Waarom is het zo stil aan de overkant?

Wat aan het vorige artikel vooraf ging, kunt u hieronder lezen.

Ondanks al deze correspondentie heeft de bevallige Julia die zich opwierp als aanspreekpunt, niet meer gereageerd en heeft de heer Bangert nog steeds geen aangifte gedaan.  Dit terwijl de publicatie gerust erg vervelend genoemd mag worden. Zelf zou ik het in elk geval nooit accepteren. Dus waarom Bangert wel? Heeft dat nu alleen te maken met de illegale annexatie van gemeenschapsgrond? Of is er meer aan de hand? Ik ben in elk geval nog niet benaderd door de politie om als verdachte te worden gehoord wegens smaad en laster. De vraag is waar Frits blijft? Anderzijds heb ik de politie Kennemerland (teamchef Fred Ootes) wel benaderd met het verzoek om een verklaring af te leggen die zou kunnen bijdragen tot een oplossing in deze zaak. Ondanks de belofte dat ik gecontacteerd zou worden, heb ik nog niets gehoord.

Wat wellicht een interessantere vraag is waarom justitie het bestaan van de dichtgestorte zinkputten in Frits zijn achtertuin ontkent, laat dus staan ze heeft willen onderzoeken. Sommige journalisten vertellen mij dat ze pas geinteresseerd zijn als ik concrete aanwijzingen heb die politie en justitie ook interessant vindt.

Ik begrijp niet goed waarom de politie/justitie het criterium is voor interesse. Het is juist justitie die het bestaan van de zinkputten ontkent, terwijl die er bewijsbaar zijn, wat justitie ook weet, want het is hen door Frits verteld en ze hadden het ook kunnen zien in het kadaster. Dat Justitie in zo’n langslepende, ernstige zaak een pot ordinair zit te liegen, nota bene met betrekking tot een mogelijke aanwijzing waar het lichaam van Cheryl zou kunnen liggen, is niet nieuwswaardig?

Later meer! Veel meer ! Onder meer over de betrokkenheid van twee bij de politie bekende pedofielen,  Hans Grosfeld en Roel Klein. Waarvan ik onomwonden stel dat zij Cheryl hebben ontvoerd. Deze jongens hadden,  zoals justitie ook weet, een voorliefde voor minderjarige jongetjes, niet voor meisjes.  Net als de Secretaris Generaal van Justitie, Joris Demmink. Zit daar dan wellicht de link waarom de waarheid over deze zaak niet boven water mag komen?  Waarom er gelogen wordt? Hebben Klein en Grosfeld materiaal in handen over Demmink en consorten? Waarom hebben Klein en Grosfeld een meisje meegenomen?

Mocht ik door de politie benaderd worden, dan vraag ik hen: Waar is Hans Grosfeld? Waarom is hij nooit als verdachte in beeld geweest? Had hij een kalende kop en een bril zoals in de compositie-tekening? En had Roel Klein lang haar en een snor? (Het antwoord is voor beide vragen ja, maar dat terzijde). Waarom hebben jullie Roel Klein niet gevraagd naar zijn connectie met Grosfeld? Willen jullie bewijs voor die connectie? Enzovoort.


From: julia mascini

Sent: zaterdag 3 november 2012 22:43
To: dank@xs4all.nl
Subject: reactie inzake familie Bangert

Geachte heer Dankbaar,

Tot mij wendde zich mevrouw Christine Bangert (hierna: mevrouw Bangert), die aangeslagen beklag deed over uw handelen jegens haar en haar vader, de heer Frits Bangert (hierna: de heer Bangert). Mevrouw heeft de afgelopen avond niet kunnen slapen van de uitlatingen uwerzijds en wenst dat u in het vervolg geen contact meer opneemt met haar en andere leden van de familie. Mevrouw Bangert is niet bekend met u of met het door u gedreven opsporingsbureau en kiest er voor geen gehoor te geven aan uw verzoek. Mocht de heer Bangert worden verdacht van het plegen van enig stafbaar feit, dan is de familie vanzelfsprekend bereid volledige medewerking te verlenen bij het politieonderzoek.

Hoewel mij het fijne van de zaak niet bekend is, wijs ik u wel op het feit dat de uitlatingen waarmee u dreigt in het publiek te komen onrechtmatig zijn en bovendien zelf een strafbaar feit opleveren.

Allereerst heeft u geen enkel bewijs van het door u gesuggereerde. Mevrouw Bangert verklaart dat – naar haar weten – haar vader nooit het door u aangehaalde autotype in zijn bezit heeft gehad. Dat de heer Bangert dan maar zou moeten bewijzen dat hij een dergelijke auto niet tot zijn beschikking heeft gehad, is een apert onjuiste premisse.

Voorts is de stelling dat de heer Bangert zou liegen een forse beschuldiging die alle nodige onderbouwing ontbeert. Publicatie van een artikel waarin , naar uw zeggen, ‘al deze leugens zouden worden blootgelegd’ zou de heer Bangert onrechtmatig schenden in zijn eer en goede naam en zal dientengevolge leiden tot een aanspraak tot schadevergoeding en een vordering tot rectificatie ex. 6:162 jo. 6:106 lid 1 sub a en b BW.

Naast de civiele onrechtmatigheid dient u ook rekening te houden met de strafrechtelijke kwalificatie van deze laster en smaad. De familie heeft te kennen gegeven als gevolg van een dergelijke publicatie direct aangifte bij de politie te zullen doen.

Verdere correspondentie in aangaande zaak, verzoek ik u via mij te laten verlopen.

Ik vertrouw erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Julia Mascini

*******************************

Beste Julia,

Ik weet niet wie of wat je bent, behalve dan een knappe meid die m’n dochter zou kunnen zijn. Dat ik Christine haar nachtrust zou ontnemen, spijt mij.

Julia: Geen fotomodel, maar een veelbelovende advocate

Overigens drijf ik geen opsporingsbureau. Hier kun je een indruk krijgen van mijn activiteiten en hobby’s:

https://rechtiskrom.wordpress.com/2012/10/14/5000-euro-reward-in-demmink-connected-murder-case/

Dreigementen of aangiftes hebben bij mij nooit zin, werkt eerder averechts. Kun je hier bijvoorbeeld zien:

https://rechtiskrom.wordpress.com/2012/11/03/waarom-vervolging-van-wim-cruciaal-is-voor-de-oplossing-van-de-vaatstra-moord/

Daaraan zie je ook dat ik niet altijd vertrouwen in de politie of hun onderzoeken heb. Dat is met deze zaak ook het geval.

Ik snap dat je internationaal recht studeert, maar dat betekent dus niet dat je analyse van de situatie correct is.

Niets aan wat ik doe of voornemens ben te doen is onrechtmatig. Verdenking van een strafbaar feit heb ik niet in de mond genomen en zelfs al zou ik dat doen, is het de vraag of het onrechtmatig is. Dat verschilt van geval tot geval en is pas duidelijk als een rechter zich erover uitspreekt. Tot nu toe heb ik hem slechts van leugens beticht.

Evenmin stel ik dat de heer Bangert zou moeten bewijzen dat hij een dergelijke auto (groene Fiat 124 stationwagon) nooit tot zijn beschikking had. De heer Bangert heeft daaromtrent geen enkele verplichting tegenover mij. Hij is vrij in zijn keuze om dat te doen of niet te doen. Ik stel slechts dat als hij dat bewijs zou leveren of in elk geval zou willen leveren, er direct geen grond meer is om hem al dan niet terecht in verband te brengen met het onderhavige misdrijf (de verdwijning van Cheryl Morriën). Tot nu toe ontbreekt zelfs de intentie van de heer Bangert om dat bewijs te willen leveren of medewerking te verlenen. Terwijl het toch vrij eenvoudig is. Ik zeg het maar zo: Dit geeft te denken. Maar het kan best zijn dat mijn lezers het niet met me eens zullen zijn, maar dan nog blijft het mijn persoonlijke mening, waarvan het mij vrijstaat daar uiting  aan te geven.

Het is trouwens ook zo dat als de heer Bangert vermoedt dat ik een strafbaar handelen jegens hem zal begaan, hij ook aangifte kan doen voordat het feit gepleegd is. Het vermoeden van een misdrijf dat in de toekomst gepleegd gaat worden, is al meer dan voldoende voor een aangifte. Denk bijvoorbeeld aan iemand die een terroristische aanslag voorbereidt.

Mijn voorstellen aan de heer Bangert blijven uiteraard onverkort bestaan. Zie onderstaande emails.

Immer tot transparant en open contact bereid,

Mvg

Wim

*******************************

Op 2 nov. 2012, om 20:45 heeft Wim Dankbaar het volgende geschreven:

Beste Christine,

Na jou geproken te hebben, zit ik hiermee behoorlijk in mijn maag. Want ik heb niet het idee dat je tegen mij liegt. Het laatste wat ik wil, is iemand onterecht in verband met een misdrijf brengen.

Jouw vader is al  eens  door de politie gehoord in deze zaak, en ik wil hem graag uitleggen wat de aanleiding daartoe was. Ik wil zelfs de persoon die daarvoor verantwoordelijk was, aan hem introduceren. Want als deze persoon jouw vader met iemand anders verwart, is het ook in belang van hem dat dit duidelijk wordt. Mij dunkt dat hij daarvan ook wel het fijne van zal willen weten. Ik  voor mij zou in elk geval willen weten wie de persoon was die mij in verband met een misdrijf brengt, zodanig dat de politie mij een verhoor komt afnemen. Ik zou eigenlijk die persoon willen ontmoeten om hem eens stevig de waarheid te vertellen ( en dan druk ik mij nog heel zacht uit) .

Ik stel daarom voor dat je vader en ik, en eventueel die persoon, in een open gesprek om de tafel gaan zitten om de lucht te klaren. Daar zal hij toch geen bezwaar tegen hebben?

mvg

Wim

*******************************

Beste Julia,

Ik denk dat dit een beetje “over your head” is.

Frits kan misschien beter een echte advocaat nemen. Niet om jou te beledigen, hoor, want je wordt vast heel goed, maar je komt net kijken en bent (nog) geen beëdigd advocaat.

Dat Frits een strafbaar feit heeft gepleegd, namelijk de annexatie van een stukje gemeenschapsgrond kan ik makkelijk bewijzen. Dat de provincie daarbij ook boter op haar hoofd heeft, is wellicht een geluk bij een ongeluk. Voor Frits dan. Een extra geluk is wellicht dat dit strafbare feitje mij geen bal interesseert. Mij interesseert slechts of Frits een groene Fiat 124 stationwagon reed.

Dus misschien kun je Frits beter even vragen hoe hij het bewijs kan leveren dat dit niet het geval is?  In plaats van zijn kont tegen de krib te gooien?

Dan heeft Christine ook meteen weer haar nachtrust terug en is iedereen weer happy ever after. Aan haar verklaring dat hij  – naar haar weten – nooit zo’n auto ter beschikking had,  heb ik niet zoveel. Het is vast een lieve meid , maar het is toch haar vader, hè?

Mvg

Wim

*******************************

From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]

Sent: maandag 5 november 2012 15:11
To: ‘julia mascini’
Subject: RE: reactie inzake familie Bangert

Beste Julia,

Aanstaande vrijdag wil ik mijn eerste publicatie op mijn weblog zetten. Dit om Frits nog ruim de tijd te geven om na te denken over weerlegging, aangifte of wat dan ook. Onderdeel van de publicatie zal in elk geval onderstaande tekst zijn.

Overigens heb ik nog even laten bezinken waarom Christine zo van slag is. Als ik zeker zou weten dat mijn vader nooit een groene Fiat 124 reed, dan zou ik me helemaal geen zorgen maken.

Zelf reed ik eind jaren tachtig, toen jij nog in de luiers zat, bijvoorbeeld een blauwe BMW 316. Ik kan zo tientallen oud-collega’s, vrienden, ouders, familie, buren, kennissen enzovoort produceren die dit kunnen bevestigen.

Dit geldt voor al mijn auto’s. Ik begon met een oude rode tweedehands Austin Allegro, echt een oud barrel, daarna de groene Renault 30 die ik van mijn vader kocht (voor 6000 gulden, weet ik ook nog), toen een blauwe Peugeot 305 ( leasewagen van mijn werkgever Philips), toen  de blauwe  BMW 316 (leasewagen van mijn werkgever Install Data), toen een witte Golf (leasewagen van mijn eigen bedrijf Computer Connections) , toen een antraciet-bruine Mercedes 190 D, toen een antraciet-bruine Mercedes C klasse, en nu een zwarte BMW X3.

Voor elke auto heb ik meer dan 10 getuiges. Als Frits die nu ook heeft, dan zijn we meteen van alle trammelant af. Anderzijds,  als ik bijvoorbeeld zou stellen dat ik nooit een blauwe BMW 316 had, dan zijn er ook tientallen mensen  die kunnen zeggen: “Volgens mij vergeet je iets, Wim!”

Mvg

Wim

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Cheryl Morriën. Bookmark de permalink .

14 reacties op Waarom is het zo stil aan de overkant?

 1. Dirk zegt:

  “Overigens drijf ik geen opsporingsbureau”.

  Geweldige opmerking van jou, zo zie je maar dat “mensen” geen flauwe notie hebben van de hoed en de rand, laat staan dat “ze” lezen of zich verdiepen in iets.
  Ze lullen maar wat in de ruimte!

  BANGERT, whats in a name?
  🙂

  Mijns inziens ben je wederom “knap warm” in dit walgelijke verhaal, je ziet en voelt ’t aan de reacties.
  Puur intuïtie maar toch.

  Dat auto-verhaal ook dik lachen!
  Ik weet ook nog precies welke en wanneer, geen enkel probleem.
  Peugeot 403 (het barrel van vaders), 2 CV (3x), Dauphine Gordini, R4, Simca 1501 Tourist, DAF 66 Marathon Rallye, MB 220S coupé (’56), Mini Cooper, Mini Estate (2x), Mini (te pletter gereden in ’87, 3 mnd Bronovo), Volvo 242, Volvo 240 (’88 met 450K op de teller “and still going strong”).
  Tijdslijn “66 – heden.
  En tussendoor een peu 202 en 203 als liefhebberij en een perfecte Jaguar Mk II nog steeds op het verlanglijstje op mijn ouwe dag.
  Lada interesseert me helemaal geen ene moer en zeker geen groene stationwagon, het idee alleen al.
  Brrr….

  Ik ga die brommert van me maar weer eens van stal halen in Leidschendam.
  Kijken oftie ’t nog doet, die Fat Boy.

  Like

 2. da-vinci zegt:

  Laat ik kort zijn in deze ,als er div. aanknopingspunten zijn in de richting zinkputten , gestoeld op plausibele aanwijzingen en er niks te vrezen is , dan zou ik zeggen be my guest en graaf je suf , maar alles weer netjes dicht maken en in de oude staat.
  Het lijkt mij dat je als mens in zo’n vreselijke zaak je medewerking verleend .
  Wellicht heeft Christine Bangert om andere reden geen oog dicht gedaan.

  De “advocaat ” heeft een leuk smoeltje maar haar schrijven in casu stelt inhoudelijk weinig voor, wel een leuk werkstukje. Niet boven je macht grijpen lieverd nog iets te vroeg.

  In de afgelopen 40 jaar heb ik div.brommers en heel veel 2de hands auto’s gehad ik denk wel 20 en van een fiat 600 tot een Borgward Isabella ik heb weinig zin om ze alle 20 te noteren maar als het moet 🙂 ik weet ze nog exact van naam en op volgorde !!

  Like

  • wdankbaar zegt:

   Het gaat er niet om al je auto’s op te noemen, het gaat erom dat je een bepaalde auto nooit hebt gehad. Als je bijvoorbeeld zegt dat je geen groene Fiat 124 hebt gehad, dan kun je dat aantonen aan de hand van getuigen. Net zoals je kunt aantonen dat je in die periode een andere auto reed. Bangert kiest ervoor om in plaats van dit aan te tonen, deze publicatie over zich te laten komen.

   Welke hij eenvoudig had kunnen vermijden door het aan te tonen. En ondanks dreiging met aangifte, ben ik nog door geen advocaat of politie benaderd. Er is blijkbaar toch iets wat hij vreest dat aan het licht kan komen als hij actie onderneemt.

   Op eenzelfde vreemde manier heeft hij ook niet willen aantonen dat er niks is te vinden in de zinkputten. Ik zou er in zijn plaats op staan dat ze onderzocht worden. Het is natuurlijk ook heel vreemd dat de politie het niet heeft willen doen. Nog vreemder is dat de politie het bestaan van die putten ontkent. Alleen dit gegeven rechtvaardigt als de conclusie dat als het aan de politie ligt, de ware toedracht niet gevonden mag worden. Voor veel mensen is dit een enge gedachte, dat in sommige zaken de politie niet je vriend is, maar je vijand.

   Er moeten mensen rondlopen die weten wat voor auto hij reed in de jaren 80 (tot 1986). Hij was toen als fysiotherapeut verbonden aan de Mariastichting in Haarlem. Collega’s, klanten , etcetera….

   Christine weet het natuurlijk ook. In plaats van geen oog dicht te doen, zou ik gewoon een paar vriendinnen, kennissen ex-klasgenoten e.d. laten verklaren dat het in die tijd toch echt een andere auto was. Een paar vakantiekiekjes van toen, zou ook kunnen. Vaak staat daar de gezinsauto wel op.

   Like

   • Dirk zegt:

    Je weet best wat ik daarmee wilde zeggen, Wim.
    Met het opnoemen van al je auto’s heb je een bepaald model/merk in ieder geval NOOIT gehad.
    Het was bedoeld als steuntje in je rug, that’s all.

    Like

 3. Douwe Ritsema zegt:

  Beste meneer Dankbaar,

  het kan me niet schelen of u dit bericht weghaalt:
  als u het maar leest.

  Dit is de wereld op zijn kop.

  Een misschien wel totaal onschuldige meneer
  moet aan een willekeurige hobbyspeurder
  (in casu uzelf) bewijzen, dat hij een
  bepaalde auto NIET in zijn bezit heeft gehad.

  Mocht hij aan dit verzoek niet voldoen,
  dan wordt hij bestraft met een reeks artikelen
  op internet, waarin hij in verband wordt gebracht
  met een moord.

  Dit is het laatste bericht dat ik op uw
  blog plaats, al was het alleen maar omdat
  ik besluit met de volgende opmerking:

  U bent hartstikke gek. Besef dat eens.

  vriendelijke groeten en sterkte ermee,

  Douwe.

  Like

 4. wdankbaar zegt:

  “Douwe Ritsema” of wie het dan ook is, ontpopt zich hiermee definitief als een trol voor (ja voor wie eigenlijk?)

  De misschien wel totaal onschuldige meneer MOET helemaal niks bewijzen. En als hij mijn publicaties als een straf of als onacceptabel ervaart, dan kan hij er gewoon actie tegen ondernemen, zoals hij ook had beloofd. Daar heeft hij bovendien ruim de gelegenheid voor gehad VOOR de publicaties, die ik hem nota bene heb voorgelegd. De publicaties waren sowieso niet nodig geweest als hij even had aangetoond dat hij het type auto niet reed. Hij moet dus helemaal niets, maar verkiest kennelijk de publicaties boven deze kleine inspanning. Dat is an sich al een curieuze opstelling. Het kan ook zijn dat die inspanning helemaal niet zo klein is, of zelfs onmogelijk. Dat zou het geval zijn als hij het type auto wel reed. In dat geval dienen de publicaties ook nog een nuttig doel, namelijk de kans vergroten dat iemand zich meldt die dit kan bevestigen.

  Het feit dat hij geen aangifte doet kan natuurlijk ook gelegen zijn in het feit dat er niets onwaars in mijn artikels staat, of in de omstandigheid dat hij en de politie niet geconfronteerd willen worden met het feit dat de zinkputten er wel degelijk zijn, maar nooit door de politie zijn onderzocht, met nota bene als argument dat ze niet zouden bestaan. Ik kan mij dan ook wel voorstellen dat de politie niet zit te wachten om te vragen: Frits, wat bedoelde je nu eigenlijk met het “vernieuwen” van je zinkputten? En waar haalde je het zand vandaan om ze dicht te storten? Waarom moesten ze eigenlijk dicht? En waarom zei je dat je in 1986 niet bij het huis gezien kan zijn? Want dat is toch in elk geval gelogen als je executeur-testamentair was. Toch Frits?

  Dus wie is er nou hartstikke gek?

  Wat mij betreft in elk geval “de beste meneer Douwe Ritsema.”

  Like

 5. da-vinci zegt:

  Nee Wim , Douwe heeft qua die fiat een punt ,juridisch gezien hoeft je niet te bewijzen wat er niet is ( omgekeerde of ook wel de duivelse bewijslast genoemd )en daar ben ik wel blij mee,maar dat terzijde !
  Maar wellicht zou de Heer Douwe zich iets meer kunnen inleven in het overige : de getuigen verklaringen , zinkputten en voorts de kennelijke leugens van F Bangert met de nadruk op kennelijk.
  Als mens zou ik zeggen begin maar te graven zoals ik al eerder heb aan gegeven, maar hij hoeft het natuurlijk niet te doen.!!
  Wellicht denk Dhr. Bangerd zoek het maar lekker uit er wordt niet in mijn tuin gegraven en ja wat dan.
  Heer Douwe pas op Uw hart 🙂

  Like

 6. wdankbaar zegt:

  Da-Vinci,

  Ik zeg toch ook dat juridisch gezien helemaal niets hoeft. Ik verplicht hem tot niets. Kan ik juridisch ook niet. Wat de heer Bangert juridisch gezien zou moeten of kunnen doen, interesseert mij ook geen bal. Ik zeg alleen dat als hij niet wil aantonen dat hij zo’n auto niet had, ik doorkom met mijn publicaties. En dat doe ik dus dan ook. Ik besef mij heel goed dat dit bijzonder smadelijk is jegens de heer Bangert.

  Ik kan wel zeggen wat ik zou doen als dit over mijzelf, mijn zus, moeder of goede vriend op het Internet zou staan. Zelfs al is de schrijver “hartstikke gek”.

  Stel ik breng jou via een internet-publicatie in verband met de verdwijning (mogelijk moord) van een kind.

  Ben je het met mij eens dat dit een zeer ernstige vorm van laster is als er geen grond van waarheid voor is?

  Als belangrijkste aanwijzing voor dit verband hanteer ik de vooronderstelling dat je rond het tijdstip van het delict een bepaald type auto reed.

  Ik zeg erbij dat als je wilt aantonen dat je dit type auto niet reed, het verband weg is en de publicatie ook niet zal doorgaan.

  Stel verder dat je dit type auto inderdaad niet reed (met andere woorden dat mijn veronderstelling niet waar is)

  1) Wat doe je dan?

  2) Wat denk je dat je vrienden, collega’s, vrouw, kinderen, broers en zussen zouden doen?

  3) Wat zou jij doen als dit niet jezelf overkwam, maar bijvoorbeeld je vader, zoon, vriend of broer?

  Denk maar eens goed na over deze vragen dan kom je vanzelf achter het hogere doel van mijn publicatie.

  Soms kun je ook iets halen, niet uit wat iemand doet, maar wat iemand juist niet doet.

  Wim

  Like

 7. Dirk zegt:

  Julia schreef uit naam van de familie Bangert:

  “Naast de civiele onrechtmatigheid dient u ook rekening te houden met de strafrechtelijke kwalificatie van deze laster en smaad. De familie heeft te kennen gegeven als gevolg van een dergelijke publicatie direct aangifte bij de politie te zullen doen. ”

  Heb je al bericht gehad, Wim?
  Ben benieuwd!

  Like

 8. Dirk zegt:

  Aangifte van JD tegen het AD…ooit nog iets van gehoord?
  Forget it!
  Slapeloze nachten?
  Het is gewoon een goeie zet van Wim maar de tijd loopt medogenloos door.
  Een tegenzet komt er niet, weer een patstelling?
  Terwijl schaken toch zo’n leuk en verfrissend spelletje is!

  Like

 9. wdankbaar zegt:

  Ik vind het echt niet leuk om dit te doen. Het is sowieso heel naar voor de dochter. Ik durf te wedden dat ze niet eens wist dat haar vader ooit gehoord is in deze zaak. Alleen daar zou ik al van schrikken.

  Verder is het natuurlijk zo dat er maar twee mogelijkheden zijn. Of haar vader had wel zo’n type auto, of niet.

  Christine weet dat uiteraard als geen ander, net als haar broers, moeder, vriendinnetjes uit die tijd en ga zo maar door.

  Als het nu niet zo is, dan zou ik er geen minuut nachtrust over verliezen. Maar als het wel zo is, dan juist wel. Dat gun ik echt niemand, nog los van de vraag of het nu klopt of niet. Ik bedoel, ook als het klopt dat Frits een groene Fiat had, gun ik het haar niet. Zelfs al zou ik de grootste idioot op aarde zijn, dan nog zou ik het niet accepteren dat die idioot dit soort zaken publiceert. Zeker niet als het eenvoudig te weerleggen is.

  Want één ding weet ik zeker: Mijn publicatie weegt vele malen zwaarder dan de moeite om even aan te tonen dat er van een heel ander type auto sprake was en daarmee dus de publicatie verwijderd te krijgen, plus rectificatie, die ik dan ook gaarne zal plaatsen, met het schaamrood op mijn kaken. En eventueel geleden reputatieschade betalen. Dat stuk geannexeerde grond vergeet ik dan, want zoals ik al zei, interesseert me dat niet. Hoe langer mijn publicatie wordt toegelaten hoe sterker de veronderstelling wordt dat deze niet weerlegd kan worden. Hoe sterker ook de geloofwaardigheid van de stelling dat Frits wel zo’n auto had. Hoe sterker ook de gedachte dat hij meer weet van het delict. Hoe groter ook de kans dat iemand die weet welke auto Frits had, dit leest en het kan ontkennen………. of bevestigen………. Ik verwacht vroeg of laat emailtjes (van de ontkenning dan wel bevestiging).

  Bovendien wil ik ook de schijnwerper richten op het feit dat justitie het bestaan van de zinkputten ontkent. Want als ze er wel zijn (en dat is dus een keihard feit), dan is de vraag waarom justitie loog en waarom ze niet alsnog worden onderzocht? Dat is sowieso een zeeeeerrr legitieme vraag.

  Dat is dus ook het doel van de publicatie. Duidelijkheid krijgen.

  Like

 10. wdankbaar zegt:

  Hij bood het nota bene nog aan om het “uit de wereld te helpen”:

  F.B. Nou ja, nou ja het is dus zo dat de destijds, is de politie bij ons geweest ennuh .. we hebben allemaal uitgelegd wat we er van weten en niet van weten. En de situatie van het huis is ook.. hebben ze toen ook nagekeken. Maar verder heb ik daar nooit meer wat van gehoord.

  WD. Oké. En bent u bereid met mij daar een gesprek over te hebben?

  F.B. Ah als u denkt dat dat het uit de wereld kan helpen is dat geen enkel probleem,

  (Nu Frits de kont tegen de krib gooit, is het allesbehalve uit de wereld geholpen)

  Like

 11. Haka zegt:

  Hoe groot is de kans dat er -gedurende digitale touwtrekkerij- onderhand gegraven wordt in de tuin om nu écht de bewijslast te verdonkeremanen? Dat zou wel heel erg spijtig zijn. Ik zou geneigd zijn er langs te gaan fietsen. Hoe meer publicatie en gedoe, hoe dichterbij het moment komt dat er tóch ‘officieel’ naar die zinkputten wordt gezocht. Moeten ze niet net nu in deze periode weggewerkt worden..!

  Like

 12. Harry zegt:

  Ik zeg graven, en wel zo snel mogenlijk, als we informatie , getuigenverklaringen , etc vanaf 1986 onder het tapijt kunnen vegen, lukt dat ook met het alsnog laten verdwijnen van een paar zinkputten. dus graven en nog eens graven

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s