Ontvangen emails over Machiavelli prijs e.d.

Geachte heer Dankbaar

Hierbij mijn e-mailwisseling met Marja Wagenaar van de Machiavellistichting naar aanleiding van de prijs voor Bauke Vaatstra.

U kunt het desgewenst publiceren op uw site. Van de voorzitster van de Tweede kamer heb ik nog geen antwoord, evenmin als van de leiders van de fracties die ik ook allen een afschrift heb gestuurd.

Met vriendelijke groet,

Dr. H.Ph. Vogel

…………….

Op 11-01-13 00:08 schreef Hans Vogel:

Geachte mevrouw Wagenaar,

Naar aanleiding van de Machiavelliprijs 2012 zou ik graag uw antwoord vernemen op enkele vragen in het kader van een publicatie.

1. De jury heeft de prijs aan de heer B. Vaatstra toegekend “omdat hij op een volhardende, professionele en authentieke wijze dertien jaar lang de media heeft ingeschakeld waardoor de dader van de moord op zijn dochter kon worden opgespoord.” Hieruit maak ik op dat de jury de in voorarrest zittende verdachte beschouwt als de dader, hetgeen opmerkelijk is omdat er nog geen rechterlijk vonnis is uitgesproken. Dit lijkt mij een poging tot beïnvloeding van de rechter, waardoor de kansen van de verdachte op een eerlijk proces sterk zijn verminderd. Is hier sprake van opzet of is het gewoon slordigheid?

2. In geval het slordigheid betreft, welke implicaties heeft dat dan volgens u voor de waarde van de beraadslagingen en oordelen van de commissie?

3. Verschillende leden van de commissie (tevens jury) zijn als hoge ambtenaar in dienst van ministeries en rijksdiensten, namelijk drs. Remco Dolstra (Financiën), drs. Joop Veen (Defensie), drs. Marjan Hammersma (OCW), Stephan Koole (VWS), drs. Stephan Schrover (RVD). In welke hoedanigheid hebben deze personen zitting in de commissie, die van privépersoon of vertegenwoordiger van de overheid?

4. Is de mening van deze regeringsleden van de Machiavellistichting te beschouwen als de officiële mening van de Nederlandse overheid?

Graag ontving ik ten spoedigste antwoord, ten laatste op dinsdag 15 januari.

Met vriendelijke groet,

Dr. H.Ph. Vogel

On 2013-01-11 06:57, Officemanagement Leadershipint. wrote:

Geachte heer Vogel,

Dank voor uw bericht.

T.a.v. Uw vragen het volgende:

1 & 2:Uiteraard gaat het hier om een mogelijke dader. Overigens heeft de advocaat van deze verdachte duidelijk en openlijk over een bekentenis gecommuniceerd.

3 & 4: alle leden van het bestuur van de stichting Machiavelli zitten daarin op persoonlijke titel

Overigens kunt u correspondentie het beste richten aan het e-mailadres van de stichting Machiavelli: info@stichtingmachiavelli.nl

Met vriendelijke groet,

Marja Wagenaar

Geachte mevrouw Wagenaar,

Uw antwoord is helder en beknopt, en roept daardoor des te meer vragen op. U schrijft mij nu wel dat het om een ‘mogelijke dader’ gaat, maar u en de jury denken er toch duidelijk anders over. Voor u en de andere leden is er geen twijfel, zoals u ook al aangeeft door te verwijzen naar de uitspraken van de advocaat van de verdachte. Ik wijs u er nogmaals op dat in Nederland iemand pas schuldig is NA een rechterlijke uitspraak, ongeacht wat er van tevoren wordt beweerd en geroepen. Ik mag dit toch wel bekend veronderstellen bij u en de andere leden van de jury?

De stichting waarvan u voorzitster bent “spant zich in een betekenisvolle uitwisseling te bevorderen van denkbeelden over communicatie tussen politiek, overheid en burgers en over de rol die media daarbij spelen.” U zult met mij eens zijn dat communicatie zonder taal onmogelijk is en dat de elementen waaruit die taal is opgebouwd, ondubbelzinnig moeten zijn. In dat opzicht zou van uw stichting meer zorgvuldigheid mogen worden verwacht. Indien het werkelijk waar is wat u beweert, namelijk dat de leden van het bestuur van uw stichting zitting hebben op persoonlijke titel, is de  vermelding van hun functies niet op zijn plaats. De voorlichtingsambtenaren van ministeries bijvoorbeeld zitten er toch alleen maar in OMDAT zij die functie hebben bij de overheid? Anders had u evengoed personen zonder functie in het bestuur kunnen zetten.

Het spijt mij, uw antwoorden kunnen niet overtuigen. Van de voorzitster van een  stichting die zich beweegt op het terrein van de communicatie en daarvoor prijzen uitdeelt, zou je toch iets beters mogen verwachten. Het werpt overigens tegelijkertijd een schril licht op de prijs die u vorig jaar aan Prinses Máxima heeft uitgereikt: het kan dan toch geen eer zijn om van zo’n stichting een prijs te ontvangen?

Voor de goede orde informeer ik u bij deze tevens, dat ik de fractievoorzitters van de Tweede Kamer heb ingelicht over de flagrante poging tot beïnvloeding van de rechtsgang waaraan uw stichtingsbestuur zich schuldig maakt.

Met vriendelijke groet,

Dr. H.Ph. Vogel

——– Original Message ——–

Subject: Machiavellistichting

Date: 2013-01-11 00:22

From: Hans Vogel

To: <Voorzitter@tweedekamer.nl>

Geachte mevrouw van Miltenburg,

Naar aanleiding van de toekenning van de Machiavelliprijs 2012 breng ik de volgende feiten onder uw aandacht.

De jury van de Machiavellistichting heeft de prijs aan de heer B. Vaatstra toegekend “omdat hij op een volhardende, professionele en authentieke wijze dertien jaar lang de media heeft ingeschakeld waardoor de dader van de moord op zijn dochter kon worden opgespoord.” Hieruit maak ik op dat de jury de in voorarrest zittende verdachte beschouwt als de dader, hetgeen opmerkelijk is omdat er nog geen rechterlijk vonnis is uitgesproken. Dit lijkt mij een poging tot beïnvloeding van de rechter, waardoor de kansen van de verdachte op een eerlijk proces sterk zijn verminderd.

Dit is volgens mij een ernstige zaak, aangezien verschillende Tweede Kamerleden zitting hebben in de commissie en de jury van de Machiavellistichting en dus, zoals het  bovenstaand citaat aangeeft, zich proberen te bemoeien met de rechtsgang.

Het gaat hier om de volgende personen: drs. Han ten Broeke (VVD), ir. Paulus Jansen (SP) en drs. Pieter Heerma (CDA).

Graag verneem ik ten spoedigste (uiterlijk dinsdag 15 januari in verband met mijn publicatiedeadline), welke disciplinaire en eventuele andere maatregelen u denkt te nemen tegen deze heren.

Met vriendelijke groet,

Dr. H.Ph. Vogel

Kalmthout/Buenos AIres

 

From: Atie
To: vlug@vrijpleiters.nl
Subject: zaak Vaatstra
Date: Fri, 11 Jan 2013 16:12:18 +0100

Dag meneer Vlug,

Waarom moet Jasper voor iets boeten wat hij niet gedaan kan hebben?
Heeft u het dagboek al gelezen van Maaike Terpstra?
Want dat zal u inmiddels vast wel gekregen hebben.
Heeft u zich al verdiept in de Vaatstra Files?
Over de leugens en verdraaierij van Justitie?
Dat er twee assielzoekers direct na de moord van Marianne zij weggesmokkeld?
Heeft u zich ooit afgevraagd waarom Maaike niks van haar laat zien en horen in de Media?
Ik zou wel eens willen weten waarom u Jasper en zijn familie zo behandeld.
Hij moest eens weten wat u gezegd heeft buiten hem om, want ik geloof er namelijk helemaal niets van dat hij er uberhaubt eerlijk van op de hoogte is wat er precies gaande is.

Hoe kunt u dit doen als mens? Een onschuldige man en zijn familie zo te behandelen.
Houd u er rekening mee dat u ooit rekenschap moet houden voor de Grote Rechter, uw Schepper?

Het is nog niet TE LAAT meneer Vlug, u kunt zich nog voor Jasper inzetten als een eerlijke advocaat.
Want Jasper verdient een eerlijk proces.
U hoort hem te verdedigen en al helemaal niet te veroordelen via de media.
Nogmaals, Jasper is niet de moordenaar van Marianne Vaatstra!

Ik hoop dat u de moed hebt om mijn mail te beantwoorden.
Bij deze wens ik u een goed weekend.

Hoogachtend,

A. Loonstra

 

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

4 reacties op Ontvangen emails over Machiavelli prijs e.d.

 1. wdankbaar zegt:

  Als Bauke en Maaike nu gezamenlijk de prijs hadden gekregen voor dit stuk:

  http://www.jfkmurdersolved.com/vaatstra/vaatstra.pdf

  dan begreep ik het.

  • verwarde man zegt:

   Ironisch genoeg heeft Bauke Vaatstra, nadat eerder zijn vertrouwen in justitie tot nul komma nul was gedaald, volgens het Machiavelli juryrapport een “belangrijke bijdrage geleverd aan het herstel van het publieke vertrouwen in de rechtsorde.”

   Heeft Bauke Vaatstra een stem uit de hemel gehoord die hem bekeerde van Saulus tot Paulus?

 2. annemail zegt:

  De kern van de brief hierboven is de juiste.
  Men loopt met de troepen vooruit en men kijkt te eenzijdig naar het verhaal rondom Marianne Vaatstra. Wat doet alle media-aandacht in de loop van de jaren met een gezin, bovenop de gruwelijke gebeurtenis?
  Ben erg benieuwd of er wel een reactie komt vanuit de commissie en welke die dan zal zijn.
  Had trouwens nog nooit gehoord van deze prijs, ach het zou wat.

 3. maasdonk zegt:

  De prijs kan ook geweigerd worden neem ik aan .
  Als bauke 100% procent overtuigd is van de schuld van jasper s zal hij het aannemen het is niet anders.
  De prijs die voor maaike is moet nog uitgevonden worden in nederland: the whole truth and nothing but the truth so help you god. Dat is een term waar justitie en de overheid in het algemeen nogal moeite mee heeft,zij hebben een werkwijze die nogal verwarrend is voor de gemiddelde burger jan met de pet genoemd je moet ws voor je daar aan de bak kunt een cursus ,,communicatie,, voor gevorderden volgen en in termen spreken en schrijven zodat niemand het meer snapt zodat de burger de moed opgeeft en zij ongestoord kunnen doorgaan met hun BULLSHIT.
  Marianne als je hier iets van mee krijgt waar je ook bent, meisje het is ongehoord wat er rondom jouw persoon allemaal gedraaid gelogen en geintimideerd is, velen in ons land zijn geraakt door de bizarre omstandigheden rondom jouw dood en de onwil om de dader(s) op te sporen en het recht zijn loop te laten hebben en nu is er jasper s bijna een naaste buur ,exact voldoet hij aan het zgn daderprofiel van het OM wat al een aantal keer is aangepast.
  Lieve kind, velen onder ons geloven niet in zijn schuld en dat komt omdat het OM iets te verbergen heeft wat een groot geheim is anders hadden zij in andere gevallen van moord en doodslag ook wel alles uit de kast gehaald maar jouw dood moest ,,opgelost,, worden en zodoende hebben we nu jasper s.
  We wachten op nieuws rondom de prijs voor je vader en zien de rechtszaak van jasper met vertrouwen tegemoet ,hij kan immers in detail vertellen wat er gebeurt is in jouw laatste tijd op deze aarde.
  Justice zal zegevieren.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s