Liegt Jan Vlug?

Wim Dankbaar heeft gisteren onderstaande mail aan Jan Vlug gestuurd:

From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Sent: vrijdag 7 december 2012 14:19
To: ‘vlug@vrijpleiters.nl’
Subject: Excuses op voorwaarden

Beste Jan,

Als Jasper de moordenaar van Marianne is, dan heb ik uiteraard schandalig beledigende dingen over jou gezegd. Excuses daarvoor zijn dan op zijn plaats.

Voordat het zover is, zou ik je willen vragen:

1) Wie kan en zal  jouw verhaal dat Jasper in het eerste gesprek met jou al heeft bekend de moordenaar van Marianne te zijn, bevestigen?

2) Heeft Jasper aan de politie de verkrachting en moord bekend op advies van jou?

3) Waarom heb je tegen de familie Steringa gezegd dat Jasper “zeer onbuigzaam” is, terwijl je al wist dat Jasper tegenover jou bekend had? Met andere woorden, waarom heb je hen hoop gegeven met de suggestie dat Jasper schuld ontkent, terwijl je zelf al wist dat hij de dader is? Of bedoelde je dat Jasper onbuigzaam tegenover de politie was, maar niet tegenover  jou? Waarom zou je dat laatste dan voor je houden als je toch wist dat Jasper vroeg of laat zou bekennen en de moord opgelost was?

Het is van tweeën één. Of je verhaal in Nieuwsuur was gelogen, of je uitspraken naar de familie waren gelogen. Als de laatste een leugen was, wil je mij dan uitleggen wat je rechtvaardiging voor die leugen was? Dan wordt het ook een stuk makkelijker voor mij om je mijn excuses aan te bieden.

Mvg

Wim

——————————

Aan de bekentenis van Jasper Steringa kleven een hele reeks van twijfels. U moet zeker Boublog lezen, waar de door Vlug genoemde zaken in twijfel getrokken worden. Het verhaal van Vlug is strijdig met de vaststaande feiten en getuigenverklaringen die de laatste 13 jaar zijn verzameld (door welwillende burgers in plaats  van het OM), maar ook met het door Peter R de Vries en het OM geschetste scenario van vrijwillig contact met een bekende.

Jan Vlug stelt dat Marianne gewurgd is met haar BH. Vervolgens zegt hij: “Of dat succesvol is geweest is de vraag”. Wat bedoelt hij hiermee? Is het wurgen niet gelukt en heeft Jasper het afgemaakt met een mes? Dan moet er toch heel wat bloed hebben gevloeid op de plaats delict, wat niet het geval bleek te zijn. Ook vertelt Vlug dat er twaalf DNA sporen en haar van Jasper gevonden zijn en zelfs dat er ook bloed van Jasper op Marianne zou zijn gevonden. Dat is geheel nieuw. Bloed van Jasper? Heeft hij zich verwond? Er was toch geen sprake van een worsteling? Tot nu toe was er alleen sprake was van sperma en een 12 jaar later gevonden haartje van Jasper in de aansteker? Wat is de verklaring voor de onbekende aansteker die in Marianne’s tas werd gevonden en het haartje van Jasper dat zich in die aansteker bevond?

Wim Dankbaar schreef eerder: Volgens Peter R. hadden Marianne en Jasper nog respectievelijk een sigaretje gerookt en een pruimpje gekauwd (volgens buren rookt Jasper niet, maar pruimt hij). Was Jasper zo galant om met Marianne’s aansteker haar een vuurtje te geven, voordat hij haar onder bedreiging van een mes het weiland in dwong? Of heeft hij na de moord de tas van Marianne nog wat doorgerommeld?

Uit het rapport van  Hans Akerboom:

De moord op Marianne wordt (alleen door Vaatstra?) als “de perfecte moord” omschreven. De dader heeft nagenoeg geen sporen achtergelaten. Sperma leidde tot een daderprofiel. Uit het gesprek met Vaatstra heb ik zeven items geselecteerd. Ik benoem deze in willekeurige volgorde. In gesprekken worden (later) ook andere items belicht.

Tot nu ging het alleen om sperma. Of heeft u weleens anders gehoord? Dit voorjaar kwam er in de uitzending van OM woordvoerder Peter R. de Vries een haartje in de aansteker bij. En  nu gaat het volgens Vlug om maar liefst 12 DNA sporen, waaronder bloed en greepsporen, onder meer op de BH van Marianne. Te elfder ure komen er steeds meer sporen tegen Jasper bij.  Dit gaat steeds meer lijken op de NFI-creativiteit uit de Deventer  Moordzaak, waarin na drie jaar nog eens greepsporen van de eerder vrijgesproken Ernest Louwes werden gevonden op de blouse van de vermoorde weduwe Wittenberg.

Hoe en waarmee heeft Jasper Marianne vastgebonden? Uit het rapport van  Hans Akerboom:

2. Onderzoek bij het Engelse “Forensic Sience Service” FSS.
Sporen op het lichaam van Marianne duiden er op dat haar handen/polsen vastgebonden zijn geweest. Het materiaal dat daarvoor is gebruikt, is niet aangetroffen. Volgens Vaatstra zijn die verwondingen en het materiaal dat dat letsel heeft veroorzaakt niet voldoende onderzocht .

A106 (………..) heeft Vaatstra in vertrouwen het volgende medegedeeld. “Om vast te stellen waarmee de handen/polsen van Marianne daadwerkelijk gebonden zijn geweest, is een onderzoek bij het Forensic Sience Service in Engeland aanbevelenswaardig. (Opm. De evenknie van het Nederlands Forensisch Instituut). Dergelijke onderzoeken hebben vaker plaatsgevonden. Het vermoeden is dat de polsen van Marianne niet met een touw gebonden zijn geweest, maar met (een) handboei(en). In Engeland kan men dat uitsluitsel vermoedelijk geven.” A106 noemde hierbij de naam van een persoon die werkzaam is of connecties heeft met medewerkers bij het Nederlands Forensisch Instituut.

7. (………..) A106 had geen bezwaar om over het item aangaande handboeien via de mobiele telefoon te spreken. A106 is betrokken geweest bij het onderzoek. Het is hem niet bekend of de sporen op en rond de polsen op het lichaam van Marianne voldoende zijn bekeken en uitgerechercheerd. De verwondingen waren in ieder geval voor hem aanleiding om deze aan de hand van foto’s te laten onderzoeken door een lid van de technische recherche uit een andere politieregio. Deze heeft in zijn vrije tijd onderzoek gedaan. Proefondervindelijk (……..) heeft hij vastgesteld dat de verwondingen afkomstig moeten zijn van de ouderwetse handboeien. (………) Dat kan dus duiden op beroepsgroepen die handboeien draagt of “hobbyisten”.

Vermoedelijk zijn de polsen van Marianne met een (…………)handboei (…………..) Handboeien (…………..)sporen op de pols achterlaten. (………) Bij de sectie is daaraan vermoedelijk te weinig aandacht besteed. Dit is verder niet uitgerechercheerd. Een verder onderzoek kan hoogstens aan de hand van de foto’s plaatsvinden.
Het onderzoek binnen het AZC is niet goed verlopen. Wie daadwerkelijk de beslissing heeft genomen om niet direct aldaar op onderzoek uit te gaan, weet A118 niet. Volgens hem heeft de (landelijke) politiek daar destijds veel invloed op gehad. Het (…….) klimaat (ook van de leiding van het COA) zal daar ongetwijfeld aan hebben bijgedragen.

Een technisch rechercheur van een andere politieregio heeft op verzoek proefondervindelijk vastgesteld dat dergelijke verwondingen veroorzaakt worden door handboeien. Indien uit het Engelse FSS onderzoek blijkt, dat de verwondingen zijn ontstaan door het aanleggen van en geboeid zijn met handboeien leidt dat wellicht naar een tot nu toe buiten schot gebleven doelgroep. Gedacht wordt aan beambten die “wapens” mogen dragen zoals politiemensen, beveiligers en aan “hobbyisten”.

Handboeien? Waar haalt Jasper die opeens vandaan, toen hij Marianne “geheel toevallig” tegenkwam? Of hebben alle boeren in Friesland naast een mes ook altijd handboeien op zak? In deze NOS uitzending  (vanaf minuut 2:50) zei de schoonzoon van Bauke Vaatstra reeds dat het “absolute onzin” is dat elke Friese boer een mes op zak heeft.

De bekentenis na 10 minuten

Volgens Vlug had Jasper al na tien minuten tegenover hem een bekentenis afgelegd. Dat het merkwaardig is dat iemand al zo snel zo een bekentenis doet tegenover een volledig onbekende laten we maar voor lief. Stel nu dat Jasper volledig onschuldig is en niets met de moord te maken heeft, dan gaat hij echt niet al na tien minuten door de knieën en moet de opmerking van Vlug een leugen zijn. Als Jasper zijn bekentenis in een later stadium zou willen intrekken, dan zal dat niet geaccepteerd worden omdat hij al direct, dus nog zonder enige druk, die bekentenis gedaan zou hebben. Het zal heel lastig zijn om te bewijzen dat het een leugen van de advocaat is. Heeft Jasper het wel gedaan en heeft hij inderdaad al na 10 minuten bekend, dan moet er toch echt een beter verhaal komen dan tot nu toe door Vlug is verteld.

Het verhaal van de bekentenis na 10 minuten lijkt erop gericht om Nederland te overtuigen dat Jasper niet onder druk heeft bekend. Men zou ook kunnen aandragen dat Vlug in het belang van zijn cliënt, wil duidelijk maken dat Jasper snel tot inzicht is gekomen over de ernst van het misdrijf, boete wil doen, en daarom meteen heeft bekend. Dit kan immers als verzachtende omstandigheid voor de strafmaat worden aangevoerd. Maar dan is het uiterst vreemd dat diezelfde Vlug Jasper heeft geadviseerd om nog twee weken weerstand te bieden en te wachten met zijn bekentenis naar de politie, en wel tot het moment dat Jasper te horen heeft gekregen dat zijn beperkingen nog drie maanden langer gaan duren. Als Vlug dit argument had willen hanteren, dan had hij ook moeten adviseren om direct een bekentenis aan de politie af te leggen.

Collega advocaten zetten vraagtekens bij Jan Vlug

In de Volkskrant van 8 december hebben prominente vakgenoten hun kritiek gegeven over het optreden van Vlug. Vooral de bijdrage van Nico Meijering ondersteunt het verhaal van hierboven over de 10 minuten.

Het begint er steeds meer op te lijken dat het niet de missie van Jan Vlug is om de belangen van Jasper S. te behartigen, maar veeleer om Nederland te overtuigen dat zijn cliënt de moordenaar van Marianne Vaatstra is. Ook wanneer het de waarheid is dat Jasper al na 10 munten aan Jan Vlug schuld heeft bekend en Vlug dit met zijn toestemming op landelijke TV mag zeggen, moet een advocaat inzien dat dit nooit in het belang van zijn cliënt kan zijn. Met andere woorden, een goede advocaat had zijn cliënt hier tegen zichzelf beschermd.  Zelfs als Jan Vlug overtuigd is dat zijn cliënt de dader is, mag hij dit natuurlijk nooit zeggen, en zeker niet voordat de rechtszaak is begonnen. Zijn gedrag wringt des te meer omdat hij precies het tegenovergestelde deed voor Michaël de Jong in de Deventer Moordzaak. In plaats van de vele belastende aanwijzingen tegen De Jong  uit te vergroten  en verzwarend te maken maken voor diens schuld, zoals hij nu voor Jasper S. doet, bagatelliseerde hij die bewijzen als onbetekenend. Vlug weet dus wel degelijk hoe het spel gespeeld dient te worden, of je cliënt nu schuldig is of niet.

Maak het verhaal af

Is er hier een goede romanschrijver met oog voor detail? Maak dan zo geloofwaardig mogelijk het volgende verhaal af:

Jasper maakt zich zorgen, probeert zijn gedachten te ordenen. Hij fietst over de nachtelijke Keningswei. Het is Koninginnenacht. Plots ziet hij een meisje fietsen. Het is een vreemd gezicht, haar fiets is een herenfiets en ze kan nauwelijks bij de trappers ……………

Verdedigt Jan Vlug mensen die schuld bekennen? 

Overigens heeft Jan Vlug in het verleden gezegd dat hij geen cliënten verdedigt die schuld tegenover hem bekennen. Waarom doet hij dat nu wel en nog “contre coeur” ook? Zie vetgedrukte tekst in onderstaande emailwisseling  uit 2006 tussen Jan Vlug en Wim Dankbaar:

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: zondag 23 juli 2006 21:53
Aan: Vlug Huisman Maarsingh Strafpleiters
Onderwerp: Re: Contact met Michael?

Geachte heer Vlug,

Er brandt nog een persoonlijke vraag voor u op mijn lippen. Ik heb reeds begrepen dat u niet 100 % overtuigd bent van de onschuld van uw client, noch van de schuld van Ernest Louwes. Dus dat is blijkbaar geen voorwaarde voor u om een client te verdedigen, iets wat ik u overigens absoluut niet kwalijk neem. Zo kan een Max Mosckovitz, een meester-advocaat, wiens ouders in Auschwitz zijn vermoord, een nazibeul verdedigen. Hangt u die visie ook aan? Vindt u bijvoorbeeld dat een ieder in ons systeem recht heeft op juridische bijstand, of speelt uw overtuiging toch wel een rol?

Laat ik het nog anders vragen: Stelt u eens, zuiver hypothetisch, dat Meike u apart zou nemen, en zou zeggen: “Ik heb die briefjes geschreven en ik weet dat Michael de moord heeft gepleegd en ik kan dat niet langer voor mijzelf verantwoorden. Bovendien ben ik als de dood voor Michael en ik weet niet wat ik moet doen.”

Zou u Michael dan even goed blijven verdedigen?

Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar
—– Original Message —–
From: Vlug Huisman Maarsingh Strafpleiters
To: ‘Wim Dankbaar’
Sent: Monday, July 24, 2006 11:59 AM
Subject: RE: Contact met Michael?

Geachte heer Dankbaar,

In antwoord op uw persoonlijke vraag, die u naar ik aanneem dan ook vertrouwelijk zult behandelen, antwoord ik het volgende.

De schuld of onschuld van cliënten in het algemeen is voor een advocaat, een rechter en een officier van justitie in het algemeen irrelevant. Het gaat erom of iets (door de rechter) wettig en overtuigend bewezen kan worden verklaard. Zo kan het voorkomen dat iets alleen bewezen zou kunnen worden verklaard middels gebruikmaking van bewijsmiddelen die door onwettige opsporing zijn verkregen. Dat kan een mankement in de papierwinkel zijn, maar ook bijvoorbeeld marteling, illegale huiszoeking of het afluisteren van geheimhouders. Het is beroerd dat een verdachte, waarvan duidelijk is dat hij/zij ook de dader is, vrijuit gaat, maar dat is nog altijd beter dan dat marteling e.d. als bewijsvergaringsmethode zou worden geaccepteerd. Overigens zijn de meeste zgn. “vormfouten” (die in veel gevallen hogere belangen beoogden te beschermen) afgeschaft of verbeterbaar geworden.

Meestal vraag ik een cliënt niet eens of hij/zij het gedaan heeft. Of ze het wel of niet gedaan hebben maakt voor de verdediging niet uit. Ik zou mij voor kunnen stellen dat de verdediging in bijzondere gevallen liever niet weet of de cliënt ook de dader is. Dat maakt het makkelijker. Dat doet zich in de zaak van M&M echter niet voor. Ik ben redelijk overtuigd van de onschuld van beiden. Daarnaast ben ik ook redelijk overtuigd van de schuld van Louwes (ook niet voor 100%). Meer heb ik niet nodig. Ik ben advocaat, geen rechter en geen actievoerder. Volledige partijdigheid is onze opdracht. Daartoe zijn we volgens het tuchtrecht ook verplicht.

Zeker, iedereen heeft recht op de best mogelijke rechtsbijstand. De zaak is echter meestal zoals de zaak is. Ook de verdediging kan dat maar zelden veranderen en moet roeien met de riemen die ze hebben. De mythe dat sommige advocaten kunnen toveren houden de media en die advocaten graag in stand, maar geloof me: er zijn geen advocaten die kunnen toveren. Je kunt niet meer doen dan je best en als de cliënt ten onrechte vrijkomt, is dat omdat het OM de zaak verprutst heeft. Wij houden het OM daardoor (in theorie althans) scherp en alert op bijvoorbeeld schendingen van de regels of zelfs de mensenrechten.

In de regel verdedigt een advocaat iedereen. Als je je er niet goed bij voelt, moet je ermee stoppen of een zaak niet accepteren. Overigens is uw voorbeeld onjuist: Max M. heeft de zaak Menten nu juist geweigerd vanwege zijn kampverleden. Zo scherp ligt het meestal natuurlijk niet, maar de afweging maak je in iedere zaak. Impliciet of expliciet.

Als Meike mij morgen in vertrouwen zou zeggen dat Michael de moord heeft gepleegd, moet ze weg als cliënte. Michael moet dan overigens ook weg, die kan ik dan ook niet meer bijstaan. Uiteraard weten ze dat en accepteren ze dat. Bepaalde beslissingen ter verdediging neem ik dan ook alleen als ik ze tevoren met M&M gezamenlijk èn apart heb besproken.

U begrijpt dat we hierover dagen zouden kunnen babbelen. Voorlopig laat ik het hier echter bij.

Met vriendelijke groet,

Jan Vlug

—–Oorspronkelijk bericht—–
Van: dank@xs4all.nl [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: woensdag 9 augustus 2006 17:27
Aan: Vlug Huisman Maarsingh Strafpleiters
Onderwerp: RE: Michael

Geachte heer Vlug,

Alvorens te antwoorden wilde ik eerst even checken of u hier een schrijffout maakte:

“Ik ben redelijk overtuigd van de schuld van mijn cliënt. Is voor mijn werk echter irrelevant.”

Ik neem aan van wel?

Mvg

Wim

—– Original Message —–
From: Vlug Huisman Maarsingh Strafpleiters
To: dank@xs4all.nl
Sent: Wednesday, August 09, 2006 8:02 PM
Subject: RE: Michael

Hahaha ! Wat een grap. Freudiaanse verschrijving wellicht??

Uiteraard was het mijn bedoeling te schrijven dat ik redelijk overtuigd ben van de onschuld van Michael.

Bedankt dat je me even mailde. Voordat je het weet gaat zo’n onbenullig foutje een heel eigen leven leiden.

Groeten,

Jan

PS Ben even twee dagen naar zee.

From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Sent: dinsdag 27 november 2012 13:58
To: ‘maarsingh@vrijpleiters.nl’
Subject: Over Jan Vlug en zijn verdediging van Jasper Steringa

Geachte heer Maarsingh,

Ik beluister zojuist op Internet een gesprek tussen u en Micha Kat. De uitspraken van Micha Kat zijn voor zijn rekening, maar ik ben van mening dat u er verstandig aan doet de heer Vlug te adviseren de zaak aan een andere advocaat over te dragen. De heer  Vlug is nu reeds besmet met een imago dat hij niet de beste advocaat voor Jasper Steringa is, welk imago hij vooral zelf heeft gecreëerd:

– Hij heeft gesteld dat niemand medelijden met zijn cliënt mag hebben.

– Hij heeft gesteld dat hij de zaak contre coeur, dus in feite met tegenzin,  heeft aangenomen. Dit terwijl er andere advocaten zijn die hebben aangegeven de verdediging voor Steringa graag op zich te nemen, uitgaande van zijn onschuld, dus ook uitgaande van het standpunt dat men juist wel medelijden moet hebben.

– Hij heeft gesteld voor zijn uitspraken rekening te houden met de belangen van derden anders dan die van zijn cliënt, zoals de familie Vaatstra.

– Hij heeft gesteld niet gediend te zijn van mensen die onder meer via flyer acties de onschuld van zijn cliënt bepleiten.

– Hij heeft gesteld niet in contact te willen treden met mensen die stellen ontlastende bewijzen voor zijn cliënt te hebben. Sterker, hij heeft zulke mensen “misdadig” genoemd en hun bewijzen bij voorbaat als belachelijk bestempeld.

– Hij heeft gesteld dat het enige tot nu toe bekende bewijsmiddel (DNA)  tegen zijn cliënt,  zeer sterk is.

– Hij heeft gesteld dat hij al met 10-0 achterstaat tegen het Openbaar Ministerie.

– De belangrijkste vraag, of Jasper Steringa schuld ontkent aan de moord op Marianne Vaatstra, de vraag waar heel Nederland het antwoord op wil hebben, wordt niet beantwoord door de heer Vlug. Dit terwijl hij wel weet.

Of dit nu allemaal onhandigheid is of niet, het wekt de schijn dat de heer Vlug zich al heeft neergelegd bij de schuld van Jasper Steringa en hard zijn best doet om die schuld te bevestigen. Tevens wekt het de schijn dat de heer Vlug andere belangen zou kunnen dienen dan die van zijn cliënt. Hij heeft zichzelf al een gele kaart gegeven nog voor de wedstrijd begint. Dit begint ook op te vallen bij gerenommeerde collega’s in de advocatuur die zich hier steeds meer in de media over uitlaten.

Hoe het ook zij, Jasper Steringa heeft recht op de beste verdediging en er onstaan steeds meer twijfels of hij die beste verdediging krijgt met de heer Vlug. Dit straalt ook af op de reputatie van uw kantoor, dus u doet er echt het beste aan om te adviseren deze zaak over te dragen aan een andere advocaat. Daarmee haalt de heer Vlug al de schijn weg dat hij deze zaak heeft aangenomen voor andere belangen dan die van de heer Steringa.

Ik hoop dat u in ieder’s belang, met name dat van de heer Steringa, de heer Vlug en uw kantoor, mijn dringende advies ter harte neemt. Mr  Jacques Taekema heeft zich reeds bereid verklaard de zaak te willen overnemen. En één ding weet ik zeker, de heer Taekema zal niet de schijn tegen zich krijgen die de heer Vlug nu al tegen heeft.

Met vriendelijk groet,

Wim Dankbaar

Teken de petitie van Martin Vrijland voor een klacht tegen Jan Vlug bij de orde van Advocaten.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

144 reacties op Liegt Jan Vlug?

 1. Annette zegt:

  Wim : KLASSE, jouw email aan Jan Vlug.
  Ik ben nog steeds van mening dat het verhaal van J. Vlug een goed toneelstuk is.
  We volgen de zaak op de voet, succes voor jou/jullie!

 2. Martin zegt:

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/11845/Moordzaak-Marianne-Vaatstra/article/detail/3360418/2012/12/08/Wat-bezielde-Jan-Vlug-de-advocaat-van-Jasper-S.dhtml

  “Advocaat Nico Meijering:
  ‘Jan Vlug zegt in Nieuwsuur dat zijn cliënt al na tien minuten bij hem heeft bekend. Het is een uiterst hachelijke onderneming om uit de vertrouwelijkheid van gesprekken met je cliënt te treden, zeker over zoiets. Het is immers mogelijk dat een cliënt een bekentenis, afgelegd bij de recherche, later wil intrekken, en dan heb jij als advocaat op de televisie een bewijsmiddel tegen je cliënt aangeleverd. Daar zijn wij niet voor. Net zomin als het tot onze taak behoort om te stellen dat je ervan overtuigd bent dat jouw cliënt de dader is. Dat is het grote publiek geruststellen, en daarvoor zijn wij dus niet ingehuurd.’”

  Jan Vlug wordt in dit artikel aardig klem gezet. Hij probeert zich er echter uit te wurmen door te zeggen “Ik heb niks weggegeven wat ik niet wilde weggeven. ‘De moord is opgelost’, zei ik dat zo? Nou, dat was dan bedoeld als in het dagelijkse spraakgebruik.”
  Ja natuurlijk Jan. Hoe vaak heb je gezegd “ik ben al 20 jaar advocaat”? En dan weeg jij niet elk woord wat je zegt!? Je kan wel zeggen “Daar wil ik niks over zeggen” als het je te heet onder de voeten wordt, maar “De moord is opgelost” heb je niet wel overwogen!?
  Jan, Jan, Jan, wat ben je toch een gladde aal!

  Opvallend van Jan Vlug hier is dat hij zegt “Hij doet wat z’n advocaat zegt”. Dus jij Jan gladde aal Vlug doet niet wat je cliënt zegt, maar de rollen zijn omgekeerd!?

  Geeft jij Jan Vlug hier het motief van deze hele ‘Media Berechting’ van Jasper bloot? “Complotdenkers zeggen dat hij het niet heeft gedaan”

  En jij Jan gladde aal Vlug probeert je in Nieuwsuur te profileren als de milde goedaardige advocaat die het opneemt voor zijn cliënt in een benarde positie -die 13 jaar lang met pijn in zijn hard heeft moeten zwijgen- en die nu breekt. Jan Vlug is als het ware hier de reddende engel die met de publiekelijke bekenning van schuld Jasper? Jij Jan gladde aal Vlug bent de goede man die Jasper het ventiel geeft naar de maatschappij! Toch? Yeah Right Jan gladde aal Vlug!

  En jij Jan Vlug zegt in de Nieuwsuur mediashow dat jij een onafhankelijke partij naar een NFI rapport hebt laten kijken. Jij doet hier weer een hele slimme afleidingsmanoeuvre door de indruk te wekken dat jij onafhankelijk onderzoek hebt laten doen. Dit heb je niet Jan gladde aal Vlug! Je hebt slechts ‘het rapport van de NFI’ aan een onafhankelijke partij laten zien. Een goede advocaat zou een ONAFHANKELIJK ONDERZOEK EISEN en niet een woordspel spelen door te zeggen dat je het rapport van de RFI aan een onafhankelijke partij hebt laten zien.

  Jan, Jan, Jan..je valt volledig door de mand!

  En je doet je nu voor als de goede verzorger die het Beste met zijn cliënt voor heeft. Jouw cliënt die “Jasper is geen wrede man” geen wrede man is. Je wilt laten zien dat je het voor hem op neemt. Toch? Wat bespeel je het volk toch goed Jan! “Het is gewoon een hard werkende boer, een vader..enz. enz.” Je toont je als barmhartige samaritaan die zich over Jasper ontfermt die zich 13 jaar lang heeft moeten inhouden. En Daarom heb jij hem in Alle Beperkingen laten zitten. Om hem voor te bereiden op het moment dat hij alles goed voorbereid kon opbiechten Toch? Jan, Jan, Jan: je bent volledig door de mand gevallen man!

  Leg je functie neer Jan!

 3. nogeenlezer zegt:

  Jebbink & Soeteman hebben the nerve om te gaan staan zeiken in de krant over de media-strategie van een andere advocaat? Het verbaast me niets dat ze daar weer de media voor gebruiken: Jebbink & Soeteman is HET kantoor in Amsterdam dat zich specialiseert in media-wars en het afmaken van targets van hun clienten niet alleen in de rechtszaal maar VOORAL in de media. Voor J&S is een zaak of zitting meteen een aanleiding om bij voorbaat de media in te gaan schakelen, ook al stelt de zaak eigenlijk niets voor. J&S is daarmee een echt “lawfare” kantoor (zoek die term maar op met Google, het is een combinatie van de term “legal” en “warfare”). Kijk ook eens kritisch naar de kantoorgenoten van J&S en hun mediastrategieen: gedaagden die een zaak verliezen worden door kantoorgenoten van Jebbink & Soeteman totaal afgemaakt in de media door middel van opzettelijk leugenachtige ANP berichten die klakkeloos door de mainstream media en news-aggregstor websites worden overgenomen; het is vervolgens een ongedaan karwij om al die berichten te proberen te corrigeren, want de media die het leugenachtige ANP bericht van J&S overnemen reageren vaak niet eens op verzoeken om weerwoord of correctie. Verder kan ik niets vertellen omdat ik een tuchtklacht heb lopen tegen een van hun kantoorgenoten (waarin ik het overigens niet eens over het mediagedrag van die advocaat heb gehad). De kwellingen die ik me moest welgevallen door deze “advocaat” van J&S, daar kan ik ondertussen een horrorboek mee vullen. Binnenkort hoop ik u allemaal op deze site en elders alles te kunnen vertellen. Ik stel voor dat Jebbink & Soeteman de stinkende troep in hun eigen kantoor gaan opruimen voordat ze lekker hypocriet een andere advocaat op te vingers gaan tikken. Ook al is die advocaat Jan Vlug.

 4. Gaya zegt:

  We moeten zorgen dat Jan Vlug vlug vervangen wordt/opkomen voor zn client is er zeker niet bij.Deze man zou geen advocaat moeten zijn.Zie hem eerder in een bepaalde zaak werken met de opmerking; “mijn collega komt zo bij u “.

 5. Bou zegt:

  Beste Wim,

  Goed dat je gewoon weer doorgaat met vragen stellen. 😉

 6. Marco zegt:

  Kan iemand mij vertellen hoe vlug deze leugen onder de pet kan houden?

 7. cobra zegt:

  he wim mooi dat je er weer voor de volle 100% voor gaat
  een prima verhaal met heel veel feiten waar niemand om heen kan

 8. Lidy zegt:

  Ik moet zeggen, Wim, je hebt je weer hersteld.Ik zie dat je verstand weer op volle toeren draait. 🙂

 9. Ruud Harmsen zegt:

  “1) Wie kan en zal jouw verhaal dat Jasper in het eerste gesprek met jou al heeft bekend de moordenaar van Marianne te zijn, bevestigen?”

  Wat is dat nou voor vraag?? Niemand natuurlijk. De verdachte zat in beperkingen, mocht alleen met zijn advocaat praten. Sowieso is een gesprek tussen cliënt en advocaat vertrouwelijk. Dus kan er per definitie niemand anders van geweten hebben, totdat Vlug het na overleg met cliënt op de nationale tv bekend maakte.

  Hoe is het mogelijk dat ik zoiets hier moet gaan uitleggen???

 10. Xara zegt:

  ‘onbuigzaam’ kan ook betekenen dat Vlug bedoelde dat hij Jasper moest overtuigen dat hij het niet direct tegen de politie ging bekennen maar eerst het dossier wilde inzien. Dat lijkt me overigens een volstrekt logisch iets. Je gaat voor de belangen van je client, ongeacht of hij een bekentenis heeft afgelegd. Ook Vlug moet eerst checken of het niet een valse verklaring is. Daarnaast wil een advocaat altijd bekijken of er verzachtende omstandigheden mogelijk zijn. Dit was ook niet zomaar een koelbloedige dader in zijn ogen, dus ik kan me voorstellen dat je eerst duidelijkheid wilt. Een advocaat zal nooit naar buiten brengen dat zijn client schuldig is, tenzij er o.a. daderkennis aanwezig is.

  Bovenstaand lijkt me ook volstrekt passen bij een Friese nuchterling die nu eindelijk van zijn geheim af wil komen en het net ziet sluiten. Daarnaast blijkt hij ook bij zijn arrestatie snel tegen zijn familieleden te hebben gezegd dat hij wist waar de politie voor kwam, over de gebeurtenis van 13 jaar geleden. Dit heeft Wim niet in zijn dossier opgenomen. Ik heb hier verder geen bronnen voor behalve dan de journalist van Omrop Fryslan, en omstanders. Maar goed, dat zal later in het onderzoek nog wel weer terug komen.

  Ik vind trouwens wel dat Vlug niet had moeten vertellen over de ontmoeting tussen Jasper S. en zijn familie. Dat was veel te prive en had hij, mijn inziens, beter niet kunnen vertellen. Dat dient zijn client niet, maar zeker zijn familie niet. Maar aan de andere is het wel zo dat Jasper S. nu wel met zijn familie mag praten. Stel, dat alles een leugen was, dan denk ik dat Vlug juist zou proberen die 90 dagen beperking te handhaven.

  Stel je voor dat het jouw vader was, en je gelooft echt niet dat hij heeft gedaan omdat je vader alleen zegt.. tsja, ik weet niet waarom ik het deed, dan spring je op de bres. Dan ga je een andere advocaat zoeken, dan wil je het tot de bodem uitzoeken. Niemand kent je vader zo goed als jij. Er zijn waarschijnlijk dus dingen gezegd waardoor de kinderen en vrouw niet meer twijfelden. Mochten ze wel twijfelen dan zullen ze zeker een andere advocaat nemen. Dat recht hebben ze ook en mag Jasper S. ze zelfs zeggen tijdens bezoeken. Zolang dat niet gebeurt denk ik dat er teveel bewijslast is nu.

  Maar goed, we moeten de rechtzaak afwachten en ondertussen kunnen bepaalde mensen hun thriller-romans verder afschrijven. Want wat ik hier soms lees, daar moet je echt je werk van maken denk ik, verdient goed.

 11. Ruud Harmsen zegt:

  “2) Heeft Jasper aan de politie de verkrachting en moord bekend op advies van jou?”

  Het antwoord zit gewoon in de uitzending!!! Nee, hij wilde zelf meteen aan de politie bekennen, maar Vlug heeft hem aangeraden te zwijgen, omdat hij eerst het dossier compleet wilde hebben. Met als doel: een goeie verdedigingsstrategie, gericht op een zo kort mogelijke straf of tbs.

  Dat is toch logisch? Insteek 1 is “hij heeft het niet gedaan”. Als dat niet haalbaar blijkt (hier extreem onhaalbaar, let op de vraag “wil je ermee wegkomen” uit het interview) dan gaat een strafrechtadvocaat over op insteek 2: wat is precies ten laste gelegd, moord, doodslag, dood door schuld enz., verzachtende omstandigheden, toerekeningsvatbaarheid, proceshouding.

  En daarvoor had Vlug het complete dossier nodig. Dat kost tijd. Daarom adviseerde Vlug: wachten met bekennen aan de politie. Daarom ook: wilde familie nog niet zin. En: opheffing beperkingen vragen was niet zinvol, want verder scenario was toen al in de planning.

  Zo logisch als wat toch, achteraf? Ik snap echt niet waarom ik dit uit moet leggen.

 12. Ruud Harmsen zegt:

  “3) Waarom heb je tegen de familie Steringa gezegd dat Jasper “zeer onbuigzaam” is, ”

  Bron? Waar en wanneer heeft Vlug dat dan gezegd?

  • Marco zegt:

   Het is gewoon weer stemmingmakerij en voor de trouwe volgers weer koren op de molen. Ze lijken helemaal heet te worden als Wim een mail stuurt. Wim, verwacht je dat je een antwoord krijgt. Ik verwacht dat namelijk niet, maar kan wel de reactie van jou en je volgers voorspellen. ” zie je nu wel dat ze iets achterhouden, er is dus meer aan de hand, ze liegen dus”

   Ik had gehoopt dat je eindelijk wat realiteitszin had gekregen, maar het was ijdele hoop blijkbaar.

  • Cornelis zegt:

   3) Vlug wilde zijn cliënt liever geen bekentenis laten afleggen aan de politie, maar deze was zeer onbuigzaam.

   Mits dit überhaupt is gezegd is het gewoon een kwestie van interpretatie.Wim ziet het onbuigzaam zijn zonder enige bevestiging kennelijk als schuld ontkennen terwijl er ook wat anders mee bedoeld kan worden. Als je zover in een tunnel zit is het soms moeilijk om iets objectief te lezen en te begrijpen.

 13. Ruud Harmsen zegt:

  “Dat het merkwaardig is dat iemand al zo snel zo een bekentenis doet tegenover een volledig onbekende […]”

  Die onbekende was wel zijn advocaat, de enige met wie hij gezien de beperkingen mocht spreken, de enige ook tegen wie in vertrouwen alles kwijt kon.

 14. Ruud Harmsen zegt:

  “Maar dan is het uiterst vreemd dat diezelfde Vlug Jasper heeft geadviseerd om nog twee weken weerstand te bieden en te wachten met zijn bekentenis naar de politie, en wel tot het moment dat Jasper te horen heeft gekregen dat zijn beperkingen nog drie maanden langer gaan duren. Als Vlug dit argument had willen hanteren, dan had hij ook moeten adviseren om direct een bekentenis aan de politie af te leggen.”

  Dringend advies aan Wim Dankbaar: bekijk de uitzending van Nieuwsuur nog eens opnieuw op Uitzending gemist. En nog eens en nog eens. En probeer te begrijpen wat Vlug zegt. Vanuit de situatie van een strafrechtadvocaat die met zijn werk bezig is.

  • Xara zegt:

   Ja, en ik zou ook willen toevoegen (hoop dat ik het goed uit kan leggen): deze zaak is nationaal bekend geworden, niet in de minste plaats door de ‘complot-denkers’. Ik denk niet dat Vlug bepaalde dingen zou hebben verteld als er niet zoveel druk op stond. Je bent als advocaat bezig met een diep-trieste zaak, er zijn alleen maar verliezers, daar is iedereen het over eens.

   Je wordt meteen al afgebrand als advocaat (tuurlijk) door de complot-denkers en dan hoor je op dag 1 al dat je client het heeft gedaan. Maar ondertussen gaan de theorieen gewoon door. Dat is niet erg.. iedereen mag een theorie hebben en Nederlanders zijn gelukkig over het algemeen weldenkende mensen en geloven niet alles.

   Maar: dan krijg je de hele dag mailtjes/telefoontjes en zelfs je collega’s krijgen telefoontjes van al die huis-tuin-keuken-onderzoekers.

   Dat belemmert wel het onderzoek en zeker als je zelf ook nog belasteringen naar je toe krijgt, terwijl je in een emotionele zaak zit (2 families kapot, een client die bekent.. het verdriet).

   Vreemd he, dat je dan eens iets kunt zeggen wat je later beter niet had kunnen zeggen.

   Theorieen zijn prima, maar ajb houd het daarbij en ga niet de echte zaak in de weg zitten. Dat heb ik echt nooit begrepen, dat jullie dat hebben gedaan 😦

 15. Ruud Harmsen zegt:

  “Met andere woorden, een goede advocaat had zijn cliënt hier tegen zichzelf beschermd. ”

  Dat HEEFT Vlug toch ook gedaan? Hij heeft ruim twee weken bedenktijd voor hem geregeld!

  • Marco zegt:

   “In antwoord op uw persoonlijke vraag, die u naar ik aanneem dan ook vertrouwelijk zult behandelen, antwoord ik het volgende.”

   Dit zegt vlug in zijn mail aan wim. En wat die jij Wim, je zet het op je forum. Zo krijg je nooit meer antwoorden want niemand vertrouwd je nog, je bent niet discreet!

   • wdankbaar zegt:

    Wetende hoe jij erin staat, snap ik dat je dat zegt, Marco, maar het belang om Vlug’s tegenstrijdigheid te laten zien in deze, acht ik wat groter dan discretie. Zeker nu hij zich verstopt en mij als “schandalig en misdadig” betitelt, terwijl ik hem ontlastende bewijzen voor zijn cliënt aanbied.

    • Marco zegt:

     Misschien valt er niets te ontlasten en weet vlug dat, dat horen we op de rechtZaak. Gezien het bloed wordt er misschien meer achtergehouden voor het publiek, tot de rechtzaak.

    • Xara zegt:

     Jasper heeft meteen bekend.. Tuurlijk zal Vlug de theorieen ook hebben gelezen op de verschillende sites, hij gaat niet voor niets zo emotioneel tekeer in Nieuwsuur. Maar kom op Wim.. wat zijn jouw harde bewijzen dan? Ik denk dat de bewijzen in het dossier 100 maal harder zijn, 100% DNA, 100% DNA op bloed (dat natuurlijk omwille van onderzoek niet naar buiten is gebracht.. daderkennis/valse bekentenissen.. ). daderkennis..

     Sorry,soms moet je gewoon je ongelijk toegeven.

     Ik ben een Friese meid en toen het nieuws kwam in 1999 wist ik al meteen dat het friese boer was.. Waarom? Omdat ik ook wel eens in de Walden kwam, en in de Ringo bar.. Daarna verhuisde ik naar Groningen.. en na een paar jaar kwam dit misdrijf weer in het nieuws, ik heb heel vaak met oog-ophalende-wenkbrauwen gekeken.. Ik ga dan trouwens niet heel internet volspuwen.

     Nu, na het laatste onderzoek werd mijn vermoeden bevestigd.. maar toen zag ik al deze onzin op internet.. LOL, wist niet eens dat het bestond. Demmink.. iedereen er bij halende.. Jullie weten echt niet hoe ze in Fryslan leven.

 16. Ruud Harmsen zegt:

  De e-mail van Monday, July 24, 2006 11:59 AM is niet relevant want wordt door Wim Dankbaar verkeerd begrepen. Het is namelijk iets heel anders dat Vlug M&M bijstond vanuit hun stelling dat ze niks met de Deventer moordzaak te maken hadden, plus de hypothetische mogelijkheid dat M. opeens toch schuld zou bekennen; tegenover een verdachte (wat M&M overigens niet waren) die bij het eerste gesprek al tegenover de advocaat bekent.

 17. Martin zegt:

  Jan Vlug heeft met zijn bijdragen in de media gezorgd voor een publiekelijke berechting van Jasper Steringa alvorens er een rechtszitting is geweest.

  Uit niets blijkt nog keihard dat Jasper Steringa uit vrije beweging of juist onder druk van verhoren bekentenis heeft gedaan. Maar een advocaat moet zich altijd op het standpunt stelen dat zijn cliënt “onder schrik van de arrestatie” of “onder druk van verhoor” tot een bekentenis komt. Daarnaast moet hij er zich eerst van verzekeren in welke psychische toestand zijn cliënt zich bevindt alvorens hij een eventuele bekentenis voor volwaardig aan neemt.

  Het heeft er alle schijn van dat Jan Vlug niet de waarheid van zijn cliënt vertegenwoordigd, maar de waarheid van het OM.

  Eerst kondigt Jan Vlug op 5 december j.l. aan dat hij niet om opheffing van de beperkingen heeft gevraagd en de volgende dag komt hij met een media verklaring in de uitzending van het programma Nieuwsuur.

  Wij – als toeschouwers – moeten het volste vertrouwen hebben dat Jan Vlug de waarheid spreekt, maar hij heeft alle schijn tegen zich gecreëerd door elke vorm van kritiek door mensen op de standpunten van het OM in de media, weg te zetten als kritiek van “aluhoedjes” en “gekkies”. Hij heeft zijn keus vanaf het begin gemaakt om niet de verdedigende lijn te kiezen zo blijkt uit alles wat hij in de media geuit heeft. Nu heeft hij op 6 december -in het programma Nieuwsuur- deze opstelling geprobeerd weg te poetsen door te zeggen dat Jasper Steringa naar hem toe al binnen tien a vijftien minuten had bekend. Dit lijkt een noodzakelijke en handige draai in zijn (Jan Vlug’s) voordeel.

  http://www.activism.com/nl_NL/petitie/jan-vlug-moet-per-direct-aftreden-als-advocaat-voor-jasper-steringa/41135

  • Xara zegt:

   Jeetje, jij blijft ook maar doorgaan he?

   Oke, hier een paar vragen: “martin: Uit niets blijkt nog keihard dat Jasper Steringa uit vrije beweging of juist onder druk van verhoren bekentenis heeft gedaan”.

   Een advocaat zal nooit een verklaring doen zonder zijn client te raadplegen.. Een advocaat rekt het liefst een zaak zo lang totdat hij bewijs voor ontoerekingsvatbaar kan vinden. Jasper wilde het al eerder vertellen, de advocaat heeft het 2 weken kunnnen rekken.. Jasper is nu vrij na 13 jaar van zijn geheim. Zo moeilijk is het niet he? En het is uit vrije wil, want werkelijk. geen enkele advocaat komt daar met leugens vanaf, teveel geuigen, zelfs zijn familie.. Bovendien, wat iedereen schijnt te vergeten: het hele AZC verhaal doet er niet meer toe.. dat was 1999.. en als het een asielzoeker zou zijn geweest mag je dat anno 2012 ZEKER wel vertellen, graag zelfs, dat pleit ons blanke mensjes weer wat vrij.

   My god.. nou ja, heeft niet veel nut om met de complotdenkers te discussieren. Al zou Jasper nu voor jullie staan en zeggen.. Jongens, ik heb het ECHT gedaan, zouden jullie nog denken dat het een alien is die daar is neergezet door het OM.. pfff. Ik geef het op.

 18. Ronald zegt:

  Ruud, je bent weer lekker bezig met al die postings. Je gelooft er blijkbaar geen biet van. Dat mag (aardig he).
  Jasper heeft tegen zijn advocaat al na 10 minuten!! bekend. Dus niet even kijken wie is die man, hoe kan hij me helpen. Nee direct bekennen. Dan zegt de advocaat houd het nog even voor je. Waarom is mij niet duidelijk. Twee weken moet Jasper, terwijl hij ongetwijfeld keihard wordt aangepakt, blijven ontkennen. En dat lukt hem ook nog. Dat is al moeilijk voor iemand die onschuldig is (lees b.v. het boek van Ernest Louwes), maar is volgens mij onmogelijk voor iemand die wel de dader is en die nu eindelijk schoonschip wil maken en er een punt achter wenst te zetten. Merkwaardig vind ik dat allemaal wel. Of Jasper nu bekend heeft uit zich zelf of op aanraden van de advocaat is nergens vermeld. Hij heeft er in ieder geval niet voor gekozen om het bij de rechter-commissaris te doen, maar een dag later toen het hem duidelijk werd dat hij nog 90 dagen de druk moest weerstaan.

  • Martin zegt:

   Jan Vlug zegt over Jasper Steringa op http://www.volkskrant.nl [quote]: “Hij doet wat zijn advocaat zegt”. Met een dergelijke opmerking impliceert Jan Vlug dat Jasper Steringa dat wat hij doet of zegt, niet uit eigen beweging doet maar dat hij (Jan Vlug) dit beïnvloed of wel bepaalt.
   Hebben we daar misschien het antwoord?

   “Hij doet wat zijn advocaat zegt”

   En nog iets [quote]
   ‘De moord is opgelost’, zei ik dat zo? Nou, dat was dan bedoeld als in het dagelijkse spraakgebruik.

   Nou Jan gladde aal Vlug: In de volksmond betekent dat de moord is opgelost OOK dat de moord is opgelost.

   • Xara zegt:

    ja Martin, dus niet meteen bekennen, omdat hij dan nooit verzachtende omstandigheden kan krijgen. Jasper wilde het namelijk al direct vertellen, zelfs al in de politiewagen bij zijn arrestatie. Het is duidelijk dat jij echt niets van het (politie)recht weet.

    • Martin zegt:

     En uit welke betrouwbare bron heb jij DIE informatie!? “Jasper wilde het namelijk al direct vertellen, zelfs al in de politiewagen bij zijn arrestatie.” Als je het bij de feiten wilt houden kunnen we praten. Anders begint het op een complottheorie te lijken.

   • Xara zegt:

    En ja Vlug heeft meerdere dingen te impulsief gezegd maar lijkt me ook niet vreemd als je de hele dag belaagd wordt door complotters die het beter denken te weten. Moeilijk om je werk dan nog uit te voeren hoor.

 19. Xara zegt:

  Ronald: Jasper wilde al tegen de politie bekennen en tegen zijn familie. Zijn advocaat heeft dit nog even rustig weten te houden (maar jasper, als echte Fries, is onbuigzaam). Ze hebben het goed gedaan. Nog even wachten desnoods nog een maand in die extra 90 dagen, maar Jasper wilde het tegen zijn familie vertellen. Kun je je hier ECHT niets bij voorstellen, of denken Friezen alleen maar zo?

  • Martin zegt:

   Uit welke betrouwbare bron heb jij DIE informatie “Jasper wilde het namelijk al direct vertellen, zelfs al in de politiewagen bij zijn arrestatie.”!? Als dat weer komt van Jan Vlug, dan zou ik zeggen: deze man diskwalificeert zich steeds meer. Als dat zo is dan grijpt alles aan om Jasper schuldig te houden. Hij gaat dan alle regels te buiten. Maar zolang ik geen bronvermelding zie ga ik er maar vanuit dat jij nu een gerucht verspreidt.

   • Xara zegt:

    nee komt van zijn familie en mensen in de omgeving.

    • Derk zegt:

     “Jasper wilde het namelijk al direct vertellen, zelfs al in de politiewagen bij zijn arrestatie.” en “komt van zijn familie en mensen in de omgeving.” Zeg Xara, hoe kan de familie of omgeving weten wat Jasper in de politiewagen gezegd heeft?! Daar zaten ze toch niet bij?

 20. Jan den Dolder zegt:

  “Al Is De Leugen Nog Zo’n Klucht, De Waarheid Achterhaalt Jan Vlug”

 21. Xara zegt:

  Ronald :

  Jasper heeft tegen zijn advocaat al na 10 minuten!! bekend. Dus niet even kijken wie is die man, hoe kan hij me helpen. Nee direct bekennen. Dan zegt de advocaat houd het nog even voor je. Waarom is mij niet duidelijk.

  Ik begrijp niet dat je dit nog vraagt! Dit is al meerderemalen verteld.. Ik ken je verder niet, maar begrijp dat je je redelijk bezig houdt met moordzaken. Dan zou je toch ook moeten begrijpen dat een advocaat ECHT niet direct na een bekentenis zijn klant zou adviseren om dit aan justitie te bekennen???? Dat zou een advocaat NOOIT EN TE NIMMER doen. Ga ook maar even schreeuwen, want ik weet niet waar jullie je kennis vandaan halen.. Het is volstrekt logisch, zal bij geen andere zaak anders zijn, zelfs niet als het seriemoordenaar betreft…

 22. Jan den Dolder zegt:

  Wim laat me weten als ik die transcript van het interview moet afmaken. Ik pisnijdig over deze klucht en zoek een constructieve uitlaatklep.

  • Xara zegt:

   nee je zoekt gewoon een bezigheid omdat je je ergens op wilt vastbijten. Kijk hier eens; http://www.vrijwilligerswerk.nl en doe eens wat voor die mensen. Doe je vast beter werk dan je huis-tuin-en-keuken onderzoekjes.. Of ga studeren ofzo..

   • Dirk zegt:

    WIE BEN JIJ

    Xara :
    nee je zoekt gewoon een bezigheid omdat je je ergens op wilt vastbijten. Kijk hier eens; http://www.vrijwilligerswerk.nl en doe eens wat voor die mensen. Doe je vast beter werk dan je huis-tuin-en-keuken onderzoekjes.. Of ga studeren ofzo..

    die nu al mag antwoorden in Wim zijn plaats????
    Orders geven aan iemand anders wat ie moet doen, dat is al meerdere keren dat ik vaststel dat je dit stinkend potje wilt dichthouden.
    Heb je hier eerder ook al aan Wim gezegd.
    Nieuwe strategie toepassen

 23. P.S.M. Welbergen zegt:

  Heeft de Heer Maarsingh al geantwoord?

 24. fries famke zegt:

  2 weken?
  volgens mij was zijn plan hem nog 3 maanden in beperking houden toch?
  ik denk dat alles gelogen is
  hij zelf was bij de zitting misschien met een goeie afloop
  maar kreeg 3 mndn beperking vandaar volgende dag bekennen
  heel simpel hij wilde zn gezin nog niet 3 mndn missen en helemaal alleen in de cel etc…
  we horen maar 1 kant van het verhaal , jammer!

  • Thako van den Heuvel zegt:

   Met alle respect. Dit vul jij ook maar in. Jij was hier ook niet bij.

   Wat nu als hij gewoon keihard schuldig is? We weten het nog steeds niet zeker, maar het is géén onmogelijkheid. Dan zijn al dit soort aannames volstrekt zinloos en zelfs niet erg slim. Dan zit jij hier gewoon een monster een beetje te verdedigen en zielig te vinden.

   We horen de zaken maar van één kant? Is jouw kant dan wel de absolute waarheid?

 25. cobra zegt:

  xara hou het wat korter wie zit er nu te wachten op zn stuk onzin
  waar je na 1 of 2 regels al genoeg weet dat jij nog steeds uit nek lult

  • Xara zegt:

   Wat lul ik uit mijn nek? En ja, qua betoog probeer ik het wat korter te houden. Ik zou ook willen dat ik het soms zo kort en bondig neer kon zetten als sommige mensen hier, vandaar mijn excuses ook in mijn tweede betoog. Sommigen schrijven beter dan anderen, maar doe mijn best 🙂

 26. Ruud Harmsen zegt:

  Ronald :
  Jasper heeft tegen zijn advocaat al na 10 minuten!! bekend. Dus niet even kijken wie is die man, hoe kan hij me helpen. Nee direct bekennen. Dan zegt de advocaat houd het nog even voor je. Waarom is mij niet duidelijk.

  Zie mijn uitleg in https://rechtiskrom.wordpress.com/2012/12/08/liegt-jan-vlug/#comment-8309 en verder hetzelfde advies als aan Wim: bekijk Nieuwsuur nog eens en nog eens en nog eens. Trefwoord: strafrechtadvocaat.

  Twee weken moet Jasper, terwijl hij ongetwijfeld keihard wordt aangepakt, blijven ontkennen. En dat lukt hem ook nog. Dat is al moeilijk voor iemand die onschuldig is (lees b.v. het boek van Ernest Louwes), maar is volgens mij onmogelijk voor iemand die wel de dader is en die nu eindelijk schoonschip wil maken en er een punt achter wenst te zetten. Merkwaardig vind ik dat allemaal wel.

  Zoals ik het begrijp heeft hij niet bekend maar gezwegen. ‘Ik beroep me op mijn zwijgrecht.’

  Of Jasper nu bekend heeft uit zich zelf of op aanraden van de advocaat is nergens vermeld.

  Het volgt wel uit de context. Nogmaals: bekijk de uitzending nog eens.

  Hij heeft er in ieder geval niet voor gekozen om het bij de rechter-commissaris te doen, maar een dag later toen het hem duidelijk werd dat hij nog 90 dagen de druk moest weerstaan.

  Dat had hij niet op de geplande wijze de confrontatie met zijn familie kunnen aangaan. Vandaar. Lijkt mij.

 27. FeeX zegt:

  Als Jasper schuldig is, dan is hij geen familieman.
  Dus die vlieger gaat voor mij niet op.
  Dan is het een moordenaar, een bruut, een gestoorde.
  Iemand die vanuit het niets, zomaar en zoveel kapot maakt.
  Zonder aanleiding, zonder reden, levens kapot ontwricht..
  En om daar sympathie voor te vragen, is bij mij niet te verenigen.
  Marianne was ook een dochter, een zusje, een tante om maar in familierol te spreken.
  Rest voor mij de vraag waarom hij nu wel bekend, of waarom zijn advocaat zich daarover uitlaat.
  Dat hij een familieman is, lijkt me dus net zo relevant te weten, als het feit dat hij blauw een mooie kleur vind.

  Als Jasper de moordenaar is, dan mag hij ook wel flink gestraft worden.
  Dan pleit ik wel voor straf, en niet voor hulp of begrip.
  Maar ik ben ook geen advocaat.

  Voor zijn familie ligt het wellicht anders, en dat is iets waar ze zelf moeten uitkomen.
  Wel hoop ik dat de familie Vaatstra zich kan herenigen of verenigen.
  Want deze hele gebeurtenis moet je leven wel in de puin slaan.
  Dat moet erg moeilijk en onvoorstelbaar zijn geweest.

  • Xara zegt:

   ja, ik voel dat ook zo. Ik denk dat Vlug nog probeert te redden wat er te redden valt, dat vergt moed. Maar door die opmerking van het omhelzen van het gezin, en we laten hem niet in de steek, heeft hij de familie geen goed gedaan. Dat had hij beter niet kunnen zeggen. Het is een in-en-in-diepe-trieste zaak, met alleen een hoop verdriet en verliezers :(..

 28. fries famke zegt:

  maar mensen we zitten hier maar te speculeren van wel of niet
  maar vergeten we nu niet even de echte feiten die er liggen
  of worden we nu met zn allen ook al gemanipuleerd gehersenspoeld door OM/JUSTITIE
  nogmaals denk dat ie alles gelogen heeft en geen 3 maanden beperking meer wou en mensen wou zien zoals zn gezin
  vandaar dat ie ook alles zei van de ontmoeting en bekennen
  en dat het weer zo’n psychologisch spelletje van het OM is
  om iedereen te laten zien dat gewoon een aardige lieve burger is
  dat iedereen kan overkomen maar niet durfde te vertellen

  • Xara zegt:

   Fries Famke: waarom kijk je niet meer naar de andere echte feiten die er ook liggen? Een 100% DNA match, een bekentenis, daderkennis. Waarom zie je alleen maar de feiten die op dit soort blogs zijn geschreven (dat trouwens alleen maar getuigenissen waren, vaak van jaren later). Waarom niet van 2 kanten belichten? Zoals Wim wel deed?

   Daarbij: als hij geen drie maanden beperkingen meer wilde, dan gaat hij binnenkort vragen om andere advocaat via zijn vrouw/kinderen. Daar heeft hij nu recht op (maar kan me niet voorstellen dat Vlug dan die bekentenis zou adviseren).

   Maar stel: dan zien we binnenkort een andere advocaat. Als dat gebeurt, trek ik al mijn veronderstellingen in, want dan ga ik ook twijfelen. Dus nog maar even afwachten dan.

   • Arie Goedhart zegt:

    Uitstekende finale stelling. Het recht moet op een ethisch verantwoorde wijze zijn loop hebben, dat wil zeggen eerlijk, volledig en transparant. Als dat aantoonbaar wordt gerealiseerd respecteer ook ik de uitkomst, Xara

 29. Arie Goedhart zegt:

  Beste Wim Dankbaar en collega’s,

  Uitstekend gedaan, zo hoort het! Uiteraard ben ik zeer benieuwd naar de reactie.

  • Xara zegt:

   haha, denk je nou echt dat een advocaat met een druk schema, en emoties in deze zaak niets beter heeft te doen dan jullie te woord staan? jullie mogen al in jullie handjes knijpen dat jullie een paar keer in programma’s zijn genoemd en dat Vlug en trouwens ook het eerdere team van Vaatstra, onder jullie druk bepaalde dingen naar buiten hebben gebracht.

 30. Martin zegt:

  Een aanwezig familielid in dit radiointerview ( http://nos.nl/l/tcm:5-1510498/ ) zegt nadrukkelijk dat een boer niet standaard een mes op zak heeft. Hij ontkracht daarmee direct na het Nieuwsuur optreden de opmerking van Jan Vlug. De eerste ontmaskering van een leugen van Jan Vlug is daarmee een feit.

  “Absolute onzin. Op het bedrijf heb je vaak een mes in je zak, maar als je buiten je bedrijf bent dan uhm…je hebt hem meestal in je overal en die doe je uit als je van het bedrijf af gaat . Dus niet alle boeren hebben een mes in hun zak als ze naar buiten gaan.”

  • wdankbaar zegt:

   Daar komt hij al vanaf door te zeggen dat Jasper Marianne geheel toevallig tegenkwam. Bovendien kende Jasper Marianne niet, dus van voorbedachte rade kan sowieso geen sprake zijn.

  • Xara zegt:

   ja dat klopt, het kan best zijn dat Jasper het met voorbedachte rade deed.. Dat is wat de advocaat probeert te vermijden in belang van jullie client. Was ook niet een handige uitspraak van hem al hebben veel boeren een mes. Dat neem je niet mee als je een stukje gaat fietsen. Dus ten nadele van Jasper..

  • Aad zegt:

   Martin :Een aanwezig familielid in dit radiointerview ( http://nos.nl/l/tcm:5-1510498/ ) zegt nadrukkelijk dat een boer niet standaard een mes op zak heeft. Hij ontkracht daarmee direct na het Nieuwsuur optreden de opmerking van Jan Vlug. De eerste ontmaskering van een leugen van Jan Vlug is daarmee een feit.

   Als ex boer, destijds (20 jaar geleden) uit het westen van Nederland (Wim Dankbaar kan dit bevestigen!)heb ik nooit een mes bij mij gehad als ik buiten de zaak wegging. Tijdens de werktijd had ik dat wel maar dit was een handmatig knipmes. Dat heb je gewoon nodig tijdens de werkzaamheden.
   Het is een kulverhaal van Vlug als hij aangeeft dat een boer altijd een mes heeft. Dus ook in de vrije tijd! Alleen al uit dit onderdeel van de uitzending kan al gesteld worden dat Jan Vlug op zijn zachtst gezegd, erg onzorgvuldig (te erg?) heeft gehandeld met zijn commentaar in nieuwsuur.
   Daarbij moet duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen een mes (erg breed gesteld) en een knipmes die je handmatig kan inklappen.
   (Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Knipmes )

   Aad.

 31. nogeenlezer zegt:

  Gelukkig ben ik niet de enige die vindt dat Jebbink & Soeteman geen recht van spreken hebben met betrekking tot de mediastrategie van Jan Vlug. Een paar comments uit het VK stuk:

  ___

  Deze advocaten brengn heel duidelijk een taakopvatting naar voren, die mij al jaren ergert in veel advocaten van de jonge garde: volautomatisch alles ontkennen en duidelijk inplausibele, zgn. kritische vragen stellen. Ik prefereer de taakopvatting van de gebroeders Anker: er voor zorgen dat de verdachte een eerlijk proces krijgt. Het steunen van Dutroux-achtige ontkenningen hoort daar niet bij. De heren Jebbink en Soeteman lijken mij ook alpha’s met weinig begrip van DNA onderzoek.

  ___

  Het is duidelijk dat de collega’s Jebbink en Soeteman de tactische invulling van collega Vlug niet begrijpen. Zij zetten zich daar tegen af namens de hele beroepsgroep en alle verdachte, nu, in het verleden en in de toekomst. Een duidelijke in-groep dwang tekent zich voor ieders ogen af. Niks individuele vrijheid. Niet voor advocaat en cliënt.

  ___

  Ach advocaten zijn ook mensen, misschien door alle media hektiek en eigen emoties, laat de advocaat zijn persoonlijke emoties zien, niks mis mee. Mocht blijken dat hij niet geschikt is om deze zaak in handen te nemen, dan is Jasper S. gerechtigd een andere advocaat te nemen. En heren Jebbink en Soeteman, maak het niet groter dan het is, anders hebben we weer een hype. Wij het volk zijn al zo gevoelig voor hypes.

  ___

  We hebben hier te maken met een hypocriet kantoor, Jebbink & Soeteman, dat zelf de media instrumenteel inzet om gedaagden (namelijk de targets van hun clienten) totaal af te maken met leugenachtige ANP berichten. Ook is gebleken dat het kantoor bijna elke zaak dat J&S behandelt, hoe insignificant dan ook, probeert op te blazen tot een media-hype door de media te misleiden over de kern van de zaak. Dat heeft het J&S kantoor bijvoorbeeld gedaan in de zaak tegen die activisten uit de krakersbeweging, door de media te misleiden dat de zaak over gezichtsbedekkende kleding en het recht om te demonstreren zou gaan, wat toentertijd al een media-hype was door het burkaverbod, terwijl de zaak die kantoor J&S behandelde (als vrijpleiters van de krakers) feitelijk en inhoudelijk ging over het protocol dat een burgemeester moet volgen om een protest te verbieden danwel te beperken. M.a.w. wat feitelijk een gortdroge zaak was over een puur bureaucratische kwestie werd door J&S zodanig verdraaid en opgeblazen zodat het als sensationeel nieuwsitem meegesleurd kon worden in de mediabagger-stroom over Anonymous activisten met Guy Fawkes maskers, het recht op protest in democratische samenlevingen en weet ik allemaal wat. Heel strategisch en heel misleidend van kantoor J&S. Als dit kantoor de jonge garde advocaten moet voorstellen gaan we inderdaad richting “Amerikaanse praktijken” op. Het schijnheilige kantoor J&S, dat zelf meedogenloos trial-by-media zowel aanwakkert als ook aanspoort, heeft nu the nerve om een andere advocaat op zijn mediastrategie aan te spreken. Je moet het maar durven als je de spreekwoordelijke bloed aan je poten hebt van je eigen “lawfare” media-slachtpartijen zoals kantoor J&S. Enfin, ik ben blij dat Jan Vlug bij de Amsterdamse deken heeft aangeklopt, het werd eens tijd dat “feral firm” kantoor J&S werd aangesproken op zijn eigen agressief en ongebreideld mediagedrag.

 32. Chrysalis zegt:

  Beste Wim, ik wil alleen maar even kwijt dat ik een enorm respect voor je heb.

 33. wdankbaar zegt:

  Ruud, geef even het citaat van Vlug uit de uitzending waar hij zegt dat Jasper aan de politie heeft bekend op zijn advies.

  Is namelijk nogal relevant. Of je client nu schuldig is of niet, een bekentenis adviseren is nooit in zijn belang. En in tegenstrijd met Vlug’s eigen principe: straf zo laag mogelijk houden, schuldig of niet.

  • Ruud Harmsen zegt:

   Vlug adviseerde hem niet te bekennen, maar om ALS hij dan toch wilde bekennen (” ‘wil je ermee wegkomen?’ het antwoord was: nee”) dat niet meteen te doen, maar pas na het verzamelen van alle dossierstukken, en beoordelen van DNA-bewijs door een externe deskundige.

   Dat Jasper bekende op advies van Vlug blijkt niet uit de uitzending en dat heb ik ook niet beweerd, dacht ik.

 34. Martin zegt:

  Een aanwezig familielid in dit radiointerview ( http://nos.nl/l/tcm:5-1510498/ ) zegt nadrukkelijk dat een boer niet standaard een mes op zak heeft. Hij ontkracht daarmee direct na het Nieuwsuur optreden de opmerking van Jan Vlug. De eerste ontmaskering van een leugen van Jan Vlug is daarmee een feit.

  Nieuwsuur:
  Twan Huys [quote 10:28 min] “Klopt het dat hij een mes op zak heeft?”
  Jan Vlug [quote 10:30 min] “Iedere boer in dat gebied heeft een mes op zak”
  Twan Huys [quote] “Dus dat is net ongebruilkelijk?”
  Jan Vlug [quote] “nee”
  Twan Huys zegt [quote 10:45 min]] “…hij heeft een mes op zak, midden in die nacht stapt hij op zijn fiets”, waarop Jan Vlug (onderbreekt en) zegt [quote] “net als altijd he, net als altijd”

  Radiointerview na Nieuwsuur:
  Het familielid zegt [quote 2:52 min]
  “Absolute onzin. Op het bedrijf heb je vaak een mes in je zak, maar als je buiten je bedrijf bent dan uhm…je hebt hem meestal in je overal en die doe je uit als je van het bedrijf af gaat . Dus niet alle boeren hebben een mes in hun zak als ze naar buiten gaan.”

  Jan Vlug: Je draait en liegt!

 35. FeeX zegt:

  Zeg Wim..
  Mocht Jasper de dader zijn..
  Ga je hem toch niet steunen???

 36. Jeroen zegt:

  Wim schreef: “Waarom is het zo zeker dat Jasper S. onschuldig is? Omdat het hele scenario waarin hij de eenzame dader zou zijn die Marianne ‘s nachts op de fiets is tegengekomen, gebaseerd is op een leugen.”

  Die redenering klopt niet. Ook als bovenstaand scenario niet klopt, zou Jasper nog wel iets met de moord te maken kunnen hebben. Echter, als Jasper bovenstaand scenario bekent, moet, als dat scenario “gebaseerd is op een leugen,” geconcludeerd worden dat de bekentenis vals is. Dit is wat Bou concludeert maar Wim niet. Waarom niet?

 37. Albert zegt:

  Wim, ik had en heb ook enorm veel respect voor je. Niet alleen in deze zaak maar vooral ook in de Deventer Moordzaak.
  Je ziet in deze zaak heel veel opvallende gelijkenissen met die van de Deventer Moordzaak. Ook in die zaak mocht de waarheid niet bekend worden, is de echte dader altijd beschermd en moest er een onschuldig iemand hangen. Hetzelfde patroon zie je nu weer. Alle getuigenissen, aanwijzingen en bewijzen die naar de echte dader wijzen, worden niet geloofd of zijn toevallig opeens verdwenen.
  Toen werd er een onschuldige boekhouder gepakt, nu een onschuldige boer.
  Ook in die zaak werden alle mensen die bezig waren met de waarheid zwart gemaakt en als complotdenkers weggezet. Datzelfde patroon zie je nu weer.
  Mensen als Rachid, Ruud Harmsen, Cobra en Xara zijn helemaal niet geïnteresseerd in de waarheid of ze willen de waarheid niet onder ogen zien.
  Laat je dus niet intimideren door deze personen, maar blijf geloven in de waarheid.
  En je weet hoe onbetrouwbaar Jan Vlug was in de Deventer Moordzaak, waarin hij er alleen maar was om te voorkomen dat de waarheid boven tafel kwam, dus in dienst was van het OM. Datzelfde doet hij nu weer, maar dan precies andersom, dus een onschuldig iemand laten hangen en wel zo geraffineerd dat de meesten het nog geloven ook.
  Het is toch overduidelijk dat hij er niet is om zijn cliënt te beschermen, want dan had hij nooit die bekentenis op tv verteld. Hij wist donders goed dat dit in het nadeel was van zijn cliënt.
  Of eigenlijk was dit wel in het voordeel van zijn cliënt, want zijn cliënt is natuurlijk niet Jasper maar het OM.

  • FeeX zegt:

   Vlug is al op de stoel van de rechter gaan zitten, mogelijk gezien Jasper eigenlijk de stadia van verdachte al gepasseerd is en als dader wordt gekenmerkt.
   Tactiek wellicht, om hem te vermenselijken.
   Als een verdwaalde zwarte schaap weer naar de kudde te leiden.
   Om de publieke opinie wat voor te masseren.

   Ik heb geen respect voor de dader, maar wel een stuk touw of stuk lood om te doneren.
   Iemand met zo weinig respect voor de medemens, mag wat mij betreft wel met net zo weinig respect en mededogen benaderd worden.
   Beroepen op familieman… man man..
   Eigen schuld en keuze om deze op te offeren.

   Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening, en schiet niemand wat mee op.
   Ik ben niet persoonlijk betrokken, of bekend bij slachtoffer of de nabestaanden.
   Geen rechter en geen advocaat.
   Het is ook niet aan mij om er verder mee te moeten leven.

   @ Fries Famke..
   Ik ben wel blij dat jij geen rechter bent.

  • Ruud Harmsen zegt:

   Albert :
   Mensen als Rachid, Ruud Harmsen, Cobra en Xara zijn helemaal niet geïnteresseerd in de waarheid of ze willen de waarheid niet onder ogen zien.
   Laat je dus niet intimideren door deze personen, maar blijf geloven in de waarheid.

   U kent mij duidelijk niet, heer Albert. Terwijl ik toch heel zichtbaar ben op het web.

 38. Trolleke zegt:

  Wim, eerst klinkt het verhaal van Vlug autenhentiek en nu weer niet… hummm, vertel!?

 39. dm_73 zegt:

  N.a.v. de handboeien: Kan iemand dit voor mij vertalen in normaal nederlands?

  bron:
  http://www.om.nl/actueel/strafzaken/vaatstra/@131853/kamervragen_nawijn/

  vraag 3 Is het OM bereid om de hierin genoemde feiten als de fiets en de handboeien, alsnog aan een rechercheonderzoek te onderwerpen. Zo neen, waarom niet?

  antwoord minister: “Er bestaat voor het OM geen aanleiding nader onderzoek te doen naar de fiets en de handboeien en wel om de volgende redenen.
  […]
  Er is onderzoek gedaan naar verschillende mogelijke bindmiddelen, waaronder handboeien. Het gaat ook hier niet om een open einde.”

 40. sneeuwstorm zegt:

  Ik wil graag even reageren wiltje bakker man van het eerste uur geeft briefje af met een duidelijke omschrijving verdachten handgeschreven hoe kwam deze man aan die gegevens dus een getuige wie?? .Ook omdat het briefje veel details verteld over personen fietsen en zelfs kleding dit was de bassis van het onderzoek. Dit was een feit en waarom hoor je daar niks meer over wie waren toch die twee fietsers.

 41. oldehof zegt:

  wdankbaar :
  Daar komt hij al vanaf door te zeggen dat Jasper Marianne geheel toevallig tegenkwam. Bovendien kende Jasper Marianne niet, dus van voorbedachte rade kan sowieso geen sprake zijn.

  Die houden we er in. Wanneer je iemand vermoord die je niet kent, kan er geen sprake van voorbedachte rade zijn.

  Hoongelach is Uw deel…..

  • wdankbaar zegt:

   Oldehof, geen voorbedachte rade om specifiek Marianne te vermoorden. Het kan natuurlijk wel voorbedachte rade zijn dat Jasper op pad ging om een willekeurig meisje af te slachten, maar ook dat ontkent Jan Vlug stellig. Dus degene die dit argument begon (Marco) was sowiezo onzinnig bezig. Honen jullie maar lekker verder, mij deert het niet.

  • Aad zegt:

   Beste Hr. Oldehof. Als (ex)politiefunctionaris moet u beter kunnen weten! Zie art. 289 WvSr. Er is in casu geen sprake van een vooraf in kalm beraad gepleegde moord! Ook uit het commentaar van Jan Vlug is niet af te leiden dat het om moord ging. Even beter bij de les blijven Hr. Oldenhof!

 42. wdankbaar zegt:

  Passende beschrijving voor Feik en Ali

 43. Martin zegt:

  Als een boer Dus (volgens de spreker in de radiouitzending) normaal geen mes bij zich zou hebben, zou Jasper deze dus in dit geval met voorbedachte rade mee hebben genomen. Dat strookt Dus niet met de rest van zijn verhaal. Hij was niet bewust van plan een moord te plegen. Terwijl hij dus in feite wel bewust een mes mee genomen zou moeten hebben. Want normaliter zou deze nog gewoon in zijn overal zitten.

 44. wdankbaar zegt:

  Waarom maken zovelen zich druk om “complotidioten” , “aluhoedjes” en “nobodies”? Als ze toch niet serieus te nemen zijn, waarom laat je ze dan niet lekker in hun sop gaar koken? Waarom zoveel inspanning en tijd voor de bestrijding? Waarom zoveel serieuze discussie? Waarom al die moeite? Waarom niet gewoon negeren?

  • Martin zegt:

   Jij weet het antwoord. 100%
   Maar bij deze: ze zijn doodsbang – echt doodsbang – voor de ontmaskering. Dit geeft namelijk een enorm sneeuwbaleffect in alle lagen van de maatschappij! Volledige ontmaskering van enorme netwerken is nabij.

  • Xara zegt:

   omdat jullie de familie kwaad doen, gewoon op internet alles plempen is oke.. maar ga geen mails naar de direct betrokkenen sturen. Als jullie dat zouden laten zouden de families het beter kunnen verwerken. Door die zuigmailtjes en telefoontjes belemmeren jullie a. de verwerking en b. het proces.

   • Martin zegt:

    Xara jij bent al gediskwalificeerd door te zeggen dat Jasper al in de politieauto wilde bekennen. Dit kon je niet staven met een bron.

   • Martin zegt:

    waarbij ik nu zie dat je die opmerking of aangepast of verwijderd hebt. Ik heb hem nog. Je zei: “Jasper wilde het namelijk al direct vertellen, zelfs al in de politiewagen bij zijn arrestatie.”

   • Albert zegt:

    Dus als je een familie wilt helpen door hen te wijzen op een corrupte advocaat en hen er op te wijzen zo snel mogelijk een advocaat te zoeken die wel voor Jasper opkomt, noem jij dat de familie kwaad doen.
    Volgens mij snap jij het niet helemaal

    • Xara zegt:

     oh nee, dat zeg ik niet. De familie mag nu contact met Jasper hebben. Jasper mag ook gewoon een andere advocaat nemen, dat mag hij gewoon zeggen tegen familie. Mocht Jasper, volgens jullie complottheorieen onder druk zijn gezet, dan zal zijn familie zeker een andere advocaat nemen. Zou jij dat niet doen als kind zijnde van een vals beschuldigde vader.. Dus laten we dat even afwachten he?

    • Xara zegt:

     wie heeft dat gedaan? Niet de familie van Jasper S. Als ze dat wel willen doen, hebben ze daar nu het recht toe, dankzij Vlug.. kan best dat ze het doen hoor, ik weet niet wat ik zou doen.. Tenzij mijn pa met veel daderkennis bekent..

    • Xara zegt:

     Trouwens, lieve Albert… ze wezen niet alleen op een nieuwe advocaat he? Ze hebben alles uitgezuigd, zelfs met foto’s plaatsen van een meisje die die nacht verkracht werd, een meisje dat Marianne niet eens kende.. en daarna leuk doen over dat ze Jasper steunde en daarna gewoon klakkeloos een link naar haar facebook pagina.. waarom?? Dat meisje was toen nog anoniem… Wim gebruikt alles omdat hij niet weet swat er ECHT gezegd wordt tijdens de rechtzaak.. ik vind dat echt best wel ernstig..

 45. Dieuwke zegt:

  Volgens mij is deze site, vooral nu, bedoeld om de dhr Dankbaar te steunen in zijn strijd naar gerechtigheid…. Ik hoop dat dhr Steringa zich staande weet te houden in deze martelgang en dat hij hopelijk binnenkort ten overstaande van het gehele volk de waarheid kan vertellen, Namelijk, dat hij niet de moordenaar van
  marianne is! Dat hoop ik van harte! Beste mensen, houdt het hoofd helder, geloof niet alles wat de media u voorschoteld en blijf strijden voor het recht..

  • Albert zegt:

   Sinds wanneer is de rechtszaak tegen Jasper al geweest? Wel eens gehoord van het feit dat iemand pas de dader is als hij onherroepelijk veroordeeld is?

   Het gaat er helemaal niet om dat wij, wie dat dan ook moge zijn, willen dat asielzoekers haar hebben vermoord.
   Het gaat ons alleen om de waarheid, en niet om een bedachte waarheid van het OM en een corrupte advocaat.

   Als je nu nog wilt beweren, dat Vlug een goede advocaat is, dan wil je het gewoon niet snappen.
   Een advocaat die openlijk op tv zegt dat zijn cliënt een bekentenis heeft afgelegd en beweert dat zijn cliënt 100 % schuldig is, moet onmiddellijk uit zijn ambt worden gezet, want dit heeft niets te maken met het opkomen voor je cliënt. Hij gaat gewoon op de stoel zitten van de rechter

   Over je laatste zinnen, zal ik het maar helemaal niet hebben, want daar staat helemaal niks zinnigs in.

   • Lidy zegt:

    Het is nog veel erger, dit is wat Jan Vlug zegt in de Volkskrant:’ Het was geen glad advocatenpraatje. Ik zag eerder die dag mijn cliënt aan zijn familie vertellen dat hij heeft bekend. Ik zag hun ongeloof: ben je niet gehersenspoeld? Toen de berusting: het is waar, wij steunen je. Ik was er emotioneel van. Ik heb niks weggegeven wat ik niet wilde weggeven. ‘De moord is opgelost’, zei ik dat zo? Nou, dat was dan bedoeld als in het dagelijkse spraakgebruik. Dat hij het heeft gedaan, wil niet zeggen dat hij schuldig is. Er blijft genoeg over voor tijdens de rechtszitting.’

    Dat hij het heeft gedaan, wil niet zeggen dat hij schuldig is. Dat is wat hij zegt. In feite doet hij nu al de suggestie dat Jasper ontoerekeningvatbaar moet worden verklaard en in een TBS inrichting thuishoort. Zo doortrapt is deze advocaat.

    • Albert zegt:

     He Rachid, ben jij ook weer boven water?
     Jammer he, dat er nog steeds complotdenkers zijn die niet in de leugen geloven zoals jij, maar op zoek zijn naar de echte waarheid.
     Zeker wel een zware dag gehad nu Wim de leugens van onze zeer correcte en altijd voor zijn cliënten opkomende advocaat Jan Vlug door heeft.

     • Derk zegt:

      Rachid, reken daar maar niet op! Aan dat artikel in de VK (vandaag met meest gelezen op VK.nl: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/11845/Moordzaak-Marianne-Vaatstra/article/detail/3360418/2012/12/08/Wat-bezielde-Jan-Vlug-de-advocaat-van-Jasper-S.dhtml) zie je dat denkend Nederland de leugens door krijgt. En het proces moet nog beginnen! Ik verheug me er nu al op.

     • FeeX zegt:

      Ik wil wel een technisch sluitend verhaal horen.
      niet dat ik veel te eisen heb,maar je altijd maar kleine stukjes leest.
      En ik ontzettend nieuwsgierig ben naar ontbrekende delen.

      Meestal lees je iets in de trant van:Dode Pool gevonden in caravan.
      Politie sluit misdrijf niet uit.
      Dan verder niets..
      Of vrouw bruut vermoord in eigen woning.
      Deze halen bijna het lokale nieuws niet eens.
      Terwijl het toch vrij dichtbij gebeurd.

      Van Joran van der S lees je over elke natte scheet.
      Hoeft van mij ook niet, en begint me ook te storen.
      Maar wel interessant om de mediavorm en effect waar te nemen.
      We maken ons drukker over Joran dan de tbsser die vrij komt en ook nog bruter en anoniemer is.

      Dat Jasper nu al met de billen bloot staat als verdachte verdiend geen schoonheidsprijs.
      Maar ik hoop wel, dat hij het is..
      Zijn gezicht is intussen wel op het netvlies gegrift.
      En normaal heeft de slachtoffer wel een gezicht.
      Ook opmerkelijk.

 46. FeeX zegt:

  oldehof :

  wdankbaar :
  Daar komt hij al vanaf door te zeggen dat Jasper Marianne geheel toevallig tegenkwam. Bovendien kende Jasper Marianne niet, dus van voorbedachte rade kan sowieso geen sprake zijn.

  Die houden we er in. Wanneer je iemand vermoord die je niet kent, kan er geen sprake van voorbedachte rade zijn.
  Hoongelach is Uw deel…..

  Ik weet het niet, een verkrachter of overvaller zoekt een makkelijke prooi.
  Gaat op pad.
  Dat kan een toevallige passant zijn.
  Maar het gebeurd niet toevallig, maar wel met bepaalde gedachten,… en ten uitvoer gebracht.
  Willekeurige slachtoffers.
  Normaal heb je weinig kans om op donkere godverlaten wegen een prooi tegen te komen.
  Maar in kleinere dorpjes kan een feestdag ook uitbundig worden gevierd.
  Vergis je er niet in, feesten kunnen ze!

  In hoeverre een boer een frisse neus haalt om zijn gedachten te ordenen of….Ineens omslaat in een meedogenloze moordende monster…
  Tja,dat is nogal een gedaantewisseling.
  Zeker zonder drank verwacht je een rem.

  Hij had ook verder kunnen fietsen….zonder de uitvoering van zijn gedachten.
  Gek genoeg probeer ik nu ook te achterhalen wat er in hem zo bizar is dat hij tot zijn daad kwam.
  Wat er niet in zit, komt er ook niet uit..hier dus wel.
  Beetje behoorlijk bizar.

 47. wdankbaar zegt:

  Ver, zeer ver nemen Ronald en ik afstand van wat Micha Kat zojuist wederom op zijn website zet:

  BREAKING: BOUKE VAATSTRA OMGEKOCHT MET FLESSEN DRANK DOOR JUSTITIE BRAAKT DE MEEST BIZARRE PROPAGANDA-TEKSTEN UIT * OVER HET LIJK VAN ZIJN DOCHTER MAAKT HIJ HET GEZIN-STERINGA KAPOT

  Nooit zal ik meer met Micha Kat een uitzending doen. Ik wilde het al niet, maar na die uitzending wist ik weer goed waarom.

  Wat er besproken werd voordat de Argusoog internetuitzending begon:

  • Martin zegt:

   Ik ben het met Arend eens in het begin van de uitzending. Je moet elkaar (mijns inziens) niet gaan bestrijden. Zeker niet publiekelijk. Wim ik zou dit er nu afhalen. Dit is tegen partij in de kaart spelen. Dit levert “verdeel en heers” op.
   Dit is iets tussen jullie en moet je niet online uitvechten.

  • Martin zegt:

   Je kunt het niet eens zijn met de werkwijze van Micha, maar spreek dat onderling uit. Ik begrijp je gevoelens bij dat soort uitspraken (“omgekocht met flessen drank”). Dat Micha dat soort uitspraken doet is voor zijn verantwoording. Dat is niet jouw verantwoordelijkheid.
   Alsjeblieft Wim. Niet elkaar bestrijden. Er is maar 1 doel! De waarheid boven tafel krijgen. Jij hebt een ander karakter dan Micha en je bewandelt een andere weg.
   Je geeft hier voer voor Peter R. de Vries en kranten: “Micha Kat en Wim Dankbaar ruzie”.
   Ik zou het verwijderen.

   • wdankbaar zegt:

    Nee, ik verwijder niks, omdat ik al zovaak onterecht over 1 kam met Kat geschoren word. Ik hecht eraan te zeggen dat ik niet met dit soort uitspraken geassocieerd wens te worden.

    • Martin zegt:

     Oké dat begrijp ik op zich ook wel. Waarbij ik wel opmerk dat ik vermoed dat ze (Peter R. de Vries, de MSM) dat opzettelijk doen. Dat is de verdeel-en-heers tactiek. De spanning loopt duidelijk hoog op. Daarvoor sterkte gewenst. Het is ook een frustrerende zaak om tegen dit soort sterke krachten te strijden.

     Duidelijk moet zijn dat jij Jouw mening vertolkt en Micha zijn mening.

     Ik wens alle partijen toe dat ze het hoofd koel kunnen houden!

    • nogeenlezer zegt:

     Het is geen “verdeel-en-heers” om je te distantieren van iemand die een serieuze zaak misbruikt om het over zijn persoonlijke obsessies te hebben (Demmink, Satanisme en het koningshuis) en vanuit volstrekt egocentrische motieven (“ik Micha Kat ga naar de gevangenis, dus heel Nederland moet down”) en op basis van puur hysterisch bijgeloof (omdat hij denkt dat het boerenvolk bijgelovig is?) Friezen tegen Hollanders ophitst. Dat noem ik pas verdeel-en-heers.

  • Arie Goedhart zegt:

   Wim, ook in dit specifieke geval ben ik het met je eens. Jullie beiden, Micha en jij, staan onder grote druk. Dat begrijp ik. Het ligt er echter aan hoe nuchter je kunt blijven denken onder dergelijke omstandigheden. Daarin zit het verschil. Respect voor jullie beiden blijf ik houden omdat jullie beiden vechten voor een ethisch verantwoorde eerlijke rechtsgang.
   Prettig weekend voor jou en Ronald en jullie gezin(nen)!

  • nogeenlezer zegt:

   Kat wil niet “verzoenen en optrekken voor de waarheid”, Kat wil de zaak zo sensationeel mogelijk inkaderen en misbruiken om een volksopstand te veroorzaken. Waarom Kat dat zo graag wil weet ik niet, ik denk dat het iets te maken heeft met het feit dat hij straks naar de gevangenis gaat en dat ziet als de eerste stap naar de ineenstorting van “het tot op het bot verrotte systeem” in Nederland. Hoe harder Kat schreeuwt “They’re going down”, alsof hij vooral zichzelf daarvan wil overtuigen, hoe harder hij zelf down gaat. Heb je gehoord hoe Kat de Friese luisteraars hysterisch aan het ophitsen was tijdens de uitzending? “Friezen, die Satanische Hollanders in Den Haag lopen jullie dochters te verkrachten en te vermoorden”. Het deed me denken aan die radio-presentatoren die voorafgaand aan de genocide in Rwanda de Hutus en de Tutsies aan het ophitsen waren op de radio. Ook steeds weer die flauwekul over Satanisme en Walpurgisnacht, en dat Marianne verkracht en vermoord zou zijn bij de moerbeiboom (dan weer in een caravan met camera’s erbij, dan weer in de auto waarin zij ontvoerd zou zijn, dan weer in het AZC waar het reukspoor van de honden naar toe ging, elke keer ergens anders). Kat verzint een hoop kul, lult dat aan elkaar, en zodra je hem vraagt waar hij die flauwekul vandaan heeft meent hij: “Ik heb een bron”. Die bron bestaat natuurlijk niet, Kat heeft hem bedacht, maar zo hoeft Kat niet toe te geven dat hij alles bij en aan elkaar bluft. En natuurlijk komen ook Demmink en het koningshuis om de hoek kijken, en zien dat het goed is. “Je eigen belang opzij zetten”? Kat misbruikt de zaak om het weer over zijn eigen hobby-dossiers te hebben.

 48. Ria zegt:

  Weet niet of deze bijzondere schrijver het met me eens is, maar het stemt tot nadenken en acht het te waardevol om in een diep hoekje verborgen te laten blijven

  “Voor de wikkers en de wegers, de kantje/boordenaars en de twijfelaars : Blijf dat doen. Twijfel = Conclusie uitstellen. Daar is niets mis mee, al wil de overheid (indirect, namens Peter R. de Vries in dit geval) ons anders doen geloven. 100% DNA match, we hebben hem, kippenvel! Twijfel aan de overheid is inmiddels goed voor TBS en een dwangbuis volgens voornoemde. 100% vertrouwen in de overheid, want daar werken alleen maar integere mensen die voor de belangen van het volk opkomen. En nooit fouten maken. Toch? Meer en meer mensen geloven dat niet meer. Hoe zou dat nu toch komen! Het heeft zeker nut over dit onderwerp met elkaar van gedachten te wisselen. Maar dat is niet voldoende. Wees niet bang. Zoek de waarheid. Dat mag (nog). Dat kan (nog). Verdiep je in de achtergronden van dit vreselijke drama. Een drama voor meer en meer mensen inmiddels. De informatie is er. Kost je een paar dagen/weken, scheiden van kaf/koren. Gebruik je gezond verstand en intuïtie (mag dat?) en als het goed is kun je daarna iets meer in waarheid leven…of in ieder geval een aantal onwaarheden van je afschudden. Waar een wil is, is een weg. Maar vergis u niet. Er is geen weg terug. Als u tenminste een geweten heeft. Een waarschuwing is dus op zijn plaats: Een aanvaring met de realiteit kan langdurig als erg schokkend ervaren worden. En een leven in waarheid is ten allen tijde moeilijk en gevaarlijk geweest! Micha Kat is onderzoeksjournalist. Hij wordt bespot, uitgespuugd, besmeurd, genegeerd. Er wordt tegen hem geprocedeerd. Hij moet kapot. Verdiep je er eens in. En in Wim Dankbaar. En André Vergeer. De leugen regeert…zei koningin Beatrix. Wat zou ze daarmee bedoelen. Wie zou ze daarmee bedoelen. Vraag je je dat af? Begin eens met het letterlijk te nemen: De leugen regeert! Wie regeert? De leugen! Vergeet niet: Het koninkrijk Gods is in U ! (Lucas 17:21 King James Version, 1611). En daar gaan we ook weer over van gedachten wisselen? Want de kerk heeft deze spirituele waarheid middels nieuwe vertalingen van ons afgepakt. We lezen nu meestal: Het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik. Zoek het niet in jezelf zegt de kerk, alleen via ons kun je tot God gaan. Denk niet zelf na zegt de overheid, wij waken over u. U kunt rustig slapen. Niets nieuws onder de zon. Horloge in het engels: Watch = Kijken = Kijk naar de beweging van de Zon = Verandering = Tijd = Atoem = Atoom = Aton = Amoen = Amon = Amen = Oud-Egyptisch Imn. Toeval? U gelooft het maar. Wees u bewust tot wie u bidt. En waarom u bidt. Jezus is in en voor de waarheid gestorven. Is dat voldoende voor u? U weet toch dat hij tekeer ging tegen kerk en staat? Daar waar de leugen regeert. Dat zegt koningin Beatrix u recht in uw gezicht. Wil ze u duidelijk maken wat ze ziet, wat u ook ziet en waar we geen invloed op hebben? Of zegt ze u ronduit: Zij die voor de gek willen worden gehouden, laten zij voor de gek gehouden worden. Met dit statement is voor de overheid duidelijk dat ik voor hen van geen waarde ben. Want u denkt dat u en de EO de enigen zijn die dit stukje lezen? Ik weet dat u geturfd wordt. Ik wordt geturfd. Jij wordt geturfd. Wij worden geturfd. Op onze meegaandheid. Uit de kast komen mensen! Samen zijn we. Samen sterk. Stop dat Welles/Nietes. Prik door dat verdeel en heers heen. Weet u, dat als u met z’n tweeën ergens op een markt een statement wilt verkondigen, dat dit niet mag? Dat is samenscholing! Samenscholing mensen! Moet je een vergunning voor aanvragen. En als het te kritisch is, krijg je die vergunning niet. Terwijl miljoenen mensen naar de samenscholing van een overheid moeten kijken (TV, Radio, Kranten). Wordt wakker en red u zelve. Niemand anders kan dat. En de wereld is inmiddels bewust genoeg zich de vraag te stellen: Is de schrijver dezes integer? Bedoelt de schrijver dit te zeggen en te beogen? En daardoor wellicht het licht te laten schijnen op het pad des levens = het pad der twijfel = het uitstellen van een conclusies als je geen feiten kent? Of accepteert hij op de koop toe dat een aantal mensen hierdoor oprecht wakker wordt, om zich vervolgens als trol binnen te kunnen werken bij reeds actief functionerende ¨integere clubjes¨! Want dat is hoe deze aardse wereld draait mensen. Maar ik sluit mij bij geen enkel clubje aan. En als niemand dat meer doet (ook niet stemmen he!), dan is het afgelopen met de leugen.”

  • Ruud Harmsen zegt:

   Ria B. citeert weer van alles zonder aan te geven van wie of wat de bron is.

   Micha Kat is onderzoeksjournalist. Hij wordt bespot, uitgespuugd, besmeurd, genegeerd. Er wordt tegen hem geprocedeerd. Hij moet kapot. Verdiep je er eens in.

   Verdraaide, leugenachtige weergave, Ria. Maar je erin verdiepen zou ik zeker doen, bijvoorbeeld hier: http://rudhar.com/politics/intnlgov/hndrdznd.htm

   En bekijk ook mijn uitleg over de vendetta van Micha Kat tegen Korvers en Van Essen. Die hebben geen aangifte tegen hem gedaan, maar als ze dat wel gedaan hadden, zou naar mijn mening ook dat zeker een veroordeling van Micha Kat opleveren wegens smaad.

   Micha Kat is een fantast en een paranoïde leugenaaar. Dat is de overduidelijke waarheid, voor wie zijn ogen en oren openhoudt.

  • Dieuwke zegt:

   Bravo Ria! Sa ist en net oars..

  • H. zegt:

   Ria mee eens!

   • Ria zegt:

    Het is een interessant en inspirerend stuk maar kan het niet eens zijn met alles, dat hoeft ook niet. Wat ik er persoonlijk vooral uit haal is om te blijven twijfelen voordat je de waarheid weet en om niet alles aan te nemen wat je wordt voor geschoven. Op rudhar wil ik helemaal niet reageren omdat hij dit direct bestempeld als een verdraaide, leugenachtige weergave. Hij inspireert niet en beledigt alleen maar.
    Bij deze roep ik wel op: Micha Kat, stop met liegen en keer terug naar je basis. Je hebt zoveel talenten in je maar nu ben je op de verkeerde weg. Veel mensen vinden het jammer.

  • Harmony zegt:

   Ria, prachtig verwoord….dank je wel.

  • Akky van der Veer zegt:

   Ria, je hebt me met jouw woorden in mijn hart geraakt. Dankjewel. Allemaal veel Licht en Liefde toegewenst. ”De tiden sille feroarje”. Er is hoop op een betere en rechtvaardige toekomst.

 49. FeeX zegt:

  Je zou je ook kunnen vragen waarom Jasper nuchter was.
  Wellicht dat dat juist voorbedacht was.
  Ik blijf speculeren, en zie mezelf niet als een trol.
  Maar de waarschijnlijkheid dat hij de dader is, probeer ik me vanuit dit perspectief voor te stellen in de juiste context.

  Ik ben geen trol, en draag geen aluhoedjes, heb geen dossierkennis.
  Met mij kun je ook geen film kijken die niet “technisch” klopt.
  Wat dat betreft ben ik een zeur is me verteld, en dat vind ik zelf wel geloofwaardig.

  Maar goed..
  Kritische geluiden heb ik hier wel geuit.
  Niet allemaal terug te vinden.

  Ik hoop dat Jasper de dader is, vond ook dat familie Vaatstra ook het eea voor de kiezen kreeg wat niet te verteren is.
  Linksom, of rechtsom, krom door de bocht, rauw op hun dak moest gevallen hebben.
  Daarover wil ik geen oordeel vellen, is niet aan mij om daar een oordeel over te vellen.
  Ik kan me dat ook niet voorstellen.
  Op zoiets ben je ook niet voorbereid lijkt me.

  Ik hoop dus zelf al, dat Jasper de dader is.
  Zo niet.. dan loopt hij nog steeds vrij rond, en dat heeft hij al lang genoeg gedaan.
  Daarom hoop ik het.
  Gerechtigheid is het tonen van het gezicht achter de moord.
  Maar goed.. hij is nog steeds de verdachte, al wijst alles tegen hem.
  En we hebben een gezicht..
  Interessant.

  http://www.blikopdewereld.nl/

  Quote:
  ‘De moord op mijn schoonzusje/vriendin/huisgenote op 10 maart jl. is uitgebreid in het nieuws geweest. Verschillende deskundigen hebben hun mening inmiddels gegeven. Over mijn persoonlijk leed ” ik het hier niet hebben, wél over het leed dat zowel de politie als de pers als de Van Mesdagkliniek bij ons nabestaanden veroorzaakt hebben. Het wordt tijd dat er in het belang van betere slachtofferhulp geluisterd wordt naar mensen die weten waar ze het over hebben. Nog vóór wij volledig op de hoogte waren gesteld door de politie en nog vóór een zus en een broer van het slachtoffer überhaupt van de dood van hun zusje op de hoogte konden worden gesteld, stond haar naam reeds voluit in diverse kranten. Blijkbaar vindt de politie het belangrijker aan de pers informatie te verschaffen dan aan de familie, bovendien wordt er aan de familie niet gevraagd wat er wel en wat er niet aan de pers vrijgegeven mag worden. Uiteraard vinden wij het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan dit gebeuren, maar wat is de nieuwswaarde van de naam van het slachtoffer? De dader daarentegen wordt slechts met initialen genoemd, uit bescherming neem ik aan, maar wie beschermt ons? Wij vernamen dus via de kranten wat er zich die bewuste avond had afgespeeld. Bij navraag bij de politie naar de reden van het achterhouden van informatie werd genoemd het ons willen besparen van emoties. Vanuit ongetwijfeld goede bedoelingen ontnam men ons het recht op zaken die zowel emotioneel als psychologisch belangrijk zijn, maar schroomt men niet de sensatie lust van Nederland te bevredigen met voor ons pijnlijke details. Ook uit de kranten vernamen wij dat de heer Van Marle, directeur van de Van Mesdagkliniek, ‘geschokt was en verbijsterd’ maar ‘gelukkig geen fouten had gemaakt.’ Mijn schoonzusje is dood. Vermoord. Door iemand die tbr heeft. Hij was met proefverlof en de verantwoordelijke heren psychiaters schrijven in de krant: ‘Dat wij geen fouten hebben gemaakt is voor ons een grote opluchting.’ je moet wel lef hebben en geen hart als je dát in de krant laat zetten! Als je nog niet eens de moeite neemt contact op te nemen met de familie, maar wél de moeite neemt je publiekelijk vrij te pleiten van enige schuld. Waar in elk geval sprake van is, is op z’n zachtst gezegd incorrect gedrag ten opzichte van de familie. Want: wij hebben de heer Van Marle opgebeld en hem ter verantwoording moeten roepen. Hij reageerde in eerste instantie met de woorden ‘wat verwacht u dan van mij, wat had ik moeten doen.’ Wij hebben hem moeten vertellen wat wij van een verantwoordelijk directeur verwachtten en hij zegde toe het op maandag, de eerste werkdag immers, in de staf te zullen bespreken. Toen hij, met nog drie medeverantwoordelijke heren, eenmaal bij ons in de huiskamer was, in aanwezigheid van de directe familie en enkele vrienden en vriendinnen, kon er bij de heren nog geen condoléance af. Later verklaarde hij op de televisie: ‘Ik ben bij de familie geweest en stond met lege handen.’ Hun verhaal ten opzichte van ons was schrijnend: zij hadden geen fouten gemaakt, het proefverlof aan deze man was 100 procent verantwoord geweest want(!) het ging nl. heel goed met deze dader. Hij was wel gevoelig voor afwijzing. Dit incident was een risico wat zij niet hadden voorzien, maar, zo vertelden zij ons, ze hadden ook goede resultaten geboekt de afgelopen jaren. In Veronica’s Nieuwslijn verklaarde een medegevangene dat hij wist dat deze man dit zou kunnen doen. De dader bezocht voor zijn gruwelijke moordpartij een gespreksgroep van een kerk. Een vrouw van deze groep verklaarde dat ze verbaasd was geweest dat deze man die avond onbegeleid daar was, zij wist dat hij het moeilijk had, bij had al vaker vrouwen gevolgd. Als leken in staat zijn die inschatting te maken, wat stelt de deskundige psychiater dan nog voor! Geeft Van Marle zichzelf met al zijn uitspraken geen ongelooflijk brevet van onvermogen? Ik realiseer mij terdege dat het gevaar van tbr -mensen slechts een klein percentage vormt van het gevaar dat vrouwen sowieso lopen in deze maatschappij. De kans dat een vrouw verkracht wordt, vernederd, misbruikt, is groot. In huis, op het werk, op straat, in de kroeg. Maar de groep tbr -mensen heb je al onder je hoede en ik heb geen enkel bezwaar tegen een humaan leven achter slot en grendel, zolang de behandelingen nog kunnen falen en kunnen leiden tot dergelijke moorden. Ik acht dat beter dan duizenden vrouwen in hun angst te laten en hen te vertellen dat dit soort incidenten nou eenmaal gebeuren. Dat ze het niet allemaal zullen doen, is voor mij een schrale troost. Eén is genoeg, nog een is te veelt En die ene kan jij zijn, of je zusje, je vrouw, je vriendin, je buurvrouw. Accepteren wij vrouwen dit risico? Accepteren mannen het? Accepteren wij de angst die de heren ons laten? Voortaan nooit alleen op straat? Is de angst voor onze rekening? levenslang? Van Marle treft beschermende maatregelen voor eigen vrouw en kinderen, omdat hij zijn klanten kent. Laten wij dat ook doen en de rekening naar justitie sturen. Want zolang alle zorg en geld uitgaat naar de daders, zullen de slachtoffers zelf hun beleid moeten bepalen.’

  Treffend…

 50. waldpiek zegt:

  hallo mensen wel bij de feiten blijven
  jasper heeft daar niet eens ‘misschien’ gefietst , marianne helemaal niet
  dus jasper kan haar niet tegen gekomen zijn
  dus jan vlug zit gewoon uit zn duim te zuigen en heel nederland voor te liegen

  hoe kan hij nou direct bekennen als hij haar niet vermoord heeft

  dat kan hij alleen maar onder druk gedaan hebben ofzo

 51. veteran zegt:

  wat een slaapers hier!!!!!!

  HET O.M DEUGT VAN GEEN METER, EN NIET ALLEEN MET DE ZAAK VAATSTRA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  blijkbaar gaat voor een groot deel alleen maar de wekker als ze werken moeten!

 52. fryskdumke zegt:

  Jan Flut is duidelijk over de grens gegaan, hij bespreekt dingen die je alleen maar dan ook alleen binnen de muren van de reschtszaal mogen worden gezegd.

  Ik heb dergelijke video’s beluisterd o.a die jullie op deze site aangeven dus, inderdaad over dat mes geproken, je gaat niet snachts nog een keer in je vieze overal die je voor het avond eten hebt uitgetrokken en daarna gedoucht te hebben aan trekken en dan een blokje om met een stel handboeien???? wat moet een boer met handboeien??

  Blijf bij de feiten en niet wat er op het nieuws wordt gezegd maar wat je kan vinden over de Vaatstra files….want de media wordt net zo goed gemanipuleerd!

  Wim, met alle respect ik hoop dat jullie niet online gaan ruzien….jullie doen op ieder zijn manier je best.

  Ik had ook gehoopt jou ook in een van de uitzending te horen na gisteren.

  Misschien bedenk je je nog?

  Het gaat om de onderste steen boven te krijgen en om de mensen ervan te overtuigen hoe zij zich laten leiden door zieke overheden..

  Verder wens ik je een heel fijn weekend! en alle anderen ook trouwens 🙂

 53. John zegt:

  @FeeX schreef: Ik heb geen respect voor de dader, maar wel een stuk touw of stuk lood om te doneren.
  Iemand met zo weinig respect voor de medemens, mag wat mij betreft wel met net zo weinig respect en mededogen benaderd worden.

  Zou dit zijn wat bedoeld wordt met ‘het kwaad zit in iedereen?’
  Jij schrijft het nog behoorlijk netjes, maar mensen kunnen zich heel erg uitleven in hun fantasieën over wat ze iemand toewensen…en het dan ook wel zelf willen uitvoeren.

  Maar dat is heeeeeel iets anders natuurlijk, dan mag het wel, die perverse ideeën, dan is het gerechtvaardigd. En wordt dit uitgedacht en uitgevoerd met voorbedachte rade en door mensen die bij het volle verstand zijn .

 54. waldpiek zegt:

  fryskdumke

  idd dat bedoelde ik nou ook
  volgens mij begint het hier ook al
  we speculeren nu al van bla bla bla
  maar blijf bij de ware feiten
  we weten toch de feiten dan kan jasper nooit de moordenaar zijn
  dan zou hij dr bij moeten zijn geweest
  maar er werd beweert dat ie alleen had gedaan dus dat kan nooit 🙂

 55. FeeX zegt:

  @ John.
  Het is niet aan mij om hem op het schavot te leiden, of de uitvoering te doen.
  Of erbij aanwezig te willen zijn.
  Ondanks dat ik vroeger tegen de doodstraf was,denk ik wel dat mensen zoals “Dutroux, Breivink of andere vernietigers” eigenlijk niet het risico mogen lopen om op vrije voeten te komen.
  In dat geval is doodstraf zeker het overwegen waard.
  Ik zie het als een euthenasie wat je ook doet bij hondsdolheid,.
  Preventief voor de veiligheid.
  Maar goed dat is glad ijs..
  Dan moet je wel erg zeker zijn..
  Niet dat ik nu oproep tot haat en razernij.
  Of pleit voor de doodsstraf voor Jasper.
  Hij is verdachte,mogelijk dader.
  Maar wel dat ik niet vind dat misdadigers kunnen beroepen op empathie, die ze zelf niet tonen.
  Dat gaat er bij mij niet in, en valt verkeerd.

  Het kwaad zit in iedereen, ontken ik ook niet.
  Ik kan ook uiterst negatief zijn over de mens als levensvorm.
  Rachid had er ook een mooie treffende beschrijving voor,(las ik hier ergens.)

  Stel dat Jasper 2 gezichten heeft,en jaren kunnen volhouden en kunnen misleiden.
  Hij koos er dan wel voor om zich bruut en bot deze daad uit te voeren.

  Hoe, of waarom sloeg hij dan ineens om?
  De aanleiding eenzame fietser dat hem onbewust getriggerd heeft, tot zulke daden is dan een onvoorspelbaar persoon.
  Wat er niet in zit, komt er niet uit.
  Moddergooien kan altijd nog, maar daar wil ik mijn handen liever niet aan vies maken.

  Ik hóóp wel dat hij de dader is..
  Dat dan weer wel…

 56. myra zegt:

  De oplossing voor het moment is teken de petitie! Openheid van zaken en dan zien we wie er gelijk heeft.

  http://www.activism.com/nl_NL/petitie/jan-vlug-moet-per-direct-aftreden-als-advocaat-voor-jasper-steringa/41135

  • Albert zegt:

   Hele goede zaak deze petitie, heb direct even getekend.
   Nu maar hopen dat dit effect heeft. Hoe eerder deze advocaat vervangen wordt, hoe beter.

 57. H. zegt:

  Ik begrijp niet waarom naar asielzoekers werd gezocht: sperma + bloed + haar van dader vlg NFI. Haar is rood.
  Dit las ik net op twitter (Mr Regter te Heerlen)

 58. Xara zegt:

  lekkere aanname weer

 59. IIS zegt:

  Is Peter r. de Vries Jan Vlug of is Jan Vlug Peter r de Vries? Want beiden zetten critici weg als complotdenkers. Het lijkt wel of ze samen om de tafel hebben gezeten en gebroederlijk dezelfde mening hebben gedeeld.

  Maar nog een opmerking. Ondanks geen verzet van Marianne moet het er toch heel ruig aan toe zijn gegaan tijdens de verkrachting, want Jasper heeft haar tot twee keer aan toe verkracht. Ik kan me werkelijk niet voorstellen dat men dan bij zo’n verkrachting niet één enkel (schaam)haar(tje) van hem op het lichaam van Marianne heeft kunnen ontdekken. Maar wel een haartje van hem verborgen in een Plaboy-aansteker waarvan niet eens kan worden bewezen dat deze van hem is geweest. Bijzonder overigens vind ik het vreemd dat een gereformeerde boer en harmonieuze huisvader die niet rookt beschikt over een Playboy artikel met buitenlandse naar daarin gegraveerd. Heeft de vrouw van Jasper de aansteker nooit herkend??….

 60. Ruud Harmsen zegt:

  Aad :

  Martin :Een aanwezig familielid in dit radiointerview ( http://nos.nl/l/tcm:5-1510498/ ) zegt nadrukkelijk dat een boer niet standaard een mes op zak heeft. Hij ontkracht daarmee direct na het Nieuwsuur optreden de opmerking van Jan Vlug. De eerste ontmaskering van een leugen van Jan Vlug is daarmee een feit.
  Als ex boer, destijds (20 jaar geleden) uit het westen van Nederland (Wim Dankbaar kan dit bevestigen!)heb ik nooit een mes bij mij gehad als ik buiten de zaak wegging. Tijdens de werktijd had ik dat wel maar dit was een handmatig knipmes. Dat heb je gewoon nodig tijdens de werkzaamheden.
  Het is een kulverhaal van Vlug als hij aangeeft dat een boer altijd een mes heeft. Dus ook in de vrije tijd! […]
  Aad.

  Vlug gaf aan dat Jasper in stress (details gaf hij niet, privacy?) de boerderij verliet en op de fiets sprong, om zijn gedachten te ordenen. Dan denkt zo iemand misschien niet in de eerste plaats na over kleding en al dan niet meegenomen boerderijgereedschap? Zou dat kunnen?

  Wat jammer toch dat in deze hele discussie zo weinig mensen echt geluisterd blijken te hebben naar wat Vlug in Nieuwsuur zei!

  • Aad zegt:

   Even beter nadenken Ruud. Dat komt je docententalent ten goede 😉 De discussie gaat over een mes. Niet om het “brede” boederijgereedschap.
   Vlug heeft het over een mes “breed uit te leggen!” en ik heb het over een handbediende “knipmes” ( eng uit te leggen) voornamelijk geschikt voor bedrijfsdoeleinden.
   Vanzelfsprekend dat men, zeker als er sprake is van een stresstoestand, vanwege familiaire bedrijfsovername problemen, er niet bij nadenkt dat men het knipmes meeneemt.

 61. myra zegt:

  Maar Wim, je hebt zoveel materiaal, ik begrijp nog steeds niet dat jij na de grootst nationale poppenkast ooit van Vlug bij Netwerk aan het wankelen bent gegaan. Daar begrijp ik geen snars van. Voor mij is het toch de grote openbaring na jaren zwoegen, door diverse mensen, op een mysterieuze moordzaak. Eigenlijk zou jij kippenvel gehad moeten hebben 😉

 62. Paul zegt:

  Beste Wim, veel respect voor je vasthoudendheid,ik heb ook het gevoel dat er hier “ïets niet klopt”, heb het boek gelezen van Stan de Jong over de deventer moordzaak en jouw bevindingen mbt o.a. de schrijfproeven…
  Als je dan nog als complotdenker wordt weggezet vindt ik dat getuige van kortzichtheid.

  Onvoorstelbaar trouwens dat die mensen hun geweten niet gaat opspelen, de bewakers van het azc, haar vrienden, agenten die van goeder trouw zijn (en is toch altijd nog de meerderheid mag ik hopen), al die mensen die allemaal getuigenverklaringen aanbrengen waar justitie niets van wil weten die zien dit toch ook allemaal gebeuren vraag ik mij dan
  af ?

 63. cobra zegt:

  en je vergeet er nog bij te zetten dat jasper een onschuldige fries boer
  nu al met zn kop in de strop van het OM zit

 64. Xara zegt:

  oh, mijn opmerkingen worden niet eens meer geplaatst?

 65. Plato zegt:

  Liegt Jan Vlug?

  Die kans is mijnsinziens zeer groot Deze advocaat van het OM is niet te vertrouwen!

  Ik zou zeggen vraag het Jasper zelf maar dat mag waarschijnlijk niet.

 66. Paul zegt:

  ik krijg de indruk dat Xara en jij enige geloofwaardigheid hechten aan Vlug. Waar ontlenen jullie dit vertrouwen aan?

 67. annemail zegt:

  Misschien wel aan het feit dat zijn uitspraken, die hij dus deed met toestemming van Jasper zoals inmiddels bekend, nogal waarheidsgetrouw overkwamen.
  Wim en Ronald hebben al, terecht, aangegeven hiermee ook rekening te houden.
  Wat ik echter niet geloof is het verhaal dat Jasper impulsief gereageerd heeft toen hij Marianne tegenkwam, wordt je van de ene op de andere dag zo’ n maniak? Ik geloof meer in een opbouw, net zo als dat ik geloof dat hij wilde dat ze dood was (daarom wurgen en mesgebruik),zodat ze nooit zou kunnen weerleggen wat hij nu verklaart. Dezelfde reden als waarom hij al die jaren zweeg. Bizar dat je tweemaal in je leven ’s nachts op een fiets stapt en dan tweemaal iets gebeurt, welnee dit heeft hij vaker gedaan. Dit is waar ik rekening mee houdt.
  De heer Vlug probeert op grond van geestelijke toestand, achteraf berouw en element van toeval het onderste uit de kan te halen voor zijn klant en familie. Opportunistisch gedrag dus, hopelijk valt hij hiermee snel door de mand en verdwijnt hij voorgoed achter de tralies.
  Dat geeft beide betrokken families, ondanks het harde en onontkoombare verlies, weer een kans om door te gaan.

 68. janarendsoog zegt:

  Mogelijk geen scenario:
  DNA sporen zijn wel degelijk van J. S.
  J. S. is niet vrijwillig betrokken geraakt (was afnemer van drugs / betaalde sex bij andere betrokkenen, is bewust naar p.d. gefietst hiervoor of onder bedreiging). Wat hij gedaan heeft die nacht, heeft onder dwang plaatsgevonden (keel doorsnijden waarschijnlijk niet). J.S. is vervolgens altijd bedreigd dat zijn vrouw en kinderen vermoord zouden worden als hij naar politie zou gaan. J. S. bekent nu onder dwang. M.V. is vervolgens in weiland gedumpt. Wordt door Vlug misschien ‘zeer onbuigzaam’ genoemd in de zin dat hij per se wil bekennen en alle schuld op zich wilt nemen (en verder geen details wil vertellen). Joy-riding was poging tot zelfmoord of een poging opgepakt te worden. Milde reactie van vrouw van Jasper S. komt mogelijk voort uit deze wetenschap.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s