Propaganda-aanval via Leeuwarder Courant

Heden bereikte mij het volgende bericht, waarover later meer.

Goedendag heer Dankbaar,

Vandaag een tweepaginagroot (leuk woord voor scrabble) artikel in de Leeuwarder Courant over jullie zoektocht naar de daders van de zaak Vaatstra.

De getuige Stephanie komt met haar visie en zegt aangifte tegen jou en Kat te hebben gedaan voor smaad en laster. Ook komen alle andere hoofdrolspelers (Mous, Ankers) aan het woord om aan te geven dat klokkenluidersonline bevolkt wordt door mensen, die ‘met gemak de ingewikkelste puzzels leggen’.

Maandag zou Henk Mous ook met zijn rapport komen. Meer daarover hier.

Ik zal vandaag ook even bellen met de politie Friesland wanneer ik de agenten aan de deur mag verwachten voor de “aangifte” van arme Stephanie, die sinds vandaag nog beroemder is geworden en nu definitief het slachtoffer van Justitie is gemaakt,  als “zwijgende kroongetuige”. Met de aangifte erbij, kunnen we nu stellen “liegende kroongetuige”.

Oh, òh, en dan te bedenken dat Stephanie WEET dat de in Turkije opgepakte Ali, niet “haar” Ali was, de vriend van haar loverboy Feik. En dat Justitie dit tot op heden ontkent en volhoudt dat ze de juiste Ali hebben opgepakt! ….. Maar het niet aan Stephanie vragen! Dit is nu een typisch voorbeeld van een val in het eigen zwaaard, zowel voor het OM als Stephanie.

De hele propagandistische kletskoek van deze krant, ter verdediging van de leugens van het OM en Stephanie – en dus  indirect ter voortdurende bescherming van Marianne’s moordenaars – valt in feite al in duigen met dit ene citaat:

Ze krijgt politiebescherming en heeft voor de kerst, toen de beschuldigingen op internet een voorlopig hoogtepunt bereikten, een aanklacht wegens smaad en laster tegen de klokkenluiders ingediend.

Een aangifte voor kerst? En naar aanleiding van die aangifte krijgt ze politiebescherming? Tjonge, jonge , dat is geen kattenpis, zeg! Het is nu eind januari, maar ik heb niets van een aangifte gehoord. Hoe kan een meisje op kosten van de belastingbetaler “politiebescherming” krijgen voor smaad, laster, bedreiging etc, maar de vermeende “aanstichter” van die vermeende feiten vrijuit gaan, ondanks een aangifte tegen hem? Zou dat niet een goede kamervraag zijn?

En dan vertelt Stephanie ook doodleuk dat Feik niet haar vriendje was (beep, zei de leugendetector) maar wel door hem verkracht is ((beep, zei de leugendetector weer). Jantien de Boer schrijft het allemaal braaf op. Zonder uiteraard te vragen waarom het nooit tot een veroordeling van Feik is gekomen. Zonder te vragen of Feik het vriendje van hoofdverdachte Ali was, laat staan of deze Ali in Istanbul is opgepakt.

Dat zijn, om met Hirsch Ballin te spreken: De verkeerde vragen. En dan weet ook Jantien: Snel wegwezen!

Ter verdere illustratie publiceer ik hier twee emails uit de uitgebreide correspondentie met Stephanie’s advocaat Hans Anker, destijds ingekopiëerd aan de voltallige familie van Reemst.

From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Sent: vrijdag 26 november 2010 19:41
To: ‘M.A. Nicolai’
Cc: ‘david_vanreemst’
Subject: RE: Van Reemst

Geachte heer Anker,

Uw brief aan Stephanie is geen getrouwe weergave van de feiten. Ik heb NOOIT gesteld  dat ik wil blijven proberen in contact te komen met Stephanie.

Wat ik stel,  is dat Stephanie de ouders van Marianne Vaatstra eens moet vertellen wat er die nacht precies gebeurd is.

In feite heb ik weinig toe te voegen aan de publicatie zoals ik die voorgelegd heb aan zowel u als Stephanie. Daar zit naar mijn mening geen woord Spaans tussen.

Echter omdat ik ook wel zie dat deze publicatie DEVASTATING is voor Stephanie en ook haar ouders, wil ik, ook in haar belang,  eerst alle middelen benutten om op een niet gedwongen wijze de waarheid te vertellen.

Uw briefje aan Stephanie vind ik in feite nogal laf. Eerst stuurt u mij op hoge poten uit haar naam een brief waarin u mij allerlei naar en ongepast gedrag aanwrijft.  Het woord “onrechtmatig” valt zelfs. En in uw gesprek met Micha Kat heeft u het over “enorm lastigvallen”, “agressief”, en “het blijft niet bij 1 email”, en nu trekt u uw handen van Stephanie af en moet zij maar snel een andere advocaat zoeken? Het komt erop neer dat u mijn punt nog onderschrijft ook, want als Stephanie relevante informatie heeft “over het overlijden van Marianne” dan schrijft u haar dat zij  dat moet vertellen, maar vooral niet aan u, maar aan een nieuwe advocaat. Klets! Zij moet dat aan de hoogst belanghebbenden vertellen, zijnde de ouders van Marianne die zij al 11 jaar in het ongewisse houdt! Diezelfde ouders die u ook heeft bijgestaan om de waarheid boven tafel te krijgen.

Waarom heeft zij uberhaupt een advocaat nodig?  Om te zorgen dat zij niet hoeft te vertellen wat zij weet? Of om mij van het lijf te houden omdat mijn beleefde bezoek en enkele vraag,  onrechtmatig , agressief en enorm lastigvallen zou zijn? Vindt u het gek dat ik aan die suggestie aanstoot neem?

Dat kunnen Stephanie en David  u nooit zo verteld hebben.  Zoals ik het in mijn conceptpublicatie vertel , zo  is het exact gegaan!  En als Stephanie en David dat willen ontkennen of anders weergeven, dan moeten ze dat vooral doen.  Dan komt er ook nog liegen bij.  U zegt dat Stephanie u naar aanleiding van mijn bezoek u “in paniek” heeft  gebeld. Vraagt u haar dan niet waar die paniek op is gebaseerd? Vraagt u dan niet wat ik haar gevraagd heb? Vraagt u dan niet hoe die “agressieve”, “lastige” visitatie in zijn werk ging, voordat u besluit mij namens haar een brief te schrijven, waarin u mij de pan uitveegt?

Inmiddels weet u ook wat ik stel, en wat Stephanie allemaal onder de pet houdt, of denkt te moeten houden.  Ik zal  u en Stephanie  voor eens en voor altijd heel duidelijk maken wat ik wil, zodat daar voor niemand twijfel over kan blijven bestaan: Ik wil dat die schoften, die beesten, die Marianne hebben ontvoerd, hebben gemarteld, vastgebonden, vaginaal en anaal meervoudig hebben verkracht, haar vervolgens de strot hebben doorgesneden en als oud vuil in een weiland hebben neergesmeten, worden gepakt en berecht! Stephanie weet precies wie dat zijn!  Bovenal wil ik dat de schoften die deze gestoorde  stakkers een geheime vrijgeleide hebben gegeven, zijnde de huidige bazen van Justitie, Harm Brouwer en Joris Demmink, worden gepakt en berecht!

En als u dat niet wilt, dan moet u mij niet voorhouden dat u het zo belangrijk  vindt dat deze zaak tot een oplossing komt!

Dan meldt u dat u Stephanie ooit heeft bijgestaan in een “beweerde verkrachting”. Een beweerde verkrachting? Door wie werd die verkrachting dan beweerd? Door Stephanie toch? Volgens de politie was het zelfs een “ernstige verkrachting” en volgens haar vader was het een “gewelddadige verkrachting” waarbij zij ook nog zodanig gewond is geraakt dat zij nog maanden bij de fysiotherapeut heeft gelopen.  En u kunt Feik niet veroordeeld krijgen omdat er volgens het OM geen sprake was geweld en dwang? Gebrek aan bewijs? Het is toch gewoon een lachertje?

Welnu, als dit allemaal gezegd is, en dat is het,  door alle betrokkenen, justitie, de ouders, en het OM, zou ik mij als cliënt behoorlijk geschoffeerd voelen als mijn eigen advocaat het een “beweerde verkrachting” noemt . Aan de andere kant geeft het ook wel weer voeding aan mijn stelling dat Stephanie helemaal niet verkracht is  en dat die verkrachting inderdaad slechts “beweerd” is. Met andere woorden:  Ingestoken en verzonnen, om een zaak te creëren om het het verhoor en de DNA afname van Feik in verband met de moord op Marianne achteraf te verklaren. Het is toch logisch dat men de wereld niet kon vertellen dat Feik al in het weekend van 1 en 2 mei was verhoord in verband met de moord op Marianne, dat zijn DNA was afgenomen, en dat hij vervolgens op maandag 3 mei stiekem is weggesluisd door justitie en het COA,  waarvan de bazen destijds respectievelijk Harm Brouwer en Joris Demmink waren? Of wist u dat allemaal nog niet? Wat heeft het OM u allemaal verteld over het verhoor van Feik naar aanleiding van de aangifte van Stephanie voor haar “verkrachting” van Feik? Hoe kan hij verhoord zijn en vier dagen in hechtenis hebben gezeten naar aanleiding van deze aangifte? Heeft u zich nu wat op de mouw laten spelden of weet u u ook wel beter? U weet toch ook, als gerenommerde advocaat, dat een verdachte van een later geseponeerde verkrachting niet vier dagen kan worden vastgehouden zonder toestemming voor verlenging van een rechter- commissaris? Wat is dit allemaal voor ingestoken gelul? Of kunt u mij daadwerkelijk bevestigen dat Feik 4 dagen is verhoord naar aanleiding van de aangifte van Stephanie? U was tenslotte haar advocaat, toch? Was er dan ook de interventie van een rechter-commissaris om hem twee dagen langer vast te houden? En als de verdenking dusdanig ernstig was, waarom heeft u hem dan niet veroordeeld kunnen krijgen? Waarom is deze eikel,  in elk geval de niet vervolgde,  vrijgesproken “verkrachter” van Stephanie, zo niet de moordenaar van Marianne Vaatstra, volgens de minister in 2000 “regulier gehuisvest” in Nederland? Vindt u dat normaal? Heeft u daar helemaal geen gewetensknoop  over?

Wist u trouwens dat het verhoor van Stephanie begon omdat de politie haar wilde spreken in verband met de moord op Marianne? Dat betekent toch al dat de politie had begrepen dat zij daar meer over wist? Heeft u zich dat nooit afgevraagd? Maar het eindigt dan in een  aangifte wegens verkrachting tegen haar vriendje Feik? De jongen die door justitie zelf stiekem twee weken eerder was gesmokkeld.  Denkt u werkelijk dat Stephanie de politie niets verteld heeft over de moord op Marianne? Maar dat zij in plaats daarvan heeft gezegd: Marianne heb ik niet gezien, maar ik ben die avond wel door Feik verkracht! En waar hij nu zit weet ik niet! Vraag ik me ook niet af!

Voorts zegt u dat u niets begrijpt van mijn voorstel om een bemiddelende rol te spelen tussen de ouders van Marianne en Stephanie. Ik denk dat u dan de enige Nederlander bent die dat niet begrijpt. U heeft beide partijen vertegenwoordigd, beiden zijn zoals u het zegt “slachtoffer” en nu weet u dus ook dat Stephanie cruciale kennis bezit over de daders en de ware toedracht. Kennis, die tot de oplossing van de moord zal leiden en het officiële leugenachtige verhaal van Spencer en Wietze, gesteund door Justitie, onderuit haalt. Het verhaal dat zij Marianne tot halverwege haar huis hebben begeleid op een gestolen fiets. Nogmaals, Stephanie weet als geen ander dat dit verhaal gelogen is. Omdat zij met eigen ogen heeft gezien hoe en door wie Marianne uit het dorp ontvoerd is in een auto. En dan zegt u dat de zaak u aan het hart gaat, dat de waarheid boven tafel moet komen, maar niet wilt bemiddelen tussen uw voormalige cliënten?

Laat ik het eens onparlementair zeggen: Ik vind uw opstelling ronduit hypocriet! U zit maar te draaien en te kronkelen om vooral geen verantwoordlijkheid te hoeven nemen in deze kwestie. Om die verantwoordelijkheid van u af te schuiven. Daarbij uw cliënten in de kou zettend. U zit aan de ene kant te jammeren dat u juridisch niks te maken heeft met de kwestie, en aan de andere kant put u zich uit in pleidooien dat de waarheid over deze gruwelijke moord eens boven tafel moet komen. Maar u wijst elke rol die u daarin kunt spelen van u af, terwijl u daarin de meest aangewezen partij zou kunnen zijn. U kunt wel zeggen dat  betrokken partijen elkaar zelf kunnen benaderen, maar waarom is dat in die 11 jaar sinds de moord dan nog niet gebeurd? Het gaat hier helemaal niet over een juridische verantwoordelijkheid, het gaat hier om een MORELE plicht, die u, naast een juridische verantwoordelijkheid, naar mijn mening en zelfs naar uw eigen zeggen, wel degelijk heeft, maar waar u zich naar mijn indruk snel vanaf maakt.

Met belangstelling volg ik de huidige TV documentaire over u en uw tweelingbroer.  Het beeld dat daarin geschetst wordt, rijmt helemaal niet met uw opstelling in deze zaak.

Alleen al de paniekerige reacties van Stephanie en de rest van haar familie – via u – en uw daarop volgende terugtrekkende beweging, is al tekenend genoeg. Want ook u bestrijdt op geen enkele wijze de strekking van de publicatie zoals ik die aan u en uw cliënten heb voorgeschoteld. Als u werkelijk meent dat mijn gedrag, handelwijze en/of publicatie ongewenst en onrechtmatig is, dan moet u mij namens uw cliënten aanklagen wegens smaad of laster. En dat zijn wel degelijk strafrechtelijke feiten, geen civiele, waartegen u kunt optreden. Maar dat doet u niet. Integendeel, u geeft mij zelfs defacto gelijk door Stephanie erop te wijzen dat als zij de door mij bedoelde kennis heeft, die informatie aan een andere advocaat moet geven, maar niet aan u, omdat u haar zegt niet meer te kunnen bijstaan. Waarom niet?

Van smaad of laster, ik neem die termen zelf maar in de mond,  kan dan ook geen sprake zijn, want ook uw cliënten bestrijden op geen enkele wijze de door mij gestelde feiten die ik hen en  u, in de veronderstelling dat u zich, na mijn ontvangst van uw brief, heeft gesteld om hun belangen te vertegenwoordigen, nota bene heb voorgelegd voor commentaar, wederhoor en/of correcties. Sterker, het feit dat niemand zich verweert tegen de in mijn publicatie genoemde feiten, doet die publicatie aan kracht winnen. Het aloude adagium “Wie zwijgt stem toe” is dan meer dan ooit van kracht!

Ik ben mij er terdege van bewust dat deze publicatie verwoestend zal ingrijpen op het privéleven van Stephanie en haar naasten. Zeker wanneer deze publicatie opgepakt wordt door landelijke media. Vooral in een hechte, kleine gemeenschap van een Fries dorp als Kollum waar iedereen elkaar kent. Heel die gemeenschap, die grotendeels ook heeft meegedaan aan de stille tocht voor Marianne met witte ballonnen, zal denken: Jezus Mina, Stephanie , waarom heb jij al die jaren je mond gehouden? Terwijl je de waarheid wist? Waarom heb je de ouders van Marianne, en ook ons, al die jaren in onzekerheid en verontwaardiging gelaten? En waarom hebben je ouders niet ingegrepen?

Waarom zou ik dit gunnen aan dit meisje met haar hartkwaal? Juist daarom wil ik alle middelen aangrijpen om tot een voor haar betere oplossing te komen. Een oplossing waar u niet aan mee lijkt te willen werken. Juist het feit dat u en Stephanie mijn publicatie niet weerspreken, terwijl ik u die wel voorleg, zal extra legitimiteit aan die publicatie geven.

Ik vind mijzelf tot nu heel erg netjes en considerate met Stephanie. Zij en de haren mogen blij zijn dat ik haar nog zoveel ruimte biedt.

Stephanie heeft natuurlijk uiteindelijk helemaal geen verweer. Zij kan immers niet ontkennen dat zij die avond is uitgegaan in Kollum. Zij kan immers niet ontkennen dat Feik, die ik verantwoordelijk stel voor de moord op Marianne, haar vriendje was. Zij  kan immers niet ontkennen dat zij overstuur thuiskwam.  Wat moet zij dan zeggen? Feik was niet mijn vriendje? Ik heb Marianne niet gezien die avond? Ik kwam overstuur thuis omdat Feik mij “geweldadig” verkracht heeft? Maar mijn advocaat Hans Anker kon het niet bewijzen?  Ik heb mijn haar geverfd de volgende dag omdat ……, ja waarom eigenlijk, dat weet ik zelf ook niet? Kortom, ze gaat verschrikkelijk nat als zij werkelijk in een gedwongen situatie komt dat zij de waarheid over die avond moet vertellen. Dat gunt u dat meisje toch ook niet? Is het dan niet veel beter, en in het belang van alle betrokkenen dat u de partijen tot elkaar brengt en de zaak tot een oplossing wordt gebracht zonder schade voor Stephanie en haar geliefden?

Als Stephanie, al of niet met steun van haar ouders, niet wil meewerken om haar verhaal te doen aan de ouders van Marianne, dan zal niet alleen mijn publicatie volgen, maar zal ik er ook alles aan doen om de ouders van Marianne te bewegen om een voorlopig getuigenverhoor af te dwingen voor Stephanie. Dat zal al helemaal niet uit de publiciteit te houden zijn. Dat is gewoon groot nieuws: Ouders Vaatstra willen cruciale getuige horen over daderkennis!

Heel Nederland zal dan zeggen: Waarom moet jij gedwongen worden om de waarheid te vertellen, Stephanie? Waarom vertel je die waarheid niet vrijwillig?

Dit moet Stephanie toch niet willen? Dit moet toch niemand willen?

Mvg

Wim

 

From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Sent: maandag 6 december 2010 16:03
To: ‘N. Roorda’
Cc: ‘david van reemst; ‘bert van reemst'; ‘Maaike Terpstra'; ‘bauke vaatstra’
Subject: RE: Van Reemst

Geachte heer Anker,

Ik begrijp het niet meer zo goed. Eerst stuurt u mij een brief op hoge poten met de boodschap dat u mij namens de familie van Reemst in rechte zult betrekken als ik hen nog eens benader. Dan noemt u mij tegenover een collega enorm lastig en agressief, vervolgens stelt u dat u de familie van Reemst niet (meer) vertegenwoordigt, en passant onderstreept u mijn punt door in uw afscheidsbrief naar Stephanie te benadrukken dat als zij meer weet over “het overlijden van  Marianne Vaatstra” dit moet vertellen, maar vooral niet aan u, en nu krijg ik een uitnodiging van u? U mag best menen dat ik te snel conclusies trek, dat is uw goed recht, maar ik zie niet zoveel in de optie om een dag zoek te maken met een reis naar Leeuwarden voor een gesprek met u op uw kantoor.

U vond mijn idee om een bemiddelingsrol op u te nemen om de ouders van Marianne en de Van Reemsts bij elkaar te brengen, zelf belachelijk. U zei dat u daarbij helemaal niet nodig bent, want zij kunnen zelf met elkaar contact zoeken. Welnu, daar ben ik het helemaal eens mee met u.  Bert van Reemst was het hier ook mee eens, want hij heeft dit aan Mevrouw Klaske Ferwerda, een wederzijds bevriend contact van ons beiden, voorgesteld, maar onlangs kennelijk toch weer besloten de kop in het zand te steken, getuige het feit dat hij nergens meer op antwoordt, zelfs niet op verzoeken tot contact van de moeder van Marianne.

Ik heb bij voorbaat al geen trek in een gesprek met u als u stelt dat ik te snel conclusies trek. Alle conclusies die ik trek zijn gebaseerd op feiten en getuigenissen. De voornaamste conclusie is dat Stephanie inderdaad meer weet over de ware toedracht omtrent het overlijden van Marianne Vaatstra, zoals u zelf ook al aan Stephanie suggereert naar aanleiding van onze communicaties. Blijkbaar heb ik geen probleem om ook voor u een geloofwaardig verhaal te brengen.  Zij weet dondersgoed dat Feik en Ali hiervoor verantwoordelijk zijn. Ze heeft het zelf gezien. Echter,  om één of andere reden, heeft zij dit niet durven te vertellen. Mijn vermoeden (geen conclusie) is dat zij onder zware psychologische druk is gezet door de politie, waarbij deze misbruik heeft gemaakt van de emotionele zwakheden van een 14 jarig meisje. Ik zie de Van Reemsts als slachtoffers van een in deze MISDADIGE justitie. Vooralsnog wil ik ervan uitgaan dat u deze misdadige elementen binnen justitie niet de hand boven het hoofd wilt houden , of u moet anders wel heel hypocriet zijn door te stellen dat u ook vindt dat de moord op Marianne Vaatstra dient te worden opgelost.

Het lijkt mij het verstandigst dat u uw cliënten (want dat zijn het nu toch weer?) adviseert dat zij inderdaad zeer binnenkort, deze week,  met Bauke en Maaike om de tafel gaan zitten. Met andere woorden dat zij  uw eerdere voorstel volgen, hun eigen voorstel en ons voorstel. U mag best weten dat ik met een enorm dilemma kamp. Ik besef heel goed dat de familie Van Reemst hele gewone Nederlanders zijn, die onder normale omstandigheden hun burgerplicht zouden doen. Maar de moordzaak van Marianne betreft nu éénmaal geen  normale omstandigheden. Ook besef ik heel goed dat onze openbaringen hen veel schade zal berokkenen. Juist daarom wil ik er alles aan doen om die schade voor hen te voorkomen. Maar blijkbaar realiseren ze zich dat nog niet. Onze publicatie is de stok, maar moet ik daar ook daadwerkelijk mee slaan en deze arme mensen, die ik zelf ook als slachoffers zie, afranselen?  Wij hebben, los van de publicatie,  nu genoeg informatie om namens de ouders van Marianne een getuigenverhoor onder ede van Stephanie (en haar vriendinnetje Tineke) aan te vragen.  Of dat wordt toegewezen, is niet eens van belang.  Wat van belang is, is dat zo een nieuwsfeit door alle media zal worden gebracht. Daarmee zal in elk geval de schijnwerper komen te staan op de informatie die uw cliënten achterhouden omtrent deze misschien wel meest gepubliceerde onopgeloste moordzaak. Dit terwijl een sierlijker en voor uw cliënten veel minder schadelijker alternatief  voorhanden is, namelijk dat zij vrijwillig die informatie geven aan de ouders van Marianne.  Wat is nu beter voor hen? Dat zij dit nu vertellen aan de ouders van Marianne? Waarbij een modus gevonden kan worden dat zij als eerzame plichtsgetrouwe burgers worden gezien? Of dat het uit hen geperst moet worden, met alle negatieve publiciteit die daarmee gepaard zal gaan? Als u werkelijk de belangen van de Van Reemsts behartigt, dan adviseert u hen volgens mijn advies. Ik had allang kunnen publiceren, maar dat heb ik nog niet gedaan, JUIST uit piëteit met uw cliënten.

Ik geef u met onderstaande email een kijkje in onze keuken, waarvan u mag aannemen dat deze bemand wordt door veel meer medewerkers dan ikzelf. U mag mij desgewenst wel als Chef de Quisine zien.

Mvg

Wim

Ik kan toch niet meegaan in dit soort redeneringen, André.

Allereerst is wat er tussen het OM en mij in de DMZ is gebeurd niet vergelijkbaar en niet representatief.

Ten tweede kan een advocaat van Stephanie helemaal niet geloofwaardig brengen wat jij hem in de mond legt.

Allereerst heb ik ze niet bedreigd, ik heb gewoon verteld waar het op staat, dat deze publicatie nogal zal kunnen ingrijpen op hun privé-situatie.

Die omstandigheid wend ik uiteraard wel aan om ze te bewegen de waarheid te vertelllen, maar dat kan uiteraard geen bedreiging worden genoemd. Het is niets meer dan: doe dit, dan gebeurt er dat. Net zoals je je kinderen vertelt: Kies een goeie opleiding, dan krijg je een goede baan.

Van ontkrachten kan achteraf wel sprake zijn, maar van laster natuurlijk niet. Ze hebben ondanks alle vooraankondigingen van de publicatie, helemaal NIETS ontkracht. Als je dat na de publicatie gaat doen, dan probeer je de put te dempen als het kalf al verdronken is, terwijl je ook nog gewaarschuwd was dat dat kalf op het punt stond in de put te vallen! Alleen vanuit dat oogpunt ben je dus al bij voorbaat ongeloofwaardig. Nog even afgezien van het feit dat een geloofwaardig, zeer goed onderbouwd verhaal, vrijwel niet te ontkrachten valt.

Bovendien heeft een gerenommeerde advocaat, die Stephanie ZELF had benaderd, reeds defacto de merites van het verhaal toegegeven door haar te melden dat ze de informatie die ze heeft, moet openbaren.

Bij dit alles is niet eens de vraag of het verhaal nu waar of niet is. De vraag is of het als laster of smaad betiteld kan worden. Er is niets maar dan ook niets wat aan die eis en definitie daarvan voldoet. Bij laster en smaad wordt geen wederhoor toegepast, en wordt moedwillig een negatief verhaal gepubliceerd waarvan de auteur wist of kon weten dat het in strijd met de waarheid was.

Maar bovenal is de vraag of Stephanie precies wil vertellen wat er die avond is gebeurd, of zij Marianne heeft gezien (Feik is geen vraag), waarom ze overstuur thuis kwam, waarom ze op het politieburo moets komen ivm met de moord op Marianne, etcetera.

Ook die vraag is niet beantwoord, behalve dan dat ze er niet over wil praten. Maar dat er iets te bepraten valt, wordt andermaal niet ontkend.

En ook door Bert bevestigd met zijn aanbod om Stephanie en de ouders van Marianne bij elkaar te brengen.

Bovendien was er sprake van communicatie tussen beide partijen. De laaste communicatie betrof het voorstel van Bert. Van bedreiging, stalking of wat dan ook kan dus ook op dat vlak geen sprake zijn.

Tot slot vermoed ik dat ze de politie hebben geraadpleegd wat te doen. Ik veronderstel dat die hen dan hebben gezegd: Niets doen, niet meer reageren, wij zorgen wel dat het goed komt. Dit zijn natuurlijk mensen die tegen wil en dank een enorm (zij het misplaatst) vertrouwen stellen in de Hermandad. De politie kan hun uiteraard helemaal niet helpen, maar ik denk dat ze dat niet beseffen.

Maar als wij nu tot publicatie overgaan, zijn de verhoudingen enorm gepolariseerd. We moeten ons afvragen hoeveel wij ermee winnen. Dat de Van Reemsts de grote verliezers zijn, moge duidelijk zijn, hoe het ook afloopt. Maar worden wij daarmee winnaars? We hebben dan nog steeds niet de waarheid van Stephanie, slechts een “onwillige” getuige, die we moeten dagvaarden voor een getuigenverhoor.

Ik denk dat we toch het uiterste moeten proberen om hen tot het inzicht te brengen dat ook zij winnaars zullen zijn als dat gesprek tussen de ouders Vaatstra en Stephanie er komt.

Wim

Hiermee heeft Stephanie voor mij wel het laatste greintje mededogen verspeeld. Wat een leugenaarster is dat, zeg!

Zo erg zelfs dat zij tegen haar eigen vader liegt. Want van Bert van Reemst begrepen wij dat Stephanie en David hem op de mouw hadden gespeld dat ik het huis uit moest worden geschopt. Onder kreten als: Eruit! En nu eruit!

En dan die hypocrisie nog:

“Lieve Marianne. Ik denk nog elke dag aan jou en je familie. Veel liefs”. Ene Stephanie heeft dit in oktober 1999 op een kaartje geschreven bij een witte roos. De bloem hangt aan het fietsbordpaaltje naast de Keningswei in Veenklooster.

From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Sent: maandag 13 december 2010 16:31
To: ‘davidvanreemst; ‘bloemenatelier’
Cc: ‘N. Roorda’; ‘bertvanreemst’
Subject: Blauwe plekken?

Hoi Stephanie,

“En nu eruit, eruit!” Heb je dat tegen mij gezegd, Stephanie? En heeft David je toen geholpen om mij de deur uit te schoppen? Dat zegt je vader. Ohooh! Meisje, meisje, waarom moet je zo liegen tegen je eigen vader? Moet ik nu nog medelijden met je hebben als je zo liegt over mij? Gek toch eigenlijk dat ik dat medelijden nog steeds heb, ondanks je leugens.

Je vader zegt ook dat je blauwe plekken had van de “verkrachting” door Feik. Maar is dat wel zo, Stephanie? Of heb je die blauwe plekken ergens anders van opgelopen? Ben je de auto uitgegooid, of wat is nu precies de oorzaak van die blauwe plekken? Heeft Feik je tijdens de verkrachting geslagen? Was het zo geweldadig? Gek is het dan toch dat Feik niet is veroordeeld, vind je ook niet? Want volgens justitie was er geen sprake van geweld of dwang. Heb je die blauwe plekken wel aan Hans Anker laten zien? Waarom moest jij op 1 mei 1999 je haar verven? En waarom werd jij door de politie op 14 mei uitgenodigd voor een verhoor in verband met de zaak Marianne Vaatstra?

Waarom vraag je je advocaat niet hoe je de schade kunt beperken? Of snap je nog niet dat ook ik die schade voor jou en je ouders wil beperken? De heer Anker wil wel met mij om de tafel om mij uit te leggen dat ik te snel conclusies trek. Het lijkt mij zinvol dat jiij er dan bij bent om dat nader toe te lichten. Want dat heb je nog niet willen doen, of wel?

En je vader maar jammeren dat jij straks de kinderen niet meer naar school durft te brengen. Goh, hoe komt hij daar nu bij?

Mvg

Wim

About these ads

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

7 reacties op Propaganda-aanval via Leeuwarder Courant

 1. H.J. Vonk sr zegt:

  Gaat Brouwer in juni ECHT weg, omdat zijn tweede termijn er op zit?
  Hij denkt nog na over een vervolgfunctie bij de rechterlijke macht.
  GOD beware ons.
  Daar zijn al genoeg brekebenen geconstateerd!

 2. wdankbaar zegt:

  ronald
  29 januari, 2011 om 17:11

  “Ze krijgt politiebescherming en heeft voor de kerst, toen de beschuldigingen op internet een voorlopig hoogtepunt bereikten, een aanklacht wegens smaad en laster tegen de klokkenluiders ingediend.”

  Micha en Wim. Ik zou onmiddellijk die aangifte van de krant opeisen. Kunnen ze dat niet dan doen jullie aangifte wegens smaad en laster!
  een goede krant doet aan woord en wederwoord. Jullie zijn niet bevraagd over de aangifte, dus moeten ze hele harde bewijzen in hun bezit hebben. Opeisen en dan ophangen!

  Politiebescherming? tegen wie of wat. Welke dreigement is er geuit dat zo en ingrijpende maatregel genomen moet worden. Jullie worden weggezet als terroristen. Ook smaad en laster. Wie heeft toestemming gegeven voor de bescherming? De minister? De krant moet het weten, want die checken altijd hun bronnen! Bewijzen eisen, anders aangifte doen!!

  ++++++++++++++++

  Ronald,
  Volgens de LC ligt er dus sinds kerst een aangifte tegen mij? En daarvoor krijgen Stephanie en haar moeder politiebescherming? Ze moesten zelfs het huis ontvluchten?
  Waar zitten ze nu dan? Op een geheime locatie met politiebusjes erom heen?
  Wat een tenenkrommend GELUL!
  Ik zal die aangifte opvragen en vervolging tegen mijzelf eisen. Dit kan echt niet. Als ik dit op mijn geweten heb, dan moet ik direct opgepakt, berecht en veroordeeeld worden!
  Waar zijn al de mensen die meeliepen in de stille tocht met witte ballonnen om de waarheid te eisen, die Stephanie al 11 jaar lang verzwijgt?
  En dan die hypocrisie erbij:
  “Lieve Marianne. Ik denk nog elke dag aan jou en je familie. Veel liefs”. Ene Stephanie heeft dit in oktober 1999 op een kaartje geschreven bij een witte roos. De bloem hangt aan het fietsbordpaaltje naast de Keningswei in Veenklooster.
  Maar even met de ouders van Marianne gaan praten, ho maar!

  Leugenachtige, hypocriete tut!

  Geachte heer Dankbaar,

  Ik ontving uw e-mail van 17 december jl.

  Ik heb Stephanie thans per mail verzocht om zo spoedig als mogelijk met Bauke Vaatstra om de tafel te gaan.

  Het leek mij correct u hiervan in kennis te stellen.

  Met vriendelijke groet,

  H. Anker

 3. harm bos zegt:

  Ik had niets anders verwacht, ons land word geregeerd door de grootste corrupte criminele organisatie, als je iets van hun wil verwachten dan kan je dit op je buik schrijven, iedereen dekt elkaar als zij in een complot terecht komt.

  Zelf heb ik te maken met een corrupte rechtbank, die mijn dossier bewust heeft vernietigd (dat zeggen ze) zodat de feiten/waarheid niet meer te achterhalen valt, ik heb mijn bezwaar bij de commissie Rieke Samson neer gelegd zien als die wat voor mij kan betekenen. Ik begrijp natuurlijk wel als het dossier is vernietigd kan je alleen nog je schouders ophalen, deze gasten worden toch niet vervolgd, ook al is het bewust gedaan!
  Eigenlijk moeten we deze gasten allemaal opknopen want zij maken de mensen emotioneel krankzinnig!
  Harm

 4. Fred zegt:

  Ik weet precies hoe ziets als een klacht van Stephanie gegaan is. Zeer waarschijnlijk is ze inderdaad na je bezoek naar het politiebureau gegaan met het idee dat ze een officiele klacht zou gaan doen.

  Op het bureau aangekomen bleek dat er op de receptie een receptioniste, surveillant of agent zat die, na aanhoren van het verhaal moet hebben gedacht: in godsnaam wat moet ik hiermee? Smaad, belediging, huisvredebreuk (tweemaal verzocht om huis te verlaten is juridisch genoeg om daarvoor in aanmerking te komen) of zelfs stalking? Omdat receptionistes, surveillanten of agenten tegenwoordig belabberd zijn opgeleid, heeft degene die tegenover Stephanie zat de gemakkelijkste weg gekozen.

  Hij of zij heeft haar gezegd dat haar klacht ‘in het systeem is geregistreerd’. Dat betekent in de praktijk niets anders dan dat er een registratie in (het vroegere) X-pol is gemaakt. Een echte aangifte is dus nooit opgenomen.

  Stephanie denkt nu terecht dat ze dat wel gedaan heeft, terwijl dat officieel niet het geval is. Dus is het niet Stephanie die liegt, maar de politie geeft geen duidelijkheid over wat er die dag écht op het bureau is voorgevallen.

 5. wdankbaar zegt:

  Fred,

  Volgens mevrouw Compier, persvoorlichter OM Leeuwarden , bestaat er wel een aangifte. Dus als we haar moeten geloven, ben jij een beetje te speculeren..

 6. Fred zegt:

  Ik was inderdaad aan het speculeren.

 7. volledig ontoerekeningsvatbare verwarde man zegt:

  Studenten journalististiek van het gristelijke, orangistische Windesheim in Zwolle worden opgeleid in corruptie en kunnen later, b.v. door corrupt OM, uitstekend worden ingezet voor doofpot en laster procedures.

  Denk aan het Vaatstra artikel in de Leeuwarder Courant van Harm Brouwer (OM) en Jantien de Boer (ex Windesheim) waarin onderzoekers als Dankbaar en Kat op een doorzichtige wijze worden geridiculiseerd en gedemoniseerd.

  http://rechtiskrom.wordpress.com/2011/01/29/om-in-propaganda-aanval-via-leeuwarder-courant/

  Hier ter illustratie een huilartikel van een Windesheim student, Sander Gregoire, waaruit blijkt hoe onze studenten journalistiek niet worden opgeleid tot een kritisch zelfstandige onderzoekshouding maar tot horigheid en broodschrijverij.

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3090846/2011/12/23/Het-hbo-is-slachtoffer-van-het-falen-van-de-media.dhtml

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s