Email aan partner Jan Vlug, Dialoog met Bram Bakker

alwin

Alwin Maarsingh

Eerst een boodschap aan Micha Kat. Ik heb het al zo vaak geprobeerd, maar toch nog maar eens.

Micha, de wijze waarop jij niet zelden tekeer gaat is contra-productief. Waarom moet het nu zo vaak zo agressief? Jan Vlug op de slachtbank, Bram Bakker corrupte horror psycho, Schop Jan Vlug de balie uit, nu! Bauke Vaatstra omgekocht door het OM met drank. Zelfs al vind je dat, waarom zou je het dan zo brengen? Je geeft al deze mensen een legitiem excuus om je nooit meer te woord te staan. Zelfs niet als ze ooit tot inkeer komen. Is er nu niemand in je omgeving waar je wel naar luistert, zoals Wijze Scholier of André Vergeer?

Als ik vind dat je iets goed doet, zeg ik het ook:

From: Wim Dankbaar <dank@xs4all.nl>
To: ‘micha kat’ <drsmkat@yahoo.com>
Sent: Monday, November 26, 2012 5:12 PM
Subject: Je laatste filmpje Urgent call voor Friesland

Je laatste filmpje Urgent call voor Friesland vond ik weer uitstekend.

Rustig, feitelijk en bedachtzaam. Je reactie in het Pownews idem dito. Beter dan de mijne.

Houd dat AUB vol en haal er geen Friso, chemtrails en lawine hoaxes bij. Het Ghanese weeshuis van de dochter van Peter R. de Vries de voorraadkamer voor de pedo-maffia van Joris Demmink? Daarmee vernietig je echt je geloofwaardigheid.  Geloof je het echt zelf?

Wim

Beste Johan, 

Bel je me nog eens terug op een christelijke tijd, dus niet om 2 uur ’s nachts,  om excuses te maken, of moet ik je bedreiging serieus nemen?  Gaan we nog een afspraak maken om er eens rustig en met een koel hoofd over te praten?

Wim

Ik wil ook helemaal niet stoppen, mijn vrouw wil dat ik stop vanwege de druk op haar gezin.

Als ik dat niet doe, dan verlaat ze me. Met een vrouw zoals ik die heb, is die keuze makkelijk gemaakt.  Ik ben nu éénmaal geen Peter R. de Vries die alles mag van zijn vrouw en we gaan na Bauke en Maaike niet nog een scheiding doen over de Vaatstra zaak.

Mensen die willen dat ik doorga om de waarheid in deze zaak bloot te leggen, zullen dus mijn vrouw moeten overtuigen. En ook een simpele one-liner moeten verzinnen voor mijn kinderen als die een vraag krijgen als: Waar is jouw vader in Godsnaam mee bezig?

Maar deze mag ik er nog opzetten:

Op 27 november 2012 10:31 schreef Wim Dankbaar <dank@xs4all.nl> het volgende:

Wil je nog steeds dat ik stop of mag ik verder? De sfeer is namelijk helemaal aan het omslaan, met name dankzij mijn artikelen. Steeds meer mensen geloven dat deze man erin geluisd wordt door Justitie.

Subject: Re:

Ik wil nog steeds dat je stopt, misschien kan iemand anders het even overnemen

From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Sent: dinsdag 27 november 2012 13:58
To: ‘maarsingh@vrijpleiters.nl’
Subject: Over Jan Vlug en zijn verdediging van Jasper Steringa

Geachte heer Maarsingh,

Ik beluister zojuist op Internet een gesprek tussen u en Micha Kat. De uitspraken van Micha Kat zijn voor zijn rekening, maar ik ben van mening dat u er verstandig aan doet de heer Vlug te adviseren de zaak aan een andere advocaat over te dragen. De heer  Vlug is nu reeds besmet met een imago dat hij niet de beste advocaat voor Jasper Steringa is, welk imago hij vooral zelf heeft gecreëerd:

– Hij heeft gesteld dat niemand medelijden met zijn cliënt mag hebben.

– Hij heeft gesteld dat hij de zaak contre coeur, dus in feite met tegenzin,  heeft aangenomen. Dit terwijl er andere advocaten zijn die hebben aangegeven de verdediging voor Steringa graag op zich te nemen, uitgaande van zijn onschuld, dus ook uitgaande van het standpunt dat men juist wel medelijden moet hebben.

– Hij heeft gesteld voor zijn uitspraken rekening te houden met de belangen van derden anders dan die van zijn cliënt, zoals de familie Vaatstra.

– Hij heeft gesteld niet gediend te zijn van mensen die onder meer via flyer acties de onschuld van zijn cliënt bepleiten.

– Hij heeft gesteld niet in contact te willen treden met mensen die stellen ontlastende bewijzen voor zijn cliënt te hebben. Sterker, hij heeft zulke mensen “misdadig” genoemd en hun bewijzen bij voorbaat als belachelijk bestempeld.

– Hij heeft gesteld dat het enige tot nu toe bekende bewijsmiddel (DNA)  tegen zijn cliënt,  zeer sterk is.

– Hij heeft gesteld dat hij al met 10-0 achterstaat tegen het Openbaar Ministerie.

– De belangrijkste vraag, of Jasper Steringa schuld ontkent aan de moord op Marianne Vaatstra, de vraag waar heel Nederland het antwoord op wil hebben, wordt niet beantwoord door de heer Vlug. Dit terwijl hij wel weet.

Of dit nu allemaal onhandigheid is of niet, het wekt de schijn dat de heer Vlug zich al heeft neergelegd bij de schuld van Jasper Steringa en hard zijn best doet om die schuld te bevestigen. Tevens wekt het de schijn dat de heer Vlug andere belangen zou kunnen dienen dan die van zijn cliënt. Hij heeft zichzelf al een gele kaart gegeven nog voor de wedstrijd begint. Dit begint ook op te vallen bij gerenommeerde collega’s in de advocatuur die zich hier steeds meer in de media over uitlaten.

Hoe het ook zij, Jasper Steringa heeft recht op de beste verdediging en er onstaan steeds meer twijfels of hij die beste verdediging krijgt met de heer Vlug. Dit straalt ook af op de reputatie van uw kantoor, dus u doet er echt het beste aan om te adviseren deze zaak over te dragen aan een andere advocaat. Daarmee haalt de heer Vlug al de schijn weg dat hij deze zaak heeft aangenomen voor andere belangen dan die van de heer Steringa.

Ik hoop dat u in ieder’s belang, met name dat van de heer Steringa, de heer Vlug en uw kantoor, mijn dringende advies ter harte neemt. Mr  Jacques Taekema heeft zich reeds bereid verklaard de zaak te willen overnemen. En één ding weet ik zeker, de heer Taekema zal niet de schijn tegen zich krijgen die de heer Vlug nu al tegen heeft.

Met vriendelijk groet,

Wim Dankbaar

From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]

Sent: dinsdag 27 november 2012 14:13

To: ‘brambakker@planet.nl’
Subject: RE: U stijgt in mijn achting.

Het item in Pownews ging over Micha Kat en Wim Dankbaar.  In verband daarmee werd u gevraagd om commentaar. U gaf onder meer dit commentaar:

Deze mensen hebben een theorie dat er allemaal dingen aan de hand zijn die anders zijn dan wat er feitelijk aan de hand is in de zaak-Vaatstra. Dat is ver van de werkelijkheid verwijderd wat zij denken of claimen maar zij zijn er niet van te overtuigen dat dat zo is

U zegt nu dat dit niet op mij sloeg? Met andere woorden, wat ik stel over de zaak-Vaatstra staat wat u betreft niet per definitie ver van de werkelijkheid?

Mvg

Wim Dankbaar

From: brambakker@planet.nl
Sent: dinsdag 27 november 2012 13:36
To: Wim Dankbaar
Subject: RE: U stijgt in mijn achting.

Geachte heer Dankbaar, er staat “u en/of Kat” Als het enkel Kat is geloof ik u onmiddellijk, maar nog steeds heb ik geen zin in een dialoog via de email. En ik heb me over geen enkel specifiek persoon uitgelaten, het lijkt me dat u zou moeten bewijzen dat ik het over u persoonlijk had. dat is namelijk niet zo.  Vr. groet, Bram Bakker


Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: di 27-11-2012 12:46
Aan: brambakker@planet.nl
Onderwerp: RE: U stijgt in mijn achting.

U begrijpt kennelijk nog niet dat u Micha Kat en mij niet over 1 kam moet scheren?

Dat deed u wel in de Pownews uitzending. En u blijft dat doen. De extreme uitlatingen aan uw adres komen geheel voor rekening van Kat, ik neem daar afstand van.

Toch zegt u dat dat ik bepaalde dingen over u op het Internet heb gezet. Ik denk niet dat u daar voorbeelden van kunt geven? U kunt op mijn weblog zoeken op uw naam:

Zoekresultaten

Trefwoord: ‘bram bakker’

Helaas, er zijn geen berichten die aan je criteria voldoen.

Ik vind het ook helemaal niet erg als u zou veronderstellen dat ik een complottheorie aanhang. Een theorie kan tenslotte best de waarheid zijn.

Maar u veronderstelde op TV dan ook niet dat ik een complottheorie aanhang. U stelde het volgende:

Deze mensen hebben een theorie dat er allemaal dingen aan de hand zijn die anders zijn dan wat er feitelijk aan de hand is in de zaak-Vaatstra. Dat is ver van de werkelijkheid verwijderd wat zij denken of claimen maar zij zijn er niet van te overtuigen dat dat zo is
Dat is iets heel anders. U stelt dat ik iets verkondig wat niet de waarheid is.

Wat ik nu probeer te doen is een redelijke dialoog met u tot stand te brengen waarop u dat baseert. Want als u een redelijk mens bent dan staat u ook open voor feiten die u kunnen overtuigen dat wat u stelt niet zo is. Als u daar niet voor open staat dan bent u met hetzelfde sop overgoten als waar u mij van beticht: zij zijn er niet van te overtuigen dat dat zo is

Mijnheer Bakker, dat die asielzoekers stiekem zijn weggesluisd door justitie dat is een keihard bewijsbaar feit. Dat justitie ontkent dat dit een feit is, maakt het niet minder een feit.

U hoeft wat mij betreft ook helemaal niet te erkennen dat u er naast zat in dit stadium. Ik vraag u slechts om open te staan voor de feiten die ik u kan geven. Ik vind ook dat u mij dat wel verschuldigd bent aangezien u op TV heeft gesteld dat wat ik stel, ver van de werkelijkheid is. Wat u wel of niet wilt toegeven is natuurlijk ook niet afhankelijk van het tijdstip dat algemeen erkend zou worden dat ik gelijk heb. Het siert u dat u bereid bent om dat op enig moment toe te geven, maar het siert niet als u dat pas zou willen doen als niemand meer om de waarheid heen kan. Dat is net zoiets als Mandela bestrijden en hem pas gelijk geven als de Apartheid wettelijk is afgeschaft en hij uit de gevangenis mag. De waarheid is niet afhankelijk van wat algemeen erkend wordt. Er was een tijd dat algemeen erkend werd dat de aarde plat was en ook een tijd dat algemeen erkend werd dat Joden geen recht hadden op een gelijkwaardige plek in de samenleving als andere burgers. U zult het vast met mij eens zijn dat deze algemene erkenningen niet de waarhed waren.

Ik zie u niet als een vijand die niet bereid is tot onderhandelen. Ik zie u als iemand die het ook verschrikkleijk zou vinden als Justitie de echte moordenaars van Marianne Vaatsra stiekem buiten beeld heeft gebracht en nu probeert een onschuldige boer voor die moord op te laten draaien, teneinde dat oorspronkelijke ambtsmisdrijf geheim te houden. U begrijpt toch ook wel dat bewindslieden die moordenaars wegsluizen,  ook niet hun hand omdraaien  om een onschuldige burger tot levenslang te veroordelen?

Ik merk wel of ik het mis heb met u.

Mvg

Wim Dankbaar

From: brambakker@planet.nl

Sent: dinsdag 27 november 2012 11:44
To: Wim Dankbaar
Subject: RE: U stijgt in mijn achting.

Geachte Wim Dankbaar, de afgelopen dagen heb ik diverse emails ontvangen met daarin heel extreme uitingen aan mijn adres. Vergelijkingen met Mengele, doodsbedreigingen, etc. Het heeft te maken met hetgeen door u en/of dhr. Kat op het internet is gezet. Ik heb daar geen enkele behoefte aan, zoals u vermoedelijk begrijpt. Ook ik zal geen aangifte doen, omdat we daarmee allemaal niets verder komen. Maar een discussie via de email wil ik liever niet aangaan. Sterker nog: ik zal me publiekelijk nergens meer uitlaten over deze zaak. Op de dag dat algemeen erkend wordt dat u gelijk heeft met uw theorie zal ik als eerste toegeven dat ik er naast zat met mijn veronderstelling dat u een complottheorie aanhangt. Tot die tijd houd ik me stil. Vr. groet, Bram Bakker


Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: di 27-11-2012 9:53
Aan: brambakker@planet.nl
Onderwerp: U stijgt in mijn achting.

Ik zie dat u ook een andere kant heeft:

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/9424/Bram-Bakker/article/detail/3353815/2012/11/26/Dissociatieve-stoornis-Wij-weten-helemaal-niets-van-Jasper-S.dhtml

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Deventer moordzaak, Joris Demmink, Marianne Vaatstra, Uncategorized. Bookmark de permalink .

99 reacties op Email aan partner Jan Vlug, Dialoog met Bram Bakker

 1. da-vinci zegt:

  Wim ,Dit is m.i. een wijs besluit van Bram Bakker mede omdat het niet past of rijmt gezien zijn functie / beroep , om openlijk een dialoog aan te gaan.
  Jouw ogenschijnlijke associatie met Dhr. Kat ligt bij velen gevoelig , je Vrienden hoef je niks uit te leggen , je vijanden zullen je gut wie gut nooit geloven. niet te lang van wakker liggen dus.
  Je blijft in je theorie geloven en switcht niet als het je uitkomt zoals Dhr de Vries vroeg of laat zal de waarheid boven tafel komen heb geduld.
  Friesen zijn zo eerlijk en eigenwijs als ze groot zijn mijn gevoel zegt me dat die Jasper niet toegeeft . en bij twijfel zoals een rechter ooit zei : liever een schuldige op vrije voeten dan een onschuldige vast

  • wdankbaar zegt:

   Da-Vinci , Je spreekt jezelf tegen. Het paste Bram Bakker wel om op landelijke TV “openlijk een dialoog aan te gaan” met Pownews en uitspraken over mij te doen, maar nu niet meer in een privé discussie? Jij begrijpt dat wel als een “wijs besluit”?

   Of denk je dat het helemaal niet over mij ging op die landelijke TV? Moet ik bewijzen dat het over mij ging, zoals de heer Bakker zegt? Als de heer Bakker zelf al claimt dat het niet over mij persoonlijk ging, waarom zou ik dat dan nog moeten bewijzen? Hij bewijst dat toch al zelf al met de volgende uitspraak:

   “Het lijkt me dat u zou moeten bewijzen dat ik het over u persoonlijk had. dat is namelijk niet zo.”

   Als het niet over mij ging, dan bedoelt hij dus ook dat ik niet tot de personen behoor waarover hij dit zei:

   “Deze mensen hebben een theorie dat er allemaal dingen aan de hand zijn die anders zijn dan wat er feitelijk aan de hand is in de zaak-Vaatstra. Dat is ver van de werkelijkheid verwijderd wat zij denken of claimen maar zij zijn er niet van te overtuigen dat dat zo is”

   Ik zeg dat de werkelijkheid is dat Justitie de echte moordenaars van Marianne Vaatstra stiekem buiten beeld heeft gebracht en nu probeert een onschuldige boer voor die moord op te laten draaien, teneinde dat oorspronkelijke ambtsmisdrijf geheim te houden.

   Omdat de heer Bakker nu heeft gesteld dat ik niet tot de personen behoor waar hij op doelt, zegt hij dus dat wat ik zeg, niet ver van de werkelijkheid ligt. Met andere woorden, de heer Bakker gelooft nu ook dat Justitie de echte moordenaars van Marianne Vaatstra stiekem buiten beeld heeft gebracht en nu probeert een onschuldige boer voor die moord op te laten draaien, teneinde dat oorspronkelijke ambtsmisdrijf geheim te houden.

 2. Fleur zegt:

  Ik houd mijn hart vast voor het Vaatstra-debat van vanavond. Als de ” supergetuige ” dus Friso er weer bij wordt gehaald haak ik volledig af. Deze vrouw werd psychisch ziek en vermengde daardoor fictie en werkelijkheid tot één geheel. Verbijsterend dat bij het verhaal van de supergetuige iedere vorm van analytisch vermogen bij Micha ontbreekt!

 3. Caesar Lion Cachet zegt:

  LS…

  Natuurlijk is er het oude gezegde: C’est le ton qui fait la musique maar voor lieden die zo godsgruwelijk fout zitten een laf excuus om de discussie te vermijden cq niet aan te gaan. Mooie en gevooisde woorden dekken de stinkende lading al lang niet meer. Schreeuw het maar uit en toon je woede over het perverse en satanische onrecht dat al veel te lang heerst en waar de boven ons gestelde keer op keer mee weg denken te komen… Ze mogen blij zijn als het hier bij blijft…

 4. wdankbaar zegt:

  Hallo Wim.
  Ik kan niet inloggen op Recht is Krom of op Klokkenluideronline maar ik wil mensen laten weten dat er geflyerd wordt hier in Groningen – de flyer over Vertrouwt u het openbaar ministerie?
  Ik hoop dat er in meer steden geflyerd wordt.
  Groet,
  Rudolf Paul

 5. wdankbaar zegt:

  Grappig dat je het over “winst” hebt. Zo heb ik het nooit bekeken. Jij denkt dat het hier gaat om een concurrentiestrijd wie de “winst” in de Vaatstra zaak binnenhaalt? Ik denk dat deze gedachte meer zegt over jou dan over mij en/of Micha.

  Veel succes met je supergetuige, Friso en de Van Korlaars. Met deze “waarheid” zul je vast eens “winst” behalen. 😦

 6. da-vinci zegt:

  Met een dialoog bedoelde ik eigenlijk te zeggen een herhaaldelijke dialoog ( in een forum of zo ) Overigens is een dialoog op de TV heel wat anders dan een dialoog op een forum en bovendien gaat er een uitnodiging aan vooraf !
  ik proef een zekere mate van irritatie in je aanhef ? pas daar mee op Wim en breng de dingen wat genuanceerder. Want helemaal geen dialoog wordt een monoloog en dat wil je niet.
  luister naar je vrouw en neem rust !

 7. P.S.M. Welbergen zegt:

  Door gevaarlijke gekken omringd
  W.F. Hermans

 8. Zie eerst op http://www.dedoorzetter.nl
  13 jaar Onschuldig veroordeeld
  100.000 euro beloning wie weet waar ik schuldig aan ben
  Waarom doen ze dit met mij ?
  Vraag:
  Waarom zwijgt de Telegraaf nu ook
  zonder hoor en wederhoor
  Ook de andere media zwijgt als het graf Reden? klik op
  http://www.dedoorzetter.nl/ookdetelegraafzwijgt.htm

 9. Fleur zegt:

  Hmmmm…’n onel-iner om je vrouw te overtuigen om door te gaan? Tja….one-liners kunnen heel simpel en duidelijk zijn….daarom zijn het ook one-liners….soort eye-openers die we in feite al wel wisten maar even waren vergeten. Maar om je vrouw te overtuigen zou ik haar moeten kennen. Weten waar haar gevoelige plek zit want ja…..doorsnee one-liners kennen we wel en ik denk te begrijpen dat jouw vrouw niet zomaar iemand is….ze is speciaal.

  Qua Micha…..het is complex maar ik denk hem (zonder dat ik hem ken) aardig te begrijpen….denk ik!?
  Geen idee hoe hij was als journalist voorheen want ik volg hem nog niet zo lang maar hij is ’n soort van kruitvat….vol emotie. Zo presenteert hij zich althans en zo komt het op mij over. Denk te begrijpen dat hij niets meer heeft te verliezen en er vol voor gaat en op zijn manier. Is dit goed? Dat is ’n andere vraag….

  Ik denk dat de wisselwerking op zich wel werkt qua Micha en Wim. Tussen jullie dan misschien totaal niet maar in wat ik lees toch weer wel. Althans voor mij.
  Micha beetje rellerig en soort van roddelblad…Wim die het heel rustig en keurig beredeneert. Ik begrijp dat het niet echt klopt maar ik filter het en lees door heel veel heen…. en dan vind ik daar toch mijn eigen waarheid in. Ik vind het contrast wel iets hebben maar begrijp ook dat het voor jou anders ligt en vooral…dat veel mensen niet goed en begrijpend lezen. En ook dat jij problemen hebt met dat rellerige gedoe….het kan verwarring scheppen.
  Terwijl julie voor dezelfde zaak strijden.

  Het mooie is toch dat jullie aandacht krijgen. Maakt niet uit of het positief of negatief is…het gaat om aandacht. Mensen aan het denken zetten….. op andere gedachten brengen…mensen wakker maken…. voor de waarheid gaan…daar gaat het toch om?

  Weet dat het hier in deze *Plutocratie* inmiddels verdomd moeilijk is om mensen wakker te maken. Jij hebt heel veel feiten-kennis over dit hele gebeuren. Ik heb kennis in deze door heel veel lezen en trek daar mijn conclusie uit. En als ik verder tracht wat mensen wakker te maken…op wat voor vlak dan ook… kijken ze me soms aan of ze water zien branden…word er echt moedeloos van.

  Je hebt ontzettend veel gedaan en de deur op ’n kier gezet. Nu kijken of er ’n *wakkere* het lef heeft om hem open te trappen.

 10. Fleur zegt:

  Verwarrend….zie hier nog ’n Fleur. Ik ben het niet..;)

 11. Karel zegt:

  Beste Wim,

  Ik heb zojuist de uitzending gevolgd op Argus en wel tig keer de volgende vraag gesteld: kan het niet ‘en/en’ zijn geweest? Uitgaande wat gewoon waarschijnlijk is: de verkrachting is gebeurd door Japser (bewijs: DNA) en de moord door Ali (bewijs: bebloed mes, jack weg, zijn uitlatingen), VBanaf dag 1 sloot OM vanwege het DNA de asielzoekers uit (tunnelvisie: ‘de verkrachter is de moordenaar’), maar vreesde een lynchpartij, dus wegsluizen die hap. Wellicht later een heuse doofpot toen ze achter dat andere bewijs kwamen (bebloed mes, etc. ). Verkrachting in die caravan bijvoorbeeld, je mag van me aannemen dat heel wat ‘gewone mensen onder ons’ van wie je het nooit zou verwachten, coke etc gebruiken, wellicht Jasper ook, dus hij in die caravan. Na verkrachting doort Jasper: moord door Ali en consorten, lijk weggevoerd, etc. Dit is misschien niet waarschijnlijk, maar vervalst DNA is evenmin waarschijnlijk (niet uigesloten, ok, maar waarschijnlijk? nee!). Het zou me NIETS verbazen als Jasper wel de verkrachting in de caravan bekend, maar niet de moord. Zou zo maar kunnen. En de tunnelvisie moet evenmin andersom zijn: ‘ de moordenaar = de verkrachter’ , dat is van hetzelfde allooi als wat het OM doet/deed. Tijdens de chat waren er tallozen die mijn vraag OOK beantwoord wilen zien, maar jij en Micha negeerden het helemaal. Waarom nou toch? Is het zo onzinnig of wil jij net als het OM niet afgaan vanwege harde stellingen: ‘Japser is 100 % onschuldig?’ . De aanwijzingen duiden in ieder geval op een ‘en/en’ verklaring, en ik zou nog steeds graag je zienswijze vernemen!

  Groeten,
  Karel

  • Ronald zegt:

   Chris,

   Het gaat niet om Demmink alleen. Er zit veel meer achter. Bedenk ook dat dit niet de eerste keer is dat jusitie bewijs vervalst. Deventermoordzaak, Schiedam, Putten, Ina Post, Lucia de Berk.
   Er is helemaal geen enkel bewijs tegen Jasper. Alleen een DNA spoor zonder dat we zeker weten dat het spoor ook daadwerkelijk het spoor is dat ion 1999 is gevonden. De organen van Denise Schouten waren op het NFI ook verwisseld.

  • Steen zegt:

   Het zgn. daderspoor gaat ook om een aanname hé. Peter vergeet even te vertellen dat er in het aangrenzende weiland ook diverse sporen liepen. De gehele reconstructie van het 3D team hangt bijelkaar van aannames, vermoedens, en waarschijnlijkheden.

 12. cobra zegt:

  jasper was zeker geen bekende op het azc dit is al uitgezocht

 13. myra zegt:

  Ik vraag me af hoeveel mensen er in die caravan passen of hoeveel er bij aanwezig zouden moeten zijn geweest.
  Zijn er foto’s van de caravan? Zijn er meerdere getuigen die wisten van de duistere zaken die zich in de caravan afspeelde? Die man die die caravan gekocht had, wilde hij kamperen op het AZC? Is het zo dat als Marianne niet ritueel misbruikt is het dan dus in de caravan heeft afgespeeld? Als het wel een ritueel was dan zou ze naar een andere plek zijn geweest met al die bekende mensen? Zijn dit dus 2 verschillende scenario’s?

 14. janverheul zegt:

  Over Argusoog.

  In het eerste uur vond ik het niveau niet erg hoog.
  Wat ik niet begreep was: Mischa beweert dat Jasper ( indien dader) beter geen DNA had kunnen afgeven. Maar Mischa verzweeg dat Jasper’s vader en zoon dan ook géén DNA zouden moeten afstaan, en eventuele verdere neefs etc.

  In het tweede en derde uur werd het beter. Ik denk dat een onwetende luisteraar toch wel veel info kon horen die hem aan het denken moest zetten.

  Later kwam men dan op de vraag: welk motief zou het OM hebben om de daders weg te moffelen.
  Natuurlijk moet die vraag ook beantwoord worden.
  Ikzelf houd het op ‘een explosieve toestand in het land voorkomen’, maar heb door deze uitzending wel iets mer begrip voor de wat vagere verklaringen ( satanische zaken, walpurgis nacht etc.)

  In het laatste half ur kwam dan de ‘supergetuige’ ter sprake.
  Omdat ‘we’ daar langzaam naar toe groeiden, was het heel wat verteerbaarder dan wanneer je ( zoals Mischa best durft) dat aan een totaal onvoorbereid pubiek begint te vertellen.

  To zover mijn recensie over gisteravond.

  Ik wil best op Chris reageren, maar zoals wel vaker is zijn bewering zo knullig geschreven dat ik niet goed begrijp wat hij precies beweert.
  1 daderspoor: doelt Chris opde spoor in het gras?
  doelt Chris op het feit dat er maar 1 DNA spoor is, en dat dit in het lichaam van Marianne was ?
  Ik heb geen idee wat hij bedoelt.

  Een fantasie.
  Stel je wilde Walpurgisnacht nu eens fijn ritueel gaan vieren.
  Je hebt wat handlangers ( Dill, Ali , Feik ) die wel een meisje kunnen aanleveren dat later ritueel zal worden geofferd.
  Dan rest er nog 1 probleem.
  Hoe kun je voorkomen dat het spoor naar jouw handlangers leidt?
  Simpel.
  Je huurt een knappe meid in en geeft haar de opdracht om binnen enkele weken met een condoom vol sperma uit de regio Kollum terug te komen.
  De man van wie het sperma is wordt op Walpurgis-avond uit zijn huis gelokt en krijgt een straf roesmiddel in zijn drankje. Leg hem slapend in zijn eigen tuin.
  ( Hij begrijpt er niets van en vermoedt dat ie ‘dissociatieve fugue’ heeft)

  Het sperma wordt in het geofferde meisje gebracht, en je kunt haar veilig ergens dumpen.

  Àls het een satanisch ritueel is, moeten we toch aannemen dat ze zich op een of andere manier proberen af te schermen voor de gevolgen. Bovenstaande fantasie is maar één mogelijkheid.

  PS. Nog even over Mischa.
  Hoeveel beter zou zijn geloofwaardigheid niet zijn als hij alle uitroepen, hoofdletters en ( tot een gewoonte geworden) riedels van overdrijving, uit zijn performances en uit zijn artikelen zou weglaten ! Jammer.

  Johnny the Selfkicker deed het ook, maar die had een heel ander beroep.

  • Denny zegt:

   Inderdaad, de mogelijke dader kan via bloedverwanten opgespoord worden. Maar als ik de dader was dan had ik toch niet durven gaan. Jasper ging wel. Ik las ergens dat Jasper zich wel pas op de laatste dag meldde voor dna-afname. Je mag aannemen dat de deelnemers in een folder tekst en uitleg is gegeven over het onderzoek.

   Dat gedoe met die satanische zaken, walpurgis nacht etc. werd gelukkig ingetogen gebracht, want ik dacht even dat de uitzending uit de hand zou lopen. In De Telegraaf worden vandaag neurochirurgen opgevoerd die voor niets de hersenpan van patiënten hebben gelicht. We hoeven ons in principe nergens over te verbazen als het om de ‘menselijke factor’ gaat. Over werkelijk niets! Dat mensen dat wel doen, zeker als het om dit soort vreemde praktijken gaat, heeft denk ik te maken met het feit dat we van onszelf een verkeerd mensbeeld hebben. Het feit dat de wetenschap nog nooit een spoor gevonden heeft van wat wij bij onszelf de ‘vrije wil’ noemen, zou ons toch aan het denken moeten zetten. Dat Justitie met die opvatting niets te maken wil hebben, is overigens wel begrijpelijk… De wijze waarop ze het begrip (on)toerekeningsvatbaar hanteren slaat neurowetenschappelijk gezien nergens op, zeggen wetenschappers.

   Van ‘je fantasie’ zou zo een plausibele en spannende crimi gemaakt kunnen worden.
   ‘De ‘dissociatieve fugue’-theorie (joyriding) verontrust me wel een beetje. Van de andere kant is die niet officieel vastgesteld. Staat tegenover dat een boer het lijk in een gierput had gedeponeerd, die immers volop aanwezig waren, zoals gisteren werd gesteld.

   De KAPITALEN van Micha gaan al zo lang mee als ik hem ken, dus dat zal wel niet meer veranderen.

   Als Wim had geweten dat de uitzending gisteren aardig ingetogen zou verlopen, had hij wel mee willen doen, denk ik. Verbazingwekkend overigens dat Micha zich in wist te houden. Hij kan het wel en, inderdaad, hij heeft veel credit onnodig verspeeld in het verleden. Maar ja, als de mens geen vrije wil heeft… dan kan alleen de omgeving ons in toom houden. Arend heeft gisteren een prima rol gespeeld als gespreksleider, denk ik.

  • Steen zegt:

   @Jan; “Maar Mischa verzweeg dat Jasper’s vader en zoon dan ook géén DNA zouden moeten afstaan”. Volgens mij hebben die ook geen DNA afgestaan hoor.

   • Jan Verheul zegt:

    @ Steen.
    Dat heb ik niet eerder gehoord. Maar binnen het gebied wonen mogelijk nog meer personen die afstammen van dezelfde grootvader of overgrootvader. Die zou dan toch verraden dat het binnen deze familie ‘raak’ is.

    Nu is 90% van de mensen op komen dagen.
    De test zou heel duur zijn, begrijp ik. 3000 euro pp.?
    Ik neem aan dat men de oudste persoon van elke familie ( mannelijke afstamming) heeft getest. Zodra er een positief resultaat komt op de Y-chromossoom test, weet je dat de dader in die familie zit.
    Je hoeft dan alleen nog alle leden van die familie te testen op de tien DNA locaties die het meest varieren.
    Daar rolt dan de persoon uit wiens DNA matcht met dat van het sperma.

 15. cobra zegt:

  mijn reaktie op argusogen geen enkel nieuw feit gehoord ook micha moest weer zijn sprookje van friso opvoeren hier maak je jezelf zeker niet in frieslan geloofwaardig

  ook ik geloof in een setup van het OM en justitie maar blijf bij de feiten die iedere die mee luistert ook wil en kan begrijpen

  zal het nog een keer proberen

  de vindt plaats van marianne is niet de plaats waar ze is vermoord dit kun je opmaken uit het gras wat alleen op de plek waar ze lag was ingedrukt
  dus moet jasper haar ergens anders verkracht en vermoord hebben dit is onwaarschijnlijk omdat ze op de fiets moeten zijn geweest

  op deze nacht zijn er twee meisjes verkracht en 1daar van vermoord stephanie van rheemst door feik mustafa dit mocht niet in de media maar feik werd wel overgeplaatst
  dan marianne verkracht en vermoord zoals ze nu zeggen door jasper s
  deze meiden waren vriendinnen

  deze zouden dus beide op dezelfde nacht verkracht en dan marianne ook nog vermoord zijn
  door twee verschillende gekken die dus beide rondhingen op die bewuste nacht in kollum
  en tot nu toe geen enkele link met elkaar hebben

  de jaren voor de moord en de 13 jaar na de moord zijn er op 1 verkrachting zaak na geen
  noemenswaardige incidenten geweest in deze regio

  dus is het TOEVAL of speelt hier iets anders

  • cobra zegt:

   zoals tegen de vader van rheemst werd gezegd om geen volks oproer te krijgen
   wat chris aangaat eerst inlezen in de zaak en dan kun antwoorden krijgen op alle vragen

  • da-vinci zegt:

   Waar slaat dat op Cris ??? Zij is ergens anders verkracht ( binnen ) en met haar kleren uit of half uit in een auto gegooid en vervolgens in een weiland gedumpt Dus ergens aldaar in een vervoermiddel zijn sperma sporen aanwezig.

 16. Denny zegt:

  We horen niets over de knecht van Jasper die een crimineel verleden zou hebben. Optie is dat ze het samen gedaan hebben. Maar ja, de speurhonden liepen duidelijk de andere kant op, dat blijft een sterk punt. Evenals het daaropvolgende, malle gedrag van de burgemeester.

  • Bjorn zegt:

   De 25-jarige Ramjish uit Westergeest die maandag werd aangehouden in verband met het verkrachten van een 13-jarig meisje uit Oudwoude (Friesland), heeft bekend. Eerder deze week ontkende hij nog en stond hij vrijwillig DNA af. Dat bleek overeen te komen met het DNA dat op het slachtoffertje is aangetroffen.

   De man heeft bekend het 13-jarige meisje van haar paard te hebben gesleurd, te hebben vastgebonden en verkracht. Justitie gaat nu onderzoeken of de man wellicht iets te maken heeft met de moord op Marianne Vaatstra. Die werd in 1999 op 2 kilometer afstand van de plek waar nu de verkrachting plaatsvond, misbruikt en vermoord.

   Korte update: Inmiddels heeft het Nederlands Forensisch Instituut laten weten dat het DNA van de verdachte NIET overeenkomt met de sporen die in 1999 bij het lichaam van Marianne zijn gevonden.

   BRON: Fok
   google de naam in combi met westergeest en dan kom je hem wel tegen
   Deze man was NIET hulp bij Jasper mensen en is dat ook nooit geweest

   Mvg,
   Bjorn

 17. Denny zegt:

  Volgens Liesbeth op Klokkenluidersonline zou dit het vonnis zijn van de ‘knecht’. Ik kan dat zelf niet beoordelen.
  http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BA1022&vrije_tekst=2006+verkrachting+oudwoude

  Micha zegt dat POWNED een artikel over die knecht inmiddels heeft verwijderd.

 18. Jan Verheul zegt:

  Wanneer ga je de dossiers lezen, Chris?
  Wanner ga je serieuze posts schrijven?

  Als je werkelijk geblokt zou worden, zou ik dat toejuiichen.
  Maar je kan bewijzen dat je geblokt werd/wordt door die reacties op de speciaal daarvoor open staande blog te posten:
  http://xevolutie.blogspot.nl/2012/11/249-marianne-vaatstra-kritieken-die-u.html

  Dat heb je nog niks geplaatst.
  Nu kan ik me voorstellen dat je dit beneden je waardigheid vindt, maar je hebt geen enkele andere mogelijkheid om aannemelijk te maken dat jouw bijdragen inderdaad geschreven zijn. Dan kunnen we ook zien of ze dermate ‘lastig’ zijn voor Wim dat wij wel begrijpen waarom hij ze blokt.

 19. Jan Verheul zegt:

  Beste Feex

  ik ben hier maar een gast, zoals jij.
  ( Het is dus wel brutaal dat ik me opwerp als een soort webmaster.)
  Maar deze post is ook voor enkele andere schrijvers bedoeld.

  Ik ben nogal nieuwsgierig en lees vrijwel alle inzendingen hier.

  Maar de lange post die jij hierboven schreef, ( 12.47 uur) heb ik niet gelezen.
  Ik houd er telkens mee op.
  Het is nauwelijks te volgen.

  Mijn eigen schrijfsels corrigeer ik vaak enkele malen voor ik ze opstuur,
  Typefouten vind ik geen probleem, want die maken de zaak niet onleesbaar.

  Maak begrijpelijke zinnen.
  Spring niet van het ene onderwerp op het andere.
  Beter drie kleinere postst , elk over 1 onderwerp, dan zo’n ellenlange post.

  Als je wil dat anderen de moeite doen om jouw reactie te lezen, dan moet jij ook een beetje moeite doen.

 20. Vuur zegt:

  Chris,

  Als je dit soort basiskennis niet hebt heeft dan heeft het geen zin om te posten.
  Lees je eerst in. Zoek op deze website met de zoekfunctie “leugens OM”.
  Dan heeft het weer zin om te posten.

  Of je bent gewoon aan het trollen en dan doe je goed werk…….

 21. wdankbaar zegt:

  Chris, Als je me niet belt om mij precies te vertellen wie of wat je bent en wat je motief is om spijkers op de weg te blijven gooien, dan flikker ik je eraf. Daar zal ik velen hier een plezier mee doen, zo kan ik je verzekeren.

  023-5268730

  Wim

 22. Antivries zegt:

  Het zelfreinigend vermogen binnen de academische wereld (o.a. Stapel) en de medische wereld ( o.a. Jansen Steur) begint langzaam maar zeker vorm te krijgen.

  Bij de juridische wereld is nog een lange weg te gaan.

  Er is nog geen begin van rook laat staan van vuur..

  De parallellen zijn herkenbaar: Macht corrumpeert en angst bij ondergeschikten.

  • ReinBrein zegt:

   Ik heb zojuist mijn wekelijkse mail aan Peter Rrrrijksvoorliegdienst verstuurd,

   Hoi, Misdadige verslaggever, ik zit zojuist jou twitterberichten te lezen. Tegen wie heb je het steeds? Het wekt de schijn dat jij het idee hebt dat je het middelpunt bent van het universum bent. Ben jij een narcist?
   En na je afscheid ‘in stijl’ binnenkort kun je altijd nog als toekomstvoorspeller aan de slag. Jouw woorden:’VERDACHTE IN ZAAK VAATSTRA IS BOER, BLANK,FRIES 44 JAAR…GEEN ASELZOEKER!!! Precies zoals voorspeld in mijn tv uitzending in mei’

   Joh,wat knap voorspeld van jou!
   Pas op Petertje want we hebben jou helemaal door.
   100% match??? Het truukje van jou en je pedo-mafiavriendjes is mislukt. Wij gaan dit niet accepteren. Wat gaan jullie nu doen? Jasper laten verzelfmoorden? Daar trappen wij ook niet in.
   Het landelijke flyeren gaat ondertussen lekker door.Pooier en psychopaat Bartje Bakker heeft al flink ingebonden want die werd met kinderlijk gemak neergesabeld.Tuchtrecht is evengoed al ingeschakeld want hij mag ook helemaal kapot.
   Jij past in hetzelfde rijtje als Jansen Steur, Stapel,Kees Lullekens, Jannetje Koelewijn,Bart Bakker, Dominique Weesie,Fritz ter Meer(de meneer van de codex alimentarius) Jorge Zorreguita,Westenberg, Kalbfleisch, Nicole Vogelenzang,Hirch Ballin,3 generaties Donners, Pauline Krikke, Opstelten, Mark Rutte en ander duivels gebroed.

   Gegroet, BurgerRechercheGroepHolland

 23. Chrysalis zegt:

  Hoi, ik heb nog een huishoudelijke mededeling, over de video Urgent Call aan de burgers in Friesland op Klokkenluideronline.net die kan niet meer bekeken worden vanwege een copyright claim (sorry dat ik het hier meld).

  One-liner voor je kinderen: Mijn vader heeft vroeger teveel Scooby Doo gekeken (of vul hier in een andere serie waarin mysterieuze zaken worden opgelost, Q & Q ofzo) Kortom een onzin-antwoord op een onzin-vraag.

  Je vrouw overtuigen kan ik niet, als vrouw en moeder begrijp ik haar heel goed. Jullie lijken Walt en Skyler uit Breaking Bad wel (gave serie), het zou grappig zijn als het niet zo ernstig real life is.

  Onlangs heb ik deze ‘omgekeerde beerput’ pas ontdekt en opengetrokken, ‘dankzij’ het verdachte ‘trial by media’-gedrag van Peter R. de Vries in dat Staatsamusementsprogramma DWDD, niet normaal meer hoe hij daar reageerde op Claudia de Breij die een kritische vraag stelde. Toen kreeg ik dus argwaan!

  http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/195494

  Fragment over DNA-wetgeving op ongeveer 07:00 minuut

  Jij, Micha en Andre doen goed werk!

  Vriendelijke groet uit NZ.

 24. Steen zegt:

  @Jan Verheul; “Maar Mischa verzweeg dat Jasper’s vader en zoon dan ook géén DNA zouden moeten afstaan”.
  Volgens mij hebben die ook geen DNA afgestaan.

 25. Vuur zegt:

  En het meest slechte is dat het niet mis kan en mág gaan voor het OM. Er is geen scenario in de wereld waarbij Jasper óf wordt vrijgesproken óf de zaak tegen Jasper wordt geseponeerd bij gebrek aan bewijs. De enige twee scenario’s in het voordeel van Jasper, alhoewel hij en zijn familie voor het leven beschadigd zal zijn.

  Met alles wat het OM in het verleden al heeft laten zien op het gebied van vervalsen van bewijs, afdwingen van valse verklaringen etc. blijven er niet zoveel scenario’s over.

  Als Jasper niet heel snel een goede advocaat krijgt vrees ik dat er een bekentenis van Jasper wordt afgedwongen en dat hij wordt aangeklaagd. Echter met alle bewijzen die er zijn komt een strafzaak ook niet uit dus nog voor het proces begint zal Jasper zich waarschijnlijk zelf van het leven beroven……. met een keurig afscheidsbriefje erbij waarin hij spijt betuigt naar zijn eigen familie en de familie Vaatstra………

  Ik hoop dat voor die tijd de meerderheid wakker wordt, zodat de minderheid indeze niet langer de minderheid zal zijn.

 26. Ria zegt:

  Mensen in Oudwoude, en in de rest van Nederland worden allemaal voor de gek gehouden. Na 9 dagen overdenking, afweging, en alle feiten op een rij kom ik tot de conclusie dat Jasper geheel onschuldig is. Jasper heeft geen meisje van 16 verkracht, zowel anaal als vaginaal, daarna haar keel door gesneden en haar dan nog eens omgedraaid op haar buik. Dat zijn typische (minachtende) kenmerken van een zich beledigend voelende moslim/islamiet door een islamitische moordenaar gepleegd.
  Laat niemand zich een rad voor ogen draaien door mensen die gaan schelden omdat ze niet geloofd worden (gekkie, christengekkie, dorpsgek, waanzinnig, psychopaat enz enz) Dat doen ze uit angst omdat ze geen betere wapens (feiten) hebben.

  • Ria zegt:

   Op basis van enkel DNA is er geen bewijs, DNA is enkel steunbewijs in een keten. Daarbij zijn er geen feiten bekend van Jasper van geweld of aanwezigheid. Wel is er aantoonbaar bewijs dat Marianne is bedreigd door een islamiet, nadat ze hem had afgewezen, met een keeldoorsnijdend gebaar.

   Dan is het raadzaam de bevindingen en notities te lezen van Wim Dankbaar en André Vergeer die ik in de afgelopen ongeveer 5 jaar nog nooit op een leugen heb betrapt maar enkel onbaatzuchtig onderzoek doen en uit zijn op recht en waarheid. In deze jaren heb ik veel misdaad aangetroffen- gepleegd door onze overheid; Justitie, Politie en het OM, en heb brieven gestuurd naar de overheid om in te grijpen- zonder énig resultaat en zo kan men gewoon doorgaan met zogenaamd zaken oplossen dmv bedrog.

  • Ria zegt:

   Het boek over de moord op Romy van Buuren beschrijft dezelfde kenmerken als hierboven beschreven.

 27. Ronald zegt:

  Wat moet Jasper met een advocaat die fan is van Peter R. de Vries?
  https://twitter.com/janvlug1
  Jan Vlug ‏@JanVlug1
  Vandaag #Peter R. Bij #RtvOost wat veren in zijn …. gestoken. Heeft het hart nl op de goede plek en resultaten spreken voor zich.

  Dit wel een uitspraak 4-6-2012 maar toch ..

 28. cobra zegt:

  ja bart is ook echt onzin maar het is wel aan fam. van rheemst vertelt door de politie die toen deze zaak heeft behandeld het lijktdus sterk maar is wel de waarheid
  dit was de zelfde avond waarop marianne is verkracht en vermoord daarom lag het gevoelig of ze wisten toen al meerr

 29. Vuur zegt:

  Leuk dat het volgens jouw bullshit is Bart. Maar dat is slechts een mening en die mag je wat mij betreft hebben. Echter ik zou graag feiten willen zien en dan kijk ik even naar de interviews die gegeven zijn in de tijd, dit maal panorama:

  Ik zie hier liever feiten dan meningen. Uiteraard mag je van alles vinden maar kom dan aub met argumenten. Onderbouw het, bewijs het tegendeel…….

  Als je het gelezen heb, hoop ik gauw nog iets constructiefs van je te horen……

  • Vuur zegt:

   @ Bart,

   Hoop speculatie en meningen van jouw kant, jammer dat je niet op de uitnodiging inging om gefundeerd te beargumenteren. Met feiten enzo…. Jouw mening is natuurlijk meer dan welkom maar daar los je de zaak Vaatstra niet mee op. De feiten die op deze website staan wel. Dus als je mee wilt doen in de discussie lees je dan goed in maar ik heb zo het vermoeden dat je slechts wilt afleiden.

   Hulde voor de webmasters trouwens dat ze daar wel ruimte voor bieden.

 30. Ria zegt:

  correctie- het boek over de moord op Marion van Buuren en haar dochtertje Romy

  • Vuur zegt:

   Ria :

   Dan is het raadzaam de bevindingen en notities te lezen van Wim Dankbaar en André Vergeer die ik in de afgelopen ongeveer 5 jaar nog nooit op een leugen heb betrapt maar enkel onbaatzuchtig onderzoek doen en uit zijn op recht en waarheid…………

   Ria, super gezegd…..

   Er is nu in Nederland een zweer van óf ik zie een complot óf het “nee joh, het zijn aluhoedjes, complotgekkies, internetmaffia’

   Ieder wel denkend mens kan deze site lezen, en voor de newbee’s, zoek in de zoekfunctie even op “leugens OM”. Lees het door. Hoe transparant wil je het hebben. Hoe kwetsbaar stelt Wim Dankbaar zich hier op. Hij kan er inderdaad naast zitten. Maar ik heb nog geen onwaarheden ontdekt.

   Ik loof bij deze 1000 EURO (meer heb ik niet) uit om op deze site één leugen te vinden van Wim.

   Succes en have fun!

   P.S. Ik betaal het uit, Wim zal waarschijnlijk als eerste toegeven dat als 1 of meerdere personen hier een leugen vinden dat dat zo is. Dan zal ik Wim ook opdragen mijn contactgegevens bekent te maken, maar dat zal ik zelf al gedaan hebben.

   Waar rook is, is…….

 31. Vuur zegt:

  Kijk daar gaat het heen dus. Je moet nu bewijzen, volgens Bart, dat je niet de dader bent.

  Als je je inleest op deze website en onderzoek doet naar wat er de afgelopen dertien jaar is gebeurd (wat jij niet hebt gedaan) dan kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat er iets heel erg fout zit bij het OM. Jij vraagt de hele tijd waarom, terecht, en die vraag heb ik ook. Maar dat antwoord krijg je alleen als de waarheid boven water komt.

  En als je een beetje moeite neemt om je in te lezen dan zal zelfs jij wellicht denken dat er meer speelt…. tenzij je bij Powned werkt natuurlijk en je hebt nachtdients 🙂

  • Vuur zegt:

   @ Bart,

   Ik kan de vraag natuurlijk nooit beantwoorden die jij stelt:

   “Waarom hebben ze Jasper pas na 13 jaar als dader gepresenteerd”.

   Als ik het gedaan zou hebben en als ik in het ‘complot’ zou zitten, dan zou ik het antwoord weten.

   Maar de vraag is, is Jasper schuldig? Dat weet niemand op dit moment.

   Wat we wel weten is dat er een heleboel feiten en omstandigheden zijn die zorgwekkend zijn, om het zacht uit te drukken.

   Bijvoorbeeld waarom liegt….ja LIEGT het OM, terwijl dit bewijsbaar is (voor onderbouwing hiervan zie ‘leugens OM’ op deze website. (onweerlegbaar trouwens).

   Dus als je die discussie met mij aandurft te gaan vind ik het prima, maar verder getrol doe ik niet meer aan mee.

 32. Vuur zegt:

  Ok aan de tijd van je reactie te zien heb je de aflevering die ik net heb gepost niet bekeken. Dat zegt mij dat je hier om andere redenen bent.

  Fijne avond.

 33. Jan Verheul zegt:

  Dat is een goede vraag, Bart.

  Ik begrijp ook niet waarom men 10 jaar geleden dat DNA-onderzoek niet wilde doen, en nu wel.

  De wet is dan wel veranderd om dit onderzoek mogelijk te maken, maar wàt er precies verandert is weet ik niet meer, en trouwens: nu was de deelname op vrijwillige basis, dus dat had toen ook gekund.

  Er is in deze hele zaak Vaatstra één allesoverheersend aspect.
  Als je dat niet door hebt, dan begrijp je niet waarom zoveel mensen niks van ‘Jasper -is- de -dader’ geloven.

  Dat aspect is, in de woorden van moeder Vaatstra: “Justitie zoekt overal waar de daders NIET zijn, en zoekt uitdrukkelijk niet waar de daders wel zijn”.
  In het dossier vind je vele tientallen voorbeelden hiervan.

  Dit is zelfs ook nog letterlijk gebeurd: de speurhonden liepen richting het AZC en toen kregen de hondengeleiders de opdracht om terug te keren !
  Sinds wanneer houd je speurhonden tegen die een spoor volgen ?

  Dankbaar, Vergeer, Kat (DVK): ze maakten dit dossier steeds dikker.
  Steeds meer media gingen er aandacht aan besteden.
  In 2010 besteedde 1 Vandaag 3 uitzendingen aan de nieuwe inzichten van deze onderzoekers.

  TOEN moet er van hogerhand besloten zijn dat het te dicht bij kwam.
  Plots begon de Telegraaf uit een ander vaatje te tappen.
  Plots begon Peter R. een andere visie te ontwikkelen, en ging hij met de onderzoekers samenwerken, zijn visie veranderen, en begon hij de burger-onderzoekers DVK aan te vallen.

  Het gedrag van Justitie was, nadat al hun leugens bekend waren geworden ( en dat zijn er vreselijk veel, lees het dossier) , in feite een beschuldiging van Justitie zelf geworden.
  Waarom anders zou Justitie zo draaien en keren en liegen, als er niets te verbergen was? Dat kan toch niet alleen maar incompetentie zijn?

  Maar hoe kon Justite ooit dit hele DVK dossier gaan ontkrachten? Onmogelijk.

  De enige redding zou dan zijn: een DNA match. En dan niet op basis van huidcellen of bloedcellen, maar sperma in het lichaam. Volledig en goed analyseerbaar DNA.

  Dàt is wat men heeft gedaan.
  En eigenlijk vind ik een DNA match van sperma in het slachtoffer heel overtuigend.
  Maar ik ben bang dat er mogelijkheden zijn om ook dit te ‘planten’, om hier fraude te plegen.
  Ik ben daar bang voor gezien het hele leugenachtige verleden van Justitie , in dit dossier, maar ook in voorgaande dossiers.

  Samenvatting:
  10 jaar geleden heeft men de èchte daders om een of andere reden niet willen pakken.

  De reden is speculatief:
  – bang voor volksoproer?
  – Wisten de daders iets over de hoogste AZC baas, die erkend heeft dat hij met jongens sex heeft gehad ( Zie de Runderkmp Papers: http://demminkfacts.wordpress.com/runderkamp-papers/
  – Was Marianne slachtoffer van een ritueel waarbij ze door loopjongens Feik en Ali was aangeleverd aan de hoge heren?
  We weten het niet.
  Maar we weten wel: Feik en Ali mochten NIET worden gepakt, zelfs niet worden verdacht.

  Ali is met hulp van politie-agenten het land was uitgesluisd.

  In de laatste jaren is de zaak niet weggesleten, maar juist groter en groter geworden.
  De dreiging werd te gevaarlijk voor het OM, en daarom is Jasper met DNA gepakt.

  Het kàn zijn dat Jasper het gedaan heeft, maar van een OM dat zich zo gedragen heeft en dat nu een kat in het nauw is, kun je ook heel rare sprongen verwachten.

  Bart,
  als je zelf het dossier gelezen had, dan had je dit zelf allemaal geweten,en had ik het niet hoeven opschrijven.

 34. Vuur zegt:

  Quote Bart:
  “En misschien was het ook niet de eerste keer dat Marianne alleen op een fiets naar huis ging.”

  Quote moeder Marianne:
  “De moeder van Marianne verklaarde echter dat Marianne bang in het donker was en dat ze nooit ‘s nachts alleen naar huis zou durven fietsen.”

 35. Krato zegt:

  @Vuur

  Beste Vuur,

  Bart zit te eikelen. Waarschijnlijk is het een trol, een agent dus van het OM of van de Aivd(Algemene Idioten vuiligheids Dienst) om hier des- en misinformatie te verspreiden.

  De zaak is kristalhelder.
  \Marianne een meisje van 16 jaar !(JA) is door 2 fu,,ing(sorry) Asielzoekers ontvoerd in een auto waar die Duitser inzat , vervolgens ritueel/satanisch verkracht en vermoord! Klaar Zo simpel als dat.

  Daar heeft de katvanger(Lee harvey vd lage landen) in casu Jasper Steringa (met alle respect voor hem en zijn gezin) niets maar dan ook niets mee te maken!!!!

  Bij die ritueele slachtpartij heeft naar hoge waarschijnlijkheid(waarvan acte) hoge functionarissen van politiek t/m het Konings huis bij gezeten. (betaalde voorstelling, alles eenmalig). cf met de roze balletten Belgie(loopjongen Dutroux e.v.a.) waarbij kopstukken van de Belgische politiek en Albert Yes himzelf bij aanwezig schijnen(sic) te zijn geweest. Excuse de vele adverbae.

  Waarom na 13 jaar boer Jasper als katvanger?
  Omdat in de alternatieve media, hier dus en in het grote publiek langzaam het bewustzijn(ontwaken) ontstaat dat er meer aan de hand was in deze zaak en ergo heel de Nederlandse cultuur en samenleving in diskrediet wordt gebracht.

  Willen jullie het fijne weten, googel dan even op Het Ronde Huis en dan zal je zien kindermisbruik resp. kinder moord (satanisme) al eeuwen oud is en tot in de hoogste kringen als “hobby”wordt beoefend!!
  Den Helder, Zandvoortse pedo zaak, Dutroux, Robert M etc etc

  ALLES IS MET ALLES VERWEVEN!

  Klaar! Moet ik nog duidelijker zijn.

  Ok als je een beetje ‘gezond verstand’ hebt en goed kan puzzelen en alle 300 honderd pagina’s hebt gelezen die ik heb gelezen, dan kun je alle stukjes in ieder geval 90% in elkaar passen. Dan zie je het plaatje……Kijk & Huiver……

  Ja ok? Nee jammer dan voor u, te klein denkraam.
  p.s. Kunt u ook niets aan doen.
  Doeiiii

 36. ReinBrein zegt:

  je kunt beter eerst je eigen verdiepen in de materie, en dan pas wat zeggen.
  Je kent de feiten niet. Er is een getuige die gezien heeft dat Marianne in een auto is meegenomen.Er is een container aan bewijs dat justitie corrupt is en Ali en Feik de daders zijn. Dit gaat ook allemaal uitkomen.100% zeker weten.

 37. wdankbaar zegt:

  Aanvankelijk dacht men weg te komen met de zaak onopgelost te laten, maar vooral het laatste jaar werd steeds duidelijker dat de justitietop de daders stiekem buiten beeld heeft gebracht. Dit geloof begon wortel te schieten en het begon op te vallen dat het OM cruciale vragen en bewijzen negeert. Met Jasper als dader proberen ze dat in 1 klap weg te vagen.

 38. Harry zegt:

  Over trollen gesproken. Nieuwsbreker. Een blik op die krankzinnige site van hem en je weet dat je er met een dikke boog omheen kunt lopen. Waarom trekt dit soort sites toch altijd van die vreselijke gekken aan? Krato: ook zo’n geval. Vermoedelijk weer losgeslagen van Argusoog en dat soort sites. Beginnen meteen weer over AIVD als er een valide vraag wordt gesteld.

 39. oldehof zegt:

  Destijds was dhr.Stapel een top wetenschapper.

  Heb je al ontdekt dat de aarde plat is…?

 40. cobra zegt:

  ja chris dat heb ik ook altijd als ik een stuk in de kraag heb

 41. Jan Verheul zegt:

  Chris ( en ook Bart),
  ik ken de tactiek die jij toepast. Gewoon blijven vragen om bewijzen, en verder doen of de ander gek is.
  Ik stel voor dat we de rollen omdraaien.
  Lever jij eens één bewijs dat de info die Wim Dankbaar in zijn dossier aandraagt, onjuist is. Hard bewijs.

  Dankbaar levert vele malen bewijs dat Justitie zichzelf tegenspreekt. Dat Justite beweringen doet die leugens blijken. Zo zei justite dat de Ali in Noorwegen niet het dader DNA had, maar nergens in Noorwegen is iemand die ooit een vraag van justitie heeft ontvangen.

  Voorlopig is de geloofwaardigheid van Justitie 0 , en die van Dankbaar 10.
  Aan jou, Chris, en ook Bart, de taak om daar verandering in te brengen.

  PS: vannacht om 1.43 uur, # 45, heb ik een lange uitleg gegeven waarom pas na 13 jaar Jasper werd opgepakt, en niet eerder. Dat soort zaken kun je niet ‘bewijzen’ natuurlijk, maar je kunt ze wel begrijpelijk maken. Je kunt ze ‘logisch’ maken. Voor de hand liggend.

  Ik denk dat ik dat gedaan heb.
  En ik weet nu al dat jij blijft roepen: ‘maar bewijs het eens’.
  Prima. Als jij kunt bewijzen dat je bestaat, dan zal ik ook mijn best gaan doen. ( Wel een origineel bewijs, he. Niet Descartes napraten.)

  • Jan Verheul zegt:

   Bart,

   Als jij twee vrienden hebt, waarvan de een elke dag een leugen aan je vertelt, en de ander nog nooit een leugen heeft verteld, vertrouw je dan beiden even veel als ze een bewering doen?
   Dat lijkt me niet slim.
   Tot nu toe loog het OM heel vaak. Dat is bewezen in onze dossiers.
   Tot nu toe loog Wim nooit. Tenzij jij dat vandaag of morgen aantoont. Dat zou pas nuttig werk zijn !

   Er liggen bewijzen: het DNA van Jasper matcht met dat van de dader.
   Ik aanvaard dat als bewijs, op voorwaarde dat het OM vanaf nu àlles doet om aan te tonen dat ze niet gesjoemeld hebben met dat DNA.

   Dat is misschien een beetje wantrouwend van mij jegens het OM, maar ze hebben in dit dossier al zo vaak gelogen, dat dit wantrouwen hard nodig is.
   Er moet dus àl het mogelijke gedaan worden om te tonen dat de DNA monsters van de dader ook werkelijk van Marianne zijn gekomen. ( Hertest in de VS. Controle van de wijze waarop het bewaard is bij het NFI. Etc.)

   Zelfs dan nog blijft de mogelijkheid dat het sperma van Jasper door een hoertje is verworven en dat dit in de reeds overleden Marianne is aangebracht.

   Er zal dus nog meer bewijs moeten komen. Bijvoorbeeld als de echtgenote van Jasper bevestigt dat op 1 mei 1999 er ferme aanwijzingen waren dat Jasper de moord had gepleegd. ( Bloed op kleding, nerveus, gedesorienteerd)
   Dan leg ik mij met plezier bij Jasper als dader neer.

   Maar voorlopig is de track-record van het OM dusdanig slecht, dat je ernstig moet twijfelen aan het verhaal dat nu wordt verteld.

 42. wdankbaar zegt:

  Bart heeft inderdaad alle kenmerken van een trol. Ik kijk het nog even aan, anders gaat hij er ook af. Een echte trol wil ook nooit voor zijn identiteit uitkomen. Jij wel, Bart?

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Trol_(internet)

 43. Jan Verheul zegt:

  Bart,

  je krijgt nu voor de vierde keer antwoord op die vraag:

  Ze hebben het niet eerder gedaan omdat ze er van uit gingen dat de zaak zou versloffen, zoals tot nu toe in àlle dossiers het geval is.
  Maar er kwam een nieuw fenomeen: de blog. Het internet werd ongelooflijk veel handzamer.
  Burgeronderzoekers DVK stapelden de wanpraktijken bij Justitie op een hoge en zichtbare stapel. Grotere media begonnen er over te spreken: 1 Vandaag, Nos journaal, etc.

  Het werd niet minder, Vaatstra werd niet vergeten.
  Het dossier werd steeds bedreigender: de doofpot was al omgekeerd, alleen de grote publieke belangstelling was nog net niet voorbij het punt van no-return.
  Denk even terug hoe lang het duurde voor men DSB echt aan de schandpaal had. Mevrouw Hertzenberg e.a. hebben heel veel uitzendingen moeten maken voor die drempel van no-return was overschreden.
  Pas een jaar geleden besefte Justitie dat een DSB scenario onafwendbaar was.
  Toen is de ‘Jasper-oplossing’ gekozen.

  Is dit bewezen? Zulke zaken kun je volgens mij niet hard bewijzen.
  Is het een afdoende antwoord op jouw vraag: “Waarom is Jasper nu pas gepakt’.
  Volgens mij wel.
  Het OM zou heel dom zijn als ze meteen een Jasper hadden ‘gemaakt’. Deze zaken verliezen altijd de aandacht van het pubiek. Het wordt een cold case zaak en niemand die er nog om maalt. Dus een Jasper produceren was vòòr 2011 een domme tactiek.
  Maar na 2011 is het de enige tactiek om zich uit de nesten te werken.

  Dit is wel de laatste keer dat ik een antwoord op Chris en Bart heb gegeven.
  Ik ga andere dingen doen, zaken die ik al een week geleden had moeten doen, en die hoognodig gedaan moeten worden.

 44. Jan Verheul zegt:

  Bart,
  ik heb niet jouw hele verhaal gelezen.
  Ik stel een vraag, als voorbeeld.
  Ken jij het dossier?
  Weet je dat de officiele versie is dat Feik pas rond half mei is opgepakt voor verhoor, omdat Stefanie hem toen beschuldigde van verkrachting.
  Wist je dat?
  De directeur van het AZC , Nettie Groeveveld, heeft dat officieel verklaard.

  Maar weet je ook dat van diverese kanten dit verhaal is ontkend.
  Heb je het gesprek van Wim gehoord waarin hij de onderdirecteur van het AZC belt, de heer Louis Uijl, en dat deze Louis heel duidelijk en met grote zekerheid stelt dat Feik al meteen na de moord werd opgepakt en verhoord door politie, ergens in Buitenpost.

  Aan het eind van het gesprek blijkt dat Uijl dacht dat hij met een recherceheur van het nieuwe 3D team zat te praten.
  Als hij eerder had geweten dat dit geen agent was, had hij natuurlijk niks gezegd.

  Je moet wel de dossiers lezen, voor je kunt oordelen.
  Luister ook nog even naar de bewaakster van het grenshospitum.
  Het gesprek duurt 1,5 uur en is voor mij erg overtuigend.
  Als Alexia had geweten dat Wim dit gesprek later openbaar zou maken ( na zorgvuldige afweging van belangen, dus ethisch verantwoord) , had ook zij niks gezegd.

  Nu ga ik echt stoppen met schriijven, want ik weet dat sommige mensen helemaal nooit te overtuigen zijn. Ze beschermen zich door het dossier niet te bestuderen. Tegen zulke overmacht (de onwetendheid) kan ook ik niet op.

  • Jan Verheul zegt:

   Bart schrijft: 11.31 uur

   “Uit DNA bewijs blijkt dat die mensen het niet gedaan kunnen hebben. Als jij aan kunt tonen dat er met het DNA bewijs is geknoeid, praten we wel weer verder”.

   Het DNA van de Istanbusle Ali matchte niet, zoals je zegt. Maar die Ali was een lange man, met hartklachten.
   De Ali die wij als dader zien was klein, en voetbalde vaak.

   Die kleine Ali is mogelijk in Noorwegen in een cel gesignaleerd.
   Justitie beweert dat ze ook van die kleine Ali een DNA test hebben afgenomen, en dat zijn DNA niet ovreeenkomt met de dader.
   Maar helaas blijkt dat die Noorse instanties nu allemaal ontkennen dat er ooit zo’n verzoek uit Nederland is gekomen.
   Waarom zouden de Noren dat ontkennen?

   En waarom maakt het OM de briefwisseling ( net die Noren)( niet publiek ? Om te bewijzen dat ze wèl de waarheid spreken.

   Bart, alweer kriteik van jou die uitsluitend mogelijk is omdat je de dossiers niet kent.

 45. wdankbaar zegt:

  Bart, je mag natuurlijk kritiek hebben, maar je komt steeds weer met dezelfde vraag terug, ook al wordt die beantwoord. Het lijkt erop dat je ons nodeloos wilt bezighouden. We kwamen gewoon te dicht bij het vuur en daarom tracht het OM dat vuur te doven met een nog grotere leugen die een normaal mens zich niet kan voorstellen.

  Het is de propaganda techniek van Hitler die in Mein Kampf schreef:

  All this was inspired by the principle — which is quite true in itself — that in the big lie there is always a certain force of credibility; because the broad masses of a nation are always more easily corrupted in the deeper stata of their emotional nature than consciously or voluntarily, and thus in the primitive simplicity of their minds they more readily fall victims to the big lie than the small lie, since they themselves often tell small lies in little matters but would be ashamed to resort to large-scale falsehoods. It would never come into their heads to fabricate colossal untruths, and they would not believe that others could have the impudence to distort the truth so infamously.

 46. Jan Verheul zegt:

  Bart,
  als de speurhonden naar het AZC lopen en je zegt dat ze nu moeten stoppen en terugkeren, dan maak je niet een fout. Dat is geen vergissing. Het doel van een speurhond is nu juist dat hij een spoor volgt tot bij de dader of verdachte.

  Als er op 1 mei 1999 op een AZC bij Schiphol een mysterieuze man wordt aangeleverd door politieagenten die zeggen dat ze uit Friesland komen, en als die man geen enkel document bij zich heeft en enkele dagen later spoorloos is verdwenen, dan zijn dat geen fouten. Dat is geen vergissing.

  Als de bewakers van dat AZC hun ervaring aan de politie willen melden en dan worden bedreigd met 5 jaar gevangenis straf, dan is dat geen vergissing.

  Als het OM in Turkije een Ali op pakt van 1.85 meter, terwijl ‘Tout Kollum’ Ali kent als een man van 1.60, dan is dat geen vergissing. Want je moet die man’s identiteit oprecht vaststellen, met behulp van getuigen.

  Als de minister antwoordt dat het DNA van de Ali in Noorwegen niet matcht met de dader, en bij navraag blijkt in heel Noorwegen niemand te weten van een vraag van de Nederlandse justitie, dan maakt die minister geen vergissing.

  De rest van de voorbeelden moet je zelf maar uit het dossier halen.

  Mijn conclusie: dit zijn geen fouten. Hier is opzettelijk bedoog in het spel.
  Bedriegers hebben één handicap: ze worden , na ontmaskering, niet meer voetstoots geloofd.

  Behalve door naïvelingen en mensen die van niks weten, natuurlijk.

  Bart, het ga je goed.

 47. wdankbaar zegt:

  Heb je onderstaande vragen al gesteld, Bart? Kun je ons uitleggen waarom je het legitiem vindt dat ze niet beantwoord worden? Of snap je dan ook waarom de Jasper hoax deze vragen moet begraven?

  Bart, zolang je deze vraag niet wilt beantwoorden, verwijder ik je posts.

  • Jan Verheul zegt:

   Bart,
   al jouw verhalen kun je op deze site plaatsen: http://xevolutie.blogspot.nl/2012/11/249-marianne-vaatstra-kritieken-die-u.html
   Tot nu toe nog maar twee reacties daar ontvangen, dus die censuur van Wim is niet erg sterk.

   Het denken wil niet best lukken bij jou, Bart.
   Je schrijft: “Als iemand niet doet wat jij zegt, ga je z’n posts verwijderen.”
   Tja, zo gaat dat in het hele leven, Bart.
   Wie de regels overtreedt krijgt daarvoor een straf.

   Het alternatief is: anarchie. Dat is een situatie waar de meest gemene en de meest sterke mensen alles tot zich nemen.

   En op een website is anarchie: dat mensen die niks lezen en niks weten en niet kunnen denken, toch steeds maar hun schrijfsels gepubliceerd zien. Zoals een peuter er aardigheid in kan hebben om steeds zijn bordje van tafel te gooien; hij geniet van zijn macht om die grote mensen steeds maar weer dat bord te laten oprapen.

   Anarchie is dus geen beste manier.
   En daarom moet jij serieus discussieren, anders wordt je er uit gegooid.
   Serieus discusieren dat is: erkennen dat het OM vele leugens heeft gepleegd, en dat ze steeds verder in de hoek werden gedreven door de bekend geworden informatie, en dat het dus niet ondenkbaar is dat ze met DNA hebben geknoeid om zich er uit te redden.

   De achterdocht tegen het OM komt niet uit onszelf
   Die heeft het OM zelf veroorzaakt.
   Maar het OM heeft het grote geluk dat je toch wel een weekje moet lezen voor je dit dossier enigszins kent, en dus is de massa heel gemakkelijk te misleiden, want die heeft er geen week voor over, of heeft de capaciteite niet om de zaak te begrijpen.
   Als je niet logisch kunt denken ( oorzaak en gevolg, correlatie, vezamelingen-leer etc.) dan heb je een flinke handicap om dit soort dossiers te doorgronden. Het is dan inderdaad veiliger om je te verschuilen in de massa,

   Jouw vraag: waarom zou het OM zo lang gewacht hebben om jasper op te voeren, is een zinvolle vraag. Maar die is heel goed beantwoord. Jij weigert om dat toe te geven.
   Dan moeten daar de wegen scheiden.
   Als iemand niet oprecht naar waarheid zoekt, maar slechts blind één standpunt wenst vol te houden, dan is het verloren tijd om die persoon te trachten tot inzicht te brengen. Gaat nooit lukken.

   • Jan Verheul zegt:

    Mooi is dat:
    ik lees jouw reactie op deze blog, en daarin schrijf jij : Ik word geblokkeerd !
    Inelk geval heb je hier alweer heel wat zinloze reacties kunnen plaatstem dus met dat blokkeren valt het wel mee.

    En als je dermate sterke bewijzen hebt dat Wim er bang van wordt en je diet toestaat die te plaatsen: je bent altijd welkom op de blog die ik heb gegeven.
    Geloof me: als je echt iets te melden hebt zoek je echt wel een plaats om te publiceren.

 48. ReinBrein zegt:

  Bart, je stelt allemaal vragen zoals ”Waarom hebben ze dat niet eerder gedaan” en ”Waarom hebben ze niet veel eerder de zaak gesloten door Jasper als dader aan te wijzen”
  het waarom doet er niet toe, en het HOE en WAAROM blijft vaak speculeren en Wim houdt zich liever aan de keiharde feiten.
  Voor wilde speculaties en/of jouw nieuw verworven inzichten (als je die zou hebben) kun je Micha contacteren.

  Maar misschien kun je deze vragen beter aan Peter R De Vries stellen, hij is sinds de zaak ”Jasper Scheringa” de contactpersoon van het 3D team en tevens woordvoorder van de pedo-mafia. Je kunt hem altijd mailen met lastige vragen die om opheldering vragen.Twitteren kan ook.

  Hoe moeten wij weten waarom de pedo-mafia zus of zo doet? Dat blijft altijd speculeren.
  De Siciliaanse Cosa Nostra (opgericht door vrijmetselaar Mazzini & IS Masonic) vertelt toch ook niet waarom ze die of die in beton hebben gestort en waarom dat niet eerder of later kon?
  De mafia is een geheime criminele organisatie zoals bijvoorbeeld de bilderberggroep en hun werkwijze blijft dientengevolge liefst in nevelen gehuld.

 49. Jan Verheul zegt:

  Die Hoogleraar Stapel heeft ook heel erg veel mensen misleid. Bekijk Pauw en Witteman van gisteravond.
  Die specialist Jansen-Steur heeft ook jarenlang de medewerkers misleid.

  Mensen in een team zijn, door iemand met autoriteit en bluf, heel gemakkelijk aan te sturen. Ze zijn allemaal bang voor hun baan. En als ze klokkeluider worden dan luistert en niemand naar ze en worden ze persoonlijk uitgekleed.

  Maar ook dit soort kennis van alledag heb jij nog niet tot je genomen, blijkbaar.

  Jij leidt aan het ‘Ik geloof de autorieit’ syndroom.

 50. Plato zegt:

  Ik vermoed dat bart en Chris (betaalde) staatstrollen zijn.

 51. cobra zegt:

  he wim waarom gooi je bart niet gewoon van het blog
  zo werkt het ook op blog van ko van dijk vertelt
  als je met feiten komt waar een nietsnut als ko van dijk niks van wil weten
  dan krijg je een ban op zijn blog

  is ook mij gebeurt bij die papagaai

 52. Plato zegt:

  ,,Feiten benoemen die niet in het complot straatje passen en dan ben je meteen een trol.”

  Nee hoor aantoonbaar heeft het rechercheteam gefaald de hoofdverdachte Ali H. op te sporen.

  Geen complotstraatjes maar in ieder geval ongelooflijke blunders al 13,5 jaar lang. Steeds meer getuigen begonnen te spreken vanaf 2010. De dossiers van de twee asielzoekers zijn nog steeds zoek en er zijn sterke aanwijzingen bewijzen dat de 2 asielzoekers uit het land zijn weggesluist.

  • Plato zegt:

   Omdater 25+ getuigen zijn die Ali H. van 1.60m die nacht hebben gezien. Bebloed t-shirt etc.

   Keeldoorsnijdende gebaren etc. en hij is weggesluist.

   13,5 jaar nooit de hoofdverdachte weten op te sporen!

   Ja mijn vertrouwen is in justitie na leugens in diverse andere zaken met vervalst bewijs tot een zeer laag niveau gedaald, dus met DNA-matchen hoeven ze bij mij niet mee aan te komen voordat die Ali H.is opgespoord!

 53. Jan Verheul zegt:

  Er is wel degelijk verschil, Bart.

  Jij hebt 6 maal antwoord op jouw vraag gekregen,terwijl wij geen plicht hebben om jou te antwoorden.

  Het OM heeft de plicht om goed onderzoek te doen, en om zich te verantwoorden, door kamervragen correct te beantwoorden.
  Wij totn vele malen aan dat het OM ( de minister) die kamervragen op leugenachtige wijze beantwoord. Niet onze mening, maar feiten, want de ene minster zegt eerst ‘het is groen’ en zijn opvolger zegt ‘het is geel’. En de ministerdaarna wilhelemaal geen kleur meer noemen, terwijl de vaststelling van die kleur essentieel is voor het vinden van de dader.

  Als burger heb je dan de plicht om te herhalen, herhalen en herhalen.
  Je zou het jarenlang moeten volhouden, tot er iets gebeurt.

  Jouw post zat er dus alweer helemaal naast. Bart.
  precies zoals bijna al jouw posts.

 54. Harmony zegt:

  Het feit dat twee van meineed bewezen rechters worden vrijgesproken toont de staat van het Nederlandse recht…..Het gaat niet meer om of iemand met waarheden komt, maar hoe goed er op een bepaald niveau gelogen kan worden. Heel triest. En Bart, als je zo’n moeite hebt met de visie van Micha, Wim, Arend en Andre, waarom verdoe je je tijd op deze site?

  “Sommige regimes schijnen de corruptie te bestrijden door haar in de top te concentreren”.

 55. Plato zegt:

  Nou Bart als jij er niets van gelooft waarom word je dan niet gewoon woordvoerder voor justitie? Ze zullen content met je zijn.

 56. Jan Verheul zegt:

  Reactie op Bart 12.49

  Ad 1. Dat is jouw mening, geen feit. Wim heeft een dossier van 300 pagina’s waarin die bewijzen te vinden zijn. Duidelijke bewijzen. Heb ze ook al vaak gegeven. Vb: OM zegt dat Ali spoorloos was, maar diverse mensen zeggen dat Feik meteen 2 dagen is verhoord doo rpolitie: Louis Uijl en vele anderen zeuden dat.

  Ad 2. Dat is geen feit. Dat is de levensfilosofie van een ezel die zich driemaal gestoten heeft aan een steen en zichzelf dan voorhoudt: stenen zijn voor mij onbelangrijk want ik stoot me toch nooit .

  Ad 3. Dat is geen feit, maar een mening van jou.
  Tunnelvisie is het niet toelaten van informatie die jouw visie ondergraaft.
  Welke harde info heb je die onze visie ondergraaft?
  Je hebt niks. Je hebt de mening dat “Jasper zal het wel gredaan hebben.”

  Ad 4. Er zijn jaarlijks vele honderden dossiers waar DNA bij te pas komt. Als uit die dossiers blijkt dat de politie normaal onderzoek deed. Dat de speurhonden gewoon mochten doorlopen., Dat de mensen die het meest verdacht werden omdat ze bedreigingen hadden geuit ook direct voor ondervraging zijn opgepakt, etc etc, Dan zullen wij niet aan de integriteit van een DNA onderzoek gaan twijfelen. \

  Maar als het OM in een dossier een historie heeft opgebouwd van vele leugens en omissies, en in de hoek wordt gedreven ( op 20 november zouden weer twee landelijke dagbladen een groot artikel gaan wijden aan Wims dossier) en plots is daar – veel eerder dan verwacht- de dader Jasper, ja, dan zijn we wantrouwend.

  Maar je kunt wel wantrouwend zijn, het is dan toch nog nodig dat er een scenario denkbaar is waarin Jasper toch onschuldig is. Dat is niet ‘je verhaal aanpassen’, dat is : aantonen dat met deze DNA match nog niet bewezen is dat jouw eigen verhaal onjuist is en dat Jasper de dader is.

  Ook als we over een jaar weten dat Jasper het gedaan heeft: door daderkennis, doordat zijn vrouw met verhalen komt over 1 mei 1999, etc. etc. dan nog blijft het onbegrijpelijke gedrag van het OM staan als: onbegrijpelijk gedrag. Verdacht gedrag.

  Ik wil wel toegeven dat zelfs als Jasper en zijn vrouw over 1 jaar toegeven dat hij het gedaan heeft, ik nog twijfels behoud. Ik wil harde bewijzen dat hij het gedaan heeft.
  Er zijn al heel wat bekentenissen afgelegd door wanhopige mensen.
  Maar als het zover komt zal ik jou, Bart , niet kwalijk nemen dat jij overtugid bent dat Jasper het gedaan heeft.

 57. Vragensteller zegt:

  Ik moet eerlijk zeggen dat ik de theorie van WD wel kan volgen.
  Maar het is ronduit schandalig als je ‘andersdenkenden’ zoals Bart hier van reageren uitsluit en blokkeert. Dat vind ik een zwaktebod, net als de opmerking van Jan Verheul’dat je serieus moet discussieren en dat dát betekent dat je moet erkennen dat het OM fouten heeft gemaakt’.

  Je moet de critici gewoon laten reageren Wim. Ze blokkeren vind ik zelfs een zwaktebod.

  • Jan Verheul zegt:

   Een fout van het OM: men gaat naar Istanbul en neemt DNA af: geen match.
   Gelukkig ging SBS6 ook naar Istanbul en kon men in Kollum deze Istanbulse Ali zien: een lange man! De echte Ali was opvallend klein, en voetbalde erg veel. de lange Ali had hartklachten en is daaraan geopereerd.
   Toon me aan dat dit verhaal niet klopt.
   Er zijn heel veel Kollumers die zeggen dat het klopt. Ook mensen die in het AZC werkent,

   Dan zeg ik: dit is serieus. het OM heeft gelogen.

   Er zijn nogal wat Ali Hassan’s in de wereld, en dus zou het al bijna noodzakelijk zijn om een persoon die de echte verdachte Ali goed had gekend, mee te nemen ter verificatie. Heeft het OM ook niet gedaan.

   Dan zeg ik: alweer een OM dat niet naar waarheid zoekt.

 58. Jan Verheul zegt:

  Toch wel, Chris.

  Ik vind dat je op bepaald moment ‘aannames’ moet durven maken.
  Als keer op keer het OM de zaak tracht te fleesen, dan komt er een moment dat ik ze ga wantrouwen.

  Ik weet dat dit nie voor jou en Bart geldt.
  Voor jullie is het hoogst onzeker of miorgen de zon op gaat.
  Dat hij dit al 80 miljoen jaar lang elke dag trouw doet, dat is voor jullie geen bewijs.
  Gelijk heb je: het is geen bewijs.
  Maar ik durf de ‘aanname’ best aan dat ie morgen op komt.

 59. Jan Verheul zegt:

  Geen idee wat je wil zeggen

 60. wdankbaar zegt:

  Chris wordt geblokkeerd omdat hij me niet wil vertellen wie hij is en wat zijn motief is om hier te trollen. Als je iemand in zijn eigen huis wilt beledigen doe het dan in elk geval met open vizier.

  Als je dat niet kunt of wilt, zeik dan ook niet over het feit dat je het huis van de gastheer wordt uitgetrapt.

 61. Jan Verheul zegt:

  Bart, 13,27

  De essentie van speurhonden is dat je ze laat lopen tot ze het object hebben bereikt waarvan de geur op het PD is aangetroffen.
  Als een hoge Piet de hondenbegeleiders gelast om niet het AZC binnen te gaan, dan is dit niet zomaar ‘een foutje’. een klein oneffenheidje. Nee, dan is dit een levensgroot bewijs dat hier heel iets hee;l raars aan de hand is. Een bewijs !
  Want ik wil wel eens een geloofwaardige verklaring horen voor het stoppen van die hinden.
  Die geloofwaardige verklaring heeft het OM nooit gegeven.

  En dit is 1 voorbeeld.
  En zo zijn er 300 pagina’s met voorbeelden.

  Maar het zegt jou allemaal niks. Jij wil BEWIJZEN!

  DNA in het slachtoffer , dat zijn BEWIJZEN !

  Niet altijd:
  Stel nu dat Marianne inderdaad slachtoffer is van het Walpurgis ritueel, of van een of ander satanisch gebruik …. ( ik geloof het ook niet, maar die dingen bestaan wel degelijk, en op het AZC maakten Hebben en Dill sexfilmpjes, en Feik en Ali kwamen daar met regelmaat, en dit soort jongens zijn natuurlijk de ideale aanleveranciers van slachtoffertjes ) ,
  …..dan doe je er verstandig aan om bij de dode Marianne het sperma van een of andere boer uit de omgeving in te brengen: ‘keihard bewijs’.
  Hoe kom je aan sperma ? Vb: Jasper is verleid door een jonge meid die hij op een ochtend slapend in zijn schuur vond, en die heeft het condoom met sperma bewaard…. Op Walpurgisnacht heeft iemand Jasper naar buiten gelokt en hem een ferm roesmiddel toegediend. De volgende dag zat ie onder bloed en wist niks meer te herinneren…. ( Dit om te zorgen dat zijn vrouw bevestigt dat Jasper mogelijk de dader is..)
  Het is allemaal niet zo moeilijk, Als je je in het pedofielen dossier verdiept, dan kom je wel vreemder zaken tegen. En van de hoogste baas van het AZC destijds, Demmink, zijn wel straffer verhalen verschenen.
  Demmink was ook jarenlang baas bij justitie, tot begin deze maand zelfs.

  Verder kan het dader-DNA ergens zijn verwisseld, bij het NFI. Daar zijn 1700 fouten begaan de afgelopen jaren. Mogelijk dat er af en toe opzettelijk iets ‘verkeerd’ wordt wegge;legd. Het OM is erg machtig.

  Nu ga ik echt andere dingen doen. Tabé

 62. FeeX zegt:

  De registratie en bevolkingsregisters van Islamlanden kloppen niet altijd.
  Zo blijkt vaak dat leeftijd niet klopt of de geboorte niet is aangegeven, en men doorgaat voor gestorven broer, of zo.
  Zo ken ik er ook wat die al jaren hier wonen en geboortedatum 1 januari is opgegeven.
  !x per jaar komt er iemand van de volkstelling langs om te registreren.
  is mij verteld.
  Het zal nu wel beter zijn.

  Zo ook bij asielzoekers.
  Reizen op papieren van je broer, of zonder papieren, afvijlen, of beschadiging van vingertoppen,
  Komt allemaal voor.
  De leeftijd Id en afkomst is dan ook niet te controleren.
  Wordt ook nauwelijks gecontroleerd, want ik ken er ook 1 die met de ovkaart van zijn gedetineerde broer reist.
  En weet ook dat zieke familieleden ook meeliften op de zorgverzekering van familie in Nl

  Ik weet niet of dan een dnatest wordt gedaan.
  Maar hierbij is een dnadata wel handig, om de is van de persoon zelf ook na te kunnen trekken.
  Ik weet niet of dat in een asielprocedure ook gebeurd.
  Lijkt me wel dat een crimineel zich voor kan doen als berooide vluchteling.
  Voor zover het plaatje van registratie en id verwisseling rondom asielzoekers.
  Al lastig genoeg, en dan heb ik het nog niet over meerdere paspoortenpoltiek.
  ( Zeilmeisje heeft er 3)

 63. FeeX zegt:

  Dan nog het fietsverhaal.
  Met lekke banden, of snelle reparatie fietsten ze naar het buitenpost.
  Marianne jat een fiets,of dat wordt voor haar gedaan, en haar dateverhaal, de reden om alleen verder te gaan moet daarin passen?
  Ik heb grote vraagtekens bij het fietsverhaal, de reparatie, of met lekke banden doorfietsen, ipv broer bellen.
  Ook de vrijwilligheid en gebrek aan verzet, klopt niet.

  Wellicht was ze gedrogeerd?
  De dader een necrofiel?

 64. FeeX zegt:

  Dan nog het dna.
  Het cruciale kernpunt van dit onderzoek, lees maar na bij het O.M.
  Daarop gebaseerd het daderspoor.

  Eerst was er Dna, maar later werd bekend dat het om sperma ging.
  Er is al eerder een match geweest en bekentenis.
  Er is ook al iemand opgegraven.
  En bij een andere dode dna familie genomen.

  Waar welk dna zat, en hoeveel dna er is gevonden.
  Van hoeveel personen? en welk dna als die van de dader is aangewezen?
  Dat is lastiger.

 65. Lidy zegt:

  Fungeert dit blog als discussieplatform dan? Wat dat betreft vind ik het blog van Bou, die streng maar rechtvaardig modereert,leesbaarder. Dus Wim laat je blog niet dichtslibben met oeverloze discussies, die geen toegevoegde waarde hebben, is mijn advies. Hou je blog interessant voor de bezoeker die iets meer te weten tracht te komen over de zaak Vaatstra.

  • Jan Verheul zegt:

   Lidy,
   je zal het niet geloven, maar dat is de enige reden waarom ik al die antwoorden op Chris en Bart geef: in de hoop dat nieuwkomers geïnteresseerd raken en misschien wel overtuigd dat er veel niet klopt.

   • Vuur zegt:

    Inderdaad Jan, ook ik maak iedere keer de afweging om wel of niet te reageren op bepaalde mensen die niet de discussie aangaan, maar keer op keer vragen stellen en aantoonbaar de discussie proberen te frustreren.

    Voor mij houdt het nu wel op. Ik ga mee in het betoog van Lidy. Het wordt compleet onleesbaar en onnavolgbaar voor mensen die nieuw komen. Het komt erg warrig over en moeilijk om door de bomen het bos te zien. Als er over één onderwerp gediscussieerd wordt dwingen ze je weer om een vraag te beantwoorden op een ander gebied. Ik stop met ingaan op dit soort afleidend gedrag.

    – Afwijkende meningen, prima!
    – Gebrek aan kennis en ogenschijnlijk voordehand liggende vragen stellen, prima! (immers niet iedereen heeft de tijd om al ommissies en leugens van het OM de afgelopen dertien jaar tot zich te nemen, laat staan te overzien)
    – Feiten anders interpreteren, prima!

    Het lukt ze aardig tot nu toe…..

 66. Don Quijotte zegt:

  je vraagt er ook om om geblokkeerd te worden Chris.

 67. jackholland zegt:

  Nog even over de sporen Stel marianne was al overleden .2 personen dragen marianne naar de vindplaats in het weiland.Om verwarring te brengen gaat de ene bij de andere op de rug terug. 2 sporen heen 1 spoor terug.Zou toch ook kunnen?

 68. theyknew zegt:

  “Het OM heeft DNA van Jasper gevonden op het lichaam van Marianne Vaatstra.”

  Helaas, ook dit is een aanname. Jij bent er namelijk niet zelf bij geweest en jij moet aannemen dat het OM de waarheid spreekt. Dat het OM in meerdere zaken heeft bewezen, zich niet van haar betrouwbaarste kant te laten zien speelt bij jou geen enkele rol. Eens zullen zij toch wel de waarheid spreken, schijn jij te denken. Jij schijnt een mateloos vertrouwen te hebben in autoriteiten die 13 leugens vertellen en geen één waarheid en schopt hier tegen mensen aan die die leugens niet meer willen geloven. Dat bestempelt jou als een ras naïeveling die je alles op zijn mouw kan spelden.

 69. Steen zegt:

  Topics zijn niet meer te volgen. Mensen die hier een “duit in het zakje” menen te willen doen moeten zich beter voorbereiden en inlezen op de Vaatstra zaak. Dat kan hier maar ook via het boekje van Bart Bakker. Die laatste gaat dan wel niet in op scenario’s maar feiten en verklaringen kun je daar ook in lezen. Een goede start is het in ieder geval.

  @Bart; de tijd die zat tussen DNA match en aanhouding heeft men gebruikt om de aanhouding voor te bereiden. Dit is verklaard door OM, Justitie en politie tijdens diverse tv uitzendingen. Koppie d’r even bij houden hé?

  @Chris; in jouw geval is het wellicht beter om de zaak om te draaien; hoeveel “bewijs” is er op dit moment tegen J.S.? Alleen DNA? Steek dat eens af tegen het andere scenario en de feiten en omstandigheden daarbij.

  Hoe deze zaak ook afloopt, met of zonder J.S. in de hoofdrol, wie nu nog niet ziet dat er vanalles morrelt aan het “onderzoek” van OM/Justitie, is al blind of heeft heel snel een bril nodig. Neem nou de reconstructie van het 3D team, die hangt bijelkaar van waarschijnlijkheden, theorieën en aannames. Als we weer 5 jaar verder zijn en de onderzoekstechniek is verbeterd, krijgen we dan weer een nieuw scenario voorgeschoteld?
  En passant vergeet Peter R. de Vries de getuigen even die S en W de ’s nachts alleen op pad zagen (zonder Marianne). Ik ben benieuwd wanneer justitie nu eens op de proppen komt met het door de badmeester gevonden met bloed besmeurde trainingsjack. Keihard aanvullend bewijs tegen J.S. toch?

  • cobra zegt:

   bart bakker is iemand die zich over de rug van de zaak vaatstra wilde verijken en daarom een boek heeft geschreven wat vol staat met verkeerde info
   waar ook bij de fam. niet is gevraagd wat ze van dit boek vonden
   dus lijkt mij geen meerwaarde om dit boek te lezen ikzelf heb geen enkel feit in het boek kunnen vinden wat al niet tig keer is beschreven hier op de blog s

 70. Jan Verheul zegt:

  Ja, ik geloof onmiddellijk dathet voor nieuwkomers een ingewikkelde brei aan info is.

  Er is een tijdslijk op internet te vinden:
  http://www.hethaagsecomplot.nl/case/marianne-vaatstra.htm

  Hier vind je de info chronologisch.

  Maar je ziet ook enkele plattegronden van de dorpen, met rode lijnen etc.

  Er is een lijst met de namen van alle betrokkenen

  Er is een lijst met ‘bewijzen’

  ———————

  Wim,
  ik heb de indruk dat deze draad alweer behoorlijk lang is, en dat het programma af en toe artikelen op heel andere plaatsen neer zet dfan je wil.
  Dat had ik een week geleden ook op deze draad: https://rechtiskrom.wordpress.com/2012/11/16/petitie-voor-vervolging-wim-in-zaak-marianne-vaatstra/

  Misschien zinvol om een nieuwe draad te openen?

 71. Jan Verheul zegt:

  De zaak Vaatstra.

  Ik wil hieronder graag mijn huidige mening over de zaak geven, en hoop daarmee nieuwe lezers te helpen.

  Na 13 jaar onzekerheid is er eindelijk een verdachte opgepakt: Jasper Steringa.
  Zijn DNA komt overeen met het DNA in de sperma-sporen die op of in Marianne werden gevonden.
  De kans is dus groot dat Jasper de verkrachter van Marianne is.
  De kans is ook groot dat Jasper de moordenaar van Marianne is.
  Natuurlijk kan men een meisje doden en kan men sperma van een onschuldige man bemachtigen en dat op het dode meisje plaatsen. Maar dat is wel ver gezocht.
  Ook zou het kunnen dat Jasper wel de verkrachting heeft gedaan maar haar niet heeft gedood. Maar ook dat is wel ver gezocht.
  Natuurlijk is er maar één persoon bij het NFI nodig om wat monstertjes te verwisselen, maar ook dat is wel ver gezocht.
  Of moeten we het in dit geval ‘ver zoeken’?
  Zijn er redenen om de denken dat hier iets niet is gegaan zoals het gewoonlijk gaat?
  We moeten toch aannemen dat mensen die een meisje verkrachten en haar daarna in paniek doden, niet een beetje sperma van een ander persoon bij zich dragen.
  En we moeten toch aannemen dat als één persoon het meisje verkracht, dat er dan niet een ander zal komen om haar te doden.
  Dat zijn inderdaad geen voor de hand liggende scenario’s.
  En toch vertrouw ik in dit geval niet wat hier aan ons wordt gepresenteerd.
  Waarom niet?
  Omdat in het 13 jaar durende onderzoek er heel veel onwaarschijnlijke zaken zijn gebeurd.
  Natuurlijk kunnen onderzoekers fouten maken.
  Ze kunnen zich vergissen.
  Ze kunnen details over het hoofd zien.
  Ze kunnen per ongeluk een getuigenis vergeten op te nemen in het grote dossier.
  Ze kunnen afgeleverde voorwerpen verloren leggen.
  Een minister kan wel eens een fout antwoord geven, per ongeluk.
  Het is mogelijk dat de recherche eigenwijs is en ‘per abuis’ vergeet om de meest verdachte personen te verdenken.
  Het kan gebeuren dat justitie per ongelijk een persoon verwisselt en bij de verkeerde DNA afneemt.
  Het zou kunnen gebeuren dat justitie per ongeluk iemand als verdachte doorstreept omdat zijn DNA niet klopt, terwijl men dat DNA nooit heeft opgevraagd.
  Dat kan allemaal.
  Vergissen is menselijk.

  Maar wat NIET kan, dat is dat justitie 13 jaar lang alleen maar vergissingen begaat.
  Dat het hele onderzoek bestaat uit fouten zoals hierboven beschreven.
  Dat men 13 jaar lang vrijwel NIETS goed doet.

  Als dat het geval is, dan gaan we terug naar dat DNA onderzoek dat Jasper als vermoedelijk dader heeft aangewezen.
  Dan gaan we er van uit dat ook hier wel eens een vergissing in het spel kan zijn. Een opzettelijke fout, zoals al die andere fouten in de afgelopen jaar alleen maar opzettelijk geweest kunnen zijn.

  Tot zover mijn visie op dit moment.

  ( Wim, wil je niet een nieue draad openen, en dit overzicht daar plaatsen? De\ze draad begint kuren te vertonen: artikelen verschijnen op verkeerde plaatsen.)

 72. FeeX zegt:

  Het ‘ verdachtendpoor dna’ is wel rondgegaan.
  Nfi,Rijswijk, Leiden, Engeland.
  Je kunt wel opzoeken waar geweest, maar niet waar aangetroffen.

  Deze hele zaak valt en staat op Dna.
  Zit er in een asieldossier ook een Dna identiteitbevestiging?

  En zat Jasper ook bij de eerste of tweede groep getesten?
  Quote OM:Juni 2000
  In totaal zijn sinds 15 oktober 1999 169 monsters onderzocht. Er zijn nog drie monsters in onderzoek (naast de 169). Er waren 11 weigeraars en van 11 personen is geen reactie ontvangen (verhuist, gedetineerd).
  Tot op heden kon, door middel van DNA-onderzoek, van 191 mannen worden vastgesteld dat zij niet de dader van het misdrijf konden zijn. Het DNA-profiel is tevens vergeleken met DNA-profielen in de databank van het Nederlands Forensisch Instituut (NIF) te Rijswijk, alsmede met DNA-profielen in een aantal buitenlandse databanken (België, Duitsland, Oostenrijk en Engeland), steeds met een negatief resultaat.

  Verderop :4.Persverklaring hoofdofficier Den Hollander in de zaak Vaatstra
  1 juni 2006 – Arrondissementsparket Leeuwarden

  De beslissingen over een grootschalig DNA-onderzoek
  Tenslotte het grootschalig DNA-onderzoek waarover vandaag een petitie is aangeboden.

  Ik herhaal nog eens dat in deze zaak meer dan 900 vrijwillige DNA-afnames plaatsvonden. Er vònd in deze zaak dus op grote schaal gericht DNA-onderzoek plaats, meer dan in alle gevallen waarvoor in de afgelopen jaren in Nederland toestemming werd verleend!

  Jasper is dus de 13de verdachte, en de voorgaande verdachten zijn vrijgesproken na vergelijking Dna.
  dat is mijn conclusie.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s