OM, justitie en politie heet, afgezien. En als dan op 10 van de 11 andere eisen van Moszko de rechter afwijzend beslist wordt daar met geen woord over gesproken. Zo werkt dit bij de mediaslaven van dit land. Een van die tien is het gevraagde smartengeld a raison van 50.000 ballen. Maaike weet van niets en zou dat tot in de eeuwigheid van haar jarenlange medestrijder Dankbaar nooit geëist hebben. Uitgesloten. Toewijsbaar is de eis allerminst omdat Moszko deze eis op geen enkele wijze heeft onderbouwd anders dan met een wederom gefabriceerd doktersbriefje. En dan nog, een dergelijke voorziening valt niet toe te wijzen in een KG omdat gedaagden voldoende aannemelijk hebben gemaakt van de afwezigheid van de voorzienbaarheid dat de vordering van Moszko in een bodemprocedure zou worden toegewezen. Een claim dus voor de bühne. Om de onderbuikgevoelens van het het SBS6 Hart van Nederland-klootjesvolk te stimuleren. ‘Tjonge, jonge, wat zielig allemaal.

Moszkowicz hield een vlammend pleidooi, een aaneenrijging van aantoonbare leugens. Hij maakte werkelijk niets aannemelijk terwijl gedaagden Dankbaar en Mauritz met een twintigtal pagina’s tellend pleidooi kwamen waar geen speld tussen te krijgen was en nog eens een 22 tal producties (bewijsstukken) ter tafel kwamen waaruit onomstotelijk bleek dat Maaike wel degelijk aan Dankbaar toestemming had verleend om het dagboek te publiceren. Natuurlijk, formeel juridisch kan zij deze toestemming nu intrekken, maar eerdere publicaties naar aanleiding van die toestemming kunnen onmogelijk nog teruggedraaid. Iets wat ook daar de advocaat werd geëist maar blindelings zal worden afgewezen. Moszko’s dagvaarding maar ook zijn pleitnota omvatte voor 95% niet ter zake doende kwalificaties over Dankbaar en eigenlijk nul onderbouwing. Niets werd aannemelijk gemaakt of aangetoond. Niets bewezen. 

Waar de beste man wel heel goed in bleek is het 180 graden keren van de werkelijkheid, de feiten en de waarheid.  Zo verweet hij Dankbaar dat Maaike paginagroot op de voorpagina van het AD en andere media was verschenen met de schreeuwende kop: ‘Ik wil mijn dagboek terug!’ Moszkowicz had zelf een rondje media gedaan, te beginnen met een persbericht aan NOVUM, om dit te bewerkstelligen, maar hij wist het zo te draaien dat dit te wijten was aan Dankbaar’s “laakbare gedrag”. Als Dankbaar wat in de media wil krijgen, lukt dat nooit, dus je kunt op je vingers natellen dat het hem  in deze kwestie ook niet gelukt zou zijn.

Ook hield hij de rechter voor dat Dankbaar – op zich toch werkelijk geestig geformuleerd –  ‘een plank voor zijn kop had van monumentale omvang’ . Want Maaike had al zo vaak gezegd dat zij niet wilde dat ik delen uit haar dagboek zou publiceren. Niet dat dat waar is, maar als voorbeeld haalde hij onderstaande email aan. Voor alle duidelijkheid: In maar liefst 22 producties wordt aangetoond dat die toestemming er wel degelijk was en dat tal van dagboekquotes van Maaike al eerder door haar zelf naar buiten waren gebracht. Iemand die dat niet leest uit alle e-mailbewijsstukken en bij de rechtbank aangeleverde telefoongesprekken tussen Maaike en Wim Dankbaar is jonger dan drie, ouder dan 109, volstrekt dement of krankzinnig. De voorzieningrechter van dienst valt voor alle duidelijkheid onder geen van de genoemde categorieën.

From: Maaike Terpstra 

Sent: dinsdag 20 november 2012 14:57
To: wim dankbaar
Subject: RE: Maaike, waarom Jasper S niet de dader KAN zijn. Laat je niet ringeloren door het OM. 

voor de laaste keer LAAT ME MET RUST, ik wil NOOIT geen contakt meer met jou en je bende incl Klaske

Let wel, deze email dateert van 2 dagen na de arrestatie van Jasper Steringa. Moszko maakte de rechter duidelijk dat Maaike deze email had geschreven. Terwijl hij donders goed weet dat dochter Ineke deze email heeft geschreven. Ineke moet hem dan ook op deze email attent hebben gemaakt. Als hij Maaike zou kennen, dan weet hij ook dat Maaike nooit zoiets zou schrijven aan haar brother in arms. Wat Moszko ook niet weet is, dat Maaike zelf aan ons erkend heeft dat ze deze mail niet heeft geschreven. Zij zegt: Dat moet Ineke zijn geweest want die heeft die hele middag op mijn laptop gezeten om alle correspondentie met jullie te wissen en jullie emailadressen te blokkeren.

Moszkowicz staat de rechter dus willens en wetens voor te liegen om Dankbaar te criminaliseren.

Deze kinderen ontnemen hun moeder die hen 9 maanden gedragen heeft en liefdevol heeft opgevoed, niet alleen haar wilsbekwaamheid, ze roven ook nog haar identiteit. En als Wim de “dagboekkaper” is  dan is Ineke de computerkaper. Welke kinderen doen dit met hun moeder? Het is dat Maaike te oud is, maar ze zou ze eigenlijk over de knie moeten leggen voor een goed pak billenkoek. Dat verdienen kinderen die hun oude moeder emotioneel chanteren met de dreiging dat zij haar kleinkinderen niet meer mag zien als zij contacten blijft onderhouden met de “complotters” die haar jarenlang op handen hebben gedragen.

Wel vroeg de rechter aan Moszkowicz hoe hij het gesprek duidde dat Dankbaar en Mauritz als productie hadden aangeleverd. Het gesprek waarin duidelijk wordt dat Maaike al sinds 2010 weet dat Wim haar dagboek rechtmatig en met haar toestemming heb ontvangen. Moszkowicz beargumenteerde toen dat het nog maar maar de vraag was of dat gesprek over het dagboek ging. Hij zei het echt en gaf daarmee aan tot de eerder genoemde categorien te horen waarvan de krankzinnigen. Want, uit de citaten die Wim op een van de geluidsopnamen voorlees aan Maaike, is het zonneklaar dat het om het dagboek gaat.

Aan het eind van de zitting kwam hij als gezegd met een handgeschreven briefje van Maaike waarin zij bevestigt dat zij Moszkowicz in oktober een volmacht had gegeven om haar te vertegenwoordigen. Nogmaals, het was duidelijk dat hij dit briefje in allerijl heeft laten maken door Freddy in te schakelen. Al een maand geleden hebben beide gedaagden aan Moszko gevraagd of hij een mandaat kon laten zien dat hij Maaike vertegenwoordigt. Dat heeft hij nooit geproduceerd. Maandagavond laat hebben wij een productie aangeleverd waaruit blijkt dat Maaike nooit contact heeft gehad met hem, dat dit contact via Freddy gaat. Toen heeft hij zich gerealiseerd: Shit, ik kan daar straks niet voor de rechter staan zonder mandaat. Freddy gebeld: Krijg iets handgeschreven op papier van je moeder en neem dat mee naar de zitting! Het is zonneklaar dat het zo is gegaan, want anders had hij dit “mandaat” aangeleverd in zijn producties, waar het ontbrak. Er stond natuurlijk ook geen datum op dit briefje.

Veeleiser Moszkowicz wil dus nu ook de facebook pagina uit de lucht halen. Hij wil dus elke discussie uitbannen die gaat over de vraag of we met Jasper Steringa wel de juiste oplossing van deze moord te pakken hebben. Als het aan Yehudi ligt, mocht er ook niet gedebatteerd worden over de vraag of Ina Post, de Twee van Putten, Lucia de Berk, Cees Borsboom (Sciedammer Parkmoord), Louis Hagemann, etc, wel gedaan hebben wat hen door de rechterlijke macht werd aangewreven.

Ondertussen kunt u het boek al voorbestellen op www.HetVerbodenDagboek.nl, daarvan de pagina’ bestellen’. Wees er vroeg bij want door alle media aandacht voor en tijdens de verschijningsdatum zal de eerste druk snel uitverkocht zijn. Waarom dan wel gerekend op de media? Simpel, om de killing facts en bewijzen welke tot de publicatie van het boek onder de pet worden gehouden kunnen mediamannetjes en mediavrouwtjes straks niet meer heen. Onmogelijk. 

J. Hans Mauritz , voor de exploitant van dit blog

Moszko stuurde Maaike naar de dokter

Net als de op de valreep verkregen “volmacht” van Maaike heeft Moszkowicz in collusie met Freddy ook een doktersverklaring geregeld waarin staat dat Maaike toenemende stress heeft van de publicaties van haar dagboek. Dit om zijn pleidooi geloofwaardig te maken. De psychische terreur waaraan deze vrouw bloot staat, moet waanzinnig zijn.  Onderstaand de verklaring die voor Maaike op 25 november jongstleden is geregeld:

En nu de werkelijke reden voor haar stress:

From: Maaike Terpstra

Sent: woensdag 6 juni 2012 13:46

To: Wim Dankbaar
Subject: Re: 16 mei 1999

hallo wim

eindelijk kan ik mijn mails lezen op de camping blij dat jullie deze goede dingen doen via hero brinkman .heb nog met hem gebeld en het nodige uitgelegd

hij vroeg ook naar Bauke .heb gezegd dat die vanaf het begin met elke wind meewaaide ,maar ik sta, en blijf achter jullie bevindingen staan .de kamervragen zijn duidelijk ,laten ze daar niet onderuitkomen ,het doet allemaal heel veel met mij (despanning) ben al meerdere keren naar de dokter geweest,hoop het vol te kunnen houden ,jammer dat de kinderen en denk ook Bauke weer in de justitie geloven met hun nieuwe theorie ,inderdaad Wim ben ik geschokt door het nieuwe gegeven dat ze met een bekende het weiland ingelopen zou zijn ,wat een afgang voor je kind wat is vermoord,

groeten Maaike

From: dank@xs4all.nl
To: Maaike Terpstra
Subject: RE: 16 mei 1999
Date: Sat, 9 Jun 2012 17:56:26 +0200

Even volhouden, Maaike.  Het is het allemaal waard, en laat ons het werk maar doen. Eén ding is zeker , Justitie doet het niet 😉

Mvg

Wim

From: Maaike Terpstra
Sent: dinsdag 12 juni 2012 20:48
To: wim dankbaar
Subject: RE: 16 mei 1999

hallo Wim
de mail naar jou toe van mij wil je die niet op een webside zetten .krijg dan vast commentaar uit de fam kring .en aangezien ik dat op dit moment er niet bij kan hebben nu dit verzoek
vr groeten maaike

En dan te bedenken dat Maaike al die tijd gelijk had, al in haar dagboek, tien jaar voordat ik haar leerde kennen. Dit zal blijken uit ons boek, dat ook Maaike rehabiliteert. Ook in dit Libelle artikel had Maaike gelijk:

Meteen flitste een verhaal door mijn hoofd wat Marianne me enkele weken daarvoor had verteld. Ze had toen op een uitgaansavond in een discotheek ruzie gekregen met twee asielzoekers. Ze wilden met haar dansen, maar Marianne weigerde. Een van de twee jongens heeft haar toen bedreigd en hij werd daarna door de uitsmijter buiten de deur gezet. Marianne kon er wel om lachen, zag er het gevaar niet van in. Ik heb het gevoel dat deze jongens meer met de moord op Marianne te maken hebben. Marianne is op een steenworp afstand van het asielzoekerscentrum gevonden. We hebben het vermoeden dat de daders daarvandaan komen. Maar in mijn beleving heeft justitie het daar vanaf het begin af aan juist niet willen zoeken. Ik heb er wel eens over gedacht míjn verhaal op te laten schrijven. Ik heb de afgelopen jaren allerlei stukken en aantekeningen verzameld. De titel heb ik al: De moord die niet opgelost mócht worden.

Krankzinnig dat Maaike, zonder dat ze dit weet, 50 mille smartegeld van mij eist.

De titel van het boek is in elk geval meer toepasselijk dan ooit.

 

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra, Uncategorized. Bookmark de permalink .

37 reacties op Moszko wil verbod op alles, inclusief discussie

 1. jairalali zegt:

  Best raar dat advocaten mogen liegen om te winnen. Jammer dat deze jongeman Moszkowicz zich daarvoor laat inhuren.
  Alles straft zich vanzelf. Ook de houding van deze advocaat zal sporen achter laten die hem niet zullen bekomen. Dit laten de kosmische wetten niet toe.
  Daar ben ik heilig van overtuigd.
  Triest dat moeder Maaike zo behandeld wordt.
  Maar deze vrouw kan straks als haar tijd gekomen is, tenminste met een zuiver geweten haar ogen sluiten.

 2. Dieuwer zegt:

  Ja Wim, zo zie je; in de advocatuur gaat het dus lang niet altijd om eerlijke argumenten. Yehudi M. is een straatvechter; hij vecht met alle middelen, ook illegale. Jij dient de waarheid, in alle opzichten, en zult door hem als naïef worden beschouwd, maar dat ben je niet – jij bent eerlijk. Die eerlijkheid kent men bijna niet meer, niet in de maatschappij en zeker niet in het recht.
  De titel die jij en Hans hebben bedacht voor jullie voorgenomen boek is eigenlijk wel de beste titel die het boek kan krijgen – nu helemaal! (In hoeverre kan het boek zónder de letterlijke citaten uitgegeven worden?) Heel veel sterkte en succes! Moge de absolute wetenschap dat Maaike dit niet heeft gewenst je daarbij helpen!

 3. donquijotte zegt:

  Goeie reclame alvast voor je boek. Ik zou Yehudi een bedankje sturen en vervolgens in beroep c.q. een bodemprocedure. Respect!

 4. waterman10 zegt:

  Wim, ook al verlies je het van deze vrijmetselaren die elkaar in hun comfortzone een hand boven het hoofd houden.
  Jij hebt het lef getoond voor heel Nederland om te strijden voor de waarheid en je hebt ondanks alle tegenwerkingen nooit de moed opgegeven.
  Jij weet hoe je als mens je rug moet recht houden en kan mensen eerlijk in de ogen aankijken.
  Daarmee heb je je eerlijke Goddelijke ziel gered.
  Zij die voor euro’s blijven liegen zullen nooit meer als oprecht heilig mens verder door het leven kunnen gaan tenzij ze alles eerlijk opbiechten.
  De straf die de almachtige onzichtbare God hun oplegt zal vele malen erger zijn,want ze zullen slapeloze nachten hebben en nooit rust vinden.
  Gerechtigheid zal geschieden vroeg of laat.
  Deze gerechtigheid behoort tot het volk die zich lichtstrijders noemen en niet buigen voor de mammon “leugenfabrieken” in Den Haag en Hilversum

 5. P.S.M. Welbergen zegt:

  Ik vind het persoonlijk jammer dat Moszkowicz senior deze gedragingen van zijn kleinzoon, niet mag beleven, in de kracht van zijn leven.
  Een stemmetje in mij zegt, dat hij het zou hebben betreurd, er zijn immers dingen die je -ook als advocaat- niet doet.
  Edoch, in dezen, zoo vader, zoo zoon.

 6. cobra zegt:

  hou nu eens op over het Maaike wil dit niet of Maaike weet van niks
  Als Maaike nu echt beter is als haar ex man Bauke dan moet ze nu eens opstaan
  en het echte verhaal van het dagboek nu naar buiten brengen en Wim en haar vriendin K.F.
  die haar in alles altijd gesteund hebben nu ook maar eens steunen
  indien dit nu niet gebeurt dan is Maaike niks beter dan Bauke

  • albertb69 zegt:

   Volgens mij snap je niet half in wat voor moeilijke situatie Maaike verkeert. Indien zij gaat doen wat jij zegt, is zij haar hele familie kwijt, zowel haar kinderen als haar kleinkinderen.
   Zij wordt op een verschrikkelijke manier gechanteerd door zowel haar ex man Bauke als haar kinderen. Maaike verdient alleen maar respect, zij is de enige van de familie die niet in de leugen van het OM gelooft, maar kan dit helaas niet uiten door de chantage van haar familie.

   • Anti deVriesmaffia zegt:

    @albert, wie wil contact met zn familie als die familie jou chanteert?
    Dat Maaike contact wil met de kleinkinderen is ingegeven door egoïsme imo.
    Anders heeft haar leven geen doel meer.
    Heel triest natuurlijk, maar dat is egoïsme ook.

    • jairalali zegt:

     Wanneer moeder Maaike over haar gezin en familie leden heen fietst door toch op te staan, dan gaat het over egoïsme tot op het bot.
     Ze kiest voor haar familie. Hoezo egoïstisch?

 7. seke zegt:

  Dan Albert word het tijd dat de mensen uit de regio voor haar gaan opstaan.
  Met allemaal een lichtje mee en dan haar daar mee omringen en haar laten weten dat ze er niet alleen voor staat? zo iets zou toch uitvoerbaar moeten zijn voor de mensen in Friesland!

  • jairalali zegt:

   Hier sluit ik me van harte bij aan!

   • Anti deVriesmaffia zegt:

    Maaike wil toch rust? moet je de familie niet gaan stalken met een lampionnen optocht.
    Freddy zou wel eens gekke dingen kunnen gaan doen.
    Waarom laten we de zaak niet rusten, dat wil Maaike ook.
    Ook Jasper en familie willen rust.
    Jasper vind het prima in de gevangenis, hij wordt goed behandeld en hij mag elke dag uitslapen. Vergis je niet in het boerenleven.

    • wdankbaar zegt:

     Omdat de huidige zogenaamde “oplossing” een leugen is.

    • Dieuwer zegt:

     OMG, hoe kun je dat nou zeggen?? Een ouderpaar kapot gemaakt, een echtpaar uit elkaar gehaald, een heel gezin kapotgemaakt, een dorp overhoop gehaald, iemand onschuldig in de bak, maar hij mag gelukkig wel lekker elke dag uitslapen.. Nou dat zou iedereen toch wel willen!!?? Nee, niets aan de hand, mensen, want Jasper mag uitslapen en wordt goed behandeld. Ongelooflijk!

 8. cobra zegt:

  albertb69 ik weet in welke situatie maaike zit maar als je de echte dader van de moord
  toch nog eens achter slot en grendel wilt want maaike weet ook hoe het zit dan moet je toch eens
  je nek uitsteken en de mensen die altijd zij aan zij met je gevochten hebben nu niet in de stront l
  laten zakken………..dus maaike sta op
  en seke de tijd van lichtjes is voor bij het is achter de schermen oorlog

 9. van Tours zegt:

  Wim, Je geeft aan dat nu je twijfelt in een positieve uitslag van een kort geding. Ik vind dat heel eerlijk van je, maar je laat de rechter op die manier ook iets weten, waardoor hij gemakkelijker negatief vonnis kan vellen. Ook de rechter leest websites. Sommige mensen zijn namelijk heel scherp wat betreft het invoelen hoe ver ze met mensen kunnen gaan.
  Maar ook al geeft je dat je twijfelt in een goede afloop, de rechter moet onafhankelijk oordelen, dat is zijn werk. Hij zou misschien wel zijn oren moeten laten hangen naar…. wisten we het maar, maar hij zal niet zo’n vonnis vellen waarbij het voor iedereen duidelijk is dat het vonnis gewoon niet eerlijk is, dan gaat hij af als een gieter. Hij staat dus in het spotlicht en moet dus wel wat. Ook hij moet kunnen constateren dat Y.M. leugens verteld. Als hij dat concludeert – en dat moet hij wel – kan hij niet meer positief voor Y.M. een vonnis vellen.

  • donquijotte zegt:

   Juist. En daarom ga ik er ook helemaal niet van uit dat deze zaak verloren is. Ook zo’n rechter kan zijn eigen naam bezoedelen door kromspraak. De mooie praatjes van Yehudi vullen niet altijd de gaatjes.

  • Souraya zegt:

   Helemaal mee eens!
   In mijn optiek kan de rechter niet anders dan uitspreken dat Yehudi geen poot heeft om op te staan.
   Yehudi heeft zichzelf hier totaal belachelijk gemaakt, ik kan niks anders concluderen.

 10. Annette zegt:

  Het grijpt je echt naar de strot, deze zaak te volgen. Hier heb ik nou echt wakker van gelegen vannacht: Wat kan de Vaatstra’s toch in hemelsnaam bezielen hun moeder zo onvergeeflijk diep teleur te stellen? Hoe kun je iemand zo dierbaar als je eigen zusje op zo’n manier verliezen en dan níet tot op de bodem willen uitzoeken wat er werkelijk met haar is gebeurd? Het laat me niet los dat ik het motief daarachter niet begrijp. Enkel domheid lijkt me nou ook weer een te makkelijke uitleg. Kan Wim, of iemand anders, een motief van Marrianne’s broers en zussen psychologisch verklaren?

  Ongekend, zoveel misdaad als Maaike is aangedaan. De moord op haar mooie dochter, de corruptie door justitie en nu ook nog de bijna misdadig te noemen tegenwerking door haar eigen kinderen! Hoe kan het zijn dat niet éen van hen het licht ziet en vierkant achter haar gaat staan?? Hoe kunnen ze zo genadeloos haar spirit verkrachten? Alleen als ze behept zijn met een schandalig laag IQ zou ik ze nog een zweem van onschuld gunnen.

  • Aad zegt:

   Beste Annette.
   Ik wil Wim, waarvoor ik veel respect heb en ook redelijk goed ken, niet voor de voeten lopen maar misschien mag ik je mijn mening geven over de motivatie van Marianne’s broers en zussen en zeker die ook van Bauke.
   Dat doe ik aan de hand van de volgende vergelijking.

   In de geschiedenis van een natie met zijn bevolking kennen we dit soort psychische taferelen ook.
   Neem bijvoorbeeld Duitsland in het begin van de 30er jaren van de vorige eeuw.
   Het land was financieel ineengestort na de hyperinflatie die daar op dat moment was.
   1 miljoen mark was nog geen dubbeltje waard. De werkloosheid was gigantisch hoog.
   Dit stond in schril contrast met de 20er jaren van de vorige eeuw toen de mensen daar een redelijk goed bestaan hadden.
   Opeens was daar die hyperinflatie en de gigantische wekloosheid die ontstond.
   De burgers hadden het financieel erg slecht en er was radeloosheid onder de bevolking.
   Toch bleven ze hopen dat de “gevestigde orde” de zaak weer in het gareel kreeg.
   En opeens!….Opeens was daar de charismatische Hitler die het ei van Columbus dacht te hebben gevonden en de bevolking met zijn politieke ideeën en een “valse vlag” goede vooruitzichten gaf. Daar had bevolking als laatste strohalm om de economie weer vlot te trekken weer volledig vertrouwen in. Het was in 1933 dat Hitler met een absolute meerderheid, dus democratisch gekozen, “Reichskansler” werd van het Duitse rijk.
   De mensen dachten, dat is de oplossing waar we in de toekomst mee verder kunnen.
   Slechts enkele bewoners dachten daar toch anders over. Zij werden weggezet als complotdenkers die afgevoerd moesten worden naar een dwangbuis en ter beschikking worden gesteld aan de regering.
   We hebben gezien hoe dat afgelopen is. Dramatisch!

   Dezelfde geschiedenis uit Duitsland leid ik af naar een klein plaatsje in Friesland, t.w. Kollum.
   De familie Vaatstra en in de eerste plaats Bauke en Maaike werden op gruwelijke wijze geconfronteerd met de moord op hun dochter in 1999. Ook zij waren radeloos wat hun gezin was aangedaan. Ze gingen op zoek wie de moordenaar wel kon wezen. Ze hadden geen vertrouwen meer in het OM en Justitie omdat deze instantie jarenlang op een geweldige manier aan het klungelen was om de moord boven water te krijgen! Wanhoop en radeloosheid was hun nabij tot in het najaar van 2012.
   En opeens!….Opeens was daar justitie die het ei van Columbus dacht te hebben gevonden met het grootschalig DNA onderzoek. Na 13 jaar zat er eindelijk beweging in de zaak.
   Daar had de familie Vaatstra als laatste strohalm om de moord op hun dochter op te lossen weer volledig vertrouwen in.
   Temeer toen ene Jasper Steringa uit de bus kwam rollen en de zaak opgelost bleek met een 100% DNA match.
   Dat heeft die hogere macht, OM en justitie toch maar weer voor elkaar gekregen.
   De “valse vlag” die het “alleswetende” OM en justitie had geplaatst, waren ze zich niet van bewust! De zaak is nu definitief opgelost en ze kunnen er een punt achter zetten.
   Geen Wim Dankbaar meer, geen andere mensen meer die hun op verkeerde gedachte kunnen brengen. Peter R. de V. als super misdaadverslaggever en “subgod” stelt immers terecht dat deze mensen afgevoerd moesten worden naar een dwangbuis en ter beschikking worden. gesteld aan de regering. Overigens. Juist ook die Peter R. de V. wilde met de Tweede Kamer verkiezingen in 2007 meedoen als hij tenminste 41% van de kiesgerechtigden zijn partij een waardevolle aanvulling op de politiek zou vinden!

   Wat ik met deze vergelijkingen heb menen te zeggen is dit.
   Als een mens na jarenlange confrontatie, hopeloosheid en moedeloosheid een uitweg ziet om uit diepe problemen te komen, welke problemen dat ook mogen zijn, dan zullen die laatste strohalm met beide handen aangrijpen. Als het maar een oplossing geeft! De “valse vlag” die daarbij wordt geplaatst had nemen ze op de koop toe!

   Aad

   • waterman10 zegt:

    @Aad,
    Duidelijker verwoorden als je hierboven gedaan hebt kan haast niet.
    Daarom,laat ons leren van de geschiedenis zodat we er deze keer niet intuinen.
    We hebben de overheid helemaal niet nodig als we durven.
    Wel zullen we getuigen zijn van hun ondergang.
    Het spreekwoord is immers: wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in.
    We laten ons niet brainwashen en blijven “vechten” voor onze vrijheid.
    Ook als we in armoede leven, is er toch nog genoeg over om voor te leven.
    Het ligt er maar net geheel aan hoe we het bekijken.

   • Annette zegt:

    Dank je wel, Aad, voor je uitgebreide reaktie. Hoewel ik de bedoeling van je vergelijking zeker kan volgen, weet ik niet zeker of het voor mij nu alle lading dekt. Ook Maaike zou vanuit een zeer begrijpelijke behoefte aan rust na de jarenlang doorstane frustratie, hebben kunnen vallen voor het Jasper scenario. Maar haar hartsverbinding met Marianne, haar missie om recht te doen aan haar dochter, de intelligentie waarmee ze de zaak met steun van anderen heeft onderzocht, laten haar ondanks haar wanhoop en uitputting niet toe te vallen voor de overduidelijke cover up.
    Misschien heb je gelijk met jouw uitleg; vooralsnog heb ik zeker geen betere. In deze wereld stikt het natuurlijk van de mensen wiens daden niet te volgen zijn, zo ver verwijderd van herkenning in drijfveren. Zo probeer ik me enigszins in te leven in wat Maaike’s gezin motiveert, hoe moedeloos ze na al die jaren kunnen zijn, maar gaat alsnog hun gedrag mijn voorstellingsvermogen te boven…

    Zou jouw verklaring de juiste zijn, des te meer blijk van Maaike’s kracht en liefde voor haar dochter en de waarheid.

    Ik bedenk me nu dat zowel Maaike als ook in een eerder stadium Bauke zich zeer bewust waren van het feit dat justitie niet zozeer de oplossing van de moord bóven water wilde krijgen, alswel overduidelijk onder water wilde houden. Maar of hun kinderen dat inzicht deelden? Misschien is het me wat ontgaan in het volgen van Wim’s artikelen, hoe hun kinderen zich destijds met de zaak bezig hielden. Ik meen me te herinneren dat zij na een tijdje weer in beslag werden genomen door hun eigen gezinslevens en mettertijd steeds meer genoeg kregen van de niet aflatende zoektocht van hun ouders naar een ware ontknoping.

    Nogmaals dank, Aad, voor het meedenken!

 11. rmstock zegt:

  Yehudi Moszkowicz of de rechter in dit Kort Geding mogen van alles willen of afdwingen, maar men kan onderzoeks journalisten niet zomaar verbieden om verder onderzoek naar de moord op Marianne Vaatsta te doen, en alles wat daarmee te maken heeft. De publicatie van een boek kan zeker tot hernieuwd onderzoek leiden.

  Het was juist de publicatie van het Warren Commission Report na de moord op President John F. Kennedy – een 889-pagina tellend rapport met 26 Volumes van aanvullend bewijsmateriaal, wat voor de gevestigde macht eenduidig aantoonde dat Lee Harvey Oswalt de enige persoon was die een schot op JFK had afgevuurd – welke voor New Orleans Attorney General Jim Garrison de aanleiding was om zich zeer nauwgezet in deze moordzaak te verdiepen. Via de Warren Commission werd – voor tallozen wereldwijd zeer verontrustend – een zeer gevoelig onderwerp voor de toenmalige overheid en geheime diensten op handige wijze afgesloten. Jim Garrison, weliswaar gebruik makend van zijn eigen machts positie, publiceerde over zijn bevindingen en heropende het justitieel onderzoek in deze zaak.

  Zo ook hier in Nederland waar onafhankelijke onderzoekers over de afgelopen 12 jaar meerdere successen behaalden bij onderzoek naar rechtszaken die nu bekend staan als Justitiële dwalingen : Lucia de Berk, de Puttense Moordzaak, ‘oma Mok’ Schiedammer parkmoord, Ina Post etc. Op de een of andere manier wil men een dergelijk hernieuwd onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra niet in deze categorie van dwalingen hebben. En dat terwijl er een aantal zeer forse hiaten, ten aanzien van de harde feiten op de plaats delict, in het officiele, door OM Leeuwarden goedgekeurd/geconstrueerd, vonnis van Jasper Steringa zijn waargenomen.

  Wat maakt deze zaak zo anders ?

  • waterman10 zegt:

   Wat maakt deze zaak zo anders?
   Nog nooit heeft het OM zo’n grote angst gehad om door de mand te vallen als in de zaak Marianne Vaatstra.
   Het OM weet dat als ze hun fouten moeten toegeven, dat het hele pedo netwerk van de oranje monarchie achter de schermen mee getrokken wordt.
   De oranje monarchie die tevens in de wortel van NWO zit.
   Dit smerig beest schijt in z’n broek nu mensen wakker zijn en voelen dat ze door dit beest in de wurggreep worden gehouden.
   Daarom is het tijd dat we ons bevrijden uit de tentakels van dit beest en dat we het zwaard erin slaan.

 12. veryworried zegt:

  Inderdaad Waterman10,
  Onze hele rechtspraak is al lang vergiftigd door de pedosatanische militie . Sla het zwaard er in! Vive La Republique en bescherm onze kinderen tegen deze honden.

 13. Sjef zegt:

  Wim, bedenk nog eens goed waar het je om te doen is. Waarheidsvinding toch?
  Publiceer dan gewoon je boek met alle conclusies en onderbouwingen maar zonder het integrale dagboek of delen daarvan. Het enige dat je hoeft te doen is in je boek verwijzen naar het internet waar mensen het dagboek zelf kunnen vinden tot in de eeuwigheid:
  thepiratebay.pe/search/vaatstra/0/99/0
  Netjes naast het boek van Simon Vuyk

 14. rmstock zegt:

  Wie is eigelijk de Rechter in dit kort geding ? Dat is nergens terug te vinden. Op zoeken.rechtspraak.nl wordt standaard ook gecensureerd. Zo worden de namen van [eiser(s)] er standaard uitgelaten. Rechtbank Noord-Holland verdient op deze manier er nog een leuk zakcentje bij, want men kan tegen betaling van 5 euri het ongecensureerd pdf-je downloaden op rechtbankhaarlem.jure.nl … Het zittings-Rooster van rechtbank Haarlem blijkt eveneens niet opvraagbaar .

  • wdankbaar zegt:

   De heer A. Schotman was de rechter.

   • rmstock zegt:

    Dit wordt een horror verhaal Wim : vanuit het boek “Grondoorlog”, Oktober 2007 © Drs. J. Poot, Crans (Suisse) pagina 123-124 , het gaat over de 3 Haarlemse rechters :

    “Nederland corrupt? Deel 2

    In deel 1 van maandag jl. heb ik reeds 6 voorbeelden gegeven van wat de Amerikaanse financiële autoriteit Robert Rubinstein “corrupt abuse of power” door de rechtbank Haarlem noemde. Deze partijdige rechtbank stelt Schiphol stelselmatig in staat tot vertraging en Stibbe tot misbruik van recht. Voorbeeld 5 betrof een kort geding van Schiphol tegen Chipshol om een eerdere veroordeling Eur 19 miljoen te betalen te ontlopen. Stibbe vroeg dit telefonisch ‘s middags om 16.50 uur aan en de rechtbank bepaalde het pleidooi al de volgende ochtend om 09.30 uur, zonder Chipshol te informeren. Voorbeeld 6 betrof de beslaglegging door Schiphol op bankrekeningen van Chipshol met als doel het bedrijf financieel lam te leggen.

    7. Opnieuw moest Chipshol, nu tegen de beslaglegging, een kort geding aanspannen. Inmiddels waren de Stibbe-advocaten er zelfs in geslaagd Schiphol beslag te laten leggen op de gronden van het Groenenberg-terrein tot een bedrag van Eur 24,5 miljoen. Dat beslag werd niet alleen gelegd bij de economische eigenaar Chipshol maar bovendien bij de juridische eigenaar, landbouwer Groenenberg die reeds in 1992 de gehele koopsom ontvangen had. Chipshol’s verzoek tot opheffi ng van de beslagen werd uiteraard afgewezen. De kop in het FD van 3 september jl. “Rechtbank Haarlem blijft bij beslaglegging van Chipshol” is dan ook geen verrassing. Evenmin de kop van het artikel in het HD van 1 september jl. “Schiphol mag claim ook neerleggen bij boer”. Daarop kom ik nog terug bij (B) Stibbe.

    NB. Het “beslag” vonnis van rechter Schotman is in strijd met het kort geding vonnis van 17 juli. Rechter Sicking stelt daarin dat “onvoldoende vast staat dat de daaruit voort vloeiende tegenvordering van de Luchthaven van zodanige omvang is dat van het door de rechtbank bepaalde voorschot behoort te worden afgezien.” Collega Schotman maakt in zijn vonnis 1,5 maand later een 180 graden draai en stelt dat “moet worden uitgegaan van een waardevermeerdering van Eur 18.000.000”, zoals voorgerekend door Schiphol.

    8. Haarlem speelt Schiphol in de kaart door vertragingsacties tot in het absurde toe te staan, gefi ngeerde schadebedragen van Schiphol klakkeloos over te nemen en daardoor beslagleggingen en niet te vergeten door stelselmatige wisseling van rechters. Na Mr. Monster kwamen:
    * Mr. Ruitinga c.s. (vonnissen 4 april en 13 juni)
    * Mr. Sicking (vonnis 17 juli)
    * Mr Schotman (vonnis 31 augustus)
    [ … ]”

 15. maasdonk zegt:

  Hallo wim ,
  Allereerst hulde voor je doorzettingsvermogen tegen de zwarte togamaffia dat mag gezegd worden!
  De familie vaatstra maakt zich compleet belachelijk met hun dwangsommen ,smartengeld enz ,het feit dat ze yehudi als advocaat hebben is ronduit zorgelijk ,hij gaat over lijken.
  Ik hoop van harte dat je zelf ook een advocaat hebt ingeschakeld want zonder juridisch geschut is het vechten tegen windmolens.
  Dat maaike doet wat ze doet kun je haar niet aanrekenen maar ze zou haar kinderen beter niet in de buurt kunnen hebben dan wel met deze houding,moeder mag dit niet ,moeder mag dat niet,ze is toch wilsbekwaam ,de chantage is een verschrikking ,hoe kunnen kinderen dit doen na de moord op hun zusje en dan moeder zo te intimideren??!!
  Ik vermoed dat maaike niet lang meer leeft dat is een gevoel,de laatste 14 jaar moeten een hel geweest zijn voor haar en die stress gaat niet in de koude kleren zitten.
  Wbt het boek,als een rechter dit verbiedt is het einde vrijheid van meningsuiting in nederland .je kunt wellicht het ,,dagboek,, met verwijzingen of iets dergelijks integreren binnen de juridische kaders .een advocaat weet daar meer van hoe en wat.
  Ik snap niets meer van maaike dat zij zich zo laat intimideren ,met deze kinderen zou je zeggen,blijf dan maar voorgoed weg als ik mezelf niet kan en mag zijn na al die ellende maar goed dat is aan maaike.
  Wim ik wens je alle voorspoed toe,velen weten van alle tijd ,geld en moeite die je in de zaak hebt gestoken ,het zou geweldig zijn als ali hassan opgespoord kon worden alleen al voor de discussie groet ali kleine ali maar die leeft ws riant in nederland of een van de andere asielzoekers knuffel naties bv noorwegen of zweden.

  • jairalali zegt:

   “Ik snap niets meer van maaike dat zij zich zo laat intimideren ,met deze kinderen zou je zeggen,blijf dan maar voorgoed weg als ik mezelf niet kan en mag zijn na al die ellende maar goed dat is aan maaike.”
   Vanuit persoonlijk optiek is het makkelijk oordelen. Ook ik zou afstand genomen hebben.
   Maar ik heb geen rij kleinkinderen waar ik heel veel van houd, en in die zin kan ik Maaike dan weer heel goed begrijpen.

 16. waterman10 zegt:

  Goede vraag rmstock.
  Deze zelfde rechter komen we ook tegen bij de processen van Ben van de Brink.
  http://www.hethaagsecomplot.nl/case/brink/20130227-vonnis.pdf
  Bij de rechtbank Noord Holland werken rechters van de voormalige rechtbanken Alkmaar en Haarlem. Aangezien tegen verdachte aangifte is gedaan door A.H. Schotman,destijds voorzitter van de sector civiel en kanton van de rechtbank Alkmaar,was evident dat rechters niet konden oordelen in de zaak tegen de verdachte. Nadat verdachte in bewaring was gesteld door een rechter commisaris van de rechtbank Haarlem , heeft die aan de rechtbank Amsterdam verzocht de zaak over te nemen om alle schijn van partijdigheid te vermijden. Reden daarvoor is geweest dat de A.H. Schotman tevens lid van het fusiebestuur van de toen op te richten rechtbank Noord- Holland.

 17. waterman10 zegt:

  Correctie:
  tevens lid was van het fusiebestuur.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s