Waarom ging Dominique naar Noorwegen?

Van wie kreeg Dominique te horen dat de Irakese Ali in Noorwegen niet de ontsnapte hoofdverdachte Ali Hassan uit Kollum kon zijn?

Waarom bezocht hij niet Gerrit Veldman die zijn bron voor het verhaal was? Waaorom heeft Dominique het OM ingelicht? Waarom zegt het OM het verhaal van Veldman, door Dominique aan hen gegeven,  in 1999 te hebben onderzocht, zonder Veldman zelf te willen spreken? Hoe kon Dominique in 1999 al weten dat het DNA van deze man niet overeenkwam met het daderspoor op Marianne Vaatstra’s lichaam? Hoe kon hij dit weten nog voordat een andere Ali Hassan in Turkije werd gearresteerd? Waarom zei Dominique tegen Gerrit Veldman dat hij niet naar Noorwegen was gegaan, terwijl hij dat wel had gedaan? Waarom heeft Dominique de mede gevangene van Gerrit Veldman niet met eigen ogen willen zien om hem te vergelijken met de opsporingsfoto die zijn eigen krant had gepubliceerd? Is de Telegraaf medeplichtig aan de cover-up van Joris Demmink? Helpt de Telegraaf de misdrijven te beschermen van Joris Demmink en de door hem weggesluisde moordenaars van Marianne Vaatstra?  Door wie liet Dominique zich zo makkelijk afstoppen, dan wel terugfluiten? Allemaal vragen waar Dominique geen duidelijk antwoord op heeft of aan geheugenverlies lijdt.

Op 12 jan. 2012, om 16:44 heeft Wim Dankbaar het volgende geschreven:

Hoi  Dominique,

Kunnen wij een afspraak maken? Ik zou graag uit jouw eigen mond vernemen hoe dat nu precies gegaan is tussen jou en Gerrit Veldman, die jou in in augustus 1999 belde met de tip dat de vermoedelijke moordenaar van Marianne Vaatstra bij hem in de gevangenis in Noorwegen zat.

Kun jij het onderstaande bevestigen?

What you also need to know is that Veldman NEVER contacted the Dutch police in 1999. He called a reporter from our Dutch newspaper Telegraaf. The reporter was extremely interested and promised Veldman to take the next flight to Norway. But after a few days of not showing up, Veldman called him again, and the reporter told him that he had  not come because the dutch police had told him: “His DNA does not match”. Through these facts alone, we know it is a lie, because the dutch police could NEVER have checked his DNA so quickly, and certainly not without being interested to talk to Veldman or the Iraqi prisoner themselves.

Ik neem aan dat jij ook vindt dat de verkrachters/moordenaars van Marianne Vaatstra gepakt moeten worden? Graag zou ik hier met je over praten. Kun je me bellen? Of kunnen we anders een afspraak maken?

Tot horens en met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

023-5268730

From: Dominique Weesie
Sent: donderdag 12 januari 2012 17:53
To: Wim Dankbaar
Subject: Re: Afspraak?

Hoi Wim,

Ik kan me deze zaak inderdaad herinneren. Ik ben toen zelfs fotograaf Wim Hofland naar Kristiansand gereisd. Daar aangekomen bleek echter dat de persoon in kwestie ten tijden van de moord in Noorwegen was. Daarop zijn we onverrichterzake terug gereisd. Van een DNA onderzoek was geen sprake. Dat is alles wat ik je er over kan vertellen.

Met vriendelijke groet,

Dominique

Op 12 jan. 2012, om 18:35 heeft Wim Dankbaar het volgende geschreven:

Dominique,

Je antwoord, waarvoor dank,  roept duizend vragen op.

Veldman beweert  bijvoorbeeld, bij hoog en bij laag, dat jij hem hebt verteld (een dag of vier na jullie eerste contact) dat jij niet naar Kristiansand  zou komen omdat je vernomen had dat het  DNA van deze vent niet overeenkwam met het daderspoor.

Nu zeg jij dat je wel degelijk bent afgereisd naar Kristiansand, samen met Wim Hofland,  en dat  er van een DNA check geen sprake was.

Heb je daar dan niet Veldman opgezocht? Zo nee, waarom niet? Hij was tenslotte  je bron.

Die persoon in kwestie, heb je die daar nog gezien en gesproken? Heb je een naam gekregen? Een foto gezien?  Hoe en waaruit  bleek dat hij ten tijde van de moord al in Noorwegen was?

Wellicht is het beter om te bellen of een afspraak te maken?

Mvg

Wim

From: Dominique Weesie
Sent: donderdag 12 januari 2012 18:45
To: Wim Dankbaar
Subject: Re: Afspraak?

Hoi Wim,

Ik heb er verder niets over te zeggen. Een afspraak lijkt me dan ook onzinnig. Hetgeen ik me herinner van die zaak heb ik je verteld. En het alibi was waterdicht. Het werd ook bevestigd door de Noorse autoriteiten. Ik meen zelfs dat ie ten tijden van de moord vast zat in een gevangenis/asielzoekerscentrum. Verder kan ik me ook echt niet meer herinneren.

Met vriendelijke groet,

Dominique

Op 12 jan. 2012, om 21:29 heeft Wim Dankbaar het volgende geschreven:

Hoi Dominique,

Ik snap je niet. Ik snap wel dat je niet van zins bent er meer over te vertellen. Maar juist dat vind ik onbegrijpelijk. Het gaat hier toch om een verkracht en bruut vermoord meisje van 16, waarvan de daders nog steed vrij rondlopen, en de ouders nog immer in het ongewisse verkeren? Je zegt zelf dat deze zaak je destijds zodanig interesseerde dat je daarvoor speciaal bent afgereisd naar Noorwegen, naar ik aanneem met goedkeuring van de Telegraaf redactie, die ook nog de reiskosten voor Wim Hofland heeft betaald.

Bespeur ik nu enige onwil en zelfs vijandigheid bij jou naar aanleiding van mijn vragen? Waarom is een afspraak “onzinnig”? Waarom nam je fotograaf Wim Hofland mee? Wie of wat had je graag gewild dat Hofland zou fotograferen?

Wat was de aanleiding voor jou om naar Noorwegen te reizen? Dat was toch het telefoontje van Gerrit Veldman? Ik vroeg je waarom je hem dan niet hebt opgezocht in Kristiansand? Hij kon je daar toch het hele verhaal uit de doeken doen? Hij kon je toch exact vertellen waarom hij dacht dat dit wel eens de door Justitie gezochte Irakees kon zijn? Hij had je toch reeds verteld dat het om een Irakees ging, die aan het signalement van Justitie voldeed, kort en pafferig, een asielzoeker, die in Nederland had gezeten en nota bene een agenda had getoond met adressen uit  Kollum en omgeving?

Waarom wil je daar niets over zeggen? Je kunt je toch wel herinneren waarom het niet bij je opkwam om de bron voor het verhaal (Veldman) zelf te willen spreken, als je toch al de moeite had genomen om naar de gevangenis af te reizen waar hij zat?

Bovendien vertelt hij een heel ander verhaal dan wat jij me nu vertelt. Als je dat verhaal nog niet kende uit de media, dan weet je het in elk geval nu van mij. Hij zegt dat jij niet op kwam dagen en hem verteld hebt dat je dat niet deed omdat het DNA van deze vent niet overeenkwam met het sperma  van de verkrachter.  Jij zegt nu dat je dit nooit gezegd hebt en dat van een DNA onderzoek nooit sprake is geweest. Jij zegt dus iets heel anders dan wat hij zegt, dus wie spreekt nu de waarheid?

Vooralsnog ben ik geneigd om meer geloofwaardigheid aan het verhaal van Veldman te hechten. En ik denk dat iedereen dat zal doen. Want je ontkent toch niet dat de aanleiding voor je  reis naar Kristiansand het verhaal van Gerrit Veldman was? Dan is het toch uiterst vreemd dat je naar Kristiansand reist zonder hem te informeren en daar te ontmoeten? Hij beweert zelfs dat jij hem hebt verteld dat je nooit naar Kristiansand bent gekomen omdat je had begrepen dat de man in kwestie niet de dader kon zijn.

In feite zeg jij dat hij liegt dat hij barst.  En omgekeerd, kan ik je melden dat hij dat van jou zegt. Sterker, zijn Rode Kruis medewerker Anton Holleboom herinnert zich ook dat hij boos was dat jij niets meer van je liet horen. En beiden hebben Ali Hassan van de opsporingsfoto van Justitie herkend als de man die daar in de gevangenis zat. Hoe kan het nou bestaan zijn dat deze beide mannen nog steeds verontwaardigd zijn dat jij niet  kwam opdagen, terwijl jij zegt dat je wel bent komen opdagen, alleen zonder het hen  te melden en zonder hen te willen ontmoeten?

Je snapt toch ook wel dat jouw verhaal ongeloofwaardiger is? Kun jij bewijzen dat je destijds naar Kristiansand bent gevlogen met Wim Hofland? Ondersteunt hij dat verhaal? Wil de Telegraaf redactie dat ook bevestigen?

Je kunt je wel herinneren dat je aldaar begrepen hebt dat de man in kwestie niet de dader kon zijn, en onverrichterzake terug moest keren, maar hoe en van wie je dat begrepen hebt, en daarvan overtuigd bent geraakt, daarover wil je niets zeggen? Je snapt toch wel dat dat je verhaal niet geloofwaardiger maakt?

Dominique, Gerrit heeft jou bebeld op 9 augustus 1999, je nummer van destijds staat nog steeds op die datum in zijn agenda: 0653547780

Kijk even naar wat het OM beweert:
Noorwegen

Terwijl het rechercheteam bezig is de verblijfplaats van Ali Hussein Hassan te achterhalen, komt ook het verhaal van Gerrit Veldman uit IJmuiden bij de politie binnen. Veldman zit in verband met een drugszaak in de zomer van 1999 gedetineerd in een Noorse gevangenis, als hij daar een Irakese man ontmoet. 

Deze Irakees spreekt Engels en een paar woorden Nederlands. Hij blijkt ook in Nederland te zijn geweest, vertelt Veldman. Als de Irakees merkt dat zijn medegevangene een Nederlander is, gedraagt de man zich terughoudender, ervaart Veldman. Wanneer hij ziet dat de korte, pafferige man in zijn agenda adressen uit Kollum heeft staan, krijgt Veldman ,,zomaar het idee’’ dat deze medegedetineerde wel eens iets met de moord op Marianne Vaatstra te maken kan hebben. 

Kan de medegedetineerde van Veldman misschien de Ali zijn die zij zoeken, vragen de rechercheurs zich af? Via Interpol in Oslo wordt een en ander helder. 

De asielzoeker is sinds 1998 in Noorwegen. Hij zou daar eerder meisjes hebben lastig gevallen en met een mes mensen hebben bedreigd. Op 19 mei 1999 is hij veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf – en vier maanden voorwaardelijk – voor mishandeling, bedreiging en vernieling. Op 2 augustus 1999 komt hij vrij op voorwaarde dat hij zich dagelijks bij de politie meldt. Dat doet hij trouw, aldus de Noorse autoriteiten. 

Dat deed hij ook eerder in het asielzoekerscentrum van Lyngdal, kan de directeur aantonen. ,,Hij was iedere dag op het centrum, ook van 30 april op 1 mei 1999.’’ Op 16 augustus 1999 laten de Noorse autoriteiten weten dat de man die naast Veldman in de cel zat, niet Ali Hussein Hassan is maar iemand anders. De Ali die verdween uit het Kollummer asielzoekerscentrum is niet in Noorwegen.

Bron: http://www.politie.nl/friesland/projecten/onderzoekalihusseinhassan.asp

Dus een week later, op 16 augustus 1999, wist het OM al van de (altijd anonieme) “Noorse autoriteiten” dat de man die naast Veldman in de cel zat, niet Ali Hassan was maar iemand anders? En in die  week was jij al naar Kristiansand afgereisd, met Wim Hofland, om dat ook vast te stellen? Ben je dan soms samen met de Officier van Justitie daar geweest? Of hebben ze jou die klus laten doen? Ik snap het echt niet.

Hoe “kwam het verhaal van Gerrit Veldman uit IJmuiden bij de politie binnen”?  Dat kan toch alleen maar via jou zijn geweest, als Gerrit zelf nooit de politie heeft gebeld?

Mij dunkt dat gezien al deze discrepanties en onbeantwoorde vragen een afspraak juist zeer zinnig is.

Graag verneem of je hiertoe bereid bent.

Mvg

Wim

From: Dominique Weesie
Sent: donderdag 12 januari 2012 22:24
To: Wim Dankbaar
Subject: Re: Afspraak?

Beste Wim,

Nogmaals, alles wat ik me van die zaak kan herinneren heb ik je verteld. Van alle insinuaties ben ik niet gediend. En dat zijn er nogal wat, dus wens ik je veel succes met het verdere onderzoek. Ik dacht zo vriendelijk te zijn alles wat ik me nog voor de geest kon halen, jou te vertellen. Vervolgens wordt ik neergezet als een fantast. Geloof wat je wil geloven. Ik ben er klaar mee.

Gegroet,

Dominique

From: Wim Dankbaar

Sent: donderdag 1 november 2012 12:15

To: ‘Dominique Weesie’
Subject: concept artikel

Dominique,

Ik heb een concept artikel gemaakt dat ik je voorleg voor eventueel commentaar c.q. correcties. Wellicht kun je nog eens goed graven in je geheugen wie nu precies de (verifieerbare) bronnen waren die je overtuigd hebben dat de man in Noorwegen niet de gezochte hoofdverdachte was?

Mvg

Wim

From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Sent: donderdag 1 november 2012 18:24
To: ‘Dominique Weesie’
Cc: ‘Jan@powned.tv’
Subject: Wil je reageren?

Powned besteedt best op een aardige manier aandacht aan Joris Demmink. Jan Roos is echt goed. Net zo’n irritante zuiger als Rutger.  Dus ik denk niet dat jij bewust de opperpedofiel de hand boven het hoofd houdt. Maar je hebt je toch wel een beetje laten piepelen in 1999. Kun je daar niet gewoon voor uitkomen?

Mvg

Wim

 

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

11 reacties op Waarom ging Dominique naar Noorwegen?

 1. P.S.M. Welbergen zegt:

  Wat maakt die Dominique, een domme en ongeloofwaardige indruk.

 2. davinci zegt:

  Niet een professionele actie van Dominique en zijn slotregel “alles wat ik me i in de zaak kan herinneren” komt bij voorbaat al dubieus over, op zijn Hollands heet zoiets een slag om de arm houden en de betekenis hiervan kan in DE VANDALEN gezocht worden Dominique.
  Voor zo’n belangrijke zaak ga je en daar was je voor in Noorwegen toch gut wie gut naar de bron Veldman,bovendien als je er toch bent zou ik zeggen pik even de gezichten van Ali de Irakees en de rode kruismedewerker mee !!

  Vervolgens luister je naar hun verhaal e/o foto-herkening . Met name het verhaal van de rodekruismedewerker lijkt mij toch gezien het doel heel interessant .
  De verklaring van Dhr Veldman alleen kan wat dubieus worden i.v.m zijn detinering en er zou derhalve mogelijk iets tegenover kunnen / moeten staan . maar toch belangrijk genoeg om het aan te horen.
  Maar 2 verklaringen ! hoe kun je als journalist in een zo belangrijke zaak daar omheen.
  Dominique was er dus gauw klaar mee , enfin leuke reis naar Noorwegen gehad en mee terug een twijfelachtige reputatie rijker in de koffer.
  Een citaat ” ik meen dat ie ten tijde van de moord op M.Vaatstra al in een gevangenis / asielzoekerscentrum zat ” ik meen !! was je echt wel met deze zaak bezig Dominique ?
  Van wie heb je ( wellicht mis ik wat ) het ” waterdichte alibi ” als het OOK door de Noorse autoriteiten ( groot Begrip) bevestigd wordt.

 3. hkdh zegt:

  Dominique Weesie moet welhaast zijn teruggefloten door toenmalig hoofdredacteur van de Teletekkel, dhr Johan Olde Kalter zl, rechten, r-k, hoofdred. telegraaf 1993-2006.
  Kennelijk ziet Jules Paradijs, huidig hoofdred., geen reden die fatwah op te heffen, hoewel dat bij het overlijden van de issuer (in 2008) wel gebruikelijk is.
  Misschien is er op de achtergrond nog een achteruitfluiter in het spel.

  • hkdh zegt:

   Olde Kater pleegde dat soort zaken over te laten aan zijn eeuwige adjunct Kees, die weer op 1 lijn zat met Paradijsvogel (zie het verhaal van Micha).

 4. wdankbaar zegt:

  Gerrti Veldman schreef :

  Dit is voor dominique weetniet. Je had me toenertijd in Noorwegen op kunnen zoeken in de gevangenis maar werd waarschijnlijk teruggefloten door ????? ,toen ik je voor de tweede keer belde, zij jij dat je niet in Noorwegen was geweest omdat het dna van ali h niet klopte terwijl er nog niets bekend was over het dna in de zaak vaatstra. Daarom zeg ik dat het verhaal van Wim Dankbaar klopt . ik heb dit naar waarheid vertelt omdat dit mij heel erg hoog zit en misschien kun je een keer langskomen met camera ,bij Wim Dankbaar en mij dat is leuk voor Powned, zit je programma gelijk vol.

 5. CP zegt:

  Wim, ik vermoed dat je niet in acht neemt dat in 1999 nog geen sprake was van een zo vergaand complot. Reporters moeten nou eenmaal harde beslissingen nemen. Ik zou niet doorvragen bij Dominique maar zijn eventueel valse informatie als uitgangspunt nemen. Duidelijk is dat hij informatie kreeg waar hij niet omheen kon.

  • wdankbaar zegt:

   Normaal gesproken laat ik geen reacties toe van anonieme posters, maar omdat ik deze reactie zo merkwaardig vind, maak ik een uitzondering. Wat was de “harde beslissing” die Dominique moest nemen? Was het een harde beslissing om tegen Gerrit Veldman te liegen? Of was het een harde beslissing om niet verder te gaan met het verhaal? Welke informatie kreeg Dominique waar hij niet omheen kon? En van wie? Je bedoelt de informatie dat het DNA van de man niet klopte? Of een verbod van zijn redactie om verder te gaan met het verhaal? Waarom zou hij daar niet omheen kunnen? Hij had dan toch meteen door dat er iets niet klopt? Dat er iets vreselijk stinkt? Of denk je dat Dominique daar te dom voor is? Jij vindt het dus prima en begrijpelijk dat Dominique meehielp de beerput af te dekken met een deken gedrenkt in eau de cologne? Je adviseert maar niet meer door te vragen? Vanwege? Compassie met Dominique?

   Er was in 1999 nog geen sprake van een zo verregaand complot? Welnu, dat complot was er ook al in 1999, het was alleen niet “ter sprake”. Maar Dominique moet op zijn minst in 1999 al een vermoeden hebben gehad.

   • CP zegt:

    Nee, Wim,nee! Ik heb geen compassie met hem, ik heb compassie met jou! Maar “compassie”is wel vaak een manier om dingen los te weken. Het gaat niet om hem en zijn gedrag als jonge reporter het gaat om de zaak Vaatstra. Hij is een klein en vrij schakeltje. Hoeft nu nog nergens antwoord op te geven. Empathie levert nou eenmaal in sommige gevallen betere antwoorden op. En daar gaat het om. That’s all. Groet.

 6. hkdh zegt:

  Reporters hebben het druk, gaan van hot naar her, nemen ad hoc beslissingen, worden aangestuurd, gestopt ook, missen daardoor dingen, spelen ‘spelletjes’ met hun publiek en hun collegaas, willen meestal achteraf niet motiveren waarom ze het zo hebben aangepakt, etc.
  Dominique Weesie was al geen groentje meer, toen 30jr, liep al niet meer aan iemands handje, nam eigen beslissingen, enkele jaren later begon hij een eigen medium, zelfbewust al toen.
  Een vast kenmerk van bovenstaand hectisch leven is, dat ze steeds weer dezelfde mensen tegen komen en veel vaker dan wij denken weer geconfronteerd worden met dingen waar ze eerder aan gewerkt hebben, heel vaak zelfs, en dat zit allemaal in hun hoofd, wordt regelmatig refreshed zo te zeggen (zo werken onze hersenen).
  Gevolg is, dat hoe hard Dominique ook probeert weg te drukken, hij nog precies weet hoe raar zijn escapade met het Veldman nieuwtje was gelopen, wie daarvoor verantwoordelijk was en tegen wie hij daar vooral z’n kop moet dichthouden.
  Het zit in zijn karakter dat hij wel reageert en zich niet berekenend verschuilt, maar het zijn uitsluitend dommigheden die hij meent te kunnen zeggen.
  In de afgelopen 13 jaar heeft hij hapsnap stukjes van dezelfde puzzel voorbij zien schuiven en zich moeten afwenden, ‘niet aan denken maar’, afblijven, bij wegblijven.
  Er zit een heel verhaal in zijn hoofd, veel losse draadjes misschien, maar toch, als hij zijn mond open doet, breit hij die zo aan elkaar.

  Er is een korte rechte lijn van Demmink naar Weesie over Lunshof zl en Paradijs.

 7. BLURRED zegt:

  Koekoek… Dominique Weesie (powned). Een fries boertje komt je wel goed uit he? Maak dat “De KAT” wijs!

 8. ReinBrein zegt:

  wow wat een pitbull die Wim Dankbaar en wat een fantast die Dominique hahaha hij raakt verstrikt in zijn eigen leugens . Goed werk Wim.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s