Aangifte tegen DWDD en andere media

Bij deze doe ik aangifte van smaad en laster tegen:

1) Omroepvereniging Vara, het TV programma De Wereld Draait Door, presentator Matthijs van Nieuwkerk en misdaadverslaggever Peter R. de Vries.

2) Het Algemeen Dagblad en verslaggever Chris Klomp.

3) Dagblad De Telegraaf.

4) Dagblad De Volkskrant.

Eerst de feiten omtrent het dagboek van de moeder van Marianne Vaatstra:

Ik, noch iemand anders van mijn medestanders, hebben “beslag weten te leggen” op het dagboek van Maaike Terpstra. Laat staan dat het “gestolen” of “gekaapt is”. Het is door haar vrijwillig en rechtmatig ter beschikking gesteld, reeds vijf jaar geleden, met vorig jaar de uitdrukkelijke toestemming haar dagboek te mogen gebruiken voor ons onderzoek en naar ons goeddunkt eruit te publiceren, op voorwaarde dat wij privé-informatie  (namen van kinderen en kleinkinderen e.d.) eruit laten. Dit is desgewenst eenvoudig te bewijzen met emailverkeer. Dat is dus iets heel anders dan wat de media ervan maken: “even ter inzage uitgeleend”. Bovendien publiceer ik op mijn weblog recht is krom al meer dan een jaar passages uit het dagboek met instemming en medeweten van Maaike. De eerste publicatie dateert van 30 september 2012. Bovenstaande media (1,2,3,4) stellen dat het dagboek op onrechtmatige wijze in onze c.q. mijn handen is gekomen. Omdat dit niet waar is, is de aantijging smadelijk.

Ad 1) De uitzending van 6 november  2013 van De Wereld Draait Door was wellicht de meest smerige vorm van smaad en laster, ooit vertoond op de Nederlandse TV. Peter R. de Vries mocht helemaal leeglopen over Wim Dankbaar, zonder dat de DWDD-redactie Wim Dankbaar heeft gebeld of heeft uitgenodigd voor wederhoor. De leugens die Peter R. de Vries  in deze uitzending mocht debiteren zonder dat ik daar tegenover mocht zitten, daar lusten de honden geen brood van. Ik heb nog nooit zoveel steunbetuigingen gehad van mensen die zagen dat Peter R. de Vries hier volledig door het lint en over de schreef ging. Zijn samenvatting van wat ik stel, was overigens wel aardig to the point. Ik moet toch wel wat hebben om Matthijs van Nieuwkerk te laten denken dat hij op mijn “zwarte lijst” komt te staan. Waar maakt iedereen zich toch zo druk over als ik zuiver een gestoorde psychopaat ben die door het slijk gehaald moet worden op landelijke TV zonder wederhoor?

Smaad is een boodschap verspreiden die iemand in een negatief daglicht stelt, met het oogmerk om daar ruchtbaarheid aan te geven, terwijl het gestelde in strijd met de waarheid is. Dat gebeurde in deze uitzending in optima forma.

Peter R.  begint met de opmerking dat de aanduiding “publicist” voor mij  “te veel eer is”. Hoe ik ook genoemd wordt, Peter zal altijd zeggen dat iets te veel eer is, want het gaat hem om de negatieve lading.

Vervolgens stelde hij dat ik betrokkenen in de Vaatstra zaak zou terroriseren, belasteren, stalken, besmeuren en door het slijk halen. Dit is zeer negatief en een grove schending van de waarheid. Waar hij op doelt, is een bezoek van mij aan een getuige, dat door de media (voornamelijk de Leeuwarder Courant) volledig verdraaid is. Het gaat om mijn bezoek aan Stephanie van Reemst drie jaar geleden. Haar broer stond net buiten bij de brievenbus om de post op te halen. Ik vroeg hem of Stephanie hier woonde en of ik haar kon spreken. Hij heeft mij toen keurig mee naar binnen genomen, alwaar ik Stephanie de vraag heb gesteld of zij getuige is geweest van de ontvoering van Marianne.  Deze vraag bracht haar zoveel spanning en stress, dat zij hier niet over kon praten, zo vertelde zij mij. Zichtbaar geëmotioneerd vroeg zij of ik weg wilde gaan, aan welk verzoek ik direct gehoor heb gegeven, omdat ik niet op mijn geweten wilde hebben dat zij ter plekke een hartaanval zou krijgen (zij is hartpatiënt). Het hele bezoek duurde nog geen minuut. Er is geen onvertogen of onbeleefd woord gevallen. Alle omgangsvormen van beleefdheid zijn door mij in acht genomen. Dat Peter R. dit kwalificeert als stalking en terreur is niet alleen pertinent onwaar, maar juist uit zijn mond extra stuitend, want getuigen overvallen, in hun privacy schenden, al of niet met verborgen camera, is zo’n beetje zijn handelsmerk.

Matthijs van Nieuwkerk noemt mij dan een “complotdenker”. Ook dit woord heeft een duidelijk negatieve lading. Ik ben geen complotdenker, alles wat ik schrijf is gebaseerd op feiten en getuigenverklaringen die justitie onder het tapijt heeft geschoven en gehouden.

Peter R.  houdt daarna een verhandeling waarin hij suggereert dat ik zou hebben gezegd dat prins Friso bij de moord betrokken zou zijn geweest. Hij weet heel goed dat ik dat nooit gezegd heb en juist krachtig afstand heb genomen van deze absurd onzinnige bewering. Ook deze onwaarheid is bedoeld om mij als gekke Henkie neer te zetten.

Dan zegt Peter R. dat ik het dagboek van een vriendin van Maaike heb gekregen. Hierboven heb ik de waarheid reeds gemeld, maar bovendien heb ik het niet van de vriendin gekregen, maar van mijn collega-onderzoeker André Vergeer. Wij drie vormen een hecht clubje die allen een intensief contact met Maaike onderhielden. Toen Maaike toestemming gaf om haar dagboek te gebruiken voor ons onderzoek en publicatie, gaf zij dus ook met name toestemming aan mij, omdat zij weet dat met name ik de publicist ben via mijn weblog, welke zij herhaaldelijk heeft geroemd en geprezen. Zij heeft mij zelfs aangeraden mijn weblog-bijdragen te bundelen en als boek uit te brengen (dit staat op band). Haar huidige beweerde wens om het dagboek niet te publiceren komt neer op een intrekking van een eerder gegeven toestemming. Het is pertinent onwaar als advocaat Yehudi Mosckowicz beweert dat zij nooit en nimmer toestemming heeft gegeven. De wens om het dagboek niet te publiceren is ingegeven door haar ex-man en kinderen die haar chanteren met de toegang tot haar kleinkinderen. De vriendin van Maaike beschrijft dit als volgt:

Maar zo bang waren de kinderen dat Maaike weer met mij zou gaan praten en dat mocht nimmer weer gebeuren. Namelijk 2 weken voor ze Jasper oppakten, hebben de kinderen Maaike verteld dat ze moest ophouden met het bemoeien van de zaak en met de complotdenkers incl mijzelf en zo niet dan kwamen ze nooit weer thuis en zag ze ook haar kleinkinderen niet meer..dit heeft Maaike mij en mijn man een week na de arrestatie verteld omdat ik toen nog 1 keer bij haar ben geweest en ze vond het vreselijk en ze zou me zeker niet laten vallen maar we mochten elkaar nooit weer spreken in ieder geval niet bij haar thuis want daar mocht ik nooit meer komen!! IK HEB GEEN ANDERE KEUS! We hebben elkaar omhelsd en het was duidelijk,  het OM en Justitie had hun laatste troef  gebruikt, onmenselijk..en dit is voor de volle 100 % de waarheid. Ik heb nadat ik op omrop fryslan had verteld in een reactie van mij op de arrestatie van JS.. dat ik ooit hoopte dat het dagboek van Maaike zou uit komen .. zodat ze dan zelf konden lezen hoe vreselijk ze met deze nabestaanden zijn omgegaan..

Maaike heeft dit bevestigd op band als volgt:

“Voor mijn gezin moet ik mij er helemaal afzijdig van houden. Ik heb mijn kinderen beloofd – en anders raak ik ze helemaal kwijt – dat ik er helemaal mee kap, geen contacten meer, geen email….. Jullie zoeken het maar uit, maar zonder mij …. Ik kan het niet meer. Ik wil het niet ten koste van mijn andere kinderen, want, ja, daar kan ik echt niet buiten. En bedankt, hè?” 

De wens om publicatie tegen te houden wordt ook vurig gedeeld door Justitie en Peter R. de Vries. Vandaar dat hij mij afschildert als iemand die lak heeft aan de wens van Maaike, die hij een “kwetsbare” vrouw noemt. Als er iemand is die Maaike kwetst is het Peter R. de Vries, onder meer met de karaktermoord die hij op haar pleegt in het leugenboek van zijn collega Simon Vuyk, maar ook met de absurde speculatie dat Marianne vrijwillig meegegaan zou zijn met een bekende om nog wat te zoenen en een sigaretje te roken, als een overspelig sletje die even tevoren afscheid van haar vaste vriend had genomen. Maaike schreef mij hierover:

Jammer dat de kinderen en denk ook Bauke weer in de justitie geloven met hun nieuwe theorie. Inderdaad Wim ben ik geschokt door het nieuwe gegeven dat ze met een bekende het weiland ingelopen zou zijn, wat een afgang voor je kind wat is vermoord.

groeten Maaike 

Vervolgens kenschetst Matthijs van Nieuwkerk mij als een “non valeur” en een “idiote gek”. Negatiever, onwaar en smadelijker kan bijna niet.

Daarop meent Peter R. dat ik een “gevaar” vorm omdat ik medestanders weet te krijgen voor mijn stellingen. Dit noemt hij “ongelooflijk verontrustend”, als ware ik een sekteleider met gevaarlijke ideeën.

Hierop brengt Matthijs van Nieuwkerk het gesprek op mijn eerdere samenwerking met Peter R. de Vries inzake de reportage die hij met mij maakte op de moord op John F. Kennedy. In de uitzending van 29 oktober ging het hier ook al over, maar toen werd mijn naam niet genoemd, omdat dit naar Peter’s zin veel te positief op mij zou afstralen:

http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/302885

Matthijs van Nieuwkerk laat in deze aflevering op 10:56 een fragment zien van James Files, en zegt dan: “Jij zocht hem op in de gevangenis”. Peter R.  weet donders goed dat niet hij hem opzocht in de gevangenis, maar ik. En dat hij mijn beelden gratis en voor niets mocht gebruiken. Matthijs van Nieuwkerk weet dat trouwens ook, want ik was ooit te gast in zijn programma voor dit onderwerp. Maar Peter R. laat zijn uitspraak gewoon onweersproken en neemt grif de credits in ontvangst voor het “opzoeken”  en interviewen van James Files. Hiermede bevestigt hij slechts dat hij een narcistische journalist is van het laagste allooi.

Peter vertelt dat mijn “ontsporing” destijds (2006) nog in een mild stadium was en steekt van wal met een compleet verzonnen verhaal dat ik toen al iedereen die het niet met mij eens was, verdacht van corruptie, omkoping en dergelijke. Dat ik achter elke boom een complot zie. Het is van A tot Z gelogen. Daarenboven komt hij met een vermeend staaltje van mijn redeneertrant. Het gaat over een buurman van Peter R. de Vries,  die een vriend heeft en die vriend heeft weer een achterneef  in Sneek wonen en die is weer bevriend met een Friese politieman, dus is Peter R. de Vries niet te vertrouwen, aldus de redenering die hij aan mij toedicht. Hij tracht mij compleet belachelijk te maken met een verzonnen redeneerwijze die ik nooit heb gebezigd en nooit zal bezigen. Hij doet net alsof ik iedereen die voor Justitie werkt, niet vertrouw. Het tegendeel is waar.

Matthijs van Nieuwkerk kopt de voorzet in door te zeggen dat ik de meest “rare, bizarre fantasieën” heb. Het doel is mij neer te zetten als een psychisch gestoorde, kwaadaardige idioot met waanbeelden. Dit beeld wordt dan thuis gebracht door Peter R. die meldt dat mijn intentie om delen uit Maaike’s dagboek te publiceren (iets wat ik en anderen allang gedaan hebben met haar toestemming) “stuitend” is, dat ik Maaike kapot maak en dat zij helemaal gek van mij wordt, radeloos zelfs. Ik zou haar nog “vaak” hebben gebeld, terwijl de keren dat ik haar gebeld heb nadat zij een jaar geleden te kennen gaf dat ze omwille van haar (klein)kinderen moest stoppen met ons, op één hand te tellen zijn, welke gesprekken in harmonie en vriendelijkheid zijn verlopen.  Ik weet zeker dat Maaike dat nooit over mij gezegd kan hebben en zeker niet tegen Peter R. de Vries die zij nog meer minacht dan ik. Desondanks mag Peter debiteren dat ik “buitengewoon stuitend en kwalijk” ben.

Tafeldame Sylvana Simons, kennelijk onder de indruk van het verhaal van beide heren, doet dan nog een duit in het zakje met de stelling dat het lijkt of ik “doorgeslagen” ben.

Dat klopt wel volgens Peter R. de Vries want ik leef in een “waanwereld waarin alles een complot is” en ik heb allerlei getuigen thuis overvallen, lastig gevallen en gestalkt. Ik ben daarin niet te stuiten en ga veel te ver, aldus de misdaadverslaggever. Het is complete, absoluut onware onzin. Peter R. de Vries kan niet één voorbeeld noemen, maar dat hoeft hij ook niet van Matthijs van Nieuwkerk.

Die spreekt de angst uit dat hij nu ook mijn “zwarte lijst” staat en grapt dat hij nu ook een bezoek thuis kan verwachten. Als klap op de vuurpijl vraagt hij: Waarom zit deze man nog niet achter slot en grendel? Let wel, ik ben een burger zonder strafblad, die kennelijk veroordeeld moet worden omdat hij de misdaad begaat om de leugens en misdrijven van Justitie in de Vaatstra zaak bloot te leggen. Iets wat ook gebeurt in het dagboek van Maaike.

Peter R. de Vries en Matthijs van Nieuwkerk hebben alle regels van behoorlijke journalistiek aan hun laars gelapt met als enige doel een criticus van de officiële versie met de grond gelijk te maken, zonder dat hun target er zelf bij mocht zijn. Penalty schieten zonder keeper was het. Toen Peter R. de Vries zich sterk maakte voor de onschuld van de Twee van Putten en de kwalijke rol van Justitie daarin, deed hij precies hetzelfde, maar als hij het doet, dan moet je dat heel anders zien.

De smaad is na de uitzending nog sterker geworden want alle intelligente kijkers zagen ook dat dit een schandalige wanvertoning was en velen hebben de redactie van het programma overstelpt met emails met de eis om mij in een komende uitzending een weerwoord te bieden. Deze eis is tot op heden genegeerd en niet gehonoreerd, hetgeen de subjectieve eenzijdigheid, alsmede de moedwillige intentie om mij zwart te maken en te houden, nog meer bevestigt. Hieronder één van talloze voorbeelden:

From: frans scheper
Sent: zondag 10 november 2013 11:17
To: dewerelddraaitdoor@vara.nl
Subject: Situatie Wim Dankbaar in DWDD

Geachte redactie, 

Ik ken Wim Dankbaar al sinds de middelbare schooltijd. Meer dan 35 jaar. Zeg maar gerust een lifelong friend. We zien elkaar de laatste tijd te weinig, maar gisteren was het weer eens zover. Samen met een andere vriend uit eten in Den Haag.  Het was een gezellige avond om bij te praten. Ik heb niet heel intensief gevolgd waar Wim het laatste jaar mee bezig was, maar dat was gauw ingehaald. Eén ding kan ik wel zeggen: Wim is niet gek.  Zoals elke leek heb ik Wim de voor de hand liggende vragen gesteld: Wat drijft je? Vecht je niet tegen windmolens? Er is toch een vent die bekend heeft met een DNA match? Enzovoort. Wim heeft mij snel kunnen overtuigen dat hij het bij het rechte eind heeft. Eenvoudig door iets te delen, wat hij in dit stadium alleen met zijn meest betrouwbare vrienden kan delen. Dat voorrecht heb ik dus.  Knap dat hij dit voor zich kan houden in het belang van zijn verdere onderzoek, nu hij zo onder vuur ligt. Ik wens hem en zijn partners alle succes toe, want wat hij doet is belangenloos en voor een goede zaak en dient met journalistieke openheid en respect te worden behandeld.

Groet,

Frans Scheper

Met gepaste trots zeg ik graag dat mijn vriend Frans deel uitmaakt van de directie van miljardenbedrijf NXP (voorheen Philips semiconductors). Van scholier heb ik hem naar een captain of industry zien groeien.

Iets degelijks geldt trouwens ook voor de andere vriend die erbij was.

Piet zegt: He Wim, was gezellig gisteren. Volgens mij heb je ze allemaal nog op 1 rij haha. We zien elkaar weer snel.

Wat Peter R. zo graag wilde tegenhouden, is nu juist door zijn toedoen gebeurd. In een actie van een soort burgerlijke ongehoorzaamheid hebben talloze webloggers Maaike’s dagboek op Internet gepubliceerd, juist vanwege de acte de presence van Peter R. de Vries in deze uitzending van De Wereld Draait Door. Wat mij verweten werd nog voordat ik het deed, hebben anderen nu gedaan.

Ad 2) Het Algemeen Dagblad heeft als eerste krant een artikel van de hand van Chris Klomp gepubliceerd over het dagboek van Maaike Terpstra. Dit artikel is via het ANP verspreid en door andere media overgenomen, al of niet in gewijzigde vorm. In het artikel staan minimaal twee onware, smadelijke beweringen. Mijn verzoek tot rectificatie is tot heden niet gerectificeerd. De eerste onware bewering is deze:

“De complotdenkers onder aanvoering van publicist Wim Dankbaar uit Overveen geloven er heilig in dat de overheid achter de lustmoord zit.”

Ik heb nooit gesteld dat Justitie of een ander overheidsorgaan achter de moord op Marianne Vaatstra zit, laat staan dat ik dat heilig zou geloven. Integendeel. Ik heb alleen gesteld dat Justitie verantwoordelijk is voor de cover-up van de ware toedracht van de moord, met alle bedrog, leugens en misdrijven die daarbij aan te pas zijn gekomen.  Nimmer en geenszins heb ik ooit gesteld dat overheidsdienaren de moord hebben beraamd en/of uitgevoerd en/of anderszins medeplichtig zijn aan de toedracht ervan. Deze onware bewering is slechts bedoeld om mij op een negatieve manier als “gekke Henkie” neer te zetten, hetgeen de bewering smadelijk en lasterlijk maakt.

De tweede onware bewering is deze:

“Ze hebben nu beslag weten te leggen op het dagboek van de moeder van Marianne.”

Ik, noch iemand anders van mijn medestanders, hebben “beslag weten te leggen” op het dagboek van Maaike Terpstra. Het is door haar vrijwillig en rechtmatig ter beschikking gesteld, reeds vijf jaar geleden, met vorig jaar de uitdrukkelijke toestemming haar dagboek te mogen gebruiken voor ons onderzoek en naar ons goeddunkt eruit te publiceren, op voorwaarde dat wij privé-informatie  (namen van kinderen en kleinkinderen e.d.) eruit laten. Dit is desgewenst eenvoudig te bewijzen met emailverkeer. De krant suggereert, of eigenlijk moet ik zeggen stelt, dat het dagboek op onrechtmatige wijze in onze c.q mijn handen is gekomen. Omdat dit niet waar is, is de aantijging smadelijk.

Ad 3) De Telegraaf heeft het AD artikel in verkorte vorm overgenomen, waarbij ik beticht werd van het strafbare misdrijf diefstal. Mijn verzoek tot rectificatie is halfslachtig gehonoreerd door het woord “gestolen” te vervangen door “gekaapt”, waarop ik als volgt heb gereageerd:

De aangebrachte wijzigingen zijn allerminst toereikend. U vervangt slechts het woord “gestolen” door “gekaapt” wat bijna op hetzelfde neerkomt. Beide woorden zijn in strijd met de waarheid.

Ik zal alleen dan afzien van verdere stappen als u mijn onderstaande reactie 1 op 1 overneemt.

Ik, noch iemand anders van mijn medestanders, heeft het dagboek van Maaike Terpstra “gestolen” of “gekaapt”. Het is door haar vrijwillig en rechtmatig ter beschikking gesteld, niet “ter inzage” maar met de uitdrukkelijke toestemming dit te gebruiken voor ons onderzoek en naar ons goeddunkt eruit te publiceren, op voorwaarde dat wij privé-informatie  (namen van kinderen en kleinkinderen e.d.) eruit laten. Bovendien  weet Maaike al meer dan een jaar dat ik het dagboek in bezit heb en daaruit regelmatig citaten heb gepubliceerd op mijn website https://rechtiskrom.wordpress.com. Met haar medeweten en instemming. Dit is eenvoudig te bewijzen met emailverkeer. Uw krant suggereert, of eigenlijk moet ik zeggen stelt, dat het dagboek op onrechtmatige wijze in onze handen is gekomen. Omdat dit niet waar is, is de aantijging smadelijk.

Ad 4) De Volkskrant gebruikt in haar versie van het artikel ook het woord “gekaapt” en maakt zich dus om dezelfde reden als de Telegraaf schuldig aan smaad.

Wim Dankbaar

Gesprek met Ronald Beetz

 

 

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

83 reacties op Aangifte tegen DWDD en andere media

 1. jairalali zegt:

  Wim, ik denk niet dat Mathijs je een goede kans zou hebben gegeven om je verhaal te doen. als je tegenover Peter Air had gezeten, en hij Peter R wel alle ruimte had gegeven. Beter zou zijn als je voor dwdd uitgenodigd zou worden om met ruimte, apart je verhaal te doen, en vervolgens erna een keer met Peter R. Nou dan weet ik nu al dat meneer Air daar niet aan zal beginnen want dan heeft hij echt geen poot meer om op te staan.
  Dat prins Friso gedoe komt van Micha Kat cs en dat weten ze maar al te goed.
  Ik wens jou veel kracht toe voor de komende tijd Wim. Respect!!!

 2. Wouter Kok zegt:

  Wim, klasse!

 3. Chrysalis zegt:

  Wim, hier is geen woord van gelogen (van wat jij zegt). VARA / DWDD / Van Nieuwkerk / De Vries, AD / Chris Klomp, De Telegraaf en De Volkskrant hebben zichzelf behoorlijk in de nesten gewerkt. Dat het recht mag zegevieren. Succes!

 4. Dirk zegt:

  Staat als een huis, Wim.
  Ik heb het gevoel dat “het zaakie” nu echt begint te schuiven.
  “Ze” hebben hun hand nu echt volledig overspeeld.
  Met dank aan….vul maar in.
  Hoera Joechei
  http://www.hansdorrestijn.nl/gedichten/hoera_joechei.html

 5. corina zegt:

  Wim,
  ik wens jou en je gezin veel sterkte en kracht. Ik ben bang dat je het nodig hebt.

 6. Anti deVriesmaffia zegt:

  Ik ben gewoon ontroerd, een euforisch gevoel beheerst mijn zijn.
  Wie had dit durven dromen.
  Na al die jaren strijd kan ik over een poosje mijn nickname vaarwel zeggen.

  • Chrysalis zegt:

   Er is geen houden meer, de vraag is niet meer of, maar wanneer deze beerput gaat ontploffen. Dankzij De Vries & Co. zelf! Door hun schurkenbrein hebben ze nu een te grote inschattingsfout gemaakt. We will be victorious!

 7. Anti deVriesmaffia zegt:

  en als toch bij DWDD zit binnenkort, zeg meteen ff dat datJ oran vd Sloot ook helemaal niets van klopt ,maart dat dat onderzoek volgt. hahaha

 8. danielmarss zegt:

  Prima verwoord. Het feit dat DWDD het interview met Peter R de Vries niet in het weekovericht heeft opgenomen, betekent dat ze behoorlijk geschrokken zijn van alle reacties. Hopelijk is dit ook de laatste keer geweest dat Peter R de Vries zo roekeloos zijn gang mag gaan in dit programma.

 9. robert bakema zegt:

  Hallo Wim ik vindt het heel goed van je om dit onrecht wat jou wordt aangedaan aan te vechten, ik hoop dat jou vertrouwen in het recht aan jouw kant staat.
  PS even wat anders Wim ik het boek bijna uit en toen viel mij op wat ik al eerder heb gehoord bij het 6de zintuig over het donker grijs autootje .

 10. Peter V. zegt:

  Behalve aangifte van belediging, kun je misschien ook een klacht indienen tegen DWDD bij de Raad voor de Journalistiek. Die hebben weliswaar geen bevoegdheid om sancties op te leggen, maar moeten wel naar de zaak kijken en er een oordeel over vellen. Gezien het feit dat er hier elementaire journalistieke regels zijn geschonden, is er een kans dat dat oordeel in het nadeel van DWDD uitvalt.

 11. Dieuwke zegt:

  Nou Wim, als ik jou was zou ik niet eens meer willen veschijnen in DWDD of wat voor msm programma dan ook. Zonde voor je kostbare tijd.. Je behoort te veschijnen in kwalitatief betere programmas. Helaas schijnen deze in NL niet meer te bestaan..

 12. Anti deVriesmaffia zegt:

  halverwege 3:59 een mooi shot van petertje kippenvel.
  screenshot lukt me op mijn computer ff niet helaas.

  • Chrysalis zegt:

   Van Nieuwkerk in zijn intro: wrijft langs zijn neus, trekt aan zijn jasje, verschuift iets op tafel, wiebelt op zijn stoel. Zou ie soms nerveus zijn?

  • Anti deVriesmaffia zegt:

   Het is ongelofelijk wat je allemaal kunt zien als je beeldje voor beeldje afspeelt.

   fragmenten zoals rond 2:02 tot 2:07 bijv. zijn misschien interessant om vertraagt af te spelen en hier te plaatsen.Vooral vertraagt afgespeeld is de komédie -en ook de paniek in zn ogen goed te zien.
   Ja petertje , we maken gehakt van je, misschien wel half om half met mathijsje,want die speelt gewoon de debiel.

   • Chrysalis zegt:

    Meest ‘dodgy’ shot van De Vries: 07:09 minuut. The camera never lies, De Vries wel. Vervolgens krijgt ie bevestiging van Van Nieuwkerk en is ie blij dat dat ingewikkelde riedeltje gelukt is.

 13. paulusnl zegt:

  Wim, kan je niet gelijk doorpakken en Ernst Louwes zijn onschuld aantonen, ook ik de Deventer Moordzaak heeft de Vries een dubieuze rol gespeeld, die man is sinds hij zijn snor heeft afgeschoren een gewetenloze schurk die over lijken gaat

 14. Marja zegt:

  Het enige wat PR de Vries goed kan is op de man spelen -Argumentum ad hominem- Hij en Chris Klomp zijn allebei geen journalist. Ze zijn totaal niet op zoek naar de objectieve weergave van bepaalde zaken. Ik denk niet dat het AD iets kwalijk te nemen valt, maar Chris Klomp en PR de Vries wel. Hun zijn namelijk verantwoordelijk voor het artikel en respectievelijk de uitzending van DWDD. Als je dit voor de Rechter brengt zul je dit met droge ogen winnen, er is immers foutieve berichtgeving gedaan in combinatie met karaktermoord. Dat win je, zeker als het landelijk publiek is gemaakt in de vorm van een krant en televisie, dat maakt het alleen maar schadelijker, zeker als men een rectificatie weigert. Je staat hier zeer sterk! Succes Wim, op zoek naar de waarheid en niets meer dan de waarheid.

 15. waterman10 zegt:

  Wim,geloof mij maar,jouw blog wordt nu zeer kritisch nagespeurd tot iedere posting.
  Houd je troefkaarten maar goed in je handen en verspeel ze niet allemaal openlijk hier.
  Laat ze maar op hun eigen blaren zitten in de blunders die zij keer op keer zelf begaan onder de ogen van heel Nederland. Ze maken zich zelf belachelijk op tv en wij liggen teenkrommend aan de buis.Ze komen er toch niet meer met hun leugens hoezeer ze ook hun best doen.
  Ik wens je alle kracht en al het succes toe.
  Moge de waarheid overwinnen en het recht zegevieren!
  We gaan samen met heel Nederland voor onze vrijheid en overwinning.

 16. Yfke zegt:

  Hoewel een civiele zaak op basis van een aangifte en strafrechtelijke vervolging altijd beter is, lijken me de belangen in tikkeltje te groot om jou je zin te geven (vanuit het perspectief van de machthebbers in dit land). Dus ik zou je willen aanraden om parallel hieraan alvast een civiele zaak te starten, met name tegen De Telegraaf en DWDD. Daar zou je nog best wel een zakcentje aan kunnen verdienen en jouw advocaat ook…

 17. P.S.M. Welbergen zegt:

  Gelet op de actie van Peter R. de Vries, meen ik te mogen bespeuren, angst, zoo niet regelrechte paniek. Gaan de zaken nu echt schuiven, mede gezien de ontwikkelingen, in de zaak Demmink.
  Afwachten maar.

 18. ben van den brink zegt:

  @Wim ,
  zo ga je goed ,je moet hier nu mee door drukken ,je staat in je recht vanwege dat je jaren terug al de benodigde toestemming tot publicatie kreeg ,waak nu voor een opgezette schijn rechtbank zitting.Dien direct bij de oproep van de volgende zitting een verzoek tot filmen van de zitting in ,de wet stelt ook dat jij van tevoren ook de namen van de rechters aan jouw bekend gemaakt worden ,dit stelt je in gelegenheid om hun bijbanen en nevenfuncties voor de zitting te onderzoeken.
  Niet achteraf ,wordt dit toch geweigerd dan bij de aanvang van de zitting verzoek je de gelegenheid om de zittende rechters bijbanen en nevenfuncties te onderzoeken en moeten ze je die gelegenheid schenken.
  Anders heb je direct een keiharde grond voor wraking van de rechters en zo ook weer het laatste wat ze willen wekenlang toe nemende media aandacht ,14 totaal corrupte zittingen heb ik reeds overwonnen in onze zaak om dit in de doofpot te houden.3 rechters heb ik met succes kunnen wraken ,zelfs de voorzitter van de rechtbank Amsterdam Salomon trok zich na mijn betoog direct vrijwillig terug.Incest en ritueel misbruik zijn de geheimen van de Nederlandse rechterlijke macht ,bekijk altijd grondig de stambomen en familie van de rechters die jouw zaak ter behandeling hebben !!!

 19. donquijotte zegt:

  Wim dit is top. Heerlijk met een jokerkaart achter de hand!

 20. Gerrit van der Laan zegt:

  Dag Wim, Ik denk dat je echt goede dingen aankaart maar verlies niet het padje (daar is Micha Kat in getrapt) voorkom schreeuwlijke hoofdletter gebruik en probeer in rationele argumenten te communiceren. Alleen dan red je het om serieus genomen te worden door het volk. Ik weet niet wat de waarheid is, wat ik wel weet is dat Micha, André en jij goede vragen aanstippen. Daarmee kom je er, geen antwoorden invullen maar vragen stellen WOB verzoeken indienen en geen vage theorieeen bedenken maar echt zoeken naar de waarheid en durf te zeggen dat je met goed bewijs kan zeggen dat je fout hebt gezeten zoals zo goed verwoord in dit blog https://rechtiskrom.wordpress.com/2012/12/06/voorlopige-eerste-reactie/ oftewel wees niet bang, niet voor jezelf, voor justitiie, voor complotdenkers, voor nabestaande en voor wie dan ook. Je bent nu in de media dus grote mensen zullen je nu niets aan doen. Ik zal de zaak blijven volgen!

 21. Transparency zegt:

  Beste Wim, klasse wat je doet! Ik de heb de VARA naar aanleiding van DWDD flop gemaild:

  Ik heb gisteren U programma DWWD gezien met daarin P R de Vries over het dagboek dat die Wim Dankbaar wil publicieren. Kennelijk is dit voor de VARA (Staat) een hot item om er zoveel aandacht aan te schenken middels P R de Vries. Geven jullie die Wim Dankbaar ook het podium om wat in normale journalistiek toch gebruikelijk is weerwoord te kunnen geven. Of nog mooier, samen met Peter R de Vries in jullie uitzending. Als Wim Dankbaar daar voor te vinden is zou ik die uitzendinggraag willen bijwonen!!
  mvg,

  Antwoord van de VARA:

  Sary Verbeek (VARA Publieks- en Ledenservice)
  08-Nov 16:59 (CET)
  Geachte heer xxx,
  Hartelijk dank voor uw reactie. Wij zullen uw opmerking doorsturen naar de verantwoordelijke afdeling binnen de VARA.
  Met vriendelijke groet,
  Sary Verbeek
  VARA Publieks- en Ledenservice

 22. Ton zegt:

  Beste Wim,

  De afgelopen periode hebben wij een aantal keer contact met elkaar gehad over de Vaatstra zaak. Hoewel wij op sommige punten een verschil van inzicht hebben, zijn wij het over één ding eens: Wat justitie en Peter R.de V. in hun onderzoek hebben uitgehaald kan het daglicht niet verdragen. En dat is wat jij doet: de onduidelijke punten onder de aandacht brengen en voor het voetlicht brengen.

  De wijze waarop jij jouw gedachten formuleert zijn integer, correct en respectvol. Van hetgeen jou beticht wordt kan ik niets terug vinden. Het enkele feit dat je vragen stelt is niet verboden. De stelling dat bepaalde mensen meer kunnen/moeten weten is ook niet verboden. Wat wel verboden is, is het gegeven dat het OM weet dat zij relevante informatie achterhoudt en daarmee een incompleet dossier aan de rechter heeft aangeboden. Het OM zou zichzelf moeten vervolgen.

  Het lasterlijke onrecht wat jou van de week is aangedaan is volkomen disproportioneel en op geen enkele wijze te billijken. Ik heb dan ook op mijn website http://www.hethaagsecomplot.nl/20131107-wim-dankbaar-en-het-vaatstra-dagboek.htm openbaar gesteld dat dit gedrag van DWDD en PRDV hoogst verwerpelijk is. Ik ben blij dat je daarvan aangifte hebt gedaan. Naar mijn mening heeft de afhandeling hiervan, door het OM, de grootste prioriteit. Het zal ook ten voordele werken in de rechtszaak die ze jou hebben aangedaan.

  Veel succes. Je hebt het niet nodig, je zal het krijgen.

  Ton Hofstede

 23. jairalali zegt:

  Ook Hart van Nederland beschuldig jou ivm het dagboek van Moeder Terpstra Wim.
  Ook niet mals overigens.
  http://www.hartvannederland.nl/nederland/friesland/2013/moeder-vaatstra-wanhopig-door-openbaarmaking-dagboek/

  • Ruud zegt:

   Maar zij hebben wel de volgende tekst erbij gezet
   “Volgens Dankbaar kloppen de beweringen van Marianne’s moeder niet. “Het is door haar vrijwillig en rechtmatig ter beschikking gesteld, niet ‘ter inzage’ maar met de uitdrukkelijke toestemming dit te gebruiken voor ons onderzoek en naar ons goeddunkt eruit te publiceren, op voorwaarde dat wij privé-informatie (namen van kinderen en kleinkinderen e.d.) eruit laten”, laat hij weten aan onze redactie. Hij stelt dat Terpstra al meer dan een jaar weet dat hij het dagboek in zijn bezit heeft en dat hij daaruit regelmatig citaten op zijn website heeft gepubliceerd.”

 24. yvonne zegt:

  Sta ronduit achter je, maar dat wist/weet je wel!

 25. maasdonk zegt:

  Beste mensen ik heb zojuist terug gekeken naar de uitzending van pauw en witteman van 19-11-2012 wellicht kan iemand dat hier linken ,ben een a techneut,er wordt gezegd door peter r dat er 3!! DNA sporen zijn nl op het tasje waarvan toch echt gezegd is dat er te WEINIG kenmerken waren voor een profiel en de aansteker waar daarna van gezegd is dat het haartje van een ver familielid van jasper s zou zijn en dan het sperma.
  Nu ga ik er van uit dat het laatste ook niet klopt hoe kun je er van 3 dingen 2 naast zitten.
  Ook zou ik willen vragen aan de reageerders hier om de uitdrukking cq lichaamstaal van de korpschef eens te bestuderen, dat zegt meer dan woorden.
  Einde bericht.
  Justice voor marianne.
  PS, waarheid is altijd als vreemder dan fictie.

 26. Alfred Mol zegt:

  Mijn complimenten voor je optreden in deze.
  Nogal een lage streek van DWDD om Peter R vrij baan te geven om jouw naam door het slijk te halen. Wellicht dat DWDD nu jou zal vragen of je achteraf genoegen neemt met een paar minuten spreektijd…..Maar een reactie achteraf is niet hetzelfde als direct aan tafel de feiten weerleggen.
  Waarom geen rectificatie per KG eisen ?? Of de KG rechter objectief is (als dienaar van overheid) dat is afwachten..). De overheid wil die zaak heel graag als netjes afgedaan beschouwen.

 27. Myra Mbye zegt:

  Vanavond reageert Wim in ieder geval om 20:30 uur bij http://www.talk2myra.com/

 28. Heb het volgende naar DWDD redactie gemaild:

  -:-

  From: Arend Lammertink
  Date: 2013/11/11
  Subject: De schamelijke vertoning waarbij Peter Air in uw programma Wim
  Dankbaar door het slijk mag halen
  To: dewerelddraaitdoor@vara.nl

  Geachte redactie,

  Langs deze weg wil ik graag mijn ongenoegen uiten over de manier waarop u
  Peter Air De Vries een podium verschaft om de heer Dankbaar door het slijk
  te halen, zonder dat u kennelijk op de hoogte bent van het betreffende
  dossier.

  Los van de vraag wie nu eigenlijk de dader is, beschrijft de moeder van
  Marianne in haar “dagboek”, dat inmiddels overal op internet te vinden is,
  niet zo zeer prive omstandigheden maar bovenal de ronduit schandalige manier
  waarop zij en haar man zijn behandeld door de recherche en het O.M. en
  waarbij men eenvoudigweg weigerde tips die een kennelijk ongewenste richting
  uit wezen na te trekken. Voor uw referentie hecht ik het betreffende dagboek
  aan. Hierbij enkele quotes:

  “We zijn inmiddels verhuisd, een straat vanaf de plek waar ons kind op het
  kerkhof ligt. Als ik ’s avonds naar bed ga, kijk ik naar de hoge bomen waar
  jouw jonge leven ligt. De kerkklokken hoor ik hier vandaan veel duidelijker
  dan voorheen. Ik krijg dan het gevoel dat je me roept. Wat moet je een angst
  en pijn hebben doorstaan. Heb je nog om je ouders geroepen? Had ik je maar
  kunnen helpen. Ik zou mij voor jou hebben doodgevochten, om jou jonge leven
  te beschermen. Maar… wat er voor ons overblijft om te vechten is voor het
  recht. Deze dader(s) moeten worden gepakt en wij als familie moeten weten
  wat er precies is gebeurd. Hoe is het allemaal gebeurd? Dat dit onderzoek
  naar de dader(s) één grote leugen is, dat denk ik voor de volle honderd procent.”

  “In augustus ging Verkaik [politie/justitie] met vakantie. Ik heb nog tegen
  hem gezegd: ‘Ik zal je dit vertellen. Het extra leed wat wij als ouders van
  jullie er nog bovenop krijgen, zal ik u nooit vergeven. Het klinkt hard,
  maar ik meen het wel’. Als ze dan totaal geen begrip voor ons als ouders op
  willen brengen en niet eens naar ons willen luisteren. Als Verkaik dan tegen
  ons zegt: ‘Ik hobbel niet achter de menigte aan’. Dat komt hard aan. Mijn
  man zei: ‘Zijn wij de menigte?
  Wij zijn de ouders van Marianne. Als ouders kun je toch een goede tip
  geven’. Maar nee, het woord asielzoeker alleen al, daar wilden ze niets van
  horen. Ik heb nog gezegd: ‘Verkaik, als dit groepje asielzoekers, jongens
  uit onze cultuur waren geweest, dan hadden [we] die andere kant op gewezen’.
  Maar we hadden er alle redenen voor om nu naar het A.Z.C. te wijzen.”

  “Er zijn rechercheurs die in het begin van dit onderzoek zeiden, toen ze er
  op werden gewezen, van ga naar het A.Z.C. daar moeten jullie de dader
  zoeken: ‘We willen wel, maar we mogen niet’. Dat zegt ons genoeg. Dan komt
  er bewijs na bewijs, dat het inderdaad zo is. Het is voor ons geen denken,
  maar wel een zeker weten, dat ze geen asielzoekers willen oppakken voor deze
  verschrikkelijke moord. Met dit weten moet je als ouder ook verder leven.
  Dat je je recht niet mag krijgen, na dit vreselijke onrecht.”

  Door Peter Air een podium te geven zijn gal te spuwen op Wim Dankbaar zonder
  wederhoor toe te passen gaat u compleet voorbij aan het schrijnende verhaal
  waar het hier over gaat: een familie die na de moord op hun dochter op een
  schandalige manier behandeld wordt door de recherche en het OM. En had u dat
  wel gedaan, dan had u geweten dat de heer Dankbaar helemaal niet het dagboek
  zelf wil publiceren, maar een eigen boek waarin uit dit dagboek wordt
  geciteerd. Dan had u ook geweten dat de heer Mosckowicz weinig kans maakt
  dit boek – voor publicatie – te laten verbieden, juist omdat het een ander
  boek is dan het dagboek zelf en men op dit moment nog niet weet wat er in
  staat.

  Al met al maakt u zichzelf volkomen belachelijk met deze poging tot “trial
  by media”, zo ongeveer Peter Air’s handelsmerk, omdat Wim Dankbaar nu nét
  zijn huiswerk wel gedaan heeft en alle reden heeft u aan te klagen wegens
  smaad en laster. En kennelijk had Peter Air weinig rekening gehouden met het
  Barbara Streisand effect en heeft hij zichzelf aardig in de voet geschoten
  nu dankzij zijn optreden bij uw programma de belangstelling voor de zaak
  Vaatstra weer helemaal is opgelaaid.

  Een interessante bijkomstigheid is dat we er dinsdag 18 november a.s.
  achter komen of de zaak Louis Hagemann, die ook al door Peter Air’s ‘trial
  by media’ methode levenslang achter de tralies terecht is gekomen, herzien
  zal worden, omdat er maar liefst 3 getuigen zijn die de door Peter Air
  “opgespoorde” getuige tegen spreken:

  http://www.louishagemann.nl/de-veroordeling/

  Wim Dankbaar vat de situatie prima samen:

  https://rechtiskrom.wordpress.com/2013/09/24/louis-hagemann-onschuldig-levens
  lang-dankzij-peter-r/

  “Vandaag om 12:00 uur hield raadsman John Peters voor de Hoge Raad
  zijn pleidooi om de zaak Louis Hagemann te herzien. Zijn betoog
  duurde ruim 20 minuten, wat in mijn ogen ook in 10 seconden had gekund als
  volgt:

  Mijn cliënt is veroordeeld op de verklaring van Renetta van der Meer.
  Zonder deze verklaring was mijn cliënt vrijgesproken. Deze verklaring blijkt
  nu vals te zijn geweest. Er zijn drie getuigen aan wie ze dit naderhand
  heeft opgebiecht. Iets wat tijdens de strafzaak niet bekend was. Had het hof
  toentertijd geweten dat de verklaring verzonnen is, dan was mijn cliënt niet
  veroordeeld. Mijn cliënt dient derhalve alsnog te worden vrijgesproken in
  een nieuw proces.”

  Ik denk dat u er goed aan zou doen eens goed na denken over wie er hier nu
  eigenlijk “gekke Henkie” is en of er reden is om aan te nemen dat binnenkort
  de wind voor Peter Air wel eens uit een geheel andere hoek zou kunnen gaan
  waaien. Want, als dat het geval is en u hebt tegen die tijd nog steeds Wim
  Dankbaar niet in de gelegenheid gesteld een weerwoord te geven, dan loopt u
  het risico dat het publiek, en in diens verlengde mogelijk de tweede kamer,
  zich gaan afvragen in hoeverre de VARA eigenlijk nog als “journalistiek”
  gezien kan worden en of wellicht maatregelen op zijn plaats zijn.

  “Het kan verkeeren” zei Bredero ooit.

  En een gewaarschuwd mens telt voor twee….

  Met vriendelijke groet,

  Ir. Arend Lammertink,
  Goor.

 29. veryworried zegt:

  @ Arend,

  Niets dan lof voor je mail naar de DWDD-redactie.
  Zelf ben ik begonnen met het stoppen van kleine briefjes in de postvakken van mensen met de tekst: Marianne Vaatstra: google Wim Dankbaar.

  Het is nu tijd , de hoogste tijd, voor het opschonen van justitie in ons land. For the sake of all children murdered by this satanic perverts.

  Ik ben Wim dankbaar

 30. Marja zegt:

  Peter zet Wim en Micha op één lijn. De ontwetendheid spat eraf. Ik vind dat Wim echt bij de feiten blijft, en ook Micha erop wijst als hij te ver gaat. “omgekocht met drank” dat soort termen lees je bij Micha, niet bij Wim. Dat is het verschil. Maar men wil dat verschil niet zien. Begrijp me niet verkeerd, ik vind dat Micha een prima website heeft, met veel informatie, maar soms gaat het net over de top zodra hij ongefundeerde berichten de wereld in helpt, zoals over prins Friso e.d.

 31. Marja zegt:

  Nog een interessante video. Interview met Richard Eiekelenboom (ex-medewerker van het NFI) die verteld dat hij het OM niet meer vertrouwd. Op 9:00 minuut verteld hij: er is DNA bewijs achtergehouden door het NFI.

 32. Anti deVriesmaffia zegt:

  BREAKING BREAKING,
  Peter R de Vies is opgenomen in het AMC na zichzelf in de voet te hebben geschoten.

 33. Diewer zegt:

  En net als de volkskrant ook hier een foto van Bauke Vaatstra. Zouden de MSmedia de ex-echtelieden verwarren (en misschien de advocaat ook?)?

 34. phpstolle zegt:

  Mooi zo Wim Dankbaar..mooi zo! Koppen gaan rollen,heerlijk.

 35. wdankbaar zegt:

  @ Vuur:

  Geachte heren,

  De voorzieningenrechter in Haarlem heeft de datum van het kort geding vastgesteld op 11 december a.s. om half tien in de ochtend. Voor die tijd zult u beide worden gedagvaard.

  Ervan uitgaande u zo afdoende te hebben geinformeerd.

  Met vriendelijke groet,

  Y. Moszkowicz

  We zitten nu met de vreemde situatie dat een partij die het “dagboek” niet integraal op het internet heeft gepubliceerd, target is van een kort geding, terwijl de partijen die dit wel hebben gedaan, ongemoeid worden gelaten. Heel erg merkwaardig.

  • hansjohn zegt:

   Precies!
   Ik snap niet waarom (alleen) Wim Dankbaar de gebeten hond is. Het plaatsen van het dagboek op diverse sites op internet is dus blijkbaar geen probleem?
   Het uitbrengen van een ‘echt’ boek met daarin passages/citaten uit het dagboek (die dus op internet allang bekend zijn) is een kort geding waard.
   Er kan toch geen verbod komen om EEN boek over deze zaak te schrijven?
   Stel dat er inderdaad een verbod komt, hoe leesbaar kan het boek van Wim Dankbaar dan gemaakt worden, zodat de strekking duidelijk wordt?

  • Ik zou de jurisprudentie o.h.g.v. “hyperlinks” er maar eens op na slaan:

   http://www.iusmentis.com/auteursrecht/hyperlinks/
   “De meeste rechtspraak gaat over auteursrecht. Sites die MP3 of andere muziek/filmbestanden aanbieden zonder toestemming, schenden het auteursrecht. Er is veel discussie gevoerd (en geprocedeerd) over sites die links aanbieden naar andere sites waar die bestanden te vinden zijn.

   Veelal gebeurt dit in de vorm van gespecialiseerde zoekmachines. Hierover is in 2004 in Nederland geprocedeerd. De rechter besliste in eerste instantie dat de site ZoekMP3 geen inbreuk pleegde en ook niet onrechtmatig handelde. Deze site bood de mogelijkheid om te zoeken naar MP3’s die elders op internet te vinden waren. Wel vond de rechter dat ZoekMP3 onzorgvuldig zou handelen wanneer ze niets zouden doen met tips dat een specifieke link verwees naar een onrechtmatig openbaargemaakt muziekbestand.

   In hoger beroep werd dit vonnis echter vernietigd. Het Hof besliste dat Techno Design’s zoekwebsite niet toelaatbaar was, omdat deze ” systematisch en structureel zou verwijzen naar ongeautoriseerde openbaarmakingen van auteurs- en nabuurrechtelijk beschermde mp3-muziek-bestanden”. ”

   Ik zou overwegen de link die je in je “Open brief aan de Vara, DWDD, Peter R. en Matthijs van Nieuwkerk”, waarin je de bedoeling had de heer Van Nieuwkerk te wijzen op de mogelijkheid het bewuste werk in te zien en die je, naar ik aanneem, per vergissing mee gekopieerd hebt naar je site, te verwijderen. Je zou immers onzorgvuldig handelen als je niets zou doen met “tips dat een specifieke link verwees naar een onrechtmatig openbaargemaakt” bestand….

   Tja, een foutje is zo gemaakt, kan gebeuren. En als je het foutje snel herstelt, dan is er volgens mij geen vuiltje aan de lucht.

 36. hansjohn zegt:

  Ik zou bijna gaan denken dat het juist een hele bewuste zet is, dat kort geding, om zoveel mogelijk mensen aan het lezen te krijgen. Iedereen wordt toch bewust en gaat googelen. Dan kom je diverse sites tegen waarop de zaak van diverse kanten belicht wordt. Of je nu wel of niet een ‘complotdenker’ bent, als je een beetje gezond verstand hebt en logisch kunt denken, kom je zonder meer de open gebleven vragen, de tegenstrijdigheden enz.enz. tegen

 37. maasdonk zegt:

  @hansjohn, het is geen zet om mensen aan het lezen te krijgen ,het is puur intimidatie om de ,,complotters, nog meer te demoniseren en te psychiatriseren zo zie ik het.
  Allemaal negatieve aandacht om de zaak nog meer belachelijk te maken!!

 38. Monique zegt:

  @Wim:
  In de email van Moszkowicz lees ik “Geachte heren” en “Voor die tijd zult u beide worden gedagvaard.”, meervoud dus. Wie wordt er, naast jou, gedagvaard? Hans?

 39. wdankbaar zegt:

  Monique, ja, dat is Hans.

  Micha Kat komt weer met een lulverhaal op zijn site. Legt Hans woorden in de mond die hij nooit heeft gezegd. Weer komt hij met zijn onzinnige “supergetuige”. Krachtig neem ik hier andermaal afstand van. Micha wil de feiten omtrent zijn “supergetuige” niet onder ogen zien, ook al vertel je het hem honderd keer:

  http://www.jfkmurdersolved.com/audio/supergetuige.mp3

 40. vuur01 zegt:

  Overigens is het ook niet moeilijk te voorspellen dat je aangifte tegen diverse media een paar jaar op de plank blijven liggen. OM heeft absoluut geen haast om dit op te vervolgen en hoe langer rectificatie uitblijft hoe langer de massa het beeld heeft dat Wim & Co knettergek zijn.

  Overigens als je niet voldoet aan de norm ben je gek dat is altijd zo geweest en dat zou altijd zo blijven, het enige wat helpt is dat de massa bewust wordt en daarmee het collectieve bewustzijn groeit.

  Dus mensen, informeer zoveel mogelijk mensen. Ieder volk krijgt wat het verdient…….

 41. Micha Kat zegt:

  Kun je mij een lijst geven van mijn ‘lulverhalen’ Wim of lul je nu misschien zelf?

 42. Onno Dekker zegt:

  Wim Dankbaar heeft op uitstekende wijze aangetoond te kunnen observeren, combineren en
  deduceren. Bij justitie lijkt het meer op elimineren, manipuleren en criminaliseren.
  De VARA heeft getoond lafhartig zonder wederhoor in samenspanning met Peter R. de Vries
  te kunnen fulmineren zonder feiten en fundamenten.
  Maak van de VARA maar een callcentrum voor het verkopen van overheidspropaganda.
  Schandalig! Pakte de VARA Marcel van Dam zo aan bij de Deventer moordzaak?

 43. Chrysalis zegt:

  Zojuist even het gesprekje met Ronald Beetz geluisterd. Beste Ronald: Marcel van Dam, als
  man van gezag achter Wim, seriously, are you kidding me?! Hahahaha. Daarna noemde je nog
  iemand van De Volksverlakkerskrant, alsof ik gisteren vertrokken ben uit NL 🙂 En
  mevrouw Terpstra (voorheen Vaatstra) tegen de 90 jaar inschatten, dan zou ze tegen de 60
  zijn geweest toen ze Marianne kreeg. Ze klinkt ouder omdat ze gesloopt is door de laatste
  14,5 jaar, denk ik.

  • Ronald zegt:

   Het waren maar namen die zo bij me op kwamen. Je moet het volgens mij juist bij dit soort mensen zoeken, omdat je het niet verwacht. Naar hun wordt nog geluisterd. Blijf je binnen je eigen kring dan wordt niemand serieus genomen.
   Een andere optie is om buitenlandse pers te activeren of denk je dat ook die door ons OM worden bewerkt?

   • wdankbaar zegt:

    Ronald, wordt aan gewerkt. Deze jongens zijn ook heel geïnteresseerd in de Vaatstra case. Geen kleine jongens. Die gaan mijn JFK verhaal in 70% van de Amerikaanse huiskamers brengen.

    From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
    Sent: maandag 11 november 2013 23:08
    To: ‘Barry Katz’
    Cc: ‘Stephanie Carlson’; ‘ernest cartwright
    Subject: RE: JFK international Special

    Barry, to use your quote: “You are more compelling than you think.”

    What you did here, is the confirmation of your genius and skill.

    Did you watch the Kiviat version? There is a nice shot in there of the policeman running up the hill.

    Wim

    From: Barry Katz
    Sent: maandag 11 november 2013 22:08
    To: Wim Dankbaar
    Cc: Stephanie Carlson; ernest cartwright
    Subject: Re: JFK international Special

    Wim, this email means the world to me. Knowing that it meets your approval as the gold standard is so important.

    Thanx. I will check these out. Bk

    Sent from my iPhone

    On Nov 11, 2013, at 5:45 AM, Wim Dankbaar wrote:
    This special is excellent. You have cut my raw diamond in the best possible way, Barry. And so fast! You are truly unbelievable !

    Two minor things.

    1) If I were you, I would bring home the forward head movement a little more clearly. Viewers may miss the point otherwise. You only show it once. Just repeat it a few times like in the GIF on this page:

    http://www.jfkmurdersolved.com/headshot.htm

    This is soooo important, because it proves Files is telling the truth. He could never have known about the forward head snap, if he did not take aim himself at Kennedy’s head. The forward headsnap is not visible with the naked eye. He knows about it because he was aiming at JFK’s right eye, but came in on the right temple (because the head snapped forward from the impact of a bullet from behind)

    2) I would include warden Tony Godinez. He is a very credible witness. The warden of the prison! He has an an awesome reputation. He left Stateville penitentiary because he was hired to clean up the mess in the Cook County Jail. And he did! He is even respected by his own inmates. This man states on tape that he could never catch James Files in a lie, no matter how hard he tried.

    See this clip, the raw footage is on one of the tapes:

    Wim

    • Anti deVriesmaffia zegt:

     Ze moeten in de VS eigenlijk ook weten van” the vries scandal” en dat de Holloway zaak ook stinkt omdat alles wat peter sinds 2004 doet stinkt.

 44. Marja zegt:

  Echt respect voor Wim, hoe hij zo geduldig met alles omgaat.. Ineens zet Wim weer een prachtig stuk verdediging op de website waar geen speld tussen te krijgen is. Klasse!

 45. Het is wel een mooie tuinkabouter, die Yehudi Mosckowicz, die kennelijk weinig kaas heeft gegeten van het auteurs- en citaat-recht. Nu is dat ook een vak apart, maar toch.

  Hij denkt dat hij een ijzersterke zaak heeft, en het zou me niet verbazen dat dat komt omdat Arnoud Engelfriet in het AD verklaarde dat hij de kans op 99% schatte dat de rechter de publicatie van het dagboek zou verbieden. Nu ken ik Arnoud en heb per e-mail contact met hem gehad. De journalist van het AD die hem belde had hem natuurlijk verteld dat het om de publicatie van het boek zelf ging. Ja, en dat mag nu eenmaal niet, want dat valt onder het auteursrecht en wel om het recht van eerste openbaarmaking. Ook hadden ze er niet bij verteld dat Wim toestemming heeft, noch dat het om citaten gaat. Volgens Arnoud, een expert in (online) auteursrecht maakt toestemming “natuurlijk alles anders, dat kan een interessant verweer zijn”.

  Tja, je kunt nu eenmaal niet alles geloven wat in de krant staat. 🙂

  Maar goed, ook zonder toestemming kan het publiceren van citaten uit onrechtmatig gepubliceerd werk, wat nu het geval is aangezien het werk inmiddels door verschillende websites gepubliceerd is, wel degelijk toegestaan zijn en wel wanneer het recht op informatievrijheid in het geding komt. Zie de zaak van Scientology tegen publiciste(!) Karin Spaink spreekt wat dat betreft boekdelen:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Zaak-Scientology_tegen_Karin_Spaink

  “De president van de Haagse rechtbank wees op 12 maart 1996 de vorderingen af. Karin Spaink had intussen haar website aangepast en de teksten zijn volgens de president nog slechts citaten van rechtmatig openbaar gemaakte teksten en die zijn toegestaan op grond van art. 15a van de Auteurswet (citaatrecht). […] Het Gerechtshof te ’s-Gravenhage oordeelde op 4 september 2003 – anders dan de rechtbank – dat het voor een deel om niet rechtmatig openbaar gemaakte werken gaat. Maar het Hof is van oordeel dat het recht op informatievrijheid, zoals gewaarborgd in artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, in deze zaak zwaarder moet wegen dan het auteursrecht van de Scientology.”

  Welnu, aangezien het boek nog niet uit is, kan onze Yehudi niet weten of de citaten die wellicht in het boek staan al dan niet onder het recht van informatievrijheid zouden vallen. Tja, dat maakt het erg lastig om op dit moment hard te maken dat het boek citaten bevat waarvan nu al gesteld kan worden dat deze ontleend zijn aan een niet rechtmatig openbaar gemaakt werk EN dat deze dusdanig disproportioneel zijn dat gesteld zou moeten worden dat deze bij voorbaat zwaarder wegen dan het auteursrecht van mevrouw Terpstra.

  Tja, haastige spoed is zelden goed.

  Nu had onze Yehudi nog een ander verweer kunnen hebben om nadien de publicatie alsnog te verbieden. Hij had op kunnen voeren dat het dagboek waaruit geciteerd wordt helemaal niet door mevrouw Terpstra is geschreven. Met andere woorden: hij had de authenticiteit van het werk ter discussie kunnen stellen.

  Maar ja, nu hij eenmaal heeft bevestigd dat Wim’s exemplaar authentiek is, kan dat niet meer. Hij schrijft immers:

  “Cliënte is vanzelfsprekend rechthebbende op het auteursrecht van haar dagboek zo ook op de daarmee samenhangende persoonlijkheidsrechten. Het is derhalve de discretionaire bevoegdheid van cliënte om u danwel derden, wel of geen toestemming te verlenen haar dagboek openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. Cliënte heeft u nimmer op wat voor wijze dan ook toestemming gegeven voor het kopiëren, reproduceren, herinterpreteren of wat verveelvoudiging van haar auteursrecht dan ook, noch zal zij u hiervoor nu of in de toekomst toestemming geven.

  Het hier vorenstaande indachtig verbied ik u namens cliënte haar dagboek danwel delen daarvan in wat voor vorm dat ook openbaar te maken of te verveelvoudigen. Tevens sommeer ik u onverwijld het afschrift van het dagboek van cliënte, dat u kennelijk in bezit heeft, aan haar te retourneren zonder daar zelf een kopie van te bewaren, zo ook mij in kennis te stellen van de namen en adressen van alle eventuele derden die al dan niet via u de beschikking hebben over een kopie van het dagboek van cliënte.”

  Met andere woorden:

  De authenticiteit van het dagboek, althans het exemplaar dat Wim “kennelijk in bezit heeft”, is officieel bevestigd door deze tuinkabouter en kan dus niet meer ter discussie staan. En dus kan de authenticiteit van al dan niet rechtmatig openbaar gemaakte citaten uit het betreffende werk ook niet meer ter discussie staan.

  En, zo al gesproken kan worden van intrekking van de gegeven toestemming tot publicatie (er van uit gaande dat dit inderdaad te bewijzen is), dan geldt dat natuurlijk niet voor reeds eerder door Wim openbaar gemaakte citaten.

  Met andere woorden: zo lang de nog te publiceren citaten in het komende boek van Wim en Hans redelijk zijn en proportioneel zijn gegeven het recht op informatievrijheid met als doel om met de publicatie een aantal verwerpelijke zaken aan de kaak te stellen, heeft onze Yehudi m.i. geen poot meer om op te staan. En dat heeft ie aan zichzelf te danken.

  Tja, elk nadeel hep ze voordeel, zei Cruyff altijd al. 🙂

  • Toch een interessante uitspraak:

   “Het is derhalve de discretionaire bevoegdheid van cliënte om u danwel derden, wel of geen toestemming te verlenen haar dagboek openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.”

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Discretionaire_bevoegdheid
   “Een discretionaire bevoegdheid is in het Nederlands bestuursrecht een bevoegdheid die een bestuursorgaan in meer of mindere mate de vrijheid toekent om in concrete gevallen naar eigen inzicht een besluit te nemen. Het onderscheidt zich daarmee van gebonden bevoegdheden en wordt ook wel aangeduid met het begrip beslissingsvrijheid.”

   Als je complot denker zou zijn, dan zou je bijna denken dat zijn “cliënte” in werkelijkheid een “bestuursorgaan” is….

   Voor de oplettende lezer nog zo één:

   “Cliënte heeft u nimmer op wat voor wijze dan ook toestemming gegeven voor het kopiëren, reproduceren, herinterpreteren of wat verveelvoudiging van haar auteursrecht dan ook, noch zal zij u hiervoor nu of in de toekomst toestemming geven.”

   Feitelijk klopt het nog ook. Zijn cliënte heeft inderdaad geen toestemming gegeven haar rechten te “kopiëren, reproduceren, herinterpreteren” of te verveelvuldigen. Trap eens een open deur in. Genoemde rechten staan keurig opgesomd in de Auteurswet 1910 en die vallen onder het publieke domein, want het zijn door de Staat opgemaakte documenten. Die mag je net zo vaak kopiëren als je wilt.

   Zoals ik al zei: een mooie tuinkabouter.

 46. Ik ga zeker het boek kopen we luisteren mee vanuit het buitenland en zijn juist vanwegen dit soort zaken nl ontvlucht. Houd je kruit droog!

 47. danielmarss zegt:

  Geachte VARA-redactie,

  Na het schandelijke optreden van Peter R de Vries afgelopen week waarbij hij volledig onterecht losgaat op Wim Dankbaar, stuit ik deze week ook nog op een dubieus filmpje op youtube waarbij Peter R de Vries op slinkse wijze advocaat Spong probeert een hak te zetten in uw eigen programma:

  Kennelijk krijgt Peter R de Vries een vrijbrief van de DWDD-redactie om dit soort vuile spelletjes te spelen.
  Is dit nu werkelijk de journalistiek die jullie aan het volk willen voorschotelen?
  Denken jullie nu echt dat iedereen zo dom is om al die drammerige leugens van Peter R de Vries te slikken?
  Die man doet niets anders dan rood aanlopen, hard schreeuwen zonder enige onderbouwing.
  Dit is toch riooljournalistiek van het ergste soort?
  Waar is jullie waardigheid gebleven?
  Waar is jullie kwaliteitskeurmerk gebeleven?

  Met vriendelijke groeten,

  Een teleurgestelde kijker.

 48. Anti deVriesmaffia zegt:

  ”ja, dan vliegt de poep tegen aan de ventilator ”

 49. Heb de volgende reactie geplaatst op de FB pagina van Editie NL:

  https://www.facebook.com/EditieNL

  -:-
  Het is werkelijk diep triest om te zien hoe de media hier totaal voorbij gaat aan waar het hier nu eigenlijk om gaat. Natuurlijk, een dagboek is prive en dat mag niet zo maar gepubliceerd worden, daar zal iedereen het over eens zijn. Ook Wim Dankbaar en Hans Mauritz zijn het daar volledig mee eens voor zo ver ik heb kunnen na gaan.

  Het gaat ook helemaal niet over de publicatie van het “dagboek” zelf, het gaat om de publicatie van een boek met de titel “Het verboden dagboek van” of iets in die richting, waarin de schrijvers menen een aantal zaken aan de kaak te moeten stellen en waarin ze een aantal citaten uit het dagboek willen publiceren.

  Met andere woorden: de vraag die in feite voor ligt is: “mogen er citaten uit een dagboek in een ander boek gepubliceerd worden met als doel een probleem van maatschappelijk belang aan de orde te stellen?”

  Juridisch gezien is het antwoord op die vraag: “Ja, mits …”, zo blijkt uit de zaak van Scientology tegen publiciste Karin Spaink:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Zaak-Scientology_tegen_Karin_Spaink

  “De president van de Haagse rechtbank wees op 12 maart 1996 de vorderingen af. Karin Spaink had intussen haar website aangepast en de teksten zijn volgens de president nog slechts citaten van rechtmatig openbaar gemaakte teksten en die zijn toegestaan op grond van art. 15a van de Auteurswet (citaatrecht). […] Het Gerechtshof te ’s-Gravenhage oordeelde op 4 september 2003 – anders dan de rechtbank – dat het voor een deel om niet rechtmatig openbaar gemaakte werken gaat. Maar het Hof is van oordeel dat het recht op informatievrijheid, zoals gewaarborgd in artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, in deze zaak zwaarder moet wegen dan het auteursrecht van de Scientology.”

  En de mits is dan het moet gaan om materiaal dat zeg maar van dusdanig algemeen belang is dat het onder de persvrijheid valt.

  Wat in het betreffende “dagboek” bovenal te lezen is, is dat de familie ronduit schandalig behandeld is door het OM en de recherche. Het OM en de recherche weigerden eenvoudigweg tips die een kennelijk ongewenste richting uit wezen na te trekken. Men gaf de familie tegengestelde verklaringen. Men gaf geen antwoord op kennelijk voor de familie belangrijke vragen, enz. enz.

  En dat gaat dan jaren achter elkaar maar door en door en door. Om knettergek van te worden.

  Een citaat als de volgende kan dan ook zonder meer op grond van het recht op informatievrijheid gepubliceerd worden:

  “Er zijn rechercheurs die in het begin van dit onderzoek zeiden, toen ze er op werden gewezen, van ga naar het A.Z.C. daar moeten jullie de dader zoeken: ‘We willen wel, maar we mogen niet’. Dat zegt ons genoeg. Dan komt er bewijs na bewijs, dat het inderdaad zo is. Het is voor ons geen denken, maar wel een zeker weten, dat ze geen asielzoekers willen oppakken voor deze verschrikkelijke moord. Met dit weten moet je als ouder ook verder leven. Dat je je recht niet mag krijgen, na dit vreselijke onrecht.”

  Hier staat namelijk een alarmerend gegeven als het gaat om het onderzoeken van een moordzaak waarbij een 16 jarig meisje op een verschrikkelijke manier om het leven gebracht is:

  ‘We willen wel, maar we mogen niet’

  Hoe kan het dat het rechercheurs, die geacht worden hun werk goed te doen in het belang van het publiek, verboden wordt onderzoek te doen in een bepaalde richting waarvan ze zelf vinden dat daar aanleiding toe is? Wie geeft zo’n opdracht en waarom?

  En om af te sluiten, nog een quote waarin Maaike niet onder stoelen of banken steekt hoe zij denkt over de schandalige manier waarop zij en haar familie door het OM behandeld zijn als ze opschrijft wat ze tegen de leider van het onderzoeksteam Verkaik heeft gezegd:

  “In augustus ging Verkaik met vakantie. Ik heb nog tegen hem gezegd: ‘Ik zal je dit vertellen. Het extra leed wat wij als ouders van jullie er nog bovenop krijgen, zal ik u nooit vergeven. Het klinkt hard, maar ik meen het wel’. Als ze dan totaal geen begrip voor ons als ouders op willen brengen en niet eens naar ons willen luisteren. Als Verkaik dan tegen ons zegt: ‘Ik hobbel niet achter de menigte aan’. Dat komt hard aan. Mijn man zei: ‘Zijn wij de menigte?”

  Om een lang verhaal kort te maken: Yehudi Mosckowicz maakt weinig kans om via de rechter de publicatie van dit soort wantoestanden tegen te houden en zeker niet vooraf, nu hij nog helemaal niet weet wat er wel en wat er niet in het nog te publiceren boek staat. En dat is maar goed ook, dunkt me zo. Het verhaal van Maaike maakt meer dan duidelijk dat het hoog en hoog tijd wordt dat er eens flink de bezem door het OM gehaald wordt.

  • jairalali zegt:

   “Om een lang verhaal kort te maken: Yehudi Mosckowicz maakt weinig kans om via de rechter de publicatie van dit soort wantoestanden tegen te houden en zeker niet vooraf, nu hij nog helemaal niet weet wat er wel en wat er niet in het nog te publiceren boek staat.”
   Dat denk ik ook, kan hem het schelen, ondertussen schrijft ie wel wat vette rekeningen uit voor de familie.

 50. IIS zegt:

  Even los van deze discussie, maar als woorden niet kunnen spreken dan zijn er altijd nog beelden. Deze foto http://www.boublog.nl/wp-content/uploads/2013/04/Loopspoor-na-bewerking-e1366095384782.jpg was en blijft voor m.i. het bewijs dat de oplossing in de zaak Vaatstra totaal niet klopt. Als men in gras dergelijke sporen wil achterlaten dan blijkt dat onmogelijk en al helemaal als daar een vader en vriend en een hele groep politieagenten en hulpverleners met auto’s overheen zijn gereden.

  De vraag is niet of Jasper S, schuldig is, maar waarom een onschuldig iemand zit opgesloten en waarom en voor hoeveel geld justitie Peter de Vries heeft gekocht om die als totaal empört te laten reageren op iets wat kan bewijzen dat zaken heel anders liggen. Peter de Vries werkt als een man die voor justitie plooien moet gladstrijken en oneffenheden mag weg werken. Hoelang zal het duren dat de Vries niet langer gewenst en ‘uitgediend’ is bij justitie? Hoe lang zal het duren dat een onschuldig persoon dood wordt gevonden in zijn cel?

 51. IIS zegt:

  ….-voor en wegwerken…. Maar goed, dit dagboek doet bij Peter de Vries naar woorden zoeken??? En geeft justitie wellicht een heel bleek wegtrekkend gezicht? Waarom zo druk maken om een simpele dagboek en de moeder van Marianne die tot nu zelden tot nooit aan het woord is geweest. Heeft ze niet persoonlijks te melden in deze? Waarom komt zijn niet in beeld, waarom doet zij niet eens haar verhaal? Of is deze mevrouw zo bewerkt of geïntimideerd door justitie, of wie dan ook, dat ze niet meer durft?

  • IIS zegt:

   …-bij…. En waarom heeft de moeder van Marianne alles opgeschreven in een dagboek, kon ze haar mening of verhaal niet kwijt in haar omgeving bij haar man, kinderen of familie? En waarom heeft ze dit boek gegeven aan iemand anders? Misschien heb ik het niet goed gelezen en staat dit ergens vermeld, maar vreesde de moeder dit boek kwijt te raken of vreesde ze zelfs voor haar leven? Heeft ze op dit moment niet iets persoonlijks te melden in deze? Waarom komt zijn niet in beeld, waarom doet zij niet eens haar verhaal? Of is deze mevrouw zo bewerkt of geïntimideerd door justitie, of wie dan ook, dat ze niet meer durft?

 52. Herman zegt:

  Corrigeer als ik ergens ongelijk heb: maar vermoedelijk heeft Bauke destijds tegen Maaike gezegd “Schrijf jij alles op?” Maaike had geduld en deed alzo, prakkezerend aan tafel met de rust van een sigaretje.. -Het schijnt dat 90% van de denkers rookt.
  Later werd kalm overleg met elkaar schielijk onmogelijk, want Bauke werd agressief. Dus Maaike was met hem uitgepraat.
  Agressief… dezelfde tekenen die Jasper tegenover zijn vader toont als deze hem naar de waarheid vraagt. Als Steringa heeft vernomen dat zij één van zijn kinderen zouden gaan ombrengen en misschien wel twee enz., kan dit ook een verklaring zijn van zijn verhaal voor de rechter, wat hem compleet tot schande heeft gezet. Ik verwacht dat ze hem schaakmat hebben gezet vanwege z’n kroost. Kwaad worden vanwege zijn onmacht, zoals vele anderen die ook onrecht moesten ervaren.
  Bauke zit vanzelf achter het geld aan dat hij hoopt van Jasper af te troggelen. -€ 80.000,– maar liefst!
  Dat ziet hij allicht de mist in gaan als al die aantekeningen naar buiten toe komen. En met hem vele, vele anderen die staan op het schaakspel.
  Deze schandfiguren werden onlangs tentoon gesteld door de VPRO… alleen hadden ze het zelf nog niet in de gaten. Het zijn nu juist deze randfiguren waarover Maaike veel heeft geschreven. Je voelt hem dus al zitten. Maaike haar “Dagboek”is een knuppel in het hoenderhok.
  Met het uitgeven van “Het Dagboek van Maaike” is dre aftrap gegeven voor een nieuw voetbalspel. De stand leek 10 – 0. Maar reeds komt daar de 1e penalty en Wim trapt de bal in het goal. Destand wordt 1 – 10. Bij de volgende geeft Hans een hoektrap en Wim kopt hem er alweer in. Stand 2 – 10. Sterker nog: bij de volgende ronde schiet Anrdré als keeper vanuit zijn goal naar het midden op het veld -waar toevallig Wim staat en ‘m meteen door lelt naar.het goal van het OM (tegenpartij) waar ie meteen in het doel scoort (want die keeper stond met PR te overleggen). Stand 10 – 10. En dan bijna ongelooflijk in de laatste minuut schiet Micha de bal lek en de bal gaat met keeper en al dwars door het net de toeschouwers in! Keeper op weg naar het ziekenhuis naar de . fruit afdeling. Dat heet “doorgedraaid”.
  De beker werd geschonken aan Maaike en als “Trofee” geschenk bij haar voordeur gezet…
  Moet ik doorgaan?
  De volgende dag in de krant…

  .

  .

 53. @corrupteboel zegt:

  Geachte redaktie,

  Ik ben erg geschokt door het staaltje riooljournalistiek dat jullie serveerden in DWDD samen met de door het OM betaalde Peter R, teneinde publicist en onderzoeker Wim Dankbaar zoveel mogelijk te schaden

  De van smaad en laster beladen vertoning in de uitzending ging alle menselijke fatsoen te buiten maar schaadde destemeer alle regels van de journalistiek welke op zn minst hoor en wederhoor dient toe te laten alvorens tot een relaas en oordeel te komen.

  Daarnaast bevatten de uitlatingen jegens Dankbaar in de uitzending diverse aantoonbare onwaarheden welke zonder enige schaamte uit de losse pols gepropageerd werden. Ik was hierdoor diep geschokt vanuit fatsoenlijkheid en rechtvaardigheidsgevoel.

  Dit soort praktijken werden het laatst in deze mate in Nederland vertoond ten tijden van bezetting door externe regiems. Ik vind het ronduit onacceptabel wat de lachende presentator hier samen met de inmiddels omstreden Peter R gepreseteerd hebben.

  Om nog enige geloofwaardigheid en fatsoen terug te winnen in uw programma hoop ik dat u mijn mening in beraad neemt teneinde alsnog tot fatsoenlijke journalistiek te komen in deze, het zou u sieren.
  Mensen zijn wijzer dan u uw doelgroep wellicht inschat.

  Met vriendelijke groet van een bezorgde eerlijke hoogopgeleide burger zonder enig gevaarlijk complotdenker gehalte.

  *Ik schrijf dit overigens namens een grote groep mensen.

 54. Bram zegt:

  Peter R heeft zojuist in RTL Late night ook nog even een penalty genomen

 55. Hendrik zegt:

  Hans, als je hier achter zou kunnen komen dan weet je volgens mij alles van het hoe en waarom.
  De deventermoordzaak en de moord op Marianne Vaatstra daar duikt iedereen voor weg.

 56. “Concluderend: Er moeten ontzettend veel mensen in het complot zitten. Dit is een verschrikkelijk grote cover-up. Ik vind het onbegrijpelijk dat als er zo veel mensen op de hoogte moeten zijn, dat er nog nooit iemand met een zuiver geweten heeft geweigerd om mee te werken en in de openbaarheid treedt. Is iedereen die hier voor benaderd is dan zo maar bereid om een onschuldig iemand in de gevangenis te stoppen?

  Als iemand me een antwoord kan geven op die laatste vraag, dan hoor ik dat graag. Ik kom er zelf namelijk niet uit.”

  @Hans:

  Het antwoord op die laatste vraag is er één uit de psychologie, het verschijnsel dat “cogntitieve dissonantie” heet:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Cognitieve_dissonantie
  “Cognitieve dissonantie is een psychologische term voor de onaangename spanning die ontstaat bij het kennis nemen van feiten of opvattingen die strijdig zijn met een eigen overtuiging of mening, of bij gedrag dat strijdig is met de eigen overtuiging, waarden en normen. Het gaat met andere woorden om de perceptie van onverenigbaarheid tussen twee cognities, waarbij het woord cognitie kan slaan op kennis, houding, emotie, geloof of gedrag. Volgens de theorie voelen mensen een sterke drang om dissonanties te verkleinen door hun opvattingen of gedrag aan te passen of te rationaliseren.”

  http://wetenschap.infonu.nl/diversen/36390-wat-is-de-cognitieve-dissonantietheorie.html
  “Festinger was een wetenschapper die er vanuit ging dat indien men zich bewust is van attitudes en het gedrag dat daarbij hoort, er door personen wordt gestreefd naar consonantie (overeenstemming) tussen deze twee. Op het moment dat twee attitudes van een persoon onderling botsen, of de attitude en het gedrag van een persoon botsen, ontstaan er namelijk problemen. Hierover heeft Festinger de “Cognitieve Dissonantietheorie” gepubliceerd. Aan deze theorie liggen twee hypothesen ten grondslag:

  *) Als er een toestand van dissonantie bestaat, zal de persoon gemotiveerd zijn deze toestand om te zetten in een toestand van consonantie.

  *) De persoon in kwestie zal situaties en informatie die de dissonantie stimuleren actief ontwijken.

  […]

  Als twee attitudes van een persoon botsen, zal één van deze twee veranderd moeten worden om alles weer in één lijn te krijgen.”

  Het komt er, kort gezegd, op neer dat als mensen geconfronteerd worden met informatie waaruit men eigenlijk de conclusie zou moeten trekken dat zijn of haar denkbeelden onjuist zijn, men twee mogelijkheden heeft om uit zo’n impasse te komen:

  1) Men concludeert dat zijn/haar denkbeelden onjuist zijn en past deze aan aan de hand van de nieuwe informatie;

  2) Men concludeert dat de nieuwe informatie onjuist moet zijn, omdat deze niet past bij be bestaande denkbeelden.

  Wanneer de bestaande denkbeelden wijd verspeid zijn binnen een groep waar de persoon in kwestie deel van uit maakt, dan komt daar ook nog “groepsdruk” bij, de angst om “buiten de boot” te vallen:

  http://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/77754-omgaan-met-groepsdruk.html
  “Het is een basisbehoefte van de mens om ergens bij te horen. Groepsdruk leidt er ook toe dat je bijvoorbeeld toch een paar glazen alcohol drinkt, hoewel je nog moet autorijden. Uit angst er niet bij te horen of ‘afwijkend’ gedrag te vertonen laat je je dan toch verleiden tot het drinken van een paar wijntjes, alhoewel je van plan was om dat niet te doen. Ook is het moeilijk wanneer je hele vriendengroep rookt om het zelf niet te doen. Wanneer al je collega’s dure merkkleding dragen kan je het zelf moeilijk vinden om een merkloos T-shirt aan te doen uit (onbewuste) angst om buiten de boot te vallen.”

  Dit effect treedt ook nadrukkelijk op in de wetenschap. Het is bijvoorbeeld “not done” om vraagtekens te zetten bij Einstein’s relativiteitstheorie en/of de kwantum mechanica, terwijl beide theorieën niet met elkaar in overeenstemming zijn. De logische conclusie zou dan ook moeten zijn: er zit ergens iets fout. Nadere bestudering leert dat beiden fundamenteel uit gaan van onjuiste interpretaties van resultaten van experimenten:

  http://www.tuks.nl/wiki/index.php/Main/Puinhopen96JaarEinsteinRelativiteit
  http://www.tuks.nl/wiki/index.php/Main/Ruins96YearsEinsteinRelativity
  http://www.tuks.nl/wiki/index.php/Main/QuestioningQuantumMechanics

  Wanneer je in discussies terecht komt met wetenschappers, dan wringen ze zich in allerlei bochten om de nieuwe informatie die je presenteert te ontkennen. Zie bijvoorbeeld mijn discussie op “kloptdatwel” met een aantal heren:

  http://kloptdatwel.nl/2012/05/28/skepsis-en-niburu-op-windesheim-over-watergas/
  http://www.tuks.nl/wiki/index.php/Main/DiscussieKloptdatwel

  Om een lang verhaal kort te maken: de drang om nieuwe informatie en bestaande denkbeelden met elkaar in overeenstemming te laten zijn, tezamen met groepsdruk, leidt er toe dat mensen over het algemeen informatie die strijdig is met de bestaande denkbeelden zullen verwerpen en rationaliseren. Men zoekt als het ware naar excuses om voor zichzelf de bestaande denkbeelden in stand te kunnen houden die er uiteindelijk toe leiden dat men de nieuwe informatie ook echt niet gelooft.

  Men concludeert in feite: “dit KAN niet waar zijn” en lost aldus voor zichzelf het probleem op waardoor men anders “buiten de groep” geworpen zou worden.

  Met andere woorden: vanwege een aantal psychische verschijnselen KUNNEN de meeste mensen gewoon niet geloven dat er sprake zou KUNNEN zijn van een of ander complot of vooropgezet plan.

 57. corina zegt:

  Helder en duidelijk

 58. Hans zegt:

  @Arend: Daarmee zou je kunnen verklaren dat er een aantal rechercheurs een soort van tunnel-visie krijgen. Maar dat iedereen aan “cogntitieve dissonantie” lijdt gaat er bij mij niet in.
  Een heleboel van jou citaten kan dan ook voor ons gelden, dat wij de waarheid niet onder ogen willen zien:

  * Het komt er, kort gezegd, op neer dat als mensen geconfronteerd worden met informatie waaruit men eigenlijk de conclusie zou moeten trekken dat zijn of haar denkbeelden onjuist zijn, men twee mogelijkheden heeft om uit zo’n impasse te komen:

  1) Men concludeert dat zijn/haar denkbeelden onjuist zijn en past deze aan aan de hand van de nieuwe informatie;

  2) Men concludeert dat de nieuwe informatie onjuist moet zijn, omdat deze niet past bij be bestaande denkbeelden

  * Men concludeert in feite: “dit KAN niet waar zijn” en lost aldus voor zichzelf het probleem op waardoor men anders “buiten de groep” geworpen zou worden.

 59. Southern Comfort zegt:

  De moord op JFK is één van de oudere en meest bekende onderwerpen van complottheorieën.
  In dat geval is het dus op zijn minst merkwaardig dat een vent, en wel Peter R. de Vries, afreist naar Uncle Sam met een complete cameraploeg (én Wim Dankbaar) om een complottheorie te onderzoeken dan wel aan te tonen om later in een talkshow (DWDD) dezelfde Wim Dankbaar voor ‘complotgek’ uit te maken.

  Wie is er hier nu de (grootste) complotidioot: de misdaadjournalist met de cameraploeg of zijn tipgever?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s