Het zware leven van Stephanie

Stephanie: “Wim heeft mijn leven kapot gemaakt!”

Tijdens mijn vakantie in Thailand plaatste de Leeuwarder Courant, wederom zonder wederhoor,  een nieuw artikel over Stephanie van Reemst.

Het is een vervolg op een eerder artikel. De ingevoerde lezers van dit weblog weten al dat de Leeuwarder Courant en de Telegraaf propagandakanalen zijn voor het Openbaar Ministerie, met name als er iets recht geschreven moet worden wat krom is. Welnu, dat wordt met dit artikel wel heel duidelijk. Het is een klaagzang over hoe ondraaglijk het leven van Stephanie is geworden door alle publicaties op dit weblog. Volgens Stephanie is er niets van waar. Toch beïnvloedt dit haar leven zodanig dat zij nu uit Kollum weg wil. Ze wil vluchten en verhuizen, in de hoop dat in een andere woonplaats haar naam niet herkend wordt en zij “opnieuw kan beginnen”. Alsof buiten Kollum het Internet niet wordt gelezen.

Het is allemaal zeer ernstig. Stel je eens voor dat je je opgejaagd voelt, met argwanende ogen wordt bekeken in je eigen woonplaats, louter omdat één of andere paranoïde complotdenker verhalen over je publiceert die niet waar zijn? Dan doe je toch aangifte wegens smaad en laster? Toch helemaal wanneer de gevolgen zo ingrijpend zijn dat je geen leven meer hebt en moet verhuizen? De gemene klootzak die je dit aandoet, moet dan toch het zwijgen worden opgelegd? En liefst nog veroordeeld worden ook met een paar maanden cel en een fikse boete erbovenop? Staat het OM dan helemaal machteloos om hier iets tegen te doen? 

In dit verband is het zeer merkwaardig dat Stephanie zo’n aangifte tegen mij heeft ingetrokken. Leest u de publicatie uit de Leeuwarder Courant. De ins en outs van dat verhaal kunt u verder hier en  hier en  hier en hier nalezen.

Nog vreemder is dat het OM, de instantie die zo’n aangifte kan vervolgen, helemaal aan haar kant lijkt te staan. Stephanie heeft dus een formidabele bondgenoot. Volgens teamchef Cor Reijenga, die de zaak Vaatstra onderzoekt,  is het “onvoorstelbaar” wat de arme Stephanie wordt aangedaan. Maar waarom onderneemt het OM dan niets tegen die onvoorstelbaar gemene, gestoorde Wim Dankbaar met zijn waanbeelden? Mijn vermeende smaad en laster veroorzaakt volgens de Leeuwarder Courant overduidelijke schade, zowel psychisch als financieel. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van “therapie” en een verhuizing. Claims genoeg.  Dus waarom adviseert de heer Reijenga Stephanie niet om haar zogenaamd ingetrokken aangifte nieuw leven in te blazen? Kan de heer Reijenga soms niet bewijzen dat mijn stellingen “onzin” zijn? Dat Stephanie “absoluut niks” met de zaak te maken heeft?

Als argeloze lezer krijgt u vast medelijden met Stephanie. Welnu, dat stadium ben ik zelf reeds lang voorbij. Aanvankelijk kon ik nog enig begrip opbrengen voor de enorme psychische druk waaraan zij blootstaat, de druk om niet de waarheid te mogen vertellen. De druk van haar schuldgevoel. Maar nu zij blijft volharden in de leugens, daarbij het zielige slachtoffer spelend, vind ik Stephanie een harteloze feeks.

Jantien de Boer: Mijn moraal is te koop!

In feite hoeft de heer Reijenga maar één vraag te stellen aan Stephanie om te bewijzen dat ik haar “onvoorstelbaar” leed berokken met verhalen die volgens hem niet op feiten zijn gebaseerd. Het is alleszeggend dat de heer Reijenga of de dienstige Jantien de Boer deze vraag niet aan de orde brengen, terwijl ik ze toch herhaaldelijk heb verzocht om de vraag te stellen. Het vermijden van deze vraag maakt reeds duidelijk wat de waarheid is. Tevens is het duidelijk dat Reijenga en De Boer het antwoord op de vraag al kennen. Daarom is hun artikel niet meer dan een wanhopige, doorzichtige poging tot damage control die de auteurs in hun eigen zwaard doen vallen.

De vraag die ik bedoel is:

Beste Stephanie, klopt het dat de in Turkije gearresteerde Ali Hassan niet de juiste verdachte was, die jij kende als de vriend van Feik? 

Ik zal nogmaals uitleggen waarom deze vraag zo cruciaal is, waarom hij niet gesteld wordt, en waarom het eerlijke antwoord deze criminele doofpot, deze ongekende farce, met donderend geraas in elkaar doet storten.

Het eerlijke antwoord is namelijk: Nee, dit was niet niet de juiste verdachte die jullie hebben gearresteerd in Istanbul. Dit was niet de Ali Hassan die ik kende als de vriend van Feik.

Het hele kaartenhuis wordt staande gehouden met de leugen dat het wel de juiste verdachte was. Logisch ook, want als het OM moet erkennen dat het de verkeerde verdachte was, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Dan heeft het hele Openbaar Ministerie Leeuwarden u al die jaren moedwillig bedrogen. Dan hebben minimaal 3 opeenvolgende ministers (Korthals, Hirsch Ballin en Opstelten) de tweede kamer voorgelogen. Dan wordt de nieuwe vraag: Waar is dan de juiste verdachte gebleven? Hoe kon de juiste Ali Hassan ontsnappen? U begrijpt dus hoe monstrueus groot de belangen zijn om deze doofpot gesloten te houden. Met name ook omdat de huidige Secretaris Generaal van Justitie Joris Demmink en de voormalige voorzitter van het College Procureurs Generaal Harm Brouwer exact weten  wat er met de juiste verdachte is gebeurd. Want onder hun regie is de juiste verdachte nog hetzelfde weekend stiekem naar Noorwegen uitgezet. Vraagt u zich ook eens af welke baas van Justitie een website als  arrestdemmink.com moet toelaten.  Dat Demmink zelf de website onweersproken laat, is nog te snappen, maar dat ons parlement gedoogt dat onze baas van justitie overtuigend in verband met kindermisbruik wordt gebracht, is in feite een schandalig brevet van onvermogen voor onze zogeheten rechtsstaat. In landen als Duitsland, Amerika, Engeland en Frankrijk (denk bijvoorbeeld aan Strauss Kahn) zou zoiets meteen de voorpagina’s beheersen.

Ziet u het? De wenkbrouwen zijn op gelijke hoogte, maar de neus en lippen van de gearresteerde Ali zijn een centimeter lager dan de neus en lippen van de vriend van Feik.  In vier maanden tijd heeft Ali niet alleen zijn snor en baardje afgeschoren, maar ook plastische chrirurgie ondergaan om de botstructuur van zijn schedel te verlengen!

Uit het OM rapport “Onderzoek Ali H”: “Na de arrestatie zoekt een verslaggever van SBS6 Ali Hussein Hassan op in Turkije. Netjes geschoren en zonder het baardje dat Ali op de opsporingsfoto nog had, vraagt hij zich voor de camera af aan wie hij de verdenking te danken heeft.”

Nu begrijpt u dus ook waarom de vraag of dit dezelfde Ali is, onder geen beding aan Stephanie gesteld mag worden. Nu kunt u denken: Maar Stephanie kan toch gewoon liegen? Ze kan toch gewoon zeggen: Ja,  dit was de Ali Hassan die ik kende als de vriend van Feik. Helaas, dit kan niet, want daarmee bewijst Stephanie dat ze keihard zou liegen. Er zijn namelijk vele andere getuigen die de juiste Ali Hassan kenden en net als Stephanie weten dat de juiste Ali Hassan nooit is gearresteerd. Wanneer Stephanie dus publiekelijk de leugen van het OM zou onderschrijven, weten talloze mensen dat zij keihard liegt. De vraag zet Stephanie dus tussen een rock and a hard place. Zij heeft als antwoord twee opties, de leugen en de waarheid, die geen van beide acceptabel zijn. En al helemaal niet voor het OM. Begrijpt u waarom de vraag zo angstvallig wordt vermeden? Met die vraag bewijst het OM in één klap de “onzin”, dus waarom kan de vraag niet gesteld worden? Is het al niet opmerkelijk genoeg dat Stephanie niet uit zichzelf het antwoord geeft? Zij wil toch ook bewijzen dat Wim Dankbaar kletskoek schrijft?

Wat het OM nog wel kan doen,  is via de haar gedienstige media Stephanie afschilderen als het zielige lammetje dat belaagd wordt door de grote boze wolf Wim Dankbaar.

“Weerleggen helpt niet”, jammert Stephanie in het artikel. Maar als u goed leest, weerlegt Stephanie helemaal niets. Het is alleen maar geweeklaag over hoe ondraaglijk de stress is. Therapie, een aanstaande verhuizing en twee hersteloperaties heb ik op mijn geweten. Toe maar! Het kan niet op. Geen middel wordt onbenut gelaten door Jantien de Boer, die weer eens uitblinkt in haar propagandatechnieken. De zussen van Marianne vinden het ook al verschrikkelijk wat die vreselijke Wim het arme meisje aandoet. Uiteraard wordt de moeder van Marianne, die volledig achter Wim staat, volledig buiten schot gehouden.  Zelfs Stephanie’s kleuters worden in de strijd geworpen: “Mama, het is veilig hier! Er is hier geen gevaar!”  Och, och, wat is het toch aandoenlijk. Ja beste lezers, zelfs haar eigen kinderen weten dat Stephanie bijna continu gevaar loopt. Wat dat gevaar is, wordt niet nader uitgelegd, maar het komt allemaal door de onzinverhalen van Wim!  Dat komt nog eens bovenop het trauma van Feik’s (geseponeerde) verkrachting. Beginnen uw tranen al te wellen?

Begrijpt u nu ook waarom Stephanie ondanks herhaalde uitnodigingen en het advies van haar advocaat, altijd heeft geweigerd om met de ouders van Marianne te gaan praten om het hele verhaal eens goed te weerleggen? Dit zijn toch bij uitstek de mensen die je aan je kant zou willen krijgen?  Tenzij je bang bent dat je je leugenverhaal niet dicht kan houden en het uitkomt dat je hen al die jaren in het ongewisse hebt gehouden over de ware toedracht, wie de moordenaars van hun dochter zijn.

Geachte heer Dankbaar,

Wij hadden onlangs telefonisch contact met elkaar. Ik zegde toe nader contact op te nemen met de familie Van Reemst. Ik heb bij u aangegeven dat ik wil proberen te bevorderen dat Stephanie contact opneemt met de familie Vaatstra. Ik doe dit niet als advocaat van Stephanie. Zij schijnt op dit moment contact te hebben met advocaat mr. Pots. 

Inmiddels heb ik van haar begrepen dat zij wel bereid is om met Bauke Vaatstra in gesprek te gaan. Zij wil dit dan doen zonder uw aanwezigheid daarbij. 

Ik vertrouw u hiermede van dienst te zijn. 

Met vriendelijke groet, 

H. Anker

Geachte heer Dankbaar, 

Ik ontving uw e-mail van 17 december jl. 

Ik heb Stephanie thans per mail verzocht om zo spoedig als mogelijk met Bauke Vaatstra om de tafel te gaan. 

Het leek mij correct u hiervan in kennis te stellen. 

Met vriendelijke groet, 

H. Anker

In dat licht zal ik eens voor u opsommen wat Jantien de Boer Stephanie allemaal nog meer had kunnen voorleggen, maar bewust wegliet:

– Stephanie, klopt het dat je met je vriendin Tineke in Kollum was op de avond van die Koninginnedag?

– Stephanie, klopt het dat je de dag na de moord en jouw beweerde verkrachting  je haar donker hebt laten verven bij Tineke? Zo ja, waarom deed je dat?

– Stephanie, klopt het dat je door de voetbaltrainer van Feik gewaarschuwd was om niet met Feik om te gaan vanwege zijn respectloze behandeling jegens vrouwen?

– Stephanie, klopt het dat je nooit uit eigen beweging aangifte hebt gedaan tegen Feik wegens zijn vermeende verkrachting? Klopt het dat je dit pas deed op 14 mei 1999 nadat je door de politie was uitgenodigd voor een verhoor over de moord op Marianne? Waarom mocht je vader niet bij dat verhoor aanwezig zijn?

– Stephanie, je stelt dat je niet met Feik in snackbar het Filtsje was en Marianne die avond niet hebt gezien. Je was wel met Feik, anders kon je ook niet door hem verkracht worden. Kollum is klein. Kun je precies vertellen waar je dan wel die avond met Feik bent geweest?

– Stephanie, het OM stelt in een rapport dat Feik zich niet kon herinneren met wie hij was in de nacht van de moord op Marianne: “Hij kan zich niet herinneren met wie hij precies op Koninginnedag in Kollum was.” Wat is je mening hierover in het licht van het feit dat hij in elk geval met jou in Kollum was en je die avond een verkrachtingstrauma heeft bezorgd?

– Stephanie, klopt het dat het OM kort na je aangifte tegen Feik, via onze krant liet weten dat je de aangifte had ingetrokken? Was dat waar? Zo nee, heb je enig idee hoe dit verhaal de wereld in kwam?

– Stephanie, je stelt dat je Marianne niet kende. In 1999 publiceerde onze krant dit artikel, waarin het volgende staat:

Lieve Marianne. Ik denk nog elke dag aan jou en je familie. Veel liefs. Ene Stephanie heeft dit in oktober 1999 op een kaartje geschreven bij een witte roos. De bloem hangt aan het fietsbordpaaltje naast de Keningswei in Veenklooster.”

Heb je enig idee wie deze Stephanie was? Klopt het dat je moeder destijds een bloemenzaak had?

– Stephanie, klopt het dat je aan je vriend Henk van der Heide hebt verteld dat je je schuldig voelt over de moord op Marianne? En dat je na de moord door Feik bedreigd bent om je mond te houden? En hij altijd een mes bij zich droeg?

– Stephanie, wat vind je ervan dat jouw verkrachtingszaak tegen Feik is geseponeerd? Je vader vertelde destijds aan Panorama dat je bij de verkrachting gewond was geraakt? Is dat waar? Ben je het eens met het sepot wegens gebrek aan bewijs?

– Stephanie, je stelt dat je niet Feik’s vriendinnetje was. Waarom beweren toenmalige vrienden en vriendinnen dat je dat wel was? Je hebt tegen ons gezegd dat je Feik alleen maar kende via een vriendin die gecharmeerd van hem was. Wie was deze vriendin?

– Stephanie, heb jij gezien dat Feik de fietsbanden van Spencer , de boyfriend van Marianne,  en zijn maat Wietze liet leeglopen?

– Stephanie, was jij erbij toen Marianne zag dat de fietsen van Spencer en Wietze lek waren?

Enfin, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Je zou toch verwachten dat iemand die de zaak Vaatstra onderzoekt, zoals Cor Reijenga, deze vragen ook wel aan Stephanie zou willen stellen. Maar nee hoor, Stephanie heeft “absoluut niks” met de zaak te maken. Feik is onomstotelijk onschuldig en de complotverhalen daar steken we geen energie in.

Cor: “Heel vervelend en onvoorstelbaar wat die Wim Dankbaar doet.”

Wellicht zou weerleggen wel helpen als Stephanie zelf de vragen beantwoordt in een volgend artikel? Zou Jantien de Boer die taak op zich willen nemen? Om de last voor Stephanie te verlichten? Hoe komt het nu eigenlijk dat Stephanie er zoveel last van heeft? Zijn de onzinverhalen op dit weblog wellicht overtuigender dan men wil doen geloven?

Panorama november 1999

Bedenkt u zich dat Stephanie de dag na de moord haar blonde haar donker liet verven. Een meisje van 14. Begrijpt u waarom je dat doet nadat je de vorige avond een vreselijk trauma hebt opgelopen van een geweldadige verkrachting? Begrijpt u het wellicht beter als je de avond ervoor in het bijzijn van Marianne en Feik bent gezien en je wilt voorkomen dat het “onbekende blonde meisje” snel geïdentificeerd wordt? Begrijpt u dan ook beter waarom Stephanie, die volgens Reijenga “absoluut niks” met de zaak te maken heeft, op 14 mei 1999 werd uitgenodigd voor een verhoor over de zaak Vaatstra? (Zie artikel Panorama hiernaast)

Ik noemde al de vreemde omstandigheid dat Stephanie haar aangifte tegen mij heeft ingetrokken. Er is echter nog een persoon die aangifte heeft gedaan. Ik bedoel Jano Hassan, die zijn aangifte niet heeft ingetrokken. Tikt u de naam maar in op Google, dan weet u meteen van de hoed en de rand. Maar hier is de omstandigheid  nog vreemder. Het OM wil de aangifte niet vervolgen!

Zoals u in deze brief van 9 mei 2012 kunt lezen wordt daarbij zelfs de smoes gebruikt dat het dossier nog niet is ontvangen van de politie.  Over “onzin” gesproken:

From: Hopman, MJJ (Mark) 
Sent: woensdag 20 juni 2012 15:11
To: dank@xs4all.nl
Subject: aangifte 

Geachte heer Dankbaar, 

het dossier is op 08-02-2012 afgeboekt en vanaf de  basiseenheid Zuid naar het OM verzonden.

 m vr gr 

M.J.J HOPMAN

Hoofdagent van politie

Taakaccent Hennep

Praktijkcoach

Schipper

Biker

Regiopolitie Groningen

Basiseenheid Zuid

Snapt u het nog? Wat Wim doet, kan echt niet, het is schandalig, vervelend en onvoorstelbaar, bovendien is het lasterlijke onzin, maar we gaan hem toch maar niet vervolgen.

Misschien snapt u het als ik u vertel dat Stephanie en Jano gemeen hebben dat zij beiden de juiste Ali Hassan kenden? En dus ook dat beiden weten dat Feik en Ali verantwoordelijk zijn voor de moord op Marianne? Dat het OM een verkeerde Ali Hassan heeft gearresteerd? Dat het OM zich niet kan veroorloven dat dit duidelijk wordt in een rechtzaak?

Elke keer dat u de propaganda van het OM tegenkomt over de zaak Vaatstra, verwijst u gewoon naar dit artikel.

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

13 reacties op Het zware leven van Stephanie

 1. Pingback: De ondankbare taak:Cor: “Heel vervelend en onvoorstelbaar wat die Wim Dankbaar doet.” | DutchTV

 2. hkdh zegt:

  Bravo Wim, dat je blijft reageren op dit soort misleiding, waar het lokale Friese kennelijk nog steeds gevoelig voor wordt geacht door de LC.
  Waar je schrijft “Jantien de Boer: Mijn moraal is te koop!”, is dat niet dubbel gezegd ?
  Ze is immers journalist, dus haar moraal is te koop en ze is chanteerbaar.
  Onze analyse van de Vaatstra-moord en de cover-up mag hier en daar zwakke plekken vertonen, verwijten daarvoor treffen het OM en recherche, vanwege hun bedriegelijke berichtgeving en waanzinnig slechte onderzoek (hoewel dat ca normaal is alhier).
  Als samenleving hebben wij toch weer een waarschuwing nodig om voorzichtig verder te kunnen. Dat OM, recherche en rechterlijke macht een ongecontroleerde staat in de staat zijn, die voor het verbergen van ernstige fouten alles uit kast halen om ons om de tuin te leiden, is nu wel genoegzaam bekend geworden. Ontwijken en uitkotsen lijkt hier het beste advies, verder niet zelf met dingen gaan gooien, maar wel regelmatig de klok blijven luiden.

  Wat asielzoekerscentra betreft is het nog niet zo gemakkelijk een geschikte houding te vinden. Enerzijds zijn vele inwoners echt betreurenswaardig zielig, anderzijds zijn zij een poel van nieuwe ellende, ook van geweldadige aard. Handel in mensen en andere illegale zaken, dus corruptie ook, sluis voor agenten en dubbelagenten van wie weet wat voor enge organisaties, e.e.a. onder leiding en toezicht van COA en IND, twee van de domste organisaties van ons land.
  Alleen al veiligheidshalve moeten wij er van uit gaan dat de Vaatstra-moord, uitgerekend op de Koninginnedag, mede een signaal was uit het asielzoekerscentrum dat men (de dominanten aldaar) het niet nam, dat het dorp tegen hen was en hen weg wilde hebben.
  Een geweldadig schokkend afscheid, ze voelden de bui hangen.
  (de verkrachting was daarin niet meer dan de islamitische invloed, die voorschrijft dat een vrouw eerst gebruikt en vernederd moet worden, voordat ze wordt geslachtofferd.)
  De les zou dan moeten zijn, dat asielzoekerscentra zich ook geweldadig tegen lokale bevolkingen kunnen keren, zoals dat in het verleden ook door Molukkers is gedaan.
  De lokale politiek kan dan beter direct haar barmhartige naiviteit inleveren en de zaak zo overzichtelijk en klein mogelijk houden. En waar het dan toch uit de hand loopt, meteen maximale stampij organiseren, zodat e.e.a. nog op tijd kan worden uitgedund.
  Take care,
  hkdh.

  Like

  • Nan Luursema zegt:

   Ik zou Wim Dankbaar willen aanraden anonieme schrijvers als ‘hkdh’ van zijn weblog te weren, vooral als zij over iemand anders zoiets schrijven: ‘Ze is immers journalist, dus haar moraal is te koop.’ Jij bent een een journalist, ik ben een journalist – en ik neem daar ernstig aanstoot aan.

   Like

   • Christian zegt:

    Ernstig aanstoot? Is dat strafbaar of zo? Wat denkt u eigenlijk wel, dat u de objectiviteit zelve bent? Een emotionele flutstudie zult u wel zijn die haar incompetentie verschuilt achter wat linkse terreurtermen. Wat is de vrouwelijke vorm van blaaskaak? Is voor na de emancipatie toch een geschikte term hier.

    Like

 3. hkdh zegt:

  @Nan L
  Er is weinig anoniems aan mijn alias.
  Wim Dankbaar ken ik niet als journalist.
  Ik woon op de planeet aarde en heb hier sedertlang, maar in toenemende mate, de onafhankelijkheid en de behoefte aan objectieviteit van journalisten naar de knoppen zien gaan. Met z.g. redactiestatuten en free lance statussen, meende men deze zaken te kunnen redden, dat is een facade gebleken, uiteindelijk drukt de moraal van de eigenaren van een medium toch door naar de werkvloer en bepaalt wie er salaris of honorarium krijgt en wie niet. Zelfs goed bekend staande free lancers hebben we merkwaardige ommezwaaien zien maken. Hele cohorten journalisten hebben we hun moraal aan de wilgen zien hangen. Ben benieuwd op welke planeet jij denkt te wonen.
  Voor dit soort beweringen, “te koop en/of chanteerbaar” bedoelt als 1 bewering, “manipuleerbaar” mag je het ook noemen, geldt altijd nog het devies “de goeden niet te na gekomen”, maar die moeten dan wel per geval benoemd worden heden en dat geldt voor de gehele planeet.
  Je ergenis bewijst niet dat jij zo’n uitzondering bent, je schrijfsels hopenlijk wel, gefeliciteerd daarmee en ik wens dat je overleeft.

  Like

  • Nan Luursema zegt:

   Op welke planeet ik woon? Ik heb mijn huis verkocht en ben daardoor voor een tamelijk groot aantal jaren financieel onafhankelijk. Ik kan dat iedereen aanraden. Schept enorm veel rust.
   Ik meende en meen wat ik hierboven schreef. Gepast wantrouwen is een goed journalistiek uitgangsprincipe, maar je moet wel met bewijzen komen die dat wantrouwen staven. Zo lang deze er niet zijn ben je, op het moment dat je publiceert, anderen aan het beschadigen. Bewijzen dus, graag. En dan bedoel ik ook letterlijk bewijzen in de juridische zin van het woord. Dat zou ’n topprioriteit van klokkenluiders moeten zijn. Anders worden zij absoluut niet gehoord, laat staan serieus genomen. En dat vind ik dan weer zeer betreurenswaardig.

   Like

   • Christian zegt:

    Mevrouw, beschadigen betekent niets hier. Het is vage linkse terminologie om vrijheid van meningsuiting in een juridisch strafbaar kader te zetten waar het niet hoort. Dat kunnen we ook wel beschadigend noemen. Zo beschouwd is iedere uiting wel beschadigend voor iemand. Verder is de LC emotioneel geworden en minder feitelijk en is Jantien de Boer iemand die niet logisch kan denken en daarom altijd de emotionele ingang van iets kiest.

    Like

 4. Ab van Haren zegt:

  Tja, ben wel benieuwd naar je reaktie @ Barra … eindelijk een serieuze reactie na al die koekwausen @ KLOL en andere sites.

  Like

 5. Andre B zegt:

  Ik lees al 40 jaren de LC en weet daardoor dat deze krant weinig journailisten heeft gehad en heeft , die ander nieuws of diepgravend nieuws brengen dan de mainstream media.
  Jantien de Boer is daar geen uitzondering op. Je kunt dat ook niet verwachten van een provinciale krant.

  Like

 6. GeeskeG zegt:

  Nou stephanie;inmiddels ruimschoots volwassen vrouw/en moeder; schaam je.Schaam je diep.Heb jij destijds niet zoiets geroepen/als;voor hetzelfde was ik het geweest??Je kende Marianne goed; wat ben jij een laffe vrouw!!

  Like

 7. george zegt:

  er moet weer veel ingeslikt worden.

  Like

 8. Anna zegt:

  Een of andere hork van een vent die een inmiddels volwassen vrouw stalkt over een episode in haar leven toen ze 14 was met vragen als ‘waarom heb je je haar de volgende dag geverfd’ omdat dat volgens hem van cruciaal belang is voor een moord die sinds een paar dagen geleden gewoon is opgelost. Elke goede verstaander die ooit met pubers heeft te maken gehad, kan het gebeuren met Stephanie wel plaatsen voor wat het is, genant paniekvoetbal van een meisje van 14 die niet wilde dat haar vader wist dat ze met een jongen, en nog wel en buitenlander naar bed was gegaan, een van wie ze kort daarop zich af moest vragen of hij misschien betrokken was bij de verkrachting en moord op haar vriendin, en daarna onder druk gezet door goedbedoelende. Moet ze dat echt nog uit gaan leggen, en plein public, om het ego van dhr Dankbaar, die niet wil toegeven dat het al jaren bij het totaal verkeerde eind heeft, te sparen? Aan nadere waarheidsvinding draagt dit abjecte gesar niets bij. Laat je nakijken, man.Nu zal ik ook wel een paladijn van de complotteurs zijn blablabla.

  Like

  • Christian zegt:

   Nou, dit is meer bla bla. Ik vind het logische vragen van Wim die terzake zijn. Maar na het woord hork wisten we het al. Hier kiest weer iemand de emotie boven de ratio. Wim zal best een hork zijn. Vooral in de ogen van mensen met een slecht geweten. Mensen die liegen over gebeurtenissen. Nee dat is goed en niet horkerig. Helemaal niet horkerig. Liegen onder ede.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s