Karaktermoord op Maaike Vaatstra gaat nieuwe fase in

yehudiAndermaal blijkt de angst en paniek voor de publicatie van het dagboek van Maaike, ofwel de explosieve waarheid.

Subject: Terpstra/Dankbaar Auteursrechten inbreuk
From: “Moszkowicz Advocaten Utrecht” <info@moszkowicz-law.nl>
Date: Sun, October 27, 2013 22:01
To: dank@xs4all.nl
————————————————————————–

Geachte heer Dankbaar,

Onlangs heeft zich tot mij gewend mevrouw M. Terpstra, voorheen Vaatstra,
hierna te noemen cliënte met het verzoek haar belangen te behartigen in
opgemelde zaak. Te dien aanzien kan ik u als volgt berichten.

Onlangs is cliënte ter oren gekomen dat u voornemens bent haar dagboek
danwel delen daarvan al dan niet in boekvorm te publiceren. Zulks is
bovendien door u expliciet vermeld op uw website;
https://rechtiskrom.wordpress.com/2013/10/22/nieuwe-rechtszaak-moord-marianne
-vaatstra-28-oktober-2013/#more-4220 .

Ik citeer u voor zover relevant:

“In december verschijnt van de hand van Dankbaar een boek met de
veelzeggende titel ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’, dat
schokkende, nooit gepubliceerde informatie bevat over aan de ene kant de
bewuste justitiële en gerechtelijke manipulaties en aan de andere kant hoe
de ware toedracht van de moord op weerzinwekkende wijze in de doofpot is
beland. Maaike Vaatstra is door zowel justitie als haar eigen gezin monddood
gemaakt maar heeft Dankbaar eerder verzocht zijn bevindingen voor een groot
publiek te etaleren en daar bij te putten uit haar dagboek zoals zij dat
jarenlang, nota bene onder aansporing van haar ex-man Bauke, heeft
bijgehouden. De inhoud van de geschriften van Maaike zal veel Nederlanders
de schellen van de ogen doen vallen, zo weet Dankbaar zich verzekerd.”

Cliënte is vanzelfsprekend rechthebbende op het auteursrecht van haar
dagboek zo ook op de daarmee samenhangende persoonlijkheidsrechten. Het is
derhalve de discretionaire bevoegdheid van cliënte om u danwel derden, wel
of geen toestemming te verlenen haar dagboek openbaar te maken en/of te
verveelvoudigen. Cliënte heeft u nimmer op wat voor wijze dan ook
toestemming gegeven voor het kopiëren, reproduceren, herinterpreteren of wat
verveelvoudiging van haar auteursrecht dan ook, noch zal zij u hiervoor nu
of in de toekomst toestemming geven.

Het hier vorenstaande indachtig verbied ik u namens cliënte haar dagboek
danwel delen daarvan in wat voor vorm dat ook openbaar te maken of te
verveelvoudigen. Tevens sommeer ik u onverwijld het afschrift van het
dagboek van cliënte, dat u kennelijk in bezit heeft, aan haar te retourneren
zonder daar zelf een kopie van te bewaren, zo ook mij in kennis te stellen
van de namen en adressen van alle eventuele derden die al dan niet via u de
beschikking hebben over een kopie van het dagboek van cliënte.

Ik geef u namens cliënte de gelegenheid mij binnen vijf (5) dagen na heden,
te bevestigen dat u aan voornoemd verbod en gebod zult voldoen, bij gebreke
waarvan u op grove wijze de (auteurs)rechten van cliënte met voeten treedt.
Namens cliënte zal ik u dan ook, indien u niet binnen de gestelde termijn
voornoemde bevestiging heeft gegeven, zonder nadere aankondiging in
kortgeding betrekken waarbij voornoemde ver -en geboden onder dreiging van
onder meer dwangsommen zullen worden gevorderd. Overigens is uw eventuele
weigering niet alleen in civilibus onrechtmatig. Conform art. 31 auteurswet
ev. is zulks tevens strafbaar. Naast het kortgeding zal dan ook aangifte
tegen u worden gedaan.

Tot slot wil ik u namens cliënte en haar familie dringend verzoeken deze
zaak te laten rusten. Er ligt een inmiddels onherroepelijk vonnis gebaseerd
op onomstotelijk en objectief DNA bewijs, waarbij bovendien de dader NB een
volledige bekentenis heeft afgelegd. Cliënte en haar familie willen na alle
jaren van onzekerheid in rust deze treurige zaak kunnen afsluiten. Zij
ervaren uw bemoeienissen als uiterst ongewenst en pijnlijk en verzoeken u
met klem hiermee te staken.

Ervan uitgaande u zo afdoende te hebben geïnformeerd en vertrouwende op uw
volledige en spoedige medewerking, verblijf ik,

Sans préjudice en onder voorbehoud van alle rechten en weren van cliënte.

Hoogachtend,

Y. Moszkowicz

<http://www.moszkowicz-law.nl/&gt;

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht
te verwijderen.
Moszkowicz Advocaten Utrecht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you.
If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake,
you are requested to inform the sender and delete the message.
Moszkowicz Advocaten Utrecht accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
messages.

 

Geachte heer Moszkowicz,

Wij ontvingen uw email in goede orde.

Wij zijn niet bepaald onder de indruk van uw powerplay.

Wij stellen vast dat hier andermaal sprake is van damage control. We kunnen u reeds in dit stadium berichten dat wij over een onvoorwaardelijke toestemming beschikken tot publicatie – van wat u bedoelt met – het dagboek van Maaike Terpstra.

Wij delen u mede dat wij gezien de thematiek van het op handen zijnde boek überhaupt niet afhankelijk zijn van welke toestemming dan ook.

Tot slot berichten wij u dat wij u kortelings zullen antwoorden, waarbij wij u nu reeds mededelen dat wij een door u als dan aangezegd kort geding met vertrouwen tegemoet zien.

Onder voorbehoud van alle rechten verblijft inmiddels,

W.J. Dankbaar

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

28 reacties op Karaktermoord op Maaike Vaatstra gaat nieuwe fase in

 1. Annette zegt:

  Dit was enigszins te verwachten, gezien de druk die op haar wordt uitgeoefend, maar desalnietemin: Shocking!

 2. Het moet toch wel een heel goed boek zijn, als je het met zoveel pijn en moeite probeert te voorkomen. Probeer het eventueel in je eigen bewoordingen te herschrijven of te vertellen dan is het geen kopie, of ben ik te simpel? het lijkt tering jantje wel of de familie Vaatstra wat te verbergen heeft. nou je bent er lekker mee dat je er voor gevraagd bent, en dat ze je nu laten dobberen.
  Toch wil ik je heel veel sterkte toewensen morgen, Want ik denk met zoveel tegenwerking dat je heel erg in de buurt zit

  Ga niet voor die familie, maar laat het recht zegenvieren.

  succes Wim.

 3. oogje zegt:

  De beerput begint al aardig te stinken 80 procent van mensen weten precies wat eraan de hand is een groot pedofiel netwerk

 4. van Tours zegt:

  Gezien de controverse tussen Micha Kat en Y. Moszkowitcz is duidelijke waar Y.M. staat. Y.M. is aangeklaagd omdat hij inreed op een groep mensen waarin Micha K. ook liep. Door weg te springen is één persoon ontsnapt aan een aanrijding, aldus de berichtgevingen op Klokkenluideronline.is.
  Wim, laat je hierdoor niet van de wijs brengen. Blijf aan morgen denken!

 5. Chrysalis zegt:

  Let goed op het verbod namens cliente en het gebod namens hemzelf. Waarom jouw kopie, ontvangen van Maaike, inleveren als je vanaf nu niets meer zou publiceren?

 6. wdankbaar zegt:

  Geachte heer Moszkowicz,

  Wij ontvingen uw email in goede orde. 

  Wij zijn niet bepaald onder de indruk van uw powerplay. 

  Wij stellen vast dat hier andermaal sprake is van damage control. We kunnen u reeds in dit stadium berichten dat wij over een onvoorwaardelijke toestemming beschikken tot publicatie – van wat u bedoelt met – het dagboek van Maaike Terpstra.

  Wij delen u mede dat wij gezien de thematiek van het op handen zijnde boek überhaupt niet afhankelijk zijn van welke toestemming dan ook. 

  Tot slot berichten wij u dat wij u kortelings zullen antwoorden, waarbij wij u nu reeds mededelen dat wij een door u als dan aangezegd kort geding met vertrouwen tegemoet zien.

  Onder voorbehoud van alle rechten verblijft inmiddels,

  W.J. Dankbaar

 7. maasdonk zegt:

  Het is frappant dat deze mail op zondagavond verzonden is alsof het een extra pressiemiddel is .
  En dat voor yegudi gekozen is kan geen toeval zijn, ,toeval bestaat niet!!
  Er zijn talloze andere advocaten di zoiets kunnen regelen, dit is niet pluis wim.
  Waarom maaike dit doet laat zich makkelijk raden!

 8. De ‘echte waarheid’ zal eens aan het licht komen.

 9. Herman zegt:

  De eerste Ace is reeds geslagen.

 10. Wel grappig dat de moeder van deze advocaat, de advocate was van Kat en later denk ik (terecht) een zaak tegen haar clientèle op startte

 11. lidy zegt:

  Beste Wim, ik las elders dat de rechter een psychisch onderzoek heeft gelast. Ik denk dat je er hoe dan ook wijs aandoet geen enkel risico meer te nemen en ik wil je dan ook dringend adviseren per direct een advocaat te nemen.

  • Dirk zegt:

   Welke advocaat dan, m’n waarde Lidy?
   Heb je een toevallig een idee?
   Doe dan eens een voorstel.

   • lidy zegt:

    Doe niet zo onnozel mn waarde Dirk!

    • Dirk zegt:

     Wie is hier nou onnozel?
     Wim moet zich laten bijstaan door een van de weinige advocaten die er nog voor gaat en die nog niet ingesloten is door het web van corruptie,dealen en wheelen, die zijn er nog wel, daar ben ik van overtuigd.
     Vind er maar eens eentje!
     Wim is niet achterlijk.

    • Dirk zegt:

     Welke advocaat kun je vertrouwen?
     Had hij misschien Jan Vlug moeten vragen hem te assisteren? Of Yehuudietje Moskoefiets?

    • Dirk zegt:

     Koos van Woudenberg zegt:

     Het lukt mij al jaren niet om een goede advocaat te vinden; ze doen liever geen zaakjes met de overheid, en zekert het OM als (indirecte) tegenstander.

    • Dirk zegt:

     Ideetje misschien, Lidy, of haak je nu echt af?
     Tis en was maar een vraag van een onnozelaar!
     Toch….
     Kom maar op als jij dat allemaal zo goed weet.
     Dan moet je ook doorkomen.
     Ben stinkbenieuwd.

  • Marja zegt:

   Als dat zo is, dan is dat een belediging en/of smaad richting Wim. Trouwens, Smaad betekend ook iemand afschilderen als complotdenker, of psychisch niet in orde, en deze zo in de media (of en publiek in een openbare rechtzaal) neer te zetten.

 12. Marja zegt:

  Heb je van hem ook een handgeschreven brief van Maaike gekregen? met het verzoek te staken? Zo nee, dan kan hij schrijven wat hij wil. Wel vreemd hoor…. een advocaat stuurt sowieso geen emailtjes… toch? Ik heb nog nooit een advocaat zien emailen zodra het om een (nieuw) zaak gaat. Raar toch? Hij behoort je aan te schrijven en daarbij een schriftelijk verzoek van Maaike toe te voegen. Zonder dat heeft hij geen poot om op te staan. Ik zou Maaike een brief sturen, en vragen om opheldering. Als hij dit uit eigen beleid doet dan zit hij gigantisch fout.

 13. roos zegt:

  Ja Marja alleen dat gegeven al! per e-mail ongeloofelijk wat zijn ze wanhopig metelkaar.

 14. Chrysalis zegt:

  Wanhopig inderdaad, deze last minut-actie, zolang Wim die mail maar voor de zitting zou lezen, daar ging het ze om. Maaike zou op zijn minst ge-cc’ed moeten zijn.

 15. Monique zegt:

  @Marja: Je schrijft:
  “Wel vreemd hoor…. een advocaat stuurt sowieso geen emailtjes… toch? Ik heb nog nooit een advocaat zien emailen zodra het om een (nieuw) zaak gaat. Raar toch? Hij behoort je aan te schrijven en daarbij een schriftelijk verzoek van Maaike toe te voegen. Zonder dat heeft hij geen poot om op te staan.

  Het is in deze de normaalste zaak van de wereld dat advocaten e-mails sturen, ook in een nieuwe zaak. In dat geval wordt de betreffende brief vaak tevens per reguliere en/of aangetekende post verzonden. Dit gebeurt dagelijks op elk advocatenkantoor. Niks vreemds aan.

  Hoe kom je erbij dat er een schriftelijk verzoek van cliënte bij dient te zitten? De melding dat een cliënt zich met het verzoek hem/haar bij te staan tot de advocaat heeft gewend volstaat. Ook daar is niks vreemds aan.

 16. vuur01 zegt:

  Snap niet waarom er juridisch een gevecht gevoerd moet worden om wat geschreven staat:
  http://vuur01.wordpress.com/2013/11/03/dagboek-moeder-marianne-vaatstra/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s