De leugens van het OM in de Vaatstra zaak (3)

Bron: Nieuwsblad Noordoost Friesland, 4 februari 2011

In juni 2007 en in juni 2010 worden er door Fred Teeven Kamervragen gesteld over de zaak. De laatste keer onder meer omdat de ouders van Marianne Vaatstra het politieonderzoek “één grote leugen” noemen in een interview met een plaatselijke krant. Zij voelen zich al jaren om de tuin geleid, maar zien de vragen van Teeven als een verrassende, mogelijk positieve wending. Het gaat er de ouders nu om dat de vermeende leugens van het Openbaar Ministerie onderuit gehaald worden.

Bron: Wikipedia

From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Sent: donderdag 12 januari 2012 17:38
To: ‘jantien de boer’
Subject: Stephanie

Hallo Jantien, nog een gelukkig 2012!

Wil jij deze vraag beantwoorden?

Waarom heb je Stephanie niet gevraagd of de in Turkije gearresteerde Ali Hassan, de Ali Hassan was die zij kende? De vriend van haar vriend Feik?

Bij voorbaat dank voor je antwoord.

Groet,

Wim Dankbaar

Het gaat hier om de “verdwenen” (= stiekem door Justitie naar Noorwegen weggesluisde)  Ali Hassan en zijn jongere vriend Feik Mustafa, die gewoon in Nederland is gehuisvest en simpel door de politie te benaderen en aan de tand te voelen is. Diezelfde Feik Mustafa heeft daags na de moord een meisje van 13 bedreigd met de boodschap: Als jij niet ophoudt met praten, dan word je ook vermoord! Met haar aangifte, die gewoon door de politie erkend en bevestigd wordt,  is NIETS gedaan. De politie weigert tevens aan deze Feik Mustafa te vragen of de in Turkije aangehouden Ali Hassan zijn maat is. De verkrachtingszaak van zijn vriendinnetje Stephanie wordt geseponeerd. Ook aan haar weigert de politie te vragen of de in Turkije opgepakte Ali Hassan , de vriend van Feik is. Aan talloze andere getuigen die de juiste Ali Hassan kenden, weigert de politie dit te vragen: Hebben wij inderdaad de juiste Ali opgepakt? In plaats daarvan worden we bestookt met leugens in officiele rapporten. Nee hoor mensen! We hebben toch echt de juiste man opgepakt! You can go back to sleep now!

Hoeveel duidelijker wilt u de doofpot nog hebben? Feik Mustafa, een gestoorde tikkende tijdbom, loopt gewoon rond in ons midden. Moeten we dan wachten tot hij net als Joran van der Sloot of Ron Pieper van de Puttense moordzaak weer een meisje vermoord?

Waarom laat iedereen die arme ouders Vaatstra zwemmen tegen de stroom van bedrog waar ze nooit alleen tegen op kunnen? Inclusief de advocaten die hen beloofden hen altijd bij te staan wanneer het nodig mocht zijn. Inclusief Peter R. de Vries die elke gelegenheid te baat neemt om te zeggen dat deze moord niet onopgelost mag blijven? Waarom is er niemand die iets doet tegen het bewijsbare bedrog en misdrijf van een organisatie die wij zelf betalen?In feite financieren we onze eigen belazering. Ik zal het nog duidelijker maken.

Uit de anonieme brief die Bauke Vaatstra in 2007 ontving:

Op maandag 3 mei 1999 werd een deel van het management van het AZC Musselkanaal bij elkaar geroepen. Aanwezig waren de centrumdirecteur (mevrouw Brugman), het hoofd Immateriele Zaken (de heer Wolthof) en de coordinator AMOG (de heer de Wit). Onder grote geheimhouding werd verteld dat er diezelfde dag nog een asielzoeker uit AZC Kollum naar Musselkanaal kwam. Een intake-gesprek was niet nodig en maar een zeer klein aantal medewerkers mocht op de hoogte zijn van zijn komst. Deze asielzoeker mocht ook niet deelnemen aan het reguliere programma. Naast de drie MT leden werden twee teamleden van het AMOG-team aangewezen die werden geinformeerd. Deze kregen zwijgplicht en dienden er voor te zorgen dat alleen zij contact hadden met deze asielzoeker. Diezelfde dag laat in de avond werd de asielzoeker gebracht. Hij kreeg alleen toestemming zijn kamer te verlaten als de andere asielzoekers sliepen. Hij moest apart eten en verder contact met andere bewoners werd voorkomen. Enkele dagen na zijn aankomst is de asielzoeker op dezelfde geheimzinnige wijze vertrokken. Hij is opgehaald door de Vreemdelingendienst en op Schiphol op een vliegtuig gezet onder zware begeleiding.


In deel 2  zagen we hoe Justitie schaamteloos heeft gelogen, van AZC directeur Nettie Groeneveld tot en met de minister tegen de Tweede Kamer, door deze brief tot “onzin”te verklaren. Inmiddels weten we dat de enige onzin van Justitie zelf komt. Niet alleen de twee bewakers die Feik Mustafa op 3 mei 1999 uitgeleide hebben gedaan, ook Nettie’s  eigen onderdirecteur Louis Uijl bevestigt de gang van zaken.  Rechtstreeks uit een politie-verbaal van een verhoor met een bewaker:

Ik heb gezien dat Feik uitgeleide werd gedaan door Netty Groeneveld, de directeur van het AZC en haar plaatsvervanger. In een krantenartikel loochende zij dit later. Dit stoorde mij omdat ik het zelf had gezien.

Rechtstreeks uit de mond van Louis Uijl:

Louis Uijl: Ja, ik ben al eerder, maar dat weet u waarschijnlijk ook, in geval met het coldcase team, er zijn al een keer twee rechercheurs hier geweest. 
Wim Dankbaar: Ok, de heren Adema en Vos die zijn ook bij u geweest?
Louis Uijl: Ja, ja daar is ook een verslag van gemaakt.
Wim Dankbaar: Ok, oh, dat was mij allemaal nog onbekend, dus ja dat weet ik niet, maar ja, kunt u dan ook zeggen of u heeft kunt bevestigen dat u bij de uitzetting van Feik Mustafa aanwezig bent geweest?
Louis Uijl: Maar dat was een andere zaak hè?
Wim Dankbaar: Op 3 mei 1999?
Louis Uijl: Ja, dat klopt.

Ziet u, de politie weet dit gewoon. Ze hebben zwart op wit de bewijzen voor de leugens van Nettie Groeneveld en van de minister tegenover de volksvertegenwoordiging. Maar die bewijzen wil Justitie uiteraard niet aan de grote klok hangen. Want dan is bekend dat de minister de kamer heeft voorgelogen. En erger: Het is dan niet meer dicht te liegen dat Justitie zelf  een ongekend misdrijf op de naam heeft, namelijk het stiekem wegsluizen van de twee beestachtige moordenaars van Marianne Vaatstra. Dus van de politie is deze doofpot nog enigszins begrijpelijk, want die mag onder geen beding de misdadige medeplichtigheid van haar superieuren aan het licht brengen.

Echter, een man als Fred Teeven is ook van dit alles op de hoogte. Is het dan niet vreemd dat Fred Teeven in 2007 wel kamervragen wilde stellen over de anonieme brief, maar de zaak geen vervolg meer wil geven nu hij weet dat de antwoorden  leugens waren?

Laten we dan nu eens kijken naar het krantenberichtje waar dit artikel mee begint. Bauke Vaatstra spreekt hier van een getuige die een overhaaste, ongebruikelijke uitzetting van een asielzoeker beschrijft, in het weekend van de moord vanuit Friesland naar het buitenland via een uitzendcentrum in Amsterdam.

Nu denkt u wellicht, net als Bauke in eerste instantie: Hey, nog een bevestiging voor de afvoering van Feik Mustafa! Maar dat was toch niet Amsterdam, maar Musselkanaal? En daar heeft hij na 3 mei toch nog een paar dagen gezeten? Dan kan hij toch niet in Amsterdam zitten?

Laat ik u uit de verwarring helpen. Het gaat hier niet om Feik, maar om zijn medeplichtige maat, de latere hoofdverdachte van Justitie zelf: Ali Hussein Hassan. De getuige in kwestie herkent Ali van de opsporingsfoto, bevestigt zijn signalement, het kleine, gedrongen postuur en last but not least: zijn naam was Ali. Het gaat hier dus helemaal niet om Feik. Het gaat hier om Ali waarvan we ook mogen concluderen dat hij aan de overkant van de Noordzee terecht is gekomen. Want hoe groot is de kans dat een Irakees die daar in de gevangenis zat, en die bovendien:

– door twee getuigen , een medegevangene en een Rode Kruis medewerker,  van de opsporingsfoto wordt herkend,

– blijkens zijn papieren op 4 mei 1999 naar Noorwegen is gekomen,

– een asielzoeker is,

– vatszit voor het bedreigen van een vrouw met een mes,

– daarvoor in Nederland heeft gewoond, blijkens de adressen in zijn agenda in de omgeving van Kollum,

– schuchter en ontwijkend wordt wanneer hij merkt dat de getuigen Nederlanders zijn en lastige vragen gaan stellen,

hoe groot is dan de kans dat dit niet dezelfde Ali is die rond 3 mei 1999 uit het grenshospitium Amsterdam is uitgezet?

En als Justitie zelf deze “verhuizing” van Ali heeft geregeld, hoe groot is dan de kans dat Justitie zal bevestigen dat dit dezelfde knaap is? Die kans is dan nihil, wat ook al uit de praktijk blijkt. Hoe groot is dan de kans dat Justitie de getuigen die de informatie geven, niet eens wil spreken? Die kans is dan 100%, wat ook al uit de praktijk blijkt. Gaat Justitie dan zeggen: Dank jullie wel, we hebben onze hoofdverdachte gevonden! Of zal zij zeggen: Na gedegen onderzoek hebben we vastgesteld  dat de man in Noorwegen niet onze hoofdverdachte is!  ????

Wanneer je een dader die geïdentificeerd kan worden via zijn sperma,  stiekem naar Noorwegen smokkelt , is het alleen maar  logisch om hem in een controleerbare omgeving te parkeren, zoals een gevangenis, en hem een vals papier geeft om zijn detentie aldaar te legitimeren.

Er hebben dat weekend dan ook niet één maar twee stiekeme, geheime uitzettingen vanuit Friesland plaatsgevonden. Feik via Musselkanaal en zijn vriend Ali via het grenshospitium Amsterdam. Los van de bevestiging van Louis Uijl dat Feik’s overplaatsing werd opgedragen door “de driehoek”, kunt U op uw vingers natellen dat zo’n landelijke actie onder geheimhouding en zwijgplicht slechts geregisseerd kan zijn door zeer hoge omes, de toenmalige hoofdofficier van Justitie in Friesland en de baas van het COA. Dan kom je dus onherroepelijk uit bij de twee innige vrienden en collegae: Harm Brouwer en Joris Demmink. Die uiteraard later zijn opgeklommen naar de hoogste posities die zij binnen justitie konden bereiken.

Het betekent dan ook dat we met een schandaal hebben te maken van ongeëvenaarde,  monstrueuze proporties. En daarmee hebben we meteen het probleem bij de hoorns. Want als een schandaal te groot is om vorm te geven, niet binnen het denkraam past, te onvoorstelbaar is om hardop uit te spreken, dan schiet iedereen in de stress.  Dan krijgen verdringing, verstarring, ontkenning, angst en apathie de overhand. Want wie durft nu binnen justitie deze moord op te lossen, als de automatische consequentie zal zijn dat de hoogste bazen van je werkgever verantwoordelijk zijn voor het stiekem afvoeren van de daders? Helaas geldt vooral binnen justitie: Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Zelfs als je het wilt of durft, heb je dan de macht om het te doen?

Deze vraag legde ik onlangs voor aan een ex-minister die trots op Nederland is:

Graag leg ik ook een relevant dillemma voor. Stel je werkt bij Justitie en je hebt informatie die deze moord kan oplossen. De informatie toont echter ook aan dat Justitie zelf een actieve rol speelt om de moord juist onopgelost te houden. Mag of moet je uit angst voor repressailles (bijvoorbeeld ontslag) die informatie voor je houden? 

Antwoord:

Wat betreft het dilemma dat u me voorlegt. Het principiële antwoord is duidelijk, de werkelijkheid blijkt echter vaak weerbarstiger. 

En zo is het maar net. Kijkt u ook nog even naar dat kleine relevante zinnetje van Bauke Vaatstra: Ik heb het de politie verteld maar ik zeg niet van wie ik het heb, want dan vliegt  hij eruit. De rechercheurs kunnen deze zaak ook zelf onderzoeken. 

Ook dit weet de politie dus! Maar u zult inmiddels begrijpen dat de politie dit niet mag onderzoeken ook al zou ze willen. Justitie gaat natuurlijk niet op vrijwillige basis haar eigen ambtsmisdrijven blootleggen.

En zo is de vicieuze cirkel rond, want wie kan dit dan wel doen? De enige instantie in Nederland die gerechtigd is zo’n onderzoek te doen, is Justitie, en dat is nu net de vos die het kippenhok heeft leeggeroofd. Daarom is het ook zo onzinnig om steeds weer naar de politie Friesland te verwijzen voor nieuwe informatie die de zaak tot een oplossing kan  brengen. Het is inmiddels al zo ver dat als Wim Dankbaar naar het OM Leeuwarden belt om zulke informatie te verstrekken, de telefoniste meldt: Ik heb toestemming om de verbinding met u verbreken, dus dat doe ik bij deze. Tuut, tuut, tuut.

Op papier is natuurlijk wel geregeld dat als Justitie zelf misdrijven pleegt,  dit via het parlement gecontroleerd en aan de kaak gesteld kan worden. Ik zou zeggen, stuurt u dit verhaal naar uw favoriete volksvertegenwoordiger, dan kunnen we aan den lijve ondervinden hoe goed dit in de praktijk werkt.

Overigens ontdek ik vandaag een mooie site voor en door politie-medewerkers.

Dus heb ik daar maar eens deze relevante vraag neergelegd:

http://criminaliteitswijzer.ning.com/profiles/blogs/verzoek-informatie-aangifte-in-verband-met-moord-marianne

 

 

(Later meer)

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

4 reacties op De leugens van het OM in de Vaatstra zaak (3)

 1. bosje zegt:

  De zaak Vaatsra. Er is zoveel gelogen. Er is zoveel verzwegen. Er is zoveel gemanipuleerd.

  Ik ben vader. En echt kerel. Justitie is verrot

 2. Bou zegt:

  Beste Wim,
  Goed dat je nog altijd doorgaat met je actie om de waarheid over de lustmoord op Marianne Vaatstra boven water te krijgen. Dat de politie je hierbij niet zal helpen, blijkt ook wanneer ik klik op de link naar die politie-site:

  Politie 2.0.

  De mogelijkheden van de digitale revolutie voor de Nederlandse Politie

  “Helaas – deze pagina is niet gevonden”

  Helaas – jouw oproep is verwijderd!!! Maar dat zeggen ze er niet bij…

 3. Pingback: Prins Johan Friso en de moord op Marianne Vaatstra

 4. Edwin Elm zegt:

  Beweringen en beschuldigingen in overvloed, maar geen zweem van aannemelijk bewijs.
  Mij lijkt de veroordeling van de Jasper S veel beter beredeneerd en gestaafd.
  Dit is één van de helaas veel te talrijke plaatsen op het net waar fantasten, querulanten en mensen met rancunes tegen de Nederlandse staat elkaar bijna verdringen met doen van wilde beschuldigingen. Als ik hier meer dan 10 minuten heb gelezen, heb ik dringend frisse lucht nodig.
  Gelukkig hoef ik daarvoor alleen maar een raam van mijn kamer open te zetten.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s