De balk van Ali Hassan deel 2

– Door André Vergeer (Lees eerst deel 1)

5.      De ware lengte van Ali Hassan

Getuigen, betrokkenen en zelfs Justitie (in 1999) bevestigden dat Ali Hassan een kort en gedrongen postuur had. Zo is er een signalement opgetekend door rechercheur W.B. van de nacht van de moord waarop wordt aangegeven dat de korte verdachte nog was gezien op een herenfiets tussen Veenklooster en Buitenpost “waarbij hij niet bij de trappers kon”.

En op 11 augustus 1999 liet de verantwoordelijk officier van justitie (mr. Michiel Severein) nog door De Telegraaf optekenen dat de “hoofdverdachte een klein, gedrongen postuur had”. Zie krantenberichthiernaast.

Op o.a. dit artikeltje baseerde getuige Veldman zijn verklaring dat de man naast hem in Noorwegen mogelijk die verdachte was van de moord op Marianne Vaatstra. Hetgeen ook direct door De Telegraaf werd bevestigd. Deze man was immers ook in Kollum geweest, gezien zijn adressenboekje met daarin o.a. de plaatsnamen Zwaagwesteinde en Kollum.

Nee, roept het OM echter nu ineens in alle talen, Ali Hussein Hassan was 1,80 tot 1,90 m. lang! Uit het eerdergenoemde rapport van het OM uit januari 2011 (pag. 2):

“Hij is ongeveer 30 jaar oud en weegt ongeveer 90 kilo. Hassan is een vrij lange vent van 1.80-1.90 meter”. Merk op dat er hier geen exacte lengte wordt genoemd, wat immers zo uit zijn asieldossier kon worden afgelezen.

Aan ons dus de aanvullende opdracht om de ware lengte van Ali te controleren en daarmee het ongelijk van het OM te bewijzen. Of het gelijk van alle getuigen uit Kollum e.o. Daartoe hebben enkelen van ons een nieuw, recent bezoek gebracht aan de bar van het toenmalige AZC. Op die bewuste balk werd een punaise geplaatst op 1,60 m. hoogte (de zwarte stip direct naast/boven zijn linkeroor op de balk). Daarna werd deze balk door ‘ons’ vanuit dezelfde hoek gefotografeerd als toen bij die groepsfoto. Vervolgens werden deze foto en de groepsfoto omgezet in negatief, beiden geprint op doorzichtige sheets, over elkaar heen gemonteerd en samen opnieuw ingescand. Het resultaat ziet u hiernaast.

Ten eerste valt nu extra op dat de glazenrekken en één lampje moesten zijn ‘weggeshopt’ op de groepsfoto die in 2001 door het OM werd gepresenteerd bij Omrop Fryslân.

Ten tweede valt op dat er een wel erg brede, kunstmatige schaduw is aangebracht langs zijn linkerwang die plots ophoudt boven zijn oor en, helemaal onmogelijk, boven zijn kraag. Met zekerheid bedoeld om het gezicht van Ali Hassan langer en smaller te doen lijken.

Ten derde blijkt Ali niet langer dan 1,68 m. (zie punaise op de balk linksboven zijn oor). Zeker dus geen 1,80 mr., laat staan 1,90 mr. lang, waarmee de getuigen uit Kollum gelijk krijgen. 

6.      Ali Hassan of Ali Hussein Hassan

Zoals hier eerder gemeld veranderde de naam Hassan in 1999 plotseling  in Hussein Hassan. Niemand die dat kon controleren zonder het fysieke bezit van zijn dossier. Dat dossier van Hassan, dat juist aantoonbaar was verdwenen! Dus konden wij ooit nog bewijzen dat beide personen Hassan en Hussein Hassan met elkaar waren verwisseld? Wij denken van wel.

Het hele scala aan acties van justitie om maar ‘aan te tonen’ dat Hussein Hassan de juiste hoofdverdachte was stinkt natuurlijk. Begonnen met het wegsluizen van Ali Hassan. Daarna de herhaalde bewerking van de foto van Hassan (van een breed hoofd naar een smal hoofd), de intimiderende benadering van getuigen, het negeren van hun verklaringen. En, ondanks de tegenwerpingen van haar eigen OvJ’s heeft het OM in 2011 zelfs een lijvig rapport gewijd aan deze verkeerde verdachte. Uit de navolgende verklaring van het coldcase-team blijkt zelfs dat het Team de persoon Hussein Hassan bijna letterlijk ‘door de strot geduwd heeft gekregen’ van Turkije dat niet eens een uitleveringsverdrag had met Nederland. Het zeer sterke vermoeden bestaat dat de Nederlands/Turkse tapkamer in Istanbul (bekend van de gemanipuleerde taps van Hussein Baybassin) hier ook een leidende rol in heeft gespeeld.

De Turkse Ali Hussein Hassan verklaarde bovendien tegenover SBS6 dat hij in september 1998 pas naar Nederland was afgereisd i.v.m. zijn zeer slechte conditie en aangeboren hartproblemen en dat hij hier ook was geopereerd. Om direct daarna weer terug te keren. http://krant.telegraaf.nl/krant/archief/19991020/teksten/bin.alihiervoorhart.html

In wèlk asielzoekerscentrum hij verbleef is door hemzelf nooit bekend gemaakt. Hij had zijn paspoort verborgen in zijn onderbroek om hier met succes asiel aan te kunnen vragen. Was bedlegerig en werd verpleegd vóór hij werd geopereerd. Verder verklaarde hij dat hij op Koninginnedag ’99 en in het weekend van de moord in Haarlem verbleef vóór hij op 4 mei 1999 in Brussel op het vliegtuig stapte naar Istanbul. Deze verklaring wordt ondersteund door 4 getuigen in Haarlem. Dit wordt ook ondersteund doordat hij op 28 april 1999 een bekeuring kreeg op het treinvak tussen Den Helder en Haarlem.

Ook de behandelend OvJ, mr. De Graaf, moest in 2001 tegenover Omrop Fryslân toegeven dat Ali Hussein Hassan al niet meer verdacht was vóór hij en zijn team op 11 oktober 1999 afreisden naar Istanbul. En dat hij slechts had meegewerkt aan die aanhouding onder druk van de publieke opinie. Maar.., zou zijn team dan niet het paspoort of zijn dossier (lengte) hebben gecontroleerd van Ali Hussein Hassan voor zij naar Istanbul afreisden? Zo niet, dan lijkt dat alsnog een enorme en vooral onvergeeflijke blunder.

Maar het wordt nog erger. Wij beschikken over een verklaring op tape van de leden van het coldcase-team Vaatstra die verklaarden dat het team van mr. De Graaf in oktober 1999 “bij de aanhouding van Ali Hussein Hassan in Istanbul ernstig was tegengewerkt; bedreigd zelfsZodanig, dat zij niet eens wisten of zij wel het goeie DNA hadden meegekregenOm die reden werden de vingerafdrukken van Ali Hussein Hassan in 2003 nog eens opgevraagd in Turkije en vergeleken met die uit zijn dossier bij de vreemdelingendienst”. Hieruit blijkt dus dat het dossier van Hussein Hassan nog wel degelijk aanwezig was in Nederland. Dit incident wordt ook beschreven in het hiervoor genoemde rapport van het OM Leeuwarden (pag. 3.):

“De officier van justitie en enkele rechercheurs reizen af naar Turkije. De officier herkent Ali als de man die op de opsporingsfoto staat [paspoort, dossier ????]In het bijzijn van de Nederlandse opsporingsambtenaren staat Ali Hussein Hassan wangslijm af”.

En op pagina  4:

“Bij de afname in Turkije was geen Nederlandse politiemedewerker aanwezig.[!?] Om helemaal zeker van de zaak te zijn, doet het openbaar ministerie in 2003 alsnog een rechtshulpverzoek. Justitie haalt de in 1999 afgenomen vingerafdrukken vanuit Turkije naar Nederland om ze nog eens te vergelijken met de vingerafdrukken uit het systeem van de Vreemdelingendienst. Ze komen inderdaad overeen”.

Uit voorgaande blijkt dat er wel heel erg geblunderd moet zijn door het team van mr. De Graaf. Op 28 augustus was hen ook al ene Hussein Hassan aangeboden maar die persoon bleek het ook al niet (de ezel en de steen..?). Niet wordt gemeld dat zijn team in oktober Ali Hussein Hassan in Istanbul heeft gecontroleerd op zijn paspoort (maar slechts op een onduidelijke foto) en ook wordt niet gemeld dat zij daar zelfs zijn tegengewerkt en bedreigd. Sterker, zij zijn dus met hun staart tussen de benen vertrokken terwijl zij immers al met twijfels naar Turkije waren afgereisd en zelfs met nog méér twijfels terugkeerden of zij wel het juiste DNA in handen ‘geduwd’ hadden gekregen.

Op 25 december 2010 publiceerden wij al het volgende:

Uit diverse gesprekken tussen het cold-caseteam van de Vaatstra-zaak en enkele van “onze” getuigen blijkt dat het Nederlandse onderzoeksteam in oktober 1999 in Turkije zeer sterk is tegengewerkt – en zelfs ernstig bedreigd is – door de Turkse autoriteiten. Hieruit wordt ook onomstotelijk duidelijk dat het “Team” zelfs niet eens zèlf het wangslijm heeft afgenomen van de zgn. Turkse Ali Hussein Hassan in Istanbul en blijkbaar maar wat in handen geduwd heeft gekregen zodat de uitsluiting op grond van zijn DNA al op een aperte leugen gebaseerd was.

Niet gek dus dat het OM in een tegenreactie precies een maand later in haar rapport laat weten dat de afname van het wangslijm wel degelijk was gebeurd in het bijzijn van NL-opsporingsambtenaren (terwijl de heren Adema & Vos van het coldcase-team dat nu juist ontkenden) maar dat er wel “voor alle zekerheid” is gecontroleerd of die vingerafdrukken wel van die Ali Hussein Hassan waren. De “Hans Kazan-truc” moest dus op alle mogelijke manieren in stand worden gehouden.

Zo kun je uiteraard nooit iemands DNA nog eens vergelijken op basis van extra vingerafdrukken (zoals A&V nog beweerden) en zo kun je dus ook nooit iemand (waarvan het publiek nu juist zegt dat het absoluut de verkeerde verdachte is) op grond van zijn “vingers” uitsluiten op basis van diezelfde “vingers” uit zijn eigen dossier. Ziet u ‘m?

Maar goed, het team herkende Ali Hussein Hassan in Istanbul dus aan zijn ‘foto’. Deze man was ineens van een ‘korte, vadsige en vooral onverzorgde en ongeschoren persoon in trainingspak’, (die zich al jaren in Kollum bezig hield met de bokssport), veranderd in een keurige, lange en slanke, geschoren persoon met een pas geopereerde hartkwaal die slechts kort in Nederland had verbleven. Desondanks houdt het OM vol dat Hassan en Hussein Hassan één en dezelfde persoon zijn.

7.      Aanvullend bewijs, zoek de verschillen

De volgende onderzoeksvraag aan ons luidde dus: konden wij ook alsnog bewijzen dat Ali Hassan een geheel andere persoon was dan Ali Hussein Hassan? Wij denken van wel.

Zo zijn daar al de (bij PV en bij kluisverklaring) vastgelegde verklaringen van getuigen en o.a. van de vriendinnen van Marianne zèlf die verklaarden dat in oktober 1999 de verkeerde (en veel te lange) persoon was aangehouden. En de verklaring van Ovj mr. De Graaf dat Ali Hussein Hassan toen al niet eens meer werd verdacht. Maar ook begeleiders en vrijwilligers van het toenmalige AZC en anderen hebben tegenover ons verklaard dat de korte Ali uit Kollum niet de lange Ali was die in Istanbul was aangehouden.

Om daar achter te komen hebben wij de foto’s van Ali Hassan en Ali Hussein Hassan (links) even naast elkaar geplaatst, zonder verder te bewerken. Merk vooral op dat Ali Hassan uit Kollum (rechts) een veel kortere neus en hoofd heeft en dat ook de monden niet op elkaar aansluiten. Maar ook dat dan de naam Hussein Hassan bij de verkeerde foto moet zijn geplaatst!

De linker persoon had zich in Istanbul immers voorgesteld als Ali Hussein Hassan!

Nu is het een koud kunstje om m.b.v. Photoshop de bijgaande foto’s weer bij en naast elkaar te brengen maar dat is door ons dus niet gedaan.

Uit het eerdergenoemde rapport van het OM (pag. 4.):

“Na de uitzending [in oktober 1999, A.V.] ontstaat verwarring over de identiteit van Ali. Zo verklaart de vriendin van Marianne dat de man op de eerder getoonde pasfoto beslist niet dezelfde persoon is als degene die in de uitzending geïnterviewd wordt. Zij heeft de korte, mollige man in haar hoofd die zij op Koninginnedag met Feik door Kollum zag lopen. Of de man met de zonnebril en het petje op Ali heette, weet de getuige niet. ,,Ik kende die persoon helemaal niet.’’

Het is evident dat Justitie die man dus zomaar een (andere) naam kon aanmeten die zij wilde omdat niemand in Kollum die exacte naam kende of over zijn dossier beschikte. Op het AZC heette hij echter Ali Hassan.

 • 8.      Foto-onderzoek bij het NFI

Op het Nederlands Forensisch Instituut  beschikt men over een gespecialiseerde afdeling waar foto-onderzoek plaatsvindt. Gezichtsvergelijking of -herkenning is één van de meest voorkomende onderzoeken. De voornaamste gezichts-kenmerken worden hiernaast getoond (van de site van het NFI). 

Het mag duidelijk zijn dat alle (verhoudings-)lijnen onderdeel uitmaken van het onderzoek. En dat geen enkel kenmerk wordt vergeten. Op basis van die methoden hebben wij ook gewerkt.

Daarom is het vreemd dat het NFI in 2003 Ali Hassan aanwees als de man die in Turkije was aangehouden, Ali Hussein Hassan.

Uit het rapport van het OM uit januari 2011 (mijn onderstreping, A.V.):

“Ook schakelt de Friese politie het Nederlands Forensisch Instituut in. De onderzoekers vergelijken de televisiebeelden van oktober 1999 [van SBS6, A.V.] met de opsporingsfoto’s van Ali Hussein Hassan die de recherche in augustus 1999 naar buiten heeft gebracht. De vergelijking laat onder meer gedetailleerde overeenkomsten zien in een plooitje tussen de wenkbrauwen en een licht vlekje links op de kin.

De onderzoekers van het NFI komen tot de volgende wetenschappelijk verwoorde conclusie: De bevindingen geven zeer veel steun aan de hypothese dat de persoon op de televisiebeelden dezelfde is als de man op de opsporingsfoto’s die het rechercheteam gebruikte. De resultaten geven geen steun aan de hypothese dat het verschillende personen zijn, aldus de conclusie van het NFI”.

Die vergelijking hebben wij daarom ook maar even gemaakt. Een rimpel tussen de ogen komt vermoedelijk bij minstens 50% van de mensen voor zodat dit zeker geen bewijsbare aanwijzing vormt. En een licht vlekje op de kin kunnen wij ook al niet ontdekken op de linker foto (zie onder).

Merk wèl op dat de neus van Hussein Hassan (rechts) al gauw zo’n halve of hele centimeter langer is dan van Hassan op de foto links. En DAT nog eens, terwijl die linker foto (van Ali Hassan uit Kollum) in 2001 zeer waarschijnlijk al met ongeveer 5% was verlengd!

Onnodig te melden dat ook op de zwart/witte (opsporings-) foto’s géén licht vlekje te ontwaren is. Sterker, de linker foto hebben wij bewust in contrast en in helderheid verbeterd op zoek naar dat éne vlekje…

9.      Samenvatting

Eerst hebben wij met zekerheid kunnen vaststellen dat de zogenaamde pasfoto van Ali Hassan was geknipt uit een toevallige ‘groepsfoto’. En daarmee was ook aangetoond dat de politie in 1999 niet (meer) de beschikking had over een pasfoto uit zijn eigen asieldossier. Dat een dergelijk dossier verdwijnt is schier onmogelijk omdat zowel de IND, het COA, het AZC als ook de Douane en andere diensten over dat asieldossier beschikken. Een getuige bevestigde ons bovendien dat hij dat weekend van de moord ook al zonder paspoort of overdrachtsdocumenten in het grenshospitium te Amsterdam was aangeboden door twee politieagenten uit Friesland zodat zijn ware identiteit dáár ook al nooit is vastgesteld.

Daarna konden wij bewijzen – en toeval bestaat niet – dat het gezicht op de ‘pasfoto’ van Ali Hassan smaller, cq. langer moet zijn gemaakt, d.m.v. van een fotobewerkingsprogramma, om hem op meerdere manieren meer op Ali Hussein Hassan te doen lijken. Ook een fotovergelijking toont aan dat hier sprake is van twee geheel verschillende personen.

Vervolgens is bewezen dat alle getuigen en officials de waarheid spreken over de ware lengte van Ali Hassan. En daarmee dus óók dat het OM daar de waarheid niet over spreekt. Ali Hassan was ongeveer 1,68 m. lang en dus zeker geen 1,80 tot 1,90 m. Op een gewone herenfiets kon hij immers ook al niet bij de trappers…

Ten slotte bleek ook dat al in augustus 1999 het dossier en de geboortedatum van Ali Hussein Hassan ónder de foto van Ali Hassan was geschoven om de èchte Ali uit Kollum uit beeld te houden. Zo werden hij (op 9 oktober en later in 2003) en nog een andere verdachte ‘met dezelfde naam’ (op 28 augustus) in Istanbul alsnog uitgesloten op hun vingerafdrukken. Een bewijs temeer dat beiden waren vergeleken met het asieldossier van Ali Hussein Hassan dat toen blijkbaar nog wèl bij de vreemdelingendienst aanwezig was. Maar ook een bewijs dat het NL-team zich in 1999 graag het bos in had laten sturen.

Uit voorgaande blijkt ook onomstotelijk dat – en dus niet alleen vanaf dag één – de verdachten uit het AZC te Kollum coute que coute buiten beeld moesten worden gehouden. Eerst werd het AZC te Kollum de eerste dagen volledig genegeerd in het RBT-onderzoek, ondanks overtuigende bewijzen en getuigen, maar daarna werd ook de betrokkenheid van mogelijk verdachte asielzoekers zelfs wekenlang mordicus ontkend en pas wéér vele maanden later werden desondanks plots twee asielzoekers internationaal gesignaleerd!

Maar het allerergste is o.i. toch wel dat de onrechtmatige aanhouding van Ali Hussein Hassan in oktober al twee maanden voor zijn arrestatie in Istanbul was voorbereid door zijn signalering in augustus 1999 in het Informatiebulletin van de politie en bij Interpol en de poging om hem – met relatief succes – te verwisselen met de èchte hoofdverdachte.

Ten overvloede kunnen wij dit hele scenario ook nog eens één op één vergelijken met de internationale signalering van Mohammed Akbari, zie Informatiebulletin hierboven. Hij was al weken of maanden voor de moord vertrokken uit het AZC te Kollum en ook hij werd plots internationaal gesignaleerd als “getuige” van de moord – later zelfs als “verdachte” – en jarenlang door justitie achtervolgd. Ook daaruit blijkt dat Justitie dus twijfelde over die eerste verdachten. Dit schandaal heeft zelfs tot Kamervragen geleid. Geen wonder ook dat de ouders van Marianne en de media nooit beter hebben geweten dan dat deze Akbari die verkrachter was van die avond van Koninginnedag 1999 en niet dat hij verwisseld was met Feik Mustafa..

Rest ons nog om onze complimenten te maken aan de bedenker van deze illusionistische wisseltruc. Het was ook bijna gelukt. Het is aan het interview van SBS6 van oktober 1999 te danken dat wij hier de vinger achter konden krijgen. Anders had er geen haan meer naar gekraaid. Maar de conclusie moet zijn dat de hoofdverdachte uit 1999 nog immer op vrije voeten rondloopt.

Om met de moeder van Marianne te spreken: “De waarheid vertel je maar één keer…”.

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra, Uncategorized. Bookmark de permalink .

19 reacties op De balk van Ali Hassan deel 2

 1. van Tours zegt:

  Dit is dus een bewijs van valsheid in geschrifte gedaan door medewerkers van Justitie. Waar moet je dan aangifte doen en tegen wie? Dit is iets waar de tweede kamer mee aan de gang moet. Volgens mij moet Ivo Opstelten in dezen zijn verantwoordelijkheid nemen. Dit is het bewijs dat er door Justitie ‘gesjoemeld’ is in de zaak Vaatstra. Het dossier is dus niet betrouwbaar en de rechtszaak tegen Jasper moet herzien worden, met een aangepast dossier, waarin ook de verklaringen waarvan de politie weigerde een PV van op te maken, in opgenomen moeten zijn.

  Like

 2. Ronald zegt:

  van Tours:”Volgens mij moet Ivo Opstelten in dezen zijn verantwoordelijkheid nemen.” Meen je dit echt? En denk je dat hij dat ooit gaat doen? Boeven moet je met boeven vangen en boeven moet je met boeven in de doofpot stoppen. Vier boeven die Opstelten allemaal tegelijk is.

  Like

  • van Tours zegt:

   Ronald, daar bedoel ik mee dat de Tweede Kamer Ivo Opstelten moet verplichten ermee aan de gang te gaan. Hij is ministerieel verantwoordelijk voor een onbesproken rechtsgang in Nederland. Nu bewezen is dat zijn Ministerie zo sjoemelt dat daardoor mensen veroordeeld worden via gemanipuleerde dossiers, zal hij moeten aftreden en een ander moet de boel weer rechtbreien. Ik ben alleen bang dat veel politici hiervoor zullen terugdeinzen omdat de hele beerput dan zou open kunnen komen. Bekend is dat sommige politici weliswaar lid zijn van een partij, maar ook de belangen van ‘anderen’ dienen. Het openen van de beerput zal echt toch een keer gebeuren. Deze bewezen valsheid in geschrifte zal invloed hebben op de smaadzaak van Wim en hem alleen sterker laten staan.

   Like

   • Nemesis zegt:

    Precies politici dienen hun ‘heren’ en niet het volk.
    Dus de Minister en zelfs de Kamer kun je wel vergeten!!
    Alleen een Volkstribunaal kan en moet de daders berechten, maar ja
    probeer je eigen baas maar eens te arresteren…..
    Nee, ik heb er een hard hoofd in. Nederland is door en door currupt wat zeg ik: VERROT tot op het bot!!!

    Like

 3. Akky van der Veer zegt:

  Bah, wat een troep! Ik ben niet op wraak uit, maar ooit hoop ik Henk Mous persoonlijk met overtuiging een trap onder zijn kont te kunnen verkopen, à la Steve Brown/Peter Air. Gadver, wat een vreselijke leugenaar! Goed zo André, bedankt voor al je inspanningen, de waarheid komt aan het licht, dat kan niet anders!

  Like

 4. rmstock zegt:

  Nou das een heel verhaal. Als je nog de onaangepaste groepsfoto hebt met de andere cafegasten erop, houdt ik me aanbevolen. Je zegt in het artikel dat je weet wie deze groepsfoto , met balk, toen genomen heeft …

  Like

 5. SteedsGekker zegt:

  Als iemand zich nog geroepen voelt Siman Vuyk’s schandalige pulp “Marianne Vaatstra
  het verhaal van het moord” te recenseren
  http://www.bol.com/nl/p/marianne-vaatstra/9200000011366663/

  Like

  • Diewer zegt:

   Ohh wat verschrikkelijk dit! Ik hoop dat hij het nog volhoudt totdat het boek van Wim en Hans uitkomt. Ik hoop dat zijn familie hem helpt!

   Like

  • fryskdumke zegt:

   Dit is allemaal niet waar mensen….Hoe komt diegene erbij die deze info heeft verspreid????

   Like

   • Diewer zegt:

    Als dit moedwillig zo verspreid wordt is dat heel crimineel.
    Reactie op klol van jannie:

    jannie zegt:
    Vanochtend werd een wel heel vreemd bericht de wereld ingeholpen: http://www.camilleri.nl/2013/12/moordenaar-marianne-vaatstra-overweegt-zelfmoord/
    Op het eerste oog leek dit een van de laagste vormen van riooljournalistiek uit de kraamkamer van advocaat Yhudi Moszkowicz, sponsor van Camilleri (Matt Horn). De ouders van Jasper Steringa ontkennen dit bericht dan ook met grote stelligheid. Jasper is niet depressief en wordt zelfs min of meer in de watten gelegd in de P.I. waar hij verblijft.
    Maar bij nadere beschouwing is hier veel meer aan de hand. Het heeft er alle schijn van dat dit ‘artikeltje’ een nieuwe aanval vormt op de familie Steringa en de complotters die in de onschuld van Jasper blijven geloven. Eerst werd enkele weken geleden met de hulp van Justitie een ‘gerucht’ de wereld ingeholpen over een poging tot aanranding van een goede vriendin door de vader van Jasper. En nu dus dit gerucht over mogelijke zelfmoordplannen van Jasper.
    Veeleer lijkt dit een laatste paniekaanval van Yhudi aan het adres van de complotters. Zo iets van: “Als jullie doorgaan met bewijzen te vergaren van de onschuld van Jasper, dan kan hem binnenkort wel eens iets ergs overkomen”. Yehudi M. zit zwaar in de problemen. Eerst enkele tuchtklachten aan zijn broek, een aangifte wegens poging tot doodslag en vorige week nog een klacht bij de Utrechtse Deken omdat hij zich onrechtmatig zou hebben opgeworpen als advocaat van de moeder van Marianne Vaatstra. Dit, i.v.m. een ‘verbod’ door haar op publicatie van haar dagboek.
    Dit artikeltje van Camilleri is dus veel meer dan vullis, het is een besmuikte waarschuwing van de duistere krachten die hem daar nog voor betalen ook..!

    Like

   • Nemesis zegt:

    @fryske Precies! Hij wordt gemilosvic-ed!
    De nieuwste en laatste truc van Justitie Satanische elite???

    Like

 6. fryskdumke zegt:

  Dit hoort dus allemaal bij de regels van het spel: hoe hou je zolang mogelijk die verrekte stinkende doofpot dicht!? ……. nog even dikke respect voor André zijn stukken! (ik had weer eens problemen met het inloggen)

  Like

 7. Wim pieterman zegt:

  Ik vraag mij nog steeds af wat voor belang het OM heeft om deze Ali Hassan buiten beeld te houden? Om vervolgens een ander Ali Hoesein Hassan de schuld in de schoenen te wrijven.
  Als Ali Hassan (de man van ca 1,68 lengte) de dader is waarom werd hij dan niet opgepakt?
  Waarom werd hij weggemoffeld?

  Like

 8. DeGrijzeDuif zegt:

  Pas sinds kort ben ik me aan het inlezen over de Vaatstra zaak. En de vraag die Wim Pieterman stelt is ook een belangrijke in mijn hoofd.

  Een andere vraag waar ik (nog) niet uit kom is waarom Jasper Steringa voor de moord opdraait. Waarom geen tegengas als hij onschuldig is?

  Iemand een antwoord? Of linkse naar verklarende bronnen? Ik kan zo snel namelijk niet alles tot me nemen. Dus hulp hierbij is welkom…

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s