De leugens van het OM in de Vaatstra zaak (5)

Aangifte van Jano Hassan tegen Wim Dankbaar wegens “smaad en laster”

Van de week werd ik gebeld door de politie Kennemerland. Een alleraardigste Lisette informeerde mij namens haar collega’s in Groningen dat Jano Hassan aangifte tegen mij had gedaan, en of ik op het buro in Heemstede wilde verschijnen voor een verklaring mijnerzijds. Aanvankelijk wilde ik dat niet:

Weet je wat, Lisette? Ik kom morgen niet! Jullie komen maar bij mij als jullie mij zo graag willen “verhoren”.  Dan kan ik jullie meteen ook alle bewijzen laten zien en horen  over de leugens van het OM in hun zogenaamde onderzoeksrapport over “de arrestatie van Ali Hassan”.   

En als jullie daar niet mee akkoord kunnen gaan, dan stuur je gewoon weer de Nationale Recherche (voor zware criminaliteit, terrorisme en georganiseerde misdaad)  op mij af om mij te arresteren en in de cel te stoppen! 

Wim

Maar omdat ik dit de politie als geheel niet kwalijk kan nemen, heb ik mij bedacht:

Beste Lisette,

Ik kom morgen toch wel even langs. Uit respect voor de politie.

Wim

 +++++++++++++++++++++++++

Geachte heer Dankbaar,

Goed om te lezen dat u alsnog bereid bent om naar het politiebureau te komen.

Tot vanmiddag 14.00 uur.

Met vriendelijke groeten,

Lisette Hoogewerf

Lokale Recherche Groep Kennemerkust

Politie Kennemerland

+++++++++++++++++

Beste Lisette,

Geen kwaad woord over jou, jij doet gewoon je werk. Maar ter voorbereiding op jullie “verhoor” wil ik alvast aangeven hoe de vlag er wat mij betreft bijhangt.

Ik zal nooit op vrijwillige basis mijn artikelen over Jano Hassan verwijderen. Ik neem aan dat het over deze artikelen gaat:

http://rechtiskrom.wordpress.com/2011/11/02/beste-jano-hassan/

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/5163/jano-hassan

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/6288/email-aan-hoofdofficier-leeuwarden

Iets is smaad of laster als de aantijgingen niet op waarheid zijn gebaseerd. Welnu, ik ben en blijf overtuigd dat alles wat ik over hem schrijf op deugdelijke bronnen en feiten is gebaseerd, kort gezegd gewoon de waarheid is en allerminst smaad en laster.

Het staat bijvoorbeeld als een paal boven water dat hij de door Justitie gezochte hoofdverdachte in de moord op Marianne Vaatstra, Ali Hussein  Hassan, zeer goed kent. Ik heb hier tientallen getuigen voor die ik graag opvoer mocht het tot een rechtzaak komen. Een mogelijkheid die ik toejuich.

Het is in feite reeds een grof schandaal dat de politie het lef heeft om mij uit te nodigen voor een verhoor vanwege een aangifte van Jano Hassan, terwijl de politie juist hem aan de tand zou moeten voelen betreffende zijn kennis over de hoofdverdachte Ali Hassan en diens verblijfplaats. Ook daar ben ik druk mee bezig, omdat Jano het niet wil zeggen, terwijl hij het wel weet. Maar vooral omdat de politie het niet aan hem wil vragen!

Wie mij zou moeten aanklagen voor smaad en laster is jullie hoogste baas Joris Demmink, vanwege ondere andere deze open brief:

http://jfkmurdersolved.com/demmink.htm

Wanneer krijgt de moeder van Marianne eens antwoord op deze brief?

From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Sent: zondag 29 januari 2012 18:44
To: ‘r.rambonnet@friesland.politie.nl’
Cc: ‘a.bronsvoort@om.nl'; ‘Maaike Terpstra’
Subject: Vraag over moordonderzoek van mijn dochter Mariannne Vaatstra

Geachte heer Rambonnet (en mevrouw Bronsvoort),

Onderstaand vindt u een dringend verzoek van Maaike Terpstra, de moeder van Marianne Vaatstra. Dit verzoek heb ik samen met haar opgesteld en zij staat volledig achter de inhoud. Wij menen dat zij als geen ander recht heeft op een duidelijk antwoord. 

Mede namens haar verzoek ik u dan ook zo spoedig mogelijk haar brief te beantwoorden. Gelieve dit per email te doen aan mevrouw Terpstra en mij. De betreffende emailadressen vindt u in de header.

Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

 (023-5268730)

Geachte heer Rambonnet,

In verband met het onderzoek naar de moord op mijn dochter bericht ik u als volgt:

 Op 4 mei 1999 heeft Isabella Wagenaar, in bijzijn van haar vader, aangifte gedaan van een telefonische doodsbedreiging door Feik Mustafa, dat als zij niet zou ophouden met praten, zij ook zou worden vermoord.

Graag verneem ik van u welk vervolg deze aangifte heeft gehad  en of Feik Mustafa hierop is aangehouden en/of verhoord. Uit recente stukken en publicaties van het OM en de politie, onder meer het onderzoeksrapport over de arrestatie van Ali Hassan,  is mij nu ook duidelijk dat het deze Feik Mustafa was die mijn dochter enkele weken voor  haar dood in de Ringo Bar had bedreigd met een keeldoorsnijdend gebaar. Het Openbaar Ministerie bevestigt in haar onderzoek ook dat deze Feik Mustafa een relatie was van de gezochte Ali Hassan. Bovendien blijkt hij volgens het OM  verdacht te zijn geweest van een verkrachting gepleegd in dezelfde nacht als de verkrachting en moord van mijn dochter. En nu blijkt, uit de woorden van de minister, bijna 12 jaar later, ook nog dat deze jongen is overgeplaatst naar een ander AZC, zoals de minister  het zegt” gelet op de gespannen situatie rond de moord op Marianne Vaatstra”. Ik begrijp dan nog steeds niet waarom juist deze jongen daar weg moest. Kunt u mij dat uitleggen?

De combinatie van deze deels voor mij nieuwe feiten, doet mij verbazen dat deze man zo snel is uitgesloten als dader of mededader van de moord op mijn dochter. Het zal u bekend zijn dat wij als ouders het vertrouwen in een eerlijk onderzoek  hebben verloren, en u begrijpt, of u begrijpt het niet, dat dit soort zaken daartoe bijdragen.  

Duidelijk is mij in elk geval dat deze aangifte van mevrouw Wagenaar niet tot vervolging van Feik Mustafa heeft geleid. Ik verzoek u mij daarvan de reden te geven. Mag ik die binnen enkele dagen van u vernemen? 

Hoogachtend,

Maaike Terpstra

Is het geen schande dat ik onderstaand al meer dan een jaar geleden aan de hoofdofficier mevrouw Bronsvoort emailde, dat je niets maar dan ook niets van een antwoord krijgt, maar dat diezelfde Jano Hassan nu wel een aangifte mag doen?

Meer in het bijzonder hadden de vragen betrekking op Jano Hassan, met name de hamvraag of deze Jano familie is van Ali Hassan, die in 1999 de hoofdverdachte van justitie was voor de moord op Marianne Vaatstra.  Ik kan u melden , zoals ik aan de heer Jongsma reeds deed, dat het een 100% feit is dat deze heerschappen neven van elkaar zijn. De heer Jongsma antwoordde daarop: Als u het al weet, waarom vraagt u het dan nog aan ons?

Welnu, ik zal het u uitleggen: omdat wij de bevestiging zwart op wit willen hebben van het Openbaar Ministerie. De bevestiging van dit feit betekent namelijk een doorbraak in het opsporingsonderzoek. Het is immers een onomstotelijke bevestiging van de stelling die het OM nog steeds niet wil toegeven: Dat de Ali Hassan die in oktober 1999 in Istanbul is aangehouden de VERKEERDE Ali Hassan was!

Dit was namelijk NIET de neef van Jano Hassan! De getuige Stephanie, waar u ongetwijfeld over gelezen heeft, kan u dit, samen met vele andere getuigen, ook bevestigen. Deze Stephanie kende de juiste Ali goed, omdat zij destijds het vriendinnetje was van diens onafscheidelijke metgezel Feik Mustafa, die weliswaar middels DNA is uitgesloten als verkrachter van Marianne, maar dus niet per se als als moordenaar. U zult het toch met mij eens zijn dat als er sprake is van meerdere daders, bijvoorbeeld Feik en Ali, dat de één haar kan verkrachten en de ander haar kan wurgen of de keel kan door snijden?

Of de verkeerde Ali nu bewust en moedwillig is aangehouden, daar heb ik het dan nog niet eens over.  Het betekent in elk geval dat de juiste Ali nooit is aangehouden en/of als dader is uitgesloten middels DNA. Met andere woorden nog steeds voortvluchtig is. Ook wat dat betreft kan ik u concrete aanwijzingen verstrekken. De juiste Ali Hassan is namelijk onder regie van justitie zelf via het toenmalige grenshospitium Amsterdam  naar het buitenland gesmokkeld. Ook daaromtrent kan ik u desgewenst in verbinding stellen met de nodige getuigen die deze gang van zaken kunnen bevestigen.

Tevens kan ik  u in verbinding stellen met een getuige die deze Jano  Hassan en Ali Hassan samen, in elkaars gezelschap, heeft gezien, zo recent als vorig jaar en zo dichtbij als Groningen. Deze getuige is met beide heren bekend, zoals moge blijken uit het feit dat zij kort daarna door Jano Hassan werd gebeld om een afspraak te maken in de nacht van Koninginnedag 2009,  met andere woorden hetzelfde tijdstip dat Marianne Vaatstra vermoord werd  10 jaar eerder. Uiteraard heeft zij dit als zeer bedreigend ervaren. Ook van deze verklaringen lijkt het mij uiterst relevant om een aangifte c.q. proces-verbaal op te maken, wat ik u reeds aangeboden heb in mijn eerdere schrijven.  Alles duidt erop dat minimaal deze Jano Hassan bekend is met de huidige verblijfplaats van de hoofdverdachte Ali Hassan.

Het blijkt echter dat het OM Leeuwarden niets wil weten van al deze zeer concrete informatie. Uw rechercheur Dick Adema van het “coldcase-team” liet mij zelfs letterlijk weten: Bij mij komt u er niet doorheen!

Een opstelling die wel zeer vaste vorm krijgt met het opmerkelijke gedrag van uw telefoniste.  Het lijkt wel alsof uw organisatie letterlijk de oren dicht doet, hetgeen de twijfel rechtvaardigt of uw organisatie deze gruwelijke moord daadwerkelijk wil oplossen?  Gezien het bovenstaande acht ik het een schande dat uw persofficier Henk Mous (volgens uw telefoniste “kwaliteitsofficier”)  desgevraagd nog steeds stelt dat de Ali die als asielzoeker in 1999 in een cel  in Noorwegen zat (dus rond dezelfde tijd dat de verkeerde Ali in Istanbul werd gearresteerd) als dader is uitgesloten middels DNA.

+++++++++++++++++++++

Dit maakt toch alles duidelijk? Justitie wil helemaal niet weten of Jano de juiste Ali Hassan kent. Laat staan of hij zijn verblijfplaats kent, laat staan of Isabella hem met Ali in Groningen heeft gezien. Wim Dankbaar is gewoon heel erg lastig en hij moet OPHOUDEN de waarheid te vertellen! Voor dat doel wordt nu een vriend van één van de moordenaars gebruikt. Aangiftes van Isabella en Wim  worden in de prullenbak gegooid, maar aangiftes van Jano worden grif in behandeling genomen! Dit is de wereld op zijn kop!

Hier als topje van de ijsberg,  één van de tientallen getuigen voor de leugens van het OM over de “juiste” Ali:

http://jfkmurdersolved.com/audio/nienke1.mp3

Maar deze opstelling van justitie  is ook weer heel logisch als je weet dat de juiste Ali Hassan stiekem naar Noorwegen is gesluist.  Door datzelfde justitie!

Wat is hier nu aan de hand?

Corrupte bewindslieden van Justitie hebben de twee beestachtige moordenaars van Marianne Vaatstra binnen drie dagen na de moord stiekem weggesluist, de hoofdverdachte via het grenshospitium naar Noorwegen.

Justitie heeft deze hoofdverdache naderhand gewisseld voor een nepverdachte met dezelfde naam die in Turkije is opgepakt, om hem vervolgens via DNA voor het publiek uit te sluiten als dader.

Dit alles in de wetenschap dat de werkelijke verdachte stiekem naar Noorwegen is verplaatst. Het Openbaar ministerie liegt tot op de dag van vandaaag over de gang van zaken om dit ongekende ambtsmisdrijf onder de pet te houden. En de hele organisatie sluit zich hierbij aan, als een school sardienen die de leiding volgt.

Ik heb nu alle bewijzen die ik en anderen hebben verzameld voor het bovenstaande, werk wat de politie had behoren te doen, ik nodig de hoofdoffcier, als hoofdverantwoordelijke voor dit onderzoek,  uit om alle informatie in een persoonlijk gesprek tot haar te nemen. En zij doet helemaal niets. Ze heeft niet eens de beleefdheid om de moeder van Marianne antwoord te geven op haar legitieme vragen.

Dit kan toch niet toegelaten worden? Als niemand in de kamer of media hierover vragen wil stellen, wie dan wel? Naar wie moeten de ouders van Marianne dan?

Geloven jullie het dan niet? Hoe hard moeten de bewijzen zijn? Mag het OM hier dan over liegen?

Kijk nu even naar wat ze zeggen:

“Op 16 augustus 1999 laten de Noorse autoriteiten weten dat de man die naast Veldman in de cel zat, niet Ali Hussein Hassan is maar iemand anders. De Ali die verdween uit het Kollummer asielzoekerscentrum is niet in Noorwegen.”

Geen enkele “autoriteit” in Noorwegen weet hier iets van. Tot en met de gevangenisdirecteur. Ik heb het allemaal op band. Dat is dan toch een keiharde leugen?  Het hele verhaal van het OM is uit de grote duim gezogen! Mag het OM dan liegen over zoiets ernstigs?

Wellicht dat de rechter antwoorden heeft wanneer de aangifte van Jano een vervolg krijgt.

Nieuwe informatie moord op  Marianne Vaatstra.

Van betrouwbare bronnen is de volgende informatie afkomstig met betrekking tot de moord op de  16-jarige Marianne Vaatstra uit Zwaagwesteinde (Friesland). Zij werd in  de nacht van 31 april  op 1 mei 1999 op gruwelijke wijze verkracht en vermoord. Haar levenloze lichaam werd in de ochtend van 1 mei in een weiland bij het naburige Veenkloster gevonden.

In datzelfde weekeinde van 1 en 2 mei werd op één van deze twee avonden, onder zeer ongebruikelijke omstandigheden, een asielzoeker uit Friesland binnen gebracht bij het Grenshospitium De Tafelberg te Amsterdam. Het grenshospitium was een uitzendcentrum voor uitgeprocedeerde of niet toegelaten asielzoekers.

De omstandigheden waren afwijkend, dan wel achteraf opmerkelijk, om de volgende redenen:

- Het “transport” werd ‘s avonds na sluitingstijd van de administratie, na 21:30 uur, aangemeld. In de zin van “er komt nog een late klant binnen”. Een insluitingsprodecure kan dan slechts de volgende dag door de administratie worden vastgelegd.

- De asielzoeker werd gebracht in een politiebusje bemand door twee agenten uit Friesland. Dit was hoogst zeldzaam omdat in de regel asielzoekers niet door de politie werden gebracht maar door de Koninklijke Marechaussee.

- De agenten zeiden ook niets meer te weten dan dat zij de opdracht hadden gekregen de asielzoeker hier af te leveren.

- De asielzoeker had geen enkele bagage of bezittingen bij zich, zelfs geen paspoort of andere identiteitspapieren.

- De asielzoeker zag er moe en onverzorgd uit alsof hij “twee dagen niet gewassen en geschoren was”.

- De asielzoeker gaf de indruk volledig mee te werken aan zijn uitzetting. Dit was ongebruikelijk omdat het merendeel protesteert en “de nodige stennis” maakt.

- De asielzoeker heeft slechts één nacht in een cel van grenshospitium doorgebracht en is de volgende dag uitgezet naar onbekende bestemming, onbekend althans voor de bronnen. Dit was ongebruikelijk omdat uitgeprocedeerde asielzoekers in afwachting van hun uitzetting, in de regel veel langer, tot weken of zelfs maanden in het grenshospitium verbleven.

- De asielzoeker luisterde naar de naam “Ali”.

- De asielzoeker voldeed aan het signalement van de Irakees “Ali Hussein Hassan”, die Justitie later als de voortvluchtige hoofdverdachte aanmerkte in de moord op Marianne Vaatstra. Hij had een klein en gedrongen postuur, circa 1.65 m, 26 jaar oud, exact volgens het internationale opsporingssignalement.

- De asielzoeker werd achteraf, na confrontatie met de enige bekende opsporingsfoto, herkend als de hoofdverdachte “Ali Hussein Hassan”.

Onder het personeel dat direct of indirect met het voorval te maken had, of er later van hoorde, onstond vrijwel meteen het vermoeden dat deze vreemde asielzoeker iets te maken zou kunnen hebben met de moord op Marianne Vaatstra,  die al snel breed in de publiciteit kwam. Dit gerucht “gonsde de hele tent door”. Zo sterk was de afwijkende gang van zaken, alsmede mogelijke gewetensbezwaren, dat enkele personeelsleden bij de directie om tekst en uitleg hebben gevraagd. Die heeft hen te verstaan gegeven dat zij zich ondanks de afwijkende procedure geen zorgen moesten maken. Het geval behoorde tot het verleden want “hij is toch al weg”.

Van de bronnen willen wij op dit moment alleen kwijt dat het om voormalig personeel van het grenshospitium gaat.  De bronnen zijn terughoudend om hun identiteit kenbaar te maken, omdat de voorbeelden van hoe klokkenluiders behandeld worden, met name in dienst van  de overheid, niet erg bemoedigend zijn. Men hoeft maar aan Fred Spijkers of Ad Bos te denken.

Wij hebben echter, misschien juist nog wel meer daarom, geen enkele reden om aan hun informatie te twijfelen. Zo ernstig is de situatie thans in Nederland dat overheidsdienaren huiverig zijn om openlijk aan de bel te trekken bij  grote misstanden, ja zelfs huiverig om hun plicht als burger of ambtenaar te doen. Zelfs als het gaat om een gruwelijk vermoord meisje, waarbij een rechtgeaarde burger of een ouder van een vermoord kind,  er niet aan moet denken dat Justitie er niet alles aan doet om verdachten op te sporen. Kunt u zich voorstellen hoe het dan moet zijn als je overtuigd raakt dat Justitie in plaats daarvan de verdachten heimelijk buiten beeld heeft gebracht, en intussen maar blijft liegen om dat te verhullen?

Welnu,  in die situatie zitten de ouders van Marianne Vaatstra al  bijna 12 jaar lang.  Als de bovenstaande informatie klopt, en nogmaals, wij zien geen enkele reden om daaraan te twijfelen, dan betekent dit ook dat het recente onderzoeksrapport van het Openbaar Ministerie, waarin word gesteld dat de juiste hoofdverdachte Ali Hussein Hassan is gearresteerd in Istanbul, één grote leugen is. Het betekent dat de juiste hoofdverdachte Ali Hussein Hassan nog in het weekend van de moord via het grenshospitium het land is uitgezet. Het betekent dat dit geregisseerd is door een aantal corrupte bewindslieden van Justitie zelf. U mag zich gerust afvragen wat daar in Godsnaam het motief voor kan zijn, maar dat is vers 2. Vers 1 is om vast te stellen dat dit gebeurd is.

De samenvatting van bovenstaande informatie is reeds een jaar geleden door de vader van Marianne, Bauke Vaatstra, aan de politie verstrekt. Maar de politie doet er niets mee! Dan hoeft u toch geen kerngeleerde te zijn om te snappen dat hier iets heel erg mis is? Wij doen daarom een klemmend beroep op alles en iedereen die meer weet, om naar voren te treden met informatie.

En met name ook op de media, rechtgeaarde politiemensen, politici  en parlementariers om deze zaak aan de kaak te stellen.

PS: Verslag van het verhoor aan mijn vriend, de “drugscrimineel” Gerrit Veldman:

http://jfkmurdersolved.com/audio/gerrit5.mp3

About these ads

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

4 reacties op De leugens van het OM in de Vaatstra zaak (5)

 1. Chris Hannaart zegt:

  Houd vol Wim!

 2. bosje zegt:

  Heb uw artikel op mijn hyves geplaatst. Nederland mag best weten. Hoe corrupt dit land in elkaar steekt.

 3. Dirk zegt:

  Goeie actie, Wim!
  Ben je nou nog op het politiebureau in Heemstede geweest?
  Voor tekst en uitleg! :-)

 4. van Tours zegt:

  Hoe gelijk je ook hebt Wim, in dit artikel biedt je wel telkens aan om het ter kennis van Justitie – i.c. Lisette – te brengen, maar nergens staat dat je het ter kennis van Justitie hebt gebracht VOORDAT het “delict van smaad” begaan was. Alleen dat Bauke het aan Justitie gevraagd heeft.
  Ik weet dat je wel Justitie hebt ingelicht voordat je het zogenaamde “delict” begaan hebt, maar heeft Justitie de plicht om het dossier van alle mails van jou naar Justitie over te hevelen naar deze smaadzaak? Een OM wat goed functioneert zou dat gewoon moeten doen, maar functioneert dit OM goed en onpartijdig?
  Is in het “verhoor” duidelijk naar voren gekomen, dat je telkens contact had met Justitie over de dingen die jij ontdekt hebt?
  Ik ben bang dat de rechter zegt: Aan jouw verhaal heb ik niets. Mij is gevraagd was het smaad of niet en daar moet ik antwoord op geven en daar hou ik het bij. Drie dingen die van belang waren: 1 was Justitie vooraf ingelicht over zaken door Wim. 2. Heeft Justitie daarna actie ondernomen? 3. Is er een algemeen belang om het om het in de openbaarheid te brengen als Justitie geen actie onderneemt.
  Anderzijds is het zo dat een ambtenaar, dus ook een Rechter onverwijld aangifte moet doen als hem strafbare feiten van andere ambtenaren ter ore komen. Me dunkt dat hij hierop wel actie had mogen ondernemen.

  Wim , misschien vind je mij een zeur en doordrammer, maar ik sta volledig achter je

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s