Eis tot rectificatie!

Heden kwam het SCHANDALIGE  rapport van het OM naar buiten. Of beter gezegd, NIET het rapport,  maar een leugenachtig persbericht!

Luister naar deze gesprekken om te begrijpen hoe WANSTALTIG de leugencampagne van het OM (en Stephanie) is.

Gesprek  1 (Wim Dankbaar met OM Leeuwarden)

Gesprek 2 (Micha Kat met OM Leeuwarden)

Gesprek 3 (Ronald Beetz en Wim Dankbaar)

Gesprek 4 (Gerrit Veldman en Wim Dankbaar)

Stephanie en haar ouders moeten zich DIEP  en DIEP schamen! Ze zijn vluchtende laffe HYPOCRIETE LEUGENAARS  die de waarheid over de moord op Marianne achter houden!  In samenzwering met het OM, Harm Brouwer, Joris Demmink,  beroepsleugenaar Henk Mous en de Leeuwarder Courant !

Make no mistake! Wij hebben het bewijs in handen dat  Justitie’s hoofdverdachte Ali Hassan, die Stephanie goed kende, de vriend van haar lover Feik Mustafa, door wie ze zogenaamd verkracht is, zodanig dat ze er blauwe plekken aan overhield (maar niet heus! ) , stiekem door Harm Brouwer en Joris Demmink is weggesluisd via het toenmalige Grenshospitium aan de Tafelberg in Amsterdam!

Er is zogenaamd aangifte tegen mij gedaan door leugenachtige Stephanie. Ik zal er persoonlijk op toezien dat ik VERVOLGD wordt! Komt dat zien!

Overveen, 30 januari 2011

Geachte redactie, geachte mevrouw Jantien de Boer,

Ik refereer aan uw artikel “Vogelvrij” van twee pagina’s van zaterdag 29 januari, geschreven door uw journalist Jantien de Boer, alsmede het navolgende artikel van dezelfde datum op uw website:

http://www.lc.nl/friesland/regio/article13052661.ece/Kollumse-belaagd-door-Vaatstra-speurders

Daarin word ik beschuldigd,  direct dan wel indirect bij monde van Stephanie Broersma -van Reemst  van belaging, smaad en laster. Volgens het artikel zou zelfs door haar voor kerst een aangifte zijn gedaan tegen onder meer mijn persoon. Het heeft er alle schijn van dat dit gewoon niet waar is. In elk geval is het een feit dat er naar mij toe geen stappen zijn ondernomen door justitie. In beide gevallen kunnen de beschuldigingen niet serieus genomen worden, en mogen ze in elk geval niet als zodanig worden gebracht door uw krant. Bovenstaande redenering had zowel de auteur als uw redactie zelf ook kunnen en moeten maken. Nog even afgezien van het goede journalistieke gebruik om hoor en wederhoor  toe te passsen als twee partijen tegenover elkaar staan. De artikelen zijn duidelijk geschreven vanuit een subjectieve insteek die mij in een negatief daglicht beoogt te plaatsen en Stephanie Broersma -van Reemst  in een positief daglicht, als weerloos slachtoffer van belaging , smaad en laster,  vermeend door o.a.  mij gepleegd.  Dit blijkt eens te meer uit suggestief en negatief beladen termen als “wolven op hun prooi”, “lastig vallen”, “tot kroongetuige bombarderen”, “onaangekondigd bezoek”, “zottigheid”, “amateur-speurders” en wat dies meer zij.

Dit terwijl ik onverkort en gedegen onderbouwd  blijf stellen dat Stephanie getuige is geweest van gebeurtenissen waardoor zij de daders van de moord op Marianne Vaastra kent, deze kennis al elf jaar lang  verzwijgt,  en zowel justitie als de ouders van Marianne Vaatstra met haar getuigenis de ware toedracht van de moord kan verschaffen. Dat laatste is ondanks herhaaldelijk aandringen van haar eigen advocaat Hans Anker, en ondanks haar eigen toezeggingen om met de ouders van Marianne te gaan praten, nooit gebeurd. De ouders van Marianne mochten nu via uw krant de gekleurde en aantoonbaar onware versie van haar verhaal vernemen.

De onjuistheden die in het artikel worden gedebiteerd zijn teveel om op te noemen in het kader van deze brief. Eén van de vele voorbeelden moge echter zijn dat zij stelt dat zij niet het vriendinnetje, in de betekenis van verkering hebbende, was van Feik Mustafa, de jongen die Marianne in het bijzijn van zijn vriend Ali Hassan, enkele weken voor de moord had bedreigd met een keeldoorsnijdend gebaar in de Ringo bar te Veenklooster. Ondanks deze onwaarheid, stelt zij, zonder in details te treden,  door hem “verkracht” te zijn, welke beweerde verkrachting nooit tot een veroordeling van Feik Mustafa heeft geleid, omdat  justitie geen bewijzen voor dwang of geweld meende te kunnen vinden, en Stephanie rekening had moeten houden met “de culturele achtergrond van de dader”.

Hoe het ook zij, Stephanie kende de onafscheidelijke vriend van Feik, Ali Hassan, die door justitie als hoofdverdachte van de moord op Marianne Vaatstra is aangemerkt. Zij kan dus ook bevestigen dat deze Ali Hassan niet de verdachte was,  die door justitie in oktober 1999 werd gearresteerd in Istanbul. Iets wat zij overigens in besloten kring reeds heeft gedaan, onder meer tegen haar vader Bert van Reemst (bewijzen daartoe zijn in ons bezit) . Uw krant verzuimde echter deze vraag te stellen in uw “interview” met Stephanie, terwijl u ook weet dat Justitie tot op heden ontkent een verkeerde verdachte te hebben opgepakt in Turkije, en deze stelling vrijwel zeker in een voor maandag 31 januari aangekondigd “onderzoeksrapport” zal bevestigen.

Naast de diverse onwaarheden die in het artikel worden opgesomd vormen belaging, smaad en laster zeer negatieve, zware beschuldigingen, die mij aantasten in eer en goede naam. Beschuldigingen die dus (reputatie)schade voor mij opleveren indien zij verspreid worden door een grote krant als de uwe. Samenvattend kan ik het niet beter verwoorden dan op mijn eigen website:

De kletskoek van deze krant, ter verdediging van de leugens van het OM en Stephanie – en dus indirect ter voortdurende bescherming van Marianne’s moordenaars – valt in feite al in duigen met dit ene citaat:

Ze krijgt politiebescherming en heeft voor de kerst, toen de beschuldigingen op internet een voorlopig hoogtepunt bereikten, een aanklacht wegens smaad en laster tegen de klokkenluiders ingediend.

Een aangifte voor kerst? En naar aanleiding van die aangifte krijgt ze politiebescherming? Tjonge, jonge , dat is geen kattenpis, zeg! Het is nu eind januari, maar ik heb niets van een aangifte gehoord. Hoe kan een meisje op kosten van de belastingbetaler “politiebescherming” krijgen – goegekeurd door een hoge politiefunctionaris – voor smaad, laster, bedreiging etc, maar de vermeende “aanstichter” van die vermeende feiten vrijuit gaan, ondanks een aangifte tegen hem? Zou dat niet een goede kamervraag zijn?

Bron: https://rechtiskrom.wordpress.com/2011/01/29/om-in-propaganda-aanval-via-leeuwarder-courant/

Met vriendelijke groet,

W.J. Dankbaar

Overveen

Ik eis derhalve in uw krant een geschreven rectificatie jegens mijn persoon, en wel voor aanstaande woensdag 2 februari, door middel van publicatie van bovenstaande brief, met een vooraankondiging op uw voorpagina, als volgt:

Rectificatie artikel “Vogelvrij” over moord op Marianne Vaatstra.

Bij deze rectificeren wij op verzoek van de heer W.J. Dankbaar, stellingen c.q. suggesties dat de heer Dankbaar zich schuldig zou hebben gemaakt aan belaging, smaad en laster. Wij kunnen dit niet hardmaken en publiceren daarom op zijn verzoek de brief die hij aan deze krant stuurde op pagina x.

Mocht u niet aan deze eis tot rectificatie tegemoet willen komen, dan zal ik mij genoodzaakt zien om u in rechte te betrekken teneinde deze rectificatie af te dwingen.

Vetrouwende tijdig van u te vernemen,

Met vriendelijke groet,

W.J. Dankbaar

Overveen

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

8 reacties op Eis tot rectificatie!

 1. Joris zegt:

  Hulde!!!

  AL vrees ik dat je ijzersterke brief niet zal gepubliceerd worden.

  Je krijgt het nog eens druk, Wim!!!

 2. Pat zegt:

  Ik heb het al op de site vanKLOL gezet maar deze gaat dadelijk uit de lucht dus doe ik het hier nog een keer. Het is natuurlijk de vraag in hoeverre vertrouw je het OM? Want het DNA dat bij diverse verdachten en volgens mij ook degene die jullie op het oog hebben,matcht niet met het gevonden DNA bij Marianne.
  Dan zijn er drie conclusies mogelijk: of het OM rommelt met DNA, of er is een match (met een van de daders) maar dit wordt verzwegen. Of het zijn niet de daders en zou de dader uit een andere hoek gezocht moeten worden.
  En die man uit de Noorse gevangenis zou niet Ali zijn en al sinds 1998 in Noorwegen verblijven en zou deze misdrijven die in de dagvaarding stonden in Noorwegen hebben gepleegd. Dit wordt bevestigd door de Noorse autoriteiten In de kern wordt door het rapport wel alles van tafel geveegd. Het enige zou zijn is de beweringen van het OM te verifiëren zoals het verhaal over ‘Noorse Ali’. En was hij dan voor 1998 in Nederland geweest? (gezien het adressenboekje).

 3. H.J. Vonk sr zegt:

  OM rapport met een hoog mickey mouse gehalte.
  Duidelijk iets voor EénVandaag, evenals de weigering van het parket Leeuwarden om de aangifte te bevestigen.
  De smaadbeschuldiging van Jantien de Boer van de Leeuwarder Courant is voer voor de Raad voor de Journalistiek.
  Wellicht kan Jan de Wit van de SP iets met deze hele zooi!

 4. Rik zegt:

  Was het maar waar dat Stefhanie een aanklacht had ingedient, pas dan zullen er bewijzen op tafel moeten komen waarom de laster en smaad gegrond is. Maar ik denk niet dat dit gaat gebeuren. zal wel iets met doofpot te maken hebben.

 5. wdankbaar zegt:

  Rik,

  Stephanie heeft in elk geval geen aanklacht ingediend die serieus genomen mag worden.

  Als zij al een aanklacht heeft ingediend, dan is dit zuiver geweest in samenspanning en op voorspraak van het OM ter propaganda-doeleinden om haar neer te zetten als het zielige bange kanariepietje. Het slachtoffertje. Terwijl zij de cruciale verzwijgende weigerende getuige is met daderkennis, die de zaak tot een oplossing kan brengen.

  Stephanie, en haar ouders Jantina en Bert, de “zingende vrachtwagenchauffeur” zijn WALGELIJK!

  “Lieve Marianne. Ik denk nog elke dag aan jou en je familie. Veel liefs”. Ene Stephanie heeft dit in oktober 1999 op een kaartje geschreven bij een witte roos. De bloem hangt aan het fietsbordpaaltje naast de Keningswei in Veenklooster.

  Wim

 6. Jan zegt:

  Ga zo door !!

 7. Ruud Harmsen zegt:

  In verband met de al dan vermeende aangifte door Stephanie wegens laster en/of smaad, kan dit van belang zijn:
  http://blog.iusmentis.com/2011/02/08/om-niet-ontvankelijk-na-weigering-dagvaarding-te-mailen/

  Dit wetsartikel is dus ook van belang:
  http://lexius.nl/wetboek-van-strafvordering/artikel588a

  Geen geldige mededeling wil dus zeggen: geen zaak.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s