Email aan de NMA inzake Kalbfleisch

Wie het hier mee eens is,  kan desgewenst een mailtje sturen dat hij/zij  graag gekopieerd wordt op de antwoorden aan de heer Dankbaar.

 Mvg

 Wim

 From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Sent: vrijdag 21 januari 2011 13:38
To: ‘pers@nmanet.nl’
Subject: Vragen ten aanzien van de heer Kalbfleisch

Geachte woordvoerders, geachte mevrouw Gras, geachte mevrouw de Rest, geachte heer Scholten,

 Met verbazing en verontwaardiging  luister ik naar uw gesprekken met publicist Micha Kat. Met verbazing omdat ik niet kan begrijpen waarom het door u als “lastigvallen” wordt gezien als er gewoon beleefd wordt gevraagd door een journalist, of wie dan ook, wanneer uw voorzitter terug is van vakantie, waarom  woordvoerders daar “geen informatie over hebben” en waarom dan zelfs door alle drie de woordvoerders de onbeschoftheid wordt gepraktizeerd om de verbinding te verbreken? Kunt u mij dat uitleggen?

De NMA is toch een een overheidsorganisatie in dienst van de samenleving,  die erop moet toezien dat concurrentie eerlijk, legaal en fatsoenlijk, verloopt?  Dan mag men toch verwachten dat de woordoerders die normen in elk geval hanteren? Al was het maar om representatief te zijn voor de organisatie?

De vragen van Micha Kat zijn zeer gerechtvaardigd en leven bij velen. Uw voorzitter is zeer duidelijk in opspraak met serieuze, allerminst lichtvaardige aantijgingen, weliswaar in zijn vorige functie als rechtbankpresident, maar dat doet aan die opspraak niets af. Zoals u weet omvatten die beschuldigingen onder meer samenzwering, machtsmisbruik, obstructie van de rechtsgang,  onrechtmatige benadeling……… misstanden die de NMA op haar vakgebied nu juist bestrijdt! Kortom vermeende misstappen die er niet om liegen, vooral niet voor een onberispelijk geachte rechter, laat staan voor een president van een rechtbank  en/of voorzitter van de NMA.

U bent ongetwijfeld op de hoogte van de verwikkelingen rond de onder vuur liggende “liegende ex-rechter Westenberg”, zoals hij door de media wordt genoemd (o.a. door de NOS),  die reeds het veld heeft moeten ruimen, met instemming en op voorspraak van de rechterlijke macht.  Onthullingen waar de heer Kat een belangrijke, zo niet doorslaggevende rol in heeft gespeeld. Nu is gebleken dat deze Westenberg op een warme “first name basis” is met de heer  Kalbfleisch en onoorbare, mogelijk zelfs onrechtmatige hand- en span diensten tegen betaling heeft verrricht.  Sterker, volgens de laatste berichten van een serieus genomen klokkenluider, zou de heer Kalbfleisch rechtstreeks en in samenspanning met de heer Westenberg  betrokken zijn geweest bij de feiten waarvoor de heer Westenberg nu strafrechtelijk vervolgd wordt!

 Het  geeft dan voor een woordvoerder geen pas om te stellen dat de bedoelde malversaties zich afspeelden tijdens een vorige functie en dus niet relevant zouden zijn voor de huidige functie van de heer Kalbfleisch. Als zou blijken dat de heer Kalbfleisch een kind zou hebben verkracht of vermoord,  dan zegt u dat ook niet, ongeacht tijdens welke functie het is gebeurd. Dan laat u minimaal weten of de heer Kalbfleisch binnenkort met een verklaring wenst te komen, zo de NMA dat al niet zelf heeft gedaan. Met dat soort aantijgingen tegen een publieke functionaris,  kan zowel de organisatie zelf als de voorzitter niet meer geloofwaardig en effectief functioneren. Dat geldt in zekere mate ook voor de voorliggende verdenkingen, die inmiddels breed aandacht in de publiciteit krijgen.

Nog minder past het een woordvoerder om verklaringen bezijden de waarheid af te geven , dan wel de informatiezoekende met een kluitje in het riet te sturen. Ik mag als burger en belastingbetaler vertrouwen, nee zelfs eisen,  dat u uw werk naar behoren verricht. Elke woordvoerder hoort zowiezo te weten voor welke periode de hoogste baas, het boegbeeld van de organisatie, afwezig is, niet beschikbaar, op zakenreis, op vakantie of wat dan ook. Al was het maar om de pers of de klant te kunnen zeggen wanneer hij weer bereikbaar is voor eventule afspraken, commentaar of interviews. Dan kunt u niet geloofwaardig zeggen dat u daar geen informatie over heeft, want daarmee geeft u ofwel  informatie in strijd met de waarheid, ofwel  u geeft uzelf een brevet van onvermogen, beide geen fraai visitekaartje.  U kunt minimaal toezeggen dat u snel uitzoekt wanneer de voorzitter weer op zijn post is. Een telefoontje naar de secretaresse voldoet reeds. 

Nog minder past het een woordvoerder om de verbinding te verbreken, een handeling waar u kennelijk alle drie achter staat, als ware het een afgesproken gemeenschappelijk beleid, maar waarvan ik noch de logica, noch de rechtvaardiging begrijp.

Gezien het flinke aantal verschillende versies die u onderling over de kwestie heeft gegeven , vraag ik u, namens talloze medeburgers,  een ondubbelzinnig, niet ontwijkend antwoord op de volgende vragen:  

 – Is de heer Kalbfleisch nu op vakantie of op zakenreis in het buitenland, of is het een combinatie van beide?

– Bent u van de periode van zijn afwezigheid op de hoogte gebracht, ja of nee?  

– Wanneer, per welke datum,  is de heer Kalbfleisch weer terug op kantoor?

– Wat is het standpunt van de NMA over het feit dat haar voorzitter recent in opspraak is geraakt met beschuldigingen die er niet om liegen?

– Is de heer Kalbfleisch zelf bereid een commentaar of verklaring  te geven?

– Zo nee, waarom niet?

– Zo ja, per welke datum en in welke vorm kan een dergelijke verklaring tegemoet gezien worden?

 Bij voorbaat dank voor uw spoedige berichten,

 Met vriendelijke groet,

 Wim Dankbaar

Your message

To:      NMa pers

Subject: Vragen ten aanzien van de heer Kalbfleisch

Sent:    Fri, 21 Jan 2011 13:37:34 +0100

was read on Fri, 21 Jan 2011 15:17:27 +0100

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) Disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

====================================================================

Bezoekt u de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)? Houd er dan rekening mee dat u een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) dient te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend.  Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

====================================================================

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

16 reacties op Email aan de NMA inzake Kalbfleisch

 1. Ik als nederlands staatburger en gewoon als mens sluit me hier volledig bij aan. Ook ik wens openheid van zaken.

  Goed werk Wim !

 2. rocketron zegt:

  Perfect opgesteld Wim.
  het lijken wel kamervragen.
  Ook hier zullen ze wel geen antwoorden op geven,maar daar mee laten ze zich zelf goed in de kaart kijken , hoe ze de corruptie afdekken.
  Ze hebben duidelijke instructies gekregen, dat is zeker.
  De NMA is een bestuursorgaan, dus kun je deze vragen ook als een WOB verzoek indienen.
  Daar moet een voor bezwaar vatbaar besluit op komen, komt er geen besluit dan ingebreke stellen na 4 weken met dwangsom en daarna eventueel in beroep.

  Heb hier al een enorme ervaring mee opgedaan in “jeugdzorgzaken” .

 3. Kenneth Meyer zegt:

  Ik ben het ook met de heer Koning eens. Het wordt tijd dat dit soort personen rekenschap voor hun daden geven. Als ze niks te verbergen hebben; waarom verbergen ze zich dan? Ik denk dat ik voor velen spreek als ik zeg; we zijn het zat, spuugzat!
  Demmink, Kalfvlees en anderen van de elite die niet deugen mogen hun straf niet ontlopen. Openheid en waarheid; we zijn de leugens en gemanipuleer van dit soort elite kotsbeu.

 4. Hannah zegt:

  Kan me geheel vinden in de inhoud van dit schrijven!

  Al in aanvang had een klantvriendelijke houding betracht kunnen worden door de voorlichtster. Denk inderaad aan het vriendelijk doorverbinden naar een Personal Assistent of Secretaris van de Board. Ook een geste als een toezegging terug te zullen komen op nog onbeantwoorde vragen ligt m.i. zeker voor de hand. Blijkbaar is men binnen NMa niet in staat de meest elementaire werkprocesstappen te volgen. Angst, paniek of het incapabiliteit? Anyway, de wijze waarop de woordvoerders hun functie uitoefenen (of juist niet!) geeft volop ruimte voor allerhande speculaties. Het heeft er alle schijn van dat het boegbeeld van de organisatie inderdaad gevlogen is als gevolg van de malheur die op hem afkomt na de klokkenluidersactie. Op zijn minst zou je van een dergelijk grote organisatie mogen verwachten dat er bij calamiteiten een communicatie-script klaar ligt, want dat is dikwijls de wijze waarop men op chique wijze de shit van zich afhoudt…
  Hopelijk ziet de heer Kalbfleisch alsnog voldoende aanleiding zijn agendaplanning te laten bijstellen door zijn Personal Assistent, waardoor het mogelijk wordt binnen aanvaardbare termijn op een behoorlijke manier reactie te geven op alle vragen die nu voor liggen. Een aanpak dus, zoals een goed bestuursvoorzitter betaamt. Dat mag op zijn minst verwacht worden. Daar hebben wij als Nederlandse burgers op zijn minst recht op.
  In hoeverre krijgt dit item aandacht binnen de mainstream media?

 5. Cyriel zegt:

  Niets aan toe te voegen. Elke belastingbetaler zou moeten eisen dat openheid van zaken wordt gegeven en dat is zeer zeker hier niet het geval. Sterker nog, door de reactie van de perswoordvoerder wordt de indruk gewekt dat er juist het nodige “verzwegen” moet worden. Waarom??

 6. kniertje zegt:

  Netjes,ben benieuwd naar hun antwoord.

 7. dnmm zegt:

  Goede, dank je

 8. René zegt:

  Ik sluit me volledig aan bij de woorden van Wim.
  Het wordt tijd voor transparantie. Hoog tijd!

 9. H.J. Vonk sr zegt:

  Ik ben het eens met de benadering van de heer W. Dankbaar.

 10. René Brioul zegt:

  Uitstekend!
  Nu alleen die antwoorden nog…..
  Het uitblijven van antwoorden zou overigens ook genoeg zeggen.

 11. Bou zegt:

  Helemaal mee eens, Wim! Goed geformuleerd ook!
  Op deze manier vorm je ook een goede tegenkracht voor Micha Kat. Dit is fraai samenspel! 😉

 12. localmc zegt:

  14 januari 2011 | Het Financieele Dagblad

  Van onze redacteur

  Amsterdam

  Pieter Kalbfleisch, oud-rechter in Den Haag en de topman van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), is in een lastig parket geraakt nu de schrijver van een anonieme tip zich heeft gemeld bij de rechtbank Den Haag. De tipgever heeft belastende informatie over Kalbfleisch gelekt inzake de slepende Chipshol-zaak en blijkt zélf werkzaam te zijn bij de Haagse rechtbank. Dat heeft de president van de Haagse rechtbank, Frits Bakker, per brief laten weten aan de advocaat van Chipshol.

  De brief van de rechtbankpresident werpt nieuw licht op de slepende rechtszaken die familie Poot, eigenaar van Chipshol, al jaren uitvecht tegen de Nederlandse Staat. Chipshol bezit belangrijke stukken grond in het Schipholgebied. Volgens familie Poot heeft de luchthaven via vriendjespolitiek bij onder meer de rechterlijke macht geprobeerd de ontwikkelingsplannen van Chipshol tegen te houden. Daarbij zou Kalbfleisch een cruciale rol hebben gespeeld, zo vermoedt Chipshol, door een zaak door te spelen aan de omstreden rechter Hans Westenberg.

  Voor Chipshol was dat reden de afgelopen maanden voor de rechter getuigen te horen, onder wie Kalbfleisch. De NMa-topman verklaarde eind november in Utrecht onder ede geen enkele betrokkenheid te hebben gehad bij het conflict tussen familie Poot en de voormalige zakenpartner van Poot, wijlen Harry van Andel. Ook had hij geen contact met Westenberg over de Chipshol-zaak, zei Kalbfleisch.

  Volgens de tipgever was Kalbfleisch niet alleen ‘dikke vrienden’ met de broers Harry en Jan Jonathan van Andel, maar deed hij vanuit zijn nevenfuncties daar ook zaken mee. Toen de broers problemen kregen, zouden ze volgens de tipgever Kalbfleisch hebben gevraagd hen te helpen. ‘Omdat P. Kalbfleisch deze zaak zelf vanwege belangenverstrengeling en vriendschap met de heren Van Andel niet kon doen, heeft hij zijn collega en vriendje J.W. Westenberg gevraagd deze zaak als rechter te behandelen en zo is het ook gegaan. Geen haan die daar naar zou kraaien’, schrijft de tipgever.

  Kalbfleisch noemde dat verhaal tegenover de rechter ‘kletskoek’. Ook ontkende de NMa-topman bevriend te zijn met Westenberg en Poots rivaal en voormalige zakenpartner Harry van Andel. Wel gaf Kalbfleisch toe via een bijbaan als commissaris bij Vomar betrokken te zijn geweest bij het verwerven van belangen in Chipshol. De NMa-topman zei ook dat hij ten huize van de familie van de veroordeelde vlees- en vastgoedondernemer Eddy de Kroes in Wassenaar een bespreking had met Harry van Andel.

  Kalbfleisch’ lezing komt op losse schroeven te staan nu de tipgever zich heeft gemeld. De naam is bekend bij oud-rechtbankpresident Hans Hofhuis, zo schrijft rechtbankpresident Bakker in zijn brief aan de advocaat van Chipshol. De tipgever besloot Hofhuis in vertrouwen te nemen wegens de getuigenverhoren waartoe Chipshol onder meer Westenberg en Kalbfleisch had opgeroepen. Poot wil nu nog meer getuigen horen.

  link art : http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/6670/pieter-kalbfleisch-nma-totaal-corrupt.html

  In onderstaande playlist een aantal korte video’s waarin te zien is hoe de informatie-voorzienings structuren momenteel functioneren en hoe deze het gewenste algemeen maatschappelijk beeld genereren.

  Playlist : http://www.youtube.com/view_play_list?p=4135BBB6873530D6

 13. Prachtige nette brief ja,onberispelijk en van ee n zeker “niveau”.
  Alleen wel jammer dat je eerder in het artikel Kalbfleisch “het varken Napoleon”,en “dit schofterige vluchtende varken” noemt…
  Doet een beetje afbreuk,erger nog direct val je in dezelfde categorie als Micha je weet wel die gestoorde “gek”…

 14. Een varken is een rein en intelligent dier en ik vind zoiezo vergelijkingen met welk dier dan ook ongepast

 15. wdankbaar zegt:

  Kalbfleisch kan toch ook rein en intelligent zijn? 😉

 16. René Brioul zegt:

  Ik ben het eens dat de vergelijking van officiële functionarissen en/of politici met dieren eveneens ongepast simpelweg is omdat dat deze dieren absoluut geen recht doet!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s