Van wie was de groene stationcar?

Wie kan ontkennen of bevestigen dat de heer Bangert in de jaren 70 en 80 een groene Fiat  124 stationcar reed? Op dit model auto was de Lada gebaseerd, die als twee druppels water op de Fiat 124 leek.

Gesprek Wim Dankbaar met Frits Bangert  2007.

WD = Wim Dankbaar.  F.B.= Frits Bangert.

Analyse in vet gedrukte, cursieve tekst

 

F.B.  Ja met Bangert.

WD.  Dag mijnheer Bangert, u spreekt met Wim Dankbaar uit Overveen.

F.B. Ja,ja.

WD. U kent mij niet.

F.B. Nee.

WD.  Maar om maar  met de deur in huis te vallen….

F.B.  Overveen is mij bekend in ieder geval.

WD.  Ja, dat heb ik begrepen ja. Is het u ook bekend dat u in verband wordt gebracht wordt met de verdwijning van Cheryl Morriën?

F.B.  Nee, …… nou ja in zoverre weet ik wel dat men indertijd gedacht heeft in het huis waar wij woonden destijds dat zij daar begraven zou zijn.

Eerste reactie is Nee, dan herstel.

WD.  Ja.

F.B.  Maar daar heeft.. dat is onmogelijk want wij hadden daar putten die ,eh hoe heet dat, geen riolering maar van die zinkputten en daar zou dat gebeurd zijn, Nou dat hadden wij toen ..eh  recentelijk nog helemaal laten vernieuwen en zo, dus dat lijkt mij een vrij ongebruikelijke toestand. Maar hoe ze er op gekomen zijn weet ik echt niet.

Hij begint uit zichzelf over de zinkputten. Zegt bovendien dat hij ze recentelijk nog helemaal had laten vernieuwen??? Heeft de poltie hem ook niet verteld “hoe ze er op gekomen zijn”?  Wilde Frits dat niet weten? Ik vertel het hem in elk geval in het vervolg van het gesprek:

WD.  Nou ja,  ik heb een verhaal tot mij genomen van iemand die zich daar jarenlang mee bezig gehouden heeft. En die zou u en Ronald Johan van der Meer op de korrel hebben. Hij meent u en deze man herkend te hebben aan de achterzijde van het perceel op het duinpad.

F.B.  Op welk duinpad?

We hebben het over zijn ouderlijk huis (met de zinkputten). Ik zeg nog “aan de achterzijde van het perceel op het duinpad”. Er is maar één duinpad achter het perceel, maar hij vraagt: Welk duinpad? Gek dat hij dat niet zou weten. Zou de politie hem ook niet hebben verteld dat hij daar door een getuige gezien zou zijn op de dag van Cheryl’s verdwijning? Heeft Frits zich verder helemaal niet verdiept in een verdwijningszaak waarin hij door de politie gehoord is? Heeft hij er niets over gelezen? Weet hij zo weinig dat hij herinnerd moet worden aan het jaartal?

WD.  Ja, in het Kennemerduingebied grenzend aan de achterzijde van het perceel aan de Hoge Duin en Daalse weg 14.

F.B.  Nou, wij woonden op de Hoge Duin en Daalse weg 14.

WD.  Ja.

F.B.  In welk jaar was dat?

Zeer vreemde vraag. We hebben het over de verdwijning van Cheryl Morrien, waarover hij gehoord is door de politie, en nu vraagt hij “In welk jaar was dat?”  Het doel van deze vraag zal snel duidelijk worden. De vraag is natuurlijk ook waarom hij dat niet zou weten en of de politie hem dat niet verteld heeft. Bovendien zegt hij eerder in het gesprek: “nou ja, in zoverre weet ik wel dat men indertijd gedacht heeft in het huis waar wij woonden destijds dat zij daar begraven zou zijn.” Hij lijkt dus heel goed te weten over welk tijdsbestek we het hebben.

WD.  Nou, 1986. Op de dag van de verdwijning.

F.B.  `86, Nou, toen woonde ik daar al lang niet meer. Wij zijn in de 60er jaren al vertrokken daar, dus eh..

Nu wordt het doel van de vraag duidelijk. Het is een inleiding om te ontkennen dat hij daar in 1986 gezien kan zijn. Want toen woonde hij daar allang niet meer.

WD.  In de 60er jaren al?

F.B.  Ja, Ja .

WD. Oh?

F.B.  Mijn ouders woonden daar toen.

Dat klopt inderdaad. Zijn ouders woonden daar in de 60er jaren. Maar wat Frits er niet bij vertelt is dat zijn ouders daar hebben gewoond tot ver in de jaren 80.  Dit betekent dus dat Frits heel goed in de jaren 80 in of rond zijn ouderlijk huis kan zijn gesignaleerd. Wat Frits er ook niet bij vertelt is dat nog voor het overlijden van zijn vader in 1982,  hij tot executeur testamentair is benoemd,  welke functie hij heeft gehad tot de verkoop van het pand in 1993. Frits woonde er weliswaar zelf niet meer in 1986, maar hij had als geen ander vrij toegang tot de veelal leegstaande villa, omdat zijn moeder herhaaldelijk was opgenomen in zieken- en verpleeghuizen. Bovendien zegt hij dat hij de zinkputten recentelijk nog helemaal had laten vernieuwen. Mag ik aannemen dat we met recentelijk niet over de 60er jaren praten? Maar over een tijdstip voor of na de verdwijning van Cheryl, waarvan hij niet meer wist welk jaar dat was?

Frits Bangert heeft na 1986 in elk geval illegaal grond geannexeerd van de Kennemerduinen (=provincie). Het zand daarvan zou hij volgens de nieuwe bewoners hebben gebruikt om de zinkputten vol te storten. Wellicht bedoelt hij dat met “recentelijk nog helemaal laten vernieuwen”? Wat houdt het “vernieuwen” van oude zinkputten die niet meer worden gebruikt, eigenlijk in? Wat is het nut van vernieuwen?

De vraag prangt dus des te meer waarom Frits – in strijd met de waarheid – stelt dat hij niet in of rond het huis kan zijn gezien in 1986.

WD.  En kent u Ronald Johan van der Meer?

F.B.  Nee, dat zegt me helemaal niks.

We nemen het voor kennisgeving aan.

WD.  Oké. En heeft u  eh… ooit een groene Fiat stationwagen gehad?

F.B.  Nee, ook niet.

WD.  Hij zou hebben ontdekt dat u die als vermist en gestolen heeft opgegeven in 1985.

F.B.  Nou, daar klopt helemaal niks van. Er is nooit een auto van mij gestolen.

We nemen het voor kennisgeving aan. Dit betekent wel dat een medewerker van de RDW die dit feit in het archief heeft nagetrokken, zich of heeft vergist of heeft gelogen.

WD.  Oké, nou ja ik kan mij voorstellen dat als u in verband met zo`n ernstige zaak wordt gebracht dat u dat zo snel mogelijk uit de wereld zou willen helpen.

F.B.  Nou ja, nou  ja het is dus zo dat de destijds,  is de politie bij ons geweest ennuh .. we hebben allemaal uitgelegd wat we er van weten en niet van weten. En de situatie van het huis is ook.. hebben ze toen ook nagekeken. Maar verder heb ik daar nooit meer wat van gehoord.

WD. Oké. En bent u bereid met mij daar een gesprek over te hebben?

F.B.  Ah als u denkt dat het uit de wereld kan helpen is dat geen enkel probleem,

WD.  Ja.

Frits heeft inmiddels laten weten dat hij dit nu wel een probleem vindt. Terwijl het doel toch is om de verdenking uit de wereld te helpen. Daar zou Frits toch meer oren naar moeten hebben dan wie dan ook? Maar hij wil niet meer praten en verwijst naar de politie. De vraag is waarom deze ommezwaai? Wellicht heeft het te maken met mijn confrontatie dat hij een aantal dingen verzweeg in zijn redenering dat hij in 1986 niet bij zijn ouderlijk huis kan zijn gezien? Is Frits misschien bang om op meer leugentjes betrapt te worden?

F.B.  Ik weet helemaal van niks dus eh..

WD.  Nee, nou ja, kijk,  ik ben ook geen professioneel rechercheur maar ik word  wel gefascineerd door eh.. onopgeloste moordzaken en gerechtelijke dwalingen.

F.B.  ja.

WD. Ja.

F.B.  Want we hebben nog  eens een keer…..  Mijn ouders hadden ook een terrein op de Zeeweg en daar is ook eens iemand begraven. En eh.. ik weet nog heel goed dat eh..  dat eh.. ze eh.. toen met de politie met pennen zijn bezig bezig geweest om dat te onderzoeken  waar dat is geweest en zo.

WD.  Ja.

F.B.   Maar dat is vlak na de oorlog geweest.

Bijzonder vreemd verhaal, Op het einde van de oorlog was Frits 6 jaar oud. Bovendien heeft het niets met 1986 te maken. Waarom hij hier over begint, is mij een raadsel. Misschien dat hij wil suggereren dat diepgaand onderzoek en graafwerkzaamheden in een andere zaak nooit iets hebben opgeleverd. Maar dan zou hij ook moeten zeggen dat de zinkputten van zijn ouderlijk huis nooit zijn onderzocht. De vraag is natuurlijk ook waarom hij daar zelf niet op aandringt? Stel de politie komt bij mij met een verhaal dat ik mogelijk een lijk in de zinkputten van mijn tuin begraven heb? Ik zou zeggen: Nou, dan gaan jullie toch lekker die zinkputten uitgraven! Dan zul je meteen zien dat het een onzin-verhaal is! Maar Frits doet dit niet.

WD.  Ja.. ik kan mij voorstellen als ik in uw positie zou verkeren en er is iemand die beweert u in verband met die zaak te kunnen brengen. Ja eh.. dan zou ik er alles omdat eh..

F.B.  Nou ja, dat is in feite al gebeurd. We hebben dat met de politie helemaal al doorgenomen.

Dus wat kan ik daar nou meer aan doen dan?

Nou, Frits zou bijvoorbeeld interesse kunnen tonen in wie dit soort verhalen over hem de wereld in brengt? Bij de politie heeft hij dat blijkbaar niet gevraagd en ook bij mij toont hij geen enkele interesse. In Frits’ zijn plaats zou ik behoorlijk boos zijn op een fantast die mij onterecht in verband met zo’n misdrijf brengt, zodanig dat ik ermee door de politie wordt lastig gevallen. Frits heeft recentelijk zelfs afwijzend gereageerd op mijn voorstel om deze “fantast” een keer te ontmoeten.

WD.  Ja, ja. Nou ja daar stond dan van de week een verhaaltje in Panorama. Ik weet niet of u dat eh…

F.B.  Nee heb ik niet gezien.

WD.  Oh oké. Daar wordt er ook weer aan gerefereerd.

F.B.  En daar stond mijn naam bij?

Is Frits daar bezorgd over?

WD. Nee daar stond uw naam niet bij, nee. Nou ja ik  eh.. weet uw naam dan eh.. als een van de weinigen denk ik.

F.B.   Ja,ja.

WD.  . Want daar geeft mijn bron geen ruchtbaarheid aan.

WD.  Maar eh.. ja.

F.B.  Waarom neem je geen contact op met de politie in Overveen en Bloemendaal dan? Die, die kan je zo vertellen wat er allemaal wel en wat er niet gebeurd is.

Dat kan de politie nu juist niet: Vertellen wat er wel en niet gebeurd is. De politie heeft in elk geval nooit de door Frits dichtgestorte zinkputten onderzocht. Sterker nog, de politie heeft het verboden. Er is een aanvraag voor gedaan, maar dit verzoek werd afgewezen! Verwijst Frits daarom misschien zo graag naar de politie? Omdat hij weet dat die weg toch doodloopt? 

WD.  Ja, ja,  oké nou misschien doe ik dat wel.

F.B.  Prima.

WD.  Dat lijkt mij wel goed ja. Oké bedankt.

F.B. Ja hoor tot ziens.

WD.  Dag mijnheer Bangert.

********************************************************************

De boodschap over deze weblog is vandaag afgeleverd bij Roel Klein aan de Schiplaan 300, IJmuiden. Roel Klein staat bekend als pedofiel en is zowel direct na de verdwijning van Cheryl in 1986, als in 2010 na de TV uitzending van het Zesde Zintuig over de zaak gehoord door de politie.  Blijkbaar is de politie niet in staat geweest om de waarheid uit hem te krijgen. Dit terwijl de politie ook op hun vingers kan natellen dat Cheryl bij een bekende de auto in moet zijn gestapt. Anders zwaait zij niet vrolijk naar de buurvrouw die nog een kilometer achter de groene auto aanrijdt. Welnu, Roel Klein was zeker een bekende voor Cheryl als overbuurman. Bovendien was hij een een pedofiel , maar ook had hij lang haar en een snor, precies zoals op de compositietekening die op basis van de getuigenis van de buurvrouw gemaakt werd. Waren deze rechercheurs nu klungels of wilden ze het gewoon niet weten?

Vermoedelijke twee andere daders

Nogmaals nodig ik Roel van harte uit om contact met mij op te nemen om mijn stelling te ontkrachten (dan wel te bevestigen). Deze stelling  is dat hij en zijn vriend Hans Grosfeld de twee mannen waren die het laatst met Cheryl zijn gezien in de groene Lada stationwagon, die in feite een Fiat 124 was. Roel en Hans hebben vele slachtoffertjes gemaakt met hun pedofiele hobby. Allemaal makkelijk te bewijzen. Roel woont gewoon in IJmuiden, maar Hans is nergens te vinden en lijkt ook nergens ingeschreven te staan. Hoe is dat eigenlijk mogelijk in Nederland?

Voorts is mijn stelling dat Roel en Hans Cheryl afgeleverd hebben aan “businesspartners” in de gemeente Bloemendaal, welke aflevering plaatsvond op of in de buurt van de parkeerplaats van de recreatieplas “t Wed” in Overveen (waar ik woon, dus de situatie ook goed ken). Dit omdat daar de groene stationcar enkele uren na de ontvoering van Cheryl voor het laatst is gezien. Ook Cheryl is daar door weer een andere getuige gezien. Dat het ouderlijk huis van Frits Bangert daar vlakbij is, kan louter toeval zijn.

– Wordt vervolgd. In volgende artikelen meer ……… veel meer .

Angelique 

vrijdag, 09:54

Gisteren met tranen naar de aflevering zitten kijken. Ok is al weer 24 jaar terug maar toch lijkt het als de dag van gisteren.
Ik zat bij Cheryl in de kleuterklas. Zij was vroeger leerling en ik later waardoor ze vanaf groep 3 een klas hoger zat.

Tijdens de aflevering kreeg je dat lijstje over wat de paragnosten ontdekt hadden en toen schrok ik even bij de melding dat ze een link met de school zagen.

Wat me ook niet geheel duidelijk was of ze de man van de foto gelinkt hadden aan een groene auto.

Wij hebben namelijk achter een groene auto gereden die richting duin en kruidberg reed. Wat ik van mijn vader begreep een groene lada.
Wij kwamen toen van de kermis en gingen smiddags volgens mij nog even naar Brederode. Pin me daar niet op vast want ik was toen 6,5
Mijn ouders hebben de aflevering niet gezien maar zal ze wel de foto laten zien.

Wat ik wel altijd van mijn ouders heb begrepen is dat de politie weinig met deze tip van mijn vader heeft gedaan.

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Cheryl Morriën. Bookmark de permalink .

6 reacties op Van wie was de groene stationcar?

 1. hkdh zegt:

  @Wim Dankbaar,
  Beste Wim, als jij zo goed op de hoogte bent van de situatie, en dat betwijfel ik niet, je woont daar immers, dan heb jij al opgelost wat ik mij afvraag en goed op de hoogte zijnde van de situatie toch niet kan oplossen.
  Waarom noemt de heer van de IJssel ’t Wed ook Spartelmeer, terwijl het Spartelmeer verderop bij de camping ligt. Wie van de twee had een patattent bij z’n parkeerterreinen, ik dacht de laatste (vanwege de camping) ???
  Waarom denk jij dat de heer van den IJssel het nodig vindt als een pietje precies aan te geven, dat hij haar zag in het midden van de 10 resp. 2 reuzenstappen van het meer naar het parkeerterrein ??
  Het duinpad achterlangs Hoge Duin en Daalseweg 14 (Bloemendaal), loopt van ’t Wed naar het Open lucht theater; waar op dat pad heeft dan de goene Fiat station gestaan, waar de trimmer zich tegenaan strekte en toen de twee mannen van de Fiat uit de struiken zag komen ? Voor deze getuige was het wel van belang precies te zijn, zeker als hij het pand nr 14 (enige pand daar) verdacht vond of kwam die verdenking uitsluitend uit het gestolen zijn van de groene Fiat station van de zoon (Bangert) van pand 14 ?, die uiteraard na de diefstalaangifte als veilige wagen voor criminal exercises dienst heeft gedaan. (sorry, mogelijk staan die dingen in het boek).

  • wdankbaar zegt:

   Het gaat om het Wed, dat de heer vd IJssel tussen haakjes een spartelmeer noemt omdat het een meer is waar ’s zomers kinderen zwemmen en spartelen. Verder begrijp je een aantal dingen niet. Ik heb het daarom duidelijk gemaakt via een luchtfoto die ik aan het artikel heb toegevoegd.

 2. mix zegt:

  “”We hebben het over zijn ouderlijk huis (met de zinkputten). Ik zeg nog “aan de achterzijde van het perceel op het duinpad”. Er is maar één duinpad achter het perceel, maar hij vraagt: Welk duinpad? Gek dat hij dat niet zou weten. “”

  u bedenkingen ………. hoeven niet zo logische te zijn betreft het woord duinpad.
  Dan had je eigenlijk de vraag erbij moeten stellen, hoe dit pad achter het huis wordt benoemd door hem en zijn famillie en eventueel de dorpsbewoners.

  Betreft je gedachte over zijn toezegging inzake een gesprek met jou, en vervolgens het afzeggen van het gesprek en de verwijzing naar de politie.

  Daar kan je niet veel mee, aangezien ook mensen met een fris verleden ditzelfde antwoordt en de herziening daarna kunnen geven. Persoonlijk zou ik daar ook geen trek in hebben.

  Vervolgens stel je dat het tog prettig zou zijn dat de verhalen uit de lucht geraken …………..
  Lijkt mij dat de man al jaren een prettig leven heeft, dus wat valt er voor winst te behalen???

 3. mix zegt:

  “”die uiteraard na de diefstalaangifte als veilige wagen voor criminal exercises dienst heeft gedaan.”””

  Mwooohaaa ………………

  Het zou kunnen …………… maar het is veel logischer dat men na een misdaad hun sporen wissen …….. en dus de wagen vernietigen.

  Als ze hem na de aangifte zouden gebruiken en ze worden aangehouden, vervolgens blijkt dat de personen ook degene zijn die aangifte van diefstal hebben gedaan is dat een beetje vreemd. …….. richt je de ogen op jezelf ………………

  • hkdh zegt:

   @in de mixer
   veilig = eigenaar gebruikte hem zelf niet meer, was de wagen ergens bij betrokken en gespot, dan had hij, de eigenaar, er niets mee te maken, ook het idee dat in feite een handlanger van hem erin had gereden, zou niet gauw opkomen.
   Vernietigen werd in die dagen nog niet zo snel gedaan als dat nu gedaan wordt (mogelijk wel bij extreme actie waarbij men zeker gespot was).

 4. hoosje zegt:

  Heb een gevoel dat mij zegt dat in deze zaak nog winst behaald kan worden!
  Waarom zijn de zinkputten niet onderzocht(kan nog steeds!)
  Hoe maak je prikstokken,en kan er nog steeds na zovele jaren een lijkengeur mee worden opgepakt?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s